You are on page 1of 24

TRKE (Orijinal Talimatlar)

erit Testere
LB1200F

KULLANIM KILAVUZU
NEML: Kullanmadan nce Okuyun.

TEKNK ZELLKLER
Model
ark boyutu
Maks. kesme kapasitesi
Yksz hz

Kesme hz
Bak boyutu
Genel boyutlar
Tezgah boyutu
Net arlk

LB1200F
305 mm
165 mm
Yksek
840 dak-1 (50 Hz)/1.040 dak-1 (60 Hz)
Alak
420 dak-1 (50 Hz)/520 dak-1 (60 Hz)
13,3 m/sn (800 m/dak) (50 Hz)/
Yksek
16,7 m/sn (1.000 m/dak) (60 Hz)
6,7 m/sn (400 m/dak) (50 Hz)/
Alak
8,3 m/sn (500 m/dak) (60 Hz)
evre 2.240 mm x Genilik 6 mm, 13 mm, 16 mm
615 mm x 775 mm x 1.600 mm
560 mm x 400 mm
81,2 kg

Srekli yaplan aratrma ve gelitirmelerden dolay, burada belirtilen zellikler nceden bildirilmeksizin deitirilebilir.
zellikler lkeden lkeye farkllklar gsterebilir.
EPTA Prosedr 01/2003 uyarnca arlk
Simgeler
END215-2
Aada makine iin kullanlan simgeler gsterilmitir. Makineyi
kullanmaya balamadan nce bu simgelerin ne anlama geldiini
renin.
.......... Kullanm klavuzunu okuyun.
.......... Makineyi prizden ekin.
.......... Koruyucu gzlk kullann.
.......... Elinizi veya parmaklarnz baa yakn tutmayn.
.......... Sadece AB lkeleri iin
Elektrikli cihazlar evdeki p kutusuna atmaynz!
Kullanlm elektrikli cihazlar, elektrik ve elektronikli
eski cihazlar hakkndaki 2002/96/EC Avrupa
ynergelerine gre ve bu ynergeler ulusal hukuk
kurallarna gre uyarlanarak, ayr olarak toplanmal ve
evre artlarna uygun bir ekilde tekrar
deerlendirmeye gnderilmelidir.
Kullanm amac
Bu makine uygun testere ba kullanlarak ahap malzemelerin
kesilmesi iin tasarlanmtr.
G kayna
ENF001-1
Makine yalnzca zerindeki etikette belirtilen gerilim deerlerine
sahip, tek fazl AC g kaynaklarna balanmaldr. Operatrn
elektrik arpmasna kar korunmas iin bu makinenin kullanm
srasnda topraklanmas gerekir. Yalnzca atall toprakl tipte
fileri ve makinenin fiine uygun kutuplu prizleri olan telli
uzatma kablolar kullanlmaldr.
Yalnzca Avrupa lkeleri iin
Grlt
Tipik A arlkl grlt seviyeleri:
ses basnc seviyesi: 81 dB (A)
ses gc seviyesi: 94 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)
Koruyucu kulaklk takn.
Bu deerler EN61029'a gre belirlenmitir.

AT Uygunluk Beyan
Makita Corporation, sorumlu retici firma olarak, Makita marka
makine/makineler ile ilgili u hususlar beyan eder:
Makinenin Ad: erit Testere
Model Numaras / Tipi: LB1200F
seri retimdir ve
u Avrupa Ynergelerine uygundur:
2006/42/EC
Ve u standartlara veya standartlatrlm belgelere uygun olarak
retilmitir:
EN61029
AT Tipi Muayene Sertifikas Numaras M6A 10 05 26932 017
AT Tipi Muayenesi u firma tarafndan gerekletirilmitir:
TV SD Product Service GmbH, Zertifizierstelle,
Ridlerstae 65, 80339 Mnchen, Almanya
Tanm Numaras 0123
Teknik dokmanlar aada bilgileri verilen Avrupa'daki yetkili
temsilcimiz tarafndan saklanmaktadr:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ngiltere
25. 05. 2010

Tomoyasu Kato
Mdr
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GVENLK TALMATLARI

ENA001-2

UYARI: Elektrikli aletler kullanlrken yangn, elektrik


arpmas ve yaralanma risklerinin en aza indirilmesi iin
mutlaka aada sralanan talimatlar da dahil tm temel
gvenlik talimatlar dikkate alnmaldr. Makineyi kullanmaya
balamadan nce tm talimatlar okuyun ve daha sonra
bavurmak zere saklayn.
Gvenli alma iin:
1. alma alann temiz tutun.
Dank alma alanlar ve tezgahlar kazalara davetiye karr.
2. alma alannn evresine dikkat edin.
Elektrikli aletleri yamura maruz brakmayn. Elektrikli aletleri

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

nemli ve slak yerlerde kullanmayn. alma alann iyi


aydnlatn. Elektrikli aletleri, yangn veya patlama tehlikesi
bulunan ortamlarda kullanmayn.
Elektrik arpmalarna kar dikkatli olun.
Topraklanm yzeylerle (rn. borular, radyatrler, ocaklar ve
buzdolaplar) temastan kann.
ocuklar uzak tutun.
Etrafnzdaki kiilerin makineye veya uzatma kablosuna
dokunmasna izin vermeyin.
Etrafnzdaki kiileri alma alanndan uzak tutun.
Makineyi ortada brakmayn.
Kullanmadnz zamanlarda makineyi kuru ve ocuklarn
eriemeyecei yksek veya kilitli bir yerde saklayn.
Makineyi zorlamayn.
Makine, ilgili i iin ngrlen hzda kullanldnda daha iyi ve
daha gvenli alr.
Doru makineyi kullann.
Kk makineleri veya paralarn, yksek kapasiteli
makinelerin ngrld ilerde kullanmayn. Makineleri
ngrlmedikleri iler iin kullanmayn. rnein, daire testereyi
aa gvdesi veya ktk kesmek iin kullanmayn.
e uygun giyinin.
Bol giysiler, taklar kullanmayn. Bunlar hareketli paralara
kaplabilir. Darda alrken i eldivenleri ve alt kaymayan
ayakkab giymeniz nerilir. Uzun salarn uygun biimde
rtlerek korunmas gerekir.
Koruyucu gzlk ve koruyucu kulaklk kullann.
alma biimi toza neden oluyorsa ayrca toz maskesi
kullann.
Toz ekme aralar kullann.
Toz ekme ve toplama aralarnn balanmas iin aralar
verilmise, bunlarn balanp gerektii ekilde kullanlmasn
salayn.
Kabloyu kt kullanmayn.
Makineyi tamak veya fiten ekmek iin asla kabloyu
kullanmayn. Kabloyu sdan, yadan, keskin kenarlardan uzak
tutun.
zerinde altnz paray sabitleyin.
Paray sabitlemek iin mandal veya mengene kullann. Bu,
elinizi kullanmaktan daha gvenlidir ve her iki elinizin de
makineyi kullanmak iin serbest kalmasn salar.
Fazla ileriye uzanmaya almayn.
Her zaman yere salam basn ve dengenizi koruyun.
Elektrikli aletleri bakml tutun.
Daha iyi ve daha gvenli bir alma iin kesici aletleri temiz ve
keskin tutun. Yalama ve aksesuar deitirmeye ilikin
talimatlara uyun. Makinenin elektrik kablosunu dzenli olarak
kontrol edin ve hasar grmse yetkili servis tarafndan
onarlmasn salayn. Uzatma kablolarn dzenli olarak
kontrol edin ve hasarlysa deitirin. Elektrikli aletin saplarn
mutlaka kuru ve temiz tutun ve saplara ya veya gres
bulamasna izin vermeyin.
Makineyi fiten ekin.
Kullanmadnz zamanlarda, bakm yapmak gerektiinde veya
bak, u, testere gibi paralar deitirmek istediinizde,
makinenin fiini mutlaka ekin.
Ayar anahtarlarn makinenin zerinden karn.
Makineyi altrmadan nce stnde ayar anahtar olup
olmadn kontrol etmeyi alkanlk haline getirin.
Makinenin yanllkla almasna izin vermeyin.
Fii taklyken ve parmanz ama/kapama dmesi
zerindeyken makineyi tamayn. Fii takarken makinenin
kapal olduundan emin olun.

18. Ak havaya uygun uzatma kablosu kullann.


Elektrikli aletleri ak havada kullanrken, yalnzca ak havada
kullanma uygun uzatma kablolarn kullann.
19. Tedbirli olun.
Ne yaptnza dikkat edin. Daima saduyulu davrann.
Makineyi yorgun olduunuz zamanlarda kullanmayn.
20. Paralarn hasarl olup olmadn kontrol edin.
Makineyi kullanmaya devam etmeden nce, ilevlerini gerektii
ekilde yerine getirdiklerinden emin olmak iin muhafazann
veya baka bir parann hasar grp grmediini kontrol edin.
Hareketli paralardaki ayar bozukluklarn, tutukluklar, krk
paralar ve makinenin ileyiini etkileyebilecek dier hususlar
kontrol edin. Hasar gren muhafazalar ve dier paralar, bu
klavuzda aksi belirtilmedii takdirde, yetkili servis tarafndan
tamir edilmeli veya deitirilmelidir. Hasarl ama/kapama
dmesi yetkili servis tarafndan deitirilmelidir. Ama/
kapama dmesi almayan makineyi kullanmayn.
21. Uyar.
Bu kullanm klavuzunda veya katalogda nerilenlerin dnda
herhangi bir aksesuarn veya parann kullanlmas
yaralanmalara yol aabilir.
22. Makineyi yalnzca yetkili servislere tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili tm gvenlik dzenlemelerine uymaktadr.
Makine yalnzca yetkili kiilerce, orijinal yedek paralar
kullanlarak tamir edilmelidir. Aksi takdirde kullanc ciddi
biimde yaralanabilir.

MAKNEYLE LGL LAVE GVENLK


KURALLARI
BU TALMATLARI SAKLAYIN.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Koruyucu kulaklk kullann.


Makineyi yanc svlarn veya gazlarn bulunduu
ortamlarda kullanmayn.
Her zaman yz maskesi veya toz maskesi kullann.
Kullanmadan nce bakta atlak veya hasar olup
olmadn dikkatlice kontrol edin. atlak veya hasarl
baklar derhal deitirin.
Yalnzca retici tarafndan nerilen ve EN847-1e uygun
testere baklarn kullann.
Yalnzca bu klavuzda nerilen aksesuarlar kullann.
Zmpara ta gibi uygun olmayan aksesuarlarn
kullanlmas yaralanmalara neden olabilir.
Kesilecek malzeme iin uygun bir testere ba
seilmelidir.
Yksek hz eliinden retilmi testere baklarn
kullanmayn.
kan grlty azaltmak iin, ban keskin ve temiz
olduundan emin olun.
ivi ve vida gibi metal malzemeleri kesmeyin. Kesme
ilemine balamadan nce alma paras zerinde ivi,
vida ve herhangi bir yabanc madde olup olmadn
kontrol edin, varsa kartn.
alma dmesini amadan nce tezgah zerindeki
anahtarlar, baklar vs. kaldrn.
alma srasnda KESNLKLE eldiven takmayn.
Ellerinizi testere bann hareket alanndan uzak tutun.
KESNLKLE testere bann hareket alannda durmayn
ve bakalarnn da durmasna izin vermeyin.
Makineyi gerek bir iparas zerinde kullanmadan nce
bir sre bota altrn. Titreim veya sarsnt olup
olmadn kontrol edin. Titreimler ve sarsntlar, ban

16.
17.
18.
19.
20.

yanl takldnn veya uygun ekilde dengelenmediinin


gstergesidir.
Tezgah ara parasn anmsa deitirin.
Ahap kesme ilemi srasnda erit testereyi bir toz
toplama cihazna balayn.
Testere eridini koruyan kapak veya muhafaza akken,
makineyi altrmayn.
Testere eridi ve hz seiminin kesilecek malzemeye
uygun olmasna dikkat edin.
Hareket halindeyken testere eridini temizlemeye
almayn.

ark
Ayar dmesi (Ban gerdirilmesi iin)

Ayar dmesi (C)


st kapak
Ayar dmesi (D)
Ayar dmesi (Bak klavuzunun ayarlanmas iin)
Ayar dmesi (Bak klavuzunun sabitlenmesi iin)
st bak klavuzu
Bak

Ik dmesi
Ama/kapama dmesi
Klavuz mesnedi

Ayar dmesi (C)


Ayar dmesi (D)
Ayar dmesi (V kayn gerdirilmesi iin)

Alt kapak

Tahrik kay
Tama Kolu
ark

Stand
Toz kutusu

Tekerlek

(Hzl skme) kolu

Ayar dmesi (Kesici alet takibinin ayarlanmas iin)

Ayar kolu (Tezgah eiminin ayarlanmas iin)

Kilitleme kolu

(Tezgah eiminin sabitlenmesi iin)

Toz temizleme k

MONTAJ
erit testere bann sabitlenmesi
alma srasnda erit testere sallanyor, kayyor veya hareket ediyorsa, erit testere tezgah mutlaka zemine sabitlenmelidir.

Kasa

Stand taktktan sonra tama kolunu ve tekerlekleri takn.

Tama Kolu
Pul

mbus cvata
Tekerlek

Toz kutusunun taklmas


Tespit
delii

Konumlan
drma
delii
Ray

Toz kutusu, testere tezgahnn altndan taklr. Toz kutusunu takarken, plaka yayn
(sabitleme iin) makine konumlandrma deliinin i kenarna takn, toz kutusu
dirseklerini raylar zerine oturtun ve ardndan dar doru kaydrn.
Tespit plaka yaynn n kenar, makine tespit deliine oturduunda, toz kutusu
taklm olur.

Ray

Dirsek

Toz kutusu
Plaka yay

Dirsek

Cvatalar kullanarak tezgah mile sabitleyin.


Mil

Tezgah

Cvatalar
Cvatalar

Pim, nakliye srasnda taklr, bu nedenle kartlmas gerekir.

Pim

Tezgah

Klavuz raynn taklmas


Klavuz rayn drt adet kelebek vida ve pul ile tezgaha sabitleyin.

Pul

Kelebek vida

Klavuz ray

KULLANIMA LKN TANIMLAR


Ama/kapama ilemi

Dme kapa
KAPAMA
dmesi

Ik dmesi

DKKAT:
Makineyi altrmadan makinenin nce ak, ardndan kapal konuma
getirildiinden emin olun.
Dme kapa, yukar doru kaydrlarak kolayca alabilir.
Makineyi altrmak iin AMA (I) dmesine basn.
Makineyi durdurmak iin ise KAPAMA (O) dmesine veya dme kapana basn.

Lambalarn yaklmas
Lambay amak iin dmeyi yukar (I), kapatmak iin ise aa (O) bastrn.

AMA dmesi

Makineyi altrmak iin ama/kapama mandaln kaldrn.


Makineyi durdurmak iin ama/kapama mandaln aa ekin.

AIK

ttirme ubuu

ttirme ubuu

ttirme ubuu, kol uzants olarak grev yapar ve testere bana kazara
dokunulmasn nler.
erit testere ba ile klavuz mesnedi arasndaki mesafe 150 mm'den ksaysa
mutlaka ittirme ubuu kullanlmaldr.
ttirme ubuunu, testere tezgah yzeyi ile 20 ... 30 a yapacak ekilde kaydrn.

ttirme ubuu, kullanlmad zaman erit testere kasas zerinde bulunan ittirme
ubuu yuvasnda saklanabilir.
Hasarlysa, ittirme ubuunu deitirin.

Gnye mesnedi

Gnye mesnedi

Gnye mesnedi, tezgahn n tarafndan tezgah yuvasna taklr.


Gnye mesnedi, gnye kesimleri iin her iki ynde 60 evrilebilir.
45 ve 90 gnyeler iin, pozitif hareket snrlayclar mevcuttur.
Bir gnye as ayarlamak iin: saat ynnn tersine evirerek kilitleme kolunu
gevetin.
UYARI:
Gnye mesnediyle kesim yaplrken, kilitleme kolu mutlaka salam ekilde
sklm olmaldr.
Ayar dmesi

Ayar dmesi gevetildikten sonra, yardmc mesnet kartlp ters evrilebilir.

Kilitleme kolu

Klavuz Mesnedinin Taklmas


Klavuz mesnedi, ban her iki tarafnda da kullanlabilir. Klavuz mesnedi, testere
bann bir tarafndan dier tarafna alndnda, mesnedin mutlaka ters evrilmesi
gerekir.

Klavuz mesnedi

Ayar dmesi (A)

Mesnedin ters evrilmesi


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesnet

Kilitleme kolu
Mesnet yuvas
Ayar dmesi (B)
Sktrma kelepesi

Sktrma kelepesinin ayar dmesini (B) gevetin.


Sktrma kelepesini mesnetten kartn.
Ayar dmesini (A) gevetin.
Mesnedi mesnet yuvasndan kartn.
Mesnedi ters evirin ve tekrar mesnet yuvasna kaydrn.
Ayar dmesini (A) skn.
Sktrma kelepesini mesnede kaydrn.

Klavuz mesnedinin sklmas


1.
2.
3.
4.
5.

Klavuz mesnedini klavuz rayna yerletirin.


Klavuz mesnedinin kilitleme kolunu skn.
Sktrma kelepesinin ayar dmesini (B) gevetin.
Sktrma kelepesini arka tezgah kenarna doru kaydrn.
Ayar dmesini (B) skn.

Mesnet ykseklii, ince malzemeler kesilirken azaltlabilir.


1. Sktrma kelepesinin ayar dmesini (B) gevetin.
2. Sktrma kelepesini mesnetten kartn.
3. Ayar dmesini (A) gevetin.
4. Mesnedi mesnet yuvasndan kartn.
5. karmak iin, ayar dmesini (A) mesnetten dar doru ekin.
6. Mesnedi 90 evirin.
7. Ayar dmesini (A) mesnedin dier yuvasna yerletirin.
8. Mesnedi mesnet yuvas geri oturtun.
9. Ayar dmesini (A) skn.
10. Sktrma kelepesini mesnede kaydrn.
Mesnet ykseklii azaltldnda, 0 (sfr) noktas da deiir. Klavuz mesnedi ban
sol tarafndayken, 0 noktasn ayarlamak zere klavuz rayn sol tarafa doru
kaydrn.

10

Klavuz ray

KURULUM
erit testere bann deitirilmesi
DKKAT:
erit testere ba duruyorken dahi erit testere bana dokunulmas, ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Testere ba tehlikelidir.
Testere ban paketinden kartrken, takarken veya deitirirken mutlaka
koruyucu eldiven takn.
1. Sa taraftaki klavuz ray zerindeki iki kelebek viday gevetin ve ardndan sa
taraftaki ray saa doru kaydrn.

Kelebek vidalar

2. st kapan ve alt kapan her bir ayar dmesini (C) sonuna kadar saat
ynnn tersine evirin.
3. st kapan ve alt kapan her bir ayar dmesini (D) gevetin.
4. Makinedeki hem st kapa, hem de alt kapa an.
st
kapak

Alt
kapak

5. Kolu tutun ve karmak iin toz kapan yukar doru ekin.


Toz kapa

11

6. Alt bak muhafazasn an.

Alt bak muhafazas

7. st bak klavuzunu en alt konumuna getirin.


Testere ba

Testere muhafazas
st bak klavuzu

Hzl skme kolu

8. erit testere ba geveyinceye kadar hzl skme kolunu gevetin.


9. karmak iin, erit testere ban:
- testere bandaki yuvadan,
- st bak klavuzlarndaki bak muhafazasndan ve
- testere muhafazasndaki bak kapandan kaydrn.
10. Yeni bir erit testere ba takn. Doru ekilde takldndan emin olun: diler,
testerenin n (kapak) tarafna bakmaldr.
11. erit testere ban erit testere arklar zerindeki kauuk lastikler zerine
ortalayn.
12. Bak, erit testere arklarndan kaymayana kadar hzl skme kolunu skn.
13. Alt bak muhafazasn kapatn.
DKKAT:
Alt kapa yalnzca alt bak muhafazas kapal konumdayken kapatn.
14. Sa klavuz rayn balangtaki konumuna geri getirin.
15. Toz kapan takn.
16. Her iki kapa kapatn.
17. Ayar dmesini (C) durana kadar saat ynnde evirin.
18. Ayar dmesini (D) skn.
19. Ardndan:
- erit testere ban gerdirin (KULLANIMA LKN TANIMLAR bal
altndaki erit Testere Bann Gerdirilmesi blmne bakn).
- erit testere ban hizalayn (KURULUM bal altndaki erit testere
bann hizalanmas blmne bakn).
- Bak klavuzlarn hizalayn (KULLANIMA LKN TANIMLAR bal altndaki
st bak klavuzunun ayarlanmas blmne bakn).
- Testereyi en az bir dakika boyunca deneme amal altrn.
- Testereyi prizden ekerek durdurun ve ayarlar tekrar kontrol edin.

12

Kesim hznn ayarlanmas


Alt erit testere ark

1. Alt kapa an.


2. Ayar dmesini saat ynnde evirerek tahrik kayn gevetin.
3. Tahrik kayn tahrik arknn (alt erit testere ark) doru kasnana ve doru
motor kasnana yerletirin. Alt kapak ierisindeki etikete bakn.
DKKAT:
Tahrik kay mutlaka her iki n veya her iki arka kasnak zerine taklmaldr. V
kaynn apraz almasna kesinlikle izin vermeyin.

8,3/6,7 m/sn
(500/400 m/dak)

16,7/13,3 m/sn
(1.000/800 m/dak)
Motor kasna

Kay gerginlii ayar dmesi


Ayar dmesi

Gerektiinde, bu ayar dmesi kullanlarak kay gerginlii dzeltilebilir:


- Ayar dmesi saat ynne evrildiinde, tahrik kaynn gerginlii azalr.
- Ayar dmesi saat ynnn tersine evrildiinde, tahrik kaynn gerginlii artar.

Alt kapak

Ayar dmesini saat ynnn tersine evirerek tahrik kayn skn (kasnaklarn
yarsna geldiinde, tahrik kay yaklak 10 mm esnemelidir).
Alt kapa kapatn.
Motor kasna
Tahrik kay

Tahrik arknn
kasna

yaklak 10 mm

13

KULLANIMA LKN TANIMLAR


erit Testere Bann Gerdirilmesi

Ayar dmesi

DKKAT:
Ar fazla gerdirilmesi, erit testere bann krlmasna neden olabilir. ok
az gerdirilmesi ise tahrikli erit testere arknn kaymasna ve erit testere
bann durmasna neden olabilir.

st bak klavuzu

1. st bak klavuzunu sonuna kadar kaldrn.


lei bir klavuz olarak kullanarak ve bak geniliini dikkate alarak, gerilimi
ayarlamak zere ayar dmesini evirin. (Ayar ileminden sonra, gerginlii 2.
maddede akland ekilde kontrol edin.)
2. Bak gerginliinin kontrol edilmesi:
- Bak gerginliini ban yan tarafndan tezgah ile st bak klavuzunun
yarsna kadar parmanzla bastrarak kontrol edin (bak, 1-2 mm'den fazla
esnememelidir).
- Ayar bak gerginlii gstergesinden kontrol edin. lek, doru ayar erit
testere ba geniliine dayal olarak gsterir.
3. Gerekirse, gerginlii dzeltin:
- Ayar dmesi saat ynne evrildiinde, bak gerginlii artar.
- Ayar dmesi saat ynnn tersine evrildiinde, bak gerginlii azalr.

erit testere bann hizalanmas


Kilitleme
dmesi

Ayar
dmesi

14

erit testere ba, kauuk lastiklerin ortasnda hareket etmiyorsa, st erit testere
arknn eimi ayarlanarak takibin dzeltilmesi gerekir:
1. Kilitleme dmesini gevetin.
2. Baa dokunmamaya dikkat ederek st ark elinizle evirin.
3. erit testere ba, testerenin nne doru hareket ediyorsa, ayar dmesini
saat ynnde evirin.
- erit testere ba, testerenin arkasna doru hareket ediyorsa, ayar dmesini
saat ynnn tersine evirin.
4. Ayar ileminden sonra, mutlaka kilitleme dmesini kapatn.

Hzl skme kolu

Hzl skme kolu


Hzl skme kolu kullanlarak, testere bann gerginlii alnabilir.
Saat ynnde: Gerginlik der
Saat ynnn tersinde: Gerginlik artar

st bak klavuzunun ayarlanmas


Ayar dmesi

Kilitleme
dmesi

st bak klavuzunun ykseklii u durumlarda ayarlanmaldr:


her kesim/ilem ncesinde iparas yksekliine gre ayarlanmaldr (st bak
klavuzu, iparasndan yaklak 3 mm yukarya ayarlanmaldr).
- erit testere ba veya testere tezgah ayarlandnda (rn. erit testere ba
deitirildiinde, erit testere ba gerdirildiinde, testere tezgah
hizalandnda).
DKKAT:
st bak klavuzu ve testere tezgah eimi ayarlanmadan nce:
- makineyi KAPALI konuma getirin ve
- erit testere ba tamamen durana kadar bekleyin.

st bak klavuzu

Kilitleme dmesini gevettikten sonra ayar dmesini kullanarak, st bak


klavuzunu istediiniz ykseklie ayarlayn.
Ayar ileminden sonra kilit somununun skldndan emin olun.
Birka iparasn ayn anda veya birbirine balanm birka paray kesmeye
almayn. Kk paralar kontrolsz bir ekilde testere bana taklrsa,
yaralanma meydana gelebilir.

15

1. Cvatay (C) gevetin ve yatak yuvasn, klavuz yata, ban alt noktasndan 1
veya 2 mm uzaklkta duracak ekilde ayarlayn.
2. Cvatay (A) gevetin ve taban yatan, ban arka noktasna 0,5 mm kalacak
ekilde ayarlayn.
3. Cvatay (B) gevetin ve klavuz yatan, ban arka noktasna 0,5 mm kalacak
ekilde ayarlayn.

Klavuz yata

Cvata (A)

0,5 mm
1 - 2 mm

Bak altna gre klavuz


yata mesafesi

Cvata (C)

0,5 mm

Cvata (B)
Klavuz yata
Yatak yuvas

Taban yata

Cvata (A)

Bak

16

Alt bak klavuzunu hizalayn


Alt bak klavuzu u bileenlerden meydana gelir:
- taban yata (arka taraftan erit testere ban destekler).
- iki klavuz yatak (yandan destek salar).
erit testere ba her deitiinde veya takip her ayarlandnda bu paralarn
mutlaka yeniden ayarlanmas gerekir:
Cvata
(A)
Taban
yata
Cvata

Not:
Taban yataklarnda ve klavuz yataklarnda anma olup olmadn dzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse her iki klavuz yatan ayn anda deitirin.
Alt kapak kapan ve alt bak muhafazasn an.
Cvatay gevetin, tm alt bak klavuzunu kaydrn ve klavuz yatan her bir
ban alt noktasna gre 1 veya 2 mm'ye ayarlayn.

Taban yatann ayarlanmas


1. Cvatay (A) gevetin.
2. Taban yata konumunu ayarlayn (taban yata - erit testere ba arasndaki
mesafe = 0,5 mm erit testere ba elle evrilirse, kesinlikle taban yatana
temas etmemelidir).
3. Cvatay (A) skn.

Klavuz yataklarnn ayarlanmas

Klavuz yata

1. Cvatay (B) gevetin.


2. Klavuz yatan erit testere bana dayayn.
3. Klavuz yataklarn doru konuma getirmek iin, erit testere arkn elinizle saat
ynnde birka defa evirin. Cvatay (A) gevetin ve taban yatan, ban
arka noktasna 0,5 mm kalacak ekilde ayarlayn. Her iki klavuz yatak da
KESNLKLE erit testere bana temas etmemelidir.
4. Cvatay (B) tekrar skn.
5. Alt bak muhafazasn kapatn.
6. Alt kapa kapatn.
Cvata (B)

Testere tezgahnn erit testere bana dik olarak ayarlanmas


Vida

1. st bak klavuzunu sonuna kadar kaldrn (bkz. altrma).


2. erit testere ba gerilimini kontrol edin (bkz. KULLANIMA LKN
TANIMLAR).
Tezgah saat ynnn tersine yatrmak iin kolu saat ynne ve tezgah saat
ynne yatrmak iin saat ynnn tersine evirin.
3. Kilitleme kolunu gevetin.
4. Tezgah ayarlamak iin kolu evirerek tezgah baa dik ada ayarlayn ve
ardndan kilitleme kolunu tekrar skn.
5. Snr durdurma vidasn testere tezgahna dokunana kadar ayarlayn.

17

Kilitleme kolu

ALITIRMA
Tehlike:
Yaralanma riskinin mmkn olduunca azaltlmas iin, testere altrlrken
aadaki gvenlik nlemleri dikkate alnmaldr.

18

DKKAT:
Kesim yaparken, testere bana dokunmayn.
Testereyi altrrken koruyucu gzlk takn, ancak eldiven kullanmayn.
Bir seferde yalnzca tek bir para kesin.
parasn daima tezgahta sabit tutun.
paralarnn skmasna izin vermeyin.
parasn yan taraftan erit testere bana dayayarak testere ban
yavalatmaya veya durdurmaya almayn.
Mesnetle dz kesim yaparken bir ittirme ubuu kullann.
in nitelii gerektirirse, u paralar kullann:
- klavuz mesnedi - erit testere ba mesafesi 150 mm ise ittirme ubuu.
- kesim tamamlandnda tezgahtan dmemesi iin uzun paralar iin iparas
destei.
- toz toplayc.
- yuvarlak iparalar kesilirken, malzemeyi ekilde gsterildii gibi skca
sabitleyin.
- nce iparalar kesilirken salam ekilde desteklenebilmesi iin uygun bir
klavuz.
- testere eridi ve kaba malzemelerin tanmas iin eldiven.
almaya balamadan nce, u paralarn doru ekilde altn kontrol edin:
- erit testere ba,
- st ve alt bak muhafazas.
Hasarl paralar derhal deitirin.
alma konumunun doru olduundan emin olun (erit testere bann dileri
mutlaka operatre bakmaldr).

Kesim
UYARI:
Geri tepme riski (iparasnn, erit testere bana skmas ve operatre doru
geri tepmesi.)
paralarnn skmasna izin vermeyin.
Gerekletirilecek kesim ileminin tipine uygun bir klavuz mesnedi ve tezgah
eimi sein.
st bak klavuzunu iparasnn 3 mm yukarsna ayarlayn.
Not:
Ayarlar dorulamak iin ncelikle nemsiz bir para zerinde deneme kesimi yapn
ve asl iparasn kesmeden nce gerekirse ayarlar dzeltin.
parasn testere ba zerine yerletirin.
Fii takn.
Testereyi altrn.
parasn tek bir geite kesin.
Bu ilemin hemen ardndan baka bir kesim yaplmayacaksa testereyi kapatn.
Ayr olarak tedarik edilen alt tezgah kullann.

Testere tezgahnn eilmesi

Tezgah

DKKAT:
Tezgah eimliyken konik kesim iin, klavuzu tezgahn alt blmne yerletirin.
Kilitleme kolunu gevettikten sonra, testere tezgah, baa dayanana kadar
kademesiz bir ekilde 47'ye kadar eilir.
Tezgah saat ynnn tersine yatrmak iin kolu saat ynne ve tezgah saat ynne
yatrmak iin saat ynnn tersine evirin.

Kilitleme kolu

Tama Kolu

Elektrikli sprgenin balanmas


Temizlik ilemleri, makineye bir Makita elektrik sprgesi veya toz toplayc
balanarak gerekletirilebilir.
Geni aklkl toplaycya bir toz toplayc taklacaksa, toz toplaycy geni aklk
korunacak ekilde ayarlayn.

Somun

Geni aklkl
toplayc
Kk aklkl
toplayc

19

Kk toz
toplayc

Geni toz
toplayc

(Ana niteye
monte edilir)

(Deitirme
iin)

Makinenin tanmas
Tama kolunu makine hareketine izin verecek ekilde kaldrn.
Tama srasnda, testere eridi muhafazas tamamen aa indirilmeli ve tezgah
kapatmaldr.
Kaldrma veya tama iin klavuzlar kullanmayn.
Tama Kolu

DKKAT:
Kol ok fazla kaldrlrsa, makine devrilebilir.

BAKIM
DKKAT:
Makine zerinde kontrol veya bakm ilemlerine balamadan nce mutlaka
makinenin kapal ve fiinin ekili olduundan emin olun.
KAZ:
Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir madde kullanmayn. Aksi
takdirde renk bozulmas, deformasyon veya atlaklar meydana gelebilir.
Temizleme
Testere talalarna ve apaklarn dzenli olarak temizleyin. Bak muhafazasn ve
eritli testere ierisindeki hareketli paralar dikkatli bir ekilde temizleyin.
Yalama
eritli testerenin ngrld ekilde almasn salamak ve maksimum kullanm
mrn elde etmek iin hareketli ve dnen paralar dzenli olarak yalayn.
kan grlty azaltmak iin, ban keskin ve temiz olduundan emin olun.
rnn EMNYETL ve GVENLR durumda kalmasn salamak iin tm
onarmlar, bakm ve ayarlar Makita yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri
tarafndan Makita yedek paralar kullanlarak yaplmaldr.

20

OPSYONEL AKSESUARLAR
DKKAT:
Bu kullanm klavuzunda tantlan Makita marka makineyle
aadaki aksesuarlarn ve paralarn kullanlmas nerilir.
Bunlarn dnda baka aksesuarlarn veya paralarn
kullanlmas yaralanmalara yol aabilir. Aksesuarlar ve paralar
doru ekilde ve ngrldkleri ilevler iin kullanlmaldr.
Aksesuarlara ilikin daha ayrntl bilgi almak iin size en yakn
yetkili Makita servisine bavurabilirsiniz.
erit testere stand
Alyan anahtar
Klavuz mesnedi
Gnye mesnedi
Dairesel kesim ataman
Uzatma tezgah
Kay zmparalama ataman
NOT:
Listedeki baz paralar makineyle birlikte standart aksesuar
olarak verilebilir. rnle verilen aksesuarlar lkeden lkeye
farkllklar gsterebilir.

21

22

23

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
JM2108A055

ALA

www.makita.com