You are on page 1of 2

LICENSVILLKOR FR PROGRAMVARA FRN MICROSOFT

MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME


Dessa licensvillkor utgr ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende p
var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Ls dem noga. De gller fr ovanstende p
rogramvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras p. Villk
oren gller ven fljande produkter och tjnster frn Microsoft:
* uppdateringar
* tillgg
* Internetbaserade tjnster
* supporttjnster
avseende denna programvara om inga andra villkor medfljer dessa produkter eller t
jnster. I sdant fall gller de medfljande villkoren.
GENOM ATT ANVNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU INTE
ACCEPTERAR VILLKOREN HAR DU INTE RTT ATT ANVNDA PROGRAMVARAN.
Om du uppfyller licensvillkoren har du fljande rttigheter.
1. INSTALLATIONS- OCH ANVNDNINGSRTTIGHETER. Du fr installera och anvnda obegrnsat ant
al exemplar av programvaran p dina enheter.
2. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran sljs inte, den licensieras. Detta avtal ger
dig endast vissa rttigheter att anvnda programvaran. Microsoft frbehller sig alla vr
iga rttigheter. Om inte tvingande lag trots denna begrnsning beviljar dig ytterlig
are rttigheter fr du endast anvnda programvaran p det stt som uttryckligen anges i de
tta avtal. Du mste d flja alla tekniska begrnsningarna i programvaran som endast til
lter att du anvnder den p ett visst stt. Du har inte rtt att
* kringg ngon av programvarans tekniska begrnsningar,
* utfra reverse engineering p, dekompilera eller ta isr koden fr programvaran, frutom
och endast i den utstrckning detta, trots denna begrnsning, r uttryckligen tilltet
enligt tillmplig lag,
* framstlla fler kopior av programvaran n vad som specifikt anges i detta avtal el
ler som trots denna begrnsning tillts enligt tillmplig lag,
* rja programvaran s att den kan kopieras av andra,
* hyra ut, leasa eller lna ut programvaran,
* verfra programvaran eller detta avtal till tredje part, eller
* anvnda programvaran i kommersiella hostingtjnster.
3. SKERHETSKOPIERING. Du fr skapa en skerhetskopia av programvaran. Du fr endast anvn
da den fr att installera om programvaran.
4. DOKUMENTATION. Varje person med tkomst till en dator som tillhr dig eller till
ditt interna ntverk fr kopiera och anvnda dokumentationen fr internt, icke-kommersie
llt bruk.
5. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gller fr programvaran. Du mst
e flja all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gller fr programvaran.
Sdan lagstiftning innehller restriktioner avseende destination, slutanvndare och s
lutanvndning. Mer information finns p www.microsoft.com/exporting.
6. SUPPORTTJNSTER. Eftersom denna programvara tillhandahlls i befintligt skick r det
inte skert att ngon support tillhandahlls fr den.
7. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal samt villkoren fr tillgg, uppdateringar, Int
ernetbaserade tjnster och supporttjnster som du anvnder utgr hela avtalet fr programv
aran och supporttjnsterna.
8. TILLMPLIG LAG.
a. USA. Om du har frvrvat programvaran i USA skall den amerikanska delstaten Washi
ngtons lagar glla fr tolkningen av avtalet och ansprk vid brott mot avtalet, oavset
t lagvalsprinciper. Lagarna i den stat dr du bor reglerar vriga ansprk, inklusive a
nsprk som beropas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrttsliga lagar och
handlingar som ger rtt till utomobligatoriskt skadestndsansvar.
b. Utanfr USA. Om du har frvrvat programvaran i ngot annat land gller lagarna i det l
andet.
9. LEGALA PFLJDER. Vissa legala rttigheter beskrivs i detta avtal. Du kan ha andra
rttigheter enligt gllande rtt i ditt land. Du kan ven ha rttigheter i frhllande till
n part som du frvrvade programvaran ifrn. Detta avtal frndrar inte dina rttigheter en
igt lagstiftningen i ditt land om lagarna i ditt land inte tillter det.
10. FRISKRIVNING FRN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS I BEFINTLIGT SKICK . DU

BR RISKEN FR DESS ANVNDNING. MICROSOFT LMNAR INGA GARANTIER. DU KAN HA YTTERLIGARE


RTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT TILLMPLIG LAGSTIFTNING VILKET DETTA AVTAL INTE KAN
NDRA. I DEN UTSTRCKNING TILLMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRN UNDER
FRSTDDA GARANTIER FR ALLMN LMPLIGHET, LMPLIGHET FR ETT SRSKILT NDAML OCH FRNVARO
TREDJE MANS RTTIGHETER.
11. BEGRNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRN ANSVAR FR SKADOR. DU KAN ENDAST F ERSTTNING FR
MICROSOFT OCH DESS LEVERANTRER FR DIREKTA SKADOR UPP TILL ETT BELOPP AV U.S. $ 5,
00. DU FR INTE ERSTTNING FR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OFRU
TSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR.
Denna begrnsning gller fr
* allt som r relaterat till programvaran, tjnster, innehll (inklusive kod) p tredje
parts webbsidor eller tredje parts program
* ansprk med avseende p kontraktsbrott, brott mot garantin, utfstelser eller villko
r, strikt ansvar, skada orsakad av vrdslshet eller andra handlingar som ger rtt til
l utomobligatoriskt skadestndsansvar i den utstrckning som fljer av tillmplig lag.
Den gller ven om Microsoft knde till eller borde ha knt till risken fr sdan skada. Om
inte den ovanstende begrnsningen av eller friskrivningen frn ansvar fr fljdskador, in
direkta skador eller andra skador tillts i ditt land gller inte denna begrnsning el
ler friskrivning fr dig.