Вы находитесь на странице: 1из 1

EIBARKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

MATRIKULA OFIZIALA
2016-2017

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE EIBAR


MATRICULA OFICIAL
2016-2017

DEUTSCH
HIZKUNTZA/IDIOMA

MAILA/NIVEL TALDEA/GRUPO

EGUNAK/DIAS

ORDUTEGIA/HORARIO

DEUTSCH

A1

121

Astelehena/Asteazkena-Lunes/Mircoles

18:15-20:30

DEUTSCH

A1

153

Asteartea/Osteguna-Martes/Jueves

15:55-18:10

DEUTSCH

A1

132

Asteartea/Osteguna-Martes/Jueves

09:00-11:15

DEUTSCH

A2

251

Asteartea/Osteguna-Martes/Jueves

15:55-18:10

DEUTSCH

A2

262

Asteartea/Osteguna-Martes/Jueves

18:15-20:30

DEUTSCH

B 1.1

311

Astelehena/Asteazkena-Lunes/Mircoles

15:55-18:10

DEUTSCH

B 1.2

421

Astelehena/Asteazkena-Lunes/Mircoles

18:15-20:30

DEUTSCH

B2

561

Asteartea/Osteguna-Martes/Jueves

18:15-20:30