Вы находитесь на странице: 1из 1

10

20

11940'30"E

!BULU

258

11941'0"E

CEPI440

11941'30"E

10

11942'0"E

300

11940'0"E

200

11939'30"E

11942'30"E

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI

BULU BUNTENG336

2 00

255
!

434'30"S

434'30"S

PETA GEOMORFOLOGI
DAERAH DOI-DOI KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Doidoi
10

125 250

5
500

750

1,000

30

40

BULU LAPADIO467

00

224
!
!
435'0"S

435'0"S

Meter

240

483

205
!

276

Oleh :

20

300

185

480

300

287
!

!232

240
!
435'30"S

435'30"S

400

20

70
!0

BULU PODDO712
147

716

228

Bette

Alakae

228

7 00

!
200

TELA714

212

200

!BULU
40 0

!
200

500
436'30"S

237
30
0

251
!
200
!

500

60

400

209

582

3 00

269

4 00

11940'0"E

492
437'0"S

437'0"S

600

11939'30"E

436'0"S

436'0"S

Bette

436'30"S

0
70

11940'30"E

SEKALA 1 : 25.000
INTERVAL KONTUR 25 m

11941'0"E

11941'30"E

11942'0"E

11942'30"E

MAKASSAR
2016