Вы находитесь на странице: 1из 16

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event Itinerary

TOTAL 86 HEATS

Event 1:
Event 2:
Event 3:
Event 4:
Event 5:
Event 6:
Event 7:
Event 8:
Event 9:
Event 10:
Event 11:
Event 12:
Event 13:
Event 14:
Event 15:
Event 16:
Event 17:
Event 18:
Event 19:
Event 20:
Event 21:
Event 22:
Event 23:
Event 24:
Event 25:
Event 26:
Event 27:
Event 28:
Event 29:
Event 30:
Event 31:
Event 32:
Event 33:
Event 34:
Event 35:
Event 36:
Event 38:
Event 39:
Event 40:
Event 41:
Event 42:
Event 43:
Event 44:
Event 45:
Event 46:
Event 47:

25m
25m
50m
50m
50m
50m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
100m
100m
100m
100m
50m
50m
100m
100m
100m
100m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
50m
800m

Breaststroke (6 HEATS)
Breaststroke (3 HEATS)
Breaststroke (3 HEATS)
Breaststroke (2 HEATS)
Breaststroke (3 HEATS)
Breaststroke
Freestyle (6 HEATS)
Freestyle (3 HEATS)
Freestyle (3 HEATS)
Freestyle (2 HEATS)
Freestyle (3 HEATS)
Freestyle
Breaststroke (5 HEATS)
Breaststroke (2 HEATS)
Breaststroke (2 HEATS)
Breaststroke (2 HEATS)
Breaststroke (2 HEATS)
Breaststroke
Freestyle (6 HEATS)
Freestyle (2 HEATS)
Freestyle (3 HEATS)
Freestyle(2 HEATS)
Freestyle (3 HEATS)
Freestyle
Butterfly (3 HEATS)
Butterfly (2 HEATS)
Butterfly (2 HEATS)
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke (3 HEATS)
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke
Butterfly
Butterfly
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke
Back Stroke (2 HEATS)
Back Stroke
Back Stroke
Freestyle [Swimathon] 3 HEATS)

M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
M10
F10
M12
F12
M15
OPEN
F15
Open
M10
F10
M12
F12
M15
F15
Open
Open

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE


Event 1:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Breaststroke 25m M10


NAME
LAM CHERN PAE
LIM WEI KANG
PAN JIE KAI
BRADY TAY YI ZHAO
WONG ZIN AN
LAM JIA XUAN
CHEW LAY ONN
TAN ZUN YAO
MARCUS PAK CHEN XI
ONG JING LE
CHONG CHAN LEONG
HAM MING XUAN
CHING YI MING
SOH JUN WEN
ISAAC GOH
LEE JIA JIN
FACH JEN XI
SOH JING KAI
LIM HAU ZHE
LIM YU YANG
JORDAN YEE
PHUA YEE CHIN
KOH EE CHEN
YU YAN XIANG
MUHAMMAD IRFAN
LIM QI ZHEN
BRYAN CHIN TZE YEONG
JIM YEE
SAMUEL SEE
SWAPNEEL BANERJEE
LIM JIN TENG
JACKIE HO KAH SHENG
AIDEN WONG ZHI TING

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
BATU PAHAT
BATU PAHAT
KUALA LUMPUR

Record 2015:Tan Qiao Yang 00:24:97


TIME
00.26.22
00.26.28
00.29.54
00.29.84
00.30.44
00.31.00
00.31.31
00.31.47
00.31.72
00.31.90
00.32.78
00.32.87
00.33.03
00.35.28
00.35.62
00.36.72
00.37.02
00.37.31
00.37.81
00.38.75
00.39.32
00.39.97
00.40.12
00.40.62
00.40.87
00.44.34
00.47.34
00.48.06
00.48.28
00.48.85
01.02.13
01.06.37
01.34.41

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 2:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Breaststroke 25m F10


NAME
LAU SHI XUAN
CHING YI FANG
NG YI CIN
CHLOE YEE
CHLOE SER
CHONG JIA EN
FACH JEN XUAN
DEVAKI BHAN
AVNI SONI
TAN ZHI RONG
MIHIKA BHAN
JANICE SIA JING HAN
AARUSHI
RUDRANSHI MOHAPATRA
SARA TANG WEI YIN

Event 3:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Breaststroke 50m M12


NAME
DANIAL DEAN
TAN QIAO YANG
HENRY LIAW
LAU SHI ZHEN
NG WEI REN
PAN ZHENG HAO
AJAX KANG
CHONG TIAN EN
ONG HONG YAO
TEOH JEN YEE
TAN ZUN LE
LIM HAO WEN
TAN QIAO GANG

Event 4:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9

Breaststroke 50m F12


NAME
TONG XIN YI
CHEW LAY TING
WONG ZI QIAN
MADHUNISHA A/P JAGEN
SOH XIN YI
CHIA XIN TING
GILLIAN
LEW LI JUN
LAM LER SYUEN
FACH JEN YUAN

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
BATU PAHAT
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR

Record 2012 :ONG YAN YING : 00.24.69


TIME
00.24.97
00.30.97
00.31.19
00.33.47
00.34.37
00.36.44
00.37.48
00.38.47
00.41.63
00.43.58
00.44.88
00.45.75
01.17.03
02.07.13
N/A

STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

Record 2012:TONG ZHI JIN: 00:48:25


TIME
00.50.47
00.51.94
00.57.31
00.58.28
00.58.96
01.04.28
01.05.60
01.19.18
01.32.08
01.33.66
01.21.31 (DQ)
01.22.40 (DQ)
N/A

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Record 2015:Ong Yan Ying:00:49:90


TIME
00.54.72
01.01.34
01.01.34
01.11.31
01.14.13
01.16.42
01.17.32
01.28.50
00.54.19 (DQ)
01.32.56 (DQ)

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 5:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Breaststroke 50m M15


NAME
SEBASTIAN WONG
WONG WENG AN
VINCENT KOH EE CHER
KANNATHASON
RICHARD LIAW
RAYMOND LIM WEI KANG
HAN WEI DING
CHONG CHAN HENG
LIAU WOON ZU
DANDY TAY ZHAN PHENG
YONG ZI FENG
JOHNSON
SIOW YONG XUN
DAVEMOND NG

Event 6:
LANE
1
2
3
4
5

Breaststroke 50m OPEN


NAME
SIOW WEEI XIANG
LEE KIAN HWEE
CHEONG CHENG KIT
CHEW LAY SYUEN
CHUA WEI KANG

STATE
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
BATU PAHAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Record 2013:CHANG WIN XEN: 00:41:13


TIME
00.40.06 [R]
00.43.88
00.51.59
00.51.75
00.52.07
00.52.09
00.54.65
00.58.40
01.01.97
01.03.18
01.05.31
00.59.96 (DQ)
01.04.04 (DQ)
01.24.96 (DQ)

Record N/A
STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
00.45.84
00.49.68
00.50.09
00.55.65
00.48.18 (DQ)

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE


Event 7:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Freestyle 25m M10


NAME
MARCUS PAK CHEN XI
CHEW LAY ONN
SOH JUN WEN
LIM WEI KANG
TEY PING LOK
LAM CHERN PAE
CHING YI MING
BRADY TAY YI ZHAO
WONG ZIN AN
KOH EE CHEN
LAM JIA XUAN
TAN ZUN YAO
HAM MING XUAN
DYLANRAJ A/L JAGEN
SOH JING KAI
PAN JIE KAI
ONG JING LE
CHONG CHAN LEONG
YU YAN XIANG
SAMUEL SEE
LIM YU YANG
LIM HAU ZHE
ISAAC GOH
LEE JIA JIN
FACH JEN XI
MUHAMMAD IRFAN
BRYAN CHIN TZE YEONG
LIM QI ZHEN
JORDAN YEE
JIM YEE
SWAPNEEL BANERJEE
LIM JIN TENG
PHUA YEE CHIN
JACKIE HO KAH SHENG
AIDEN WONG ZHI TING

RECORD 2015: ALIKHAN ZHAKSYBAY : 00:18:02


STATE
TIME
BATU PAHAT
00.19.37
SEGAMAT
00.20.59
SEGAMAT
00.20.78
SEGAMAT
00.21.03
SEGAMAT
00.21.31
SEGAMAT
00.22.15
SEGAMAT
00.22.22
BATU PAHAT
00.22.77
SEGAMAT
00.23.15
BATU PAHAT
00.23.35
SEGAMAT
00.23.56
SEGAMAT
00.23.56
SEGAMAT
00.24.22
SEGAMAT
00.24.73
SEGAMAT
00.24.97
SEGAMAT
00.25.22
SEGAMAT
00.26.35
SEGAMAT
00.28.04
SEGAMAT
00.28.50
SEGAMAT
00.29.03
SEGAMAT
00.29.81
SEGAMAT
00.30.66
KUALA LUMPUR
00.30.80
SEGAMAT
00.31.16
SEGAMAT
00.31.22
SEGAMAT
00.31.25
KUALA LUMPUR
00.31.93
SEGAMAT
00.34.71
SEGAMAT
00.36.41
SEGAMAT
00.42.03
KUALA LUMPUR
00.43.40
BATU PAHAT
00.52.22
SEGAMAT
00.58.06
BATU PAHAT
01.04.44
KUALA LUMPUR
01.25.17

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 8:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Freestyle 25m F10


NAME
CHING YI FANG
NG YI CIN
CHLOE SER
LAU SHI XUAN
CHONG JIA EN
AVNI SONI
CHLOE YEE
DEVAKI BHAN
TAN ZHI RONG
MIHIKA BHAN
JANICE SIA JING HAN
FACH JEN XUAN
RUDRANSHI MOHAPATRA
AARUSHI
SARA TANG WEI YIN

Event 9:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Freestyle 50m M12


NAME
KOH JUN EE
DANIAL DEAN
TAN QIAO YANG
ANG JIE YU
LIM HAO WEN
PAN ZHENG HAO
NG WEI REN
HENRY LIAW
KHENG JIAN XIANG
TAN ZUN LE
AJAX KANG
SOH ZONG REN
ONG HONG YAO
LAU SHI ZHEN
CHONG TIAN EN
TEOH JEN YEE
TAN QIAO GANG

Event 10:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Freestyle 50m F12


NAME
CHEW LAY TING
TONG XIN YI
WONG ZI QIAN
LAM LER SYUEN
SAMANTHA LOW ZHI YU
CHIA XIN TING
MADHUNISHA A/P JAGEN
LEW LI JUN
GILLIAN
SOH XIN YI
FACH JEN YUAN

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
BATU PAHAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR

RECORD 2015 TONG XIN YI:00:18:98


TIME
00.23.25
00.26.19
00.26.59
00.26.94
00.29.85
00.31.53
00.33.91
00.34.56
00.37.78
00.39.34
00.46.38
00.49.38
01.11.66
01.14.72
N/A

STATE
BATU PAHAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

Record 2013:CHANG ZHI SHENG: 00:37:74


TIME
00.39.84
00.41.87
00.43.79
00.47.41
00.50.34
00.50.38
00.51.15
00.51.66
00.53.15
00.54.31
00.54.88
00.56.58
00.58.00
00.58.97
01.04.93
01.22.09
N/A

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Record 2013:ONG ZHI YING: 00:41:28


TIME
00.43.38
00.43.41
00.45.15
00.45.41
00.45.78
00.53.83
01.01.03
01.11.09
01.17.97
01.22.57
01.24.88

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 11
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Freestyle 50m M15


NAME
WONG WENG AN
SEBASTIAN WONG
SIOW YONG XUN
KANNATHASON
DAVEMOND NG
RICHARD LIAW
RAYMOND LIM WEI KANG
VINCENT KOH EE CHER
CHONG CHAN HENG
JOHNSON
DANDY TAY ZHAN PHENG
YONG ZI FENG
LIAU WOON ZU
HAN WEI DING

Event 12
LANE
1
2
3
4
5

Freestyle 50m OPEN


NAME
SIOW WEEI XIANG
CHUA WEI KANG
CHEONG CHENG KIT
CHEW LAY SYUEN
LEE KIAN HWEE

STATE
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Record 2013:CHANG WIN XEN: 00:31:24


TIME
00.32.78
00.33.90
00.37.22
00.37.28
00.40.56
00.41.66
00.42.34
00.42.93
00.46.53
00.46.91
00.47.75
00.47.90
00.48.19
00.49.78
RECORD:N/A

STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
00.37.97
00.38.69
00.40.06
00.40.72
00.45.37

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 13:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Breastroke 50m M10


NAME
LIM WEI KANG
LAM CHERN PAE
WONG ZI AN
CHING YI MING
TAN ZUN YAO
BRADY TAY YI ZHAO
CHEW LAY ONN
ONG JING LE
MARCUS PAK CHEN XI
HAM MING XUAN
LAM JIA XUAN
PAN JIE KAI
CHONG CHAN LEONG
ISAAC GOH
MUHAMMAD IRFAN
SOH JING KAI
JORDAN YEE
LIM HAU ZHE
LIM QI ZHEN
BRYAN CHIN TZE YEONG
YU YAN XIANG
LIM YU YANG
SWAPNEEL BANERJEE
SAMUEL SEE
AIDEN WONG ZHI TING
FACH JEN XI
SOH JUN WEN
JIM YEE

RECORD 2015:TAN QIAO YANG:00:56:69


STATE
TIME
SEGAMAT
00.58.25
SEGAMAT
01.00.34
SEGAMAT
01.06.81
SEGAMAT
01.07.28
SEGAMAT
01.09.34
BATU PAHAT
01.11.09
SEGAMAT
01.11.44
SEGAMAT
01.12.50
BATU PAHAT
01.12.75
SEGAMAT
01.14.66
SEGAMAT
01.14.74
SEGAMAT
01.15.91
SEGAMAT
01.16.31
KUALA LUMPUR
01.17.35
SEGAMAT
01.23.31
SEGAMAT
01.25.90
SEGAMAT
01.31.59
SEGAMAT
01.32.81
SEGAMAT
01.32.97
KUALA LUMPUR
01.38.53
SEGAMAT
01.39.37
SEGAMAT
01.41.63
KUALA LUMPUR
01.45.28
SEGAMAT
02.10.31
KUALA LUMPUR
03.31.21
SEGAMAT
01.17.97 (DQ)
SEGAMAT
01.24.03 (DQ)
SEGAMAT
01.43.94 (DQ)

Event 14:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Breastroke 50m F10


NAME
LAU SHI XUAN
CHING YI FANG
NG YI CIN
CHLOE YEE
CHLOE SER
AVNI SONI
FACH JEN XUAN
MIHIKA BHAN
AARUSHI
CHONG JIA EN
DEVAKI BHAN
SARA TANG WEI YIN

Record 2012:ONG YAN YING: 00:58:60


STATE
TIME
SEGAMAT
01.06.37
SEGAMAT
01.06.98
SEGAMAT
01.08.43
SEGAMAT
01.14.78
SEGAMAT
01.21.97
SEGAMAT
01.26.25
SEGAMAT
01.28.03
SEGAMAT
01.43.93
KUALA LUMPUR
03.09.47
SEGAMAT
01.22.98 (DQ)
KUALA LUMPUR
01.30.25 (DQ)
SEGAMAT
N/A

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 15:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Breastroke 100m M12


NAME
DANIAL DEAN
TAN QIAO YANG
LAU SHI ZHEN
HENRY LIAW
NG WEI REN
AJAX KANG
TAN ZUN LE
CHONG TIAN EN
TEOH JEN YEE
TAN QIAO GANG

RECORD N/A

Event 16:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Breastroke 100m F12


NAME
TONG XIN YI
LAM LER SYUEN
CHEW LAY TING
WONG ZI QIAN
MADHUNISHA A/P JAGEN
SOH XIN YI
GILLIAN
CHIA XIN TING
LEW LI JUN

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Event 17:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Breastroke 100m M15


NAME
SEBASTIAN WONG
WONG WENG AN
RAYMOND LIM WEI KANG
KANNATHASON
VINCENT KOH EE CHER
HAN WEI DING
CHONG CHAN HENG
DANDY TAY ZHAN PHENG
SIOW YONG XUN
JOHNSON
RICHARD LIAW
YONG ZI FENG

RECORD 2015:WONG WENG AN:01:22:47


STATE
TIME
SEGAMAT
01.34.43
KUALA LUMPUR
01.46.35
SEGAMAT
02.01.03
KUALA LUMPUR
02.01.56
BATU PAHAT
02.02.87
SEGAMAT
02.13.03
SEGAMAT
02.19.61
BATU PAHAT
02.32.09
SEGAMAT
02.44.15
SEGAMAT
0.28.56 (DQ)
SEGAMAT
01.57.68 (DQ)
SEGAMAT
02.30.46 (DQ)

Event 18:
LANE
1
2
3
4
5

Breastroke 100m OPEN


NAME
SIOW WEEI XIANG
CHUA WEI KANG
CHEONG CHENG KIT
LEE KIAN HWEE
CHEW LAY SYUEN

STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT

STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
01.58.07
02.00.71
02.10.91
02.15.72
02.19.88
02.28.94
03.08.78
03.11.91
03.19.91
N/A
RECORD N/A
TIME
02.04.15
02.09.68
02.15.25
02.19.40
02.45.50
02.58.87
03.03.69
03.06.19
03.29.75

RECORD N/A
TIME
01.43.32
01.49.81
01.55.22
01.56.59
02.04.56

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 19:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Freestyle 50m M10


NAME
MARCUS PAK CHEN XI
CHEW LAY ONN
SOH JUN WEN
LIM WEI KANG
TEY PING LOK
CHING YI MING
WONG ZIN AN
LAM CHERN PAE
DYLANRAJ A/L JAGEN
TAN ZUN YAO
LAM JIA XUAN
BRADY TAY YI ZHAO
ONG JING LE
KOH EE CHEN
HAM MING XUAN
SOH JING KAI
SAMUEL SEE
CHONG CHAN LEONG
JIM YEE
FACH JEN XI
BRYAN CHIN TZE YEONG
ISAAC GOH
LIM QI ZHEN
MUHAMMAD IRFAN
LIM YU YANG
LIM HAU ZHE
PAN JIE KAI
JORDAN YEE
YU YAN XIANG
JACKIE HO KAH SHENG
SWAPNEEL BANERJEE
AIDEN WONG ZHI TING

Event 20:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Freestyle 50m F10


NAME
CHING YI FANG
LAU SHI XUAN
NG YI CIN
CHLOE SER
CHONG JIA EN
AVNI SONI
CHLOE YEE
FACH JEN XUAN
DEVAKI BHAN
MIHIKA BHAN
AARUSHI
SARA TANG WEI YIN

Record 2015:ALIKHAN ZHAKSYBAY: 00.40.11


STATE
TIME
BATU PAHAT
00.45.50
SEGAMAT
00.48.15
SEGAMAT
00.49.63
SEGAMAT
00.50.94
SEGAMAT
00.52.03
SEGAMAT
00.52.12
SEGAMAT
00.52.44
SEGAMAT
00.53.16
SEGAMAT
00.58.37
SEGAMAT
00.58.38
SEGAMAT
00.59.13
BATU PAHAT
01.00.72
SEGAMAT
01.00.94
BATU PAHAT
01.02.09
SEGAMAT
01.02.47
SEGAMAT
01.04.59
SEGAMAT
01.07.03
SEGAMAT
01.08.09
SEGAMAT
01.08.97
SEGAMAT
01.14.81
KUALA LUMPUR
01.14.97
KUALA LUMPUR
01.16.34
SEGAMAT
01.18.29
SEGAMAT
01.18.50
SEGAMAT
01.19.37
SEGAMAT
01.19.81
SEGAMAT
01.20.20
SEGAMAT
01.22.81
SEGAMAT
01.40.15
BATU PAHAT
01.48.13
KUALA LUMPUR
01.54.98
KUALA LUMPUR
02.15.85

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR

RECORD 2015: TONG XIN YI : 00:43:47


TIME
00.54.98
01.03.06
01.03.71
01.04.59
01.11.07
01.14.03
01.15.47
01.17.46
01.18.41
01.25.65
02.35.97
N/A

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 21:
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Freestyle 100m M12


NAME
DANIAL DEAN
KOH JUN EE
TAN QIAO YANG
ANG JIE YU
HENRY LIAW
NG WEI REN
PAN ZHENG HAO
KHENG JIAN XIANG
LAU SHI ZHEN
AJAX KANG
LIM HAO WEN
SOH ZONG REN
TAN ZUN LE
ONG HONG YAO
CHONG TIAN EN
TEOH JEN YEE
TAN QIAO GANG

Event 22
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Freestyle 100m F12


NAME
CHEW LAY TING
TONG XIN YI
LAM LER SYUEN
WONG ZI QIAN
CHIA XIN TING
MADHUNISHA A/P JAGEN
GILLIAN
SOH XIN YI
LEW LI JUN

RECORD N/A
STATE
SEGAMAT
BATU PAHAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
01.39.78
01.42.40
01.49.44
01.55.28
02.02.10
02.03.87
02.06.88
02.09.47
02.11.47
02.16.19
02.16.53
02.19.27
02.26.85
02.28.28
02.40.09
03.05.31
N/A

RECORD N/A
STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

TIME
01.39.63
01.46.78
01.51.88
01.55.03
02.26.97
02.35.12
02.53.66
03.05.31
03.11.25

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 23
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Freestyle 100m M15


NAME
WONG WENG AN
SEBASTIAN WONG
RICHARD LIAW
DAVEMOND NG
SIOW YONG XUN
KANNATHASON
RAYMOND LIM WEI KANG
CHONG CHAN HENG
VINCENT KOH EE CHER
YONG ZI FENG
DANDY TAY ZHAN PHENG
HAN WEI DING
JOHNSON
PANG HONG KENT
LIAU WOON ZU

RECORD 2015 WONG WENG AN:01:22:47


STATE
TIME
KUALA LUMPUR
01.19.40 [R]
SEGAMAT
01.20.78 [R]
SEGAMAT
01.31.15
SEGAMAT
01.35.78
BATU PAHAT
01.37.44
KUALA LUMPUR
01.38.59
KUALA LUMPUR
01.40.82
SEGAMAT
01.45.91
SEGAMAT
01.46.06
SEGAMAT
01.59.81
BATU PAHAT
02.05.32
SEGAMAT
02.08.81
SEGAMAT
02.09.66
SEGAMAT
03.11.39
SEGAMAT
N/A

Event 24
LANE
1
2
3
4
5

Freestyle 100m OPEN


NAME
SIOW WEEI XIANG
CHEW LAY SYUEN
CHUA WEI KANG
CHEONG CHENG KIT
LEE KIAN HWEE

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

Event 25
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Butterfly 25m M10


NAME
MARCUS PAK CHEN XI
DYLANRAJ A/L JAGEN
LIM WEI KANG
CHEW LAY ONN
LAM CHERN PAE
CHING YI MING
TEY PING LOK
ONG JING LE
KOH EE CHEN
ISAAC GOH
BRYAN CHIN TZE YEONG
SWAPNEEL
JACKIE HO KAH SHENG
WONG ZI AN

RECORD 2015:ALIKHAN ZHAKSYBAY:00:18:75


STATE
TIME
BATU PAHAT
00.23.87
SEGAMAT
00.24.66
SEGAMAT
00.26.01
SEGAMAT
00.26.15
SEGAMAT
00.29.81
SEGAMAT
00.29.94
SEGAMAT
00.30.50
SEGAMAT
00.32.97
BATU PAHAT
00.35.26
KUALA LUMPUR
00.39.78
KUALA LUMPUR
00.54.56
KUALA LUMPUR
00.57.22
BATU PAHAT
00.57.96
SEGAMAT
00.27.72 (DQ)

Event 26
LANE
1
2
3
4
5
6

Butterfly 25m F10


NAME
LAU SHI XUAN
NG YI CIN
CHING YI FANG
AVNI SONI
CHONG JIA EN
CHLOE SER

RECORD N/A

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT

TIME
01.34.97
01.35.90
01.36.81
01.44.00
01.55.13

RECORD 2015:TONG XIN YI:00:24:26


TIME
00.36.73
00.37.81
00.37.91
00.43.50
00.43.72
00.45.03

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 27
LANE
1
2
3
4
5
6
7

Butterfly 50m M12


NAME
KOH JUN EE
TAN QIAO YANG
ANG JIE YU
DANIAL DEAN
HENRY LIAW
LAU SHI ZHEN
TAN QIAO GANG

RECORD N/A

Event 28
LANE
1
2
3
4
5
6

Butterfly 50m F12


NAME
SAMANTHA LOW ZHI YU
LAM LER SYUEN
CHEW LAY TING
TONG XIN YI
WONG ZI QIAN
MADHUNISHA A/P JAGEN

STATE
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Event 29
LANE
1
2
3
4
5
6

Butterfly 50m M15


NAME
WONG WENG AN
SEBASTIAN WONG
KANNATHASAN
VINCENT KOH EE CHER
RAYMOND LIM WEI KANG
CHONG CHAN HENG

Record 2013:CHANG WIN XEN : 00:37:91


STATE
TIME
KUALA LUMPUR
00.41.03
SEGAMAT
00.41.12
KUALA LUMPUR
00.53.75
BATU PAHAT
00.57.03
SEGAMAT
00.58.09
SEGAMAT
01.05.53

Event 30
LANE
1
2
3
4

Butterfly 50m OPEN


NAME
CHUA WEI KANG
SIOW WEEI XIANG
CHEW LAY SYUEN
CHEONG CHENG KIT

STATE
BATU PAHAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
00.52.47
00.54.32
01.07.88
01.12.57
01.18.81
01.31.72
N/A
RECORD N/A
TIME
00.55.75
01.04.75
01.06.35
01.07.31
01.08.25
01.23.77

RECORD N/A
STATE
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

TIME
00.46.31
00.51.82
00.53.30
00.58.47

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 31
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Backstroke 25m M10


NAME
MARCUS PAK CHEN XI
WONG ZI AN
CHEW LAY ONN
TEY PING LOK
BRADY TAY YI ZHAO
LIM WEI KANG
CHING YI MING
TAN ZUN YAO
SAMUEL SEE
ONG JING LE
DYLANRAJ A/L JAGEN
ISAAC GOH
LAM CHERN PAE
KOH EE CHEN
JACKIE HO KAH SHENG
JORDAN YEE

Record 2015:ALIKHAN ZHAKSYBAY: 00.22.28


STATE
TIME
BATU PAHAT
00.26.68
SEGAMAT
00.28.29
SEGAMAT
00.29.43
SEGAMAT
00.29.59
BATU PAHAT
00.30.44
SEGAMAT
00.30.78
SEGAMAT
00.31.35
SEGAMAT
00.38.03
SEGAMAT
00.42.78
SEGAMAT
00.43.34
SEGAMAT
00.45.10
KUALA LUMPUR
00.48.75
SEGAMAT
00.49.50
BATU PAHAT
00.52.75
BATU PAHAT
01.06.29
SEGAMAT
01.07.12

Event 32
LANE
1
2
3
4
5
6

Backstroke 25m F10


NAME
CHLOE SER
LAU SHI XUAN
CHING YI FANG
AVNI SONI
NG YI CIN
CHONG JIA EN

STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
KUALA LUMPUR
SEGAMAT
SEGAMAT

Event 33
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Backstroke 50m M12


NAME
TAN QIAO YANG
KOH JUN EE
DANIAL DEAN
SOH ZONG REN
KHENG JIAN XIANG
ANG JIE YU
PAN ZHENG HAO
HENRY LIAW
AJAX KANG
NG WEI REN
CHONG TIAN EN
LAU SHI ZHEN
TAN ZAN LE
TAN QIAO GANG

RECORD 2015:CHEW LAY TING:00:26:35


TIME
00.36.31
00.39.28
00.44.61
00.44.81
00.44.91
00.45.41
RECORD N/A

STATE
BATU PAHAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT

TIME
00.56.00
00.56.15
01.07.94
01.11.94
01.15.63
01.17.22
01.18.56
01.18.85
01.27.31
01.32.61
01.36.81
01.44.43
02.11.72
N/A

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

Event 34
LANE
1
2
3
4
5
6
7

Backstroke 50m F12


NAME
CHEW LAY TING
LAM LER SYUEN
CHIA XIN TING
SAMANTHA LOW ZHI YU
WONG ZI QIAN
TONG XIN YI
MADHUNISHA A/P JAGEN

RECORD N/A
STATE
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
SEGAMAT

Event 35
LANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Backstroke 50m M15


NAME
SEBASTIAN WONG
WONG WENG AN
DAVEMOND NG
VINCENT KOH EE CHER
KANNATHASAN
SIOW YONG XUN
DANDY TAY ZHAN PHENG
LIOU WOON ZU
RAYMOND LIM WEI KANG
CHONG CHAN HENG

Record 2013:CHANG WIN XEN: 00:48:16


STATE
TIME
SEGAMAT
00.46.00 [R]
KUALA LUMPUR
00.50.56
SEGAMAT
00.55.00
BATU PAHAT
00.57.53
KUALA LUMPUR
00.59.34
SEGAMAT
01.00.93
BATU PAHAT
01.03.28
SEGAMAT
01.04.05
SEGAMAT
01.04.95
SEGAMAT
01.07.16

Event 36
LANE
1
2
3
4
5

Backstroke 50m OPEN


NAME
CHUA WEI KANG
SIOW WEEI XIANG
CHEW LAY SYUEN
LEE KIAN HWEE
CHEONG CHENG KIT

TIME
00.52.00
00.58.78
01.05.68
01.11.60
01.17.41
01.29.12
02.18.47

RECORD N/A
STATE
BATU PAHAT
SEGAMAT
SEGAMAT
BATU PAHAT
SEGAMAT

TIME
00.50.66
00.58.59
01.08.03
01.15.28
01.47.97

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL

OFFICIAL HEAT AND LANE

MANTA RAY'S SWIMMING COMPETITION RESULT LIST

DATE: 5TH NOVEMBER 2016


VENUE: GEMAS GOLF RESORT SWIMMING POOL