Вы находитесь на странице: 1из 16

www.tocpractice.

com

29th International Conference of the


TOC Practitioners Alliance - TOCPA
www.tocpractice.com

November 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

Industry 4.0 ikiai Lietuvos


monms

Nerius Jasinaviius,
TOC sprendimai, Lietuva
11 November 2016
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Nerius Jasinaviius
7 met vadovavimo patirtis
finans, gamybos, IT srityse
13 met patirtis konsultuojant
unikalius klientus
Sertifikuotas TOC
praktikuotojas
Smulkaus verslo fanatas

Nerius@toc.lt

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas nulemia organizacijos


skm?

Vadybos
metodai

Darbuotojai

Darbo
rankiai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Jos didenyb optimizacija

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas yra optimizacija?

Neretai vadovai optimizavim prilygina kat mainimui.


Todl tobulinimo projektai tampa:
Apsaugini perteklini pajgum mainimu
Mginimu primesti monei apibrtum neapibrtumo
slygomis
Sistemos triukmo sureikminimu (ir primimu u rimt
signal)
Rimt signal ignoravimu

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Rezultatai diugina ne visus

Text

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas yra Industry 4.0

Mechanizacija,
Masin gamyba,
Kompiuterizacija,
vandens energija, surinkimo linija/konvejeris automatizacija,
garo energija
elektra
robotizacija

Kibernetins-fizins
sistemos

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas vyksta su darbo


rankiais

5 i 10 didiausi technologij kompanij prie


penkerius metus nebuvo
I 2000 prast mogikj darb net 45% gali bti
automatizuoti su esamomis technologijomis
(McKinsey)
Vis skming kompanij pagrind ateityje sudarys
technologijos (Gartner)
Pokyi valdymas tampa technologij pasirinkimo
klausimu

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Pasaulis kraustosi i proto

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Industry 4.0 taka monms

Darbinink (emos kvalifikacijos) poreikis maja


Darbinink darbu umokesio dedamoji veiklos
snaudose maja
Pigios darbo jgos pranaumas nebeaktualus
Auga poreikis auktos kvalifikacijos darbuotojams
Vartojimo individualizacija
Eksponentikai auga duomen kiekis
Produktai, verslo modeliai, idjos pasensta daug
greiiau

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Taiau...

Vadov dmesys ir toliau ilieka pagrindiniu apribojimu


mons skming augim ir stabilum utikrins vadov
sugebjimas sukurti, inaudoti ir ilaikyti konkurencin
pranaum (Build-Capitalize-Sustain DCE)
Taiau sprendimo primimo
laikas trumpja, sprendimo
vert didja

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

K daryti ?

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Pradkime nuo svarbiausio !


STOP
OPTIMIZING !!!

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

6 technologij (panaudojimo)
klausimai

Jeigu vis skming kompanij pagrind ateityje sudarys


technologijos, o pokyi valdymas tampa technologij pasirinkimo
klausimu, tuomet teisingas technologij pasirinkimas bei j diegimas
(pritaikymas) tampa kritiniu
1. Kokia yra naujos technologijos galia ?
2. Kok dabartin barjer js naujoji technologija eliminuoja arba enkliai
sumaina?
3. Kokios taisykls, procedros, matavimai, elgsena ar proiai padjo
prisitaikyti prie ribojimo ?
4. Kokios taisykls ar elgesys turi bti pakeisti, idant nauja technologija
suteikt naud?
5. Kaip naujoji technologija turi bti pristatyta, idant utikrint mintus
elgesio pokyius nesukeldama jiems pasiprieinimo?
6. Kaip idj kapitalizuoti sukuriant ir ivystant versl?
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Vadov sprendimo primimo


sugebjimai

Identifikuoti esamas Nepageidaujamas pasekmes


(UDE)
Nustatyti pagrindin sistemos konflikt
Rasti sprendim bei nustatyti reikalingas injekcijas
Suplanuoti tinkam eksperiment (pilotin projekt) ir
greitai atlikti korekcijas
Atskirti informacin triukm nuo Signal
Mokti gyvendinti pokyius (paskatinti mones keistis)

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Dkui

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

Вам также может понравиться