You are on page 1of 1

Fi de lucru

1. Scrie silaba cu care ncepe denumirea fiecrei imagini.

2. Scrie cu litere de mn:

A u
Ana

M a U n
ma mama
am
una unu an
nu

Nana

Nanu

Manu

Nu mai ai alune, ai numai mei .

3. Ordonez cuvintele pentru a obine o propoziie. Transcrie propoziia obinut.

un Am

an

numai