Вы находитесь на странице: 1из 45

www.tocpractice.

com

29th International Conference of the


TOC Practitioners Alliance - TOCPA
www.tocpractice.com

November 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

StockM atsarg valdymo diegimas


praktikoje:
paprasti sudting klausim
sprendimai
Giedrius Balnys, Fausta Lisaitien
UAB StockM, LIETUVA

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Giedrius Balnys
2006 metais tapo sertifikuotu TOC ekspertu ir
pradjo taikyti gytas inias praktikoje.
2008 metais steig konsultacin kompanij UAB
VERSLUMO TILTAS, kurios pagrindinis produktas StockM atsarg valdymo sistema.
2014 metais kompanija pervadinta UAB StockM
2015 metais steigta atstovyb Rusijoje OOO
.
2016 metais steigta UAB StockM EUROPE, kurios
tikslas - StockM pltra vakar Europoje
Nuo smulki gamybinink iki stambi prekybos
tinkl - iandien StockM yra daugiausiai diegim
Lietuvoje turinti specializuota atsarg valdymo
sistema.

giedrius@stockm.eu
www.stockm.eu
www.stockm.ru

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Fausta Lisaitien
Nuo 2008 met dirba UAB StockM
> 8 met patirtis Lietuvos ir
tarptautiniuose atsarg valdymo
projektuose
StockM atsarg valdymo sistemos
vystymas ir diegimas

fausta@stockm.eu
www.stockm.eu

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

TOC ir a

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

5 layers of resistance

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Atsarg valdymo rodikliai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Vidutin reikm

4 40o C + 1 x 23o C =
= 183/5 = 36,6o C (!)
Koki galime padaryti
ivad apie VIS palatos
ligoni VIDUTIN
sveikat?

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Atsarg rodikliai
Tradiciniai atsarg vertinimo rodikliai:
Vidutins atsargos;
Apyvartumas;
Reiau: kiek atsarg nepajudjo per paskutinius 6
(12) mnesi.

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

UDUOTIS: trys mons


vertinkite tris mones pagal tradicinius
rodiklius Vidutines Atsargas (VA) ir
Apyvartum (A):
VA = sum(savaitins atsargos)/4
A = mnesiniai pardavimai/vidutins atsargos *12

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

mon #1
Sav 1

Sav 2

Sav 3

Sav 4

SKU1

atsargos

300

240

200

160

SKU2

atsargos

100

70

110

40

SKU1

pardavimai

60

40

60

40

SKU2

pardavimai

30

70

30

70

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

mon #2
Sav 1

Sav 2

Savo 3

Sav 4

SKU1

atsargos

100

100

SKU2

atsargos

100

100

100

100

SKU1

pardavimai

100

100

SKU2

pardavimai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

mon #3
Sav 1

Sav 2

Savo 3

Sav 4

SKU1

atsargos

50

50

SKU2

atsargos

50

50

50

50

SKU1

pardavimai

50

50

SKU2

pardavimai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kuri mon geriausia?


Apyvartumas

Vidutins atsargos

mon #1

16 kart per metus

300

mon #2

16 kart per metus

150

mon #3

16 kart per metus

75

#3 paios maiausios atsargos

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kuri mon geriausia?


Apyvartumas

Vidutins atsargos

Pardavimai

mon #1

16 kart per metus

300

400

mon #2

16 kart per metus

150

200

mon #3

16 kart per metus

75

100

Visos geros

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

mon#1

Kuri mon
geriausia?
mon#2

mon#3

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kuri mon geriausia?


Apyvartumas

Vidutins
atsargos

Pardavimai

Pardavim
potencialas

Atsarg
potencialas

mon #1

16 kart per metus

300

400

-200

mon #2

16 kart per metus

150

200

200

-50

mon #3

16 kart per metus

75

100

100

-25

#1, #2 ar #3?

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

o jeigu 5000 SKU?...


js turite keturias ieitis:
1.Umerkti akis ir gyventi, kaip,
gyvenote iki iol
2.Priimti daug moni
3.Susikurti atsarg valdymo
sistem
4.sigyti atsarg valdymo
sistem
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

1.Umerkti akis ir gyventi,


kaip, gyvenote iki iol

Yra toks variantas.. Bet ar jis geras?


Jeigu js verslininkas:
Kodl neudirbti daugiau i to k jau turite?

Jei js samdomas darbuotojas:


Kodl nepadarius karjeros, gauti nauj ini,
kurios bet kuriame darbe bus naudingos?
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

2.Priimti daug moni


Jeigu darbo jga labai pigi, kodl gi ne?
Taiau reiks:
Kiekvien naujok apmokinti
Skaitytis su kiekvieno kaprizais...
Ilaikyti kievieno kvalifikacij
Kiekvien kontroliuoti

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

3.Susikurti atsarg valdymo sistem

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

K reikia inoti?

3.Kaip sukurti atsarg valdymo


sistem
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Statybininkas ar
architektas?

Kam patiktumte padaryti nam:


mrininkui ar architektui?
Mrininkas:
Kaip nortum, kad tau pastatyiau?
Architektas:
Kaip nortum gyventi?
Bet kuri atsarg valdymo sistema
prasideda nuo atsakymo klausim
KIEK?
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

KIEK?
USAKYTI = {Kiek noriu turti} LIKUTIS
Nusprendiant {Kiek noriu turti} reikia atsivelgti :
Pirkj rezervacijas;
Vadybinink rezervacijas;
Kiekius kelyje
Sekant usakym;
Reklaminius istatymus, apsaugas nuo baud;
Galiojimo laik;
Usakymo vykdymo laik, usakymo danum;
Tiekjo ir vejo patikimum;
Muitin, pasienio kontrol, importo procedras...
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Kaip usakyti KIEK?


Tiekjo slygos:
Daliniai pristatymai;
Neipildyti usakymai: atvyks ar ne? (backlog);
Usakym skaidymas:

Pagal vadybinink,
Pagal gamykl/sandl,
Pagal sutart,
Pagal transportavimo partij ir t.t.

Kaip organizuoti darb, kai su vienu tiekju dirba keli vadybininkai;


Usakymo optimizavimas transportui ir KIEK?;
Minimalus tiekjo usakymas ir KIEK?;
Apyvartini l panaudojimas ir KIEK?;
Minimalus SKU kiekis ir KIEK?.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Ir dar...
Kaip pristatyti KIEK?
Kaip tiekjas priima usakym:
El. patas, EDI, faksu, telefonu, WEBu?

Usakymo korekcijos i tiekjo puss:


Deficitas ir nelikvidios tiekjo preks.

Kaip vliau nenutolti nuo KIEK?


mons link visk tobulinti;
Kaip mandagiai atsisakyti nuo patarim;

Individuals klient poreikiai.


29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

4.sigyti atsarg valdymo sistem

Kaip elgtis, kai trksta apyvartini l?


I gyvenimo: studentai trkstant pinig pila danai
nedidelius kiekius kuro bak. Taiau js vadybininkas gali
pasilyti sutaupyti nusiperkant su DIDELE nuolaida.

Kaip suplanuoti metin usakym?


Kaip pilnai ukrauti sunkveim:
Paia einamiausia preke ar visomis?
Jeigu visomis, tai kokiomis proporcijomis?
O kaip nukrauti?

Kaip daryti usakymus, kai tiekimo laikas daugiau 3


mnesi?
Kaip traukti ms tiekjus darb su buferiu?
Kaip sumotyvuoti ms tiekjus dirbti pagal TOC?
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

1 situacija:

APYVARTINI L TRKUMAS

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Apie mon:
Lietuvos maisto ir grim mamenins prekybos tinklas
Centrinis sandlis ir 50 parduotuvi

Problema apyvartini l trkumas


Problemos sprendimo bdas buvo stabdomas
preki pirkimas i tiekj
Gauti rezultatai:
dalis pirkj ieidavo pas konkurentus
sutaupyt pinig utekdavo vos keliems mnesiams ir po
to vl reikdavo stabdyti pirkimus.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Apyvartini l
trkumo prieastys:

1. Didesni preki upirkimai dl i tiekjo gautos


geros kainos.
prasta ir standartin situacija perkant
daugiau, gaunama nuolaida i tiekjo.
Usakiau su
nuolaida!
Sutaupiau!

K galvoja mons?

Bet ar tikrai sutaupiau?

Ileidau
daugiau pinig,
nei reikjo....

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Apyvartini l
trkumo prieastys:

2. Decentralizuotas
valdymas.

parduotuvi

usakym

~4000 preki pavadinim parduotuvje.


Kiekviena prek realiai usakoma ir papildoma kas
2-3 mn. (galimyb prekes papildyti 2 kartus per
savait).
Trkstam preki mediokl.
Vienose parduotuvse preki atsargos 4 ir daugiau
mnesi, kai kitose parduotuvse preki trkumas.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Atlikti veiksmai
Centralizuotas parduotuvi usakym valdymas.
Parduotuvi usakymus valdo 2 mons centrinje mons
bstinje.

Kiekvienai prekei kiekvienoje sandliavimo


vietoje buvo nustatytas atsarg buferis.
Automatizuotas usakym formavimas
Reguliariai pagal nustatyt grafik formuojami usakymai,
vertinant kiekvienos preks likut, MOQ, pakuot ir kitus
parametrus.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Dinaminio buferio
valdymo pavyzdys
Palaikomas atsarg
lygis diegus sistem

Preks likuiai iki


sistemos diegimo
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Rezultatai

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Ivada...
GALIME DIRBTI SAVARANKIKAI!
Skmingai susitvark su pirmu ingsniu
parduotuvi usakym centralizavimu ir i to
gavo akivaizdius rezultatus.
mon turjo atsarg valdymo rank.
Darbuotojai imoko ir suprato, kaip valdyti
sistem atsirado gdiai
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Sugrimas
Kai js ijote, viskas sustojo

Kodl taip vyko?


Nors:
turjo rank
mons turjo gdius juo naudotis
NEBUVO SUSIFORMAVUSI PROI!
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

2 situacija:

METINIAI USAKYMAI

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Apie mon:
Didel Lietuvos prekybin mon
Veikl vykdo daugiau nei 70 met
Prekiauja su ems kiu ir statybomis susijusiomis
prekmis
10 centrini sandli ir 40 parduotuvi Lietuvoje ir
Latvijoje
Valdoma ~ 20 -30 tkst. unikali preki pavadinim

Problemos:
Didjanios nelikvidi preki atsargos
Nuolatiniai preki trkumai sezono metu
Parduotuvs perpildytos atsargomis
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Atsarg valdymas iki


projekto pradios...

Formuojami metiniai usakymai tolimj krat


tiekjams (Kinija)
Atvyk kiekiai paskirstomi parduotuves
Tokia sistema veikia daug met, nusistovjusi ir mums
priimtina!

..... o kam tada mes Jums reikalingi?


Reikia, kad padtumte suskaiiuoti kuo
tikslesn ir teisingesn metin usakym.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Didjani nelikvidi
atsarg prieastys

Metinis usakymas:
Formuojamas 1 kart per metus
Usakytas kiekis TURT BTI
parduotas per 7 8 sezono mnesius
....jei pasisek....

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Nuolatini preki
trkum prieastys

Paklausa didesn, nei buvo planuota...


Vienose
parduotuvs
prekiatsiveti.
trkumai, kitose
I tolimo
tiekjo nespsiu
pertekliai.
Susidaro per maas usakymas brangiai kainuos
transportavimas i tolimo tiekjo.

Pas artimesn tiekj brangiau neapsimoka!

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Parduotuvs perpildytos
atsargomis. Prieastys.
Parduotuvse palaikomi ne maesni nei 3
mnesi preki likuiai. Nors:
preks tiekiamos parduotuves i centrinio
sandlio
preki tiekimo danumas 1 kartas per savait
preki usakym vykdymo laikas 3 dienos
Kodl parduotuvse palaikomi 3 mnesi preki
likuiai?
Tiesiog taip nusprsta, kad preki tikrai
nepritrkt sezono metu.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Sprendimai ir
veiksmai

Su StockM sistema pradtos valdyti parduotuvs.


Kiekvienai prekei kiekvienoje sandliavimo vietoje nustatytas atsarg
buferis.

Metiniai usakymai yra problema. Problemos sprendimo


kryptys:
daninti usakymus ir mainti usakomos kiekius, t.y. usakinti po
maiau, bet daniau.
jei vis dlto tiekjas reikalauja suprognozuoti ateinani met or ir
usakyti i karto vis kiek, nes pagal tai dliojasi savo gamybos plan
usakym iskaidyti dalimis ir atsiveti dalimis sandl. Jei paklausa
pasikeit informuoti tiekj apie maesn/didesn poreik - neretai
tiekjai leidia koreguoti preliminarius usakymus.
jei paklausa pasirod ymiai didesn, nei buvo tiktasi ir tiekjas prek
atve tik 2-3 mn. usakyti preks i greito, bet brangesnio tiekjo.
29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

Eksperimentas
Preks usakymo vykdymo laikas 140 dien.
Vietoj 1 usakymo per metus, maesni usakymai kas
6 savaites.
Metinis usakymas
Usakymai formuojami
kas 6 savaites

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

www.tocpractice.com

29th International Conference of the TOC Practitioners Alliance TOCPA, Nov. 11-12, 2016 Vilnius, Lithuania

Вам также может понравиться