Вы находитесь на странице: 1из 1

Sadrina radnih odnosa uslovljena je brojnim faktorima i okolnostima.