You are on page 1of 41

FRMA ADI : KALE KAYILARI

VN EKL
VN TP

:
:

KAPASTE: 5000

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC
C-VTH2.H6-K06-4/1-DT
Kg.

SER NO :

14511

VN BAKIM VE OPERATR
KULLANIM EL KLAVUZU
2012

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

NDEKLER
1- )....TEKNK VERLER
1.1-)..Teknik Deerler........
1
1.2-)...Kpr Yrtme Grubu.....
2
1.2.1-)...Balk.......
2
1.2.2-)...Kpr Yry Redktr (G.T).....
2
1.2.3-)...Kaset tip gbekten tahrikli balk........
2
1.3-)..Yk Kaldrma Grubu........
3

2-)..KULLANMA TALMATLARI
2.1-)..Genel........
2.1.A-)..Genel artlar.....
2.1.1-)...Operatr......
2.1.1.A.-)..Vinci altrmadan nceki Operatr Sorumluluklar......
2.1.1.B.-)..Vinci altrma Srasndaki Operatr Sorumluluklar..
2.1.1.C.-)..Vinci altrma Srasndaki Operatr in yasak Durumlar....
2.1.1.D.-)..mdat Durumunda Operatrn Ykmllkleri...
2.1.1.E.-)..alma Bittiinde Operatrn Ykmllkleri....
2.1.2-)..Yk kaldrma ve indirme tedbirleri.....
2.1.3-)..Yrme esnasndaki tedbirler.....
2.1.4-)..Kanca Blou.
2.1.5-)..Ray ve balantlar..
2.1.6-)..Tekerlekler ve dililer....
2.1.7-)......Tambur ve tel halatlar..
2.1.8-).Umumi bakm....

4
4
5
5
7
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12

3-)BAKIM VE KONTROL TALMATLARI


3.1-)

Vinler in Genel Talimatlar..

13

3.2-)
3.2.1-)
3.2.2-)
3.2.3-)
3.2.4-)
3.3-)
3.4-)

Halatlarn bakm.....
Prasedr Ve nlemler......
Halatlarn Muayenesi...
Tespit Cvatalarnn Kullanlmas....
Kamal Kilit.....
Bakm Tablosu...
Yalama Noktalar...

13
13
14
18
18
19
21

1-) TEKNK VERLER


FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

1.1-) TEKNK DEERLER

Adet
Kapasite (Kg)

10.000

Ykseklik (m)
Eksen Akl (mm)
Hol boyu metre ( m )
Kaldrma hz (Mt/Dak)
Kedi hz (Mt/Dak)
Kpr hz (Mt/Dak)
Halat ap ( mm )
Halat Donam'
Kedi tekerlei
Kedi Tekeri Kanal ls (mm)
Vincin alaca putrel
iftkiri Araba eksen mesafesi
Araba Ykseklii (mm)
Profil Boyu Tipi
Ar Yk Sivici ( Var / Yok )

Kpr Tipi
Balk Tipi
Kpr tekerlei ( mm )
Kpr Yrme Raylar
Kpr Tekerlei Kanal ls

Vin yollar
Vin yrme raylar
Direkler / Guseler
Platform
Kedi boyas
Kpr boyas
Vin Yolu Boyas

( BR) Kaldrma motoru ( Kw )

8
10.280
MEVCUT
4/1
20/5
132 (NV)

Kedi motoru ( Kw )
Kedi redktr ( d/d )
Kedi pinyonu
Kpr motoru ( Kw )
Kpr redktr ( d/d )
Kpr pinyonu

Kedi panosu
4/1
Kpr Panosu
160
Faz koruma ve sralama
30*50
60 mm Termistr / Termik Koruma
Acil kontaktr
a=1.600 mm
Kpr Snr Sivici
Korna ve ikaz
Kedi Snr Sivici
OK
Push button tipi/markas

250
30*50
60 mm
MEVCUT
MEVCUT
OK
ZEL
ZEL

0,75/0,18 KW.
FGA423-38 d/d
KAS
2*0,75/0,18 ABM
FGA423 38 d/d

KAS

ELEKTRK PANOSU

16

DB 04
KAS250-3100-DB-16

9,4/2,2 Kw

Hareket says
Kablo boyu ( Mt.)
Kumanda voltaj
Fi soket
Kaldrma Sivici NH / Turlu
K.Elektrik tesisat Korni/Bara
Kiri elektrik Mobil/Direk
Vince ceryan getirme
Bara Fras
Besleme Batan/Ortadan
Enerji Kablosu Kesiti
Bara konsollar elik/Beton

KED ZERNDE
KPR ZERNDE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
TELEMECA.
12+1

7
24 VOLT
OK
TURLU
Korni
MOBL
MEVCUT

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

1.2- ) MONORAY YK KALDIRMA GRUBU (KED)

TRAVERS
MONORAY TEKERLEK
YRY MOTORU
TAHRK PNYONU
REDKTR
TAMBUR
MOTOR
KANCA BLOU

Kaldrma
motorredkt
r ,tambur,
halat klavuzu
komplesi

Kaldrma

REDKTR GVDE
KALDIRMA MOTORU
1.KAD.DL ARK/2.KAD.PNYON KOMPLE
2.KAD DL ARK/3.KAD.PNYON KOMPLE
2.KAD.DL ARK / IKI ML
REDKTR KAPAK

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

1.3- ) FTKR YK KALDIRMA GRUBU (KED)


YRY MOTORU
TAMBUR
TRAVERS
HALAT KLAVUZU
REDKTR
MOTOR
KED BALII
TEKER KAPAI

Kaldrma
motorredkt
r ,tambur,
halat klavuzu
komplesi

REDKTR GVDE
KALDIRMA MOTORU
1.KAD.DL ARK/2.KAD.PNYON KOMPLE
2.KAD DL ARK/3.KAD.PNYON KOMPLE
2.KAD.DL ARK / IKI ML
REDKTR KAPAK

Kaldrma

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

1.2- ) KPR YRTME GRUBU


1.2.1-) BALIK
BALIK EKSEN

Dz Taraf

Tahrikli Taraf
Ray:30*40/30*50 ST 52
Tekerlek Kapa
Balk tekeri
Balk Tamponu

1.2.2-) KPR YRY REDKTR(GBEKTEN TAHRK)

Balk
Rulman
Gbekten Tahrik Mili
Tekerlek( 160; 250;315; 400; 500)
Gbekten Tahrikli Motorredktr

Dolu Ray

1.2.3-) STANDART TP GBEKTEN TAHRKL BALIK GRUBU

KAS TP TEKERLEK(160,200,250,300,400)
G.TAHRK ML
TEKER KAPAI

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

MONORAY GEZER KPR TAVAN VNC

FTKR GEZER KPR TAVAN VNC

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2-) KULLANMA TALMATLARI


2.1-) GENEL
NOT: Operatr el kitab okunmadan vincin kullanlmas sakncal olacaktr.

Kpr ve portal vinler yksek tehlikeli yk kaldrma makineler grubuna aittirler.


Bu makineler ykleme boaltma ilerinde, montaj, demontaj ve ekipman tamiratta, ayrca retim teknolojik
ilemlerinde yk tama amacyla kullanlr.
Kpr ve portal vinlerin kullanm srasnda kazalarn ana sebepleri aada belirtilmitir:
Kaldrma mekanizmalarn, limit alterlerin, vin ve araba yrtme mekanizmalarnn fren arzas,kabine ve kpry
k kaplarnn blokaj;
Yk halatlarnn kopmas;
Metal konstrksiyonlarn dalmas (tayclarn, kirilerin, arabalarn vs. ) vin raynn ve kmaz
tamponlarn arzas;
Vincin rzgarla hareket etmesi;
Eitimlememi operatrle vincin kullanlmas;
Elektrik tehizatnn arzas ve alanlarn elektrikle arplmas;
Kpr vinlerinde alma srasnda iaret sisteminin uygulanmamas;
Platformlarndaki ve dnen paralarndaki itlerin bulunmamas veya arzal olmas;
Vincin almas srasnda emniyet tedbirlerine uyulmamas;
Yk tutma bloklarn ve sklebilen yk tutma aletlerinin halat arzas;
Ykn eik ekilde kaldrlmas;
Ykn yanl balanmas, ar ykleme yaplmas;
Vagonda veya baka bir yklenecek ve boalacak arata insanlarn bulunmas;
Malzeme stoklamasnn dzgn olmamas;
...manyetik ve kskal kepeli vinlerin faaliyet blgesinde ve yk altnda insanlarn bulunmas;

Kpr ve portal vinlerin emniyetli kullanm doru eitilmi operatrnn profesyonel


hareketlerine baldr.

2.1.A -) GENEL ARTLAR


Vinlerin kullanlabilmesi ve bakmlarnn yaplabilmesi iin ynetici tarafndan operatrlerin zihinsel ve fiziksel olarak
eitilmi olmas, 18 yandan gen olmamas ve en az 8. snftan mezun olmas artlaryla vin operatr olarak
grevlendirilebilir. Kpr ve portal vinlerin operatrleri elektrik emniyetinde en az II kalifiye grubuna sahip olmallar.
Operatr tek bana almaya balamadan nce altrlacak vinte staj grmelidir. Genel ve zel amal
vinler iin en az 10 gn ve metalrji retimde kullanlan vinler iin en az 1 ay staj sresi olmaldr.
Standart talimatnameye ve vin tipine dayanarak, kullanm ve montaj yerinin artlarna gre vin operatrleri iin
retim talimatnamesi kurum tarafndan hazrlanr.
Operatr daha nce almad bir vince getii zaman (rnein kule vincinden kpr vincine), almaya balamadan
nce ilgili eitim programndan gemelidir. Byle durumlarda eitimde 'ksaltlm programlar uygulanabilir.
Operatr daha nce alt vin ile ayn tip olan, ancak farkl konstrksiyonlu bir vince getiinde, mutlaka
tek bana almaya balamadan nce vincin kullanm ve bakm zellikleriyle tanmal ve staj grmelidir.
Kullanm beceri testinden sonra operatr tek bana almaya balayabilir. Staj ve kontrol dzeni vin sahibi
tarafndan belirlenir.
2.1

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.1). OPERATR
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vinci elektrik ve makine bilgisi yeterli, gvenlik tedbirlerinden sorumlu olabilecek eleman kullanmaldr.
Vin operatrnn grevi : Bakmn ve onarmn zamannda yaplmas, vinci arzasz 've kazaya sebep
olmayacak tarzda almaya hazr bulundurmaktr.
Vin operatrnden habersiz vin zerine tamirci dahil hibir kimse kmamal, btn iler operatrn
sorumluluuna terkedilmelidir.
Arza olduunda ana ve dier alterlerden cereyan kesilmeli, elektriin verilmemesi iin tedbirler alnmaldr
Vin zerinde alma yaplrken aaya takm drlmemeli, tamirden sonra raylarda veya vincin
zerinde debilecek bir ey unutulmamaldr.
Hareketten evvel vin yollar, ykn geecei yerler kontrol edilmelidir.

2.1.1.A-) VNC ALITIRMADAN NCEK OPERATR SORUMLULUKLARI


3.1. Operatr almaya balamadan nce antiye gnlk defterini okumal, vincin ve rayn arzal olmadndan
emin olup vinci teslim almaldr.

Operatrn yapmas gereken hareketler:


1) nceki nbette alan operatrden veya sorumlu kiiden anahtar-iaret teslim almal. Vin tamiratta ise,
tamirat ilerinden sonra tamirat sorumlusundan anahtar-iaret teslim alnmaldr.
2) Vin kabinine, merdiven veya platformlar kullanarak girdiinde emniyet artlarna uyulmas. Kabin girii
kpr zerinden yaplmsa, manyetik vinlerde yan kaplar atnda cihazlarnn elektromanyetik beslemesi
kesilmemelidir.
3) Operatrn yerinde olmad durumda stajerin tek bana kabine girmesi yasaktr.
4) Vincin mekanizmalar ve frenleri, ayrca yryen ksm ve sivilerini kontrol etmesi gereklidir;
5) Rulmanlarn ve halatlarn yalamasn, ayrca yalama aletlerinin ve keelerin durumunu kontrol etmesi;
6) Mmkn olan yerlerde vincin metal konstrksiyonlarnn kaynakl,perinli ve vidal balantlarn kontrol etmesi;
7) Halatlarn durumunu ve tamburlardaki ve dier noktalardaki balantlar kontrol etmesi. Ayrca tamburda ve dier
noktalarda halatlarn karp karmadna dikkat etmelidir.
8) Kanca gaga ve kanca blounun veya dier yk tutma aletlerinin balantlarnn kontrol edilmesi;
9) Blokajlarn ve emniyet cihazlarnn vinte alp almadnn kontrol edilmesi;
10) Vin ve alma meknnn aydnlatma sisteminin alp almadnn kontrol edilmesi;
11) Portal vin ray ve elik tamponlarn kontrol edilmesi;
12) Mmkn olan yerlerde motorlarn, kablolarn, alcnn, kontrol panelinin, topraklamann kontrol edilmesi ve
koruyucu panel kaplarnn, ana alterlerin, manyetik panellerin ve platformdaki menhollerin kapal olup
olmadnn kontrol edilmesi;
13) Vin ray boyunca stoklanm yklerin ve dier konstrksiyonlarn arasndaki geidin (aralk) genilii en az
700 mm olup olmadnn kontrol;
14) Vinci teslim aldnda nbetini ald operatrlerle birlikte vincin kontrol yaplmal. Kontrol yaplabilmesi iin
vin sahibi tarafndan gereken zaman ayrlmaldr.
15) Mekanizmalar ve alterleri kapatarak vin kontrol yaplr. Vin belseme alteri kapatlp gerilim kablosunun
kontrol yaplr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

16) Vin kontrol srasnda gerekli ise operatr portatif lambay kullanmaldr.(lambann gerilimi 12 V amamal).
17) Vin kontrolnden sonra operatr vinci altrarak denemeli. Denemesinden nce vinte operatr dnda
kimse olmad, btn kontrol kollarnn sfr durumda olduundan emin olmaldr.
18) e balamadan nce vincin aada yazlm mekanizmalar operatr tarafndan yksz denenmelidir.
18-A) Elektrik cihazlar;
18-B) Hareket ve kaldrma frenleri;
18-C) Vinte bulunan sinyal (alarm) ve emniyet aletlerinin blokajlar. Yksz iken kanca kaldrlarak kaldrma
mekanizmasnn limit alterleri altrp altrmadn kontrol etmelidir.
19) Kontrol ve deneme srasnda i gvenliine engel olabilecek arzalar ortaya ktnda ve operatrn kendi
imkanlaryla arzann giderilmesini salanamadnda ie balamadan antiye gnlk defterine not brakmal ve i
gvenliinden sorumlu elemana, teknik bakma, vin bakmlarndan sorumlu elemana haber vermelidir.
Operatrn almaya balamamas gereken durumlar:
1) Vincin metal konstrksiyonunda atlaklar veya deformasyonlar, vidalarn veya perinlerin gevemesi;
2) Halat sabitleme klamensleri arzalandnda veya bulunmadnda y da kelepeler ve vidalar gevediinde;
3) Halatta bir miktar kopan veya ypranan teller varsa, yda hasar olutuunda.
4) Kaldrma, kpr veya araba yrtme mekanizmalar hasarl (kusurlu) olduunda;
5) Frenlerin arzal olmas durumunda;
6) Kanca aznn ypranmas,kanca kapak arzalar veya kanca blou almadnda;
7) blokajlarn, alarm aygtlarnn, kaldrma, kpr ve araba yrtme mekanizmalarnn limit alterlerininin
almamas durumunda;
8) Kanca bloklarnn dnmemesi durumunda;
9) Vin ray bozuksa;
10) Teknik ruhsatlarn, tamiratlarn, teknik bakmn ve periyodik kontrol tarihlerinin sona ermesi durumunda;
11) Vincin sigortalarn deitirmek, vince elektrik vermek, elektrik cihazlarnn arzalarnn giderilmesi iin
operatr elektrikiyi armaldr. Operatrn bu ilerin tek bana yapmas yasaktr.
12) Operatr i mekannda aydnlatma iddetinin yeterli olduundan emin olmal. Aydnlatma yeterli olmadnda,
iddetli kar yanda veya sis olduunda operatr ie balamadan, vincin alma ve gvenlik sorumlusuna haber
vermelidir.
13) Vinci teslim alp, operatr antiye gnlk defterine vincin kontrol ve denenmesi hakknda not almal ve
alma ve gvenlik sorumlusundan izin alp ie balamaldr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.1.B-)VN ALIMASI SIRASINDA OPERATR SORUMLULUKLARI

1) Vin, alma srasnda operatr kullanm klavuzdaki, retim, proje veya teknik harita talimatlarna ve artlarna
gre almaldr.
2) Vin almas srasnda operatr iten dikkatini ayrmamal, vincin almas esnasnda temizleme, yalanma
ve onarm ileri ile ilgilenmemelidir.
3) Operatr makinistten, bakm sorumlusundan izin almadan yabanclarn vincine girmesine ve vinci kullanmasna
izin vermemelidir.
4) Vinte stajer olduu zaman, stajer operatre haber vermeden ksa bir sre iin bile kabinden ayrlmamaldr.
Operatr olmadnda stajer vinci kullanmamaldr.
5) Araba veya vin yrtme, vin kaldrma mekanizmalar altnda vince trmanmak veya inmek yasaktr.
6) Beklenmedik elektrik kesilmesi veya baka sebepten dolayl vinte durma olmusa, operatr btn
kontrollerini sfr duruma getirmeli ve kabindeki alteri kapatmal. Yk asl kalmsa, operatr i
gvenliinden sorumlu eleman armal ve sorumlu geldiinde freni manel ekilde serbest brakarak yk yere
indirmelidir. Sorumlu kii beklenirken operatr insanlarn yk altnda bulunmasna izin vermemelidir.
7) Kaldrma, kpr veya araba yrtme mekanizmalarnn almasnda ara (durma) olmusa, tekrar vinci
altrmadan nce uyar sinyali verilmelidir.
8) Vinci altrmadan nce operatr stajerin gvenlikte olduundan ve yabanc personelin alma meknnda
olup olmadnda emin olmaldr.
9) Operatr vin mekanizmalarnn ama ve kapama ilemlerini yavaa yapmal. Hzl, ayrca gerekmediinde
freni serbest brakmak eklinde yk indirmek yasaktr.
10) Vin hareketi tamamen durmadan operatr ileri hareketten geri harekete balamamaldr. Ancak kazay
nlemek iin balayabilir.
11) Vin limit alterlerine veya dier kapatma aletlerine yaklatnda operatr hz yavalatmal. Limit alterler
normal alma aleti olarak kullanlmamal.
12) Operatre emniyet aletlerini (kaldrma limiti, elektrik koruma vs.) kapatmak, ayrca emniyet aletlerinin
arzal olduu durumlarda vinte almak yasaktr.
13) Operatr vinci terk ettiinde giri alterini kapatmal, anahtar-iareti kartp yanna almal, portal vincin
veya gezer kpr vincinin kabini kilitlemelidir.
14) Onarm veya baka amalarla personellerin vin rayna ve yrme yoluna girmeye izinli olup olmadn operat
antiye gnlk defterinden renmelidir.
15) Gezer kpr vincinin inecek platformunun olmad yerde mecburi durduunda kabinden inii talimatlarna
gre operatr yapmaldr.
16) Operatr kpr zerinden (kpry kullanarak boyamak) boyama veya baka almalar (ilemler) srasnda
vinci yk tamak iin kullanmamaldr. Bunun gibi almalar i izniyle ve gvenlik tedbirlerine gre yaplmal,
araba zerinde geici merdivenlerin, sehpal iskelelerin yerletirilmesi yasaklanmaldr. Arabann iskele
demesinden veya demesine sehpal iskele yerletirilerek almalar yaplmal, ayrca insanlarn arabaya
girmeden nce hattan elektrik kesilmeli. Kprnn veya arabann yer deimesi alanlarn emriyle yaplmal ve
bu srada alanlar gvenli yerlerde olmaldrlar (kabinde veya kpr demesinde). Personel araba zerinde
bulunduunda kprnn ve arabann yer deimesi yasaktr.
17) Kpr vinlerin birka katl olmas durumunda st vincin yksz ve ste ekilmi kancayla alt vin zerinden
gemesi salanmaldr.
18) Eer vin zel yk tutma cihazlaryla (manyetik, kskal kepe vb.) donatlmsa operatr yk kaldrmadan
nce ykn gvenli eklinde tutulduundan emin olunmaldr.
19) nsanlarn olabilecei yerler zerinden yk geirmek gerektiinde operatr ie balamadan nce irket
yneticilerden yazl olarak izin almaldr. Bu almalar i gvenlii surumsu tarafndan ynetilmelidir.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

alma srasnda operatr aadaki kurallara uymaldr:

1) Sapan balayan personelden onay aldktan sonra vin mekanizmalar altrmaldr. Eer sapanlarn
balanmas retim talimatlara gre yanl ise ve ona ramen sapan balayan personel onay veriyorsa, operatr bu
onaya uymamaldr.Yanl verilmi onay nedeniyle hasarlar olmusa hem sapanc hem de operatr hasar
sorumluluu tarlar. irkette belirlenmi ekline gre operatr ve sapanc arasndaki onay ekli uygulanmaldr.
Stop sinyalini kim vermi olursa olsun bamsz olarak operatr tarafndan onaylanmaldr.
2) Yk kaldrmadan veya indirmeden nce alma meknnda bulunan sapancya ve dierlerine yk altnda
kalmamalarna operatr tarafndan dikkat edilmelidir. Yk tamas ancak insanlarn alma meknnda
bulunmad zamanlarda yaplmaldr. Kskal kepeyi ve manyetik tutma aleti kaldrdnda ve tadnda
operatr ayn talimatlara uymaldr. Ykn platformdan ykseklii 1000 mm den fazla olmadnda sapanc
ykn yannda durabilir;
3) Vagonetlere,oto aralara rmorklara,vagonlara,platformlara ve dier tama aralarna yk yklediinde tama
aralarnda personel olmadnda yk kaldrma ve indirme ilemi yaplmal. Kancal vin ile vagonlarn ykleme
ve boalma ilemi vincin firma sahibi tarafndan onaylanm teknolojiye gre yaplmaldr.
4) Yk kaldrdnda halatn eilmemesi iin kanca blounun yk altnda doru eklinde yerletirmesi gereklidir;
5) yk kaldrldnda sapann yk gvenli eklinde tutma ve frenlerin alma kontrolnn yaplabilmesi iin
200500 mm n kaldrma yaplmaldr.
6) ykler veya yk tutma aletleri dikey eklilde transfer edildiinde yolda karlalan cisimlerin yksekliinden
500 mm kadar daha yksekte bulunmaldr.
7) Hafif ykler zel ambalaj iinde transfer edilmeli. Ayrca bunun gibi yklerin transferinde paralarn
dme ihtimali olmamaldr.
8) Kuyudan, ukurdan, hendekten vb. yk kaldrld ve indirildii zaman nceden yksz kancann dibe
indirilip halatn tamburda en az 1,5 sarm (mandal altndaki sarmlar saymayarak) kaldndan emin olunmaldr.
9) Ykn depolanmas dzgn yaplmal depolama gabarileri bozmadan ve geileri engellemeden yaplmaldr.
10) Halatlar dikkatli takip edilmeli gz olutuunda veya hasar bulunduunda alma durdurulmaldr.
11) Birka vincin ayn anda ve tek rayda almas durumunda operatrler vinlerin arpmalarn nlemek iin
retim projesinde veya teknolojik haritada belirlenmi gvenlik talimatlarna uymaldrlar.
12) Manyetik yk tutma aletiyle alan vinlerde yklerin (rnek olarak levha, kalp) transferi vinci zorlamadan
yaplmaldr. (ar ykleme olmamal).
13) Ykn arl bilinmiyorsa yk transferi yasaktr, sadece ykn gerek arl renildikten sonra yk transferi
yaplmaldr;
14) Byk ebatl ve uzun ykn transferi ykn ynlendirilmesi sapanc tarafndan kancalar veya germe
halatlar kullanlarak gerekletilmelidir.
15) Yklerde kullanlacak sapanlar belirlenmi saplanma emasna gre yaplmal. Yk iin gelitirilmi sapan
emas yoksa bu tarz ykn transfer edilmesi alma gvenlii sorumlusu tarafndan ynlendirilmelidir. Sapan
kullanm iin kaldrlacak ykn arl ve zellii, dallarn says ve eim as dikkatine alnarak uygun sapanlar
seilip kullanlmaldr. Genel amal sapanlar iin sapan dallarnn as 90 gememelidir.
16) Kancal, kskal kelepeli veya manyetik kancal vinlerde ykn indirilmesi sadece motorla yaplmaldr.
17) retim projesi ile belirlenmi yerlere (depolanan ykn dme, kayma ihtimalin olmad yerlere) transfer edilen
ykn indirmesine izin verilir. Ykn depolanaca yerlere daha nce ykn arlna uygun olan paletler
yerletirmelidir. Ykn depolanmas ve dizmesi dzgn eklinde, depolama gabarilerini bozmadan ve geitleri
engellemeden yaplmaldr.
18) Vincin yannda personel bulunduunda operatr vinci altrmamaldr.
(yalnz operatr periyodik bakm srasnda, bakm yapan personel tarafndan onay alp vinci altrabilir.)

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.1.C -) ALIMA SIRASINDAK OPERATR N YASAK DURUMLAR


1) Ykn sapana balanmasnda izni olmayan kiilerin yk balamasn yapmas,ayrca etiketsiz ( salam olup
olmadn ve zeliklerini gsteren ) yk tutma aletleri kullanlarak yk transferi yaplmas gibi durumlarda
operatr ii durdurmal ve gvenlik sorumlusuna haber vermelidir.
2) Vincin kaldrma kapasitesinden daha fazla arlk kaldrmak; Operatr ykn arln bilemediinde,
kaldrmadan nce yazl olarak gereken bilgiyi gvenlik sorumlusundan almaldr.
3) Halatlarn eik ekilde yk; kaldrma zemininden kancayla, kepeyle veya manyetik kanca ile ekmesi;
4) Gmlm , baka ykle kapatlm, vidal veya betonlanm yk kancayla kaldrmak,ayrca yerden kopmas
iin yk sallamak;
5) Arl zerinde belirlenmemi betonarme paralar kaldrmak;
6) Hasarl gzl, yanl sapanlanm ve dengesiz durumda olan betonarme paralar, ayrca palet zerindeki
ambalaj iine fazla doldurulmu tulalar, fayanslar vb. malzemeleri kaldrmak.
7) Fazla yklenmi ambalaj transfer etmek;
8) Platformlar, rmorklar ve dier tama aralarn vin ile ekmek;
9) Personeli veya personel ile birlikte yk kaldrmak;
10) Limit alterleri normal alma aleti olarak ve vinci otomatik durdurma iin kullanmak;
11) Vinci kullanmak iin izni olmayan personele kumanday vermek, ayrca stajerlerin tek bana vinci
kullanmasna izin vermek;
12) Kamyon ,tr gibi aralara zerinde personel bulunurken yk yklemek;
13) Yk asl halde iken kaldrma freni ayar yapmak;
14) zel kutulara yerletirilmemi basnl ve svlatrlm gaz tplerini kaldrmak;
15) Platform zeinde ya da yrme yollarnda vs. el aletleri ve yabanc eyalar brakmak;
16) Vincin alan sistemlerinden herhangi birinde veya metal aksanda arza olutuunda;
17) Motorun gvdesinde, cihazlarn mahfazasnda, kanca blounda veya metal yapda vs. zorlanma veya gerilim
ortaya ktnda;
18) Vincin teknik zelliine gre alabilecei en dk dereceden hava daha souksa;
19) alma mekn yeterli aydnlatlamadnda, iddetli kar yanda veya sis olduunda, ayrca sapancdan
balama onaynn veya ykn grnememesi durumunda;
20) Frtna, iddetli rzgr yaklatnda ve yaklaan rzgrn hz vincin teknik zelliindeki normu atnda
vinci rzgrla karmay nlemek iin gereken tedbirler alnmaldr.
21) Elektrik, termik veya dier koruma sistemlerinin, ayrca emniyet cihazlarn yanl olarak devreye girmeye
balamas durumunda;

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.1.D-) MDAT DURUMUNDA OPERATRN YKMLLKLER

1) Vinte kaza veya kaza olabilecek tehlikeli faktrler olutuunda (metal yaplar atladnda, halat hasar
grdnde, tekerlek dingili veya dier paralar bozulduunda, frenler kardnda, kurtaz kestiinde,
dili kutusu daldnda vs.), ayrca vinten atlak sesi y da grlt geldiinde operatr yk kaldrma ilemini
durdurup, ses sinyali verip, yk yere indirmesi ve kazaya sebep olabilecek problemi renmesi gereklidir.
2) Vinte yangn olduunda operatr btn ileri durdurup, vincin elektrik besleme alterini kapatmas, itfaiyeyi
arp, koullar uygunsa elindeki yangn sndrme aletlerini kullanarak yangn sndrmeye almas gerekmekted
3) Frtna, deprem vs. durumlarda operatr ii durmal, yk yere indirmeli ve gvenli bir yere vinci brakmaldr.
4) Vinci rzgrla kardnda, operatr vin kullanm klavuzda belirlenen talimatlara gre vinci durdurmak iin
gerekeni yapmal.Vincin elektriini kesip vinci terk etmeli ve karmay nleyen aletleri kullanarak vinci balamald
5) Eer alma srasnda kaza veya kazazede olmusa operatr acil olarak gvenlik sorumlusuna haber vermelidir.
6) Btn acil durumlar operatr antiye gnlk defterinde tutmal ve teknik birimlere haber vermelidir.

2.1.1.E-) ALIMA BTTNDE OPERATRN YKMLLKLER


vincin almas bittiinde operatr aadakileri belirtilenleri yapmaldr:
1) Kancay veya karlabilen yk tutma arac(Sapan gibi ) boaltlmaldr;
2) Kancay st duruma getirmelidir;
3) Direksiyon kollar ve btn kontrolleri sfr duruma getirmeli, alteri kapatmal ve anahtar-iareti kpr vinlerin
gvenlik panelinden karmaldr;
4) Ak havada alan vincin kabini anahtarla kapatlmaldr;
5) Ak havada alan vinci rzgrla kamay nlemek iin takviye etmelidir;
6) Vincin herhangi bir yerinde arza bulunduunda antiye gnlk defterine not edilmeli ve teknik personele
haber vermelidir;
7) Vinte nbetlee allmas durumunda, nbetini veren btn arzalar hakknda alacak operatre bilgi
vermeli ve antiye gnlk defterine not almaldr;

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.2). YK KALDIRMA VE NDRME TEDBRLER


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sargs alm, burulmu, ezilmi, telleri kopmu, liflenmi halatlarla yk


kaldrlmamaldr. Bu tr haltlardan sapan yaplmamaldr.
Halat deiikliklerinde yeni halatn, eski halatn nominal deerlerine uygun olmasna
dikkat edilmelidir.
Kaldrma kancas tam yk merkezine getirilerek yk kaldrlmaldr. Daima dey
yklerin kaldrlnda kullanmal, yatay veya eimli yk asla ektirilmemelidir.
Yk gereinden fazla yksee kaldrmamal, mmkn mertebe yk alaktan
nakletmelidir.
nsan ve tezgah olan mahaller zerinden mecbur kalmadka yk ile geilmemelidir.
Ykn kaldrlp indiriliinde, vincin muhtelif hareketlerinde sert ve ani hareketlerden
saknlmaldr.
Yk uzun sre askda tutmamal, kancada yk varken vin terkedilmemelidir.
Kanca veya kepe ile insan tanmasna asla gz yumulmamaldr.

2.1.3). YRME ESNASINDAK TEDBRLER


a)
b)

vin bir istikamette ilerlerken durmadka ters ynde hareket ettirilmemelidir.


Hz deitirmelerde yavatan hzlya ani geilebilirse de hzldan yavaa abuk
geilmelidir. Hareket eden ktlelerin yavalamasn beklemek uygundur.
c)
in bitiminde, elektriin kesilmesi veya fazladan birisine ait sigortann amas ana
alter veya dier alterler kesilmelidir. Buna ramen kumandalar stop dmelerine
baslarak braklmaldr.

2.1.4). KANCA BLOU


a)

yerde iken vincin kanca ve balantlarn iyice gzden geiriniz. Kancada atlak,
krk olmamaldr. Balant mil ve yataklarnn yerine iyice oturmu, yalanm ve
salam olmasna dikkat edilmelidir.
b) Halat makarasnn milinin dzgn ve yalanm olmas, kaym, burulmu, skm
olmas kontrol edilmelidir.
c)
Tel halatlarda ezik, kopuk olmamal, kanca blou balantlar gvenilir olmal.

2.1.5). RAY VE BALANTILARI


a)
b)

Vin yol ve raylar temiz olmal, erilik, eziklik, atlaklk olmamal


Ek yerlerindeki aklk vaziyetine baklmal, civatalar sktrlmaldr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1.6). TEKERLEKLER VE DLLER

2.2
2.1

a)

Ray zerindeki tekerlek ve dililer gzden geirilmeli, atlak, krk ksmlar varsa
nemine gre deitirilmelidir.
b) Gbek, kama ve dilileri kontrol ederek dililer yalanmaldr. Cvata ve somunlar
sklmaldr.

2.1.7). TAMBUR VE TEL HALATLAR


a)
b)
c)

Tamburda eilme, yuvalarda ezilme ve skma olmamal, yivleri yal bulunmaldr.


Tel halat st ste binmemeli veya yuvadan kmamaldr.
Halat balant ve klemensleri salam olmaldr.

2.1.8). UMUM BAKIM


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i)
j)

Teknik bakm srasnda operatr kullanm klavuzdaki talimatlar uygulamaldr.


Vinte etrafa bulam fazla yalar silinmeli, toz vs. basnl hava vastas ile
temizlenmelidir.
Grasrlklere gres baslmal, arzal olanlar deitirilmeli, dili kutularndaki eski ve
kirli yalar deitirilmelidir.
Bozulan boyalar tamir edilmeli, korozyona meydan verilmemelidir.
Yaplan bakmlar bakm tablosuna ilenmeli ve ayda en az bir defa bakm talimat
gzden geirilmelidir.
yalama malzemeleri kapal metal ambalajda saklamal;
eyalar, onarm aletleri ve dier cisimler vin zerinde braklmamaldr.
eer teknik bakm srasnda arzalar bulunduysa, operatr teknik elemana haber vermeli ve antiye
gnlk defterine not tutulmaldr.
teknik bakm srasnda vin elektrikten kesilmeli, alterleri kapatlmaldr.

2.1

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1

3. BAKIM VE KONTROL TALMATLARI


3.1

VNLER N GENEL TALMATLAR

Bakm yada onarm yaplacak vin iin mutlaka vin elektrik devresi kapatlmaldr.
Vin ykte braklmamal, Bakm iin vin altnda ve evresinde gereken nlemler
mutlaka alnmal ve gerekli birimler haberdar edilmelidir.
Vin uzun sre devre d kalm ise devreye alrken mutlaka tm bakm, yalama
noktalarn ve sivi ayarlar gzden gecirilmelidir.

Vin bakm mutlaka yetkili kiilerce yaplmaldr..!!


3.2 HALATLARIN BAKIMI
3.2.1. PROSEDR VE NLEMLER
Tel halatlar mrlerinin uzun olmas, verimli almalar ve i emniyeti asndan
dikkatli kullanm ve bakm gerektirirler. Bu nedenle aadaki nlemlere dikkat
etmek gerekir.
n Doru halat kullanldndan emin olunuz.
n reticinin kontrol ile ilgili talimatlarna uyulmaldr.
n Halat ar yklemeyiniz.
n Halatta ar gerilmeler olabilecei iin ani ykleme yapmaynz. Halatta hibir boluk
olmadndan emin olmak iin yklemeye balarken gc dz ve dengeli olarak veriniz ve
halat yava olarak kaldrnz..!!
n Souk havalarda ani yklemelerden kannz.
n Donmu halatlar kullanmaynz.
n Aadaki durumlarda zel nlem alnz ve/veya daha mukavim halat kullann.
n Tam yk bilinmiyorsa.
n Ani ykleme durumu var ise.
n Ar alma durumu var ise.
n alanlar iin tehlike var ise.
n Halat keskin kenarlardan yastk veya klavuzlar ile korunmaldr.
n Halat yklerin altndan ekmekten ve engeller zerinde srklemekten kannz.
n Halat yksekten drmeyiniz.
Ykleri halat zerinden yuvarlamaynz..!!
n Hatal kavramlar deitirin.
n Anormal halat titreimini kontrol ediniz.
n Halatn tambur zerine dzgn sarldndan emin olunuz.
n Tambura gereinden fazla miktarda halat sarmayn.
n Halatn apraz sarlp st ste binmesine engel olun.
n Halat ularnn doru balandndan emin olun.
n halatn kasnaklara dolanmasn nleyin.
n Tambura sarlan halatn yiv dorultusu ile yapt a fazla byk ise tambur yivleri ve
halat hzla anr ve mrleri ksalr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1

Halat yalamada kullanlan iyi bir yan aadaki niteliklere sahip olmas gerekir:
1.) Korozyon direnci.
2.) Suyu defedici.
3.) Szma kabiliyeti.
4.) Kimyasal olarak ntr.
5.) Yapkanlk ve elikle birleme eilimi.
6.) Plastik kaplama.
7.) Scaklkla zelliklerinin deimemesi.

3.2.2. HALATLARIN MUAYENES


Makinann kullanmndaki ekonomi ve emniyetin salanmas tm yk tayan halat ve b
alantlarnn periyodik muayene ve bakmn gerektirir. Anma, yorulma, korozyon, bklme ve
yanl halat balama gibi faktrler tel haltn kullanlabilir mrn etkiler.
Gzle grlebilen kopmu tel says belli bir deere ulatnda halat servisten alnmaldr.
Eer bir kordon kopmas grlrse hemen halat iletmeden alnr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

Halatlarn salam olup olmadn aadaki artlarna gre tespit edilir:

apraz tip halat, ypranma (kopma) ve kayma

tellerin kopma ve ypranma kombinasyonu:


a apraz tip halatta; b tek ynl tip halatta

dengeleme blok blgesinde tellerin kopmalar:


a birden birka halatta; b ayn anda iki halatta kopma ve ypranma
b) tutamn (demetin) kopmas;
c) d (yzey) ve i ypranma;
d) d ve i korozyon;
e) halat ekirdeinin kopma ile apnn yerel zayflamas;
f) halat tellerin en kesit alan azalmas (i kesit kaybolmas);
g) dalga eklinde deformasyon, tellerin ve tutamn (demetin) dklmesi, tutamn (demetin) ezilmesi, bklmesi vs.
h) s veya elektrik etkisinden dolayl hasar.
a tellerde ufak dzletirme (przszlk); b baz tellerde bytlm dzletirmenin uzunluu;
c kolaylkla grlr apn zayflamas durumunda baz tellerde uzunlam dzletirme;
d btn tellerde dzletirme, halat apnn zayflamas;
e halattaki btn d tellerin youn eklinde ypranmas (apnn 40% zayflanmas)
17,5 % ve fazla zayflama varsa halat skartaya karlr.

Kesit alann zayflamas (younlu i korozyon)

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Rev

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

aadaki gsterilmi sebeplerin nedeniyle artk almalarda halat kullanlmaz.

Korozyon nedeniyle deformasyon

. ekirdein kmas

tel demetlerin kmas:


a bir demette; b birka demette

halat apnn yerel bymesi

Halatn ezilmesi

Halatn dolamas

ufak krlma

Halat kvrlmas

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1

Tablo-1 Tel halatlarn iletmeden alnma snrlar (DIN 15020 normundan)


Gzle grlen kopmu tel adedi

Tel
halatta
ki
tayc
tel
adedi[1

letme Grubu
IE, ID, IC, IB, IA
apraz Halat

letme Grubu
2, 3, 4, 5

Dz Halat

apraz Halat

Dz Halat

6 d[2]

30 d

6d

30 d

6d

30 d

6d

30 d

50

51 - 75

12

76 100
101 120
121 140
141 160
161 180
181 200
201 220
221 240
241 260
261 280
281 300
> 300

16

10

10

19

10

11

11

22

11

13

13

26

13

14

14

29

14

16

16

32

16

18

18

35

18

10

19

10

19

38

10

19

10

21

10

21

42

10

21

11

22

11

22

45

11

22

12

24

12

24

48

12

24

0,04 n

0,08 n

0,02 n

0,04 n

0,08 n

0,16 n

0,04 n

0,08 n

[1] Kullanlan halatta eer birden fazla tabaka varsa, d tabakadaki teller in says dikkate alnmaldr
[2] d ile tel halatn anma ap deerleri alnmaldr.

Rev
0

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1

Rev
0

3.2.3. TESBT CVATALARI KULLANMA


Tespit cvatalar TS 6207 normunda gsterildii tarzda kullanlarak halat ucu balanr.
Bu yntemin doru ve yanl uygulamalar ekil-5de gsterilmitir.

3.2.4 KAMALI KLT


. kamal kilidin uygulanmasna ait ekiller verilmitir.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1

Rev
0

3.3-) BAKIM TABLOSU


1- Vinin bakmnn yaplabilmesi iin tm elektrik tertibatnn kesilmesi ve vinin ykte olmamas gerekir
2- Ceraskalnzn bakmn ok ksa zamanda ve uzun aralkl periyotlarla yapabilirsiniz.
3- Ceraskal bakm, yetkili personel tarafndan yaplmaldr.
Aadaki cetvelde ceraskalnzn bakm zamanlar ve bakm gerektiren noktalar gsterilmitir.
SIRA
GNLK
AYLIK
3
BAKIM

KRLER

REDKTR

GNLK KONTROLLER

NO

KONTROL
1

alma sahasnda engel olup olmadn kontrol ediniz.

Vincin Dikey ve yatay hareketlerini kontrol ediniz

Limit sivilerin doru altn kontrol ediniz.

Kaldrma araba ve kpr frenlerinin fonksiyonlarn kontrol ediniz

Ar veya anormal ses durumunu kontrol ediniz

Kanca blou ve travers makaralarn kontrol ediniz

Halatn tambur zerine dzgn sarlp sarlmadn kontrol ediniz

Halat klavuzunun doru altn kontrol ediniz

Halatn Hasar ve ince tellerinin liflenip liflenmediini kontrol ediniz.

Dili ve anzmanlarn yalarn ve ya seviyelerini kontrol


ediniz gerekirse

Redktr yalarnn deitirme zamanlar

Redktr ya keelerinin karp karmadn kontrol ediniz.

Ray, alan profillerin eilmesini vaya atlamasn kontrol ediniz

Ray, ray alt plaka ve cvatalarnn gevemesini kontrol ediniz.

3
4

Montaj cvatalar ve stoperlerin gevemesini ve


deformasyonunu
kontrol
ediniz.
Raylarn
anmalarn
kontrol
ediniz

Raylarn birletirme yerlerini kontrol ediniz.

6
7

Tayc ana balk ve kirilerin gevemesini ve cvatalarn


kontrol
ediniz
Kirilerin
zerindeki raylarn anmasn ve deformasyonunu

kontrolstoperlerini
ediniz.
Araba
kontrol ediniz

Yrtme redktrlerinin yalarn kontrol ediniz

10

Tekerleklerin anmasn deformasyonunu kontrol ediniz.

11

Araba teker balklarnn balant cvatalarn kontrol ediniz.

12

Motor ve redktrlerin montaj cvatalarnn gevemesini


kontrol
ediniz.
Araba teker
millerine plakalarn ve gevemesini kontrol ediniz.

13

AYLIK

12

24

AYLIK

AYLIK

AYLIK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

SIRA

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

BAKIM KONTROL ODAKLARI

NO

FREN

2
3
4
1
2
3
4

ELEKTRK SSTEM

5
6
7
8
9
10
11

BALI

13

HALAT

12

14
1

3
4
5
1

BALIKA
RABA

GNLK

2
3
4

SIRA

Fren fonksiyonlarn ve ayarlarn (Yk karp


karmadklarn)
kontrol ediniz.
Fren
balant cvatalarnn
gevemesini kontrol ediniz
Doru zamanda frenleme yapp yapmadn kontrol ediniz.
Fren balata ve bask flanlarnn anmasn kontrol ediniz.
Kumanda butonunda Gzken anormal durumlar kontrol ediniz
Kumanda kablolarnn balant noktalarn kontrol ediniz.
Sivi balant noktalarn ve kablolarn kontrol ediniz

AYLIK

elik halatlarn krlmasn, anmasn, dolamasn ve liflenmesini


kontrol
ediniz. deformasyonunu ve paslanmasn kontrol ediniz.
elik halatlarn

elik halatlarn balant noktalarn ve balant elemanlarn


kontrol
Halattakiediniz.
ya tabakasn kontrol ediniz gerekirse yalaynz.
Halatn kesit apnn incelip incelmediini kontrol ediniz
Balk, Arabalarn montaj cvatalarn kontrol ediniz
Balk, Araba tekerlekleri anan paralar ve
diililerini
kontrol
ediniz.
Balk, Araba
tekerleklerinin
rulmanlarnn durumunu
kontrol Araba
ediniz tekerlek raynn yal olmamasn kontrol ediniz.
Balk,

BAKIM KONTROL ODAKLARI

NO

2
3
4
5

Kanca kapak ve makaralarnn deformasyonunu kontrol ediniz


Kanca blou dnen makaralarn rulmanlarn kontrol ediniz.
Kanca emniyet mandaln kontrol ediniz.
Kanca kapaklar kamalar ve plakalarnn geveme ve anmasn kontrol
ediniz.
Kanca gagas anmas, atlaklar ve deformasyonunu kontrol

12

24

AYLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GNLK

AYLIK

KONTROL
1

Rev

X
X

Kontaktr ve kumanda kablolarnn sktrma vidalarnn


gevemesini
kontrol ediniz.
Elektrik panosunda
var olan hasarlar kontrol ediniz.

Kontaktrlerin balant noktalarn ve hasarlarn kontrol ediniz.


Kontaktrlerin fonksiyonunu kontrol ediniz.
Kaldrma sivici ve fonksiyonunu kontrol ediniz.
Sivilerin balant noktalarn ve cvatalarn kontrol ediniz.
Enerji alma sistemleri ve kablolarn kontrol ediniz
Akm alc ve kablo arabalarn kontrol ediniz
Enerji alma sistemlerinin herhangi bir
deformasyonunu
kontrol ediniz
Limit
siviclerin pozisyon
ayarlarn kontrol ediniz.
Ar yk sivici alp almadn kontrol ediniz.

2.1
2.1

KONTROL
1

KANCA
BLOU

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

12

24

AYLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

X
X
X
X
X

ediniz.

Normal artlar dnda ceraskallarda bu zamanlar dahada ksaltlmaldr. Bu bakm zaman, firmamzca tavsiye edilen ve mutlaka
lazm olan bakmdr. Daha fazla itina gsterilip bakm yaplmasnda fayda vardr.

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

3.4-) ARABA TEKERLEK YATAKLARI


YATAK YALAMA EKL
UYGULANACAKTIR.

KPR TEKERLEK YATAKLARI


YATAK YALAMA EKL
UYGULANACAKTIR.

2.1
2.1
2.1

Rev
0

FTKR GEZ.KP.TAV.VNC

KALE KAYILARI
Operatr El Kitab

C-VTH2.H6-K06-4/1-DT

Dzenleyen

Kontrol

Tarih

Mehmet PKN

Veli ARSLAN

11.12.2013

2.1
2.1

Rev
0

GRES YAI LSTES

GREAS

KAUUKLU GRES

KAUUKLU GRES

KAUUKLU GRES

spheerol EPL2

Energrease LS-EPS

Multis EP2

ALVANIA EP2

Mobilux EP2

-30 C+100 C

-30 C+100 C

-30 C+100 C

-30 C+100 C

-30 C+100 C

UYGULAMA
NOKTASI

NOKTASI

GRES POMPASI

KAUUKLU GRES

KAUUKLU GRES

7-)

VN KULLANIM HATALARI
7.1-)

HALAT BOLLANMASI

YANLI
HALATI BOLLAMAYINIZ;HALAT YKL YA DA YKSZ SREKL GERGDE DURMALIDIR
HALATIN BOLLANMASI DURUMUNDA HALATINIZ ZARAR GREBLR.HALAT KLAVUZUNUZDA HALAT
ATLAMASI OLABLR.KLAVUZUNUZ KIRILABLR

7.2-)

APRAZ EKM

YANLI
YK VNCN ALTINDAN KALDIRILMALIDIR.MSAADE EDLEN AI 3 DERECEDR.BU TR
KALDIRMALARDA HALAT KLAVUZUNA YK GELECE N KLAVUZUNUZUN KIRILMA OLASILII

7.3-)

BUTON SALLANMASI

YANLI
OPERATR BTTNDE BUTONU SALLANMAYACAK EKLDE BIRAKMALIDIR.AKS HALDE BUTON
DARBE ALABLR VE ZARAR GREBLR.

7.4-)

KONTROLSZ KALDIRMA

YANLI
MALZEME KALDIRILIRKEN YA DA NDRLRKEN YAKININDA TEMAS EDEBLECE NOKTALARA
DKKAT EDLMELDR.EN YAKIN YAKLAMA MESAFES YARIM METREDR.AKS HALDE VE
SALII AISINDA SAKINCALI SONULAR LE KARILAILABLR.

7.5-)

YK ALTINDA BULUNMA

YANLI
KESNLKLE YK KALDIRILIRKEN YK NDRLRKEN YA DA YK ASKIDA KEN YKN ALTINDA
BULUNMAK GEMEK YA DA ALIMAK YASAKTIR.

7.6-)

DENGESZ YKLEME

YANLI
DENGESZ YKLEMELER VE SALII AISINDAN TEHLKEL SONULARA NEDEN OLABLR .

7.7-)

GRMEDEN KALDIRMA

YANLI
YK TAM OLARAK GRMEDEN OPERATR VN LE KALDIRMA ,NDRME VE YRME
YAPMAMALIDIR.

YANLI
YK TAM OLARAK GRMEDEN OPERATR VN LE KALDIRMA ,NDRME VE YRTME
YAPILMAMALIDIR.

KZ

Tambur
15

8.8-) VTH TAMBUR VE EKPMANLARI


SIRA/ NO

PARA / GRUP SM

Tambur (01 Boy)


01 Tambur (02 Boy)
Tambur (03 Boy)
02 Tambur Gbek (kurtaz)
03 Tambur Gbek burcu
04 Alyan Civata ( imbus ) DIN 912
05 Halat sonu klemensi
06 Halat Klavuzu
07/08 AK Cvata DIN 125
09 Turlu sivi kavrama
10 Rondela DIN 125
11 TER turlu swithc MF2C
12 4X20 Yarkl pim
13 Sivi sehpa
14 Halat klavuz yay
15

Tambur Yatak Rulman

VTH1

VTH2

VTH3

VTH4

13101.01

13102.01

13103.01 13107.01

13101.02

13102.02

13103.02 13107.02

13101.03

13102.03

13103.03 13107.03

13314

13315

13316

13318

23415

23416

23417

23418

55308.30

55310.35

68311

68312

68313

16001.01

16002.02

16003.01

55108.20

55112.40

55106.20

24011

24011

24011

56306

56306

56308

32011

32011

32011

32011

01610

01610

01610

01610

24200

24200

24200

24200

62411

62412

62413

1205

1208

1212

55312.45 55316.50
68314

24011

22214

8.9-) 2/1 DONAM KANCA BLOU PATLATILMI RESM


SIRA/NO

PARA / GRUP SM

Kanca gaga
Kanca Emn. Mand. ve Yay
4
Kanca Traversi
5
Bte 51100 serisi
6
mbus cvata DIN 125
7
Yksk
8
Kanca Ask
9
Kanca makara
10
6200 serisi Rulman
11
Kanca kapak
12
Kanca plakas
13
Travers Ask Tutucu
16
Kanca Ask Tutucu
16. Rondela DIN 125
17/18
17. AK Cvata DIN 931

VTH1 VTH2 VTH3 VTH4

19103

19104

19105

19107

2/3

19110

19111

19112

19113

19202

19203

19204

19206

51108

51110

51214

51220

55308.25

55308.25

55308.25

55208.30

19502

19503

19504

19506

10312

10322

10332

10342

19401

19402

19403

19404

50206-Z

50210-Z

50214-Z

50218-Z

19301

19302

19303

19305

21412

21422

21432

21442

19121

19122

19123

19124

17005

17006

17007

17008

56308

59308

56310

55308.25

55108.20

55108.25

55110.30

55110.40

8.10-) 4/1 DONAM KANCA BLOU PATLATILMI RESM


SIRA/NO
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17

PARA / GRUP SM

Kanca gaga
Kanca Traversi
Bte 51100 serisi
mbus cvata DIN 125
Yksk
Kanca plakas
Travers Ask Tutucu
Kanca Ask
Kanca kapak
6200 serisi Rulman
Kanca makara
Kanca Kapak
Kanca Ask Tutucu
Rondela DIN 125
AK Cvata DIN 931

VTH1 VTH2 VTH3 VTH4


19103

19104

19105

19107

19202

19203

19204

19206

51108

51110

51214

51220

55308.25

55308.25

55308.25

55208.30

19502

19503

19504

19506

21412

21422

21432

21442

19131

19132

19133

19134

10312

10322

10332

10342

19301

19302

19303

19305

6206-Z

6210-Z

6214-Z

6218-Z

19401

19402

19403

19404

19301

19302

19303

19403

17005

17006

17007

17008

56308

59308

56310

55308.25

55108.20

55108.25

55110.30

55110.40

Monoray tahriksiz teker

8.11-) MONORAY VTH CERASKAL YRTME GRUBU(TAHRKSZ)


PARA/GRUP SM

VTH1

VTH2

BABA

10421

10422

10423

RULMAN

6205-Z

6208-Z

6210-Z

MONORAY DZ TEKERLEK

20101

20102

20103

SEGMAN

59025

59040

59050

SAPLAMA

23111

23112

23112

RONDELA

56310

56310

56312

AK. SOMUN

56116

56230

56230

SIRA/NO

1
2
3
4
5
6
7
8

VTH3 VTH4

YRTME PLAKA (YATAKLAMA TARAFI)

Monoray tahrikli teker

8.12-) MONORAY VTH CERASKAL YRTME GRUBU (TAHRKL)


PARA/GRUP SM

SIRA/NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VTH1

VTH2 VTH3 VTH4

YRTME PLAKA (YATAKLAMA TARAFI)


BABA

10421

10422

10423

RULMAN

6205-Z

6208-Z

6210-Z

MONORAY DL TEKERLEK

20201

20202

20203

SEGMAN

59025

59040

59050

56310

56310

56312

55106.20

55106.20

55108.30

11152

11152

11162

11151

11151

11161

HAZIR YATAK

53204

53204

53204

RONDELA

56310

56310

56312

55110.20

55110.20

55112.30

SAPLAMA

23111

23112

23112

RONDELA
AK. SOMUN

56310

56310

56312

56116

56230

56231

YRTME MOTORU VE REDKTR


RONDELA
AK. CVATA
MOTOR TAHRK PNYONU
ML
BORU
ARABA TAHRK PNYONU
PM

AK. CVATA

8.13-) VTH KAMALI TRAVERS


SIRA/NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PARA/GRUP
SM

VTH1

VTH2

VTH3

VTH4

10421

10422

10423

10444

KAMALI TRAVERS 01 BOY

21512.01

21522.01

21532.01

21572.01

KAMALI TRAVERS 02 BOY

21512.02

21522.02

21532.02

21572.02

KAMALI TRAVERS 03 BOY

21512.03

21522.03

21532.03

21572.03

CVATA

55106.70

55106.80

55.108.100

RONDELA

56306

56306

56308

AK. SOMUN

56106

56106

56108

HAZIR KAMA YUVASI

68201

68202

68203

KAMA

68101

68102

68103

68124

KAMALI TRAVERS AKSI

10398

103101

103102

10378

AKS TUTUCU

23301

23302

23303

23304

56306

56306

56308

56310

55206.10

55106.80

55108.20

55110.20

KAMALI TRAVERS BABA

RONDELA
AK. CVATA

56310

8.14-) MAKARALI TRAVERS


SIRA/NO PARA/GRUP SM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VTH1

VTH2

VTH3

VTH4

10421

10422

10423

10444

MAK. TRAVERS 01 BOY

21511.01

21521.01

21531.01

21571.01

MAK. TRAVERS 02 BOY

21511.02

21521.02

21531.02

21571.02

MAK. TRAVERS 03 BOY

21511.03

21521.03

21531.03

21571.03

CVATA

55108.15

55106.80

55.108.100

56306

56306

56308

MAK. TRAVERS BABA

RONDELA

56310

56106

56106

56108

RULMAN

50206-Z

50210-Z

50214-Z

MAKARA

19401

19402

19403

19405

MAK. TRAVERS AKSI

10399

103101

103103

10378

SEGMAN

59025

59050

59070

23304

AK. SOMUN

RONDELA
AK. CVATA

56306

56306

56310

56310

55106.70

55106.80

55110.20

55110.20

8.15-) VTH TP GBEKTEN TAHRKL BALIK RESM


SIRA/NO
tekerlek

01
02
03
04
05
06
07
08
09/10
11
12
13
14/15
16
17
18
19/20
21
22
23/24
25
26
27
28/29
30
31/32

PARA/GRUP SM
Balk asesi (Kutu Profil)
Gbekten Tahrik Mili
Kama
Gbekten Tahrikli Tekerlek
Rulman
Kama
Teker Arka Kapak
Teker n Kapak
Ak Civata
Teker Mili (Tahriksiz Taraf)
Motor redktr
Sivi Plakas
Ak Civata
Ak Somun
Ak Civata
redktr balant tamponu (plastik)
Ak Somun
Balk Kapa
Stoplama Takozu (Plastik)
Ak Somun
Kutu Kiri
Yayl Rondela
Ak Civata
Ak Somun
XCRF 57 (atal Sivi)
Sivi Balant Civatas

160

250 315 400 500

6523002

6523003

6523004

6523005

6523006

140023

140024

140025

140026

140027

563201

563202

563203

563204

563205

104206

104207

104208

104209

104210

610234

610235

610236

610237

610238

563201

563202

563203

563204

563205

502020

502021

502022

502023

502024

503010

503011

503012

503013

503014

620052.01

620052.02 620052.03 620052.04 620052.05

6320041

6320042

6320043

6320044

6320045

63232

63233

63234

63235

63236

30021

30022

30023

30024

30025

620052.01
6203.01
620052.01

620052.02 620052.03 620052.04 620052.05


6203.02

6203.03

6203.04

6203.05

620052.02 620052.03 620052.04 620052.05

701253

701254

701255

701256

701257

6203.01

6203.02

6203.03

6203.04

6203.05

3030474

3030475

3030476

3030477

3030478

90231

90232

90233

90234

90235

6203.01

6203.02

6203.03

6203.04

6203.05

46032

46033

46034

46035

46036

655004

655005

655006

655007

655003
620052.01
6203.01

620052.02 620052.03 620052.04 620052.05


6203.02

6203.03

6203.04

6203.05

32005

32005

32005

32005

32005

7005620

7005621

7005622

7005623

7005624