Вы находитесь на странице: 1из 1

1.

Uvod
2.Historijski osvrt na sistem graanskog prava
2.1.Naela graanskog prava i njihova primjena u granama graanskog prava
2.2.Naelo dispozitivnosti
2.2.1.Naelo dispozitivnosti u obligacionom pravu
2.2.2.Naelo dispozitivnosti u stvarnom pravu
2.2.3.Naelo dispozitivnosti u nasljednom pravu
2.3.Ravnopravnost subjekata
2.3.1.Ravnopravnost subjekata u obligacionom pravu
2.5.Imovinska sankcija
2.6.Prometnost prava
3.Zakljuak