Вы находитесь на странице: 1из 7

[zatvori]

Pratite srpskohrvatsku Wikipediju putem aplikacija za Android i iOS te drutvenih mrea


Twitter.

Facebook i

Zapadni Goti
Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Zapadni Goti zvani i Vizigoti su bili varvarsko pleme koje sa istoka dolo na teritorije Zapadnog Rimskog
Carstva u Velikoj seobi naroda 375. godine. Oni su delimino naseljavali i teritotije Istonog rimskog carstva
(Vizantije).

Vizigoti se prvi put pojavljuju kao razliit narod 268. godine kad su napali Rimsko Carstvo i poeli harati
Balkanom. Invazija Vizigota je pomela rimske provincije Panoniju i Ilirikum, a ak su zapretili i Italiji. Ali
Vizigoti su u ljeto te godine poraeni kod talijansko-slovenske granice, a onda su potueni u bici kod Nia
septembra 268. U sledee tri godine vraeni su preko Dunava u seriji pohoda cara Klaudija II i
cara Aurelijana. Ipak zadrali su posede u Dakiji, koju je Aurelijan evakuirao 271. Kad su se naselili u Dakiji
Vizigoti prihvataju Arijanizam, u kome se veruje da Isus nije jedan od oblika Boga u Trojstvu, nego da je
posebno stvoren i nema boanski epitet. To verovanje je bilo u direktnoj suprotnosti sa pravoslavljem.
Iberijski Vizigoti su pripadali arijanizmu do 589., kada ih kralj Recaredo prevodi u katolike.
Sadraj/
[sakrij/]

1Gotski rat (377-382)

2Alarik

3Vizigotsko kraljevstvo u Akvitaniji

4Vizigotsko kraljevstvo panije

5Invazija Maura

6Vizigotski kraljevi

6.1Rani kraljevi

6.2Dinastija Balti

6.3Kasniji kraljevi

7Povezano

Gotski rat (377-382)[uredi - | uredi izvor]


Goti su ostali u Dakiji do 376., kada jedan od njihovih voa Frigern moli rimskog cara Valensa da im dozvoli
da se nastane na junoj obali Dunava. Vizigoti su se nadali da e tu nai utoite od Huna, koji nisu
raspolagali dobrim mogunostima da im vojska prelazi tako iroku reku. Valensa je to dozvolio, a ak je
pomogao Vizigotima da preu reku. Pored toga je obeao im je hranu i zemlju. Meutim, kad su preli,
zavladala je glad, a Rim nije bio u stanju da im dopremi hranu. Usled toga izbija pobuna, koja se pretvorila
u estogodinje pljakanje i unitavanje po celom Balkanu. Dolo je do smrti cara i unitenja cele jedne
rimske armije. Bitka kod Hadrijanopolja 378. godine bila je najznaajnija u tom ratu. Car Valens je bio loe
obaveten o veliini Gotske armije i upustio se u bitku, u kojoj je car ubijen tokom bitke, a Rimnjani potueni
do nogu. Cela jedna Rimska armija je nestala, a ta vest je okirala Rimski svet, prisiljavajui prvi put
Rimljane da pregovaraju sa varvarima i naseljavaju ih na podruje Rimskog Carstva. Time je zapoeo novi
trend, ije su krajnje posledice dovele do pada Zapadnog Rimskog Carstva oko 100 godina kasnije.

Alarik[uredi - | uredi izvor]


Novi car Teodosije I je sklopio mir 382. , koji je trajao do njegove smrti 395. Te godine uveni vizigotski
kralj Alarik dolazi na vlast. Teodosija su nasledili nesposobni sinovi, Arkadije na istoku i Honorije na zapadu.
Tokom sledeih 15 godina izbijali su povremeni sukobi prekidani godinama nestabinog mira
izmeu Alarika i monih germanskih generala, koji su predvodili Rimske armije. Sve to je crpilo snagu
Rimskog carstva. Unutar samog carstva je izbio sukob i Honorije ubija generala Stilihona 408. godine, a
Rimske legije ubijaju porodice 30.000 varvarskih vojnika, koji su sluili u carstvu. Alarik proglaava rat, lako
prolazi kroz oslabljeno carstvo, dolazi do vrata Rima. Honorije opet odbija da se nagodi, tako
da Alarik osvaja i pljaka grad 24.augusta 410. godine. Rim prestaje biti prestolnica Rimskog carsva
(postaje to Ravena). Pad Rima je snano potresao same temelje Rimskog Carstva.

Najvei opseg Vizigotskog kraljevstva oko 500

Vizigotsko kraljevstvo u Akvitaniji[uredi - | uredi izvor]


Od 407. do 409. Vandali , Alani i Svevi prodiru na Iberijsko poluostrvo. Kao odgovor na tu invaziju zapadno
rimski car Honorije poziva Vizigote da preuzmu kontrolu Rimske Hispanije. Honorije nagrauje Vizigotske

borce zemljom u Akvitaniji, na koju se ovi naseljavaju. Ta naselja su postala jezgra odakle su se rairili du
Pirineja i na Pirinejsko poluostrvo (tada zvano Iberijsko poluostrvo). Drugi vizigotski veliki
kralj Eurik ujedinjava razliite zavaene frakcije Vizigota i 475. godine prisiljava Rimsko Carstvo da mu da
punu nezavisnost. Na kraju njegovog ivota Vizigotsko kraljevstvo postaje najjaa drava naslednica
Zapadnog Rimskog Carstva. Vizigotska drava dostie maksimum pre poraza 507. godine u bici kod Vujea.
Vizigotsko kraljevstvo ukljuuje celu Iberiju, osim malih delova na severu (Baskijski delovi ) i severozapad
(kraljevstvo Sveva). Osim toga poseduju Akvitaniju i Narbonsku Galiju, to je bilo pola dananje Francuske.

Vizigotsko kraljevstvo panije[uredi - | uredi izvor]


Glavni lanak: Vizigotsko Kraljevstvo
Vizigoti su brzo postali dominantna sila panije. Brzo su slomili Alane, a
do 429. proterali su Vandale sa poluostrva u Severnu Afriku. Do 500.
Vizigoti su kotrolisali veinu Iberijskog poluostrva. U poetku su tim
teritorijama vladali iz Tuluza. U bici kod Vujea 507. godine Franci pod
vodstvom kralja Hlodovekanpreuzimaju Akvitaniju od Vizigota.
Kralj Alarik II je ubijen u bici, a Vizigotsko plemstvo se povuklo preko
Pirineja sa detetom kraljem Amalarikom.
Od 511-526 Vizigoti i Ostrogoti su ponovo ujedinjeni pod
vostvom Teodorika Velikog, koji je vladao iz Ravene. Centar
Vizigotskog carstva se preselio u prvo u Barselonu, pa onda u
unutranjost pa juno do Toleda. Godine 554. Vizantijsko Carstvo je
pozvano da pomogne u reavanju dinastikih trzavica, a usput
preuzima Granadu i najjuniji dio panske Betike, nadajui se daljim
zapadnim ponovnim osvajanjima.
Postojala su neslaganja Arijanskih Vizigota i katolikog stanovnitva
pirinejskog poluotoka. Unutar katolika je isto dolo do podela. Jedna
asketska struja je prozvana jeretikom. Vizigoti se nisu meali u
unutaratolike trzavice. Bili si tolerantni i prema Jevrejima. Tek kad je
vizigotski kralj Rekared postao katolik, tada je sinod katolikih episkopa
uzurpirao prava Vizigotskog plemstva i 633. su potvrdili kralja i postavili
zahtev da svi Jevreji moraju biti krteni. Vizigotski Zakonik je bio dio
usmene tradicije, a u 7. veku ga zapisuju i preivio je vekove i uva se
u Eskorialu.
Zadnji arijanski Vizigotski kralj, Liuvigild osvaja kraljevstvo Sveva 585.
godine i veinu severnih regiona 574., te ponovo vraa june oblasti,
izgubljene od Vizantije, a njegov naslednik 624. zauzima sve. Sa
prelaskom Vizigotskih kraljeva u katolike, katoliki episkopi postaju
moniji, tako da na sinodu u Toledu 633. godine preuzimaju plemiko
pravo da biraju kralja.

Invazija Maura[uredi - | uredi izvor]


Kraljevstvo je preivelo do 711, kad je kralj Roderik ubijen u
invaziji Maura. Ta bitka kod Gadalete 19. jula 711. oznaila je
poetak Mavarskog osvajanja panije. Veina panije je dola pod
Islamsku vlast do 718. godine. Vizigotski plemi Pelajo je pobedio
Muslimane i osnovao kraljevstvo Asturiju u severnom delu
panije. Pelajo je pobedom nad Maurima 722. zapoeo rekonkvistu.
Drugi Vizigoti, koji su odbili da ive pod islamskom vlau preli su kod
Franaka, gde su kasnije igrali zapaenu ulogu u kraljevstvu Karla
Velikog.

Vizigotska crkva

Vizigotski kraljevi[uredi - | uredi izvor]


Rani kraljevi[uredi - | uredi izvor]

Fritigern (369- 380)

Atanarik(369 -381)

Dinastija Balti[uredi - | uredi izvor]

Alarik I (395 - 410)

Ataulf (410 - 415)

Sigerik (415)

Valia (415 -419)

Teodorik I (419 -451)

Torismund (451 -453)

Teodorik II (453 -466)

Eurik (466 - 484)

Alarik II (484 - 507)

Gezalek (507 - 511)

Regentsvo Teodorik Veliki (511 - 526)

Amalarik (526 -531)

Kasniji kraljevi[uredi - | uredi izvor]

Teudis (531 - 548)

Teudigisel (548 - 549)

Agila (549 - 554)

Atanagild (554 - 567)

Liuva I (568 - 573)

Liuvigild (568 - 586)

Rekared I (586 - 601)

Liuva II (601 - 603)

Viterik (603 - 610)

Gundemar (610 - 612)

Sisebur (612 - 621)

Rekared II (621)

Svintila (621 - 631)

Sisenand (631 - 636)

intila (636 - 640)

Tulga (640 - 641)

indasuint (641 - 649)

Rekesuint (649 - 672)

Vamba (672 - 680)

Ervig (680 - 687)

Ergika (687 - 701)

Vitia (701 - 710)

Roderik (710 - 711)

Povezano[uredi - | uredi izvor]

Goti

Teodorik Veliki

Germani
Zapadni Goti na Wikimedijinoj ostavi

Kategorije:

Vizigoti

Goti

Drevni germanski narodi

Navigacijski meni

Niste prijavljeni

Razgovor sa IP adresom

Doprinosi

Izradi raun

Prijava

Stranica
Razgovor

itaj
Uredi
Uredi izvor
Vidi historiju

Trai-
Idi

Glavna stranica

Izabrani lanci

Nedavne izmene

Sluajna strana
interakcija -
Pomo/
Pijaca/
Portal zajednice
Ispis/izvoz
Napravi knjigu
Preuzmi kao PDF
Verzija za ispis
Drugi projekti
Wikimedia Commons
Alatke-
to vodi ovdje/ ?
Vezane izmjene
Posebno/
Verzije lanka/
Informacije o stranici
Wikidata stavka
Citiraj ovaj lanak
Na drugim jezicima

English
Espaol
Hrvatski
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu

/ srpski

One more
Uredi veze

Ova stranica je zadnji put izmijenjena 04:47, 18 januar 2015.

Tekst je dostupan pod Creative Commons Attribution/Share-Alike licencom; dodatni uslovi


se mogu primijeniti. Za detalje pogledajte uslove koritenja.

Politika privatnosti -

O Wikipediji -

Odricanje od odgovornosti

Razvijai

Izjava o kolaiima

Mobilni prikaz