You are on page 1of 1

AKUJANJI 2016

Saya Zuhirani bt. Saad,


Guru Penolong di SK Dato Wan Kemara berjanji
untuk:
1) Memulakan kelas tepat pada masanya.
2) Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan.
3) Menyiapkan
segala
tugasan
jangkamasa yang ditetapkan.

dalam

4) Memastikan murid bagi kelas-kelas yang


diajar menguasai 3M.
5) Memeriksa buku latihan dan buku kerja
murid dari masa ke semasa.
6) Menyertai semua aktiviti yang dirancang
dan dijalankan oleh pihak sekolah.
7) Berusaha meningkatkan prestasi
dengan
memberi
komitmen
sepenuhnya terhadap tugas.

kerja
yang

8) Berusaha untuk mematuhi segala arahan


yang diberikan.
9) Keselamatan murid di dalam kelas adalah
tanggungjawab saya.
Yang menjalankan tugas,
....