You are on page 1of 6

ETABS - Serbeste Yerletirilebilen ve Deitirilebilen Dmeli Menu Gruplar

Simge ve ngilizcesi

MAIN

Trke Karl

ANA MEN
Yeni Model / Yeni bir modele bala
*.EDB dosyasn A / nceden hazrlanm modeli aar ve ekrana getirir
Modeli Kaydet (save) / ekrandaki modeli diske kaydeder (.EDB)
Grafikleri Bas
Tablolar Bas
Geri Dzelt (Undo) / Son yaplan ilemden vazgeer
leri Tekrarla (Redo) / Vazgeilmi ilemleri tekrar ileri alr
Grnty Yenile / Son girilen bilgiler ile grnty yeniler
Modeli Kilitle / A / Bilgilerin deitirilmesine kar modeli kilitler veya aar
Analizi Balat / Modelin zmne balar
naat Aamalar Analizine Bala
Statik Nonlinear Analize Bala
Pencere ine Alnan Grnty Byt
Tm Grnt / Modelin tamamn ekrana yerletirir
Bir nceki Grnt / Bir nceki grntye geri dner
Modele bir admda yakla / Bak asn koruyarak modele yaklar
Modelden bir admda uzakla / Bak asn koruyarak modelden uzaklar
Grnty Kaydr /stenen ynde grnty hareket ettirir
nceden Tanml 3 Boyutlu Grn
Planda Grn Ayarlar
Kardan Grn Ayarlar
3 Boyutlu olarak yapy dndr
Perspektif Grnt, Modeli perspektif olarak gsterir/vazgeer
Bir Grid Adm Yukar
Bir Grid Adm Aa
Elemanlar dm noktalarndan kopararak gster
Bina Grntleme Seeneklerini Dzenle
Grup simleri

VIEW

GSTERM
Dm Noktalarn gster
ubuk elemanlar gster
Kabuk elemanlar gster
Referans izgilerini (hasr) gster
Akslar gster
Sadece seilenleri gster
Hepsini gster

EDIT

DZENLE
Ara hafzaya at
Kopyala
Ara hafzadan grntye ta
Sil
ret
Referans izgileri deerlerini deitir
Kat bilgilerini deitir
Dm noktalarn birletir
Dm Noktalarn / izgisel Elemanlar / Kenarlar hizala
Dm Noktalarn / izgisel Elemanlar / Alansal Elemanlar ta
Alansal elemanlar genilet / daralt
Alanlar birletir
Alanlar blmlendir
izgileri birletir
izgileri bl
Noktalar izgilerden ayrlm gster
izgileri alanlardan ayrlm gster

POINT and JOINT


ASSIGNS

NOKTALARA ATAMALAR
Kat deme diyafram rijitletirme
Panel Blgesi
Mesnetler
Dm noktas yaylar
Link deerleri
Ek dm noktas ktleleri
Kuvvet
Zemin kmeleri
Scaklk deiimi

FRAME and LINE


ASSIGNS

ZGSEL NESNELERE ve
UBUKLARA ATAMALAR
ubuk eleman kesitleri
ubuk eleman u serbestlikleri ve blgesel rijitlik
U ve boylamasna dm noktas sapmalar (ofsetleri)
ubuk eleman kt alma blmlendirme noktalar
Asal eksenler
Dorusal yaylar
Ek dorusal ktle
Noktasal
Dzgn yayl
Scaklk deiimi

DRAW

ZM
aretleyici , mle (Cursor)
Eleman Yeniden Dzenle
Noktasal Nesne iz
izgisel Nesneler iz (Planda, Grnte ve Boyutlu)
Blgelerde veya Tklamalarda izgisel Nesneler ret ( )
Blgelerde veya Tklamalarda Kolonlar ret ( Plan, G, B)
Blgelerde veya Tklamalarda Tali Kiriler ret ( Plan, G, B)
Blgelerde veya Tklamalarda aprazlar ret ( Plan, G, B)
Drtgen Alan Nesneleri iz
Dikdrtgen Alan Nesneleri iz
Dikdrtgen Alan Nesnelerini Tek Tklamada ret
Planda Duvarlar iz
Blgelerde veya Tklamalarda Duvar ret ( Plan)
retilmi Grnlerin Tanm Yolunu iz
l izgisi iz
Referans Notasi iz

SHELL and AREA


ASSIGNS

KABUK ve ALAN NESNES ATAMA


Duvar/Deme/Deck Kesiti
Boluk
Rijit Diyafram
Asal Eksenler
Duvar smi (Etiketi)
Boluklu Duvar Ara Paneli smi (Etiketi)
Alan Yaylar
Ek Alan Ktleleri
Dzgn Yayl
Scaklk

DISPLAY

GRNT
ekil Deitirmemi Modeli Gster
ekil Deitirmi Modeli Gster
Mod Biimini Gster
Eleman Kesit Kuvvetleri / Gerilme Diyagramn Gster
Dm Noktas / Nokta
ubuk Eleman / izgisel Nesne
Kabuk Eleman / Alansal Nesne
Tablo Halinde Veri Moduna Ge
Tablo Halinde kt Moduna Ge
Enerji / Virtel Diyagramn Gster
Davran Spektrumu Erilerini Gster
Zaman Tanm Aral Kaytlarn Gster
Statik tme (Pushover) Erisini Gster

SELECT

SEM
Hepsini Se
nceki Seime Dn
Seilenlerden Vazge
izgi ile Kesienleri Se
ubuk Kesitlerine Gre Se
Duvar / Deme / Deck Kesitlerine Gre Se
XY Dzleminde Se
XZ Dzleminde Se
YZ Dzleminde Se
Kat Seviyesine Gre Se

SNAP

KENETLENME
Dm ve Grid Noktalarna Kenetlen
Orta Noktalar ve Ularna Kenetlen
Eleman kesime Noktalarna Kenetlen
Elemana Dik nme Noktasna Kenetlen
Dorular ve Kenarlarna Kenetlen
nce Hasr

DEFINE

TANIMLAMA
Malzeme Deerleri
ubuk Kesit Deerleri
Duvar / Deme / Deck Kesit Deerleri
Link Eleman Deerleri
Davran Spektrumu Fonksiyonu
Zaman Tanm Aral
Statik Yk Durumlar
Davran Spektrum Yk Durumlar
Zaman Tanm Aralnda Hesap Yk Durumlar
Yk Kombinezonlar
Ktle Kayna

DESIGN

BOYUTLAMA
elik ereve Dizayn
Betonarme ereve Dizayn
Bileik Kesitli Kiri Dizayn
elik R-Kirii Dizayn
Kesme Perdesi Dizayn