Вы находитесь на странице: 1из 6

,

, , ,
, , .
,
(, ).
, .
(, ),
25 ,
.

ALHIM GIBOR, ADONAI, KAMAEL, SERAPHIM, .. ,
. .
,
,
, .
:
,
. . , ,
, ,
.

(), (
) ALHIM GIBOR, ALHIM , ,
. ,
, , ,
. , , ,
.


.

,
.
, .
,
, : "Hekas! Hekas! Este Bebeloi!",
.
,
, : " ,
, ,
. !".
,
, . "YHVH
TzABAOTh! ALHIM! , ! ,
!"
. ,
. ,
: " , ,
".
,
, . "ALHIM
TzBAOTh! AL! , ! ,
!".
.
.
, : " ,
, , ,
II

, ,
, ".
, ,
,
. : "Shaddai Al Chai! YHVH!
, ! , !".
, .
,
, : "
, , , . ,
, , ,
, , , ".
,
.
: "Adonai Melekh! Adonai Ha-Aretz! , ! ,
!". ,
. ,
. :
"YHVH Aloah Ve-Daath! AHIH! Yeheshuah! ,
, !".
: " , ,
! , ,
! !
,
! ,
!"
,
, , ,
. , : " ,
! , ! ,
! !".
, .
,
, INRI L.V.X,
: "ALHIM GIBOR! ,
, ! , ! !
!
! ALHIM GIBOR
, !
,
- . ALHIM GIBOR,
, , , ,
, , , , .
Amen". , , ,
, , ,
.
", ( ),
, , , ,
,
, .
III

,
, .
,
, ,
,
. , ALHIM GIBOR,
, ,
[] , ,
. ,
, ,
, , ,
.
, ,
.
!".
,
, ,
, .
" ! ! -! ,
! ! ! , c!
! ! , --! ! !
! , ! ! !
, , , !
! ! ! ! ! !
! , ! ! ! ! ,
, . !
! ! .
! ,
, ! , .
, ,
, . ,
. , ,
, , ,
. ,
! , , -
. , -! !
, ! . , , !
, ! .
! , , !
, , ! , !
, ! , ,
!
, ALHIM GIBOR! ,

. ! ,
, . , ,
, , ,
,
, , ,
! ,
, , ;
IV

,
!".
,
, , ,

:
"
, ALHIM GIBOR,
, , , ,
, .
, , , ,
, Adonai,
".
:
"KHABS AM PEKHT. KONX OM PAX. C ", . ,
,
, :
", , Adonai ALHIM GIBOR,
.
, ,
.
, !
! , , ALHIM GIBOR,
Adonai,
.
, ,
;
, ,
!".
,
, .
; , ,
,
. ,
:
" , , ,
ALHIM GIBOR,
Adonai, , !
, , ,
.
, !
, , , , !
, , ,
! Adonai, Prerai, YHVH, Anexhexton,
Inessesensatoal, Pathumaton Itemon! ,
, .
, - , ,
, ,
. , !
!
! AHIH! ALHIM
Adonai
,
!".
V

, ,

, , .
, , ,
, ,
, ,
, ,
, . ,
, ,
, : " ALHIM GIBOR
Adonai, !".
, , ,
, .
, ,
: "!
, ,
,
ALHIM GIBOR! ,
, , ,
, , ,
ALHIM GIBOR!".
, , , ,
, ,
.
,
, ,
. , ,
, ,
,
.
, ,
,
.
, ,

. , ,
. ,
, , .

, Fr. Titahion, 2008 e.v.


G.H.Frater AOM 111
VI