Вы находитесь на странице: 1из 1

Drava je nakon smrti Ivana Groznog potonula u borbu za njegovo naslijee koja je trajala

sve do 1613.godine kada na vlast dolazi dinastija Romanov. Rusija je doivjela preporod za
vrijeme vladavine Petra I. Velikog (1682. - 1725.). koji je u mladosti putovao po Zapadnoj
Evropi i odluio da reformie Rusiju po zapadnim uzorima. Velike promjene doivela je
dravna uprava, obrazovanje, vojska, takoer je osnovana i mornarica, a glavni grad je
umjesto Moskve postao novoosnovani Sankt Peterburg (1703.) na usu rijeke Neve. U
sljedea dva vijeka Rusija je nizom ratova proirila svoju teritoriju kolonizacijom, za razliku
od zapadnoevropskih drava, na susjedna podruja.