Вы находитесь на странице: 1из 8

In: Kommunikativnoje obrazovanije v 21 veke: problemy i perspektivy : sbornik naunych

statej po materialam V Medunarodnoj nauno-praktieskoj konferencii 15 aprea 2015 g.


Novokuzneck : RIC NFI KemGU, 2015. ISBN 9785-91797-153-7. P. 215-221


()


.
,
.
, -
.
: , ,
() , ,


, ,
.
, ,

, ,
. ,
: , ,
()
( ) .
,

,

, , ,


, ( ) .
,
,
. ,
, [1, . 387].

,
, ,
. ,
,
,

, :
,
[2, . 31]. ,
,

,
. ,

,
.

()
,
,
, .
,

, , .
, ,
-
. ,
,
, ,
...
() ..., [3,
. 15-16].
,
, ,

() .
Prve socilny kontext rob podstatu diskurzu
najrelevantnejou z hadiska kadho vskumu (aj lingvistickho) kadho
druhu komunikcie [4, . 1].
,
, ,
,
, ,
.
, ,
,
.

.

, ( )
, , ,
,
[5, . 31]. , , ,

.

.
. .
,

( ).
: ...

;
.
,
( ad hominem), ,
[6, . 390].

, ,
, .., [7, . 309].

(, ,
, ) ,

-
.
,
,

, ,

(
)
.
:
ficovoli ( , ,
, , ( - : ,
, ), opentan SMEkri (
PENTA SME),
ilinovskij (

),
kachlikr (
(Paka), ,
, ) ..

,
,
. ,
,
-

. ,
, ,
,
( source domain target
domain).

,
, 90- .,
,
.


.

.
,

,
,

.

,
.
, Jazyk s jeho schopnosou reflektova prejavysocilneho
naptia pre lingvistiku predstavuje cenn zdroj identifikcie kontrukci, ktor
v sebe ukrvaj mimojazykov obsah a pomocou ktorch me spolonos
odhaova tzv.konfliktognne fenomny v interakcii rznych kultr alebo
societ. Vskum predmetnch jazykovch foriem me odhali kodliv vvoj
v procese ich komunikcie. Najviditenejie sa konflikt kultr prejavuje
v lexike, pretoe prve tto as jazyka pomocou lexiklneho vznamu priami
a bezprostredne vstupuje do relneho sveta, do mimojazykovej reality. [8, .
27].
M O:

, , ,
(, ), /
, ,
()
, .
, ,
, ,
() .
:
. (...
vybudovanie mru v Ostrovanoch. Ten m dajne oddeova Rmov a Nermov
v obci).1
Rmska tma je pre komern
mdi hotdog2 (
).

, ,
, 1
(contr ). 2,

90- .
(. Rm), (. rmska minorita).


: (
)
( , ).

,
: (. cignsky
problm), (. cignska otzka), (.
cignsky sen), (. obete cignskeho teroru),
(. Romky, Romci Rmovia),
(. syndrm Rm), (. cignsky barn),
(. cignska kriminalita),
1
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/romska-problematika-sa-v-mediach-nafukuje-tvrdigalbavy-350811
2
http://www.euractiv.sk/socialna-politika/interview/romska-tema-je-pre-komercne-mediahotdog-017665

( ), (.
cignsky tbor), ( ) (. cignsky sd
v meste), (. cignska mafia), (.
olask cign, ), IX (
; . cigni z Lunka IX.), (.
brutalita cignskej tlupy), (.
cignska kriminlna banda, spoloenstvo), (.
stdo cignskych vyvrheov),
(. krmivo pre cignsku meninu za ttne
peniaze), (vyanie Rmov v
Krompachoch) ..
, ,
Slovensk idiomatika a metaforika teda presne zodpovedaj tiscronmu
spsobu ivota Slovkov, ktor boli odjakiva najm ponohospodrskym
nrodom, pozostvajcim z obyajnch hospodrov, remeselnkov a manulne
pracujcich robotnkov. V slovenskch frzach sa odra aj hodnotov rebrek
a hodnoty slovenskho loveka (pda, dobytok, domcnos, dobr medziudsk
vzahy). Hoci v sasnosti je u spsob ivota Slovkov in, v jazykovej
metaforike a idiomatike je interpretovan spsob ivota Slovkov tak, ak bol v
minulosti. To znamen, e uveden remeselncky a (pono)hospodrsky spsob
ivota obyajnho loveka v slovenskom jazykovom obraze sveta stle
pretrvva [9, . 65].
,
: ,
, .
:
1. ., . , . :
, 2004 . . 387.
2.
. . :
(19912000) // . . .
: , 2001. . 31.
3.
. (
). //
. K . :
, 2012. . 15-16.
4.
Dulebov I. Prstupy k definovaniu termnu diskurz v sasnej ruskej a
slovenskej jazykovede // Jazyk a kultra [elektronick zdroj]: internetov asopis
Lingvokulturologickho a prekladatesko-tlmonckeho centra excelentnosti pri
Filozofickej fakulte Preovskej univerzity v Preove, slo 7/2011. c. 1.
5.
. //
. .: , 1994. . 31.
6.
. . .
In: . M: ;
, 2008. . 374-393.

7.
Bruchis M. The USSR: Language and realities: Nations, leaders, and
scholars. New York: 1988. . 309.
8.
Blaho M. Jazykov formy nenvisti v ruskom a slovenskom medilnom
texte. // Mdi a text 3. Medilny text: varicie medilneho diskurzu popkultra. Ed.
Bok, M., Rusnk, J. Preov: Filozofick fakulta Preovskej univerzity v Preove,
2010. s. 27.
9.
ulenov E. Morlka v slovenskch idimoch // World Journal Of
Theoretical and Applied Sciences nr 1. Moralno formy obecnoci. Gliwice:
Gliwicka Wysza Szkoa Przedsibiorczoci, 2014. . 65.
:
, ,
, ,

( source domain target domain).
,
,
.
,
,
.
,
,
, ;
.
() ,
,
.
, ,
,
() . O
, ,
,
, ,
.

:! (
,
- )
!
?
, !
1

2 1965
.

.