You are on page 1of 10

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELANGOR (SATU)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3
1 JAM
NAMA : ________________________________ MARKAH
KELAS :
BAHAGIAN A
Baca dan bulatkan jawapan yang betul. (20 markah)

1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar


______________ kepadanya.
A. kad Selamat Hari Raya
B. kad Selamat Hari Deepavali
C. kad Selamat Tahun Baru Cina

2. Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama yang


dianuti oleh Raju?
A. Islam
B. Buddha
C. Hindu

90

3. Hendry tidak makan secara berlebihan, walaupun makanan itu


sedap.
A. Dia tidak kuat makan.
B. Dia tidak suka makanan itu.
C. Dia mengutamakan kesihatan.
4. Rizul terjumpa sebuah dompet di kantin sekolah. Dia
_____________
A. mengambil dan membelanjakan wangnya.
B. mengambil dan serahkannya kepada guru.
C. mengambil dan simpan dalam begnya.

5. Saya membasuh baju dengan ____________________


A. sabun
B. ubat gigi
C. syampu

6. Kemudahan awam seperti tandas, telefon awam dan paip


bomba mestilah diawasi dengan _____________________
A. sangat baik
B. merosakkannya
C. tidak mengambil tahu

7. Syahira selalu __________________ adiknya yang


belum pandai membaca.
A. tidak peduli
B. membiarkan
C. menunjuk ajar
8. Apabila bercakap dengan ibu bapa kita mestilah_________.
A. kurang sopan.
B. meninggikan suara.
C. merendahkan suara.

9. Jika kamu bersalah, kamu akan


________________________
A. meminta maaf.
B. mengulangi kesalahan itu.
C. membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan.

10. Kita patut ___________________ semasa lagu Negaraku


dinyanyikan.
A. berlari
B. berdiri tegak
C. berbual bersama kawan

[ 20 markah ]

BAHAGIAN B
A. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL atau
SALAH. (20 markah)

1. Azman meminjamkan pembaris kepada Chong.


2. Singh dan Raju bermain bola sepak di padang.
3. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah.
4. Vickey membantu Lisa menyelesaikan kerja sekolah.
5. Sandy suka berhutang dengan kawannya.
6. Kumar dan Koh pergi ke perpustakaan bersama.
7. Zarina mengajak Chua pergi ke pusat hiburan.
8. Anysa selalu membantu ibunya menjaga adik.
9. Muzazri suka melawan kata ayahnya.
10. Rashid membantu ibunya mengemas rumah.

C. Isi tempat-tempat kosong di bawah ini dengan perkataan


sesuai. (10 markah)
mengelap
membersihkan

yang

menyusun
menyapu

1. Maria membantu abangnya ______________ cermin tingkap.


2. Sumathi______________ semula buku-bukunya di dalam almari
selepas menggunakannya.
3. Divashini sedang ________________ kolam ikan di belakang
rumahnya.
4. Levina _________________ bunga di halaman rumah.
5. Kakak sedang _______________ sampah di ruang tamu.

[ 20 markah ]

D. Isikan tempat kosong dengan kata yang sesuai. (10 markah)


biru

merah

empat

putih

kunin
g
negar
a

Negaraku
menyanyikan

Jalur Gemilang
negeri

1. Bendera Malaysia diberi nama ___________________.


2. Malaysia mempunyai 14 buah __________________.
3. Bendera Malaysia mempunyai ________________ warna.
4. Warna warna pada bendera Malaysia ialah _____________,
______________ , _______________ dan
_______________.
5. Lagu Kebangsaan Malaysia ialah ________________________.
6. Kita mesti berdiri apabila _______________________ lagu
Negaraku.
7. Kuala Lumpur ialah ibu ________________________ Malaysia.

[ 10 markah ]

E. Tandakan () bagi penyataan kepentingan nilai baik hati dan (X)


bagi pernyataan sebaliknya.(7 markah)
Rizul menolong Muzazri yang tercedera
semasa bermain bola sepak

1. Mengeratkan hubungan antara Rizul dan Muzazri.


2. Merenggangkan hubungan antara Rizul dan Muzazri.
3. Mendapat pujian daripada guru.
4. Membalas dendam terhadap kawan.
5. Mewujudkan suasana harmoni antara mereka.
6. Mendapat balasan yang baik.
7. Disukai oleh rakan-rakan yang lain.

[ 7 markah ]

F.

Gariskan jawapan yang betul. (20 markah)


1. Orang yang (berdikari, berani) tidak mengharapkan bantuan orang
lain.
2. Jangan memanggil kawan kita dengan panggilan yang ( baik ,
buruk ) dan yang dibencinya.
3. Murid yang sering meminta pertolongan orang lain ialah murid
yang tidak mempunyai sikap (berani, sombong).
4.

Pembakaran

sampah

secara

terbuka

akan

menyebabkan

pencemaran ( udara, air).


5. Kita hendaklah menggunakan ( basikal , jejantas ) ketika melintas
jalan raya.
6. Patuhilah

peraturan

dan

undang-undang

jalan

raya

untuk

mengelakkan (keletihan , kemalangan).


7. Kita digalakkan menanam pokok bunga di ( halaman , belakang )
rumah agar persekitaran menjadi lebih indah.
8. Pada bendera negeri Pulau Pinang terdapat gambar pokok (durian,
pinang).
9. Hutan simpan adalah hutan yang dijaga dan pokoknya ( tidak
boleh , boleh ) ditebang.
10. Kita perlu makan makanan yang (manis, berkhasiat) untuk kekal
sihat.

G.

Nyatakan satu peraturan di tempat-tempat berikut.


(10 markah)
1

H.

Nyatakan cara kamu menghormati ibu bapa.

(3 markah)

Cara Menghormati
dan Menyayangi
Ibu Bapa

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh ,

Disemak oleh,

..
(SYAFIQAH BINTI MAT YUSOF)

..
(PATHMALOSINI A/P ARNASALAM)
Ketua Panitia Pendidikan Moral,

Disahkan Oleh,
.
(MOHD KHAIREE B MOHAMMAD)
GPK Pentadbiran,

10