Вы находитесь на странице: 1из 13

www.tocpractice.

com

5 daniausiai pasitaikanios klaidos TOC ir


LEAN metod diegimuose
Justinas Sinkeviius ir Renaldas Akulaviius
TOC sprendimai konsultantai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas mes esam

Justinas Sinkeviius
TOC ir LEAN specialistas, UAB TOC
sprendimai konsultantas
Isilavinimas: gamybos vadybos
magistras VGTU
Sertifikatai: TOCICO Supply Chain
Logistics practition level, TOCICO
Fundamentals exam
Patirtis: 4 metai, per 20 TOC ir LEAN
diegimo projekt, bei proces audit

Renaldas Akulaviius
TOC ir LEAN specialistas, UAB TOC sprendimai
konsultantas
Isilavinimas: technologij vadybos magistras
VU
Sertifikatai: TOCICO Fundamentals exam
Patirtis: 4 metai, daugiau nei 15 TOC ir LEAN
diegimo projekt, bei proces audit

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kas yra TOC ir LEAN diegimas


Analiz esamos situacijos vertinimas

Sutarimas dl injekcij
Sutart injekcij diegimas
Rezultatai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Klaidos
1. Tikjimasis, kad darbuotojai patys imsis iniciatyvos po TOC ir
Lean mokym
2. TOC ir Lean diegimas pradedamas nuo lengviausios vietos
3. TOC ir LEAN ingsni diegimas atidedamas dl pasiruoimo
kakokiems darbams.
4. Manymas, kad eiliniai darbuotojai nieko nemoka ir
nesupranta
5. Baim suklysti pasvarstykime dar kart
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Tikjimasis, kad darbuotojai patys imsis


iniciatyvos po TOC ir Lean mokym

Vadov lkestis: konsultantai su darbuotojais padarys diegim

Darbuotojai ir vadovyb padaro skirtingas ivadas po mokym


Duokite mums daugiau (vietos, laiko, l ir pan.), kitaip nieko
nesigaus

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

TOC ir Lean diegimas pradedamas nuo


lengviausios vietos

Pradedama daryti pokyius kur lengviausia


5S ingsniais nesiekiama tobulinti darb viet, o jas

sutvarkoma tik vizualiai


Pradedame daug tobulinimo iniciatyv vienu metu (lean

lentos, daug rodikli, darbuotoj skatinimas ir pan.)

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Manymas, kad eiliniai darbuotojai nieko nemoka ir


nesupranta
Vadovas visk kontroliuoja

Silpna komunikacija su darbuotojais


Simpatija ir antipatija darbuotojui

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

TOC ir LEAN ingsni diegimas atidedamas dl


pasiruoimo kakokiems darbams

Dabar sezonas, daug usakym ir taip vluojame

Tai bus diegiama ERP sistem (kada bus diegiama?)


Reikia pirmiausia pasidaryti operacij technologines korteles
(bet nra laiko)

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Baim suklysti pasvarstykime dar kart


Neaikus veiksm atsiperkamumas, ROI

Neutikrinta injekcij logika


Paralysis by analysis

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Konsultant dilema bti geru ar blogu


Eli Schragenheim savo straipsnyje apie konsultant vaidmen
organizacijos gyvenime
https://elischragenheim.com/2016/01/31/the-role-of-the-consultant-in-the-life-of-an-organization/

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Bti geru ar blogu?

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

O k daryti?
Klientai (vadovai) turi norti keistis
Vadovai turi suprasti, kad klaid bus
Vidinis projekto vadovas turi bti suinteresuotas pokyiais ir
turti galiojimus
Vadovai ir komandos turi nebijoti prisiimti atsakomyb
Nusistatyti svarbiausi rodikliai DDP, LT (lead time), T/OE
Aikus planas su aikiais ingsniais

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Klausimai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

Вам также может понравиться