You are on page 1of 5

Numele______________________

CLR
Fipentrurecapitularefinal

1. AscultcuatentiemesajulsiscrieXsubimaginilepotrivite.

Vine
vacana!

Danaadunflori.Mihaelastropeteflorile.

2. Coloreazliteracorespunztoaresunetuluiiniialalcuvntuluicaredenumeteimaginea.
3. Scriencerculecifracareindicnumruldesilabealcuvntului.

F V Z

G C

M S Z

B T D

4. Realizeazcorespondenantrecuvntiimagine.
5. ncercuietecuvinteleformatedintreisilabe.

vevericuib

cinesemafor

dinteperie
zebrbrad
cojoc

vulpe

gte

roboel

6. Denumeteimaginile.

7. Realizeazreprezentareagraficpentrupropoziie,cuvinteisilabe.

Mirelajoacotron.

8. Scrieexercitiigrafice,dupmodel:

Ceexprimchipultulasfrsitdeanscolar?Deseneaz!

Cum te simti dup test?


Coloreaz!

ComunicarenLimbaromn
Testdeevaluarefinal

1. Competentespecifice
1.2.Identificareaunorinformatiivariatedintrunmesajscurt,rostitclarsirar
1.3.Identificareasunetuluiinitialsi/saufinaldintruncuvnt,asilabelorsiacuvintelordin
prop.rostiteclarsirar
3.1.Recunoastereaunorcuvinteuzuale,dinuniversulapropiat,scriseculiteremarisimicide
tipar
3.2.Identificareasemnificatieiunei/unorimaginicareprezintantmplari,fenomene,evenimente
familiare
4.1.Trasareaelementelorgraficesiacontururilorliterelor,folosindresursevariate
4.2.Redactareaunormesajesimple,ncontexteuzualedecomunicare

2. Indicatori

Compe
tenta

Performanta
Itemul
Realizat

ncursde
realizare

Nerea
lizat

3situatii

2situatii

1situatie

1.2

Identificimaginilecorespunztoare
mesajuluiaudiat

1.3

Identificpozitiasunetuluintruncuvnt

45situatii

23situatii

1situatie

1.3

Identificnumruldesilabe

45situatii

23situatii

1situatie

3.1
3.2

Realizeazcorespondentacuvnt
imagine
Identificcuvinteleformatedintrei
silabe

912situatii

38situatii

12
situatii

3situatii

2situatii

1situatie

Scriedenumireaimaginilor

45situatii

23situatii

1situatie

Reprezintgraficpropozitia

Toate
cuvintelesi
silabele

Scriecorectsemnegrafice

Respect
liniaturasi
forma

1.3
3.2
1.3

4.1

Toate
cuvintelesi
partial
silabele
Respect
partial
liniaturasi
forma

Partial
cuvintele
sisilabele
Nu
respect
liniatura
siforma

REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:
R(realizat),C(ncursderealizare),N(nerealizat)

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numeleiprenumele

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

Observatii:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________