Вы находитесь на странице: 1из 305

BEIP-Silllii I

,
18761877

--

. . .

.
1

1,

26- .

.~.
. , . - ., . .

1881.

1 .

.
1. 4 1 , 1
.
. , . .
I. :
1.
2.
3. . . . . ^ . , . .
4. -.
II. :
) :
) : 1. . . . .
2.
3. ()
4. . . . .

19
28
33
34
43

82
33
34
42
46

. -
. . .

.

1
' . , .

47
47
64
74

76
64
74
76

1. - ^ , ,

, . .
I. 1 .
1.
2. .
II. - .
1.
2. . .
.
3.

146
2 7
7 - 10
1 0 - 15
15 18

77 120
77 81
81 101
102107
107111
111113

^.
III. :
1. . .. . .
2.

. : :'.
. , .

IV. 1 , , - . . . . . .
L : 1.
2.
. 1 '11 1

III. ' 1
IY. -

121145
1 2 i - l:i2
123

:]
. .

124- -17
128138
139145

V. ,
1. -, . . . . . . . . . . . .
2.
3. - . . 4. -
5. -
6.
7. ,
9.
10. -
. - -
12. -
13.
14.
15.
16. ^
17. ,
18. MeiKie
19. . . . . .
20. - ( ),

21. (), .
22. (), . .
23.
24.
25. ^^ - -^^, 1 - . . . . . . .
26.

146147
147148
148
148149
149151
151152
152153
153-154
154157
157158
158
158159
159
159
_
160
160
160161
161163
163
163164
164165
165
ie5
166167
167

.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.


. . . . .
^

.
-
-
- -
- -
- (-). . .

167168
168
168170
170171
171174
175177
177178
178181
181

^.
-

1-

119

n-t.

19-21

-
1^-.

^-

21-23
24-31

32-60
61 87


IVII, . 124. 1 (
. 5163).
. . : . 25 . ^, . 31 . ^, .
33 03. - ( . 66 72).
. I X , . 26. . ( . 67).
. X , . 36. - ^ -
( . 74). . 37.111 - ^ .
( . 6768).
. X I , . 28, . . - - ( . 69).
. , . 28 . ( . 70).
. , . 28 . ( . 70).
. X I V , . 29. . ( . 7071).
. , . 30. . - ( . 71).
. X V I , . 32. ( . 72).

. (4-) Yl . 34. -" . - ('


. 72).
. , . 35. . ( . 73).
. XIX. 1 1
( . 89 90).
X X , . 40. . . 41. ( . 103).
. X X I , . 42. . . 43. .
. 46. ( . 104).
. , . 44. . . 45.
( . 104). . 49. -
( . 107). . 52. npHB-j^cKa,
^ : ( . 15).
. 1, . 47. , ( . 106). . 48.
, ( -).
0?. XXIY, . 50. ( . 13).
. , . 51. ( ."2).
. X X V I . , ) : 1) ; 2) ; 3) ; 4) -, ; 5) 6) , ; 7), , .) : 8) , , ; 9) ,
; 10) , , , ; 11) , , ; 12) , ,
; 13) , ;^
.) ; 14) , ; 15) capa, ,
.) : 16) .) , , , *! "!:
17) , .) , ,
- : 18) , (. . 39).)
(. 39); 19) , -, ,
; 20) .) .1 1""
, ' -; 22) , , '
; 23) , -^^ ; 24) ,
, -^ --; 25) ,
, '11 ; 26) , , :^1 ' -; 27) , -, ;
28) , , ];^ ; 29)
, - - (1 , , . ( . . . . ;.,
. 1, . 29).
. '
, ^ '']^ 1, HMte -^^ , -

'1 ^1
, ;
^ , ']^ .
. I 1 1 ; , , , -, , . . , . 7,
- -^^ . . IV,
: . 19.
. IX ,
; , 1 , , -^ ^ 1.
. - ; ^^ ,
.
. , . 34, ' ;
- , , .
. XIX, . 38,
('); , ']^ .1 , .
. 1, ,
^^ 1; ']^ '1; .
. 1, . 21, - ^
1, ^
, . 22 1 , 1 , . ^.

n O K O l H I f l ,
- .
-
: , .
. ; ^
41 .
; ^ - 1
.
, ^ , . , ,
. ;
4 ,
OH (
), - ;
OH
, - -. -, ,
.
: , 8101;1
, j 1 {
-,, 1 ^ -,
-.
,
- .

.
1. .
, :;.
. .
, , ^
- - . '
6i
;
- ,
- , . , , . .
, , ce6i 1
.
. ,
4 - .
. ^ -
, 4
. - -
- -; ];
-, . '' , -:
, , 4 .
- 1 .
, . ;
1 - . .
; ' ,
4 .
, 1 4 , - -

- , -

---

. .- , , ,
- 2), ^,
12 -, 4 ; 41 -

-, -1-~, ; ^ 12 ,
. ^ 1: 1) , 2) , 3) , 4) , 5) -, 6) ,
7) -, 8) , 9) , 10) -,
11) 12) 1-.
^, ,
, , -
^
4,
- -,
.
.
,

, , , , ;
, 1 , (1 ). ,
, -, -; -
. -
1 ]; :
, .
1

- ; ,
1, , -,
: ^ ^, , , ?
, ,
, ()
iya :
*^), !^),

^.
^
) - , -
, , , , , , - (). ^
.

i)'? ^
: . ' -
MH :
, ") '; , ,
; ^
, ^;
, , , .
BcKopi , ,
; ^ ,
. , ,
. ^ -,
4; -, , ,
: 4 ?"'
, ^, , : ! ! ! , !
, ! ,
". ,
!!)

MH ,

' ^ : -
-,

-, -,

,
; (-, )
4
,
' :

,:
-
-
- : , ,

-.
. ; .. , , ()
: ,
- ' -

, ' .


41 :
,

. , -, ,
1 (-, ).
- ( )
-, !-: 4 ,
, - ^, -.

,


.
-;
- ()

: , ,
(-).
'
,, , ^ 1 ,
". :

, ,
;
.
- , ( , ; )
- ; ,
1 (Lasiagrosti splendens),
, .
,
, -
; ,
, ; , , - , , 1 .
-, , , ^ ,
, .

-1 ^ 41 (
): ( ;
^ -); , , , -,
- -
,
-, - - ^^), , 4 - -, ! , : , ;
, ,
.

- 4 : 1; -1 .

: , , ;

-, ^
:
, , -,
-

.
1 : ,
.
-
-; , - ,
, 1'1 -, ; -
. -
^ ; , ,
(
), , , ; ; :
1 . ;
.
, (,
, , 1): , , - -
, -

---

, ,
, ,
\ -, (-, , , , 1
),
,^), -
^"? -
; ,

8 : (01 ,
; )
; ^); -
^2); -
; -
. ,
(, - ).

2, .
, 1; - 4 1, ;
.
' 4. 4 1 4, , , ];
.
. - ( -); ^
- 30
40 , . 1
-: 1) ' , - . -, 2) . (
). 1
, ;
, ^ ^,
. ,
-, -

'8

. , ,
, ", -
". T , 4,
1 -

-^). - , ;
, ;
-,
.
; , , , ^ , . , 1; 4 , .

. , 1; -, . , ]; , , ;
^ .
: . -
( 4 -), , , -, *);
.
-

- . - -
( ^ -)
. 1 : 1)
( )
2)
3)
4) ^^).,
, . -,
; ^ -.
,
. -;
-, (
-, -), , . - -,
, ; 1 .
*) -, .

; - --, -,
MicTO, - - ; - ; -,
^ ; - .
-
4; ^ , - -- (-, ),
.
, :

, ,
.
, -, , , ; 4
,
. -
^-

;
. , , ,
, .
. ( , -),
; - (
1 ). .
. :
-, - -, -, - -. , ,
;
, , , : (), (-). , :

, .
, .
,
( ),
, . , - . ; -

10

. . , -- '
^ , 4 : -
.

3. .
Xaicie 1,
- . -1,1 , :
' -: , , , , ,
-, ; ' ; ' 1 ,
" , , -, ,
, ; , --, --, -
--, - , , . - - . -. , ' ,
, ,
-, . .
11 , ^ -, , -, -,

, , 1 ,


; - ^ . -, .
,
, , ,
;
(-, ),
-^
' (-, , ).
- ^ , -. 1 ,
-; , - ^,
-. -

11

---

-, ^-; ' -
, -: -, -, , -. , , , , , -
. (
1 ) , . 4 ,
; ,
^ , ; ' .
, - 80; -, -, , 1 - , -, -, . ^ 25 ^ ;
1 .
- ;
' ^; -, , ,
1, ^ .
4
; 1, ,
: , , , ,
: , 2 , 2, 2 , 2 . ; ^ ^
.
; - , , - 1 .
, : , '] , -,
^ - . ,
1 ^, -. , .
1 ;
, - , , ^ 4;

12
,
, . ,
, , ;
,
. , , 1 , ; . , , 15 ; , , ; ; 1 , . 1
1
.
, , ; ;
,
; , 1 , , , , ,
. ; , , , , ,
.
; 1
; ; ,

, , , ;
.
: , ,

;
, ,
.
1 , -

13 --, . ; 1 ,
^
; , ;, ;
, , , 1 , ,
. . ; .
, ;
1; ; ,
, ,1 ;
, , 1
, , ;
; , 1 ("),
;
.
; 1;
, 1
, ; ,
, 1 . , 1 ; , ;
; . , 1 .
1 , , ; ,
11 ; '
.

1 ;
, ,
^ .
;
, , . , , ,
1 4; -
^, ,
, .
^ ; ; 4 ,
- , . ; , ; , , . , -
9 . , -, ,
; , ,
. - 1, 14, -
.
^ ^ 1. , 1 ,
,
, . , ; 1 -. ^ ,
( ) ( ); ' ,
( ). , .
,
, , , 1
.
1
:
() ();
; ;

15

,
: 1) - (1~
1); (); 2) -;
(-, ); 3) -
(); 4) -;
. , !" (
, ), 1 . 1 ; ;
; , .
^ -.,
, ; ; - ; , , , .

4.

-.

, ^ ,
- . 100 ; -
- . , ;
, ,
; , -,
, -, ; , ^
. 400
(-) ; 4 , -
11 ^ . ,
- ; ,
; ^ ,
^, . , -, 1
, |. -
,
; ,
-;
; ,

16 --4, ,
, , ;
, , ;
1;
,
, 1 ; , ;
4 ; .
' , -,
, ,
. ,
;
, ;
;
, ,
. ; ; , , ,
.
;
. ,
; 70 , , ,
, , -
,
^ , ,
,

"^
( .|). - ^
;
. ",
; -: ". ' ,

;
. , ,
: - ^^)^ , , , , ;
; -

17 --, ;
,
, - : -, , , ^ . 1 : ,
, , . : , , , , .
6 4; 60- 4 , 37 -, 82 .
,
1778 , - ,
1, . ej
, ,
, ;
, ; 1 ,
.
,
. ; ;
, , ;
, , *!;
;
; , ,
- -,
, :
". , :
1. , ! !
, ; , , . ! !
.
2. ! !
! ! !
! !
3. .
,
!
, : !
2

18

---

1 , !" . :
! !"
, ; 1; 1;
. ^^ , , - . ^ 1 ^ ;
^ , , .

19

.
4 ; 4 , ,
1 , ^,
, .
- 1 , ;
, . ;
, -
, ,
: 1) -, 2) -, 3) -
4) -. 1 -; -
, ,
, .
) .

-.

;
-, ; ;
. 1" .
- 19 , ,
16;
13 ; , 18 ; , -
.
1) -. ; -,

20

---

^ -; -
, ^ . - -; - ^ . (-, ) ^ . - ( -
-, ). , ,
-. ; --.
2) --
.-. -, -;

-; -.
. ^
.
. .
3) -
.
-; -
. , -
-; - -,
-, - ; -
-.
- - , -;
. - -;
- ; .
-,
-,
- ; ,
-, ; ,
- ; ;1 ; -.
4) - - ( , -

21

, 4-) . -; . . - - . ; ^ ; . -1
-; -
- ( , -
, ,
),
- - .
() -, -.
5) - -; -, . . -
-, , .
-, .
--
:
6) -
7) -.
1--; , -, ,
-;
; 1; -
-; -
; -, - (
- ),
8) -
-, -,
;
-;
, -
-; . :; -
, - -.
. , -.
- -

22 ----; ^
4 .

-- :
9) -, - ,
-, . -. 4 -
- -;
. -,
. Mora -.
^, -,
. -.
10) - --,
; -
- -;
-, .
:
11) (: )-
12) ( , ) -,
13) - --
, , , ,
1 4 , ' , 1
,
-
^; xonryni -; --
-; ^
--.
^ -; ^
-;
- -;
, , ,
; ciBepi - - -
, . -; ^
, , - , 1 . -, .

23

---

, -; 4
- : , -, - - . ,
.
- , . , -.
-, - -;
. .
',
-, 1 -
() - -

-,
, ,
: , ,
1, , ; ; , , 1 ,
. , -, :
1) - , -, -, ,
--; -;
. -; . ;
-,
; -. -, -,
;
-.
2) - -, -;
. ,
.
3) - . . -,
. , .

24

4 ) --, ,
5 -, -;
cBepo-BOCTOKi -
-^ , p f e a
; : -^
- ; , -,
- -, - - ; cBep-b , -
.
, -,
, 4 ()
- .

. -. ,
-, , .
5) -
; , ,
, , - ;
-
-; , ; - -; -,

.
-, - -, -- - -
; .
-, , ,
.
, -,
-;
, - ; ,
, , , -;
.
, -, 1

25

---

--- ---, --
- - 5 : 1) (), 2) , 3) ,
4) 5) .
---, ; ( ,
^),

; ^ ; , 4 ,
, , .
- , ^ --1
^ , ,
, , , , .
, ;
, , ; -
, ^ ';
, ; ,
.
,
,
( ).

-.


: -, - -.
1) --
; ;
,
-;
,
-,
-. ;
-, , ^
-. - ( 4 ^
)

26

-. , , 12 ;
-.
2) - -
- - ;
;
; , - ; ; 1; . ,
; . -; 1 ;
.
, ; , 1 . .
3) -
-;
- -;
, , ;
, . 1 , .
1; 1 , ; . 1 : -
() -;
() - () -;
-,
( 1' , ); -
- -, , -,
-, --, -
; 1
- -; ,
-,
- . -
- -.

27

---

: 1)
--, 2) 0-, 6) -, 4) - - ( - . ), 5) -, 6) -~ (-, ^ . ), 7) -- (. . ), 8)
- (. ), 9) - (. -, , --,
10) - - (. -, - ,
. -, ^ ) 11) -
- ( . . -)
, - ,
-, . , ; :
, .
. -
- -;
, ;
. - -:
1 , , ,
; , . -
-; - . -
-, - ; : -, , - -
-; -, ( ): -, - ;
( ): , , -, -
-; *) ^-^ . , ,
.

28

---

- -

, 1 ,
1 : 1) , 2) ,
3) , 4) : ,
, - , ,
, , .

1.
,
. , . .
: 1.
; ;
, ,
;
- . -
- ;
-
. - . -;
,
-; ];,
-, , 1 ; .

, ;;
. , 1;
-,
- -, . ; ;
. , ; ;
- , .

29

---

-, 4
; 4 -, ];
- . , , . , - -. - , ,4
, 4 , -.
- , ;
; -
, . , - (
), ;

. 1
, , . .
, .. 100
, . 1
; -; ; , , , 1 ;
, ,
,
; . , 11 ,
1 ,
, 10
; 1869 .

1 -. ,
,
, - . 10 ( 40
80 ): 1) (-, -, 1 ),
2)
3) , 4)
5)
6) , 7) , 8) , 9) , 10) .
. ;

30 -- -, ,
. ,
;, ; -^
1 ^ ^ , -.
. -.
. , -, -
, -; , , -, , ;
, ^ (-, ^
. ,
-), ,
.
12 4 (
2 3 ):
I)
(-, 100 ), 2)
3) , 4) , 5) , 6) , 7):
- -, 8) , 9) , 10) .
I I ) , 12) ; 1 : ,
, .
- ( 1 )
,
: - - -.
, , ;
, (
).
, , . -,
,
, , ,
, , . ; ,
;
; ;

31

---

, ;

( , ) ; ,
, 1; . , , .
1
; , ,
, , .
1; , ;
, , ,"
,
". . ( )
, ; , ,
^, .
, , . ,
; 1
; : , ,
, ; ,
; 1 ]; ;

, .
, .
, , ,
. 1 , , ; , , .
]; 1 -

32

11 ;
1, ^ .1 ,
"; ^.
1 ,
^ ^ , ,
^ .- , , , . ;
- , -; , , ,
. -, .
, , 1
. - , 40; -
16-. ,
, ,
, . , ;
, , -, ;
,
; ( ,
); .
,
, ,
,
. ,
.
- - , ; , 21; -
, --20,
, ; -
; ,
- ( ). ,
-, 16- .
! ,
-. , : -;
- -- .

33

---

H K O H -, , ^,
1; - , , - - , 41 ^ ; ^
.
- ; ,
- ; - ^ ,
; ,
3000 ; pacTenie,
^ .

^ -, -".
1; ,
.
^, ^
; , , ,
1 . ; 2000 ,

.

;
, .
, ,
-,
-, , .

2.
-; ;
3

34

( ) -; . -
. 10 ,
-; ,
, ; ,
-. 1; ^ -, ^ ;
, ; ; ,
,
, ,
' , ; -
,
, ;
,
, .
: ' ", -:
( -), ',

3. ().
( ), 1
,
. . .
, ,
];1 , , , 1
;
, , ;
. , -, 1.
(), , ; ,

, , - . ; . (-?). -

85

---

^ - - ^;
. , ^,
.
, -
, 1 . .
. . -
; - ( ^
-)
-, - ^ . ^
-
- .
, 1 .
,
. 1 ^.
; 4
( , ) - (-, ), ( - ) - ( ) ' (). - . , - . ,
, , . ; -
, ,
; - ,
, 1;
(
; , 1 1 ); . 1, . . , ;1
. , . 1 ( ?)
-.
^ , 1; 1 : ,
.
; , *

36

- 4 : 1) ,
2) , 3) 1
4)
(-, axa, ); 5 : 1) -, 2) , 3) ,
4) 1 5) (-)
4 -, -
.
- - 6 ,
: 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) ; B - , , .
:
- -, ,
,
, ,
, . Bcixb , -,
. ^ , ;
, , ;
.
, , , . , .
20 ;
1
; , - ; (
), ,

, , 1868 ,
;1 ,
; , ;
; ,
; 150 , 70. , ;
; ", , ; ;
, 50 ,

37

, ,
,
. ^
-,
, . 1
, ; , , . , , -, -
; ,
, , -
1 1.
,
- ; ,
. ,
, ;

; ,
1 1 , , , ,
; !
-, 1 (1 1);
; :1 , ,
; 100 ,
60, 40 ; ,
, 60, 40, 1
, 1 ,

. ,
, , -

38 -- 1'
; , , -, , ^,
,
. ^ , 4, ,
-.
; 1 ()
- ; ]; 1
1
; ,
; 1 , ; , ;; ,
,
.
, -,
, ;
, ,
; ];1
. , ;
,
, . ; :
", -, ; ,
.
, , ; ;
,
;
, ;1 , ,
,
, . , ,
.

, , , ,

39

. ;
, , . ., ,
, .
,
1
, 1
,
:
, ^ , 11
,
.

,

;
, ,
. ' ;
. - ,
.
; 1 , 1.
; " ( - -);
, , 1 .
1 ,
1 .

;
- -; ^
. - :1
; , ,
-;
-
1 -, ,

40 -- ; -
- -
- .
. ,
-; , .
-, -;
. , , ",
; . -.
-; ,
,
, 1
. ,
1
. ];1
, ];: , ,
, , .
,

()
. ; 1
, 1 -;
. , ,
, .
, 1;1 -,
, "; , ; . ;
-;
--,
-;
-,
- .
. -
-.

- ;

- ( ).
-

41

---

; - , , 17
-. ^ - , -
, ,
, . ^
550 ; ,
.
.
10 , ;
, ,
, 80
( 28 , -, ).
25 , ,
250 , ;
6 ,
, ,
, ; , ,
, 9 10 ,
]; , ;
. ; ;
,
, ,
1 , ; ,
, ,
,
, ;
1 , , ,
,
.
, ", 1 ;
, ; 10 1; ", ; , ".
: ,
; .
160 ;
, 180 ,
1 ,
. 1 -

42

; 500 ;
, -, ,
;; ;
- - .
. ; ,
. ; -, ^ ,
. -.
^
; ( .), , ; ^ ; - . - , . -
. - ; ^
-.
,
, 4 . , -
. ; , " ",
, , . - : 1) -,
, - -
, , 500 ; 2) -
. , . ,
-; 3) - . , 4) -,
-, , . ; . ,
.
, ,
, ; ,
. , , . , , ,
; ,
1; ,
, ,
; .
: ,
.

50

4. .
:
, . , 1771 , - ^ ; , , -- (),
,
, . , .
, ;
. , . -;
-, .
-. , ;
.
. - 1- , ;
,
-.
;
**). ,
, ,
, , 30 , ;
, 1875 , 1; ,
, .
: , ,

, , , .

:

- . -.
. . . . ., . X, . 3 4

"

44

1 ; ,
,, 1
: ; 41 - . , . . : , , ,
,
, , ,
^ , , : ! ! !
!"
1873 ; ^ 4. - (
) -^, - 1,000
- ,
^; ,
- .
, , , ^ ^
1;
, ,
] , 500 500
.

1, ;
.
: , ,
, -, , , , ,
; 1 .
03. . : , -, , , , , .
1.
, 1 , : ,
, > , , , , , ,
(?). :
-, , , , , . - 1,
, 1;

45

---

BMicTi ; ^
; , ^ , , ,
^ ^ ,
, -, , . - , , .
1 -: ; ^1. . -
: , ^ -. -
.
- , ;
- - ; -, , - ;
-.
, 30 40 ; , ; ,
. , ;
, . , 1 ,
, 1 ,
: - , - , -; , (Polygonum Yiyiparum). , , 1 :
( ), , , . 11 ; .
,
, , , 1 .

46

,
, .
, , ,
;. ,
; .
- , .
,
25 ;
,
( 1,
.); , 1; , ,
, ; 1
, ,
; ,
, ,
,
, 1 , . ;1 1 ,
; ,
, . 1
1
.

.

- .
, 1,
. ;
1: ^-^^ , , , ^,
% , ^

,
,
-,
, ; ,
: ;
; 1;
. 1 ,
; -, ,
--.
1;,
, 1 ;
( ), , //
- ^ . , -,
1 ->
,
-- -, - 5).

48 -- ; , ^. , '
- -, ;
- -,
;
.
, ,
; ;
( ) . , ,
, ;
, ; , , . ,
,
, . , ; ,
,
, , ,
,
. .
, , .
, , , . , ; ; ; , ,


, .
, .
^ ( ,
, ^ ) , ; , , , ^ ;
, , , 1
. ^ ,
, ^ .

49

---

- , -
, ; -
- , ; ;
, (
, Betula ), . ,
-, ,
, , ( ),
, -. - .
( 1 );

,

.
1
,
, 1, ,
; 1
, . ; . , . -,
;
. ,
,
, , . ; ,
, 15-
, ,
, -.

- , 4

50

. ,
.
; ;
,
, ,
15-.
, , ,
;
; Kit ;
, .
-, ,
;
. , ! -,
, .
, ,
, 1
, ; . ,
,
, ,

. ( )
, ;
,
, .
, -, ,
, , .1 . .
;
,
-, ,
, .
(
), , -,
;
-

61

---

; ^,
- , - .
- ^ ; ^ ;
,
^, ;
,
; , , ^ , . ,
, , ,
, - HHHraHie .
- 4 ;
1 ^
^ , -. ^
.
; -
; ^
-, ;
, ,
15- ,
.
, -, -,
: 50 .
,
, , . 1
,
. ^

- ,
, ; .

. 1
, ,
,
. ,

52

(. 1) , 1
.
; , 1
, - .
60 , 80 . ,
, .
200 . ,
, ; , 1
15, 20 , 30 . 1, ,
, ;
,
;
-.
;
, -, , , , , ,

-. . 4.
, - -, -, -
- ( . 3).
,
1 1 , 81 , ,
1 , .
, , .
, , , , 1,
;
;
0,25 1 .
,
(. 2 8).

.
, ,

53

, ^ ( . 13).
;
( , ) ( 20 ), ,
- (
), -
; - ,
.
. 3- ,
; ; 18 ;
14 17 ;
, ,
; 1 ;
-, - ; - .
, . -
-
;
; -, , , , , , 50 , ,
200 . , ,
. ,
-; ;

:
, ;
15 ; 170 .
, . , .
, , ,
.

( -), . 60
; ;
, ,

54 -- ; , ,
^ ; 10 ;
112 .
4
(. 6,
22). ^
(. 6). 1; , 1; , ;
-
-, 1- - -.
;
0,25
; ,
61 - ;
45 .
7 , 11,8
. - ;
1, , .
,
(. 11).

; 1
, . .
22 8 , 1 16, 2 6 .

. . . , , , , ]; 1 , :
; , 100 (. 22).
, -,

55
; . -
, 4 4
; 1
, ,
.
, . 4
4- , -, , - - -;
15 . 1
; ,
,
; ;
;
38 ,
9 , 9 , ,
18 ;
.
5 , 12 , 1 1819 ;
-, -, - - 1 ;
. , , ;
. 14 ;
; ^
10 , 10 . , : 1;,
, , . ,
; 10 ;
, ^ % ( ), .:

23 . , 1; -, -,

- - 1 ; 8 .
, ,
,
, 1; ,
; ; :
, ;
; , .
, 1; ;
: , .
,
(. 7);
-
-; ; - . , -
.
, .1.
, -
( . 22),
! .
(. 8) ,
. , ;.
, , , .
:
7
; , ,
; ,
; 25,
27 .
. , -'
, , ,1 1
.
1 , 30?

57

1, 4 -
, . 4 ,
, , ^:
- ; ^
. , -
-; 1
: , ;
1 , 1 , 1 ;
, 1
. 1 1 ; , ,
(. 4); ; , , , .
,
,

, - , , ; , ,
-, , 1;
; ,
, , , 1
1 , .
. 17 ,
. ( ), ,
1 . . ,
. 21 (
),
, ; -
,
, 1 - -.
. 19 , -

58 ^
( ^); , 60 ; 4;
, ; ,

7 , 15-; (-, ) 40 .
. 18 , ,1 ; ; -
, ^; 20 .
. 10 ,
. ( ^);

; -
-, - -. ,
.
,
- (
- ). 1
( 70
) ( 15 );
- ;
, ;
(. 14)
;
85 .
1 . , ; , -;
,
23 ; 15 . ,
, .
, 12,
, . ,
.
, -, .

59 ^
- ,
, . 4
, , ,
.
. 13 , 4 .
( . -, ;
- ). !
60
; - -, - -; 40 ; 1 ,
. - ; , 1
.
; , 1 , , , ;
, ,
- , .
, 15, 16, 17, 21
22. , . 15,
(
).
;

: ; 40,
30 ;
80 ; 9 . :
;
, ; 20 , 16;
30 .
, , . ,
,

60

. .
, , ; , ,
; , , , ; ;
14 ,
20. , , 9 10 ,
12 , 16.
. 23
(
) , 40 ;

.
1 .
. 21 , 1
, , 1 .
, . 17. , 2 . ,
^ ;
60 . .
- 20 , -
-; , 13 ,
; , 7 , - . - 1 .
4 ; 3 ,
6 .
. 16 , 1
, -; , ,
, ;
; ; -

61

( ) ; , ,
; , 1 , (-,' , .
8); , ;
;
40 . , . 16, ; , , ;
30 ; , ; , 1 , ; , -,
-; 15 , , , 1 -,
.
. 20 , ,
;

; , 250 ,
, -,
; ;
-
20 ; 1
- -; 7 , ,
.; ( - )
10 ; 17 (
); - ,
70 ; , 1 , .
, . 12,
, -, - ( ). ;
; 12
. ;

62

Bci .
, . 15 , ,
. 12.
, . 5 24,
. , . 5,
-,
-; ,
4 ; 80 ;
;
50 . . 24 (
). , ,
, , -
, , ,
.
,
, ;
- 1
, 1; 0,25 ; 12 ;
110 ; 4 ; .
, , ;
-- 40 (. 9);
,
20 . ; . 22 -
. , 1, !
; 100 , 15 ; , 12,
3 ,
(. 23).

63

50 , . 19, , , ; ^;
, KopoTEie
; 7 ;
5 ( ^ );
. ,
; 1
, 1.

03. -; 20 ,
; ,
;
,
; , ; , .
.
1
.
: ,
- . -, -,
03. - ( . ).
,
;
, , 9
10. ; ;
, , ;
;
.
, 15 40.
- . - , ,
, 1 ,
,
, -, 1 , , ,
. , ,
. -

64 ^
, - - 4
, 1 , , .
,
-,
, 50 ,
6 10 , ,
1 , ,
, .
opj ; ; , , ,
( ,
),
( 4 ). 100 . . .
, , . , -
, ,
.
: ; ; 1- 1, ,
- , ,

.
, ;
, ;
, - 1
.
; , ; ,
; , ,
, , 1 1
.

65


; ,
; ;,
; , (
) - ; , , , -, , , .
, ,
, , ; , . . (
-);
;
2,3 ; , ,
,

; , , ,
; ,
( ).
( . ), , . 24, , ;
; ;
. , ,
, -; ,
; .

(
) ;
1 ( . ) 1 , ;
, ( ,
) , .

66 ^
- ,
; . , . -
1 - - , . ,
03. -;
; ^;
, 4 ; : - ;
, ;
, ;
( ^ ), ~
( ). .
3 4 , 7 8 . -,
- . - ^ ;
, , ;
^^ ,
, ; ; ^
, , ,
;
. ,
; ;
; 1 1, V ;
, ,
1 .
:
1) . , ( -) . .
(. 25). , ,
, . ( )
; , {
),
; ; -

67

; , ;,
1; ,
^ 1 ; ^
1,1 ,
, 1;
, .
2) , -,
,
;
, 10 .
; ; (. 26),
. 20 , 4 ;
. ,
, , ];
. 1; , 1;
; , , 1.1,
. 1,
, ;
;
, , , .
, 1 ; , ; . .
.
,
2 .
, ;
1 .
; , - ,
.
.
) . - (
, ), -
, -

68

(. 27) 3 ,
0,6 .
; , ,
4 , ;
, ; ; , .
, ,
, ,
, 1
; ,
, ;
,
; - ;
, ; 1
, , , ,
. , ;
, .
' , 1
(, , ); ,
; , .
. ,
,
, , ;
, , 5 ;
; ; 5 ,
: ,
- .
, ; ,
, . , .
, .
4) -, -

69
, , ^ -, ^ : . ( , ), 160
-.
.
, 10 ,
1 . ,
, 1 ^ .
(\ 23); 170
135 ; 47, 37, 37 ;

;
, , ;
, , . ,
, ,
12 ;
(-, )
12 1;
;
, 30;
; ,
,
'^ ;
, ; , ;

;
. ;
, ;
.
-

70 ^
^
. ,
, 1; ^- .
, 4 ,
, ;
, ;
;
( ), (
, ); ,
;
.

-; 282 ; 50 ,
25 ; ,
. - (. 286),
; , 40 ; 1 ;
; - - ;
1. - (. 28)
,
. ; 1 , 16. -
. .
- 120
, 33, 16 .
; ,
- ; , ; , , 4 .
. (. 29) 210 , 30, -

71 ^
25 .
-; ^ ;

22. .
-
;
, . 150 ;
1 , 30 , 15
. ; , .
( - 6);
, .
1 .
,

; . ( ) , ; ;
,
, ; , ; ;
; .
, . ,
, , . 28;
-, -. , 1
-.
5) -, ,
- ,
; , , (. 30); ; , ,
, ;
;

72

,
.
6) 4 . , . , (. 31)
; 70 , 225
; ,
1; ; ,
; 4 5 .
7) , ,
1
(. 32); 4 . 10 , 1 .
2 ., 8'/ .
; , . ; 1 . 11 .;
; , ,
, 1
; ,
;
, ,
, 5 . ,
8) -
, (. 33),
; ; , 1, , 1, ;
,
; , . ( )?
9) -, ,
, ,
- (. 34); , ,
; 1
, ,
; ,
-. - . ; ;

73 ^
; ^
, ]; , , ^ ,
KOHCKie :, ;
, " ; - .
150 ; 38 ; 55 -
- ^,
1 - .
10) . , . ,

1 (. 35).
50 ; ; , ],
; ; , ;
. .
1,
, , ;
, , , ,
. , 1 .
-
, ; .
, , , , -
. ;
;
.
, ;
^ ; ;
; ,
;
; ,
. , , .

74 ^
- ,
; ^ , ; , .
, , 1; :
1) - ;
1 . 2) -
?, ; 1 . 3)
- , ,
1, - ; - , . 4) . -, 1
, ; - , 1 1; ; . 5)
- ,
, ; .
(. 36) ;
, , ,
,
.'
, ;
. , ,
, ; 1, ,

.
-, , ;,
,
1;, , , , ; .
1
-, , 1;
-; , ,

-.75

BJEBO (-, ) ^: -, .
^
(1 ); ^
- ,
, , ; ^.-; ^, , 1 - (, ^ ,
! -) ; .
"
1; ^ 1,:
- - , , . - ;
^ 1 40 ; ^ ^ ; - !
-; -
^ ^; ^
1;, . , ^ ,
. ^ , , , -; ;
-. ,
, . , ^ ;
^ ,
- (), ^
.
; ,
-- *}; ,
. -; , ,
- - - , ,

76

. 4 ( )
- -.
: 3,000 ; (1 -!
), . - (
- --, ), .
. ( -); ^
1,000 . , .

III.

, ,
.
i:

.
1. .
^ - 1; ,
-, , ,
. , , 1
. .
:
, . , . ,
- . (
-) 1 ; , .
: . , . , .
, . [. - -
. ;
. -
. ; -.

78 ^
- . , ;
. . . -, .
. - :
. -. - ( ) . ; ,
20 . . , - (
); . -, ,
; : .
( ), , . ;
. - :
- , - , -
, -, - .
-, - , . -. - , .
,
- ; , ,
, . ,
(-).
-,
03. . . ; -, . .
^ , .-.
. , 1;
, 1;1 .
- 1
, : , . ; -,
. -, . ; -, . , ,
-, - ; -, ; -, . ; -
--
. -,
.
, .

79

,
; , , , , , (-?); - - . ,
( . . 2436). , : -
-.
; , ,
, ; ,
; , . 1 ,
, ; ,
, 1; ,
1 , ,
1 .
, ; , ;
, ;
1 , 1.
, .
, ,
; 1 ,
, 1 ,
, ,
. ., ;

, ,
. - - ,
. , - .
- , - 2); 88 . ,
,
, ;

80

1 , , -, ^ . - ; 1
, ;
;
1 .
, ,
, ,
. : , , !" , : , 1,
". ,
. - (1
) -;
( ). - , - , - . - ,
, ^ , , ^
; -
, ,
, 1 .
- - :
; ".
1 , -
.
- ,
, .
, ;
- ,
; -[1,
-; ; - ( ).
1 - ,
, . ^ , '
, ,
, , ,
; -

81 ^
, ^ . -
; ^ ,
- : -- -(, ) ^), (, ^) - (); - , - , - ;
, ,
, 100 ; ,
-
, , -,
-, -, .
;
1, 101 , ;
; : , ,
(?), ; 1
-.

2. % .
- 1 - ( ); , ( ) ,
, ^ (-, )
. ; ,
, ,
, .
.
.
; - ; - . 1
; .
,
1; , ,
^, ;
.
6

82

; , ( )

; ;; , , ; . ,
,
; ( )
;
, ;
; 1, ; , .
1 .
,
; . , , -, .
, ; , ;
,
, , ,
; ,
, , 1
. , ( 2. ),
, , . 1
; , 1;
: -, -, ; , -,
^ , , , -, - , ,
, , -,
. ,
;
, ; , -, , ;
1 .

83 ^
1 ; ^
, -, - , , ;
; ,
. ;
; ,
, . ;
; , -, ,
, ,
-, ; , -,
; ,
, 1 .
;
1, 1 , ;
( ), , { ! .
, ( .
), , , : ,
, -, 1
, 1.
- , . 1 : ;
9-, 19- 29- . , - , .
, - -
;
(
, ,
1 1).

84

, - ^
41 ;
4 , , 1 4
; , .
. , ; , 1;1
- ,
, ;

,
.

, ; ,
, , , 1;1 1 ; . ,
- ,
;
, , , , ;1
;
, ^). , ; , - , ; ,
;
, ; , ;15
, ( ,
), ;
, . - ;
.
; ;1
; - -, -,
(?)


; , -.
,
(- -), ;
,

85 - -

4 1 ; ! , -, - 1. , - ,
^ ; ^
, , , .
, ,
;
, ,
; ; 1; ^
. ^ , '
, , - ,
. , ,
( ),
,
1 . ,
, ,
, , , -, ,
; ;
. ;
;

. , ,
;
, ,
; ; ,
, ; ; 1
, ;
.
, ;
, , ; , -,

86

: ! ( - - , ^ ).
, ; ,
.
, , ^
, ; ; ,
; ; ; , ;
, ,

,
; , ,
, ,
;

,
,
, ,
. ; ,
, ,
,
, .
, , , ; 1,, , ;
, 1; , , ,
-
; 1 , , , , : . , -, , , ,
. 1 , -

*) , 1
, , .

87

.^ , ' 4?1
, -,4 ^,
- -;
,
,
, .
, , , -, . - . , , - ( . ); :
-
- ...

-: ^ - -
(, ).

.
- :
,
,
,
...

-: ( ?) ,
, ...,

-: () , ;
, ; ,
( ).
,
,

-: , ,
.
, -,
, 1 ; ,

~ 89

90

) "; nyieniecTBie,
.
) ".
0) : ".
) rapa 1", '1.
) ", , - .
; , .
1;, , , ,
.
. 39
-, ; . ;1:
1) ".
2, 2, 2) ".
3) ", .
4) ", 1.
5) " (; ).
6) ".
7) ".
8) -", -.
9) - ", .
10) ", .
11) ", .
12) '' ",
, .
13) , ^', .
) ", .
15) ,5 *', .
16) ", .
17) ".
18) [ ", MCTO .
19) " ( ).
20) " ".
, 21,
, ;
, .
-
, 1 -

91 ^
, . ;
^ ,
. : " ; , , , 1
. "
.
, .
.
, ,
. ,
,
, , ,
(8^ ), ( 4 ), ;
,
, -, ; 1
: ! ! ,
1 , :
1! !
, ; .
, , , , , , ;
- , . 1
1 : ,
; , 1
, : , ! : , !
, , , ; , 1 .
-
: !
1 , (), ,

92

. ,
-, ,
; .
(-. ) , ,
. , 1 - -,
, - ; : ,
! -, - -,
, ". :
, . . . 44
, -, 1 ^, , . -
-. , .
;
, ,
^;
1.
^ .
, , , .
1 , 1
, . . .
1 ;
,
;
: 1) - -,
. . ; -,
; 1 1 . 2) , ;
, ,
1 . 3) -, , ; -

93 ^
, ; - 4
. 4) -, - ; -,
. ; 1 ,
, . - , : 5) - 6) -.
: 7) -, 8) -, 9) - 10) -. ) -,
, .
--, ( . );
, . 12) -, ,
, *). 13) -, . ,
. - :
14) - 15) ,
; - ,
. - ( ) ") -

, . , - (
, );
,
,
-
- , , (Cervus Elaphus), , (Arctomys Bob ) , (Betula alba),
, ,
, :
, , (-,
) .
, ;
- -,
; , -. - -

*) ,
. ,

-,

~ 94
: -, -, -;
0101
.
; ; ,
,
; .
; (
);
; , , ; , , .
, 1, ,
. ,
, 1.
:
,
, , , .
, ; :
, .
, . , , ,
, . .; 1 ,
(). ,
, ;
, ; , ,
1 , , ,
,
: ; ;
". .
, 1 , ;
.
,
, 1 ;
,

95 ^
; ,
;
, .
,
(-, ) , ,
, 1 , ^, ,
, ^;
; , .
^.
,
; ^ ,
, , ;
. 1 1 ,
; ,
, .
, .

,
. ,
. 1 .
, ,
, . , , ,

, . 1
, ,
, , .
, , ( ),
, , , . ,
: ;
, . ,
;
.
, , . -

96

; 1 ,
. . ".
4;
; , 1 , .
- (81118 ) ( 1)
1 ,
, .

". ;
.

. .
, , :
!"
?

, , ; I ;; .
I
, , , , ,
, ;
, , , -,
, ,
, .
, ,
; 1 , . ,
, ,
; - , , 1-
, , ,
. .
,
, : ,
.
.
! ;
.
, , ; 1 , .

97 ^
, ^, ^, ; ^
^,
. ; ,
, ,
; . ,
];; , . -
( ) : ;
,

;
; ,
. - ,
, , , . ,
, ,
.
: ; ,
( ,-,, , , ; );
; ;
( , .
; );
; ( ,
, ),

(, ),
; .
- (-, ), , .
:. 1; , '-
".
, : ,
7

98

; 4 ^ r p x a ; -; (, ,
1 ) ;
, ;
-; ^ 4 .
4 , ^ : (Gypaetos
barbatus), (, Aquila), (), (), (), (), (Valpanser rutila),
(?), (CorVHS dauricus).
, -, , , ,
. ;
; , ;
.
; ,
, , .
1; .
, , , .
, , , ,
, , -,
; ( ) : ,
-, ; , , ^
(, ). ,
.
, . CKie 1 . .
;,; , ,
, ; ;
, ( 1
) , , .
, , - ( ),
, , .

99

^ -, -,
( ) (?),
, -, ,
".
(Astragalus . Tragacanthae),
(-, ), (),
( ):
, , ,
".

^: - (), - () -; ^
-. - ^ (
), - ^, -
. -
-

1771 . (?)', , - *).
, "
, . ,
, ,
.
, (fibula et tibia), , ,
, , ,
.
, (
), (,
).
, (Vulpanser rutila) '
, .
. , , ]
.
, -, /
; -

*) ,
- -.

-100^ ; . 1

V , I , ' , .
, ", .
,
, . ,
, .
: , , . ,
, .
;
.
() { ,
; 1 , ,
, .
" , ; , -
, .
,
().
^
-.
, ; , ;1 : (Rhododendron dauricum u Osmothamnus fragrans) ,
. . . , -
(Salix), -. ;
: (, -, ), (), (),
. , ,
-, 1 ;
. (Ephedra)
( ^). , , ,
(Cotoneaster).
(Paeonia) .
( ) . (Sanguisorba), --

101 ^
, , ,
,
(Asragalus Tragacanthae) :
(), (^) (). , ^^,
. (Lonicera) .
1
( natans?) , ;
(Cynoniorium coccineum) -,
. (Inula Heleniu_in)
; , , ,
, . (Hyssopus officinalis) , , ;
, . ,
. (Pegannm Harmala) 1;
; ,
iaoa.

102 ^

.
1. .
, , , 1 ;
, ^ ( ^) 4 4 ;
, , ; ; , ,
; 1 ; ; . 1;
, 4
. , ,
, .
, ;^ .
, , , ;
, ,
-
, 1 , . ; ;
. , ; 1 ; *).
*) - -

103

, .
^ , ,
-
^
;
^ .
^ 1
, ' .
,
,
, -
1 ,
, . , ,
.
, (. 40),
; , :-] , ; ,
1 1; , ; , , , , ; .
, ;
1 ( ).
, , ;
, - , . , ,
1 .
. ,
,
(. 41).
- , ,

, 1; ; 1 , .

- 104
(. . 34) -
, , ^,
,
-. , , , , , ,
-, ^.
(. 42 43) (. 44 45) 4, ,
1, 4,
(. 46) 1 ,
- :
;
: ^ 1, ;
;
1 ; 1 % ,
];, 1 ,
;
, ,
, ;.
.
,
, ,
,
,
; , . 1;
, . :
,
, ,
,
,
,
, , , ,
;
, .

105 ^
1
; ^ , . ;
, ^
; .
, . ,
;
( , , , , , ), 1 (
). , ,
.
;
- .
,
; - - .
, , .
; ,
, ;
,
,
. , 1
- , , ;

,
;
, , , ;
,
; ,
, , ,
. ,
; ,
, >
, -,
1,

106

,
.
, -;
1 (. 47);
- : ,
, ; 1
1 (. 48).
, , , -*
.
^
, ; ; ; (^ ) ;
, ,
;
( ) ; , .

. ^
; ,
; .
\ ; . ,
,
,
. ,

.
, - 1
: -^ , , ,
. , . ;
, 1 . ; , , , . , ,
, .
, ; 1 1.
, , , ,

107

, ; - ,
; . 49);
, .
(. 50 51) (. 52) . 12, 13, 15 16.
, , , ; .
-
;

.

, ; , ,
; , ,
1 ; .
. ; .

; , .
; ;
;.
: ,
, ;
, ,
; ,
, 1 .

. , 1 ;
, , ;
1, .

2. .
, , ;
, ( ), ,

108 ( ), ,
BepxHie -;
( ).
;
; . , , (
), , ;1 ^, ( ), , ];1 ,
( ).
; 4 ,

; 1
( -), 1 , ; ^.
' -,
; ,
, 1;
, , ,
.
1;
.
,
-, |1,
; , .
, 1;
,

1 ,
- .

, ;

-. . ,
1 -, -, - , ; 1
. , 1 .
, ,
31), - 1 - .

109 ^
, .
, ,
.
4 7 ;
15 .
( , )
, , .
, .
, -, , ,
1. , ;
, ;
, , 1;, .
, 1 1.
; - ];, , 1; , , , , ;
, ,
.
, ,
, ;

.
, , . , ; . ()
.


,
. ^ , -, , . , ^
4, , ,
, ,
, ,
1 ; , ^ , , , ,
, ,
, , , , , , , , , , 1;
, , , , , .
1;
;
; ( ) ; . ;
, ; .
. , ,
, ;
; , , 1,
;
.
; .
.
;
; ,
.
, ; .
, -

Ill
; - , ^,
, .
, ,
, , ,
; , .
OTBepcTie, , ,
; .

3. .
; , , . 1; ; .
. ;
1 , 1;;
500,000 , ;
, ; 1 ,
. , ,
. ; 1 , , ,
, ,
; ,
, .
-, ,
. ,
, . , .
, ; , ,
, . ,
, -, , ,
. -, .

-112 41 , ^ .
. , , 1 ;
; , ,
, , , ; ,
;
,
, ,
,
. ,
. ,
1 , , ,

, ,
, -,
, . , ,
. : ( ), ,
, , , :
, ;
, ;
, . ,
, , , . , , ; .
,
; ;
, , .
]:11 , , ; ; ^ -, ^
, , ^^.

113

; , , ^ , , ^- . 1
,
, ; ,
, , , , ,
. , , ;
, ,
, , ,
.

, ;
, ,
.
,
; ;
1 .
; ( . 81).
. , , (Agriophylluni arenarius, Teloxis aristata,
.), Polygonum viviparum,
.
; ,
TOHKie , , , ; ,
1 ;
,. ; , .
-,
-; [ ; , -,
.

- 1 1 4 .

.
1. ..
,
- ^: ^ , () ( ) ^ ; ; , ^
: ,
! ".
: ", ,
, ^. : ",
, , , 1;
, , , ,
. npi ; ,
" ^ ( )
. -", -, ^).
, 1;1
: 6\ '"; -:
? :
,
' -,
-,
-1
- ,
- ,
- ,
- .
' !

: ,
'"; -: , ?
:

,
.

~ 115
,
.
.

^: ! !" ! !
. , , , , ,
,
, ( ) .
,
; , , , 1, ,
, . . , :
, , 1" .

,
. 1
, , 1;,
" ( ").
1 ,
; ; -.
, ,
; .
;
, . ,
; , ; ,
. ;
.
.
; , ,
. : !" -: . , . :
"; -: ! .
: !" .

-116 , : ! !"
! : ! - . ,
]; ; ; .
,
. ^ ;
, , ^ .
-,
; ,
,
, , ,

.
- . ,
, .
,
. . , . 1, ; .
() ();
.
, . : ,
. , .
;
; , ;
; , , ". , . 1 ;
; , , ;
; ,
, . , , .
-

117 ^
. -
1 ^ . ,
, ^ ,
, : 1,
, , ^ ^,
, ; . ;
, ; ^
, ^ .
2. .

1) ", .
24 , (talus, ).
, 1 16 ;
9 ;
, 1:, 1
, 1 , ;1 . 1
.
, , , ; ,
1 ,
; .
1, , , ; 1, ; .
, .
; , ,
8 14 .
, -, 1 ; 8 1 , . , ,
S, . , , , . , .

- 118 - , .
,
. 1 "; ; ,
, ,
.
2) ", . ;
; ; () ,
- S ;
: ",-: , - 1
.
3) ", . , ; 1,
1 , .
, ; , ^ ,
, ;
S , ;
, ;
, . ,
;
. , -
1 .
7 .
4) -", . ,
". , , ; ,
-, , ,
. ; , . 5, 20, ",
5.
5) ", . ; ,
9 ;
, -, ;
4 , , -, S .
,
; ;
, ,
.

119 ^
6) ", ^. -
11 , 11 ()
(). ; "
. .
;
" ,
, 4,
. . , .
7) MOTO", .
; 20, 30 ;
- . ,
( ), , .
: -! ;; ,
: !" ; 1
,
; . , , 1; j m C T i e .
8) ", .
;
.
, -, (). :
, , , , ,
, , , , , 1" ( ); -:
( , .
), , ( ), ! , , ,
, , -
! 1: , , ,
, , , , ,
, , !"
1 1: ,
-
!" ,
.

~ 120
EpoM , -
" ( ); 20 ; .
^ , ", -; ,
,
";
(- ), BMCT; O T B e p c T i n -
, .
, , ,
; -, .
, ,
; , ,
. ; ; , ;1 300 .
; ,
1[1,, . , , ,
, ,
: 1) ",
1 , 1;; , , ;
; 1
: ; 2) '', ,
;
; 3) - ( ); - ,
; ' ;
, 20 ;
; 1 ,
; 4)", ; 1;
;; 1;; , , -, , , ; 5) 1", ; ,
.
- , -".

IV.

1
, 1, 1
.
I.

.
I. ,.
.

. . .

.
-
-
-
'
-

-- 122
.
.

%.
01 ().

.
.()
-.
,


1


1
.
.

^.


1.
.

123 -

2. .
1.

: ? .
: ! , ^.
: !
: , !
: ! ! ! , !
4.
2.

: !
: 1!
: !
: , 11
: !
,

3.
: .
: .
: .
: , !
: .
.

4.
: 1!
: .
: 1?
: .
: 1.
^ .

5.
: . 4 ^ .
: ? ?
: . .
: ? , , .
: . -.
( . . ).

- 124

1 ^
^ .

. , , 41, 1 ,
-, ; 1 , ;
,
^;
^, ^; ; . *
- ,
(, Arctomys ) 4, !
( ) -, -, 1. 4,
, , ,
-, , ; .
. -, 1 (), : -, ( -?),
-
-, ;
--, -, ).
1, 1 -, , .
- 1 -1 (
), 1 --, ,
10) (, ).
1 - ( ), ( ), , - -;
(, ) .
1 -.
. 1 ") . :
, ", -,

--125, .
^, , ; - ; -
, ^ ;
, , ,
, ^ ;
,
- . 4 ; .
(-, ,
), , .
( . ),
-
; ; ,
, ;
.

- -
^^ ,
(), -
-;
-, -
,
-,
, -
1 ; , ;
;
11.
, -
: - - ,
( ?), , , - ( ).
1 - ,
, ; ;1 :
, *), ;
*) 1 ^,
^, , , , .'^
^ .

-- 126
Mai 40 ;
^, ^ - -", . ,
- ^;
, 1 , ^

20 41, , -, 4;
(), .
. -, :]^, ] 4 -, -, 1 ^. '1
^ 20 , ;
,
;
() 1 .
-- , ^, ; ^ ,

4, . :'
1 ^ ^ , ; 1' ^
, ^ .
^; 1-, ; . ^ ,
- ( ), - -, '1 , - (), - (^ ) - : --
( ) -.
CTapmi , .1 ; -
() . axa ;
- *).
(-) ,
4 - ;
- 1.
, ^ . :
",-: ^
*) , , .

-- 127
, , :
( !). - ^ .
, , 1- (); ; ;
-;--'') - ^ :
, ", -, , - .
1 (, ?) . : , *
- (
), --.
-, -, -, ,
, -, .
, ; ; ,
. ,
^ , ; ,
, ; ^ ; .

- 1 2 8

III.

^ %
Achillea. .
Aconitum Napellus, L.. , , (?); . .
Aconitum Lycoctonum,L.KHpr. : (
, ).
Agriophyllum arenarium, . Bieb..-. ; .
, . ^ ;
, ,
-, -,
. ,-
, ;1
.
Alhagi kirghisorum, Schrenk. .' , -,
; . .
Allium polychryzum, Turcz.. 1 .
Allium senescens, L. g. scrotinum. : !
, .
1 , :
..
..
, - -.
.-. . - ..
.
..
.-.
. .11 .
.-. -.
..
. . .
..
. , 1.'
..
. , .
..
..
..
..
. -.
!. .
..
..]
..
. . .
,.
. .-.
-.-.
.1.
. --^ ^- .,
..
..

-129Allium Potanini, Reg.-~-xax. .


Allium fistulosum, L.-. ; ,
: ; ; . ; ,-.
.
-; ,
, , -. . (
;1 ). : 1; -: .
Allium caespitosum. : .
Allium?. ; ,
,
; . pa6o4e,
, . .
Amygdalus (?),. .
Amygdalus, (?)-. .
Anabasis (?). .
Antennaria alpina, R. Br.. ; . ;
.
Archangelica officinalis, Hoffm.- (! ).
Artemisia . , ;
* ; -. -.
Artemisia sacrorum, Led.. .
.
Astragalus Tragacanthae, nova specia. ; ., . , (. -,
, . ,
; . , Juniperus communis et Oxydcedros); . . P a c T e n i e . ; .
, 1 -, , -, .
, ,', ;
.
( . , . ).
Astragalus Tragacanthae, . ; . . .

-- 130
Atragene alpina. , .
Atrapliaxis(?) - - . . .
Betula alba. ; . ; -. .
Betula nana. -.
Berbers sibirica. : -, -,
; -. -; . : -, ; . (?).
Calligonum. ; . . ; . .
^: -; - .
Caragana frutescens, tragacantlioides etc.. ; .
. ; . . : , -, - , -,
, , ; . ;
-. .
Caragana jubata, Poir.. .
Cetraria rangiferina. (?); . -: -.
Cirsiumesciilentus.-, -, ; . (, . ); . , -,
. , - -.
Cirsiiim ff. . pendula. . .
Clematis orientalis, L. . ;iecxl.-. ;
. ; . . ^: , -, .
- , .
Cotoneaster uniflora, etc. . . ; . -
-. .
Crataegus sangunea. Pall.. ; .-., . .
Cynanclium. 4: -; . (. -): ( Clematis).
Cynomorium coccineum^. -, - ( i
1872 Phelpea
sungula, Eeg.); . -, -; . . -, -;
. . , 1, , . 1 --,
ecie?
HasBanieMb 1 . Fungus melitensis. XIII -,

131 -- c'j^Bepo- , , -
--, ^^ - (
. ., V, 339). 0. 1 Cynomorium cineum, . Orobauclie.
Drjas octopetala, Eiciiards.-. (?).
Ecliinops (Jmelini, L., , 1 . ( ,
); . ^: ;
. -: , -; -.
; . --: . , .
Elymus-. - (.).
Ephedra vulgaris, monosperma etc.. ; ., .
; . ; . .
Epilobium aiigustifoliiim, L.. , -,
; . . . : ;
Erytlironium Dens canis, L.. .-. ; . .
, ^ , ; . Eoss. . 1 ,
. , 1, -, .
().
Eurotia ceratoides, . . .. ; . ;
., .
Festuca ovina, L.. : .
Gentiana altaica, PalL. - (-, 4 ?);
. .
GlycyrrMza asperrima, L.-. ; ., . ;
. -; . .
Haloxylon Ammodendron, Bung.. , . .
; . -^: -,
-4: -. ;
- . . . ^ ; ^ , -
^]^: Tamiynb ( . .
), -, aiy-x ; ,
. -, 1; .
.
Heracleum Sibiricum, L. ?~-. ': -.
.

132

Hippophae ramnoides, Ii.. ; : ;


-. .
Hyosciamus niger, L.. (, ; . , ; . . . ., 1);
, , . - (, . .).
Hyosciamus physaloides, L.. .
Hyssopus officinalis. . - .
Inula Helenium. ; ., . , .
; . : (. . , , nula Helenium).
Iris. . , ; . .
Juniperus. ; . ; . ; -.
.
Juniperus communis, L.. -, -, ; , .
Juniperus Sabina, L.. - -, 1 . .
Lasiagros tissplendens, Kunth.. 1; . . ;
. ; , (. . : ,
Bromus . . ., . .; , , 1 );
. -1. , , 1,
.
, ; . ; 1 .
Lilium Martagn, L.: (?); . (?); .
- ; -. .
Lonicera tatarica, L.. ,
-. ; . -: -; .
; . .
Lycoperdon bovista. 1 (, .
1; , : 1), , , .
-: ().
Lycium turcomannicum, Fisch, et Mey.. . ; .
-: ; . : -1.

-- 140
Morus alba, L.. -4: .
Myricaria germanica, Desv.. . ; -.
-.
Nanophytum caspicum, Less..
(?); . (?).

-; xaix. -

Nitraria Scboberi. .
Obione verrucifera, .-.. .
Oxytropis ff., O.trichophysae, Bge, nova .. ,
, . , ,
. ^.
Pacliypleurum alpinum, Led.. .
Paeonia anmala, L.. ^: ; . ; -. ; . -: ^,
. ; ^, ^
1 1; : , : , -, ^ p a c T e n i i .
Peganum harmala, L. . ; . ;
; . : --.
1 .
Phlomis tuberosa, L.. .
Phragmites vulgaris, Trin.. Xanra , -, ; -maKmiypra;
. .
Pinus Ledebouri, Endl.. ; . ; .
, ; . ; . -^: ;
-.-; . ; . -. -^. . Mr; . ; -. . cipa . .
Pinus orientalis, L.. (?); . ;
-. ; -. ; . ^ ^: . :
, (Ephedra) (Juniperus),
. -.
Pinus sylvestris, L.. , . .
Pinus cembra, L.. -; . ; -.
.
Planthago. -^ (. ): ; xaix.
: , (. . , Nanophy-

134 ton). lopi'yH'b i m i , , - .


Polygonum viyipanmi, L.. Xanra -: ,
; . . ^, -, 1; -. , - . . - -- ;
, 1
; ^, ^ ' - ^1 ^, ^,
]^ ,
:1^ ^ -, xoniyni --
:^ 1 , , '
; , . , ,
4. . 1
, Polygonum (Bistorta?); Polygonum
"viviparum, 1 , 1 -.
- 1 ,
, -^ ,
.
Polygonum Laxmanni, Lep.(?) . ^: , , .
Populus diversifolia Schrenk.. , ; . .
; - (. ): .
Populus nigra, L. . , , ; . . ; . ; -. .
Populus trmula, L.. (?); . .
Potentilla fruticosa .. Xanra: ; -.
.
Pulsatilla. . : .
PJieum leucorhyzum, Pall.., . , 1;
. ' ( ^): '; .
-4: 1; . ; . ?
Rhododendron fragrans, Maxim.. -^:
). Rhododendron druricum-. ,
01;
.
Ribes nigrum, L.. -^: , ; ,
-: .
Rosa. -: , -: , Teci: ; . , ^

135 - -

Salix, KiiBKopdciMe . ; . -4:


; . ; . ; . ; . .
Salsola bracliiata, Pall.. -.
Sanguisorba alpina, Bung.. ; . , ^
, . - , , , (. . ., XIII, . 16). - , , 1 .
Sarcocygium tripteris, Bung.. ; . :
--.
Sopliora alopecuroides, L.-. -; .-. , ; . -: (), (); .
--, -, 1 .
Spliaeropliyza salsula, . .. . .
Spiraea, . ; . ; (?).
Stipa consangunea, L.. ; . : ,
-, -, ; . -: ,
-, co6a4 ; - -: ; Tec: ; . .
Tamarix. ; . , ; . ^: .
Taraxacum. -:--; . -.

Teloxys aristata, . .. , .
, . ^ .
Thermopsis lanceolata, R. Br.. -^: , -, . 1 , 1 .
Tulipa tricolor. . 1, -, 1.
. , ; . -.
1 , -,
.
Trollius asiaticus, L.. -.- .
Umbilicus. -, -, ,
-.

Urtica cannabina, L.. , , (;


. . : , ). .
, ; -

- 136 , . ,
, . .-.
-; . -; . ; -. -.
Vaccinium vitis idaea, L.-. .
Veratrum album, L.. yy (. . ,
-).
.
Zygopbyllum. -.
- 1 , 1
.
, . (- ).
.
, . . .
- - (Tulipa?) . .
, . ; . . .
-, .; -, , .
1, ,
Cirsium esculentus.
, . (.. ); , .
1-, . , . 1 ,
Cirsium esculentus.
, -, .
.
-1, .; -, . .; -, .
(- Gramineae).
, .; , .; , ,
. (Fragaria).
, . - . ;
;
1 . ;
.
, . (Saussurea discolor?).
, .
.
, . .
, . ix; ,
.
: , .

- 137
-, . .
, , . >1
(); - ^.
-, . 1 (Agriopliyllum arenaria?); ;
.
.
, . , .
, . - , 1;
; ; .
, . ; (Elymus).
, . (Amygdalus).
; ,
, ,
. .
, . --
, (L. Martagn) .
; .
, , . 1. - .
, . , , , ; 1 1: ,., .
, , -, , .
(Tragopyrum). ; , , ,
, ; .
, . ; (
; - , , . ); . . ,
; 1; . . .
, -, ; .
, . ,
, -; ,
-, EclirLops spbaerocephalus.

--188 , -, , . 1 - , ^ .
; , .
' ( ) : -, 1, -, 1;
, - . ; , ^
. --.
-, . , ;1 ; ^ . - .
, . 1 !, ,
, -, ,
, -, - , . ,
, 4 . -,
15 . . ,
. - -.
, . ,
- 1 (11111 1).
] ,
, ', -.

139

IT.

! ^ ) .
.
1. Hiropteraxaix.
. ,
-, ; . :
. :
-
, .
2. Ursusarctos, . : , ,
,
, ; : ; : , , ; .
; . : ,
, >:
, : ( );
. -:
. ; ; . .
: . .
: ..
. Meies taxus, . - : ^^); ^:
, , ; . , .:
.
; . .
4. Guio borealis, . ; :
;
1,
. :

,
; . .
5. Mustela martes, . ; . : -;
-.
. ; . .
6. Miisteia zibellina, . : , ,
. :
,
, ;
. -; . ; . .
7. Mustela putorius, . :

:
. ; .
; . -, (-, ?); . ; . .'
8. Mustela lutreola, L.
*) - , ' 1.

140 ~
9. Mustela sibirica; . ); -.
; .
} . ; . -.
10. Mustela erminea,
. Xanrai;
,
-.
. (,
in litt.)
. ; . .
11. Lutra vulgaris,
. -
.

. ; . 1.
12. Canis lupus, . , ; .
, -: ; .
. ; . .
13. Canis vulpes, . : ,

. ; . : ; . .
. ; . .
14. Canis corsac, . : ; . ,
; .
. ; . .
15. Felis Lynx, . : , ( , -,

. ; . . ; . ; . (: - -, -, ) "", . ; . .
16. Felis tigris, .
. -; . .
-; . . -' ''); -. ; . .
17. Felis irbis. -. .
18. Felis manul. ; -. ; -.
; . ; . ; . . ; . .
19. Felis Leo, . ; . ; -.
-
.
20. Felis catus, ,. . ; -. ;
. ; .; . .
21. Erinaceus europseus. : ; .
: ; . ; . , , ; . .
. , -,
.
22. Pteromys volans,. : ,
. : ; . .
, -.
23. Sciurus vulgaris, . ,
.
; . 1
. . ; . : ;
: ; .
. -; .
.
: . -.

^141 ^
24. Tamias striatus ,. , , ,
, ,
:
.

25.. Spermopliylus,
. ,
. ,
. -; . -, -,
(1-1, Auct.); ( . .;
in litt.); . .
26. Arctomys Bobac, , . ,. , , ; -.
.
. . ; . ; . ; . .
: . .
: . ; -. -; .
.
: . ; -. .!1; . ;
. .
27. Dipus Jaculus,
. -
.
; . ^: ; . -; ; .
; . ; . , -.
28. Cricetus songarus,xax. ^: ; .

Cr. songarus
HO : , . MH
. - , ,
, , Cricetus songarus.
Mus,. '- . : ; . ,
.
30. Siphneus Aspalax; -
. . : ; ,
1 ;
-. , ;
. .
. . -; . -.
31. Lepus variabilis, ; .
.
"); : ; .
.
, , ; . .
32. Lepus tolai,. ; . ; . ; .
.
. ; . -.
33. Lagomys alpinas, ,. -. ; .

. ; .

--142-: -, -. ,
: -; . -; . -.
34. Lagomys ogotona,. ; . -: ( 1 , Lag. alpinus); . .
38. Castor Fiber, ,. -; (?):
. ; . (?).
35. Sus scrofa, . ; . : J?
OXOT -; . ; . .

: . -: ; . ; . .
: . ; . .
: . ^: .
36. Aegoceros (Ovis) argali, . ; . ; . ; . ; . : . ; .; ., .
37. Aegoceros sibiricus. ; . 1;
PyccKie ^ ; . Teci ;
. : , ,
( in litt.).
: . .
: . .
38. Antilope gutturosa. ; . .
39. Antilope saiga. . : ; .
(.).
: . (. in litt.).
: . 0 (.).
40. Antilope subgutturosa. .
41. Bos gruniens. ; . .
42. Moschus moscliiferus, ,.
.
. .
43. Cervus capreolus,. : ,
; . ; . ; . .
: . .
: . .
44. Cervus Elaphus, . coro; . ; .
.
: . ; . ; . .
: . .
45. Cervus tarandus, . ; . , .
: . .
46. Cervus Alces, ,. ; . ; . .

: COE\ /
47. Eqnus bemionus,-. .
: . ,

Aegitbalns pendiiliniis, L. &,. ^:


- (); . -:
. ; . (.).
Aegolius otus. .
Alaiida , ;
. ; -. .
Anas. , .
Anser. .- : (Ans. cinerens) '; . ; -. ; ..
. . (.), . (.) ; . (. ., 1).
Aquila imDerealis. ; -. .
Aqrnla noDilis----. .
Astil i 11&---. ; ;., (.)
; . . (.) ; :. (.) ;
()' -.
Bubo maximus, Banz, ,. , -,
; -. ; . ; . . ,
, . (); . (.) , ,
. (.); . (.); , - . . (.).
CaprimuIgus Jotaca, ,. : ; -.; . ().
Columba Palumbus, . ,-. - (?);
. . .
Columba oenas, ,. . -;
-, ; . ; . ; . (, . .); . (.) ;
. (.) , ; ;. (.) ; .
. (.) , ; . (.) .
Corvus corax, L. ,., . : ;
, , :
(); Radde's Reise nach Ost-Sibirien; :
(, 1874); : ; : ,
. ^, . IY; : ( ),
11!,

. ; . (.) -; . -^ ,
; ;. (.); . . (.) ; .
(. ., IV) .
Corvus monedula, L, ,-. .
Corvus dauricus, ,. ^: -,
-; , ; -. ; . :
-11-. . . (.) , ; . (.) , ; . (.) , .
Cuculus canorus, L. ,. ; -. ;
. . ; . ; . ; . (.)
. (.) .
Cyguus . ; ^'-. ; , -; .
; . . ; . . ; . ; (.)
-; . , (.) -; . (.) E-, ; . . '. () -; -. .(.) ;
, . (.) .
Eiparia. ': ; . -:
.
Falco aesalon, Gm.,. .
F. peregrius, Briss.,. : , ; .
-: .
Fregilus graculus, L. ,. -: .1;
., ! () .
Garrullus glandarius, ,. : .
Grus cinerea Briss. ,. ; . 4: ;
-. 1 ( -1 1), . (.), . . (.), . (.), . (),
; -. , (.) ; , . (.) ; .
(.) ; . (.) .
Gypaetos barbatus, , . ; -. ,
. .
Hirundo rustica, L., , . . ; . .
; . . .
Lagopus alpinus,-. ; . 4 y : .
Loxia curvirostra, L. ,. -:
.
Hegaloperdix altaicas, . : ;
. ; . 4: ; . .
Nucifraga caryocatactes, L.-..

.,

Pelecanus crispus, Bruch, -,. r a i : ; . -: .


-. . . (. in litt.).
Perdix cliuckar, ,. , ;
. . ; . (^. in litt.)
. -; : --.
Phasianus torquatus,. . : .
^^^ , . .
Pica caudata, L, ,. ; -. ;
. . ; . .
. . . (. in litt.); . (.)
; . . (.) .
Picus major, . : -; . -; . . ; . ; .
; . (. . IV) .
Platalea leucorodius,. : ; . .
(1, . . .) .
Sterna cinerea, Briss.,. : , ;
. : .
Surnia Nyctea, L. ,-. -,
Surnia funerea,. .- , (?); , :
; -. -; . .
Syrraptes paradoxus : , ; : .
Tetrao rogallus, L, : ; . .
: . ; . (.) .
pupa epops, L, : .
, , -. ; . () .
Vanellus gregarius : (
in litt,); : .
Vulpanser rutila : ; .: ; : '; . : (. in litt.), . . (.
in litt.); . : -; .: .

10

V.

. .
1. -, .
-
-, , 1 ^
- (-, 1). , ,
. , (), . - ,
1-; ^.
", , ". - ^; ",
; -.
, - .
, ,
, :
? ?" , ". ", .
, , , ;
, .
- , , .
. -
, .
;
. -,

- U7

. ; (
-, ) -,

. - , .
1, .

2.

--.
; ; , . , .
() , : ^, . " (). ^, : ,
! ! . ,
! !" ,
: , ".
: , ! , !"
, ,
. :
! !
!

!
!

, . ?" avayc. " , .


", . . :
,
,
,
.

,
^^ ;
' ,
.

, ()", ,
, .
, , , .
, ; , - !"
?" .
(). , , ;
, . : !

--148iJOCTOMb , ;
4 ". 4
]., (- . );
; . , ^
, , ^;
, ; , ^
. , '
Cinpatj .

3. -.
() ^ ;
^; - .
1 : , , ^; ".
: ; ^". ^
", . , ; ,
;
, - (-, )
. , , ; .
; (
) .
; , () ,
. .
?" . ", .
, . ,
, 1 .
, : !" %
1, .

4. -.
. (), ()
(), , (
. ), ( .

149 -

) ;
; : !" : !"
. , ,
1 . : , !" - : ,
! " (, !
)
.

, -
.., -, , ')
.
. , -. ,
. - ^ , -
^
; , . 1 ^, ,
1.

. - : - ( ) ( ).
-,
, .

5. -.
, () 1
; ( ) - ") .
.
, -, ^


() -. -
: !" -, -

-- 150
(), (),
'- , , -. ^
() ; 4 ^
,
(). , , 1
, ").
.

. -
: ,
, , le), , -. , ();
-
;
^ 1
, - , ^ ; -,
, -,
.
.

. -
( ), - ( ) .
.

. , -, , :
. - : ^-
; 4 , 4 , -^ , 4
^^ ;
; . ,
- , ". , -,

.

. , -
; - ", , % ", , ".
.

. --
; -

151 -

, ";
^, 1 .
-.

6. .
, , -, ,
^,
^ ,
!"

, -,
1 ;
:

( - -^).

, 1 - -
,
, . ();
- (, ,
, ), -
( , ),

, ()

;
, ;
: ''. : ,
".
( , ).

, ; , , , .
1;1, , , , ; . ;1
: ()!
.
, ".
: ?" ", , ?"
.
: ! ! -: , ;! ; 1 ,
. ^ : (), , -

152 ( ), , -
( , ).
. (-, ) ^ ; ; , ,
. - ,
, ^. '
- . ^
; , ;
;
: , !" -: , - ?
, , :
, !" ^.
4 : , ?"'
(?), 4 ? , -!"
, , .
, , ,
.
( ).
. ;
;
(); , ;
.
(-).
. ,' ^ ,
; ,
.
(-).

7. .
, ; .
-

( 1 ). , - ,
; . : !"
: , ,
?" ;
. --

--

153

p
0 : -, caica, ,
! - , ,
"
-

, - : -; : -
, ; , , ". -
;
. -
.

8. .
. ,
; ,
, .
,
; : , ; ; ,
". ,
, .
, .

. , ,
, , , .
Cinpb -, -, -, -,
-, -.
.

;
(-), , ; . ", -, ; 1 ; ,
().
.

. ( )
(), (-),
- ( ) -

- 154 ,
.
.

9.
( - -, ).

- - ;
4, ;
, . 1 4
(); ^ 4;
4 ,

. ' 4 ;
^ - (-,
) ; - ,
41 , -; , , 1; 1 , ' , ; ,
- :, 1;, , - ,
:! 4
, , ^ - --
). - , ;
4 ; -
4 , , , ^ . ; ; ,
, ,
, ,
. ,
,
, 1 (?),
, ,
; , . ; .

--

155

; , , , () .
, ; ,
, , .
-; , : , , 1 ^ 1 , 1?
,
, . ,
,
- ,
,
, . , -, ,
, , , , ,
(). -
500 - ' . ?" -, ?" ",
, ; , ,
;
". - :
", 2). -
. ; ; , , : , , , ()! ,
". , , 1 . , :
". : ,
! :
".
: , 1
; 1,
".
;

156 : ^^ ;
4 ; ^ ^ ; - ()
; , .
". . ,
; ; .
, ,
. , 1 ,
, ,
.
: 1
; ; ".
, ,
, . , , (),

: ,
". -
: ;
; , ". - : 1 , ?" - , . ; . -, , , ,
, - 500
( ). .
:
;, ".
- ,
( ) ,
.
, (
;1.
, -, ; , --- 10 -

-- 157
^. -- (
--) ). ^
---.
1 , () 32 ^, , - -.

10. -
. , ,
, - ( 1
-), (),
-

1 -; ,
.
. , - . - () -,
, ;, . . - ^;, ^ ^ - ^
(-), -. - , .

.
-, -
- -
- ; , , -;
; , , , 1 , -
; , ,
, , - :
1 () -,
(-) . >1 ,
() ,

-- 158

,
-
; . B e i , -
eni;e .
, MH -

^; ; ;
, ; 1, . 1 , , -

11. - -.
1 ,
- ^), ( ) 1; ^^), , , .
, , ,
; -
-,
.
( ) 1;
, : -
- ( ); ( ), .

12. -

, 1
;
,
1
; , ;

159 , ". , ,

-
,.

13. .
, , ( ), , , ; , ^
, , ; :
, ! , !" : -" .
, , .

14. .
; ;
; , -,
( ), ; : ( )! "! , , ,
().
.

15. .
- - -
() - - ()
, ; ,
, ;
, ; , , -; ,
, ,
. , -,
, . ,
.
, .

-- 1 6 0

16. .
. ^ --
. (- ). ()

11, .

.
; ()
. ,. ?" .
", ,; ". : ". : , , ,
". ; (). ,
.
, .

17. , '. , 1
. (
)^) ; .
; .
. ()
; , ,
,
-, - ^.

. 1 ,
. ()
, --, ^ -.

18.

. ,
, .
.

--161. - , (, Cinlus?), .
.

. ^ .
.

. (-) (
) -, ; 1
.
-, - ^.

19. .
. ;
^ ; 4 ,
, ,
: -- (^ ),
-- (1 )
1 .
-, . .

, Bcixb - )
- ()

, . ,

-, - 4,
1 -.

. (), 1
, (Cervus Elaphus).
, .
, ,
- ( -).

, (
).
A i i a i .

. ;
(), ;
, ;
, cKie . 1 , ,
; 11

, ^
.
-, - . .

,
; ; ^
() ^,

.

. (-),
^
( ); ^ , ;
,
;

.
: ?" , ,
.
: , ",
: ", 1. .
: " .
, ; ; , .
, . ?" .
1.
. .
:
(ei
)".
;
;
, ;
, ,
;
-
,
, , , . , <5 , ,
; ()

-
, .

-170
. , -,
40 ^ 40 . ,
, PyccKie.
-, - .

. 1; (),
(), (-);
: ,
; 1 , , ;
^
.
.

ii , , , ; , ,
(Eestuca ovina); ^, 1
^, .
1 .

2 0 . - ( ), 14 .
, 1 4.
(-);
. , ^
. ;
, ,


,
1;; 1. ; ,
.
, , .
, ; .

21. (),
, , ;
,
- () .
, , , ,

- 164 . T i ^, ^ . 4 :
; ; . ,
. ,
.
; ; ,
, . ; ,
. ?" .
", . , . "
(-). , , '
.
, , , . 1 ,
, , ,
; ; . , ; , , ;
1 1 .
, , , , .
.
, --,
- -.

22. (), .
. - ;
;
; ;
. , (), ,
.
, .

165

^, (), ,
.
.

. , -^ 1
, , : ; -, ,-
"

23. .
, .
, ; , , .
,
.
, .

. : , , , . , . ,
. : ; ,
, , ".
.
, .

24. .
; , . : , *. , , .
,
(Caraganafutescens), : , ,
!"
^ .

- 166 -

25. %, % %, 01
.
. ^ , ;
.
; , , - 1;,
-. ^ ^ ; 4 -
. 4 ; ^ ,
.
. . , :
. :
(-, )
. : , 1
, ,
( ).
-, . .

. ^ , (); ; , , ; ; : , -, ".
. , , , ,
.
-
-
, ,
, .
, --?.

, , ( , , ). , . ( ) , :
, ".
.

167 , ; ^^ , ^ , ^ 1, 1: ,
(Pinus Cembra), (Ephedra) , (Juniperus). ;
. 4. :
?" ". -!: ,
- ( );
, ".
, , , .
-, . .

26. .
, , ; 1; :
, .
- , -
, .
: ?"
: ?"
(), -,
, ]; .

, .

27. .
, 1 ;,
;
, ;
, ();
. ,
( ) ^
( ),
(), (-, ),
: " (, , ), .
, .
; ,

-- 168
( ), , (^
tarandus, ); : 4 , () (); ,
, ''. ;
, -;
, . ,
, ,
, ;
, 1.
, . .
28. .

.
!" . ", , ; ;
; !" . : ^ ,
, - !" ?"
. ", ,
. ?" , , . ", , , ,
" ( ).
. ?" ,
; !"
; , .
, --.

29.
. , , ; - , , ;
( ) ); : -; ,
". :
, , ".

--

169

- , , . - -,
-
;
-
;
;
.
-.

, - , 1 : --, , , -, -' ,
, ; -.
.
. -,
-. - (-, ): , .
- 83) 1 , ;
-, , ; ; ,
1; ; 1 ,
. ; ;; ,
, , 1
, . , , , ; - ,
, 1;,
,
. -
, ,
,
.
: ,
; -".
; , -

- 170
; , ; , . - 4 , (); -
. ; ,
- ,
.
, ;
,
,
- () .
-
. .

. ];
-; , ^ ,
, ( ); , , ,
, .

3 0 . .
.

- (); ;
; 1

- ; ;
, ; ; ; - , - ,
;1 . ;
,
. ,
: -". ,
, . .

. , -,
. ,

-- 171
-; -,
4
.
, .
. - -- , -, - ^
^ 1

31. -
. -
; ; ^ ; :
; ". - . - -
: - ". - , , ",
-. - :
". -
. , : - - 1 ; (
), ". . -
-.
(), ,
. : -
, 1". - ; -
;
; - ,
- : - ,
; , , ; - ,
,
1". ; -
. ,

172

.
-, -];1: , , - . , , 1
. ^
. : ?" - - !" , ".
, - ^!" . !"
,
". . -
, ; - , - .
^", . ?" (); 1,
". , , ^ -, - , 1;, -.
, --.
. , 1; ,
(), ,
;[. , -; , 4-, ,
. --
4 ; ,
. , .
^ , 1,
.
, , , ;
; . - ^ ( . )
.
. (
)
-.
. - , , .
.

--

173

. - -
^1 , - .
.

. -,
- , ;
4 .
-.
?. - , ^
; , , -^ , ; ^
, - 4, ^.
-
-.
. -, -
-. , ^ :
, -",
, -" ( , ),
, ", -, ().
^).
.

, !] -
4 ,
; ^, - ,
. -
, .
. ,
, ; ,
, ^ . , , ,
, ,
- . ,
^ , ,
- 4, '
, .
- . ,
, , 4.
-. 1 ^ , - , :
- ,

--

174

- ;
, ". ^, , : ^!"
.
, : ".
.
, ,
, , . : 1
".
,
--.
. ; (,
). (). , , , .
, , .
, . : , ,
, : ".
,
. : !
.
, . : ". , .
. , , : ,
". , .
, ,
: -!
, . , -.
:
". ,
. .
; ,
. ,
.

--1753 2 . 1) ") - "4).


;
-; -
1 - .
- ^ ;
, ^ ; , ; ^
,

); ,
,
;
, . , . : ,

- 109). ,
(). -;
, ,
. ,
, , ; - - >1); -. , -, 1 .
, , , ,
; ,
-, ,
- (-) "0;
. ,
, . ", ,
". , , 4
; .
-, ; ,
. ,
,
. , .
; , ) ^: ----", -,
^, -! ^,

176
, -
^ ,
, -, ^ ,
-
. , , .
; ,
.
() - ); . -
. ,
, . ,
, , 1;, -,
^ ,
; , . - , ,
,
.
1 ;
,
; , .
,
, , .
!" . , -",
. , ;
114).
, -. ; , . , ,
. : ?" : ".
;
, , .
. -?"
.. ", . 1-

--

177

^; -
'. , - . , '1
-. -
, : ?" ", . ?" ". - . -
, . ,
.
, ^", .
^ . , - ^ ,

, , , , -, -;
,
: -, - -
- -.

33. - -
# -,
--. - ; 1
, ;
- : ,
--, , , .
--".
--;
, , 1
--; ; ; ; ,
-, , ^
-- . ; -;
, ,
-, , 12

--178 . - -- ^
, --,
--, - -. , - ,
-.
(--) ,
; , ,
, , , ,
. -, , ; -

, -.

3 4 . -

- -

. ()
;
. , , : , , ?
- 1) - ". 1
. ", , 1". , - ,
; , ,
, ;
, ; ,
. , 1 ; , ,
. - ,
- , . , ,

-: - , .

179 . :
- --
,
. , ^,
, , . ;
". - -, 1
, , ; , . :
, ;
--; , ---".
,
. , [
. ,
. ?" .
", -. ",
; ".
; . "? -.
?" . , ,
- ". , ".
- , ,
, 1; , .
, :
; - ". - 4
, , ,
- . , :
-
-". -. -
, , , . :
, ,
- --;
". . , ,

--180 ^ (--), (-); ,


4,
. 4;
, ; 1
; ,
, .
; ,
. ,
,
1 . , - .
, .
--; , ; - . :
; , ".
- ,
. -;
. -
, ,
, 1---
-
, -; . -
, : , ?"
", -, -, -, --. , ,
- , 1 ". !"
,". : , .
: (--) 1| (--), . 1-
- ; - ,
, . -
; 1 .
-
; . - -, ,
, , , , , , , , . - , ,

- 181 .
- .

, -.

3 5 . - ( ).
, -- .
-, '11 (-) (- ).
-
-; , ,
. : ,
-, , , (- *) ) ".
. -; ; , ,
:^ -- .
", .
, ', .
-, ,
, . ,
, - . :
; , - (--);
". , .
- ; .
; , ,
--
.

, , ; ,
, -;
, ;
,
-.

, - , - - -" , ( -) .
.
*) , :1, ^

npHMtnaHifl.
:& 1-.
1) - , ,
9 ; ,
- , ; . '
-, ,
, (]0[1 . .-., . ,
, . 95 258). ^- (
-) .
1, (ib., . 242); ^ ,
, . ^ , 1 ; , 1, -. -,
, -, ; , 1 1, 1,1 , ( ).
; ^;
]; ,
. (.
. , . ); , 5 , 1 (. . , . II, . 85) , , - ( . . , . I, . 161).
; , , ,
, . (. . . . 1861 ., . I) , ,
-, , 1 , -, . ,
, ,
- . ., 1 . - .
(),
VIII . . X., (. 1, . . . .
, . I, . 383)-.;
,
, , ( -) Lagomys
alpinus, , Dipus, -, , ,
, . :
, , ,
1.

. I: 6 18.

) , , ( ), ,
. - , ( MH-bniro . 1111; .
. ., . 1Y, . 248).
. -
^ 4 (., . 71); '
, .
,
(. ^ . ^. . . ., . I, . 1112).
1 , -^, .
- ']^ - ; ,
, : %
-! '^ 4 - (. . . ., . II, ).
. ^ .
^^ (.
); . , ', ' ;
, - , :;
: , Canis corsac
-, ; Canis corsac ,
; ^ ;
-. ', ( )
. -,
- - 1-1
.
:; , '1
.
. :
. . , (Radloff Ermaii's
Archiv, . XXI, . 2).
? .
~ . 1 .
(Mustela Martes).
, ^, - ']^1 , - ,
.
^, ^poo

*) " ", -,
,^ , 1 12 , -,
. BMJ' ^CTO '^ , . :
', : ?"
: ?" ?

1-: 1 9 2 7 .

, . . ,
1 , , ;
;
. . ']^, '
'^ , ,
^ , - .
1] , --
1 , 1 1 ,
, - ., ^ ^ - ( , )
( RadloF's Proben, II, , . 1).
- ( , :&, , ). - '^ , 1 ,
(. , ^^ )
, - '11;
; . 06n];it
", , ^ (. ), : 1
; , , ,
. :]^ ^ , ! 4 ; -, - --,
'^ ;
, ']&, - (. ^ ), '^, , ;
, , , >
1 .
21) .
- (. ., ., .
, . 113).
23) - , (.
., ., . ^ . 47, 48).
(Radlof Erman's Arcbiv, . XXI, . 2); ,
, I.agomys alpinas.
; . ^
. , , ,
' .
, ^, , ^
, ,
.
^ ,
, Spermophylus. , .
;
: - - ( . .,. ., . 90).
, ,
; 1 --

rjt. 1-.

^- ^ (. ). 1 ^ , ,
^.
- ' : 11 ;
,
:^, ^^
^ , - -;
, '^ ; ; ^^ - :
. ,
, ().
, " (. ., ., . 30). . . , ,
. ^, :1 , ; BI4 :1 ^ ,
(, )? ^ , ,
^ , , -,
, . (.
, . . ). -ffbe , ^
, . '
- -^!^, ^ 11 1; , ', ' ; ,
10,000; : . ! ^^
, ' , , -, -^: He, '] -^ (, .).
' ; 4 , , ' ; -, ,
, ^ (. , , ,
<](, ). -
- - -^ , . , - ;, - ^ (),
--, --
- (. ).
; ,
^
p t o ; , - (. . . ;., 1851 ., . ,
. ^, . .); , (
, . Racloff's . . IY,
. 35);
^ -^ (Ueb. die Heldensag. d. Minus. Tat., v. A. Schiefner,
Mel. asiatiques, 5, . 380).

. 1-: 2 8 4 0 .

: ( ) (.),
(), , , -
: ,
(, . , . I, . 762).
-; 4
: , ;
, - , .
2) - (. .,
., . I, . 207). , ,
.
, , Mosebus moscbiferus ,
, . - , (- , . . ) ^ -, - ; , , -; ,
, ;
, -, , --
(. ., ., . , . I, . 114).
, .
(. . ., I, . 207);
. , ; , ? , . , ;
, ,
.
32) .
(. . .
. ).
.
,
, .
36) ,
; : ,
-, - .
. - 1
, 1 ;
. , ,
(. ., ., . 85, 88 255).
, 1620 ;
. -
( . ., 1, . 64).
38) ,. (Radlors Proben, lY, 162 .).
39) , ", , ; ; , , , , . -.
40) , -, -, .

. 1-: 41-48.

; 4 ^&
.
, , - .
, , , , - , , 1-
1 .
, ,
-. .
, , ^ 1
, ,
, 1
, . 1
, ,
, , . . -, -, (
! , 1 , ,
); , . : . - , -. 1 , ,
. , . , 1,
, ( : ,
-, ).
;
1 . 1 , ,
: ;
( . ., . ., . 9 0 ) ; , -,
: - -. ,
: - -? (, , . ., 1, . 64;.
, 1 ; , ;
( ) ( {).
- (. ).
, ,
, : , ' , ,
-. ,
, 1; ,
, ;
.
;

. 1-: 4 9 5 9 .

, ; , ^; .
1 , : ,
: , , , (. . . ., . II). ,
, 1 , . , , ,
- -. .
-.

-.' , , , .
, , . . 1 ,
(, . . . . ., . ,
. 191); , ^
. (. ., , . IV, . 572).
: 1) , ,
-;
-,
; 2) , -;
, , '
.
- , Lagomys alpinus. . ']
,
, Falco aesaion.
; , , ^
, 1 ; , , ,'
.
, , , , , ,
( );
, , ,
.
, .
56) , , , , ; , ,
, . .
(. ).
, ., , (. 1, . . . . 1, . 1,
. 441) . (
-)
( ). . .
j (.
).
, ;1

^ . 1-: 6062.

( , -); , , 1 ,
.
. (Radioff
Erman's . . XXIII, . 1, . 17);
: -, ,
, , (Castren's Reiseberichte,
. 374 . 379); 01 -
, , : - , , .
. .
. .
;

-, 1;
, , , : , ;
. ,
. , ,
, 1 ; - , - , ;
, -, (. ., ., I, . 156).
; ,
, ;
, . HasBanie
. , , . ,
,
( . ., ITj, ; . , , - (- ),
.
, . , . .
( . ., 1, . 228) ,
, ; : 1
, , , , ; ;
*^. ; . , , , ;
, . , , , ,
, . , ,
1 (1 , .);

. 1-: 6 3 6 5 .

)1 ; , ' , , , ^.
^ , ,
( , . , ; , ,
, ); , ( ,
; . ^, 9 ; (. . , . ^. .
. , . I, . 383). ( , ^
) , ; ; . , , (, - .), ,
. , , . , , 1 ,
, , -.
, ; - , ,
; 1 . . , , " ".
, 1 . ,
, 4 ;
4, , 1
(, , ). , - (, , ,
); ( . ., IT,
. 25). - ,
- -,
. ; ,
- (. ., ., . 194). - 1 - ; , , , , , . 4 , 1;
-, , ( ) (
-, ). ,
- ; , ; ^,
( Middend. -Reise, t. 1) .
, , -
; , , , ; -
; , . - ,
; .
,
;
, , , -

10

. 1 - :

6677.

' , ( .
., IY, . 25); - , ,
, .
: 1
(. , . ^. . . , .
I, . 11); -
- - (Melanges asiat., 3, 18571859, . 379).
, , .
.
,
, .
, , . ., , 1"
. , , - , , ,
; ( . ., IY,
. 30); , .
, -, ; .
, -, , , ,
. ,
3 (. . ., IV, . 68).
, , Tamias striatus.
, Spermopliylus , , , - , , .
, Platalea leucoroides; , ,
.
-, .
, Hirundo, .
1 - , .
.
, .
; ;
, , , , .
24
. --, --.
1 1' ( ), .
: , - .
, ', , , ^ 1 , ,
-, -, - ( ,
); ; ; . ,

. 1-: 7 8 8 2 .

^, ; . , , . 1852, . 18.
-, ; -^ , ^ : , . , , . , ^
( . ., IT, 45). , . ,
; : , ; ,
, , ; , , , , .
40 ,
; .
, 1 , .
,
. ,
-; -;
1 . : (. , ).
(, . . ).
1 (, . ., ., . 180182; , . ., IY,
. 30). 1 : (. . , . 1843), (. . . ., 1851, . 2).
- - (. ., ., . 9
86); - (ibid . 20)
1: . (. ., ., I,
. 40) , , , ,
.
1 -; , ,
- (. ,
).
. , . ,
. , - ,
., : , - -; -, ,
1 ; ,
, - ( ); '
, . ,
- ( ). , ,
. , . . -, , , - -; , , ^ . - (. ., ,, . 187), -

12

. 1-: 8 3 8 7 .

; ^ . , , , ^
, -, 1 ^ . . . 1. 1. , ,
Tamias strialus; ^ .
1 (-? ^,
; , -, , ,
- ).
, .
, , .
, , 1 , , -,
-, , 1 1;
( )
1 , ; . - . ; 1 , ,
; ^ .
, , , 1, , ; ( ); ;
( ; )
-:
, ! 1000 ; 1000 , . - , , , ,
, : .
(. ., ., . 91). -, , 1
(Scbiefner's Heldensagen d. Minuss. Tataren, Mei. asiat.
3, . 418). - 1
, : ; . . , 1 ,
;
, ,
, , 1 , , , -
, 1 - .
, , ,
.
-;
, ; , , , - - (. ., ., I, . 71), -

. 1-: 8 8 9 1 .

13

, (. . ,
. . . , . 110), , ,
. , ,
. , -. ,
^ , 1, ,
, , - -.
' 11
,
( ).
, ,
, , -,
-. - -.
, , , ;
, , - - . .,
, - -
. 1 ^
. .-. - ,
; .-., , .
(, ) , 1 : ( . ?), (?), (. , . '.
. . , I, . 447).
. (. 442) , ,
-, . ,
- ]; 1 . ; ,
-, , . -. -, ,
, ,1
. - - (. .
. ;., , . 2831); , --,
,
; , - 1 . , (. , . ^.
, . 1, . I, . 445); -
?
() . -.
1 , Aqui{a.
, .
" ) , , . ,
, 1

14

. 1-:

9297.

-,
; -. , , - .
1 , ; 1 ,-.
'1 , ,
.
,
; 1 1
,
.
; ,
( );
. --, -;
; -, ,
^[ ; , -
, ,
;
(.
- -).
, , . 11 ; 1 , ,
, 1:
:

:
( ]

:
( )

.
, - -; , -,
-, , - , (. ., .
149}^ 0. , -,
1 , ,
, ; , 1 ( . ., 1, 176);
, -, , , , -.
, , -,
-. - ,
- , .
: - , 1 -;

1 . 1-: 9 8 1 0 5 .

15

. . - . ,
. - .
, 1 XTIII .
1 . ,
( , , 1 ).
^
, ;
.
. , , .
.
101) , , 1
(. . ., IV, . 498); ( , . 675),
( , . 405) -.
. - , , . (. ., IT, . 649).
- ; 1 ;
; , ,
: - , ,
. cap, . ; ,
; . : -, Lagomys alpinus, - , Hyroptera.
, 1; , , , , Lagomys Ogotona ,
, - , ; .
-- --;
, 1;
. - . -,
.
-- (. " ).
^) . 1 1 , , (, , ., . 137). 1 : :
, " (, .. . , ., . 111). , -
(, , . ), , , ; ^, ^ , ptraenie,
onTb ; - , . - (,
? . . ), 1
; ,

16

M. 1-: 106 1 1 0 .

(. . ., XIII, . 173). $
; , ^ ^^ ^
, ^- nrofi ^ ( , . 172).
1 ^
1 ; - -
,
, ?
1) -,
-. ( 1 , -
(. . ., XIII, . 87). . , -,
-; 1
. 1 - ;
, . - ; -, , . -;
- ( ). , (.
., IY, . 405); , , . . . (Castren's Reiseberichte, 387).
; . .
, ;
, (Castr., Rei^eber.,
. 322; . . ., 1, . 595). -
, -, , Taiyo.
it^) - -, Taiyo
-. , ,
-, : ,
; .
, - (. .
, IT, 668).
- (. ., ., . 114);
.
; - ( . ., IT,
. 24); - - (.
., ., . 137); -;
- ;
-, , , .
:
, -,
(. ., .', . 156). -
; - , ,
,
, . ,
0 ,
, . , 1

. 1-: 1 1 1 1 1 5 .

17

1 , ,
- . , ; - '' ,
, , , 1
, .
1") ?
.
; , -,
1; --; -
-; -. - -.
. :
, (. ., ., , 296). . 1 : ,
, , . .; , , .
, , '
; , -. , Erinaceus, , .
116) , , ,
1; . , . ,
, , ; ,
; , , ; ,
. ,
, ; , - , , - ;
(, . ., IY, . 98 213).
, ,
- ,
. - (. ., ., . 166)
-, ,
-.
- - (. ). 1 1: , Arctomys bobac,
, Dipus; .
, , , .
1 : (?)
, , ;
;
, ,
(. . . , , 9).

18

. 1 - :

116126.

") .
, .
- -. ;
.
, Pica caudata, .
-, ,
, ,1 , -; ,
, ,
, . -, , .
1 -- ( ,
. . ), 20 ;
19, , 1 20 (, .
. . ., . . ., , . 173). , - , : - (),
- ( , )- . .
, , ; ,
, ^wyav (, , 1871).
ij - ; ,
- , , , , -. . , ,
(. ., ., . 175); - . VI . : , , , ; ;
, ; 1000 ^>
(, . . . ., . . .,, . 32);
YII
, . ,
(. , . . . . ., . I, . 433).
, , , -, 5[ . , ,
(-?) - -.
. , - , - (, . ., IV, . 102).
123J , , -; , .
Apila, .

, , . , . . , , ,
, Masela sibirica, .
i^e) ,
, ! ,

. : 1 2 7 1 3 1 ; . - : 1 .

19

, ^ . ,
, 1
, . , 1
^, , . ; ,
, , , . . , ;
1 : , , Pteromys volans, ,
, Dipus. . , .
;
; 1 : ,
, 1. , , , ,
, , , , ?
, - ;
, 200
- , , ; -1 - ( , ,
). ,
, (Bargas).
-, .
( ).
, ?
. 1303 .

; - -;
;
, Surnia fuuerea, -;
, , , Aguila
. , , , .

-.
1) - ,
- ; - ].1,
, -. ' aaie ^i : . - ,
, 1.
1 - (10, 1877, 39). -
, , ,
(, -, , ., ., ,229).

20

. - :

25.

) ( ) .
^ :
.
)
1 . - (. ., ., . 135)
, 2000 ,
. . - .
" ( 1, .
101108)
- -.
, , , , ; -, ^
, . ,
.
*) , , (.,
. ), , Cervus Elaphus.
^ , ; . ".
, -
(. ., ., . 29); ( , ), -, ,
, .
, , .
, . : , , ( ), ,
" (., . , , . . 1862 ., . 99).
- , -
-, -, -, -, -,
; ,
, ; , -, , . ,
,
-; ,
, . : - ,
, , ,
(. ., . 88). ,
-, -, , , -, , , , , -,
, ( , . 94). -
OpioHa , --;

. - : 5 ; . - : 1 1 1 .

21

-^
, -.
- ^, , ?
;
, .

1) ; -, Sipbneus Aspalax
. . -
, ; - , Mlanges russes,
( 1 8 5 1 1 8 5 5 ) , t , I I , p . 184; imi (Boetbiingk, Middendorfs Reise, . I I I ) .
') ; 1 - 4
- ( ; -). , . , .
;
- (-), -.
30- , , , ,
. , , , .
1 , . -, - (, . , ., 1877,
. 19). . , ,
8) - ; , ,
, , , , , , .
, , - - (. -, ,, . . ., XIY, . 6).
-,
, ; ; ,
.
, -, . Felis
Tigris; ( ). .
; - (
ta, POCCH '
.
S) 1 .
. . 55 ..-.
10) oie, . (, .);
, ( ). :
-, -, , .
.
11) -,
-, , ,
- -. , Surnia funerea, -
-.

22

. -: 1223.

, ; .
;
, ( ); , .
^ , ,
. - (, . , . II, . 875).
13) . : " ( , 1877 ., 7) ,
(); ,
, ; .
1 ,
, --.
1 ,
.1 -.
1 ; . . .
. , (. . . . .,
IV, , 237); , 81' ge, .
- (. .
., IV, . 289) , 1 -:
; 1 ;;
2 ; . . ;., . , . 233,
--5; ,
3 ., . - ,
1 .
1) , , " (, .
.-. ., . 163). : , ! ( . . . . ; ., II, 409).
;
, , .
1) : ,
! ( . . . . ;, ]; ., . II, 409).
20) - (. ., ., . 142)
, : () , , , ,
". - ,
, , , , ;
; , .
, -, (. .
62 1- ); ,
1 : , - .
; . ,
- (. . 69 1- ).
, ,

. - : 2 4 3 2 .

23

, , ,
; - , .
, , .
, , , .
- (, );
. . . ,
. , , ,
, , ;
, , .
- - ,
, : -: -
(?) ,
. , ,
" (. . , . 75). -:

, ;
-" ( . ., IY,
. 289). : ,
; , ; , ; ,
" (. . . ., XIII, 233).
. , ,
,
, ,
; , , ,
ypaei . ^ ,
, . "
( . . . . . . ., , . 393).
; .
, , ( . . . . . .
., II, . 406).
TaKe ; , , ,
( ).
.
, , , -
(. . ., ., . 90), .
Axa , 1;
: ; : .

24

. IV-:

13.

^^ IV-.
^
, ; , , , , ; 1
" (, , ^ ] )
. . ,
, ; ; -,
, . 76, 92; ---, -; 1 ; , , , 1 1
, . , . 27; . 111
' ^ . . ^
^, . . 82 107 . 1- . 76 . -. 1 , , , , , ;
. - ;
, , , ,
, . ; .
, , , arbka (Schiefner,
Mel. asiat., t. 1,366) ; (. .
.;.., 1869, , . 298).
2) apex 1 -
-. (., . ., 1865). (., . 154) 1: ,
, , ,
; " Uluki
. , - , ; . 70: 1 (1?) ( ;
- ) ; . 74: -}'
1; . 66: (, . . 55
-) - ; . 49: - 1.
, . ()
1 . - ( ).
( ) , , .
, , ,
, .
-, ,
1 -, . . (. , . 151), - (. , . 168); Ee , , ^

. IV-: 4 5 .

26

. - - 1 1 ", ^
? 1 - ( , ). . 1 80
127 . -.
, , , ( , ^), ( , ^); 1 ^ ; -
( ); -, - ( ); -, , ,
- -; ,
- , - , - - - , , liOTOppe, , ( ,
^, ), ,
(. ). - ( ,
, , ^^),
, - (, ). 1
; ,
? ,
; ; ; -, ";
.
; , , , 1
: , , ; , , (-), (), (, , -). ; ; (., , -
., . 18). -
-. - (~ ).
- 1 ,
1 , ? 1 ; 1.
- , ; , , , , , 1; ,
-.
1 - ; - -, 1, ,
, . -, (,
. , , . 36); , -

26

. rV-: 6 10.

. - : , !
( , !); -: , ! , -, ,
. . ( -
-, . . 2 . 1-), -, ,
, ^ - 1 ^ ( - ^, ^). , - ., . 2, 52: ^ " ^ -; ., . ., . 5, JTS 28:
^ ^ ; 27
( . ^ , - ;
^ 1 ).
1 .
) ^ . 1 5 ^ -.
') . , , ,
(. . 82 . -).
. : , -- (RadJoff, Proben, I, 224; IT, 56; 181).
;
- (
). -- (Radlofi; Proben, 1, 261)
;
- .
, ; , 1, ,
; (., . III,
. 29 32). - -
- (Radioff, IY, 22).
(., III, .
2932); - -
. . (. II, 289),
( - ,
; . -, Rodloff, Prob., , 631). (.,
. ., 224), ,
(., . , 97; . 1
-, -, . 1822); ? 90
127; . .
- (RadloiT, Proben, IT, . 201) (., . ., . YI,
60; , . . ., . 2, 34), .
1) -, ; .. 156. , , 1 (, . .; ., IY,
. 138). iBb ; .
, . " (., . ., . , 5) -.

]^11 . IV-: 11 1 7 .

27

11) -, . I, . 12, 1
, 1 -, -, 1,
^ 1 -: - -. , (. ., IT, 14).
1) .
13) , , Roethlingk in Middendorfrs Reise, . III.
1^) ; : ) , ) ;
(., . ., 96) , . . 1
-, .;
, - ( )? . - -, , . . 27 . 1-. - , - ,
(., ., . II, . 738; . , , . 2)?
1^) , Spermophylus, .
(. ., IY, 14;
, ; , 1 ; , . . . . ., 1869, II, 419); . -, -
- (. ., 1, . 1 2; , ,
); cei . , 46
. 1-. , :
. 1; . :
" (. . ., lY^ . 101). . - (, .
. ., XIII, . 33); , . .
. , (, . . . .
. ., 1869, , 298).
, 1 ,
-.
(. . ., . 9). - ,
- .
(, . . . . ., 1851, . ), , - , . 27
. 1-. - - (Mlanges asiatiques, III,
. ., IY, 33);
- -, , -,
(. ", ,
^, , ). , - -,
-, . : , ", . CK., . , . 32,
; ,
, (., . 5, 28), -
(., . 6, 49; . -, 1, .
1 , ., 1877, . 14). - .
,

28

. IV-: 18-21.

; ^^ (. , .
., . 759); ^;
^ : ,
" (., . ., 245). (Ml. asiat., )
(., II, . 60) -; ,
, -, ,
(. ,
, , ).
;
-; ; .
. ", -^, ,
. 1, ; ,
1 ? ,
1 (
; -,
). - (,
) - (. -). - (Rad1,.., I, . 415; . -)
- ( -),
. ,
. 1 ,
, (. . . ., 1869, , . 432),
- (Radi., II, . 424),
, (. 602), (. 357),
(RadL, IT, 271), , ,
- (Radi., II, . 396),
-, Mipa (. . 27
. 1-), - (, Ml. asiat., III).
. , 1 1 (, . ., ., 1872, . 205) (., . ., . 8, 18).
;
; . 1.
1 , ; .
, (., .-. ,
. 157); 1} . , , , ,
(. , ). : (-, , 1 ?) , ".
1 ., -
, . . . . .
" ( , ,
-' Corsak; ,
Tamias striatus). . 1
, . ., 1863, 12; ., . ., . 2, 30.
. , , Dipus; , ?
Pteromys volans; , -
; (, .
., ^ 42), . ,

'

IV-F:

2 2 4 5 .

29

, : ^ - (Radioff, , . 37).
, (1, ). .
, .
. , , (!.).
Aegolius Otus, Caprimulgus europaeus ().
-; ^ .
(1, . .,); -^;
: (); : c, -, ^ () (); (): ; (): .
. , : ; .
( in Jilt.): rapa ;
(Radde, Reise nacli Ostsib.): ; (. ., U , . 3):
; : , , - : , Canis corsac.
. (): ; (): .
(): , (): ;
(): .
: ; : ; 1 : ; :
(.).
3t) (): ; (.): ; : , ci (., .); : .
32) : (. ., IT, 3).
: .
(): ; , , (): ;
(): .
25) : ; (): ; : ; : .
) : ().
: ( ); :
(., ); : (.); . : ,
. , .
28) . . , Meies taxus. ( ); : ;
: ; . : .
(. ., IT, 3). . . , .
2) , (): ; (): ; .
PyccKe : .
(.): ; PyccKe (): ; : (.). . . , .
^1) : (.); : (.); goreny.
1 : .
(): , ; . (.) , ;
(.) ; . (.): (. , Erinaceus europaeus); 1. : .
- .
: -, (, . . ).
. . : ; 1 : ; : ; : .

30

. 1-:

4663.

(): .
(.): ; , . . : ; "
(0.10.): ; (.):
. : ; (.): ; . (.):
; . , .
49) , . , ^: ; . : ; : ; : ; : ; .
. , -; , ; . ^ (); (81): "
, ^ , .
: ; ^ (): ; : ;
, : ; . : ; : ; (.): ;
(): , , , .
(): .
, (): ; (.): ; . : ; (.): ; (^): . , [ (1).
(); .
(. ., IV, 3): .
(): ; (.): , .
. (.): -.
(.): , ; , . : .
. ( . (.): , , '; : , .
, (. in litt.): ; (.): ; : ; 1. (.): (auct.).
. , Dipas, .
; 1 : , , , 1 (). ,
Mustek pnlorius .
, : , ; :
(.), (.). . 1 : , ^, . .
. ^; ^ . . (. . .),
: , , 511; .^, . . - , ikorni^, . , ^ (Pick).
(.): ; (.): ; . (.
in litt.): ; ^ (): ; ():
; (. ., IT): ; :
. 1 ^, , , : ^ . . , ^
: .
. , . 13, , , ,
: ; , . ,
; , . . .

. I V - :

6489.

31

. -, -.
: .
: (.); - (.): ; Pyccsie
. . . ^ .
(.): , . . . , ,
; . , ^.
. , ^, Sciurus vulgaris. ^ . . , Spermophylus Erersmaani; (.): :
" PyccKe Cricetus'a. ,
, ^, (. . .;
. -), - Spermophylus.
Spermopb. dauricus.
: ; : (.);
^: (.); : , (); PyccKe
, Dipus.
(.): , ; . (.): , , Lepus
variabilis: . . . (.); ; . : ; .
^ (.): . (.): , Lepus variabilis.
. , , .
, . . ,
; 1 ^ ; . . , Dipus. , . HasBanie , : . ^ ;
, , ,
-, . . (Tamias striatus)?
, ,
, Tamias striatus; . . (.
. 38 ).
(): , Mus decumanus.
, (): ; (): .
(.): .
(): kojon.
. , .
(): , Lagomys alpinus.
, . (): , Lag. alpinus.
, . (.): , Sus scrofa; (.):
.
S3) (.): , ; . (.): ;
. (.): ', . Sus scrofa.
. (.): , ; (.): ,
;1 .
(): , eg. argali.
, , (): , .
. (.): , .
, (): , .
(): ; ^ (.): .

32

. V-: 12.

V-.
,
, -, , - -, ^^ . , ; .
, ^, . ^,
, : ;
; , ,
; ^ . , ;
, .
- ;
. ,
: ; ;
]1 - ;
! ;
, : , . , , 1
, ( )?
, ,
, .
, 1 (, ,
).
: ( , Reise nach OstSibirien, ). ' 1: (
), ( ),
( , . ), (
'; . , 1, . I, . 489),
( -, ., . 182), (
; . , , ). , ~ . - (., . 143): -
-; , 1
, , ,
" (. , ;' ., . ., . 6,
45, var. 6; , . ., . 326; . .-.
, , . 368, 372, 375; , . -. , . 107).
1 (Zalmoxys); .^
; ^
, . , ,
, (.
., . I, . ; . 1 ,
, Proben, , . 611 -, ,
, ) , ! ,

. V - :

37.

33

-; uluki oloki,
^ (81 Mlanges asiat., t. , . 368),
xulikan (ib., . 383); (. ); - .
; ^.-.
, 1 :
, , , ; ,
, , . . . ,
(, . . . .
. ., 1869, II, . 415). , (Radi., I, . 286; , 329); , , ,
- . 1- BadloiT's Proben.
; . (. , . 33) ,
Nyctale Tengmalmi, GmeJ.
. - , .
" ( . .-. , . II, . 110).
- 1 : - ( ), -, -.
, Felis manuJ, , 51. . -, }^ , ,
( -1
, . 151); -, 1 , (. ).
) (. I, . 241) , , : , , ! , ! !" (
) , -, , (. . . . ., 1851, . II, :
). , 1
, ( . . , . , . . .
. ., . II); () (, ., .-.,
1865). (. . , . 44) , , :
. : , , ,
iq)H , (. , ^^, . 328).
') , , . ,
: ". . -, . 57: - - -.
: -, ,-50--- (Radloffs Proben, I, . 286). , 1 - 1 , npiypo4HBaroTCfl -
-, - ( -) (Radioff,
Proben, I, . 190, 194). -
-?
3

34

. - : 8-14.

1 ^
-, ,
.
9) ; - , ,
; , ^ .
. -, ., . 126: - .
. 1 18-.
, .
1*) - , - (. ^ - , -, . 56);
,^ ,
, - . ?
, , -
( -; . -, ),
- , ? ,
, ;
. -, , -, (, . 43; -, .,
. 68, 73). - ( ,
, , ) -, -. } . -, (. . , 1876, , 416). . , ?
- (-, ; ,
, . 58); - ;
1 ,
, . - (,
II, . 700), -.
: ;
(. -).
.: , .
., . 2, 52 53; ., . ., . 5 27 28, . 2 "'' 23, . 6
48 49, . 1, . 23. . (, ., . 4, . 116); . -,
(. . ., . ., . I, . );
, .7 (, . 4,
. 117142); ; ,
(1, , .); ,
(., ., . II, . 606); -,
; , ; -, (-, . 53); -, - ((11., , . 385), -, (., II, . 307);
, -

. V-: 15 21.

35

. - ., . 190, , , -^.
15) - , 1863 , . .
. -, , .
, , , ,
:. , , , , ; ;
, , .
, ' , , , , .
1 (- , ,
?) 1' (-?)
, (. 1, . .
. 1, . I, . 426).
1) ; .
(-?).
" ) - (. , ?)
; - -
. 1 ,
] ; , :, - ; , .
1) 1 -
, , iepapxin.
-.
" ) , , - ) ; , -, -, -
-.
, , PJatalea leucoroides, .
Mooi, , -, HasBanin
-, (, . 53; .., ,, 66, 92, 144). - .; . . 72 . 1-. - -- . . . .,
. XIV, . 87; .1 . ,
, , , ', '.
" ) . :
, 1, ;
, ,
, .
, , ,
,
(Reise nach Ost-und Sd-Sibirien, . I, S. 169).

36

. V-:

2230.

- ^
, - - (. . ., IV, 24; -, . 4; -, 1 , , . 5).
,
(); ), ^, Siphneus aspalax; - '- (). . . 78 . 1-. - (., .
65); - -
(^ ).
- ,
(Proben, 1, 84): - -
1 ;; 1;,
; , 1
, ; - .
; , , , , ;
; PyccKie, ,
-; ; -, .
, , - -.
: . - ( )
; .,
. , ; , ,
.; , ,
.
2) , 1
: , , ; : . .
-, (, . ., .
236 424).
, ; ,
, - , .
, 1
(1 . , . , . 269).
. ( ) 1: ,
, : , ."
-, . 70, ,
- - (
?), - (nog , 1 ). -
: -11, ^ - ^ ,
(Radi., I, 286, , 321; YI, 56), -; ; - (Radi., I, .62).

rj. V-: 31 39.

37

, .
, .
5) - 8 ,
; , -, (, . .
, . , . , . 281).
,
, 1
-. . 1857
(Mlanges asiatiques, . III). 1858
pyccKH -. 1
. . : o;e ,
. . 1872. , , -,
1, ( ) - (- -);
- ; , ---- , -, . . , Proben, t. IT, . 35,
,
, (.. . . 2, . 183).
, ,
; ,
;
, , , .
, - ; ,
. -
- (-, . II, . 5; , .
23); (. , . . . ., . I, . 276).
. , . , , . .
. , . . 1, . 95:
( 03. , -) ; 1,000
,
".
. , -
.
- 1
" - (. , . 101 109): - 1, 1 -, - - -. ,
. 99, 1 -. , 1, . I, . 249, - , ; ,
. . 1, . 176,
. epoi ,
, , ,

38

. Y - t :

4042.

, , , . , ,
(. . , ; ; , ); ^ II 1 - .
- - (. ,
; , .', . .). -
- , , ; -
; , , .
. , Tamias striatus: , ,
, , . , . ( ), -; , 1 ,
.
, . 23, - , . . ,
-, ( , . I, . 187, ); . - , .
- - - (. . . ., . XIV, . 1822).
, - ( [ - -) , -, -;
; -
io , -,
(. , ) , '- . 1: - 1
( 1 ,
, . . : ,
. 220-224). , 1 , , .
,
, , (. ., . 239; , 11, M 52 53). ~ . .
, , , , , 1
, : - !" (. .
, . . . . ., 1877, . 95).
1 - -- (.
, ., ); ,
; , 1, .1
; , ' 1.
(. . , 1876, . 416). . 1
, (. - . , . 272), -, - ( : ),

"V-: 4 3 4 7 .

39

) , ,
- (, 11 115- 1- ); , 1, . ;
, . . 241-
1 - (. . ., . IT) ,
, - ? 1 , . (. . . . ., . II, 3, . 3843), , 1 1 -,
, -
1 1 . . - ; , .
, -, , ,
. 7273.
-, . -, . 20, -
-.
, , ; . , , 114; ,
^, , ., .-. 1865.
(. . . . ., 1851, . 2, :
. . .). - , Mustela erminea (-
, . sibirica, -, Spemophylus, -
). - (Betblingk)
(. , 1 , . Bie); . (
MHccioHepa . ). - - ? , , ,
; . , .
. HasBaHie -, . 1 ; , . , , ( ) ;
1 ,
, . 1 , , ( .
), ( 1); , , 1 - (-?),
(-?) ]^ (-, ); : , , , . (
.1 1 )?
-, (Proben, 1,197, IT, 201).

40

. V-:

4852.

. - - ( -, ., . 166),
-"; , - -, -, . 105 -. 10]\ (. .
., I T , . 78). - ( t o
)
. , ; .
-, - -. -, ,
(?) 1 (?),
- (. . , . 177);
- -; ,
, . 1
, ? . - (., 115)
, ---. () (). .
^s) Astragalus Tragacantlia; .
, .
, ; ,
. - -. - , -.
.
, , ; .
., . . ., . 2, 30, , 12
", , . . ., . 262, ; Thukamo Tbukimo (Schiefner Mlanges russ.,
18511855, , . 617); .
(., .
., . 2, . 487); . . Leppapolkky
{M[. russ., 18511855, . 605).
,
.-. . : -, - -, (.
. , . . ; ). -
1, . . . , , ,
, , , (. , . . . ., . I, . 441);
(, . 51 55). - 1 . () 1, - (. . . ., , 40).
, ! (. . ., IY,
. 59) , -

. V - :

5355.

41

.
, , Bopoyi - (ib. . 57,
67 68); -, . 62 -, ;
^ ^ (, . . ., .):
( . 1
); , , , , ^ , .1 . 11 , , (Radi., IY, 55); , (, '.
. . . ., 1851, . ), -, . 70, (. . ., IY, 233).
--- (. ); (Radi.,
YI, . 35; . - ., . 190, -); .
- - -, . 58.
-, , , (., 147) , (. 130).
(?) - -
(. 79). , -, .
-,
(Radi., , 112). . - , -, ; ; ,
(., . 158).
- .
, Aegitbalus pendlinus, .11,
, - (
). . -, . I, . 229, 1 , , ,
. - ( )
; -, , (.
. ., IY, . 24). - , ,.- (Emberiza aureola; Radde, Beise, II, . 157);
(PLasianus orquatus) .
-. . , ; , , (, . , , .
144). . - -, .
, , --- (. . , . 415).
. . . 2 . Y-. Mooi
: , , . , . -; - (
-), ; 1
; , .
1- . .
, -

42

. V-:

55.

(--1-). ,
, --, (. .
. . 1846, , 69). . - -, ,
-. ^ .
, . , . 62;
^, (, . , , 1877). ; -, (, ., , .);
( -, , . .
, IT, . ., 509 512). , (, ),
. . , , , ( , ), , ,
( , ). , , 1 ? . ,
, , ( , .
. 82 .-). , 1, , 1 , ^, ( 1
" , - , ).
: ) ,
-; . ;
, ; , ,
. , 1.1 , ^-, -xafi -, - -; - 1 1 ; , -, , ) ,
; , (., , .);
-. ; . ,
. -, ; ? 1 : ,
. , ; -' , (Radlof, Proben, I, 286); ,
(. , , ). : ) , ,
, , ) ;
, , -,-, -, - . .; ,
; , 1 , 1 ; -;
1 (. . 6 . -).
: >, ! : , ! 1) () ,
, ) : , , : .

. V-:

55 58.

43

^) . , , .
. ^, Pulsatilla patens, ,
,
^-;
^ : . (., ., II, 606).
,
, . . (Aconitum Ly coctonum) ; , ,
; . , - 1
; - ,
, ,
. , ,
, , . . .9 . -.
, 1 ^
cKasaninxb (, ., . 53 184; - - ), (Radloff, Proben, I, 416; II, 396; , MI. asiat., III): 1 - , - 1 -: (. , );
-; - (-?) -; (, . , JYS 52 202): () ", ;
, .", ,
. , ,
, ,
.
,
, .
9
- .
(1: , . . . . ., XXIY, . 98).
. " (.
Spermaphylus dauricus, , , Sp. Eversmanni ; . ,
., ; ).
| ?
: --,
, -, . ,
: , ., . ;
(. , . . .);
-, , 1,
- - (Radioff, IY, 112 261); ,
, , -

44

. V-: 5960.

, - , ; ,
: ? , onk, ; onaki, ; inakin, ; . ; . .
, , ; -, ., . 24: ;
, ' , .
59) . ' Radloff's Proben, t. 1, . X) ^ , - - 1 ,
, , , , ,
, (, . , , 1877), , -,
; , . (I, 177) , -
(I, 424); .- ---. - -. . ) , -
(. . ., IT, 100105; -, ., 110,
);
-. ) -,' ;
- (
-). ) -, ,
-, , - -
1. , , ;
, , , , , -
, , , , , , , :
(Boetlingk ) ( . 1 , .
. . . ., II). , ,
, , , . . ,
, ( , ); , (., . 8,
5), - (Radi., , 261; IY, 12);
(., . 10). , , . ( -, ?),
, , , ,
goreny, , -, .
? , (, ?),
( . . . . ., 1869,11, 298),
, ?), - ( ).
) , . , 1 , ,
- ; 1 1
, -, ? ,
, : . .

. V - : 6 1 6 3 .

46

; ^ , ,
);
. -, . 112:
; , ". , 1
, ^ . ^ ^
: -. 3
; , - (
), -, -, |
. - (. ,
-) , ; . , .
,
-. -, . 70, ,
, ; (
); - ( ; -, ., . 71);
, 1
. -, ; ,
(Reise nach Ost.-Sib., I, 39), : ,
.11 , ( , ) , , ; , , .
, -, - -.
, 1 ;
, ,
, ? , ( -?),
- , ( );
, ,
(.;;. 51 . -).
( :
, ?).
,
, . . - (var. ), , ; , , -,1 ]^, ; -, ,
, -. , - :
.
Manges U . . (Raise, 1, 14). . .
124 . -.
-, . I, , 19, : - ( ),
-, , ,

46

'. V - :

6475.

, ; -
; , .
.
. 1 .
- . ,
.
. -, (-),
. , ]' , . I, . 139; -,
. 28: -
-, -.
- .
. . , (. , . .
. , I, 439); . ,
70) . . ( ) ,
. , , .
;
1 - .
, , ,
. , , , , (, ?),
. -;
, , . . .,
, - - (., . II, . 113; . 1,
17 59).

, . ., . .
,
(), - , - , 1
( ).
,
. , (?) ,
, , .
. 105 .. 1-.
, ,
, -
1 , ,
. , , ], ,
,
1
. .
- ,
- .

. V - :

7679.

47

- ( XYIIXYIII .)
. , - -, .
. ' - (. . 106 107 . 1-)
---, ---, --.
1 ; - . 1 1,
. . 1; - (.,
. 140 183), - -, (. .
., IY, 31) -; - . - 1
: ) () -, , )
, , -. - -?
(. -, -), ( -
; . 1 1;
1 1 , , . .
47 . V- -; , ). . 1 -, ,
, , , 1.
,
, ; 1 ,
. , ,
-, - .
,
, .
" ) (. .) :
, ; : . . -, . , . 53:
, -, ;
, ; , : 1 ; "; . -, . 37: (!?)
; - ; : , (;
Canis crsae) ". ;
. ;
; 9-
. . , . . . , . 188 191.
.
, .
. (Proben, I , . 210),
; , 1
.
- -; -

48

. V-:

5960.

, ^ .
. , 1 ^.
. , . . . . ., . II, 3): , 1,
-, -,
, ,
; -
; , , , ; ,
, .
, ().
( ) ; . . 24 . -;
. (Proben, I T , 82) , ;
, . - (-, . 4); .
, , 1, 1
- (-1') , -
, ,
. : (Radi., I T , 54);
, (., . ., 144),
, (. ., . ,
, . 32).
- ;
. . . 1 , . 599.
1 : ,
. , , , ,
, , , , ,
- , ., -. , ,
, .
; -, ,
-, 1 , , - (Reiseberichte und Bride,
. 340). , 200
. , , 35
, 1. ,
, -;
.
, , 1 , . 1 , 1 (. .,
. ., J\o 119, . 645,

. V - :

83 84.

49

, ). ^^
1 ; -
,
- ( Mlanges asiat., III); - , - , (. ,
; , , . 5);
- . ,
. - ,
pei ( -
, * . 27 . 1-);
(. 1 -; . . 18 . 1-).
-; , , ,
(1, . 1 ., 1877, . 21). , .;
;
, 1 , (. . 3
. -). , ^^^ ,
, ". , -.
1, , , ,
; (.
), ooei, ; -, ., . 1S6. (, .,
101.108) (. . , , . I, . X X T I )
1 ;
, ;
,
( ;); - (-?
. - -).
. , . 55 . -;
1 . (. . ., . XIV, . 276)
-1, ( -)
-, . ( 1
') - . 97
. 1-; .| , , ( , .. ). - , . . -,
, 1 (. ., I T ,
. 108),
. -.
,
, -,
-, . 2428; -
, - , .

50

. . V-: 85.

(-, -) ^ , .
. - -
, (Mlanges asiatiques, 3: Ueber die Heldensageii
von Schiefner), - Eropii :
^".

, , -,
. ,
; 1 1 1
^ ,
(-,'., 05 166);
- () . ,
1 - .
1 - - ; 1 - - 1
: ; : ,
, , ( -
, , - ); ; , -; ,
, ; -, , ; ,
(.
, , , , Proben, IT, 35),
-. -, ,
; , ;
- (.
, , , ,
, , , Radl, IT). - ; -- (, . 101) - (-, ., . 115);
,
, , -,
, -.
, ,
(. . ., IV, 150); ,
, - , -, ;
, . ;
-, . 99, : . 1 , ,
-?

86.

61

1- (. , . . . , . I,
. 305 427). , ^ (?) ,
; , , , , 1 ,
: ( ). 629 . . X.,
(?) ,
, . (. , . , - , ) . .
--
-, ;
; ( ?), . ,
. 1
- (), , ,
() (-,
); . ^, - , -,
, 1 (,
. 110),
- , ,
. (. . ., 1, . 76) ,
- ;
. , ; , . (. ., . 159), - -; (?)
- (-?).
- -, - , ;
- -. 1 (.,- . 112) - , -,
, , 1
, . 1 (. 431);
. (. . .
., . XIV, . 265). , , ( . 1-). - -
- , ,
; , ,
. -
, "
.
. ; 11
, 1 ,
. , ;
, ,
(Raclloff, Prob., I, . 188). , . , ; -,

52

. V-: 5 9 6 0 .

( ) , (, . , . , 1853, . 101); ^, -: ^ -,
;
, 1722 , ,
, :
, -,
,
()

, ,
( ) .

, ,
( ) , ,
, ". -, . 118, ,
- (. ., - ,
-, Lagomys alpinus; );
, -.
-. . (, ), (. ., . . . . ).
.
(var. ), , -
(Radi., II, 624).
88) - -, 1
, ( 1
-. . . ;
( , , .) , . , , -, ; , ,
( , ,
).
89) (0. ,
, . 216). ";
; .
0) (. . ., IV, . 23) (
) (?). 1-. ;
(, ?); . , ,
( . ), , . ' ,
; Scbwanfrau, -; . -, ; -, -, - (

. V - t : 9 1 9 3 .

53

?). ,
, .
(Radloff's Prob., I, .271) (., . ., . IV, J\lO,II,
., . , . 3, 98); 1 , 1 . . , . 15.
; - (. ,
).
; 1 (.,
. ., . 4, . 39) . -'
-, (' ) , , . ^
lussi luholaiiien.
--
, .
- ( ^ ^), , ( ^?).
. - ^ - (, ., . 158), , 4- (, . . ., IT, ., 136), ^ 1 ,
, , ,
1 1; ^ ypiepe, , (. .
IV, 297); -,
(Rad., Prob., rV, 288); , ,
(Radi., Prob., 47; . ^ ^
, . , , . 742); -
, .
- (., . ., . 8,
5). -
, - ; : 1
, 1 , 1
; 1 . . - (. ., . , . 5072) - (Radi., Prob. II, 176), 1 , - (.
^ ); .
- ,
, ., I, j\i! 50. -,
-, -
- (., . 52); , ( . ) ).
. - - - (. . . ., . XIT, . 238). - , (ibid., . 24);
, , , , ,
1 . -

54

. . V-: 9495.

(. ., I, 40), (, . .,
. XIX) , ^
1 (. -). 1
" ,
, 1,
1 ( . ., IV, 31),
-. . : -^
(, , , , ), ^ ( ), | , -, ; -
^ . ,
; , ; ,
, ,
., , |'
(, . -. ., . 150); ,
, , , 1 ; , ;
(. 1;^ ),
, (. , , -
); ., ., . 150; , 1 (.
, 1876 ., . 415); 1 , , (, 1877 ., 39, . , . , 1876 .); . ?
, 1 ,
1, Prob., I, 206; II, 380. :
, ,
. , , . .
, (. , . . . ., I, 10),
-, -,
- (Schiefner, Mlanges asiat., III);
. (.
., 1868, 4, . 665).
(. . ., IV, 69; ., .);
-, ,
. . ^ (. .
. . I, . 4); -),
(?) (., . ., 262), (var. ; ., . ., . 8, 2). . -, 1 , -, -, -,
; - -.
Q^) -, ., . 161, -,
, ; . -

vji,

V-:

96102.

55

(.38). , ^, ", '. .


. 76 . - ^ . .
-.
. ,
( ), ( -);
" 1 .
1 --,
( , . . . 1846, , 69, . . , I, . 19 ). ,
, ,
, .
, ; ( ^ , . . ., XIII, . 39, ;
1 ,
. , - () 1 . - , , , ; , ,
1 ; . , , , 1 , ,
. 1 , -, 1', .
. -- . 94 . -. , ,
; . . 82 . 1-.
. -,
(, ,
., . 14 138).
1) . -, , ,
- (. . . . ., . XIT, . 18);
(, Mustela sibirica); ,
(.
( . ., 1868, J\2 1, 185).
101) -, , ,
- . . , ,
. . ., . 51, , , ,
( -) (., .
, . TI, 60).
.
^
102) ; .
, . , Lepus, (Boethlingk, Jakut.
Gramm.). ]5 - (RadL, Prob.
I, 224; IT, 56, 181), ,
, ',(., I, 224), -

56

. V - t :

103109.

(IY, 56), - (Prob., IT, 181); ;; (1, 65)


.
(. . . , IT, . 382), ,
- - (., . ., .),
, , . (, 224
" .
1) . - -" (Radi. I, 224), (Radi. IT, 181),
- (Radi., III, 261, IT, 12). ,
. , --, ; . -,
, -, .
, Guio boreals, (Radde Reise) ,
(, . .) , , , 1. (.; .,
. . . . . ., II), ; : ,., , Lutra vulgaris; . . Felis Lynx. -,
. I, . 160: - -^. , (Radioff, Prob., . I, 286),
.
, 1;
; . -- ( - . - Alak der i no or; . ); . - (,, 115)
-; ( . -, , , . -).
. - " " (., . . II, 338),
- , -, 1
, -; ;
, , (Ml.
asiat., 3., . 377). - ; -.
, .
.
; 1 ,
, . , ,
.
, , Mustela sibirica; - (-, . 18) .
( : , , );
( ), .
1) - , ,
, . , , , 1 ,

^ . V - t :

110119.

57

, , .
, ,
, , , , . , (Radloff, Prob., III, 321)
, 1 , -
, -. .
(. 1, . . . ., . III, . 64), -
- (. , . 3), -,
(. . 1, .
14; va . -) -.
. , ,
1.
111) - (-) -
( , 1 , . -.
(Suriiia funer) . .
11^) . . 92. - (Radi., Prob., IY, 63 182).
1") , ,
; ,
".
11^) .
Prob., I, .31. ,
, ' , , . ; ,
; , ;
, , .
, I, 227, , , , .
. (., ., II, 616) (., . VI,
. 244, 260).
) - -, - (
). - (, .) . . -
Radloff, Proben, III, 321); , , - ( , , ., ; Radloff, Proben, 1, 65).
11*) , Surnia funerea, . -
(. 7) 6- .
118) Qp^
^ ., I, 50.
11) -, ,
( -, ). , ^. ,
- , .
- -, -, ^
. . 76- . V- 11
, , 1 ., .
5

58

. V - i :

120124.

51 , . - (., . 126) ,
-, -; , ;
^ . . (?) . |;, ,
; - ,
, : , ^
, -, - , -,
(-?) . . (. . ,
. . . 1), (ib., . I, . 447),
1 (, . .
; 1 -, ). ];
, , -, -, -,-, . --
; 1 .
. -, ( ?) - -. .
; ( . , . , . 13)
., . 5 54), ^ ( .) "
" . . ; , ; ( -., ^
. . IT, . 3).
, , (.
--),' , . 1876 . 415).
--. ---, -. . .
76 . -. (, . 76).
- ; ; 1 1.. Doodja, ; 1 -,
(. 1, . . . ., . I, . 257); -,
-, , ,
---, , ,
.
, ; . -.
.|
. , .
. * (, . ., 1868, 1, 172).
, ( . ., IT,
. 310). (ftadloff, Prob., IT, 65)
; -,
,
,

. V - :

125128.

59

-, , -. . : , ,
, , ( ^: ) (. , ). ; 1
, - (,
. , .15). : ,
,5 ; 1 1: (. ) (.), (.)
. 1 - ,
(., . 4 3 6 ) . { ; (
); .
-, -, ; , , -? - ( -). . ; |
- (. . 120 . 1-.
-;
-; -,
, . , , .
(), ,
; . , . . ., . I, . LIT.
. , ; (?) (?], ;
- -, .
, , , , ,
-,
? , .!
. -, - ,
. Felis irbis, .
. , 1 .
. 3 . -. - ( .), , . 1876, . 416). .
, 1 ] (, 1)^
. , (., . . ., . 202), ,
, , ,Canis corsak. 1
( , ); .
, 1 . .
-, , 1. , .
. . 1 ,
; 1 ,
, .
- ; , ,
1, -
-. 1 -.
-

60

. V-: 129 1 3 1 .

,
, , Allium, ;
, ^ ,
, MH-fe: , 1, , ^,
, ; , ",
, 1; , , ,
, ". { .
1 ; . , .
: ".
- (Radi., , 261);
. : ^ ,
OpioHa (. 10 . IY-).
, ( ), .
]; ( .
. ., ;., , . 171), - (, ., 156), - -, .
. . ., IV, 24), , - (ib., . 21).
1 , :
, ". (?
, , . roa ) - (Radi., II, 176),
1 (., . ., . TI,
81 48).

- .
, 11 , ,
, , 1 .^ 1, 1 .

.
. ., 1.
, 3.
- , 2, 3, 5, 6,
34, 44. ., 1, 3, 4, 15, 46, 57.
, . .
, . ., 150.
-. ^, 175. .,
19, 21, 38, 57.
. ., 20, 33, 37,
44, 49, 53, 54.
--1. ., 27.
., 76.
-, . -.
, 15.
, . . ., 50, 56.
. ., 16.
, 44, 45, 71.
. ., 10, 11, 74.
, 152,
--
, 179,
180.
-., 21, 48, 92, 99, 130,
134, 161. ., 15, 16, 18, 25,
., 8.
-., 44.
, 150. ., 35.
- , 16.
-
17, ., 44.
. ., 34.
-. ., 42, 56.
. ., 13.
1. ., 1, 5, 10,. 40, 47, 58.
. ., 39.
- .
., 42.
. , 175, 176.
-. . ., 9.
-, . . ., 27, 49.
-, . . ., 34.
. , 175,176.
, 5. ., 5.
-, . . ., 58, 60.
-. . ., 20.

., 141, 145, 149, 159.


., 32, 36.
- ,
6. ., 9.
- . ., 36.
-, 125, 126.
-.. . ., 3 , 6 , 27.,
- , 3, 4. ., 3.
-. ., 6.
- . .,
6, 27.
- . ., 26,
55, 56, 57, 58.
- , 3.
-., 9, 10.
- , 4.
- , 149.
- ,
6. ., 9.
-, . . ., 10, 27,
28, 29, 43, 50, 54, 56. ,
-. ., 56.
-, . . ., 10, 27,
28, 43, 49.
03. ., 56.
- -
. ., 40, 56.
, . . ., 60.
. -., 33.
03. ., 9.
, 44.
-- , . .
., 33.
-. ., 33.
- . ., 16, 34, 36, 41, 60.
-, . ., 148, 149.
., 2, 20, 84.
03. ., 56.
, . .
., 37, 50.
. ., 83.
. . ., 83.
-, . ., 158.
, 172, 173.

62
-. ., 40.
, . .
., 34.
-~., 20, 21, 48, 65, 133.
, 7.
-., 1, 2, 5, 6 , 1 9 , 30, 3437,
42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 65,
66, 78, 80, 81, 92, 93, 105, 108, 109,
120, 124, 125, 129132, 134,-136,
138145,150, 151, 160,161, 165, 175.
., 4, 68, 10, 1420, 25, 29, 35,
39, 40, 45, 4, 51, 58, 59.
-., 31, 47, 91, 108, 111, 122,
124, 125, 134, 171173. . 2, 3,
5,6,911, 15, 19, 21, 22, 25, 2736,
89, 41, 43, 47, 51, 54, 55, 56, 58.
, 5.
., 12.
-. . . 13,
14, 16,18, 2 4 - 2 6 , 31, 33, 34, 36, 38,
39, 41, 4650, 54, 5557.
-, . . ., 56.
- -,
178.
-, 75, 93.
-. ., 1.
-, 28, 39, 40, 78, 93.
., 33.
--. , 93.
--. . . ., 43.
-. ., 6, 12.
, 75.
-, . -.
- .
., 41.
-, . -.
, 7.
.
. ., 1, 34.
-. ., 39, 43.
-, . -.
. , 36.
-. ., 4.
. , 16, 169.
., 15, 23.
. ., 34, 59.
. ., 48.
-
, 84, 87.
., 19, 57,
., 23, 42.
(), 166.
-. ., 4.
, 131, 132.
- . .,
38.
-, . -.
-. ., 13.
-. . ., 28, 43.
, 126.
- , 34.

-, 23.
-. . :, 177.
-, ., 27.
, 98.
-, . . .,
26, 38, 56.
., 34.
., 43.
^. . 12.
.
' . ., 1, 34.
- . .
., 37, 55.
--, . ., 157.
. , 44.
, . -.
. ., 12, 38.
-. ., 12, 38.
. ., 32, 38.
. . .
., 48.
, . .
. ., 10.
, . .
-., 157. ., 38.
, . -.
-. , 79.
-. . 27.
-. ., 10.
-., 25.
-. ., 37.
-. , 172.
., 181.
. ., 39.
. ., 39.
- . . ., 158.
., 39.
- , 129.
-. ., 38.
-, . -.
. , 175.
-, 178.
, 6.
, . .
, 3.
-"....,53.
. ., 5.
. . ., 4, 32.
- , , 163.
- , 15.
- . ., 37.
- , , 163.
, . . ., 57.
, 8.
. .,1.
^
. ., 1.

63
^-., 29.
. ., 1.
, . . ., 50.
-, . -.
. , 36.
, 109.
, 99, 157, 161.
, . . .
. ., 5, 40.

.
-. ., 26, 36.
-^. ., 24.
, 5.
., 6.
- - . . ., 26,
33, 46.
-. ., 24.
-, 21.
. , 44.
. ., 24.
1 -. ., 17,
39, 40, 50.
- . ., 18.
- . ., 18, 45.
, 3.
-, . -.
---. , 36.
, 3.
-, 9.
., 78.
, 17,
-^., 26, 43.
-., 20..
-., 19, 21, 24, 78, 93.
-. ., 58.
-., 34.
-1, 40, 42.
, 6. ., 6, 18,
19, 59.
, 4.
. . ., 6.
., 8, 28, 30, 31, 33, 34, 105,
106. ., 18, 19.
. ., 10.
-, 177.
. ., 18.
. ., 18.
, 8.
- . ., 52.
. ., 18.
, 147, 148.
-, . ., 177,
178.
, . , 8.

.
- . , 27.
-6M, 2.
, 4. ., 3, 9.
-, 6, 7,
151, 153, 165. ., 3, 8, 9, 15.
03. ., 46.
. ., 9.
- , 3.
, 6.
-., 30.
-, . -.
'11. ., 7.
1 , 6,
- , 4.
- . , 6.
, . .
-. ., 9.
. ., 9.
- . , 93. .,
22, 23.
. ., 7, 18.
-, 42.
-, 2.
-. . ., 175, 176.
-. ., 56.
-. ., 79.
-, 80.
, 5. ., 6.
03. ., 37.
. ., 17.
-, 80.
, .,. ., 42, 55,
- . ., 9.
. , 43.
03. ]. . 19.
, 157, 159. .,
2, 19.
. ., 5.
. ., 19.;
, '
., 1, 27,40,48, 131. ., 58.
, 21. ,
., 49, 53.
., 48, 50, 56, 57, 65.
-. ., 31, 36, 37,
105. ., 19.
. ,
-, 27.
- ()., 170.
-, . -.
-

., 36.
. , 175,176.
-, 178.
- , ., 18,

64

, . . ., 28.
. , 175.
-
, 36.
-., 42.
^-, 9.
. ., 24, 29, 30.
. ., 24.
^. ., 13, 18, 40.
, 125.
-, . . ., 26, 36,
44, 53.
. ., 18.
., 21.
. ., 18.
- , 9.
-, . -.
- , 4.
. ., 6.
. ., 8.
, 44, 45.
., 97. ., 6.
. , 14.
,... .,1,4,5,
9,17,19, 37, 38,41, 44, 49, 51,53, 54,59.
. ., 26.
, 161.
. ., 4.
... ., 9, 22.
., 129, 131.
, . .
., 37.
-., 8. ., 16, 21.
. ., 3, 5.
- ^ -.
., 57.
-. ., 47.
. ., 33.
-1 . ., 36.
-, 22.
--, 24, 25, 45, 78,
93, 94, 169, 170.
, . .
1. . 39.
., 9, 27. ., 34.
. ., 34.
, 93.
-. , 98.
., 137.
--. ^., 13,
24, 38, 39, 55.
-., 67, 92.
. ., 18.
-. ., 19.
. ., 45.
. ., 24, 36, 45, 52, 53, 55
, . .
. . ., 45.

, . .
., 42, 77. , 45.
-, 42.
-. , 36.

, 4.
-, . .
^. ., 15.
-, . . ., 34.
, . . .,
41, 47.
-, 66.
^, 125.
., 5, 19, 27, 28, 33, 39,49, 53, 54.
. ., 1, 3, 5.
-., 20.
;, 93.
., 75.
, . . ., 36.
, 25. ., 16, 17.
-, 27.
. ., 38.
. 1;1, 27.
, 30.
-, . . . ., 52.
-, . ., 171174.
1., 44. ^
. , 75.
, . .
., 10, 22, 41.
., 29, 30.
, 44.
, . ^.
, 3.
., 42.
, 44.
1 -, 6.
, 5.
. ., 18.
, . .
-, 75, 93.
--., 75.
. ., 18.
, 131.
., 23, 78.
., 16.
-, 134.
- , . .
., 53.
-, 149.
. ., 20.
-, 170.
-. ., 51.
. , 6.
. ., 2, 3,
7, 33.
-. ., 56.

65

., 28.
, 42.
., 23, 78,
. ., 5.
., 23, 24.
1, 6.
. ., 21.
-1. ., 21.
., 2, .34, 35, 40, 43,13^134,
144. ., 7, 23, 49.
. 1, 27.
-., 2, 8.
, 30.
, . .
-, 92.
^., 131.
, . .
^ , 7.
-, 149.
., 15.
4. . . ., 54.
. . ., 54.
. . ., 52.
- , . .
., 54.
- . ., 14.
- . ., 18, 54.
--;. , 93.
- . ., 54.
. , 43.
., 7.
. , 16, 17.
, .
--., 93. ., 45.
- , 21, 78,
93. ., 54.
-. ., 12, 35.
, . .
., 44.
-, 22. ., 42, 54.
-, . . ., 54.
., 8.
-., 51,69. ., 54.
, . .
., 31. ., 6,10, 11,19,29
31, 35, 54, 58.
--., 24.
-. ., 41, 42, 58,
-, . .
., 28.
, 44, 93.
, 7. ., 10.
., 16, 17.
-., 30.
, . .
. 53.
., 7. ., 52.
- . , 35, 40, 41, 49, 50, 51, 54,
59, 6567, 79.

, 25,
56, 61.
^. ., .
, 9.
. , 36.
, 4.
, 87.
^., 76.
-. ., 21.
-. ., 14.

.
- . . , 40.
-. ., 21.
. ., 1,11.
. ., 37.
, 23.
, 150. ., 17, 24,35,37
41, 47, 50, 51.
, . -.
, . .
., 53.
.
., 26.
, . .
., 60.
, . .
., 38.
1 . .
., 55,
. .. ., 13,
15, 18, 27, 47.
. .. ., 15,
37.
, 126, 127.
^ . ., 13,
37, 55.
1. . . 26,57,60.
. . . ., 53.
- . , 99. ., 2, 17, 23, 39.
-. ., 21.
. ., 21.
. ., 26.
. ., 31, 43.
. ., 28.
, . .
., 53.
--., 10.
--. ., 51. .

.
. .
., 5.
, . . ., 54.
, 172. ., 54.
-., 27.
- . ., 45.
. . . ., 37, 55.
-. , 173.
-^. ., 51.

66
, 126.
, 30.
() , 164,165.
-. ., 18, 59.
., 155.
., 131,
1-^., 131,
, ., 27.
- ,
162. ., 18, 32.
, . .^ .
. ., 4, 5, 13.
. ., 54.
. ., 12, 48.
., 32.
. ., 5.
, 29.
, 1, 2, 1921, 27, 42, 45,
48, 50, 64, 74, 75, 93, 99, 157, 164.
., 6, 7, 36, 46.
..,38,59.
-. ., 52.
. .,
55.
- .
., 16, 31, 37, 39, 47.
- (), 21.
()-;. .,28, 44.
. . . .
., 18.
-. . . ., 53.
-., 22.
. ., 32,
-^., 131.
-. . ., 178181.
., 41, 58.
-, 42.
-., 22.
-., 34, 43.
-
, 124.
-., 37. ., 17.
-., 99,
--, 35.
, . .
-, . . ., 44.
-, . ., 171,172.
., 44, 53, 59.
., 35.
-, . . .,
44, 46.
. ,, 27, 44, 51, 59.
-, .. -.
-. ., 13, 35, 42.
-. , 9.
-, . -.
, . .
., 53.
., 2, 41, 43.
- -. ., 51.

-, . ., 154157.
., 37, 38.
-., 32.
, 30.
., 46.
.
--, 164, 166, 168, 172.
, 16. ., 23.
-., 75.
., 29.
. ., 14.
- (), . - ().
- (), 21, 22, 26.
. ., 27.
. ., 12, 13.
-, 7274.
-., 35, 49, 52, 71, 72.
., 16, 39.
, ., 27.
- . .,
14,40.
-, 158.
-. -.
-, 23, 45.
-, 25, 26, 78.
-, . -.
-, 30.
-, 77.
, 35.
., 24.
1 . ., 7.
, . .
., 26, 55.
.
., 26.
, 9.
-., 20.
(), 27.
-, 25.
. ., 14, 15, 17, 29, 39,
48,50.
. .
-, 27.
. .
-
, 4.
. ., 10, 29.
-. ., 36, 37, 44, 50, 51.
-. . ., 20,
--. ., 40.
-, . 20, 53.
, . ., 150. ., 35.
. .
, . . ., 52.
-, 2426, 50,60,78,
94. ., 21.

, 36. .,
1, 2, 4.
, . ., 151.
, 165.
-. . ., 32.
- . . .,
146, 147. ., 32.
-, . .
, 5. ., 5.
, 4.
- -, 6.
., 17.
, 109.
- () 21, 75.
-, 5. ., 1.
-, 6.
. ., 1.
- , 6.
, 3, 5, 6
., 45.
, 23, 24:
, 6.
, 7.
-
, 126.
- , 3, 5, 6,
152, 153. ., 7, 8, 52.
, . . ., 50.
-. , 78, 80.
., 60.
-- . .
., 147, 148.
-. .
-. ., 10, 43.
^., 135.
- .
., 40.
. ., 28, 40.
, . . ., 32, 33.
. ., 16,47,54,58.
- 1. ., 24.
, . .
. ., 3, 4,
6, 12, 45.
. ., 27.
. ., 4.
-1 , 125. ., 5,19, 27,28,33,39.
-, . -.
- 1.
., 4, 27.
-. ., 3, 4.
.-, . -.
-, 26.
. ., 18.

67

-. ., 18.
-, . . ., 35,41.
. .
., 5.
1 . , 125.
. ., 34.
- . 127.
, 44, 45.
. 44, 45.
., 21.
, 78.
- ,
129, 158. ., 14, 17, 26, 27,39, 47.
, 29,
, 30.
- . ., 4.
. ., 4.
-1 . , 125.
., 5.
-, . ., 155, 156,
-. ., 2.
-1 . , 125.
, 4. ., 5.
, . .
. ., 49.
, 6.
1, 17. ., 52.
. ., 35.
, 17.
, . ., 152.
. , 16.
--. ., 24.
., 21, 22, 25, 28, 32,50, 78,
80, 128, 130, 135, 137. ., 4, 8.
-
, 36.
-, 23 25, 78, 93.
, . .
., 27.
-, . .
- 19, 23.
- 20, 21, 2 5 , 4 1 ,
43, 78, 137. ., 14.
, 7, 8, 23, 24, 26,
27, 76, 83, 129, 134.
.,. 42, 49, 77, 131.
-, 42.
-., 22, 29, 40. ., 59.
, , 27.
, 109.
-, 27.
-, 40, 42.
-, . -.
- , 30.
-. , 77.
- 1. ., 27.
-. . 27.
, 17. ., 4,18,
32, 41, 46, 52, 59.

, . .
., 53.
. ., 9, 16, 36.
. ., 5.
. 1. . 16.
. . ., 6, 19.
, . !^
, . .
1..,18.
. ., 22, 23.
-. . ^, 125.
., 49, 54.
--., 35.
--. ., 28, 52.
- . . ., 151.
,, 24, 36, 48, 50.
-, . . .,
36, 48.
-, 168, 169. ., 24,
48, 50.
-., 26.
-, . -.
, 9.
, 7.
, . .
., 9.
-. , 47.
- . ., 11.
, 157, 159.
-., 157.
-. ., 34.
-
. . 9, 10, 36, 46, 60.
-, . ., 151. .,
11, 36.
, . -.
. ., 13.
, . .
-^., 23, 78.
. ., 5.
., 10, 35.
. ., 60.
. ., 4.
? 26, 37.
. . 45.
, 30.
-., 22, 40.
-., 9.
. . 7.
. .,
17, 35.
1., 35, 38, 39, 49, 65, 77.
, . '.
., 53, 57.
-, . -.
- , 30.
. , 36.

68
, 27.
, 1, 15, 16, 19, 25, 2 8 - 3 5 , 39,
42, 47, 75, 76, 79, 93, 105,106,110,
122, 123, 125, 145,150,161, 170, 172.
., 3, 9 - 1 1 , 17, 19, 20, 24, 25,
39, 42, 43, 45, 46; 56, 59.
, . .
, . .
. ., 26.
-, 93.
-., 100.

.
1 . ., 50, 59.
. ., 27.
. ., 4.
-. ., 4, 27.
-, . -.
. ., 4, 6, 9, 16, 19, 23,
28, 54.
. ., 8, 12,15, 16,48.
--. . . 158, 159.
., 26, 40, 41, 43, 47.
-. ., 40.
-. ., 3,
17, 34,

-. ., 57.
-. ., 46.
-, . .,
34.
, . .
. ,, 21.
3.
. ., 11, 18, 29.
-. . 78.
-- , 27, 83, 93,
131, 137, 151, 172, 173, 181.
-, 26.
, 6.
, 48.
., 153.
. .|.,
28, 32.
, 29.
, . .
. ., 37.
. , 108.
-, , ., 152.
-. ., 36.
1, . . ., 53.
^ , . . ., 53.
. ., 18.
- , 15.
, 29.
. ., 29.

69
.
- . ., 9.
- . ., 9.
-. ., 4.
, . .
., 59.
, . .
., 57.
, . .
., 27, 48.
. . . ., 40.
. . . ., 58.
, . . ., 46.
, . .
., 38.
. ., 51.
--. ., 14,
53, 55.
. ., 23.
1,.. .., 48, 53.
. . . ., 27.
, . .
. ., 19.
-. ., 19.
..,
4, 27, 28, 37, 41, 48 50, 53, 54.
, . .
.
., 4, 41.
1 . ., 4.
. ., 54.
, 44.
. ., 41.
-, . .
- (), 2 3 - 2 6 .
-. , 78.
-1 .1, 126. . ., 4.
, . .
. ., 51.
. ., 33.
, 5.
, 16, 17.
, . .. ., 3.
, 4.
- . ., 20.
- . .,
27, 48, 52. 54.
, 165.
.
., 4.
-
. ., 51.
, . . ., 51.
. ., 45.

1 . ., 51.
-1, 15.
-, . ., 179, ISO.
-. ., 178.
- - - , . --.
---, . .
-- , . ,,
177, 178. ., 22, 59.
--, . -,
--, 22, .,
4, 15.
. ., 5.
., 9. ., 11,
. ., 11.
- . ., 58.
- . .
., 17.
- , 2.
, 141. ., 9, 17, 23, 30,
31, 40, 52.
1 . ., 19.
- . .
., 11.
. ., 19, 55, 59.

, 4.
- , 11.
- , . .
., 53.
. . ., 23.
, 3.

, 3.
, 4.
. 3.
. ., 36.
-03. ., 4.
, . .
, . ,
-. ., 3.
, . .
1. ., 5,
- , 126
, 36.
, 4.
, 3.
. ., 27.
--. ., 45.
-. ., 3, 45.
- . . , 125.
., 5.
-. . , 125.
, 3, 5.
, . .

70

, 4. ., 5, 7, 10, 17.
-, 21.
-., 75.
---, 180.
--. , 93.
--, 99.
^. ., 23.

I.
. . ., 27, 54.
, . ., 12.
1 . ., 12.
(.). ., 1, 2, 7,
9, 10, 13, 18, 32, 35, 37, 40, 46, 51,
54, 57, 58.
lussi luholainen, . . ., 53.

.
, . ., 54.

.
., 44. ., 34.
. ., 8, 53.
-, 7.
., 149.
, 5.
-, 15.
, 4.
-, . -.
, 9, 1 4 8 - 1 5 0 , 152, 163.
., 13, 46.
. ., 17.
, 4.
., 9, 45.
., 172.
. ., 16.
. , 14.
-. ., 42.
^ -, 6.
, 7. ., 9.
. ., 10.
, 6, 7.
., 27, 169.
. ., 7 , 1 7 , 3 5 .
- -, 6.
, 15. ., 10.
. ., 10, 11, 19, 23, 29,
35, 43, 52, 59.
, . .
-, . -.
-. ., 41, 51, 52.
- , 173.

^. ., 19.
. ., 52.
. ., 8, 18, 21.
-. , 77.
. ., 3.
^., 150.
, , 3.
-., 34, 35, 49, 66, 72, 77.
. ., 18.
, . .
. ., 3.
^. ., 16.
, 30.
^. ., 18.
. ., 48,
- , 6. ., 7.
-, . ., 150.
-. . . .,
33,
-1 -, 3. ., 1.
-, , ,, 149,
, 5,
., 2, 45.
, 165,
, . .
. ., 5, 6, 27, 29,30.
., 9, 50.
. . .,
9, 34.
-. . ., 3, 6, 27.
-. ., 6.
- . .,
6, 27,
- ,
173.
., 11.
1 . .,35.
, . .
- , 26.
- , 4.
. ., 11.
-* -, 6, 7.
- , 2, 6, 7,
., 1, 18, 19.
- , 6.
--. ., 36.
- . ., 36.
, , . ., 44.
-. . . 33.
, 7.
. . ., 34.
, 10.
- . ., 27.
, . ,, 149.
- . .,
27, 33.
, 6.

71

, 158. ., 9.
. ., 56.
. . ., 151. ., 36.
1, 125.
, . .. ., 8,
16, 48.
. , 16.
-. . . ., 27,28,
49, 54.
, . . ., 46.
-, . ., 149.
., 91, 171. ., 51.
-. . . 58.
, 10, 13.
, . .
-. ., 18.
. ., 3.
- .
., 11.
-^. ., 4.
, 9.
. ., 1.
, . ., 44.
. . ., 5.
.
., 38.
. ., 27.
--, 62.
^ . ., 46.
. .,
2, 15.
1, . .
., 132. ., 2, 7, 15, 16,
22, 46.
-, . . ., 56.
., 45.
. ., 2.
. ., 2, 45.
1. . . ., 44.
- . .,
11, 19.
-. , 47.
, 40. ., 19.
--., 1, 15, 22, 28, 29.
., 4, 7, 18.
-, 47. ., 11.
, 1, 27, 9, 14, 34, 35, 44, 47,
64, 72, 81, 82, 88,90102, 1 0 6 - 1 0 8 ,
110113, 120125, 128, 129, 131
133, 1 3 6 - 1 3 9 , 141, 145, 147153,
1 5 8 - 1 6 0 , 1 6 3 - 1 6 5 . ., 19,11
15, 1722, 25, 27, 29, 32, 3436, 39,
40, 45, 49, 53, 5559.
, 42.
., 39.
.
. ., 4.
(), 166, 167.
-.
., 1.

, 3, 4. .,
5, 6.
. ., 34.
, . . ., 58.
. . 47.
. . ., 11.
. . ., 11.
, 19, 110, 112,145. ., 8, 9, 39,
48, 51.
, 40, 80, 98, 99,
149, 150, 1 6 8 - 1 7 0 . ., 13, 24,
48, 51.
, 1, 10, 11, 1 3 - 1 5 , 20, 33, 41,
80, 81, 100, 102, 106, 109, 111, 129,
130, 132, 135, 138, 148, 149, 161, 163,
164. ., 8,14,1618, 22, 35, 46
48, 51, 54.
. ., 46.
, 81.
. . . ., 15, 28, 34, 37, 38, 46.
-., 51.
. ., 46.
, 40.
^, 126. ., 26.
-. .,
17, 39, 40, 50.
, 79. ., 42.
-., 1, 2, 13, 20, 22, 23, 28, 33,
35, 3 7 - 4 3 , 48, 49, 51, 53, 65, 72, 78,
79, 81, 82, 90,103, 105, 109, 111, 120,
132, 137, 138, 144, 145, 157, 161, 163,
170. ., 12, 13, 17, 41, 49, 59.
-., 1, 2, 7, 9 , 2 8 - 3 0 , 32, 34, 35,
3 7 , 3 9 - 4 1 , 51, 65, 66, 67, 71, 78, 93,
170. ., 22.
-1, 2, 8.
, . .
. ., 2, 15, 56.
, 3.
., 56.
. ., 15, 56.
, 93.
-, . -.
- . ,
124. ., 60.
-- .
, 124.
, . ., 150. ., 35.
, , 20.
., 20, 77.
- ,

1, 124.
, . . ., 26, 56.
- . -, 6.
. , 2.
, 4.

72

-, . . ., 55, 56.
-, . . ., 55.
-, . . ., 26,
34, 43, 44, 53, 56, 60.
-, . -,
. ., 3, 16, 18.
. ., 41.
-^., 28, 39, 40.
, . . .,
53.
... . ., 40.
. ., 26.
., 5.
., 24.
-, 125, 126,
-,- 43.
, 7, 9,
3436, 47, 92, 122, 126, 138. .,
2, 9, 10, 11, 15, 18, 22,24, 25.
-- .
, 124. ., 20.
- , 7.
-,. . .
. ., 35.
^. ., 30.
-^, 126.
- , 10.
10, 11. .
1 , 10, 11.
- - .
., 40.
^. . 49.
- , 3.
, . -.
-, 171.
. . .
., 40, 54.
., 148.
. ., 34.
-., 7, 9, 44, 45, 51, 58, 74,
134, 137, 139, 157. ., 3, 12, 13,
19, 23, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 42, 43,
52, 56.
, , . .. .,3.
. ., 30.
. ., 16.
-. . . ., 53.
, 43.
, 1, 1518, 29, 105, 107, 121,
123-125, 127, 129, 134, 162. .,
14, 18, 23, 24, 42, 44, 49, 55.
. ., 16.
,
3.^., 2.
1. ., 16.
.
., 2.
- , 30.

- , 30.
-., 28, 29, 71.
,
5. ., 5.
-. . . ,,
26, 44, 53.
., 31, 48, 49, 66, 72, 79, 105,
131, 133.
, 129.
-, . .,56.
, . -.
, . . !., 50.
. . ., 56.
. ., 8, 17.
, , .
., 53.
, . ,
-. . ., 52.
, ., 41,
-., 93.
, . .
. . ., 33.
-. . ., 20.
. ., 46.
. ., 18.
- -.
., 35.
. . ., 9.
-, 178.
- 1 . . ., 59.
-. ., 42.
-. ., 14, 48.
, 16, 17.
., 49, 55.
. . , 1 5 .
, . .
-. . ., 14, 20,
21, 53,
-, . . ., 57,
-, 5. ., 3, 7.
- . ., 36.
-, . -.
- , . .
., 44.
-, 44.
, . ., 149.
.
. 37.
, . . ., 52.
, . .
. ., 10.
- . , 2.
., 2,
- . ., 27.
-, . . ., 34.
- , 127.
, 4.

73

, . .
, 25.
.
., 7.
. . ., 7,16.
, 5.
- -, 170.
-, . . ., 37.
- . ., 15,
18, 59.
-. . ., 149, 150.
. ., 42.
-, . ., 49.
, 25.
, 8. ., 11.
-, . ., 150.
,. . .
- , 3.

.
., 20.
. ., 49.
-, . -.
. . ., 1.
, . . ., 41.
-, . -.
., 44, 45, 93.
--, . --.
. , 43.
! - . ., 51.
-:, 127.
,
4. ., 3.
, 9.
, 4,
. ., 21.
. ., 19.
, 25.
-, 146, 147.
., 76.
, 1. ., 19.
-, . .
. , 43.
, . .

.
--, . -.
-, 126.
-. , 78.
--, 21.
. ., 35.
, 131.
-. ., 11.
, 21.
11. ; ., 40.

-1 , 38.
^ , . . .,
57.
-. . , 125.
- . , 11.
, . . ., 46,
, 11.
, . .
- , 5.
.
. ., 10.
17. ., 14, 17.
, 15.
- , 11.
- . , 11.
-^ . , 11.
. ., 29, 30.
, 8.
-1. . ., 149.
, 4.
, .. ., 39.
. , 36.
. ., 1.
- . .,
33.
-, 6.
, 3.
. ., 4.
. , 36.
, . .
-, . ., 172. .,
57, 58.
. .
., 59.
, . .
, 109, 177.
1. ., 59.
- , 20, 21, 78, 92.
, 74.
03. ., 19.
, 108.
., 27.
., 6.
- . ., 2,
19, 40.
^-, . .
., 43, 57.
. .,
7.
. . ., 7,
- . , 44.
, 9.
, . .
. , 36.
- . , 6.

74

. . . 58.
- , 4.
-, 29.
, 17.
. ., 29, 33.
-, . -.
. ., 13.
, . .
, 5.
. ., 59.
-,
25.
, 40.
. ..,
33.
, 36.
, 28,39,40,93. ., 19.
., 23, 28, 39, 40, 105, 107.
., 13.
- . ., 8, 9,
16, 17, 24, 26, 36, 46, 60.
. . 43..
, 126, 127,
Mora., 22.
. . ., 59.
. ., 2, 45.
. ., 10, 45.
- . , ., 2.
, 147, 159.
-, . . ., 59.
- , . . ., 53.
, 7, 19, 27, 37, 38, 4 5 - 4 7 , 52,
64, 73, 77, 78, 80, 81, 88, 91, 92, 99,
102, 103, 106 108, 110, 131, 141,
. 151, 157. ., 1, 57, 9, 11 13,
15, 16, 19, 22, 23, 30, 33, 35, 39, 4 0 42, 44, 47, 50, 51, 55, 56, 58 - 60.
, 1, 10, 14, 15, 19, 64, 75, 76,
7982, 86 88, 9199, 102, 103,
105
114, 125, 127 130, 132, 135,
138, 145, 150, 157, 1 6 0 1 6 2 , 1 6 4 166, 168170. ., 2, 3, 5, 6, 8
10, 1214, 16, 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 5 , 2 7 , 2 9 32, 36, 37, 40, 42, 4 4 - 4 6 , 48 50,
52, 5557, 59, 60.
, 1,23,;2846..,11.
, 1928.
-, . . ., 59.
- .
., 34.
. ., 38.
. ., 37.
. .,
12, 48.
, 5.
. ., 2, 15.
. . ., 5.
, 2, 3, 5, 6,

, 5,
- . ., 5.
- ~ .
OpioHb, 124.
. ., 13,
-. ., 54,
, .,
41,
, 171.
, 6, ., 7,
-, 6, 7.
., 5.
-. , 147, 159.
., 36,
, 125, 158.
, 15.
. ., 59,
, . . ., 28, 48.
-, 6.
- . . ., 10.
- . .,
33.
-. ., 24.
- -,, 178.
. ., 22,23.
- , 27, 45.
- , 21, 78.
- , . -
.
- , 9.
, 3, 5, 6. .,
2, 6, 7, 1 1 - 1 3 , 19, 22, 45.
, 44, 92, 1.
, 5.
1 . ., 19.
. , 125.
-. , 124, 125.

.
, 4.
- , 4.
--, 27.
, 8387.
. ., 7,10,17,35.
, 7. ., 51.
- . ., 15,
18, 59.
, 44.
., 24.
-, . . ., 57.
- . ., 36.
- ,
78-80.
-., 7, 8, 22, 34, 107.

75

-., 24, 61, 78.


. ., 10.
- !. ^, 177.
., 57.
, ., 27.
-., 130.
-, . -.
, 46.
. . . ., 43.
14. . ,
., 57.
, . .
., 60.
, 17.
. ., 27.
. , . . . ., 59.
.
., 10.
. ., 10.
. . .
., 11.
. ., 40.
-. . .
., 53.
. ., 58.
. ., 43.
--, . -.
-, 37.
, 10. ., 59.
. ., 4.
-., 22, 24.
-. . . ., 22,59.
-, 32, 33, 79,177. ., 59.
-. . ., 59.
-. ., 50.
--, . -.
-. ., 78.
-- , 22.
-^., 78.
. ., 10, 11, 13, 133,135,
157.
-, 99.
., 137.
. , 161.
., 20, 21.
. ., 59.
.
., 20, 26, 49.
- . . .,
21.
-, 8.
- . ., 37.
. , 36.
, . -.

0.
. ., 2931, 34, 42.
-, 27.

-, . -.
-, . -.
., 71.
. . ., 45.
. ., 45.
, . .
---
. ., 42, 45, 56.
. , 161. ., 6, 36,
45, 56.
-1 , 126.
, 44.
, 8.
-. ., 11.
-. ., .
-., 24, 93. ., 21.
, . .
, . .
, . .
, 30. .,
18, 19.
., 30. ., 41, 42.
-. . ., 152, 153.
-. ., 36.
- . ., 13.
. ., 33.
-, 72. ., 60.
, 30.
, 42.
, 39.
. , 34.
, . .
- . ., 41.
., 51.
,. ., 30, 33.
- , 17.
, 34.
, 28, 35.
1, 28, 40, 107, 108. ., 13,
18, 35, 47.
-^., 42.
. ., 31, 47.
., 75.
. 1. ., 16.
-1 -, 25.
. ., 41.
. ., 4.
-- . ., 4.
. ., 24.
-. .,
25.
. ., 7, 18, 29.
. ., 4.
1, 124, 126. ., 20,
26, 60.
, 44.
-. ., 43.

76
, . ., 44.
, . .
, 30.
., 24.
, 44.
, 3.
, 3, 15, 148.
, . .
- -,
25. ., 11, 41, 55.
-, 157.
- -, 26,27,7476, 159. .,
9, 17, 58.
. , 36.
. ., 22, 28 31, 33,
34, 36.
1. ., 30, 31, 58.
, 5. ., 6.
, . .
, 7.
-, . -.
--, 92.
. , 36.
-, 25.
-, 163.
-, 87,92, 177. ., 48.
-. . ., 28.
, 49, 51, 52, 56, 57.
, . .

-125, 126.
. ., 40.
. . . . .,40.
, . . ., 45.
. ., 2, 56.
, . . ., 43.
-^, 126.
- . ., 9.
- , . . ., 26.
- , 15.
- - - - - - - , . .
., 44.

.
, . .. ., 35, 45.
, . . . ., 6, 14,
28, 33, 37, 39, 41, 44, 47, 52, 54.
, 160.
- , 135. .,
1 5 , ' 8, 9, 1124, 27, 32, 3 4 - 4 1 ,
4 3 ^ 4 7 , 4956, 5860.
1, . . .
., 11, 16.
1 - 1 5 , 4 3 , 169. ., 20, 21, 2 6 , 4 8 .
. ., 4.
, 174. ., 36.
99,149, 166. .,
55.
, 3, 32, 34, 35, 111, 142,
148, 149, 161, 163. ., 2, 2931,
36, 43, 47.

. ., 22.
, . .
.
-, . .. ., 59.
^
.
.-.
., 33.
(), 131. .,
-. ., 36.
2, 8, 11, 14, 22, 24, 37, 39, 40, 51.
. .. ., 22, 54. , . .
. ., 15, 56.
. ., 10.
, 40. ., -, . . ., 34.
-, . . ., 28.
24.
- . , 40, 43, 44, 75, 7 9 , 1 6 9 , 1 7 1 . - - , 6.
., 5, 48.
- , 19, 21,24, 2528.
, 87.
., 48, 51.
. ., 3,
-, , 27.
4, 13, 39, 52, 58.
-- , . .,
1. ., 40.
179, 180.
. ., 19.
. ., 44, 58.
. ., 5.
, 5.
, . .
, 17. . . ., 18.
- , 108. -, 48, 50, 58, 78.
, 2, 35, 49, 65, 77.
., 22, 23, 27.
1, 124, 125. ., 20, , 8.
1. ., 11.
2 6 - 2 8 , 49.
. .
. ., 26.
., 11.
. ., 33.
^, . ., 48. , 3.
, . .. ., . .,
40.
34, 42.


. . ., 10.
. ., 37.
, 2.
-, 160.
, 44.
., 8.
- . ., 21,23, 24, 29,
30, 44, 59.
-..., 5,18.
- ., 23, 24, 26, 50, 51,
53, 58, 63, 64, 74, 93, 141, 160.
., 59.
, . -.
. ., 11.
- (), 21.
. ., 17.
, . . ., 50.
--., 10, 131, 134.
. ., 52.
, 162.
-, . -.
, 3, 5. ., 46.
, 5.
-, 149.
, 7.
- , 7.
- ( ).
. ., 161.
-, . -.
, 80,170,171. .,
7, 15, 41, 51.
- , . .
., 52.
--, 22, 23, 28,
99. ., 4, 8, 9, 1517.
. ., 15.
.,,
15.
-. ., 52,
~ , 1, 6, 1015, 94, 113,
128, 130. ., 8, 14, 16.
, 13.
,98,107,112,125,127,218.
., 5, 12, 14, 22, 23, 26, 27, 31, 54.
- . ., 18.
. ., 8.
., 34, 35.
- . ., 11.
- , 173.
-.., 34.
, 6.
-. . ., 59.
- , 10.
. ., 21.
, 5. ., 52.
- , 3.
., 1, 3, 57.

77

., 2, 5, 129, 136.
, . .
1 , 1. ., 31.
, . ..., 54.
11 ^. ., 30.
. . . ., 58.
. ., 48.
-, . . .,
43, 52.
., 1, 74, 157. ., 4,13.
1 . ., 4..
1, 6.
. ., 35, 40.
^ . ., 1.
. ., 60.
., 28, 78.
., 35, 39, 40, 42.
, 111, 118. ., 22, 43. 51.
, 52. ., 36, 47.
. ., 12, 16, 58.
. ., 19.
, 124, 147, 148, 159,
160, 165.
. , 36.
1- . ., 20.
. ., 12, 32, 46.
-, 27.
- , 2022.
. ., 34.
, 8.
-, 8, 9, 22, 24, 34, 47, 91,
107, 120, 141. ., 11, 20.
1, 10, 37.
., 14.
., 134. ., 11, 2931, 48.
, 8.
CoKCj-pb , 4.
-, . . ..
28, 34, 43.
-, . -.
, . .
., 48.
-. . . ., 28,
37, 38.
. , 175, 176.
, 127.
-. ., 38, 55.
. ., 29.
. ., 2.
, . .
. . 1.
-, ..,
7.
. ., 54.
^. . . ., 53.
. ., 35.
- -03. , 99, 170.
., 2.
.1. ., 35.
., 8.
2

78

, 126.
., 175. ., 56.
., 2,
1, 74.
-, 175.
. . ., 56.
. ., 3.
, 27.
-, 36, 45.
, . 1 . ., 34.
. ., 22.
., 74.
, 30.
-., 10, 37.
. 1, 27.
, 6.
. ., 58.
-. ., 4.
- . ., 35, 51.,
, . ^.
. ., 5, 18, 51.
., 66.
- . , 11.
, 3.
.
., 2.
, . ., 150. ., 35.
- . 1., 7, 10.

.
-., 2.
--, 83, 90, 157, 160,
161.
-- , 43.
-. . ., 20.
-., 21.
. ., 6.
- ., 74, 157, 158.
., 14, 31, 38, 54.
. ., 38.
, . . ., 41.
, .. . ., 41.
, . . ., 34.
. , 175, 176.
..,12.
,3.
1. ., 12, 16, 47, 54.
-, 23, 78. ., 17.
--, 21, 50.
-, . -.
-., 20, 21.
.1- , 74.
. ., 10.
-., 35.
-, 42, 62.
-., 75,

, . .
. . ., 37.
- . , 26, 27, 78, 83, 162, 1 6 6 168, 170. ., 59.
-., 42, 78.
. ., 10, 18.
-,
25. ., 18.
, . .
1 . , 34.
. 10, 18.
. , 36.
-, 1, 7, 8 , 6 5 , 9 9 , 1 0 8 ,
129, 130, 133, 134, 144. ., 7, 13.
-, . -.
-. ., 8, 9, 26,
29, 30, 33, 34, 40, 47, 81, 87, 88, 91,
111, 120, 122, 124, 125, 127,130, 135,
137, 138, 145, 150. ., 3,10, 11, 13,
20, 21, 26, 30, 42, 46.
-- - - , 126.
-. ., 50.
--, 47. ., 10.
-, . -.
, 3.
1, 126.
, 28.
(), . ., 151,
152.
-2, 3, 43, 44, 48, 92, 120,
124, 125, 129, 132, 133, 136, 139,
142145, 147150,153,159,160,163,
165, 167. ., 9, 14, 15, 19, 40, 52.
, 9.
-, .. ., 53.
, 29.
., 17, 39.
, 30.
-., 8.
., 8.
. ., 38.
. .
, 44.
}. , 36. ., 39.
, . .
, . . ,, 17.
-., 26, 78.
-. ., 34.
., 58.
, 5.
., 12.
!. ., 27, 37.
. ., 6, 20, 36.
, 10, 131, 21, 123, 129.
., 5, 22, 23, 2 8 - 3 1 , 59.
. ., 2, 6, 7,
2729.
. ., 1.

79
. ., 4, 11, 27,
33, 89, 41, 59.
. ., , 10, 27,
54, 56.
. ., 5, 21, 2527,
30, 33, 38, 41, 52, 5558, 60.
, 9, 108. ., 2, 15,
23, 35, 39, 42.
. ., 18.
, 3.
-- , . - .
, 4.
^ , 6.
., 9.
. ., 8, 9, 16, 60.
, ., 27.
, . .
-', 20 22, 42,
45, 77, 166, 173. ., 12, 17, 46, 58.
--. ., 15.
-. ., 17, 58.
-, . -.
., 10.
-;. , 93.
1, 46.
-;. , 93.
. ., 36.
, . .
-, . -.
-. ., 40.
- - . ., 1 7 , 4 0 .
, 108,125,"145. .,
4, 16, 18.
. ., 5, 8, 17, 52.
-., 22, 75.
- ., 8, 23, 24, 51, 58,
59, 68, 74, 78. ., 6, 14, 48.
-, . -.
- - ;. , 93.
-1; , 125,
126.
. ., 11, 14, 34, 55.
. ., 3.
- , 160, 161.
., 41, 52, 55.
-., 22.
., 53.
, 39.
, 49.
-, , 35.
. . ., 38.
-.111 . ., 5.
, . .
-- , 2224,
34. . 2, 4, 15, 16.
-;. , 93.

. . . ., 50.
-- ., 76, 98.
, 4.
-, 2.
-. ., 38.
- , 15.
- , 24.
-^., 157.
, 17.
. . ., 4.
, 6.
--, 47. ., 10.
. , 6.
-, 23 - 2 6 , 45, 78, 94.
- . ., 28.
- - ., 22.
--^., 75.
, 7.
ToKnKb , 6.
- ,
, 6.
. , 6.
, 29.

, 3.
, , .. ., 159.
.
., 33.
-., 32.

, 3.
- , 5. ., 6.
. ., 2, 8, 10, 11, 19.
- (01), 26.
-, 27.
, 22, 24.
--., 93.
- . ., 42, 44.
, . .
, 1, 19, 28, 31, 4247, 79, 88,
89, 91, 9 8 - 1 0 0 , 104, 105, 111, 120,
126, 138, 142, 148, 150, 165, 167,171.
., 7, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 38,
46.
, 1, 47, 9598,
139.
, . . ., 48.
- . .,
15, 48.
- - , . ., 48.
-, 6. .,
3, 9.
. ., 38, 52.
4., 29.

80
, . .
., 40, 49, 51, 67, 71.
. ., 42.'
. ., 42.
-, 32.
-, 25.
-. ., 42.
1. ., 6.
^. .,
6, 19.
-, 25.
. ., 41,
50.
. . ., 151.
. , 4.
-, . .. .,
36, 48.
-., 74, 75.
, 9. ., 12.
.
., 20, 37.
. ., 27, 30.
1 . ., 34.
, 7. ..
7, 13.
, . .
. . . ., 42.
- , . .
., 53.
-03. ., 58.'
. .., 3.
. 1, 27.
., 42.
-, 42.
., 48, 74, 77, 93.
. ., 37, 51, 54, 58.
. ., 18.
, 5.
, 66.
, 6. .
. cy^ 36.
. ., 10,
45, 54.
, 44.
. , 17.
. ., 27, 29, 30, 45.
- -.
., 37, 38.
. ., 60.
., 24.
. ., 11.
. ., 18.
, . .
-, 181.
, 17. ., 1, 14, 15.
. ., 49.
. ., 7, 10, 17.
. ., .12, 14, 33,
37, 59.

-. ., 11.
. , 5.
., 23.
. ., 51.
, 8, 9.
. ., 44.
-. ., 34.
-, 28, 33, 34.
-, 27.
-, 19, 27.
- , 127.
-. ., 42.
11. ., 15.
. .,
27.
. ., 51.
-. ., 41, 42, 53.
-. . . ., 37.
. ., 32.
. . ., 54.
--., 1, 10, 36, 48, 74, 93,
130135, 139. ., 1, 7, 16.
, . ^.
., 26, 50, 57, 60, 78.
-, 157.
-, 93.
-., 15, 29.
-., 14.
- - --
, . ., 157.
. , 36.
- , 9.
, 10.
-, 163.
- , 127.
---, . .,
180.
-. ., 60.
-., 8.
., 181. ., 38.
., 1, 8, 9, 24, 28, 33, 47, 50, 51,
62, 63, 65, 73, 78, 130, 134, 135,137,
139, 140, 142, 181. ., 19, 20, 23,
42, 43, 49, 57, 59.
^ -.
., 14, 49, 55.

.
. ., 41.
.^, 159. ., 2,
26, 40, 47.
--, 23, 25, 78.
. ., 8.
. ., 16.
--. ., 35.
., 1, 15, 16, 28, 29, 33, 51, 78,
93, 98, 99, 123, 157, 162, 170. .,
7, 23, 24, 39, 44, 46, 52.

81

-., 24.
- , 27. ., 12, 17.
-. 1, 23.
. ., 40.
. ., 40.
-., 27.
-. . ., 20, 21,
45, 46.
-, . . ., 52.
-. . . ., 53.
. ., 16.
. ^, 161.
- - .
, 161.
. ., 1, 11, 17, 39, 59.
-. ., 49.
, . -.
. ., 9, 34, 40, 51.
-168.
-, 27.
. ., 1.
. ., 13.
24.
, 18, 74, 75.
^. . . , 16, 17,
29, 30, 32, 33, 51, 71, 78. ., 41.
-, 181. ., 60.
-., 75.
-., 23.
-., 40.
-., 28.
-, 29, 30, 35, 40.
-':, 24.
- - - , . ., 154, 156, 157.
., 37, 38.
-, . -.
-. ., 6.
-, ., 27.
-, ., 27, 138.
-- -,
25. ., 47.
-^., 76.
-, ., 27.
-, ., 27.
-- , 27.
. ., 19.
--, 27.
-., 45. ., 40, 58.
. ., 21.
. ., 19, 21, 30,
33, 41, 58.
. , 125.
- -, 126.
., 48.
-., 1, 2 3 - 2 8 , 33, 37, 45, 48,
50, 54, 59, 75, 76, 78, 87, 92, 103,
109, 120, 131, 141. ., 14, 19, 44.
-., 67, 78, 92.

- ,
19.
., 42, 77.
, . .
. ., 15, 48.
.. ., 52.
.-- , . .,
149, 150. ., 34, 48.
, 30, 3443. ., 10.
^. .,

10.
, . .
-, 159.
. . ., 2.
, . .
-., 27,45,137,139, 157. ., 48.
. . , 125. .,
49.
. ., 15.
- . ., 11, 16, 43.
. , 36. ., 43.
1-, . . ., 53.
- , 127.
-. ., 20.
. , 124126. .,
20, 49.
. , 125.
. . ., 9,
27, 39, 43.
-., 26.
--, . ., 180.
- --
. ., 59.
. ., 4.
. ., 4.
, 44.
., 93.
., 2, 5, 35. ., 23.
--1. , 161.
, . .
., 55, 58, 59.
-,, 172.
. . ., 2.
. -.
., 1.
. ., 45.
. ., 27, 43.
- 1. ., 27.
7, 8, 28, 29. ., 13.
-, 32.
1, 2, 7 10, 24, 42, 43, 47,
64, 72, 77, 81, 88, 92, 96, 97, 104
109, 129, 131, 133, 134, 145,161, 172.
., 3 - 5 , 7, 9, 10, 12, 13, 1719,
2 2 - 2 5 , 27, 2932, 35, 39, 41,43,44,
47, 52, 56.
-, . .
-, . . .,
57.

82
-. ., 1, 57.
-., 28, 30.
. ., 42.
, . . ., 57.
, 126, 127.
-, . -.
-
.
., 12.
-- , 180.
. , 125.
- . ., 12,
13, 42.
-., 24.
. , 125.
, 165, 167.
. ., 20.
-. OpioHb, 124.
-. , 124.
., 16, 17.
- ^

OpioHb, 124.
- 1, 124.
- ^

OpioHb, 124.
- ^ Opi, 124.
. ., 45.
. ., 11.
.
1, . . ., 46.
1 . . .,
28.

X.
. ., 3.
--. . . .,
53.
- . . ., 181.
., 26.
. ., 7.
-, . .,
42, 55.
. ., 38.
. ., 7.
- 75177..,
19, 21, 33, 36, 55, 57.
. ., 17.
-, 87.
'1. ., 16.
-., 14, 16, 47.
. .,
16, 18.
, ' , 29.
. ., 13.
-., 8. ., 45.
. , 44.

-., 40. ., 35.


- ^.
-, 128.
., 78.
-., 128. ., 19.
, . .
--, 150.
., 1, 1928, 3 0 - 3 3 , 42, 43,
46, 47, 76, 81, 83, 84, 88, 94, 9 6 - 1 0 0 ,
102, 103, 105, 106, 120, 122, 123, 125,
129, 133, 137, 139, 141, 145, 157, 159,
160,162164,166-168,170.172174,
181. ., 10, 12, 13, 19, 2 3 - 2 6 ,
38, 40, 42, 48, 52, 57. , 15.
, 17.
-., 8.
-, 27.
- , 78.
-., 1, 1 0 - 1 3 , 48, 135, 139, 145.
., 14, 17, 51.
, . .
-2, 47, 50, 57, 61, 65, 67, 80,
83, 128130,132. 1 3 3 , 1 3 8 - 1 4 0 , 142,
144, 145, 175. ., 1, 7, 10, 11,
25, 27, 38, 51, 58.
, 32.
'- -
9, 23.
-, , 25.
-,, 51, 63, 64.
., 44.
., 75, 76.
--, 159, 161.
-^., 169.
- . . .,
16, 52, 54, 56.
-, 7, 8, 19, 22, 74,
170, 175. ., 33.
. .. ., 2, 7, 11.
., 50, 53, 54, 58, 62.
--, . -.
- , 81.
-., 34, 35.
-, 167.
-., 34.
-., 8.
-, 176. ., 59.
-., 21.
-^., 157.
-., 1, 39, 40, 49, 51, 66, 67,
128, 138, 170, 171.
-, . -.
., 43.
, , 25.
., 75, 93.
-, 27.
- 1, 124. ., 60.
-, 157.

83
-- -- . ., 16, 24, 44.
, 178.
^. ., 48.
-^., 29.
I . ., 28.
--, 99.
. . ., 59.
-, 21,22. ., 14. ---, 180.
^^} , 9.
. . ., 59.
1 . ., 13. , 10.
, 30.
.
1., 34, 57.
., 3.
-, . -.
^ . ., 9.
--.1., 1, 19, 2^26, 47, 78,
---. ., 16.
97, 105, 152, 160, 169,177,181. .,
, ., 36, 37.
7, 11, 1618, 24, 25, 35, 41, 47, 48,
-. ., 46.
55, 58.
-, . . ., 33.
-, . .
.
-., 21.
43. ., 16.
-, 159.
- . .,
, 44.
41.
. , 9.
-. ., 10. ., 16.
., 10.
- - . ., 16, 42.
, . .
-, . -.
, ., 27.
, 175177. ^., 19, . ., 11.
. , 44.
21,^26, 55 - 5 7 .
- , . ., 150. -, 25, 26, 78.
-., 138.
., 35.
, 16, 17, 126, 162. -, , -.
--1 . .,
., 15.
18.
-., 26.
.11 ( ) ., 157.
-., 20. ., 1.
03. ., 41.
., 52.
'. . .. ., 37.
-, . .
-. , 98.
. ., 18.
, . , 8.
, 43.
-^111 , 9.
., 8, 34.
, 169. ., 42, 48, 49. , , 27.
, 166.
., 59.
-, . -. ., 54. -. ., 34.
, 29.
- -.
-^., 169. ., 48.
., 87, 38.
-- , 180. , . .
-, 178.
. . 36.
-., 181
-., 20, 50. ., 41.
. ., 14, 41, 48, 49, 55. , . .
, . ., 48, 49. -., 76.
-. , 173.
, ., 27.
- - , 181.
. ., 2, 7, 10, 14, 47.
, 127.
- , 127. ., 178.
-, 166, 169. 1., 47, 58.
. . ., 4.
-' . ., . ., 44.
-. . ., 154.
16, 34, 41.
. , 43.
., . .
-. ., 34.
--, 32.
-, . -.
-, . -.
-^, . . ., -, 169.
, 40.
37, 50,
-. , 79, 80.
-. ., 41.
- . -, 44.
, 44,
., 18.

84
-, ,
, 163.
-, 23, 28, 29.
^., 22, 27, 33, 103.
-., 63, 64.
, 157.
-, . ., 40, 55, 58.
, . .
-- , 20, 22, 77, 131,
134, 137, 164, 166, 168, 172, 174,
., 2.
-, 8.
- . ., 51.

.
, 17.
-, 44.
-., 21.
-., 20, 77.
-., 24. ., 58.
- , 81.
-., 20, 11, 43.
-, 21.
- , 38, 9.
-32, 33, 79, 177. .,
57, 59.
-., 26, 49, 181. ., 56.
-. ., 58.
-^., 22.
-., -21.
-03. ., 38.
-., 78.
-. , 161.
--. 22, 24.
--. 9, 22.
-, 20. ., 58.
- , 32, 99, 166,
178181. ., 55, 57.
-, . -.
- . .
., 58.
, 80.
-., 22, 23.
, . . .
., 53.
, . ., ., 53.
-, 20, 129, 135, 137,
164.
:
:
,
,
,
-, 35.
--., 178.
-., 138.
1, 35.
., 42, 75.
--., 22.
., 51, 61.
- , 9.
- (), 19, 21, 25, 27.
., 40.
., 25.

, , 20.
., 20, 49, 53.
, 44, 45.
-., 24, 51, 61, 62, 65.
-., 59.
, , 27.
-1, 20, 28, 34, 35, 40,
42, 77. ., 17.
. ., 59.
-, , 27.
1. ., 23.
, . .
. .
-., 19, 45, 49, 51 53,
62. ., 41, 46.
-., 50.
, . -.
-,
25.
. , 47.
-, 25.
-., 22.
, 127. .,
43.
, 127.
177.
. , 36.
, . .
. , 127.
, 30.
-., 40.
- 1
, 43.
-, , 27.
, . . ., 53.
, . -.
-- ,
27.
-, 27.
-, 27. ., 40.
- , . -
.
,
17.
- , 27.
- ^, 26. ., 40.

.
- (), 26, 33.
-, . -.
-, . -.
-. . 1.
, 36.
-., 2.
, 5.
. , 6.
, 3. .,
58.
, 6.

85

- , 2.
MCTH., 35.
, 2.
-, 40.
- , 10.
- , 108, 130.
., 22, 23, 39.
-, . -.
- . 1. ., 54.
- - . ., 35.
- . ., 40.
. ., 30.
, . .
, 6.
. ., 21, 27, 29
31, 44, 49, 56.
-, . -.
. . ., 59.
., 1, 2, 5, 34, 44, 48,
49, 65, 79, 129. ., 16, 19, 23, 34.
, . ., 39, 52.
. , .. .,
34, 57.
, 29.
, . . .,
50.
. ., 10.
., 35.
-., 35, 39.
-., 23.
., 26, 76, 98. ., 38.
. -, 25.
. ., 11.
- , 3, 6.
- , 5.
--. , 77.
, 17.
- . , 34, 35, 43, 7 7 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 8 .
, . . ., 41.
. . ., 8,
17.
, 44.
, . .
-, 149, 157, 173. ., 10,
1215, 17, 18, 2225, 81, 32, 34, 85,
3 7 - 4 2 , 4446, 49, 50, 53, 55, 57.
, . .
- . , 11.
-. 17.
, 28, 40.
, 36.
, 44.
-, 75, 117, 154,
162, 1 6 6 - 1 6 8 , 170, 181.
-, . ., 155, 156.
., 37.
., 51, 68, 69, 71.
, 44.

1 ,
3.
-, . -.
. ., 1.
-. -.
, -^^. . . .,
28.
- , 127. .,
28.
, 17.
-. , 92, 93.
., 28, 42.
- . ., 18.
:-'. . ., 153.
- -.
, 8.
, . ., 149.
- , 3, 5, 6,
1 4 9 - 1 5 1 , 159, 160, 163.
- -, 3,
. ., 2, 2831, 42, 44,
54, 56.
-. ., 27.
-., 44.
., 144, 145. ., 39, 51, 54,
.
., 54.
. ., 4.
- . ., 37.
. ., 26, 56.
- .
. ., 14.
, . .
, 148.
-, ., 56.
.
-, ., 27.
^. ., 51.
- . ., 39
, . .
-, . . ., 37.
, 9.
-. , 173:
-, . -.
, . .
, 29.
., 17.
. . ., 8, 39.
, 42.
,, 55,
,
,, 14.
. ., 55.
-., 43.
-., 20, 21, 24, 45, 78.
-- .
1, 124.
3

86

. ., 16,39.
- , . .
., 53.
, 43.
-, . -.
, 29.
-. . ., 59.
., 24.
- , 81.
-, . .
-., 27.
-- -, 178.
-., 51, 63, 64.
-, 48.
-, 66, 79.
-^, 157. ., 39.
-, 8.
--., 8.
-, 178.
. ., 58.
, . .
, 30.
, ., 3, 6.
1.1.., 49,54.
-.
. 1.
., 24, 29, 51, 64.
, . .
. 15.
. ., 18 27.
-., 78.
- , . .
., 41.
. ., 44,
46, 49, 50, 55.
1 , 40.
- , 168 170.
., 47, 48, 50, 51.
-, . -.
-., 41.
. . ., .,37.
, 44.
, 30.
, . ., . 36.
- . .,
18,
. ,
43.
- , 26, 27.
. ., ., 3, 23,
33, 37, 44, 52.
-., ., 4, 17, 39, 58.
. ., 14, 39,
48, 50, 51.
, 17.
-. . .,
49.

^., 26, 78.


, 172. ., 43, 54.
., 25, 59.
, 54, 78.
, 40.
- ., 51.
, . .
1, 44, 45.
, . ., 155157.., 37.

.
, , ., 26.

.
1 . ., 27.
--., 10.
, 8. ., 11.
. .,
2, 3.

.
^-. ., 17, 50.
-, . -.
-, . . .,51.
, . .
- -,
., 37.

.
. , ., 9.
., 65.
-., 157.
., 23, 24, 137. ., 12, 43, 52

., 4, 27.
- . , 23, 24, 26, 45, 50, 58, 60, 61
78, 170.
-. , ., 23.
-. ., 34.
-. -.
., ., 23.
, . .
^., 16.
03. , ., 13, 52.
-, . -.
-., ., 13.
- 1 , 80,
99, 119, 149, 150, 168 170. .,
13, 24, 38.

87

. ., 10.
, . .
-- ^., 178.
--, 181.
, . .
, . .
., 9, 128. ., 4, 24, 46.
, , , 163.
- -., 24.
- --. . ., 178181.
, 6, . 9.
-., 17. ., 9, 15, 23.
-., 76.
- , 19, 20.
, 7.
-, , 20, 49.
.. ., 37.
-, 27.
- 26.
-;, 28.
- ,
11.
-- , 26.
, 17.
., 24.
1
. . ., 24.
- . ., 24,
47, 58.
-, . . 28.
, 8, 44.
., 8, 73.
--- , 25. ., 15, 24, 46, 58.
-MtcTH., 169.
-., 74.
-, 44.
- , . ., 154,
156. ,, 37.
-, . ., 149, 150.
., 3, 32, 34, 43, 45.
-, . . ., 33,
34, 47.
, . .
. ., 27.
. ., 27.
1 . ,, 13.

.
. ., 5, 6,
, 1 4 , 1 6 - 1 8 , 24, 2628,34, 35, 3 7 41, 43, 44, 47, 4 9 - 5 5 , 58, 59.
. . ., 39.
-, ., 51*
. ., 51.
-. ., 13.
, . -.
- , 7.
-. . ., 20.
., 43.
. ., 21.
-, 20.
, . . ., 57.
. ., 29, 59.
1. ., 28.
- , , 37,
- . .,
28, 58.
, 29, 30.
.
., 1 3, 34.
-, . . ,, 57.
-., 175. ., 56.
---- . ., 41.
. ., 10, 13, 54.

.
. ., 35.
. . ., 35.
. ., 22, 2831, 34, 38,
41, 44, 45, 45, 55, 5759.
., 50, 57, 60.
, . .
. ., 35, 51.
-., 10.
. ., 5.
1 , 10, 15.
-. ., 10.
1 , 16.
- , 37.

II ^.
. , .
5
24
30
31
40
43
44
57
58
68
90
99

30
33
5
9
1112
4
5
20
26-27
25
1
4
5

105
108
117
118
129
132
134
135
140
143
145

40
22
11
17
19
20
34
3839
14
21
33

154
157

158

161
162
163
165
167

171

172
175
177

8
11
1617
28
12
15
19
38
15
22
32 .
34
5
6
39
37
16

.
:

. 27

(Astragalus . gacantbae)


-
Lasiagros tissplendens
druricum


:
^

()

Eestuca

-
-
--
-

.
. 37.

(Oxytrops . 0. tricbophysae
Bge).


. -.
Lasiagrostis splendens
dauricum

,
-
; :
Vulpanser rutila.

( )

Festuca

-.
-
--
-

1. 27
71
. 88
94
120

32
2
27
11
11

. 6
IY. 2

2
2

9
10
71
Y. 14
20
39
46
47
58
59
61
76
77
80
^ 82
83
85
88
93

90
100
102
104
111

128
131

2
13
1
2
3
11
5
16
7-8
19
29
8
3
35
37
38
12
2
3
5
11
1
14
46
2
41
56
11
5
6

1
7
113
6

' 1 .

( , - ( ? )
)

1865); , 1865).
'1.
-.
-


. 158
. 156
(.);
(.);
;

-:
--

. . ,
78)
78).
-
--


.
1

-
-

4
-

^
.
-

^
^
'

-
-;

-
-
-
-
-

-
-

--

4i
ooooooooo-oooo;

^^

T l

-^'-

"00 '
"

T.Y

^^

-.. 26.

^^

--

T. IX.

26.

..
.36.

^^
. 3Z.

i
?'"

3 = -

'
'ii:/>Fie2pf(p. S ne. .f/yibUM-it S. //- /

T. XI.

s? ' -

If f i l

'X

.28.

......^.

T. XI I.

'
kl

i
s
-i:

28 5.

T. XIIL

, '

'1

- vrt \ T
/

'

J ^^

.28.

\
1
7", . '

T. XIV.

<

' i
' '.1"

if'.
^

^ > '

.28,

'

T. XY.

4-

"

..

T. X V I .

j a i f t -

....

Z^JJ^PiT'
. 32

i. ,

T.vil.

.34

in
0

/ . ,

; ^

\
;

, . J;

s ^

~ , - i -

T. XX.

. XXI.

. . . .. N^>4

T.XXil.

5
.44

f.-f-

vV/'

' 1

. 49

: ; '

.52

T.XXIII.

. . ..

T. XXIV.

T. XXVI.
1

10

11

12

A
13

19

14

15

16

jy

^ LU

20

f
24

27

28

29

3cL. M'

IB