Aprobat”

Vice – Rector Studii
Viorelia Moldovan – Bătrînac
Dr., conf. univ.
_______________________2016

ORARUL FACULTĂŢII DREPT
ANUL II BAC
SEMESTRUL I SECŢIA ZI 2016 – 2017

Ora

Gr. D-151-11

0800

L
U
N
I

09

35

1110

Gr. D-152-11

11

10

Gr. D-154-12

Protecţia Juridică a Drepturilor Omului

Drept Penal II

Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Bobu Petru,
l/u.

Protecţia Juridică a
Drepturilor Omului

Drept Penal II

Drept Civil II

Drept Administrativ

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Baeşu Valeriu,
ms., l/u.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Drept Civil II

Drept Administrativ

Drept Penal II

Baeşu Valeriu,
ms., l/u.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Protecţia Juridică a
Drepturilor Omului

0800
M
A
R
35
Ţ 09
I

Gr. D-153-11

Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Drept Penal II

Drept Civil II

Drept Administrativ

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Baeşu Valeriu,
ms., l/u.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Drept Civil II
Halabudenco Oleg,
dr., conf. univ.

Protecţia Juridică a
Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Criminologia

Drept Penal II

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Bobu Petru,
l/u.

0800

Psihologia Juridică
Melentiev Aliona,
ms., l/u.

M
I
35
E 09
R
C
U 1110
R
I

13

Halabudenco Oleg,
dr., conf. univ.

Drept Civil II

Drept Administrativ

Baeşu Valeriu,
ms., l/u.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., l/u.

0935

1110

0935

1110

Psihologia Juridică

Psihologia Juridică

Melentiev Aliona,
ms., l/u.

Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.

Psihologia Juridică

Criminologia

Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.

Belîi Nicolae,
dr., conf. univ.

S.P.
Drept Administrativ

S.I.
Drept Administrativ

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Criminologia

Criminologia

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Belîi Nicolae,
dr., conf. univ.

Protecţia Juridică a
Drepturilor Omului

Drept Penal II

0800
V
I
N
E
R
I

Drept Civil II

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

00

0800
J
O
I

Drept Administrativ

Budeci Vitalie,
dr., l/s.

Drept Administrativ

Criminologia

Psihologia Juridică

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Melentiev Aliona,
ms., l/u.

Criminologia

Protecţia Juridică a
Drepturilor Omului

S.P.
Drept Administrativ

Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Bostan Alexandru,
ms., l/u.

Rotari Oxana,
dr., conf. univ.

Decanul Facultăţii DREPT
Doctor, conferenţiar universitar

Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.

Psihologia Juridică
Melentiev Aliona,
ms., l/u.

Alexandru CAUIA

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.