You are on page 1of 1

Articolul: “Cum se formează deprinderile de muncă

independentă”
Autor: Angela Racu
Făclia: nr. 25-40, 12004
Acest articol descrie:
- Importanța motivației în formarea deprinderiloe de muncă independentă
- De ce deprinderea de a citi este considerantă fundamentală
- Cum se reflectă raportul dintre cunoașterea particularităților elevilor de
către învățător și formarea deprinderilor în activitatea școlară.
-

De ce deprinderea de a citi este considerantă fundamentală?

Deprinderea de a citi își fixează calitățile ei prin lectura sistematică și cu înțeles a
textului. Această deprindere rămîne una fundamentală și hotărîtoare pentru tot ceea
ce are elevul de înfăptuit pe parcursul întregii școlarități dar și după absolvire.
Desăvîrșirea acestei deprinderi depinde de interesul ce a însoțit procesul formării în
faza lui inițială, de dorința acută pe care fiecare elev trebuie s-o nutrească pentru
lectură

Cum se reflectă raportul dintre cunoașterea particularităților elevilor de
către învățător și formarea deprinderilor în activitatea școlară.
Se știe că prima fază a formării unei deprinderi este cunoașterea obiectivului
acțiunii și a mijloacelor de înfăptuire. În acțiunea didactică aceasta înseamnă
demonstrație corectă li explicație clară.
- Prin ce metode verifică și îndrumează învățătorul acțiunile elevului?
De obicei, cunoștințele elevilor sunt evaluate prin verificarea temelor date pentru
acasă. Procedeele folosite sunt nenumărate. Se recurge la recompense și pedepse.
Gama acestora este foarte largă, uneori este dilatată latura cea negativă, adică
sancțiunile. Controlul eversiv duce, inevitabil, la blocarea psihică a copilului, îi
creează o permanentă stare de anxietate, care-l îndepartează tot mai mult de școală
și de avantajele educației bune.
Acest articol prezintă cît de importată este conjugarea tuturor elementelor necesare
integrării și formării unei autonomii autentice a acțiunilor elevilor. Încrederea în
propria-i devenire, stimularea întregului potențial prin eliminarea a tot ceea ce ar
bara sau devia de la linia formării unui om independent, cu spirit critic, reprezintă
condițiile asupra cărora este necesar să reflectăm mereu.