Вы находитесь на странице: 1из 1

Om nu det didaktiska upplgget ska kunna bidra till skolans utveckling, kan det vara

intressant att titta p vilka frutsttningar som krvs fr att s ska ske. Larsson och Lwstedt
(2014) skriver om sex frutsttningar fr skolutveckling i sin bo Strategier och
frndringsmyter. Dessa sex r frmga till organisatoriskt lrande, att lrares arbete
synliggrs, utvecklade organisationsfrestllningar, att arbetslag r lrlag, kollektiv
disciplinering och organisatoriskt ledarskap. Alla dessa sex punkter samverkar fr att
frndring ska ske inom skolans ramar. Utver dessa frutsttningar, nmner boken ocks
vilket motstnd som kan finnas nr det kommer till skolutveckling. Ett problem r att lrarens
arbete r i stor utstrckning individuellt. Nr det gller en didaktisk frndring i ett klassrum,
innebr det tv saker. Fr det frsta kan det bli s att frndringen stannar i det klassrum som
den enskilde lraren infrt det i. Lraren delar allts inte med sig till vriga kollegor. Fr det
andra kan den individuelle lraren vlja att inte tillmpa frndringen i sitt klassrum, ven om
det finns en verenskommelse att en sdan frndring ska ske.
Men fr att se hur det frslag p hur datorn ska anvndas p ett bttre stt och stllas mot de
sex punkter fr skolutveckling som tidigare nmnts (Larsson & Lwstedt, 2014), kan det se ut
p fljande vis. Rektorn ansvarar till stor del fr det organisatoriska lrandet. Helt enkelt att
lrare uppmuntras att individuellt frbttra sin undervisning fr att sedan dela med sig av sina
erfarenheter till sina kollegor. Drefter r det viktigt att lrarens arbete synliggrs, som till
exempel detta arbete. Allts mjlighet att dokumentera sin process som leder till frndring,
genom bland annat aktionsforskning. Nsta steg behandlar hur viktigt det r att det finns en
vi-knsla p skolan. Att skolan uppfattas som en enhet och att frndringar leder till positiva
resultat fr hela skolan. terigen, en villighet frn den individuelle lraren att tillmpa det nya
upplgget nr det gller elevers bruk av datorer. Utbytet at kunskaper kan ske om lrarlaget
verkligen fungerar som enhet och inte bara ngot som en lrare tillhr fr att sedan nd g
vidare och gra saker p sitt stt. Om nu respekten fr varandra som yrkeskollegor existerar,
uppstr en kollektiv disciplinering. Nr lrarlag jobbar tillsammans blir det lttare att
vervaka att frndringsfrslagen efterfljs. Slutligen r det viktigt att rektorn ser och hller
med om en frndring av datorns anvndning i klassrummet behvs. Det behvs ett
organisatoriskt ledarskap p skolan som r bde positiv till frndringar och arbetar fr att de
ska genomfras. Allts mste rektorn i det hr fallet erknna att bruket av datorer i dagslget
kostar fr mycket tid. Om rektorn inte anser att det r ett problem, r det ett stort hinder fr att
en didaktisk utveckling kan ske p den aktuella skolan.

Похожие интересы