Вы находитесь на странице: 1из 13

-16-1

1
9

:
10.09.2016 .

. 1

:
:
:

...

10.09.2016


21

:
http://kiportal.ru/images/kiportaldoc/doc/Mi/mi-16-1-polozhenie-pohraneniyu-i-peredachi-aktov-soglasovaniya-granic.doc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

........................................................................................................................... 1
.......................................................................................................... 2
................................................................................................ 2
............................................................................................................... 3

............................................................................................................ 3
.................................................... 5
............................................................................................................. 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

................................................................................................................................. 7
............................................................................................ 8
- .................................................................................................................................. 9
.................................................................................... 10
( ) ........................... 12

1.

10.09.2016

05.12.2016

-16-1

2
9

:
10.09.2016 .

. 1

2.
2.1.

24.07.2007 N 221- "


".
2.2. 09.06.2016 . 363

, ,
,

:

3.
- ( 01.01.2017 );
;
;

-16-1

3
9

:
10.09.2016 .

. 1

4.
4.1.

15 . 29 "
" 24.07.2007 N 221- ( )
,

.

4.2.


,
, ( )
1 (. 9 . 2 .29.1 ).

4.3.

,


(.5 .33 ).

5.

5.1.

1) ;
2) ,

( ):
()

( ) ( - );

-16-1

4
9

:
10.09.2016 .

. 1

,
;

( ).
3) ,
.
5.2.

,
, , ,
, , ,
,
, ,

.

5.3.


()
.

5.4.

, ,
,
,
,
.

5.5.

,


,
:

5.5.1. ,
,
( 7.1.);
5.5.2.
( 7.2.);
5.5.3.

, ,
(
);
5.5.4. - (
7.3.);
5.5.5. (
7.5.) ,
;

-16-1

5
9

:
10.09.2016 .

. 1

5.5.6.
, .
5.6.


,
:

5.6.1.
, ()
, ,
, ,
.
5.6.2. -
;
5.6.3.
7.4.
( 5 ()
).
5.7.


, :

5.7.1.
;
5.7.2. (
);
5.7.3. (
).

6.
6.1.

,
,
, 363
09.06.2016.

6.2.

, ,
30 ()
.

6.3.

,
,
, , ,


.

-16-1

6
9

:
10.09.2016 .

. 1

6.4.

, ,

1 () ,
.

6.5.

,
()
,

, , ,
,
30 () .

-16-1

7
9

:
10.09.2016 .

. 1

7.
7.1.


()______________________________________________________
()______________________________________________________________

__________________________________________________________________
( )

_________________________________________________
( )

,
_____________________

___________________

__________________________

-16-1

8
9

:
10.09.2016 .

. 1

7.2.


______

-
/

-16-1

9
9

:
10.09.2016 .

. 1

7.3.
1.

2.

3.

4.

-


( )

/


( )

(
)
,,

_______________________ .. ( )

/ :

_______________________ .. ( )

__ _____________ 200_ .
_______________________________ .. ( , )

:
1. -

-16-1

10
9

:
10.09.2016 .

. 1

7.4.

363 09.06.2016
,
,
,
(
)
:
1.
2.

3.

4.
5.

(
, ( )
:
(
)
(
)
:
, ,

,


,
-221


( )

():
1. _____________________, _____ .
2. _____________________, _____ .
3. _____________________, _____ .
4. _____________________, _____ .
________________________________________________________
, ,

(___________________)

-16-1

11
9

:
10.09.2016 .

. 1

:
1. ,
,
,

( - , ),
, .

-16-1

12
9

:
10.09.2016 .

. 1

7.5. (
)
,

.9 .2 . 29.1 ( ), .5 .33 ( .)
24.07.2007 221- ,
363 09.06.2016
,
, ,

,

( ), ()
:
1.
2.

3.

4.
5.

(
, ( )
:
(
)
(
)
:
, ,

,


,
-221


( )

():
1. _____________________, _____ .
2. _____________________, _____ .
3. _____________________, _____ .
4. _____________________, _____ .
________________________________________________________
, ,

(___________________)

-16-1

13
9

:
10.09.2016 .

. 1

:
2.
.
3. (
) .
,
.
4. (
)
XML-, -
"" ,
( - ),
, ,
. XML-
.
,
XML-,
.