Вы находитесь на странице: 1из 295

ACADEM IA D E TIIN E A R E P U B L IC II M OLD OV A

INSTITUTUL DE LINGVISTIC
UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIAL. D IN MOLDOVA

Io n Brbu

E len a C o n sta n tin o v ic i

DICIONAR ROMN-RUS
de construcii verbale( )

Editura IU L IA N
C hiinu 1999

CZU 805.90-3=82
30


.
,
.
,
.
,
, ,
.

Ion Brbu
Elena Constantinovici
ISBN 9975-922-38-4

Editura IU LIA N


,

. ,

.
,
,
.
.
,
. ,

,
. ,
,
.

:
1. Bolocan Gh., Medvedev ., Voronova . Dicionar romnrus, Moscova Bucureti, 1980.
2. Bolocan Gh., Voronova T., odolescu-Silvestru E. Dicionar
rus-romn, Bucureti, 1985.
3. Bolocan Gh. Dicionar rus-romn. Ediie retiprit, Chiinu,
1992.
4. Ghivescu R., Ivanov A., Wolv S. Dicionar rus-romn de
structuri verbale. Paradigmatic, reciune i sintagmatic, Bucureti,
1983.
5. Noveanu E. Dicionar romn-rus/rus-romn, Chiinu, 1991.
6. Dicionarul explicativ al limbii romne, Bucureti, 1984.
7. Breban V. Dicionar al limbii romne contemporane de uz
curent, Bucureti, 1980.
8. Ionescu A., Steriu M. Verbul romnesc. Dicionar sintactic
pentru studenii strini, Bucureti, 1985.
3

9. Vlad F., Gerdanovits A. Structuri ale verbelor din limba


romn (proiect), Timioara, 1978.
10. . . . . . .
. 23- ., , , 1990.
11. . . .
. , . . . . 2-, , ,
1983.
12. . . :
- , , 1989.
13. . ., . .
. -
- , , 1977.
14. . ., . . -
, , 1977.
.
,
, , ,
,
. ,
,
.

,

.

: (
, ..
), (
, ) (
).


, ().

,
.
,

, ..
. ,

, .

, ..
,
: ,
,
,
. ,

,
. ,
,
,
.. ,
.

.
()
,
. ,

, , . .
.
, , -

. ,
(.. ),

.
,

. ,
(
- )
. ,
,
.
, , ..
-
,
.


.
,
,
,
.
,

.
: ,
, ,

.


:
1) (),
;
2) , ,
;
* 3)
6

;
4) ,
, .
.

: ) ;
) ,
. - ; )
;
5)
,
.
,
.


.

.
, :
;
,
;

; ,

;
.


.
, ,
,
.


7

:
,
, ;

. . ,
: l vd ; L-am vzut ;
s-l vd ; li spun ; I-am spus
; Am s-i spun ;
,
, ,
;


. ,
,
.. - : Elevul citete carte
Cartea este citit de elev. (
);

, .
,
,
.1. -


,


:
1. , :
) -, ,
- .
,
.
pe: a tia (pine) ; a citi ( carte)
; a spune (adevrul) ; -l ntreba
(pe prieten) ;
) - , ,
- .
,
, .

. : a se spla ; a se pieptna
; a se mbrca ;
) - , ,

.

.
( 3-
): a se stima (unul pe altul) ; a se
acuza (unul pe altul) ; a se cuta (unul pe
altul) .
9

2. ,
- .
.

: a merge ; a veni ; a alerga
; a se duce , ; a se ntrista ;
a se afla .
3. , ,
.
. 3-
: plou ; ninge ; se ntunec
; se lumineaz .

,
: -
.
-
,
.

2.

1.

4 :
I .: a
a cnta ; a desena ;
II .: ea
a cdea ; a vedea ;
III .:
a trece ; a merge ;
IV .:
i
a dormi ; a gndi ;

a cobor ; a hotr .
2.

:
) : a afla ; a plnge

10

; a numra ; a gsi ; a duce


;
) (
. . ):
. (m, te, se, ne, v, se): a se
afla ; a se apropia ; a se mbrca
; a se duce ;
. (m i, i, i, ne, v, i):
a-i aminti ; a~i nsui ; a-i imagina
.
3. .
.
, , , , ,
.
(, , ,
)
,
(, ).

3.

Indicativ
()

Prezent

Im perfect
Perfect compus

Viitor I
Viitor II

C onjunctiv
()

Prezent

P rezent

(2 )

C ondiionaboptativ
()
Imperativ
()

.
.

11

:
1.
.
.

(-, -, -, -/, -/):
I .: a cnta cntII .: a cdea cadIII .: a trece trecIV .: a dormi dorm cobor cobor
2.
.
: a avea ; a f i ; a vrea
.
: prezentul conjunctiv, ( ).

1) p re z e n tu l in ducativ

c n t
c n -i
c n t-

c n t- m
c n t-a i
c n t-

2) im perfectul indicativ

c n t-a -m
c n t-a -i
c n t-a

c n t-a -m
c n t-a -i
c n t-a -u

1) p re z e n tu l c o n ju n ctiv

s c n t
s c n i
s cn te

s c n t m
s c ln ta i
s c n te

2) im perativ (2 * .)

cnt! (tu ) cntai! (voi)

1.

2. P re z e n tu l indicativ

121. Prezentul
conjunctiv

viitorul II indicativ

am s cnt
ai s cin i
are s cnte

avem s cntm
avei s cntai
au s cnte

1) viitorul I
indicativ

voi
vei
va

vom
vei
vor

cnta
cnta
cnta

2) prezentul
c on diion al-op tativ

a
ai
ar

vom
vei
vor

cnta
cnta
cnta

1) perfectul
compus indicativ

am cntat
ai cntat
a
cntat

am
ai
au

cntat
cntat
cntat

cnta
cnta
cnta

2.

3.

cnta
cnta
cnta

2):
I.

-> 1) prezentul
-> 3) prezentul

indicativ
conjunctiv
^ 2) imperfectul ^ 4) imperativ
indicativ

- 5) viitorul
II indicativ

II. - 6) viitorul I indicativ


's 7) prezentul condiional-optativ
III. -> 8) perfectul compus indicativ
'a 9)
, , - ,
, ,
.

13

4.(D iateza activ)

(M odul indicativ)
1. Prezent:

I

II

III

-ea

-e

IV
-i

- 0
-
-

-ez-0
-ez-i
-eaz-

-0
-i
-e

-0
-i
-e

-0
-i
-e

-esc-0
-et-i
-et~e

-0
-i
-

-sc-0
-t-i
-t-e

-am
-ai
-

-m
-ai
-eaz-

-em
-ei
-0

-em
-ei
-0

-im
-ii
-0

-im
-ii
-esc-0

-m
-i
-

-m
-i
-sc-0

*3 0 .
. prezentul indicativ
I . (. -ez) IV . (.
-esc, -sc).
prezentul indicativ .
i
cnt
cn-i
cnt-
cnt-m
cnt-ai
cnt-

ii

desen-ez
desen-ez-i
desen-eaz-
desen-m
desen-ai
desen-eaz-

cad
caz-i
cad-e
cd-em
cd-ei
cad
14

III
trec
trec-i
trec-e
trec-em
trec-ei
trec

IV
dorm
dorm-i
doarm-e
dorm-im
dorm-ii
dorm

gnd-esc
gnd-et-i
gnd-et-e
gnd-im
gnd-ii
gnd-esc

cobor
cobor-i
coboar-
cbor-m
cobor-i
coboar-

hotr-sc
hotr-t-i
hotr-t-e
hotr-lm
hotr-i
hotr-sc

2. Imperfect:

I
cnt-a-m
cnt-a-i
cnt-a
cnt-a-m
cnt-a-i
cnt-a-u

no

-a- (I, IV -)
-ea- (II, III, IV -i)
II
cd-ea-m
cd-ea-i
cd-ea
cd-ea-m
cd-ea-i
ed-ea-u

III
trec-ea-m
trec-ea-i
trec-ea
trec-ea-m
trec-ea-i
trec-ea-u-m, -i, 0 , -m , -i, -u

IV
gnd-ea-m
gnd-ea-i
gnd-ea
gnd-ea-m
gnd-ea-i
gnd-ea-u

cobor-a-m
cobor-a-i
cobor-a
cobor-a-m
cobor-a-i
cobor-a-u

3. Perfectul compus:
a avea:
am, ai, a, am, ai, au
am
ai
a
am
ai
au

cntat, czut, trecut, dormit, cobort

15

4. Viitorul I:
a vrea:
voi, vei, va, vom, vei, vor
voi
vei
va
vom
vei
vor

j - + ( )

cnta, cdea, trece, dormi, cobor

5. Viitorul II:
a avea:
j - + prezentul conjunctiv
am, ai, are, avem, avei, au
I
am s eint
ai s cni
are s cnte
avem s cntm
avei s cntai
au s clnte

II
am s cad
ai s cazi
are s cad
avem s cdem
avei s cdei
au s cad

III
am s trec
ai s treci
are s treac
avem s trecem
avei s trecei
au s treac

IV
am s dorm
ai s dormi
are s doarm
avem s dormim
avei s dormii
au s doarm

am s cobor
ai s cobori
are s coboare
avem s coborm
avei s cobori
au s coboare

. :
+ prezentul conjunctiv:

16

o s cntm
o s cntai
o s cnte

o s cnt
o s cni
o s cnte


(Modul conjunctiv)
Prezentul conjunctiv :
s + prezentul indicativ
3- . . ,
: , prezentul undicativ
- (.; .), prezentul conjunctiv , , , , prezentul indicativ - (.)
- 0 (.), prezentul conjunctiv -.
prezentul conjunctiv 3- . . . 3-
. . .

s
s
s
s
s
s

cnt
cn-i
cnt-e
cnt-m
cnt-ai
cnt-e

I
s
s
s
s
s
s

desen-ez
desen-ez-i
desen-ez-e
desen-m
desen-ai
desen-ez-e

II
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s

dorm
dorm-i
doarm-
dorm-im
dorm-ii
doarm-

s
s
s
s
s
s

gnd-esc
gnd-et-i
gnd-easc-
gnd-im
gnd-ii
gnd-easc-

17

cad
caz-i
cad-
cd-em
cd-ei
cad-

III
s
s
s
s
s
s

trec
trec-i
treac-
trec-em
trec-ei
treac-

IV
s cobor
s cobor-i
s coboar-e
s cobor-m
s cobor-i
s coboar-e

s
s
s
s
s
s

hotr-sc
hotr-t-i
hotr-asc-
hotr-m
hotr-i
hotr-asc-


(Modul condiional-optativ)
Prezentul condiional-optativ:
a avea:
a, ai, ar, am, ai, ar
j - + ( )
a
ai
ar
am
ai
ar

cnta, cdea, trece, dormi, cobor


(Modul imperativ)
:
2- . (tu) = 3- 2- . prezentul indicativ
2- . (voi) = 2- . prezentul indicativ
:
2- . : cnt!, ezi!, treci!, dormi!, coboar!
2- . : cntai!, edei!, trecei!, dormii!, cobori!

:
2- . (tu) = nu + ( )
2- . (voi) = nu + 2- . prezentul indicativ
:
2- . : nu cnta!, nu edea!, nu trece!, nu dormi!, nu cobori!
2- . : nu cntai!, nu edei!, nu trecei!, nu dormii!,
nu cobori!

18


,

, : ) ;
) s ) .


. , , ,
.
.
a se duce ,
IND ICA TIV
Prezent
m duc
te duci
se duce
ne ducem
v ducei
se duc
INDICATIV

Imperfect
m duceam
te duceai
se ducea
ne duceam
v duceai
se duceau
CONJUNCTIV

Perfect compus Viitor I


m-am dus
m voi duce
te-ai dus
te vei duce
s-a dus
se va duce
ne-am dus
ne vom duce
v-ai dus
v vei duce
s-au dus
se vor duce
CONDIIONAL- IMPERATIV
OPTATIV
Prezent
Pozitiv

Viitor II
Prezent
am s m duc
s m duc
s te duci
ai s te duci
are s se duc
s se duc
avem s ne ducem s ne ducem
avei s v ducei
s v ducei
au s se duc
s se duc

m-a duce
te-ai duce
s-ar duce
ne-am duce
v-ai duce
s-ar duce

dus, -, -()i, -e

19

ducndu-se

du-te!
ducei-v!
Negativ
nu te duce!
nu v ducei!

de dus

.
a-i aminti
IN D ICA TIV
Prezent
mi amintesc
i aminteti
i amintete
ne amintim
v amintii
i amintesc
INDICATIV

Imperfect
mi aminteam
i aminteai
i amintea
ne aminteam
v aminteai
i aminteau
CONJUNCTIV

Perfect compus
mi-am amintit
i-ai amintit
i-a amintit
ne-am amintit
v-ai amintit
i-au amintit
CONDIIONALOPTATTV
Prezent
Viitor II
Prezent
mi-a aminti
am s-mi amintesc s-mi amintesc
s-i aminteti
ai s-i aminteti
i-ai aminti
i-ar aminti
are s-i aminteasc s-a aminteasc
avem s ne amintim s ne amintim
ne-am aminti
avei s v amintii s v amintii
v-ai aminti
an s-i aminteasc s-i aminteasc
i-ar aminti

amintindu-i
amintit, -,

-(t)i, -e

Viitor I
mi voi aminti
i vei aminti
i va aminti
ne vom aminti
v vei aminti
i vor aminti
IMPERATIV
Pozitiv
amintete-i!
amintii-v!
Negativ
nu-i aminti!
nu v amintii!

de amintit

a fi
:
1) ,
, : Sntem n clas. ;
2) : Sint student.
;
3)
(, ): Documentele au fost
pierdute. .
20

Prezent
snt
eti
este (e; -i)
sntem
sntei
snt (-s)
INDICATIV
Viitor II
am s fiu
ai s fii
are s fie
avem s fim
avei s fii
au s fie

INDICAT]IV
Imperfect
Perfect compus
am fost
eram
erai
ai fost
era
a fost
eram
am fost
ai fost
erai
au fost
erau
: o n ju n c t iv
CONDIIONALOPTATTV
Prezent
Prezent
a fi
s fiu
ai fi
s fii
ar fi
s fie
am fi
s fim
ai fi
s fii
ar fi
s fie

fiind
fost, fost,
foti, foste

Viitor I
voi fi
vei fi
va fi
vom fi
vei fi
vor fi
IMPERATIV
Pozitiv
fii!
fii!
Negativ
nu fi!
nu fii!

de fost


(Diateza pasiv)

:_______________________________________________________
a fi + ______________
a fi , ,
.
.

(Diateza activ)
Elevul scrie o compunere.
.
Elevul scria compunere.


(Diateza pasiv)
Compunerea este scris de elev.
.
Compunerea era scris de elev.
21

.
Elevul a scris compunere.
.
Elevul va scrie compunere.
.
Elevul are s scrie o compunere.
.

.
Compunerea a fost scris de elev.
.
Compunerea va fi scris de elev.
.
Compunerea are s fie scris de elev.
.

a respecta
(: respectat, respectat, respectai, respectate)
INDICATIV
P rezent
snt
eti > respectat, -
este )
sntem \
sntei Vrespectai,~(t)e
snt
J

Im perfect
eram \
erai v respectat, -
era
J
eram \
erai 1 respectai,~(t)e
erau J

Viitor I
voi fi \
vei fi > respectat, -
va fi
J
vom fi \
vei fi > respectai, -(t)e
vor fi J
CONJUNCTIV
Prezent
s fiu }
s fii > respectat, -
s fie )
s fim
s fii > respectai, -(t)e
s fie )

P erfect
am fost
ai fost
a fost
am fost
ai fost
au fost

com pus
'j
> respectat, -

)
\
i respectai,-(t)e
J

Viitor II
am s fiu
)
ai s fii
> respectat, -
are s fie
)
avem s fim -j
avei s fii > respectai, -(t)e
au s fie
)
CONDIIONAL-OPTATIV
Prezent
a fi )
ai fi
/
respectat, -
ar fi

am fi 1
ai fi > respectai, -(t)e
ar fi
*

22

()
1. (infinitivul):
) :
+
a cnta, a cdea, a trece, a dormi, a cobor
) :
, 1
+<
| |.,| , ,,
) +
I
. .
J
a se duce, a se adresa, a-i aminti, a-i nsui
2. (participiul):

I
-at
cntat

II
-ut
czut


III
IV
-ut, -s, - t
-it, -t
trecut, spus, frnt
dormit, cobort

, ,

: a se duce > dus; a-i aminti > amintit.
3. (gerunziul):
) :


I,II,m,IV ( -)
IV ( -i); I,HI ( -i)
-nd
-ind

cntnd, cznd, trecnd, cobornd, dormind, liniind, scriind


) :________________________________
+ -nd, -ind + -u- +
ducndu-se, adresndu-se, amintindu-i, nsuindu-i
4. (supinul):________________________________________
de, la, pe, pentru + ____________________
de cntat, de czut, de trecut, de dormit, de cobort
23. :
prezentul indicativ, prezentul conjunctiv, imperativ,
: (participiul) (gerunziul).

,
.
,
, ,
.
,
.
, , ..
.
. ,
(1, 2, ...), ,
- (
, ).
, .
(im p e ra tiv )
.
, 4.

,
,

.
(perfectul compus, viitorul I,
II, prezentul condiional-optativ,
) ,
. -

, 4.

24

I
) -ez prezent indicativ
) :

a aduna

la

a/a

a scpa

a/ +

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu
adun!
adunai!

adun
s adun
adun-i
s aduni
adun-
s adune
adun-m
s adunm
adun-ai
adunat
s adunai
adunnd
s adune
adun-

-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): complic complici
t/: cnt cni
g/g (gi): oblig obligi
sc/t: risc riti
d/z: recomand recomanzi
st/t: rezist reziti
scap
scap!
s scap
scap-i
s scapi
scpai!
scap-
s scape
scp-m
s scpm
scpat
scp-ai
s scpai
scpnd
scap-
s scape

-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): mbrac mbraci
d/z: laud lauzi
g/g (gi): bag bagi
t/: caut caui
25

a arta

4
a apra

5
a nva

a cpta

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu

/a + t/ (2 . ):
arat!
art
s art
ar-i
artai!
s ari
arat-
s arate
art-m
s artm
art-ai
artat
s artai
arat-
artnd
s arate
apr
/e
s apr
apr!
aper-i
s aperi
aprai!
apr-
s apere
apr-m
s aprm
apr-ai
s aprai
aprat
apr-
s apere
aprnd
nv
/e /a
s nv
nva!
s nvei
nve-i
nvai!
nva-
s nvee
nv-m
s nvm
s nvai
nv-ai
nvat
s nvee
nvnd
nva-
/e /a +
-i 2- . . .
prezent indicativ:
s/: aps apei
t/ : mbt mbei
a/... /e + t/ (2 . ):.
capt
s capt
capt!
cape-i
s capei
cptai!
capt-
s capete
cpt-m
s cptm
cpt-ai
s cptai
cptat
capt-
s capete
cptnd

26

Prezent
indicativ

e/ea

ntreb
ntreb-i
ntreab-
ntreb-m
ntreb-ai
ntreab-

a ntreba

7a

e/ea +

e/ea .../e

a semna

o/oa

a provoca

10
a turna

o/oa/u

Prezent
conjunctiv
s
s
s
s
s
s

ntreb
ntrebi
ntrebe
ntrebm
ntrebai
ntrebe

Imperativ
Participiu
Gerunziu
ntreab!
ntrebai!

ntrebat
ntrebnd


-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): plec pleci
t/: atept atepi
g/g (gi): alerg alergi
semn
semen-i
seamn-
semn-m
semn-ai
seamn-

s
s
s
s
s
s

semn
semeni
semene
semnm
semnai
semene

seamn!
semnai!

provoc
provoc-i
provoac-
provoc-m
provoc-ai
provoac-

s
s
s
s
s
s

provoc
provoci
provoace
provocm
provocai
provoace

provoac!
provocai!

torn
torn-i
toarn-
tum -m
turn-ai
toarn-

s
s
s
s
s
s

torn
torni
toarne
turnm
turnai
toarne

toarn!
turnai!

27

semnat
semnnd

provocat
provocnd

turnat
turnnd

iOa

o /oa/u +

Imperativ
Participiu
Gerunziu

-i 2- . . .
prezent indicativ:
c/c (ci): joc joci;
t/: port pori
Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

) , (
prezent indicativ):
11

a afla

12

a apropia

13

a ncheia

14
a tia

a/

afl-u
afl-i
afl-
afl-m
afl-ai
afl-
apropi-i
apropH
apropi-e
apropi-em
apropi-ai
apropi-e
nche-i
nche-i
nche-ie
nche-iem
nche-iai
nche-ie
tai
tai
tai-e
ti-em
ti-ai
tai-e

. 28

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

aflu
afli
afle
aflm
aflai
afle
apropii
apropii
apropie
apropiem
apropiai
apropie
nchei
nchei
ncheie
ncheiem
ncheiai
ncheie
tai
tai
taie
tiem
tiai
taie

afl!
aflai!

aflat
aflnd
apropie!
apropiai!

apropiat
apropiind
ncheie!
ncheiai!

ncheiat
ncheind
taie!
tiai!

tiat
tind

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu

) -ez prezent indicativ:


15

a lucra

16

a studia

lucr-ez
lucr-ez-i
lucr-eaz-
luci-m
lucr-ai
lucr-eaz-

s
s
s
s
s
s

lucrez
lucrezi
lucreze
lucrm
lucrai
lucreze

studi-ez
studi-ez-i
studi-az-
studi-era
studi-ai
studi-az-

s
s
s
s
s
s

studiez
studiezi
studieze
studiem
studiai
studieze

lucreaz!
lucrai!

lucrat
lucrnd
studiaz!
studiai!

studiat
studiind

II
17

a/

a disprea

17a

a/ +

dispar
dispar-i
dispar-e
dispr-em
dispr-ei
dispar

s
s
s
s
s
s

dispar
dispari
dispar
disprem
disprei
dispar

dispari!
disprei!

disprut
disprnd


-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): tac taci
d/z: cad
cazi

29

18

a vedea

19

a putea

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

/+ d/z (2 . .):
s vd
vd
s vezi
vez-i
s vad
ved-e
s
vedem
ved-em
s vedei
ved-ei
s vad
vd
//+ t/ (2 . .):
s pot
pot
s poi
po-i
s poat
poat-e
s putem
put-em
s putei
put-ei
s poat
pot

Imperativ
Participiu
Gerunziu

vezi!
vedei!

vzut
vznd

putut
putnd

III
) -ut:
s ncep

ncep
ncepe!
s ncepi
ncepei!
ncep-i
s nceap
a ncepe
ncep-e
ncep-em
s ncepem
s ncepei
nceput
ncep-ei
s nceap
ncepnd
ncep
20


-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): fac faci
n /0 : (in ii
d/z: cred crezi
t/: bat bai
sc/$t (2, 3 . . 1, 2 . .
prezent indicativ): cresc creti
crete cretem cretei cresc.
20

30

21

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu

/ +

a cunoate

22

a vinde

23
a umple

sc/$t (2, 3 . .; 1, 2 . .
prezent indicativ):
cunosc
cunoate!
s cunosc
cunot-i
cunoatei!
s cunoti
cunoat-e
s cunoasc
cunoat-em s cunoatem
cunoat-ei s cunoatei
cunoscut
cunoscnd
s cunoasc
cunosc
/i + d/z (2 . .):
vnd
s vnd
vinde!
vindei!
vinz-i
s vinzi
vind-e
s vnd
vind-em
s vindem
vndut
vind-ei
s vindei
vnznd
s
vnd
vnd

umple!
umppu
s umplu
umplei!
s umpli
umpl-i
s
umple
umpl-e
s umplem
umpl-em
um plut
s umplei
umpl-ei
umplmj
s umple
umpl-u

) -s:
24


-i 2- . . .
prezent indicativ:
/ (ci): duc duci
n /0 : pun pui
g/g (gi): aleg - alegi
t/: comit comii
d/z: nchid nchizi

31

a merge

25

/ +

a scoate

26
a scrie

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu
mergi!
mergei!

merg
s merg
merg-i
s mergi
merg-e
s mearg
merg-em s mergem
merg-ei
s mergei
mers
s
mearg
mergnd
merg

-i 2- . . .
prezent indicativ:
d/z: rod rozi
t/: scot scoi
scot
sco-i
scoat-e
scoat-em
scoat-ei
scot

s
s
s
s
s
s

scot
scoi
scoat
scoatem
scoatei
scoat

scoate!
scoatei

scri-u
scri-i
scri-e
scri-em
scri-ei
scri-u

s
s
s
s
s
s

scriu
scrii
scrie
scriem
scriei
scrie

scrie!
scriei!

s
s
s
s
s
s

rup
rupi
rup
rupem
rupei
rup

rupe!
rupei!

scos
scond

scris
scriind

) -t:
27
a rupe

rup
rup-i
rup-e
rup-em
rap-ei
mp

32

rupt
rupnd

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu

IV
) -i -esc prezent indicativ:
28


-i 2- . . .
1- 2- . . .
prezent indicativ:
1. .
d/z:

a iei

29

a /

a sri

29

/ +

2ji. ea.

Iji.

mh.

2ji.

mh.

aud

auzi

auzim

auzii

g /g (gi): fug

fugi

fugim

fugii

iei

ieim

s/:

ies

t/:

sim t

sim i

ieii

sim im sim ii

ie s

s ie s

iei!

ie - i

s ie i

ieii!

ie s -e

s ias

ie -im

s ie im

ie - i i

s ie ii

ie it

ie s

s ias

ie in d

sar

s sar

sari!

sa r -i

s sari

srii!

sa r-e

s sar

s r -im

s s rim

s r -ii

s srii

srit

sar

s sar

s rin d


2- . . . 1-
2- . . . indicativ prezent:
1. .
2. .
1. .
2. .
t/: mpart mpri mprim mprii

33

30

i/e

a veni

31

a dormi

32

o/oa/u

a muri

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

Imperativ
Participiu
Gerunziu
/ 0 (2 . .):
vin
s vin
vino!
vH
s vii
venii!
vin-e
s vin
ven-im
s venim
ven-ii
s venii
venit
s vin
venind
vin
dorm
dorm-i
doarm-e
dorm-im
dorm-ii
dorm

s
s
s
s
s
s

dorm
dormi
doarm
dormim
dormii
doarm

dormi!
dormii!

mor
mor-i
moar-e
mur-im
m ur-ii
mor

s
s
s
s
s
s

mor
mori
moar
murim
murii
moar

mori!
murii!

dormit
dormind

m urit
murind

, (
prezent indicativ):
33
a birui

biru-i
biru-i
biru-ie
biru-im
biru-ii
biru-ie

s
s
s
s
s
s

34

birui
birui
biruie
biruim
biruii
biruie

biruie!
biruii!

biruit
biruind

34

a ndoi

35

a oferi

36

/e

a acoperi

37

a ti

Prezent
indicativ

Prezent
conjunctiv

ndo-i
ndo-i
ndoa-ie
ndo-im
ndo-ii
ndoa-ie
ofer
ofer-i
ofer-
ofer-im
ofer-ii
ofer-
acopr
acoper-i
acoper-
acoper-im
acoper-ii
acoper-
ti-u
ti-i
ti-e
ti-m
ti-i
ti-u

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

ndoi
ndoi
ndoaie
ndoim
ndoii
ndoaie
ofer
oferi
ofere
oferim
oferii
ofere
acopr
acoperi
acopere
acoperim
acoperii
acopere

s
s
s
s
s
s

tiu
tii
tie
tim
tii
tie

) -i -esc
38
a povesti

povest-esc
povest-et-i
povest-et-e
povest-im
povest-ii
povest-esc
35

s
s
s
s
s
s

Imperativ
Participiu
Gerunziu
ndoaie!
ndoii!

ndoit
ndoind
ofer!
oferii!

oferit
oferind
acoper!
acoperii!

acoperit
acoperind
tii!
tii!

tiut
tiind

prezent indicativ

povestesc
povesteti
povesteasc
povestim
povestii
povesteasc

povestete!
povestii!

povestit
povestind

P rezent

P re ze n t

Im p erativ

in d ic a tiv

c o n ju n c tiv

P articipiu
G erun ziu

39
a tri

tr -ie sc

s triesc

triete!

tr -ie t-i

s trieti

trii!

tr -ie t-e

s triasc

tr -im
tr-ii

s trim
s trii

trit

tr-iesc

s triasc

trind

) - - sc prezent indicativ:
40

a cobor

cobor
cobor-i
coboar-

s
s
s
s
s
s

c o b o r - m

cobor-i
c o b o a r-

cobor
cobori
coboare
coborm
cobori
coboare

coboar!
cobori!

c o b o r t
c o b o rn d

) - - s c p re z e n t in d ic a tiv :
41

a h o t r

h o t r - s c
h o t r - t- i
h o t r- t-e :
h o t r - m
h o t r-i
h o t r- s c

s
s
s
s
s
s

h o t r s c
h o t r ti
h o t ra sc
h o t rm
h o t ri
ho trasc

h o t r te .1
h o t rti!

h o t r t
h o t rn d

*
Infinitiv
a avea

Prezent
indicativ
am
ai
are
avem
avei
au

Im perfect
aveam
aveai
avea
aveam
aveai
aveau

Prezent
conjunctiv
s am
s ai
s aib
s avem
s avei
s aib
36

Im perativ
ai!
avei!

Formele
nepredicative
avut
avind

nu avea
nu avei

de avut

Infinitiv

a vrea

a da

a lua

a sta

Prezent
indicativ

Imperfect

Prezent
Imperativ Formele
conjunctiv
nepredicative

vreau
vrei
vrea
vrem
vrei
vor

vream
vreai
vrea
vream
vreai
vreau

s
s
s
s
s
s

vreau
vrei
vrea
vrem
vrei
vrea

dau
dai
d
dm
dai
dau

ddeam
ddeai
ddea
ddeam
ddeai
ddeau

s
s
s
s
s
s

dau
dai
dea
dm
dai
dea

d!
dai!

nu da!
nu dai!

de dat

iau
iei
ia
lum
luai
iau

luam
luai
lua
luam
luai
luau

s
s
s
s
s
s

iau
iei
ia
lum
luai
ia

ia!
luai!

luat

stau
stai
st
stm
stai
stau

stteam
stteai
sttea
stteam
stteai
stteau

s
s
s
s
s
s

stau
stai
stea
stm
stai
stea

stai!
stai!

37

vrut
vrnd

de vrut

dat
dnd

lund
nu lua! de luat
nu luai!
stat
stnd
nu sta!
de stat
nu stai!

Infinitiv

a bea

a mnca

Imperfect

Prezent
Imperativ Formele
conjunctiv
nepredicative

beau
bei
bea
bem
bei
beau

beam
beai
bea
beam
beai
beau

s
s
s
s
s
s

beau
bei
bea
bem
bei
bea

bea!
bei!

nu bea!
nu bei!

de but

m nnc
m nnci
m n nc
m ncm
mncai
m nnc

mncam
mncai
mlnca
mncam
mncai
mncau

s
s
s
s
s
s

mnnc
mnnci
mnnce
mmcm
mncai
mnnce:

mnnc!
mncai!

mncat

Prezent
indicativ

but
bind

mncnd
nu mnca! de mncat
nu mncai!

' ,
.

.


A A C CEPTA la

a accepta invitaia ; a accepta un cadou


; a accepta propunerile ;
a accepta provocarea ; a accepta lupta

Eu pot s accept condiiile lor

2.
El a acceptat s vin
M tem c vor accepta s ne ajute ,

A A C H ITA la

1.

a achita pe inculpat
El a fost achitat deoarece fusese acuzat pe nedrept
,
2.
a achita datorie ; a achita factur
; a achita nota ; a achita cambie
; a achita impozitele ;
achita cotizaie ; a achita plata pentru cltorie
- ; a achita nainte de termen

El a achitat toate cheltuielile noastre

A SE A C H ITA la

1. ,

a se achita de datorie , ;
3Q

a se achita fa t de cineva -
El s~a achitat de toate datoriile sale

2. ,
El s-a achitat bine de sarcina sa

A ACOPERI 36

1. , ,

a acoperi cas cu tabl ; a acoperi


cratif cu capacul ; a acoperi masa
cu fa de mas ; a-l acoperi pe
bolnav cu plapuma ; a acoperi
main cu husa ; a acoperi faa cu
mina
Mama l-a acoperit pe copil cu plapuma

Norii au acoperit cerut


Zpada acoper pmntul
2.
a acoperi retragerea armatei
3.
a acoperi vocea cuiva - ; a acoperi
orchestr cu aplauze
Zgomotul mi acoperea vocea
Strigtele mulimii hau acoperit pe vorbitor

4.
a acoperi cheltuielile (); a acoperi
40

suma delapidat
5. , ,

a acoperi lipsurile ; a acoperi vina cuiva


-
El i-a acoperit prtaii
6. ,
a acoperi distan ;
Avionul acoper aceast distan in dou ore
()
A SE ACOPERI 36

1. , ,

a se acoperi cu plapuma ; a se acoperi cu un


impermeabil
Cerul s-a acoperit de nori
Iazul s-a acoperit de alge
2.
a se acoperi de glorie ; a se acoperi de
ruine
A A C O R D A la

1. , ,
,

a acorda cuiva ncredere - ; a acorda


prietenilor ncredere
; a acorda dreptul de
folosin ; a acorda puteri
depline ; a acorda cuvntul
; a acorda ajutor ; a acorda atenie
; a acorda unei probleme atenia cuvenit
41

- ; acorda
atenie ; a acorda un titlu tiinific
; a acorda sportivilor nalte distincii
; a acorda recompens
; a acorda nlesnire
; a acorda privilegii ; a acorda un
concendiu ; a acorda prioritate

Guvernul a acordat ajutor celor care au suferit de pe urma inundaiei2.
a acorda un instrument muzical
; a acorda vioar
3.
a acorda predicatul cu subiectul

A A C IO N A 15

1.

a aciona n favoarea prietenilor ;


a aciona mpotriv (sau n ciud) ;
aciona de unul singur ; a aciona de
comun acord cu cineva -;
aciona conform instruciunilor ;
aciona conform ordinului primit
; a aciona din convingere ;
a aciona n cunotin de cauz ;
a aciona hotrt (sau cu fermitate) ;
aciona deschis
Dect s discutm mai bine s acionm ,
. timpul s acionm
Trebuie s acionm

42

2. ,
a aciona asupra cuiva -
Cuvintele bune acioneaz favorabil asupra lui

3.
a aciona pe cineva n judecat -
A A C U M U L A 15

1. ,

a acumula mrfuri ; a acumula valori


; a acumula bani ; a acumula
rezerve ; a acumula puteri
; a acumula cunotine
2.
a acumula experien
/ aceti ani el a acumulat experien vast

A SE A C U M U L A 15

In acest rezervor s-a acumulat o cantitate mare de apA A C U ZA 1

1.

a acuza pe cineva de furt -- ; a acuza


pe cineva de comiterea unei crime grave -

/ / acuz de omor
Faptele acuz
A f i acuzat de ceva -
acuzat pe nedrept
43

El e (este) acuzat c a furat banii ,2. , ,
a acuza de nesinceritate ; a acuza de
ingratitudine sau de lips de recunotin pe cineva
-
A SE A C U Z A 1

El se acuz numai pe sine


Se acuz unul pe altul
A A D U G A 2

a aduga ulei la salat ; a aduga sare


n bucate ; a aduga zahr n ceai
; a aduga tablouri la colecie
; a aduga cteva cuvinte
; a aduga noi idei ta cele spuse
; a aduga un rind la o scrisoare
; a aduga un capitol la lucrare
; a aduga de la sine
La cele spuse voi aduga urmtoarele

Nu mai am nimic de adugat


La cele spuse n~am de adugat nimic

Trebuie adugat c... ...


A A D N C I 38

1.

a adinei groap ; a mai adinei fn tn a


; a adinei pivni cu doi metri
; (fig.) a-i adinei cunotinele
; a adinei contradiciile
44

2. ,
a adinei chestiune
A SE A D N C I 38

1.

Rpa s-a adncit


/ acest loc rul s-a adncit
Contradiciile s-au adncit
Disensiunile se adncesc
2. ,
a se adinei n gnduri ; a se adnci n
lucru ; a se adnci n sine nsui

Detaamentul se adncea n pdure
Picioarele i se adnceau n zpad
A A D M IR A 1

, ,

a admira natura ; a admira un peisaj


; a admira frumuseea naturii
; a admira apusul soarelui

Toi admir talentul acestui actorEu admir curajul acestui erou

A SE A D M IR A 1

a se admira n oglind

45

A A D M IT E 24

1. ,

S admitem c este aa ,
El admite nici mcar gndul (sau ideea) c noi putem avea
dreptate ,

Regula admite nici un fe l de excepii

2. ,
a admite la concurs ; a admite la examen

A AD OPTA la

1. ,

a adopta un copil
Aceast familie a adoptat un copil orfan

2. ,
a adopta lege ; a adopta propunere
; a adopta rezoluie ;
adopta constituia
3. ,
a adopta manierele cuiva -
El a adoptat modul de via al localnicilor

A A D O R M I 31

1. ,

a adormi uor ; a adormi greu


; a adormi devreme ; a adormi trziu
; a adormi somnul de veci
46

Copilul a adormit
Am adormit abia spre diminea
2. , ,

a adormi un copil ; a adormi un bolnav nainte
de operaie (fig.); a adormi
vigilena
Cuvntarea lui monoton m~a adormit

Aceste afirmaii au menirea de a adormi opinia public
,

A ADRESA 15

a adresa cerere ; a adresa invitaie


; a adresa ntrebare unui referent
; ;
adresa scrisoare rectorului universitii
; a adresa mulumiri ;
a adresa complimente
Cui i-ai adresat scrisoarea? ?
A SE ADRESA 15

a se adresa unui medic ; a se adresa cu


ntrebare ; a se adresa cu rugminte
; a se adresa unui prieten pentru un sfat
; a se adresa dup ajutor

Ei s~au adresat directorului cu o reclamaie

47

A ADUCE 24

1. , ,

a aduce crile napoi ; a aduce


lucrurile acas ; a aduce marfa la
domiciliu ; a aduce copilul la grdini

Aduc ndat
Potaul mi-a adus scrisoare
El ne-a adus veste mbucurtoare

Ghidul i-a adus pe turiti la muzeuCe i-a adus aici? ?
Vin tul aduce melodie pn la noi

Vntul aduce prospeimea aerului de iarn2. ,
a aduce folos ; a aduce noroc
; a aduce venit ; a aduce neplceri
; a aduce pagub ()
; a aduce bucurii ; a aduce un prejudiciu
m e i instituii ()
3. ,
a aduce la desvrire ; a aduce la
disperare ; a aduce la impas
; a aduce la realitate ;
aduce la ndeplinire ; a aduce la cunotin
; a aduce n tr o bun dispoziie

Iat n ce stare m-ai adus

48

4. , ,

a aduce mulumiri ; a aduce un argument


; a aduce dovad ;
a aduce modificri ; a-i aduce contribuia
; a aduce cuiva nvinuire
-; a aduce n dar ; a aduce (sau a da)
ca exemplu
A ADUNA 1

1.

a aduna crile ; a aduna hrtiile pe mas


; a aduna pe oameni intr-un loc
; a aduna pe participani n pia
(fig.); a-i aduna gndurile
; a-i aduna ultimile puteri
l-am adunat pe toi
2.
a aduna bani ; a aduna bani albi pentru zile negre

3.
a aduna cinci cu ase
Adun aceste dou numere! !
A SE A D U N A 1

1. ,

a se aduna toi ntr-un loc


S-a adunat mult lume
Toi s-au adunat n sal
Se adun ca mutele la miere

49

2. ,
S-au adunat multe treburi
S-a adunat dobnda
A A F IR M A 1

a afirma un adevr ; a-i afirma hotr rea


; a afirma cu trie

Inculpatul afirm c la aceast or se afla acas


,
Toi afirm c el are dreptate ,
Se afirm c avionul a disprut fr urme ,

A SE A F IR M A 1

Acest actor s-a afirmat repede pe scenA A FLA 11

1.

a afla noutate ; a afla toate amnuntele


; a afla de la frate ;
afla din ziare ; a afla n prealabil
; a afla prea trziu
Am aflat tot adevrul
Din aceast carte am aflat multe lucruri interesante despre viaa
animalelor

Am aflat c ei sosesc mine ,
2. ,
a afla linite ; -i afla locul

50

A SE AFLA 11

a se afla nu departe de ora ;


se afla n frunte ; a se afla de fa

El se afl printre invitai


Vila se afl dincolo de ru
Manuscrisul se afl i astzi acolo

A A JU N G E 24

1. , ,
,

a ajunge pn acas ; a ajunge la destinaie


; a ajunge la staie
; a ajunge la mal
Cum s ajung acolo? ?
n centrul oraului am ajuns cu tramvaiul

Coletul a ajuns la destinatar
Scrisoarea a ajuns repede / la timp / cu ntrziere
/ /
De peste ru ajunge pn aici un cntec -

2. ,
a ajunge la majorat ; a ajunge la
adnci btrnee ; a ajunge la
cfritul vieii
3. ,
a ajunge pn la raftul de sus ;
ajunge cu mina pn la tavan
Nu ajung la fund

51

4. , ,

a ajunge la perfeciune ; a ajunge la


extrem ; a ajunge la captul puterilor
; a ajunge Ia nelegere ;
a ajunge la un rezultat
Iat pn unde au ajuns lucrurile! !
Rbdarea a ajuns la limit
Temperatura a ajuns la 20 de grade 20

Discuia a ajuns prea departe


5. ,
Nu-i ajung banii
Va ajunge pine la toi
Alimentele ne ajung pentru dou sptmni

.
a ajunge doctor ; a ajunge mare i tare

7. ,
a ajunge i a ntrece ; a ajunge (din urm)
pe un fugar ; a-i ajunge colegii la nvtur

Urmritorii i-au ajuns din urm
A AJUTA la

1. ,

a ajuta pe un prieten ; a ajuta pe prini


; a ajuta pe cineva la nevoie
-; a-i ajuta pe elevii rmai n urm
; a ajuta pe un bolnav cu medicamente
52

; a ajuta in msura posibilitilorTrebuie s-i ajutm
Nu pot s v ajut cu nimic
Asta - ajutat ci tui de puf in

EI - ajutat s ies din impas

Intmplarea - ajutat
2. ,
a ajuta cuiva cu bani -; a ajuta n
munc
Nimic nu-i ajut
A SE AJUTA la

Prietenii se ajut reciproc


A ALTURA 1

1. ,

a altura dou scaune


Elevii i-au alturat bncile
2.
a altura un document ; a altura cererea la
dosar ; a altura (sau a anexa)
copia unei adeverine la scrisoare

El a alturat la cerere o adeverin

A SE AITURA 1

a se altura participanilor la o excursie


; a se altura la prerea general
53


Un grup de oameni s-a alturai mulimii

A ALCTUI 39

a alctui un plan ; a alctui un proect


; a alctui culegere de exerciii
; a alctui listele alegtorilor

Elevul a alctuit propoziie
A ALEGE 24

1. ,

a alege una din dou ; a-i alege profesia


; a alege un cadou ;
alege un material pentru rochie ;
alege mobil potrivit
Am ales varianta aceasta
Am ales calea cea mai puin dificil de rezolvare a acestei probleme

2.
a alege un delegat ; a alege un deputat

3. ,
a alege seminele dup caliti ;
alege dup aptitudini ; a alege griul
de neghin
A SE ALEGE 24

se alege cu nimic
ce te-ai ales? ?
.54

A ALERGA 7

1. , ,

a alerga pe strad ; a alerga pn acas


; a alerga din rsputeri ;
a alerga ntr-un suflet ; a alerga un kilometru
; a alerga dup frate
Cine alearg dup doi iepuri, nu prinde nici unul
,
Am alergat prin tot oraul
Copiii alearg pe stadion
2. , ,
a alerga la cineva dup ajutor -
; a alerga dup slujb gras
; a alerga dup onoruri / glorie /

A AMENINA 1

a amenina pe un biat cu degetul ;


a amenina pe un coleg cu ruptura prieteniei
; a amenina cu moartea
El - ameninat cu pumnul
l i amenin insuccesul
l i amenin un pericol de moarte

Stnca amenin s se prbueasc


A AMESTECA la

1. ,

a amesteca vopselele ; a amesteca vinul cu ap


; a amesteca ceaiul cu linguri

2. ,
a amesteca hrtiile de pe mas ;
55

amesteca crile ; a amesteca fina de gri cu cea


de porumb
3. ,
a amesteca pe cineva n tr o fapt urt -

L-au amestecat n afacerea asta
A SE AMESTECA la

1.

Culorile s-au amestecat


Ei s-au amestecat cu mulimea
2. ,
a se amesteca n treburile altuia ;
se amesteca n discuie ; a nu se amesteca

Ce te amestici? ?
A-I AM INTI 38

ari aminti de tineree ; a-i aminti


de colegii de coal ; a-i
aminti de o treab urgent
Ne-am amintit de anii de coal

Mi-am amintit de trecut


Dup ct m i amintesc
A AM INTI 38

El mi amintete de fratele meu


Aici totul mi amintete de trecut -

Printre altele a amintit i despre asta


56


Amintete-mi despre aceasta.' !
El mi-a amintit promisiunea fcut

A ANGAJA S

1. ,

a angaja muncitori ; a angaja un tnr inginer


la uzin ; a angaja brae de
munc
2.
a angaja discuie ; a angaja conversaie
; a angaja lupt
A SE ANGAJA 15

1. ,

S-a angajat mecanic


2.
S-a angajat s ndeplineasc toate condiiile

3. ,
a se angaja n tr o discuie ; a se angaja n lupt
cu dumanul
A ANUNA 1

1. , ,

a anuna un concurs ; a anuna rezultatele unui


examen de admitere
; a anuna ntrzierea trenului
; a-i anuna sosirea ; a anuna
pe colaboratori despre adunare ;
57

a anuna ceva cuiva - -; a anuna


din timp
V anun hotrrea luat

2.
Barometrul anun furtun
A SE ANUNA 1

Ziua se anun a f i ploioas


A APARINE 20

1.

Cui i aparine aceast cas? ?


Pmntul i aparine statului
Tabloul acesta i aparine unui pictor vestit

2.
Balena aparine mamiferelor
A APRA 4

1. ,

a apra patria ; a apra poziie


; a apra cetate ; a apra un ora
contra dumanului ; a apra un
inculpat
2. , ,
a apra natura ; a apra copiii de boli
; a apra populaia de accidente
; a-i apra ochii de
soare
58

Mnuile apr minile contra frigului3. , ,

a apra interesele cuiva -,


- ; a-i apra interesele ;
a-i apra drepturile ; a-i apra punctul
de vedere ; a-i apra convingerile
; a apra cu nfocare

n articolul acesta el i apr opiniile saleA SE APRA 4

, ,

a se apra cu pumnul ; a se apra contra


dumanului ; a se apra cu ndrjire
; a se apra de nvinuiri
; a se apra de ploaie

A APREA 17

1. ,

a aprea la orizont ; a aprea din


ntuneric ; a aprea pe scen

A aprut luna
/ u a aprut un necunoscut
2. , ,

Dup ploaie, pe strzi au aprut bltoace59

Au aprut simptome noi


Cnd a aprut viaa pe Pmint?
?
A aprut un sentiment de prietenie
Un zmbet a aprut pe fa a lui
3.
a aprea in volum
Nu demult a aprut un dicionar

Romanul apare in fascicule separate

A APSA 5

1. ,

a apsa pe butonul soneriei ; a apsa


pe pedal
Sacul i apas umerii
2. ,

a apsa pe fiecare cuvnt rostit

3. ,
l apas amintirile
Asta m apas pe contiin
A APLECA 7

a apleca creang la pm int ; a apleca


capul cu tristee
Vin tul apleca vrfurile copacilor

60

A SE APLECA 7a

1. ,

a se apleca spre ap ; a se apleca spre rnit


; a se apleca peste hrtie
; a se apleca asupra patului unui bolnav
; a se apleca pentru a ridica ceva
, -
Crengile s-au aplecat la pm nt
2.
Vasul s-a aplecat
Luntrea se apleca n tr o parte
A APLICA la

1. ,

a aplica un plasture ; a aplica un bandaj


/; a aplica compres ;
a aplica un strat de vopsea ; a aplica
tampil pe un act
2. ,
a aplica n practic ; a-i aplica cunotinele
; a aplica nou metod
; a aplica teorie ; a aplica
lege ; a aplica un tratament
; a aplica regul la un caz particular
3. ,
a aplica corecie ; a aplica
(sau a da) pedeaps ; a aplica un sechestru
sau o poprire ; a aplica sanciune
; a aplica palm

61

A APRECIA 16

1. , ,

a aprecia valoarea unui obiect -


; a aprecia din ochi
2. , ,
a aprecia la justa valoare pe cineva
-; a aprecia dup merite ; a
aprecia pentru succese ; a aprecia lucrare
literar ; a aprecia un spectacol
bun
Directorul l apreciaz foarte mult pe lucrtorul acesta

Toi apreciaz talentul acestui pictor

Prietenii l apreciaz pentru inteligena sa

El este apreciat mult .


3.
Apreciez c trebuie fcute unele schimbri ,

A APRINDE 24

a aprinde lemnele ; a aprinde focul


; a aprinde un chibrit ; a aprinde luminare
; a aprinde un felinar ; a aprinde
fclie ; a aprinde cas
ntuneric, aprinde lumina! , !
El a aprins igar
A SE APRINDE 24

a se aprinde de la un chibrit/de la o singur scnteie


62

/
Lemnele s-au aprins
Focul s-a aprins
Casa s~a aprins
Inima i s-a aprins
Patimile s-au aprins
I s-au aprins ochii de mnie
A SE APROPIA 12

1. ,

a se apropia de fereastr
Ei se apropiau de uscat
Automobilul se apropie de cldirea colii

S-a apropiat de int
Alergtorii se apropie de fini
Se apropie (luna) aprilie
Se apropie termenul
S-a apropiat ziua plecrii
Vara se apropie de sfirit
M apropii de patruzeci de ani

2.
a se apropia sufletete de cineva -
Prerile lor s-au apropiat
Interesele s-au apropiat
A APROPIA 12

a apropia braele compasului ;


apropia electrozii ; a apropia oamenii
; a apropia fotoliul de fereastr
; a apropia ntreprinderile de sursele de materii prime
; a apropia
cartea de ochi
63

A APUCA la

1. , ,

a apuca un baston ; a apuca piatr


; a apuca un os cu dinii ; a apuca
pe cineva de min - ; a apuca banii
din mina cuiva -
Poliistul l-a apucat de guler

2. , ,

a apuca cu ochiul ; a apuca din zbor cteva


cuvinte
3. ,
L-a apucat frica
- apucat somnul
M apuc nostalgie insuportabil

4. ,
a apuca trenul ; apuca avionul
; a apuca s fac ceva
A apucat s spun doar cteva cuvinte

S.
a apuca primvara
Bine c am apucat i eu asta ,
S n-apuc ziua de mine! !

64

.
A apucat drumul spre sat
Ei au apucat pe o cale greit
A SE APUCA la

1. , ,

a se apuca cu minile de pr ; a se apuca


de o frnghie ; a se apuca cu amndou
minile de cineva -
Pentru cdea, el s-a apucat de balustrad ,

2. ,
Attea snt de fcut, nici nu tii de ce s te apuci mai nti
,
3. , ,

a se apuca de nvtur ; a se apuca de nzjbtii


; a se apuca de lucru
; a se apuca de treab
De cum s~a luminat, s~au apucat s lucreze ,

4.
a se apuca de avocatur ,
A ARANJA 15

1. ,

a aranja biblioteca ; a-i aranja


coafura ; a-i aranja hrtiile

65

2. , ,

a aranja pe cineva la lucru - ; i aranja treburile


Aceasta m aranjeaz
Nu tie s-i aranjeze viaa
El n-a reuit s aranjeze aceast afacere

A SE ARANJA 15

1.

Nu - aranjat nc
2. ,
Chestiunea s-a aranjat
Totul se va aranja
S-a aranjat! ! !
3. ( )
a se aranja n serviciu
-ai aranjat! !
A ARTA 3

1. ,

a arta un tablou ; a arta stea


; a arta drumul ; a arta copilul unui
medic ; a arta prinilor notele
; a arta pe cineva cu degetul
-
El i-a artat ua
Arat-i cum s scrie acest cuvnt ,

Artai documentele! !
Ceasul arat timpul
66

Termometrul arat opt grade sub zero2. ,
a arta prin fapte
Experiena de anul trecut ne-a artat c...
, ...
Cercetrile au artat c... , ...
3.
a arta curaj ; a arta dispre fa de cineva
-; a-i arta bucuria
; a arta un interes deosebit
4. ,
a arta groaznic
El arat bine / ru /
Arat mult mai tnr
Biatul arat mai n vrst dect este

A SE ARTA

a se arta unui medic ; a se arta n publicNu se arat cu sptmnile la scoal

A ARDE 24

1. , ,

n sob arde focul


Lemnele ard
Casa a ars pn n temelie
Arde! !
67

Toate becurile ard


Lumina arde pn trzju n camera lui

I i arde capul
Obrajii i ard
Ochii i ard de bucurie
Soarele arde
2. (fig.) ,
a arde de dor ; ; a arde de
iubire ; a arde de curiozitate

Ard de nerbdare de a afla rezultatele concursului3. , ,
a arde lemne / crbune / gaz / / ; a arde
toate lemnele ; a arde mult benzin

Focul a ars totul
El a ars toate scrisorile
4. ,
a arde crmid ; a arde varul
; a arde cu igara ; a arde friptura

5.
Acidul sulfuric i-a ars haina
A SE ARDE 24

1. ,

a se arde la un deget ; a se arde cu ceai68

Cine s-a ars cu ciorb sufl i n iaurt ,S~a ars atingindu-se de fierul de clcat ,

2. ,
Friptura s-a ars
Plinea s-a ars
A ARUNCA la

1. , ,

a arunca mingea ; a arunca bombe


; a arunca greutate ; a arunca sulia
; a arunca undi tn ap
; a arunca un geamantan pe un raft
; a arunca hrtiile n toate prile ;
arunca pe cineva n nchisoare - ;
arunca pe cineva afar -; a arunca
marf pe pia ; a arunca n lupt
divizie ; a arunca peste bord ceva
-; a arunca pe fereastr
; a arunca n mare ; a arunca pe jos

Vahuik au aruncat luntrea pe mal
Inamicul a aruncat podul n aer
Ei au aruncat vina asupra noastr
El arunca priviri tioase fiului
2. ,
a arunca vpaie pe gur
Vulcanul arunc lav
3. ,
a arunca gunoiul ; a arunca lucrurile nefolositoare
69

; a arunca hainele uzate


; a arunca pe cineva n strad
-
4.
a arunca cu pietre n cineva -
Copiii aruncau cu bulgri de zpad n fereastr

A SE ARUNCA la

a se arunca asupra dumanului ; a se arunca


n braele cuiva - ; a se arunca pe
fereastr ; a se arunca n lupt
; a se arunca n foc pentru cineva
Marinarul s-a aruncat n ap
A ASCULTA la

1.

a asculta un cntec ; a asculta cuvntare


; a asculta buletinul de tiri
; a asculta un concert la radio
; a asculta cu atenie
Mai n ti ascult! !
El vorbete, dar nimeni nu-l ascult ,

2. ,
a asculta martorii ; a asculta ambele pri

3.
a-i asculta pe elevi
70

4. , ,

a asculta sfaturile cuiva - ; i asculta prinii ; a asculta de cei mariNu~l ascultai! !
Ascult ce-fi spun eu! , !
El ascult de nimeni
Copilul acesta ntotdeauna ascult de prini

A ASCUNDE 24

, ,

a ascunde cheie ; a ascunde banii n ifonier


; a ascunde pe un fugar de urmritori
; a-i ascunde capul sub plapum
; a-i ascunde gndurile
; a-i ascunde bucuria ;
ascunde anumit ntmplare - ; a-i
ascunde inteniile ; a-i ascunde emoiile
fa de cei din Jur ; a ascunde
prietenilor adevrul ; a ascunde un
necaz de prini ; a-i ascunde durerea
; a ascunde inactivitatea
A SE ASCUNDE 24

, ,

a se ascunde n tufi ; a se ascunde dup u


; a se ascunde la prieteni
; a se ascunde de dumani ; a se
ascunde de ploaie torenial ;
a se ascunde sub numele cuiva -
; a se ascunde dup deget
Soarele s-a ascuns
Luna s-a ascuns n nori
Spune, te mai ascunde! , !
71

A ASCUI 28

1. ,

a ascui cuitul ; a ascui coasa ;


ascui un creion
2.
a-i ascui auzul ; a ascui contradiciile
; a ascui conflictul
A ASIGURA 1

1.,

a asigura indipendena Patriei


; a asigura familia cu mijloace de existen
; a asigura deplin egalitate n drepturi

2.
a-i asigura viaa ; a-i asigura casa
mpotriva incendiului ; a asigura pe
locuitori mpotriva accidentelor

3. ,
a asigura pe cineva de ceva - -
El i~a asigurat prietenii c va veni ,

asigur c am dreptate ,
A SE ASIGURA 1

- asigurat mpotriva accidentelor


72

A ASTUPA 1

1. , ,

a astupa sticla cu un dop ; a astupa


crpturile cu mortar ; a astupa
fereastr ; a astupa gura cuiva
-
El a astupat sticla i a pus-o n frigider

Mi-am astupat nasul, ca s nu simt acest miros neplcut
,

Gura lumii numai pmntul o astup2. ,
Arborii dobirfi au astupat crarea - -

Zpada ne-a astupat calea


A SE ASTUPA 11

1.

Conducta de ap s~a astupat


2.
Urmele s-au astupat
A SE AEZA 7 (3 . ., .: aaz)

1. ,

a se aeza pe scaun ; a se aeza pe pm nt


; a se aeza pe canapea ; a se aeza
pe locul altuia ; a se aeza lng fereastr
; a se aeza alturi ; a se aeza la
mas ; a se aeza n banc ;
se aeza la lucru
73

Pasrea s-a aezat pe o creang


2. ,
a se aeza comod n vagon ; a se
aeza la marginea pdurii
Toi elevii s-au aezat n bnci

3. , ,

a lsa s se aeze
Vinul s-a aezat
S-a aezat bruma peste livezi
4. ,
a se aeza la Bucureti ; a se aeza
la ar
A AEZA 7 (3 . ., .: aaz) 1. ,
a aeza copilul pe scaun ; a aeza
elevi n bnci ; a aeza oaspeii la
mese ; a aeza pe cineva la lucru
-
Ne-au aezat la mas
2. ,
a aeza crile pe birou
; a aeza mrfurile n rafturi
; a aeza n ordine alfabetic

74

A ATEPA 7

a atepta pe cineva sau ceva: un prieten / oaspei / trenul / un


rspuns / o scrisoare / o ocazie potrivit -, : / / / / /
; a atepta cu nerbdare ; a atepta
degeaba ; a atepta mult i bine

Ei ateapt n anticamer
Ateptai clip! !
Ateptai pn ce m voi ntoarce ,
Ei ateapt napoierea noastr
Timpul ateapt
Ce m ateapt? ?
Nu tie ce-l ateapt ,
Pe nvingtor l ateapt recompens
Se ateapt furtun
El totdeauna se las ateptat
A SE ATEPTA 7

-,

a se atepta la un succes
Dup cum m i ateptam
La aa ceva nu m ateptam
De la el te poi atepta la orice
Nu m ateptam s-i ntlnesc aici

A ATERNE 20

1. , ,

a aterne un covor pe jos ; a aterne


paie ; a aterne fa de mas
; a aterne patul ; a aterne masa

Cum i vei aterne, aa vei dormi ,

75

2.
a-i aterne gndurile pe hrtie
A SE ATERNE 20

1.

Ceaa s-a aternut pe pmnt


2. (fig.) , ,

a se aterne pe lucru ; a se aterne la


vorb ; a se aterne pe gnduri

Elevul s-a aternut pe nvtur
la

1. ,

a ataca armat duman la liziera unei pduri


; a ataca cu arma n min
; a ataca pe neateptate
; a ataca pe la spate
n zorii zilei trupele noastre l-au atacat pe inamic

Ursul a atacat pe un vntor
2.
Rugina atac fierul
Aceste eforturi i-au atacat sntatea

3. ,
a ataca problem interesant
4. (jur.) ,
a ataca hotrre judectoreasc ;
76

a ataca un recurs ; a ataca n


justiie ; a ataca un testament
; sentin care poate fi atacat

A ATINGE 24

1. , ,

a atinge masa cu mina ; a atinge


instalaie ; a atinge un fir electric
; atinge nici cu degetul

L-am atins cu geanta


Rndunica a atins apa cu aripile

Nu m atinge! !
Este interzis a se atinge cu mina
2. ,
a atinge amorul propriu al cuiva - ;
atinge pe cineva unde-l doare ; a atinge la coarda
sensibil pe cineva -;
a atinge cu vorba
Glonul a atins osul
Paralizia a atins nervii optici
Gerul a atins frunzele
3. ,
a atinge nivelul ; a atinge vrful muntelui
; a atinge vrsta maturitii
; a atinge desvrirea
El i-a atins scopul
Producia a atins nivelul cel mai ridicat

77

A SE ATINGE 24

Bolnavul s-a atins de mncare

S v atingei de aceste lucruri! !


A ATRNA 1

1. ,

Covorul pe perete .
Tabloul atm deasupra patului
Lustra atrn deasupra mesei
Stnca atrn deasupra mrii
Crengile la pm nt
Haina atrn pe tine
2.
a atma un tablou pe perete ; a-i
arma pe umr
A ATRAGE 24

1. ,

Magnetul atrage fierul


Reclama atrage cumprtorii
2. ,
-l atrage pe duman n curs ;
atrage n munc ; a-i atrage pe studeni n
activitatea tiinific ;
a atrage de partea sa
3. ,
a atrage atenia ) ; ) -
, ,
Zgomotul ne-a atras atenia
78

Lectorul ne-a atras atenia asupra acestei particularitiProfesorul le-a atras atenia elevilor asupra greelilor

a atrage atenia asupra sa ; a atrage privirea
; a atrage toate privirile asupra sa

4.
a-i atrage neplceri ; a atrage
mnia cuiva -
Prin faptele sale nesocotite el i-a atras mnia tuturor

Aceasta atrage dup sine o pedeaps

A ATRIBUI 33

1. , ,

a atribui importan cuiva ; a-i atribui


meritele altora ; a atribui cuiva un
premiu -
i atribuie lucruri care nu-i aparin de drept
,
2.
a atribui poezie unui poet

A AUZI 28

1.

a auzi voci ; a auzi pai pe scarAm auzit cinii ltrnd ,
S -i aud gura! !
79

S se aud musca! , !;
!
Abia se aude
Btrinul aude
2. ,
a auzi ceva despre cineva - -;
auzi veste mbucurtoare ; a auzi
despre ultimele evenimente ; i auzi vorbe ; a auzi de cineva
- ; mai auzi de numele cuiva
- ; mai voi s aud de cineva
-
Ai auzit despre asta? ?
Am auzit c a plecat ,
Ce se mai aude? ? ?
Se aude c s-au cstorit ,
De auzit am auzit de el, dar de vzut nu ham vzut o
,
A SE AUZI 26

Se aude un zgomot
Se aude un cntec
In pdure se aud glasuri
Sunetul se aude de departe
A AVEA (v. nereg.)

1. , , ,
( ) ,

a avea familie / copii / prieteni / un apartament / bani


/ / / / ; a avea ochi frumoi
/ inere de minte / mari capaciti intelectuale / curaj / rbdare /
dreptul / /
/ / / ;
avea talent / cunotine / voce bun /
80

/ ; a avea pe cineva ca ajutor


-
El are muchi puternici
Ea are un deosebit talent muzical

Avem oaspei
Trectorul avea umbrel
Are un fiu
Ai bani? ?
Cfi ani are? ?
Are aisprezece ani
Tumul are cincizeci de metri nlime

Lacul are adncime de patru metri

Scndura are doi metri lungime
Cubul are trei dimensiuni
Problema are cteva soluii
Camera are dou ferestre
Avei astfel de cri? ?
Am mari neplceri
Am puin timp
Toate au limit
Avea n mn carte
2. ,
a avea remucri de contiin ;
a avea aversiune fa de cineva
-; a avea pentm cineva mare simpatie
-
3. ,
Am de scris scrisoare
Am s-i spun ceva -

81

4.:
n-am pe cine
N-am pe cine s rog
N-am cui spune
N-avem cu cine s-l nlocuim
N-am cu cine merge
N-avem despre cine vorbi
A AVERTIZA 15

a avertiza pe cineva despre ceva - ; a avertiza despre un pericol


L-am avertizat c aciunile ntreprinse pot avea urmri grave
,

20

1. , ,

a bate calul ; a bate un copil ;


bate un cine ; a bate cu pumnul ;
a bate cu bul ; a bate mr
,
2. ,
a bate pe duman ; a bate n lupt

3. , ,
a bate covoarele ; a bate plapum
; a bate albuul ; a bate frica
; a bate untul

82

4. , ,
a bate un par n pmnt
El bate un cui n perete cu ciocanul

A btut ua n cuie
5. ,
a bate int
Artileritii au btut fortificaiile inamicului cu tunurile

6. , ,
a bate cu pumnul n mas ; a bate n
u
Cineva bate la u
7. ,
Tunul bate departe
Puca bate la dou sute de metri
Ct bate ochiul
8. , ,
Ploaia bate n fereastr
Soarele bate n ochi
Bate un vnt puternic
Din ce parte bate vntul? ?
Vntul bate din fa
ncotro bate vntul? ?
Bate grindina

83

9.
Inima ncepu s-i bat puternic
Pulsul bate
10. , ,
a bate din picioare ; a bate din coad
; a bate din palme
A SE 20

1. , ,

a se bate pentru patrie ; a se bate pentru


fat - ; a s% bate cu dumanul
; a se bate ntre ei ; a se bate n
lupt dreapt ; a se bate n duel
; a se bate cu spada ; a se
bate n sbii
Bieii acetia se bat n fiecare zi

S-a btut cu toi dumanii si

2. ,
a se bate cu capul de perei ; a se bate
cap n cap
A BAZA 15

a baza argumentarea pe date concrete


; a-i baza teorie pe fapte verificate

A SE BAZA 15

1.

a se baza pe fapte
84

Teoria aceasta se bazeaz pe date sigure2. ,
Pe el poi s te bazezi
Eu nu pot s m bazez pe ajutorul lui

A BGA 2

1. , ,

a bga cheia n broasc ; a bga a n


; a bga sabia n teac
; a bga mina printre gratii

Nu bga. minile n buzunare! !
2. ,
a bga la nchisoare ; a bga n fiare / n
lanuri /
A SE BGA 2

1. ,

a se bga n cas ; a se bga n ap


; a se bga sub pat ; a se bga printre
lume
2. ,
se bga n treaba altora
Nu s~a bgat n discuiile noastre

Nu te bga! !

85

A BNUI 39

1.

a bnui pe cineva de ceva - -;


a bnui pe un vecin de furt ; a bnui
pe un copil de minciun ; a bnui
pe un coleg de nesinceritate ;
a da de bnuit ; a fi bnuit de ceva
-
Pe cine bnuieti? ?
El este bnuit de furt
2. ,
Bnuiesc c are dreptate ,
Cine ar f i putut bnui c se va ntmpla astfel
,
A BEA (v. nereg.)

1.

a bea lapte / ceai / cafea / / ; a bea un


pahar de ap ; a bea ap dup o doctorie
; a bea dintr-o nghiitur
; a bea din sticl
El bea numai ceai
El a but un pahar de vin n sntatea prietenilor

2.
57- but averea
i-a but i cmaa
3. ,
A nceput s bea
Prietenul lui bea de mult
I i place s bea
86

A BIRUI 33

1.

a birui un duman puternic ; a birui n


rzboi
El h a biruit pe toi
2. ,
a birui dificultile ; a birui oboseala
; a-i birui spaima

A SE BUCURA 1

1. ,

a se bucura de frumuseea naturii ;


a se bucura pentru un prieten
M bucur de succesul vostru
Ai de ce s te bucuri
2. ,
a se bucura de autoritate ; a se bucura
de renume ; a se bucura de ncredere
; a se bucura de respect
; a se bucura de succes ; a se
bucura de influen ; a se bucura de
bunvoina cuiva -
Piesa se bucur de mare succes la publicul spectator

3. ,
a se bucura la bunul altuia
A BUCURA 1 '

Aceast noutate ha bucurat pe toi


87

(fig.) Florile din faa casei noastre bucur privirile trectorilor


, ,

A CALCULA 15

1. ,

a calcula cantitate ; a calcula cheltuielile


; a calcula veniturile ;
a calcula costul unei construcii ;
a calcula suprafaa unui triunghi ;
a calcula suprafa n metri ;
calcula valoarea unei necunoscute ;
a calcula viteza unei rachete cu ajutorul computerului

2.
a calcula din ochi
A CAUZA 15

a cauza daune ; a cauza prejudicii


; a cauza deranj ; a cauza cuiva
mari neplceri -
Furtuna a cauzat mari daune ntreprinderii

A CDEA 17

1.

a cdea la pmnt ; a cdea de pe cal


; a cdea din ; a cdea pe spate
; a cdea cu faa n jos ;
cdea n genunchi ; a cdea de oboseal
; a cdea de somn ;
lsa s cad

88

Totul i cade din min


Ceasul a czut de pe mas
2.
a cdea n tr o groap ; (fig.) a cdea la
examen
3. ,
Frunzele cad
m i cade prul
Biatului i-a czut un dinte
Noaptea a czut mult zpad
A czut cantitate mare de precipitaii

4. , ,

Prul cade pe spate


Lumina /um bra/ cade pe alee / /
5. ,
Accentul cade pe ultima silab

Srbtoarea cade n tr o miercuri


6.
a cdea n curs ; a cdea n capcan
; a cdea n undi ;
cdea pe mna cuiva - ; a cdea sub
influena cuiva -

89

7. (fig.)
a cdea n nenorocire ; a cdea n disgraie
; a cdea n extrem ;
a cdea n greeal ; a cdea n nesimire
; a cdea n beie
A SE CDEA 17

Nu se cade (sau nu se cuvine) s faci una ca astaCum se cade
Aceasta mi se cade mie
A CLCA 2

1.

a clca uor ; a clca greu ;


clca n vrful degetelor
Pe aici n-a clcat picior de
2.
El a clcat pe broasc
Cineva l-a clcat pe picior -
3.
a clca n picioare
4.
a clca cuvntul dat ; a clca jurmntul
; a clca legea
5.
a clca rufe ; a clca cma cu flerul

90

A CPTA 6

1.

a cpta numirea ; a cpta un titlu / un


grad ; a cpta un serviciu
N~am cptat nimic
2.
a cpta experien ; a cpta importan
; a cpta nfiare sntoas
; a cpta grip / guturai /

A CUTA 2

1.

a cuta carte ; a cuta drumul ;


a-i cuta locuin ; a cuta adpost
; a cuta comoar ; a cuta ajutor
; a cuta aprarea cuiva
-; a cuta caietele necesare ;
cuta ocazie ; a cuta un prilej
-; a cuta un prieten n mulime
; a cuta acul n carul cu fin

Cine caut gsete ,


Cutai acest cuvnt n dicionar! !
2. -. -
S m caui la bibliotec. ;

S-a dus s caute un medic
3. ,
El caut (sau ncearc) s neleag aceast problem dificil

91

El caut s ntreprind ceva -


A CEDA 15

1.

a ceda cuiva ceva - -; a ceda locul


unei femei ; a ceda nvtorului
trecerea ; a ceda un teritoriu
; a ceda cuiva drepturile sale
-; a ceda partid (la ah)
2. ,
a ceda n faa forei ; a ceda n faa unui adversar
puternic ; a ceda la rugminile
cuiva - ; a ceda n tr o discuie
; a ceda fratelui ntr-o discuie

El a cedat nici iot
Ua a cedat
3. ,
Durerile au cedat
Temperatura a cedat
Umfltura a cedat
A CERCETA 15

1. , ,

a cerceta graiurile populare ;


cerceta activitatea unui organ administrativ
- ; a cerceta activitatea unei instituii
- ; a cerceta un bolnav
; a cerceta terenul (sau situaia)
; a cerceta dispozitivul forelor inamice

El cerceteaz cauzele acestui fenomen

92

2.
a cerceta chestiune / crim /
A CERE 20

1.

a cere carte ; a cere informaii


; a cere prerea cuiva - ;
a cere un sfat ; a cere voie ;
a cere scuze ; a cere cruare
; a cere ajutor ; a cere cuvntul
; a cere de poman ; a cere
pentru sine / pentru prietenul su /
El mi~a cerut un stilou
2.
a cere explicaii de la cineva ; a cere rspuns de la student ;
a cere disciplin de la elevi ;
a cere bilet pentru control pasagerului ;
a cere plata ; a cere socoteal

Iat ce - cerut
Ei cer anularea acestei hotrri

Ei au cerut s li se restituie averea ,Aceste plante cer mult umiditate

A CHELTUI 39

a cheltui bani ; a cheltui salariul


; a cheltui bani pentru reparaia unui apartament
; a cheltui mult / puin
/ ; a cheltui energie
93

El cheltuiete banii pe nimicuri

A CHEMA 7

a chema un copil ; a chema un prieten


; a chema un taxi ; a chema un medic la un
bolnav ; a chema la mas
; a chema pe prieteni la nunt
; a chema n vizit ; a chema n ajutor
; a chema acas ; a chema
cineva de~o parte - ; a chema
rnd / cte unul ; a chema la ordine pe
spectatorii
nedisciplinaiCum te cheam? ?
Pe sora mea cheam Mariana
Cum se cheam asta? ?
A CIRCULA 1

1. ,

a circula pe jos
Mainile circul cu vitez mic

Troleibuzele circul neregulat


Trenurile circul dup orar
Pe aceast arter circul multe vehicule

Circulai, v rog! , !
2. ( , )
Prin ora circul zvonul c vor f i majorate preurile la pine
,
A CITI 38

a citi un roman ; a citi un articol ;


94

a citi scrisoare ; a citi copiilor povesti


; a citi un cuvnt pe silabe
; a citi intr-o carte - ; a citi
ntr-un ziar despre un cutremur de pm nt
; a citi din scoar n scoar
; a citi cu glas tare ; a citi n gnd
; a citi curent ; a citi printre rinduri

El si nva copilul s citeasc
Elevul citete un text n francez cu dicionarul

El l-a citit pe Ovidiu n original

Ai citit aceast carte? ?


(fig.) Am citit o nelinite n ochii ei -

A CNTA la

1.

a cnta roman ; a cnta de bucurie


; a cnta la oper ; a cnta la un festival
; a cnta n cor ; a cnta
jumtate de glas ; a cnta prea jos
; a cnta fals
Ne-au cntat un vechi cntec popular

2.
a cnta la vioar ; a cnta la pian
; a cnta din fluier ; a cnta dup
ureche () /
A CTIGA la

1.

a ctiga muli bani ; a-i ctiga


existena ; a-si ctiga pinea
95

; a ctiga mult / puin


/ ; a ctiga n tru n an
El ctig dou sute de lei pe lun

2.
a criga rzboiul ; a ctiga btlie / partid
/ proces / /; a ctiga timp
; a ctiga un automobil la loterie

3. ,
a ctiga pe cineva de partea sa
-; a ctiga ncrederea cuiva - ;
a ctiga dragostea cuiva - ();
a ctiga bunvoina cuiva -
El a ctigat ncrederea ntregului colectiv

A CLARIFICA la

a clarifica problem ; a clarifica situaieA COBOR 40

1.

a cobor pe scar ; a cobor de pe munte


/de pe acoperi /din copac / /
; a cobor n min / n peter /
; a cobor la subsol
Soarele coboar
2. ,
a cobor din tranvai /din tren / ;
96

cobor pe mal (sau pe rm)


Eu cobor la staia terminus
3. ,
a cobor pnzele ; a cobor (sau a pleca) steagul
; a cobor bagajele ; a cobor
un bolnav pe scar
4. ,
a cobor (sau a pleca) ochii ; a cobor vocea (sau
tonul) ()
A COMANDA la

1.

a comanda un batalion / regiment /

2.
a comanda masa ; a comanda pereche de ghete
; a comanda un costum la croitor
; a comanda carte la bibliotec
; a comanda convorbire telefonic la pot
; a comanda un taxi

Ea i-a comandat rochie
Voi comanda bilete pentru acest avion

A COMBATE 20

a combate argumentele cuiva - ;


a combate acuzaiile aduse

97

A COMPARA 1

a compara rezultatele obinute ;


compara dou mrimi ; a compara dou
limbi ; a compara caracterele a doi oameni
; a compara un text cu altul
; a compara ntre ele dou obiecte

A COMPLETA 15

a completa sum de bani ; a completa fraz


; a completa pe un vorbitor
; a completa rspunsul unui elev
; a completa un referat cu noi date
; a completa bibliotec cu noi cri
; a completa formular

A COMPLICA la

a complica situaie ; a complica problema


; a-i complica viaa (sau existena)

A SE COMPLICA la

Situaia s-a complicat brusc


n ultimul timp boala s-a complicat

A COMUNICA la

1. ,

a comunica ultimele tiri ;


comunica rezultatele scrutinului ;
a comunica ziua edinei ; a comunica
studenilor decizia decanatului
; a comunica la radio

Le-am comunicat prietenilor noutatea

El mi-a comunicat c nu va putea pleca ,Trebuie s le comunic data examenului

2. ,
Ei mai comunic unul cu altul

Echipajul navei comunic cu portul prin radio

3.
Camera aceasta comunic cu cealalt

Camerele comunic intre ele .

A CONDUCE 24

1. , ,

a conduce oamenii ; a conduce statul


; a conduce instituie
; a conduce fabric ;
conduce ara ; a conduce economia
; a conduce orchestr ;
conduce un partid ; a conduce micare
; a conduce delegaie ;
a conduce un seminar ; a conduce un cerc

2. ,
a conduce nav ; a conduce main

99

E l p o a te conduce autom obilul

3. , ,

a conduce un bolnav / orb /;


conduce oaspei ptn la gar ;
conduce fiul la armat ; a conduce
cineva pe drumul cel mai scurt -

I~am condus pn la aeroport


El ne-a condus prin mlatin
Ne-au condus la directorul ntreprinderii

Cine a condus discuia? ?
A SE CONDUCE 24

a se conduce dup raiune ; a se


conduce dup reguli ; a se conduce
dup principii ferme
A CONFIRMA 1

a confirma primirea banilor ;


confirma spusele cuiva - ; a confirma
justeea printrun document
El a confirmat prin fapte justeea concluziilor

Autoritile au confirmat c au fost comise abuzuri
,
A SE CONFIRMA 1

Ipoteza s-a confirmat


Zvonurile s-au confirmat
Pronosticurule s-au confirmat
100

A CONFUNDA la

a confunda dou noiuni ; a confunda


numele cuiva - ; a confunda planurile
; a confunda adresele ; a confunda
regul cu alta ; a confunda
cauza cu efectul
El mereu i confund pe aceti frai

V-am confundat cu cineva -


Ei ne confund ntotdeauna fiindc semnm
,
A CONSIDERA 1

, ,

a considera pe cineva bun -


; a considera dovezile ca ntemeiate
; a considera necesar ;
considera posibil ; a considera de datoria sa

Eu l consider cel mai bun prieten al meu

El consider aceasta drept o stimulare
Consider c el are dreptate ,
Considerm necesar s ne odihnim

A SE CONSIDERA 1

El se consider inteligent
Ei se consider prieteni
A CONSTA (. a sta)

Familia noastr const din patru persoaneApartamentul nostru const din trei camere
101


Chestiunea const n urmtoarele
Iat n ce const dificultatea problemei

n ce constau obligaiile lui? ?
Obligaiile lui constau n traducerea ctorva articole

Nenorocirea lui const n aceea c el nu cunoate deloc oamenii
,
Meritul lui const n aceea c... , ...
Diferena const n faptul c... , ...
A CONSTATA la

a constata faptul ; a constata adevrul


; a constata greeal ;
a constata un progres economic
; a constata dispariia total a unei specii rare de animale

Mai trziu am constatat c el spunea adevrul ,

S-a constatat c ntreprinderea este nerentabil ,

A CONSTITUI 33

1. ,

a constitui comisie ; a constitui asociaie


; a constitui un fond de rezerv

Aceste elemente constituie un sistem

2. , ,

a constitui piedic ; a constitui mrturie102

Aceasta a constituit cauza


Aceasta constituie o excepie
Pentru mine aceasta a constituit ceva cu totul neateptat

A CONSTRNGE 24

, ,

a constringe pe cineva s fac ceva - ; a constringe pe adversar s se retragBoala ha constrns s prseasc serviciul

- constrns circumstanele
Am fost constrns s cedez
A CONSTRUI 39

a construi un bloc ; a construi


coal ; a construi uzine ;
construi locomotive ; a construi un drum spre
ora ; a construi osea prin pustiu
; a construi un pod peste un
ru
El i-a construit cas din crmid

A CONSULTA la

1. ,

a consulta un specialist ;
consulta un jurist
Am consultat un medic
2.
a consulta carte / dicionar / ;
a-i consulta ceasul

103

A SE CONSULTA la

a se consulta cu un prieten
In aceast problem m-am consultat cu fratele meu

A CONSUMA 1

a consuma energie electric /


; a consuma toate proviziile
; a consuma materii prime ; a consuma
gaze naturale ; a consuma multe fructe

Instalaia consum mult energie

El consum came
A CONTA 15

1. ,

a conta pe un prieten ; a conta pe ajutorul


cuiva - ; a conta
colectiv
Eu contez foarte mult pe voi
Nu poi conta pe acest om
Nu contai pe mine
Pe ce conteaz el? ?
2.
Asta conteaz
Ce conteaz asta? ?
A CONTINUA 11

1.

a continua discuia ; a continua antrenamentele


; a ^continua investigaiile
; a continua un tratament
.104

Ei i continu
El continu s
Ei continu s

drumul
lucreze
insiste asupra acestor condiii

2.

Ploaia continu
Tratativele continu
A CONTRIBUI 33

a contribui ta succes ; a contribui la


introducerea ordinii ;
contribui pe toate cile la dezvoltarea industriei

Cunotinele lui variate au contribuit considerabil la succesul pe care
l-a avut n lucrul tiinific

A CONTROLA 15

a controla un mecanism ; a controla documentele


; a controla temele elevilor
; a controla ceasul ;
controla biletele la intrare ;
controla pe cei prezeni dup list
; a controla executarea m ei lucrri
-
Profesoara controleaz dictrile
A CONINE 20

, ,

Recipientul conine ap
Medicamentul conine iod
Fructele de mce conin o mare cantitate de vitamin

105

Dicionarul conine cinci mii de cuvinteAceast carte conine multe date utile

A CONVENI 30

1. ,

Aceasta nu-mi convine


Nu-mi convine salariul
asemenea decizie nu-mi convine .

2. ,
a conveni asupra datei plecrii ;
conveni asupra locului de ntlnire ;
a conveni asupra preului
Am convenit asupra condiiilor de colaborare

Am convenit s plecm mpreun

Am convenit cu prietenii asupra ntlnirii noastreA CONVINGE 24

a convinge auditoriul ; a~i convinge prietenii


; a se lsa convins ;
convinge pe cineva de ceva - -; i convinge partenerul de sinceritatea inteniilor

M-ai convins
Mham convins prietenii de dreptatea mea

El - convins de necesitatea acestor lucrri

106

L-am convins s vin


El - convins c nu am dreptate ,

A SE CONVINGE 24

a se convinge de sinceritatea cuiva -

El s~a convins de justeea observaiilor noastre- convins definitiv c am comis o greeal grav
,
- convins din proprie experien c e bine s ai muli prieteni
,

A COPIA 16

a copia pe curat un text ; a copia un


exerciiu ; a copia regul din manual
; a copia cuvintele n caiet

Elevii copiaz problem de pe tabl ~~

El a copiat rezolvarea problemei de la vecin

A CORECTA 15

a corecta manuscrisul ; a corecta greelile


; a corecta cu creion rou

El i-a corectat greelile


Profesoara corecteaz lucrrile elevilor

107

A CORESPUNDE 24

a corespunde adevrului ; a corespunde


menirii sale
Noul manual corespunde tuturor cerinelor

Faptele corespund realitii

A COSTA la

a costa scump / ieftin /


Ct cost acest costum? ?
Cartea cost zece lei
Aceasta cost muli bani
Aceasta cost ceva mai scump
Ce te cost? ?
Ct te-a costat acest apartament?
?
Asta - costat scump
Nu m cost nimic .
A CREA 15

, ,

a crea oper de art ; a crea


un rol ; a crea rezerve ; a crea
condiii favorabile ; a crea
impresia ; a crea un club ;
a crea industria chim ic

Acest dramaturg a creat multe piese de teatruAici le-au fost create toate condiiile pentru munc

A SE CREA 15

S-a creat situaie complicat


1.08

Se creeaz impresia c el are alte planuri ,In situaia creat (sau care s-a creat) nu avem de ales

A CREDE 20

1.

a crede pe cineva pe cuvint - ; a crede


n Dumnezeu ; a crede n prieteni
; a crede n cuvinte ; a crede n victorie
; a crede n steaua sa
Toi hau crezut
Nu-I cred eu
Nu-mi vine s cred acest lucru
Nu-mi vine s cred c totul e pierdut ,

Nu cred nimic din ceea ce ne-a povestit el ,Nu cred n minuni
Cred n posibilitile lui
2. , ,
Eu cred c el are dreptate ,
Tot m mai crezi copil? ?
Cine ar f i crezut c se va ntmpla astfel? ,
?
De ce crezi astfel? ?
Eu cred c el tie unde snt ceilali , ,

A SE CREDE 20

a se crede savant ; a se crede prea multSe crede mai detept dect este ,

109

A CRETE 20

1. ,

a crete ncet / repede / ; a crete


zece centimetri ; a crete n
nlime ; a crete vznd cu ochii
; a crete fr tat ; a crete la ar

S creti mare! !
Copiii cresc repede
Iarba crete
n pdurile noastre cresc multe ciuperci

Preurile cresc
Oraul crete
Crete productivitatea muncii
2. , ,
a crete copii ; a crete cadre noi
; a crete psri
A CRITICA la

a critica propunere ; a critica


neajunsurile ; a-i critica pe colaboratori
; a critica pe un student pentru frecven
nesatisfctoare

El a fost criticat pentru ntrzierea de la cursuriA CUCERI 38

1. , ,

a cuceri ar / teritoriu /;
cuceri un ora / cetate /; a cuceri
poziie strategic ; a cuceri
trectoare ; a cuceri libertatea /independena

/; a cuceri victorie

Dup lupte crincene trupele au cucerit oraulOmul va cuceri spaiul cosmic

2. (fig.) ,
a cuceri ncrederea /dragostea cuiva /
-; a cuceri simpatia general ;
a cuceri inimile spectatorilor ; a cuceri
oamenii prin sinceritate
A CULCA la

1. ()

a culca copiii ; a culca n pat

m i culc copiii devreme


2. ,
a culca pe cineva la pm nt -;
-; a culca la pm nt cu o lovitur de pumn

Vin tul culc copacii
A SE CULCA la

()

a se culca n pat ; a se culca pe canapea


; a se culca devreme / trziu /
; a se culca o dat cu ginile
Ieri m~am culcat foarte trziu
A CULEGE 24

1. ,

a culege recolta ; a culege ciuperci


; a culege struguri ; a culege fragi n
111

pdure ; a culege flori


; (fig.) a culege aplauze ; a culege
laurii victoriei
m i place foarte mult s culeg strugurii

Cine seamn vnt, culege furtun ,
2. , ,

a culege informaie ; a culege date pentru un


referat ; a culege hrtiile mprtiate
; a culege folclor
; (fig.) a culege de pe drumuri pe cineva
-
A CUMPRA 4

a cumpra un apartament ; a cumpra un palton


; a cumpra medicamente de la farmacie
; a cumpra un custum de la magazin
; a cumpra contra numerar (sau cu
bani-pein, cu bani ghea) ; a cumpra cu
toptanul (sau angro, cu ridicata) ; a cumpra cu
plata n rate ; a cumpra convenabil
; a cumpra scump (sau la pre ridicat)
( ); a cumpra ieftin
A cumprat multe i de toate
i~a cumprat rochie frumoas

Le-a cumprat copiilor cadouri


Libertatea se cumpr
A CUNOATE 21

, ,

a cunoate realitatea ; a cunoate limb


- ; a cunoate istoria ;
112

a cunoate esena lucrurilor ; a cunoate


viaa ; a cunoate bucuria muncii
; a cunoate pe cineva personal /d in vedere
- /
Nu te cunosc deloc
l cunosc din copilrie
El i cunoate posibilitile
Acum l-am cunoscut mai bine
El a cunoscut necazurile de timpuriu
cunoti dup mers
Amnuntele se cunosc
A SE CUNOATE 21

Cunoate-te pe tine nsui! !


Ei se cunosc de mult -
Ne cunoatem de zece ani
A CUPRINDE 24

1. ,

a cuprinde cu braele trunchiul unui copac


; a cuprinde cu mintea -;
cuprinde cu privirea
L-a cuprins n brae
Flcrile au cuprins toat casa
2. (fig.) ,
- cuprins bucuria
L-a cuprins frica /nerbdarea /
M cuprinde ndoiala
3.
Cartea cuprinde trei capitole
Proiectul cuprinde informaia necesar

A CURA 4

a cupa hainele ; a cura ghetele


; a cura un covor cu aspiratorul ;
a cura de pete ; a cura pn la luciu
; a cura mere ; a cura
ciuperci ; a cura petele ;
cura fructe cu cuitul ; a cura de
coaj ; a cura de solzi ;
cura de smburi
A CURGE 24

1.

R ul curge lin la vale


Dunrea curge spre est
Sngele curge din ran
Apa curge din robinet
Curge de pe acoperi
Din ochi ii curgeau lacrimile iroaie
I i curg iroaiele de sudoare
Va curge mult ap pe grl (sau pe Dunre)

I i curge nasul
2.
Curge prin acoperi
Apa a curs la subsol
Butoiul curge

3. , ( )
Anii au curs repede
I SE CUVENI 30

Cit ni se cuvine pentru lucru? ?


114

Asta mi se cuvine
I se cuvine zece lei
A SE CUVENI 30

Nu se cuvine (sau nu se cade) s faci una ca astaCit se cuvine s pltesc? ?
S-ar cuveni s-i viziteze mai des prinii ,

Cum se cuvine ;

D
A DA (v. nereg.)

1. ,

a da unui elev carte ; a da cuiva bani


-; a da rest cumprtorului
; a da adresa unui prieten ; a da ap
unui bolnav
Ei - dat nimic
2. ,
a da de lucru ; a da un concediu
; a da cuvintul ; a da
posibilitate ; a da dreptul
Cine v-a dat dreptul s vorbii astfel cu oamenii?
?
3.
a da un copil la coal ; a da carte
la legat ; a da un ceas la reparat

115

4. ,
a da un concert ; a da un spectacol
; a da lecie
5. ,
a da recolt bogat ; a da roade
; a da muguri
Pomul a dat multe mere
6. ,
a da din cap ; a da din umeri
; a da din min ; a da din coad

7. ,
a da de un obstacol ; a da de piatr
; a da peste un trector

8.
a da de potec ; a da de urm

Am dat de un articol interesant
A DATORA 14

a datora cuiva ceva - -


El mi datoreaz sut de lei
A SE DATORA 15

Succesul se datoreaz muncii ncordate

116

Haosul din economie se datoreaz mai multor factoriA DRUI 39

a drui mamei flori ; a drui copiilor jucriiDe ziua naterii prinii i-au druit o biciclet

A DUNA 15

Fumatul duneaz sntii


Prin aciunile sale nesocotite el duneaz oamenilor

Prin asta el ii duneaz cel mai mult sie nsui

Ei i duneaz unul altuia
A DECIDE 24

1. ,

Ei au decis s plece lamunte


El a decis ferm c mai mult nu poate rmne aici
,
Am decis data plecrii
El singur i-a decis viitorul
Soarta meciului a fost decis n ultimile secunde

2. ,
,
L~am decis s participe la concurs

A SE DECIDE 24

/ sfirit, dup mult ezitare, el s-a decis ,


117


S-a decis s vorbeasc cu ei
A DECLARA 1

ari declara inteniile ; a declara


rzboi ; a declara stare de asediu
; a declara grev ;
declara boicot ; a declara dragoste unei fete
; a declara edina deschis
; a declara falit ;
a declara iresponsabil ; a declara nul
; a declara n public
La conferina de pres ministrul a declarat urmtoarele Ha npec
Martorul a declarat c nu-l cunoate pe inculpat
,
A SE DECLARA 1

1.

a se declara nvins ; a se declara


falit
2.
a se declara mpotriva rzboiului ;
se declara pentru
El s-a declarat n favoarea proiectului

A SE DEFECTA 1S

Televizorul s-a defectat


Computerul s~a defectat din cauza umiditii aerului
-

118

A DEFECTA 15

Biefii au defectat televizorul


A DEMONSTRA 15

1.

a demonstra teorem ; a demonstra contrariul


; a demonstra cele spuse prin fapte
; a demonstra ceva cu argumente
convingtoare -
Ceea ce trebuia demonstrat
Le-a demonstrat c au dreptate ,

Faptele demonstreaz contrariul


2.
a demonstra pe strzi ; a demonstra
pentru
A SE DEOSEBI 38

Ei se deosebesc unul de altul


Ea se deosebete prin nfiare de surorile ei

Prin ce se deosebete aceast lucrare de celelalte?
?
Lucrarea se deosebete printro executare fin

Aceste vagoane se deosebesc de cele de mai nainte printrun mai
mare confort

A DEOSEBI 38

a deosebi un dialect de altul ;


a deosebi binele de ru ; a deosebi adevrul
119

de minciun
Cunoscuii i deosebesc cu greu pe aceti gemeni c

El tie a deosebi prietenii de dumani

A DEPI 38

1. ,

a depi pe adversar ; a depi main


; a-i depi concurenii

Biciclistul a depit un autobuz


Automobilul depete trenul
2. , ,

a depi norma ; a depi planul


; a depi nivelurile precedente de dezvoltare
; a-i depi autoritatea /
atribuiile ; a depi bugetul
; a depi vrsta colar ;
a se depi pe sine nsui
Aceasta m depete
Aceste probleme l depesc
Aceste sarcini depesc puterile mele
A DEPIN DE 24

a depinde de prini ; a depinde de voina


cuiva -
El depinde de nimeni
Asta depinde numai de voi
Aceasta depinde de mprejurri
Succesul afacerii depinde ntr-o anumit msur de noi nine
-

120

depinde cum ; depinde cnd ; depinde


de... ( ), ...
A DEPRINDE 24

a deprinde elevii cu disciplina ;


a deprinde copilul s se scoale devreme

Prinii hau deprins cu munca
A SE DEPRINDE 24

a se deprinde cu oamenii ; a se deprinde cu


ordinea ; a se deprinde cu zgomotul

i vine greu s se deprind cu noile condiii

S-a deprins s lucreze pn trziu
- deprins s merg pe jos
A DEPUNE 24

, ,

a depune un proiect de lege ; a depune


cerere ; a depune un memoriu
; a depune noiune de cenzur ;
a depune jurmntul ; a depune un mandat
; a depune un efort
; a depune armele ; a depune banii la
casa de economii ;
depune la arhiv
A SE DEPUNE 24

Pe cri s-a depus praful


Sarea s~a depus pe fundul vasului

121

A DESCHIDE 24

1. , ,

a deschide fereastra / ua / ; a deschide


frigiderul ; a deschide carte
; a deschide umbrela ; a deschide ochii
; a deschide gura ; a deschide
scrisoare ; a deschide un. abces
; a-i deschide sufletul
Deschidei fereastra, v rog, aici e zduf! , ,
- !
A deschis ua cu cheia
2. ,
a deschide coal ; a deschide un magazin
; a deschide un drum ;
deschide un cont / un credit / ; a deschide
focul ; a deschide edin ;
a deschide dezbaterile ; a deschide discuia
; a deschide anchet
Aici s-a deschis un nou magazin
A SE DESCHIDE 24

Ua se deschide uor
Magazinul se deschide la ora nou

A DESCOPERI 36

I. ,

a descoperi crati ; a descoperi un bolnav


2. , ,

a descoperi zcminte de minereu ;


122

descoperi petrol ; a descoperi nou particul


elementar ; a descoperi
un mijloc ; a descoperi urme
; a descoperi punctele slabe
; a descoperi cauzele ; a descoperi
un complot ; a descoperi abuzurile

Cristofor Columb a descoperit America n 1492


1492
ntmpltor am descoperit c acolo este o u secret
,
A DESENA 15

a desena un portret / cas / ; a desena


un peisaj cu creionul ; a desena
floare n caiet ; a desena dup natur
; a desena hart ;
desena un plan / schem /
Pictorul a desenat profilul unei fete

A DESFACE 20

1. , ,
,

a desface un motor ; a desface un pulover


; a desface tivul rochiei
; a desface pe custur ; a desface
(sau a dezlega) un nod / o frnghie / o cravat /
/ ; a desface prul

2. , ,

a desface un erveel ; a desface un covor


; a desface hart pe mas
; a desface un ghem de a ;
123

desface un pachet ; a desface un plic / o


scrisoare / ; a desface cutie d7
conserve
3.
a desface marf
Toat marfa a fost derfcut
4.
a desface (sau a anula) un contract ;
desface logodna ; a desface cstorie

SE DESFACE 20

, ,
,

Pachetul s-a desfcut


Nodul s-a desfcut
Urciorul s-a desfcut n buci
Se desfac mugurii
A DESFURA 10

, , (fig.)

a desfura gazet ; a desfura un sul de


hrtie ; (fig.) a desfura activitate
util
A SE DESFURA 10

Evenimentele s-au desfurat repede


Experiena s-a desfurat cu succes
Aciunea romanului se desfoar la fritul secolului XIX
XIX

124

A SE DESPRI 28

a se despri (sau a divora) de soie ; a se


despri de prieteni ; a se despri de
consteni ; a se despri pentru
totdeauna
Ne-am desprit la gar
- desprit de ei la ora nou

Ei s~au desprit ca buni prieteni

Au hotrt s nu se despart niciodat

A DESPRI 28

1. ,

Am desprit camera n dou printr-un perete / printr-o draperie


/
i-a desprit curtea de grdin printr-un gard

2. ,
a despri doi prieteni ; a despri pe fecior
de tat ; a despri btuii

Rzboiul i-a desprit pe copii de priniA DETERMINA 1

a determina mrime ; a determina longitudinea


; a determina distan
; a determina direcia vntului
; a determina un unghi ; a determina
obligaiile

125

2. ,
Buna pregtire a determinat succesul afacerii

Existenta determin contiina
3. , ,

m prejurrile - determ inat s -m i schim b hotrreaAsta ~ determinat s caut alte mijloace

A DEVENI 30

a deveni student / inginer / savant /


/ ; a deveni mare / puternic / detept /
/
El a devenit celebritate
Ei au devenit prieteni
Vremea devine clduroas
A SE DEZBRCA la

a se dezbrca de palton
A DEZBRCA la

a dezbrca un copil ; a-i dezbrca paltonulA DEZVOLTA la

a dezvolta industria / economia /


; a dezvolta memoria ; a dezvolta

126

interesul pentru lectur ; a dezvolta


deprinderile prin exerciii ;
dezvolta gustul pentru pictur ;
dezvolta idee / un plan / un subiect / /
; a-si dezvolta argumentele
Profesorul le dezvolt elevilor gndirea prin exerciii

Lectura dezvolt memoria
In aceast lucrare, el i dezvolt concepia

A SE DEZVOLTA la

In ultimii ani biatul s-a dezvoltat multPasiunea pentru lectur i s-a dezvoltat nc din fraged copilrie

A DISCUTA la

1.

a discuta propunere ; a discuta un


proiect ; a discuta tez de doctorat

Aceasta se discut
Gusturile se discut
2. ,
a discuta cu fratele ; a discuta cu un prieten
despre pies ; a discuta cu colegii
despre muzic ; a discuta
prinii despre viitor ;
discuta aprins
A DISPREA 17

1. ,

a disprea n mulime ; a disprea n cea


127

; a disprea dup cotitur


; a disprea dup colin ;
disprea sub ap ; a disprea din vedere
; a disprea de acas
Soarele a disprut
Maina a disprut dup col
Sprgtorul a disprut de la locul crimei

2. ,
,
a disprea de pe faa pmntului
El a disprut fr urm n timpul rzboiului

Frica a disprut
La amiaz ceaa a disprut
Lupii au disprut din pdurile noastre

A DISTRIBUI 33

, ,

a distribui cri elevilor ; a distribui


alimente sinistrailor ;
distribui colete potale destinatarilor ;
a distribui nsrcinrile ntre colaboratori
; a distribui pota (sau corespondena)

Cine distribuie biletele la spectacolul de astzi?
?
A DISTRUGE 24

a distruge un ora / cldire / un pod /


/ ; a distruge viaa cuiva
-;
a-i distruge sntatea ; a distruge
familia cuiva - ; a distruge printr-o
128

explozie ; a distruge din temelieUraganul a distrus construciile
Printr-un foc de artilerie inamicul a distrus gara

A DORI 38

1. ,

a dori / fericire / imposibilul / /

Nu doresc aceasta
A dori un ceai
A dori s tiu
Ce anume dorii? ?
Doresc s ajung mai repede acas

Ar dori s-i vorbeasc
El dorete s devin poet
ar f i de dorit ; a lsa mult de dorit
; cum dorii ; dac dorii

Aceast lucrare las mult de dorit

2. ,

a dori prietenilor poft bun ;


a-i dori colegi buni de grup

V doresc succes
V doresc fericire
i doresc noroc
A DORMI 31

1.

a dormi pe canapea ; a -dormi n camer


129

; a dormi n aer liber ;


a dormi adnc ; a dormi iepurete / cu un singur
ochi ; a dormi un somn dulce / uor
/ ; a dormi un somn greu

Copilul doarme linitit
Cite ore ai dormit? ?
Nu dormi! !
N-am dormit toat noaptea
Cum i vei aterne, aa vei dormi ,

2.
Ei au dormit la noi
A DOVEDI 38

a dovedi nevinovia cuiva - ;


dovedi un fa p t - ; a dovedi contrariul
; a dovedi prietenilor justeea concepiei proprii
; a dovedi prin
fapte /
El ne-a dovedit c are dreptate ,
A SE DOVEDI 38

El s~a dovedit un lucrtor destoinic

Ateptrile s-au dovedit a f i zadarnice

Sarcina s-a dovedit a f i destul de dificilS~a dovedit c el a nimerit ntm pltor acolo ,

130

A DUCE 24

1. ,

a duce un bolnav / un copil / un pachet /


/ ; a duce scrisoare la pot
; a duce lucrurile pn la u ;
duce n brae ; (fg.) a duce totul pe umerii si
; a duce napoi

I-am dus bagajele la gar


Calul l duce ca sgeata
Apa duce repede gheurile
2. , ,
a duce copiii la plimbare ; a duce
oaspeii la gar ; a duce turitii la
hotel ; a duce ostaii la lupt
; a duce caii la adpat

3. , ,
a duce politic de ; a duce
munc de rspundere ; a duce
tratative ; a duce via linitit

4. ,
Drumul duce n ora
Crarea ne-a dus pn la ru
Scara duce la etajul al doilea
Analiza duce la concluzii convingtoare

(fig.) Minciuna duce la nimic bun

131

A SE D U C E 24

, , ,

a se duce la teatru ; a se duce la plimbare


; a se duce n vizit ; a se duce departe
; a se duce dup ap ; a se duce
dup cumprturi ; a se duce la fund

Unde te duci? ?
Nu te vei duce nicieri
S-a dus s cumpere ziare
Nu am timp s m duc la cinema
Nu am unde s m duc n seara asta

A DURA 15

Spectacolul dureaz dou ore


edina a durat foarte mult timp ,

Boala dureaz de trei luni


Asta dureaz deja de doi ani
Convorbirea a durat pn dup miezul nopii

A DUREA 19

Ce v doare? ?
M doare capul (inima, stomacul, piciorul, mina, ochiul, urechea)
(, , , , , )
M dor dinii
M doare n g t
Fiecare tie unde l doare
Fiecare cu ce~l doare ,
(fg.) a-l durea pe cineva inima (sufletul pentru cineva) ceva
/ - / -; a atinge
cineva unde-l doare -
132


A EDUCA la

a educa un copil ; a educa noua generaie


; a-i educa voina
; a educa prin munc

Prinii i educ copiii n spiritul dragostei i respectului fa de


munc

A EFECTUA 15

, ,

a efectua plile ; a efectua un transport


; a efectua un zbor cosmic

A ELIBERA 15

1.

a elibera un teritoriu / ar / ;
a elibera patria de sub ocupaie strin
; a elibera de jugul colonial
; a elibera din robie

2. , ,

a elibera din postul de director


; a elibera din funcie (sau din serviciu)

El a fost eliberat din funcia pe care deinea


133

3. ,
a elibera un document / un certificat / o adeverin
/ / ; a elibera sum de bani
; a elibera marf -*=-

A SE EMOIONA 1S

El se emoioneaz nainte de examene

La auzul acestei nouti, ea s-a emoionat ,


A EPUIZA 15

, ,

a epuiza rezervele ; a epuiza proviziile


; a epuiza energia ;
a epuiza toate mijloacele ; a epuiza
ordinea de zi
El a epuizat toate mijloacele
Ordinea de zi a fost epuizat
Munca continu l-a epuizat

A SE EPUIZA 15

, ,

S-a epuizat timpul rezervat


Mrfurile s-au epuizat
S-a epuizat definitiv
Mi s-au epuizat puterile

A EVITA la

, ,

a-i evita cunoscuii ; a evita privirea


cuiva - ; a evita ntlnire cu cineva
-; a evita primejdia
134

; a evita curs ; a evita dificultileEvit discuia cu noi
S-a ascuns ca s evite ntlnirea cu ei ,

Ca prin minune a reuit s evite accidentul

Evit s se ntlneasc cu mine

A EXAMINA 15

1. , ,

a examina propunere ; a examina


chestiune sub toate aspectele
; a examina un plan de munc
; a examina cauzele unui fenomen
-
Comisia a examinat proiectele prezentate la concurs

Medicul examineaz un pacient

2.
Profesorul examineaz elevii la geografie

A EXECUTA Ia

1. ,

a executa pies ; a executa instrumente


optice ; a executa lucrare
; a executa verificare tehnic

2. ,
a executa planul de producie
135

; a executa contractul ; a executa


ordinul ; a executa decizie
; a executa sarcin ;
executa urmrire ; a executa
comand ; a executa dispoziiile unui organ
superior ;
executa lucrarea
Se va executa
3.
a executa un dans ; a executa simfonie

4.
a executa pe un criminal de rzboi ;
a executa prin electrocutare
A EXERCITA la

1. ,

a exercita funcia de primar ;


exercita meserie -
2.
a exercita influen asupra cuiva ; a exercita presiune
Singele exercit anumit presiune asupra pereilor vaselor sangvine
-

A EXISTA la

, ,

a exista n realitate ; a exista


n imaginaia cuiva - ;
136

exista n via
In aceast privin exist cteva preri

Exist prerea c... , ...
Exist oameni buni
Exist cazjuri stranii
Nu exist regul fr excepie
Nu exist nici un fe l de obiecii

EXPEDIA 16

a expedia scrisoare recomandat / telegram / colet /bani


/ / /;
expedia prinilor /fratelui /; a expedia
prin pot ; a expedia peste hotare

Aceste scrisori trebuie expediate de urgen

A EXPIRA 1

1.

a expira aerul din plm ni

2.
Termenul expir
Contractul a expirat
Termenul de valabilitate al produsului a expirat

A EXPLICA la

, ,

a explica lecie / text /; a explica


rezolvarea unei probleme ; a explica
elevilor regul gramatical
; a explica cu ajutorul unui exemplu ;
a explica amnunit / clar / ; a explica
137

succesele p rin tre bun pregtire


; a explica trgnarea unor lucrri prin lipsa mijloacelor
necesare -

Explicai, v rog, nc o dat! , , !
Ne-a explicat cum se face acest lucru ,

Nu-m i pot explica ce se ntm pl ,Cum se explic purtarea dumneavoastr?
?
A SE EXPLICA la

A hotr t s se explice cu prietenul suGreelile comise se explic prin neatenie

A EXPLOATA 15

1. , ,

a exploata ranii ; a exploata munca


altuia ; a exploata fora de munc
; (fig.) a exploata slbiciunile
cuiva - ; a exploata
ignorana cuiva / naivitatea cuiva -
/ -
Ei au exploatat naivitatea acestui om pentru a-l mini
,
2. ,

a exploata mainile ; a exploata utilajele


la maximum ;
138

exploata raional resursele energetice


; a exploata bogiile naturale
; a exploata zcminte
; a exploata min aurifer

Omul exploateaz nechibzuit resursele naturale

A EXPORTA la

a exporta m rfuri de larg consum / produse alim entare


/ ;
exporta strunguri peste hotare ;
a exporta gnu n rile europene

Moldova i export vinurile n multe ri ale lumii

A EXPRIMA 1

a exprima un gnd / idee / ; a exprima


opinie ; a exprima dorin
; a-i exprima mirarea ; a-i
exprima bucuria ; a exprima aprobare
; a exprima un protest ;
a-i exprima ncrederea ; a exprima mulumiri
; ari exprima (sau a-i arta) recunotina
; a exprima realizrile n cifre

Le-a exprimat mulumiri colegilor pentru ajutorul acordat

i~a exprimat prerea n legtur cu situaia creat

Faa ei exprim mare bucurie

139

A SE EXPRIMA 1

, ,

a se exprima scurt i cuprinztor ;


se exprima cu greutate
Ea se exprim corect n limba romn
-
A EXPUNE 24

1.

a-i expune prere ; a-i expune punctul


su de vedere ; a-i expune
gndurile ; a expune teorie
; a expune fondul chestiunii ; a expune
pe larg ; a expune concis (sau pe scurt)
; a expune n cteva cuvinte

El ne-a expus ideile principale ale lucrrii sale2. ,
a expune (sau a etala) marfa n vitrin
; a expune tabloul la expoziie
; a expune n vzul tuturor
3.
a expune la privaiuni ; a expune la lumin
; a expune unui pericol

El i expune permanent viaa unui mare pericolEi snt expui unui pericol
Comandamentul expune oamenii unui pericol grav

. 140

A SE EXPUNE 24

a se expune unui pericol ; a se expune


riscului ;
A EXTRAGE 24

1. ,

a extrage crbune / petrol / aur / /


; a extrage suc din plante ;
extrage zahr din sfecl ; (mat.)
extrage rdcina ptrat dintr-un numr
-
2. , ,

a extrage un dinte / msea () ; a extrage


glonul din ran / din corpul unui rnit
/
Stomatologul i-a extras msea

F
A FACE 20

a face
a face
a face
costum

1. , ,
,

mobil ; a face strunguri ;


jucrie ; a face cas ;
flori din hrtie ; a-i face un
nou
2. , ,

a face un copil ; a face roade

141

; a face un ou
3. ,
a face leciile ; a face exerciii ;
a-i face tema pentru acas ; a-i face
datoria
4. , ,

a face gimnastic
;
face alegere
; a face
decisiv

; a face ncercare
a face propunere ;
; a face greeal
plimbare ; a face un pas
; a face bilanul

5. ,

a face camera ; a face patul


; a face ghetele ^ ; a face buzele

. , , ,
,
a face un bine ; a face un ru ;
a face cuiva un serviciu ; -
; face impresie bun ~
; a face plcere cuiva
- .
7. ,
a fa ce pe prostul ( ) ;
1.42

a fa ce pe nevinovatul; a face pe englezul

8. (- )
a face s plece ; a face s vorbeasc
; a face s neleag
El a fcut-o pe mama s plng

9. ,
a face ca altul ,
Facei cum trebuie! , !
Facei cum dorii! , !

10. ,
Doi plus trei fac cinci
Doi ori doi fa c patru

A SE FACE 20

1. ,

a se face mare ; a se face mai iste


; a se face profesor
S-a fcut ntuneric
Se face
2.
1 s-a fcut foam e / sete / somn / /

I s~a fcut frig


I s-a fcut mil
A FELICITA la

a felicita prieten ; a felicita pe prini


; a felicita de ziua naterii
143

; a felicita de Anul Nou


; a felicita cu ocazia unei srbtori ;
a felicita pentru succesele obinute

A FERI 38

a feri un copil de frig /d e rceal /d e soare


/ / ; a feri pe elevi de boal
; a feri alimentele de umezeal
; a feri mobila de deteriorare

A SE FERI 38

1.

a se feri din calea cuiva -


S~a ferit repede ntr-o parte
Ferii-v n lturi! ! !

2. ,
a se feri de rceal ; a se feri de linguitori
; a se feri de cini ;
se feri de o lovitur

A FI (v. nereg.)

1. , ,

De cnd snt
A f i sau f i

2. , *
El este n clas
Ei vor fi acas
El aici
Unde ai fost? ?
Cine aici? ?
Cartea este pe mas
144

3. ,
Ce este aici? ?
Fie ce-o fi! !
Ce e(ste) cu tine? ?

4.
Ideea aceasta
Cartea aceasta a lui
5. (
)
a f i bolnav ; a f i tfnr
Eu snt student
El va f i medic
Noi sntem cinci
El este al treilea
Stiloul acesta este al meu

A FIERBE 27

1. ,

a fierbe laptele n tr o crati ;


fierbe un ou ; a fierbe cartofi

2. , ,
Apa fierbe la 100 de grade 100
Petele fierbea n ceaun
(fig.) a fierbe de necaz / de mnie ; a fierbe de
nerbdare

A FIXA S

1. ,

a fixa scndur ; a fixa pies pe strung


; a fixa cu uruburi ;
145

a fixa un cadru de fereastr n cuie

El a fixa t calendarul cu o piunez

2. ,
a fixa preul ; a fixa pensia
; a fixa un orar ; a fixa data
plecrii ; a fixa ziua alegerilor
; a fixa edin pentru ora zece

A FOLOSI 38

1. ,

a folosi tehnica modern ;


folosi materiale ; a folosi un cuvnt /
expresie / ; a folosi prilejul
; a folosi toate mijloacele
; a folosi ceva din plin -
; a folosi material ilustrativ la ore

A utorul a fo lo sit numeroase izvoare

Acest mijloc este folosit insuficient

Aceste tblie se folosesc pentru nsuirea verbului


A SE FOLOSI 38

a se folosi de ajutorul cuiva - ;


a se folosi de o bibliotec

A FORMA S

1. ,

a forma guvernul ; a forma grupe


146

; a form a comisie

Aceasta /orneaz un tot unitar


R ul formeaz aici o cascad

2. , ,

forma tria de caracter ;


forma buni specialiti
Condiiile grele de via formeaz caractere puternice

A FORMULA 15

a-i formula preteniile (sau revendicrile)


; a formula ntrebare ; a-i
formula ideile

A FRNA 15

a frna locomotiva ; a frn a brusc

oferul a fr nat camionul


(fig.) a frna dezvoltarea unui lucru ; a frna ndeplinirea m ei sarcini
-

A FUGI 28

1.

a fugi spre. cas ; a fugi dup ajutor


; a fugi dup troleibuz ;
fugi din rsputeri
Caii fug repede
Copilul fuge la mama sa
Norii fug deasupra mrii
Vremea fuge pe nesimite
147

2. , ,

a fugi n pdure ; a fugi din captivitate


; a fugi de urmrire ; a fugi de griji
; a fugi de pe cmpul de lupt
; a fugi n dezordine

A FUNCIONA 15

a funciona neregulat ; a funciona fr


ntrerupere
Maina funcioneaz normal
Televizorul funcioneaz
Automatul funcioneaz
Instalaia funcioneaz pe baza energiei solare

A FURA 1

, ,

a fura bani ; a fura documente ;


a fura ziua n amiaza mare
furat maina
furat totul din cas
L-au furat hoii

A FURNIZA 15

a furniza marf ; a furniza arme


; a furniza datele necesare

Firma furnizeaz uzinei utilaj modemEl a furnizat centrului de pres informaii despre situaia din zona de
conflict -

148

G
A GARANTA S

1. ,

a garanta dreptul la nvtur ;


a garanta autenticitatea unui act
; a garanta libertatea cuvntului
; a garanta cetenilor egalitate deplin n drepturi
; a garanta executarea
unei obligaii ; a garanta
mprumutul printr-un gaj
Uzina garanteaz calitatea acestor mrfuri

2.
a garanta pentru datoria cuiva -
Garantez pentru el
A GSI 38

1.

a gsi comoar ; a gsi un lucru pierdut


; a gsi drumul ; a gsi soluie
; a gsi argumente convingtoare
; a gsi ieire din situaie ;
a gsi rspuns la ntrebare -
; a-i gsi ntrebuinarea ; a-i
gsi expresie n ceva () -; a gsi
scuz (sau justificare) ; a gsi mngiere n
cri ; a gsi sprijin n colectiv

Nu am gsit cartea care m i trebuia
Nu l-am gsit acas
l-a gsit pe ai si ntr-o situaie grea

149

2. ,
a gsi pe cineva vinovat - ; a gsi
ceva just, folositor - ,
Gsesc c situaia este cu mult m ai complicat ,

A SE GSI 38

1. ,

d in e le s-a gsit
Banii pierdui s-au gsit

2. ,
Satul se gsete (sau se afl) pe m alul Prutului
( )
El s-a gsit acas pn nu demult

Unde se gsete el acum? ?
A G H IC I 38

, ,

a ghici dorina cuiva - ; a ghici inteniile


cuiva - ; a ghici ghicitoare
; a ghici planul inamicului
; a ghici viitorul
Ai ghicit! !

A GNDI 38

1. , ,

a gndi logic / corect / ; a gndi


n imagini ; a gndi n sinea sa
; a gndi la viitorul su

2. ,
Gndesc c vom putea s ne nelegem ,

.150

A SE G N D I 38

a se gndi la ceva -; a se gndi la apropiata


cltorie ; a se gndi la prini
; a nu se gndi la nimic
; a se gndi la nsurtoare
La ce te gndeti? ?
Gndii-v bine la aceasta! !
Nici s nu v gndii s plecai! !
Trebuie s m gndesc

A GOLI 38

a goli sticl / un sac / gleat /


/ ; a goli ncpere
El a golit trei pahare de vin

A SE GRBI 38

a se grbi la lucru / acas / ; a se


grbi cu rspunsul ; a se grbi la un prieten
bolnav ; a se grbi la ntlnire

Unde v grbii? ?
Trebuie s ne grbim
N-am de ce s m grbesc
Se grbete s ncheie lucrul la timp

A GRBI 38

,,

a-si grbi prietenii ; a grbi paii


; a grbi ritmul ; a grbi plecarea
; a grbi termenele ; a grbi
evenimentele
Tratamentul i-a grbit vindecarea (sau nsntoirea)

151

A GREI 38

1. ,

a grei socotelile (sau a grei la socoteal) ;


a grei adresa ; a grei uile
; a grei un numr de telefon
; a grei scrisorile ; a grei la
traducere ; a grei drumul

Greii n privina lui, el este un om foarte cumsecade
,
2.
Am greit fa de prini

A HOTR 41

1. ,

a hotr definitiv /
Ce ai hotrt? ?
Ei au hotrt s-i schimbe locul de trai

Am hotrt s rmn aici
2. ,
L-am hotrt s-i continue lucrul

A SE HOTR 41

- hotrt s vorbesc cu ei
S-a hotrt s mai rabde

152

A H R N I 38

a hrni un copil cu lapte ; a hrni un


rnit ; a hrni caii
El hrnete toat fam ilia

A SE HRNI 38

a se hrni cu fructe / cu legume / cu came


/ / ; a se hrni bine

I
A SE IEFTINI 38

Mrfurile se ieftinesc
Spre toamn fructele se ieftinesc
Viaa se ieftinete

A IERTA 7

a ierta greeal involuntar ;


ierta ofens ; a ierta pcatele

Iertai-m! !
Iertai-mi expresia
V rog s m iertai pentru deranj

!art-m c am in tim a t
El mi-a iertat totul

A IEI 28

a iei din cas ; a iei din pdure


; a iei din componena comisiei ;
a iei n strad ; a iei in ora

153

; a iei n largul mrii ; a iei la tabl


; a iei la lucru ; a iei n
ntmpinarea oaspetelui ; (fig.) a iei din
ncurctur (sau din impas) ; a iei din
funciune ; a iei din uz ;
a-i iei din rbdri ; a-i iei din fire
; a iei de sub tipar
Ei au ieit la plimbare
R ul a ieit din albie
Din co iese fum
I-au ieit dinii
A ieit iarba

A-I IMAGINA 15

a-i imagina cltorie n jurul lumii

-i imagineaz el? ?
Nu poi s-fi imaginezi ce-a fo st acolo
,
Imaginai-v! !

A IMITA la

a imita pe un artist ; a imita gesturile cuiva


- ; a imita mersul unui vecin
; a imita felu l de a vorbi al cuiva
-
El l imit bine pe acest cntre

El l imit n toate

A IMPORTA1 la

a importa mrfuri / maini / ; (fig.)


importa mod nou

154

A IMPORTA2 la

Asta import ;
Ce import asta? ?

A IMPUNE 24

a-i impune prerea ; a-i impune voina


; a impune cuiva ceva -
ntotdeauna i impune punctul su de vedere

El ~ impus proiectul su
Ei ne impun condiii dure

A SE IMPUNE 24

S~a impus n fa a colegilor prin inteligen


A INDICA la

, , ,

a indica drumul ; a indica adres


; a indica data ; a indica sursele utilizate
; a indica medicamentele necesare

Termometrul indic minus 15 grade 15

Medicul i-a indicat un regim alimentar sever

A INDIGNA 15

a indigna pe oameni prin grosolnia sa

155

Aceast fapt m-a indignat


Purtarea lui i-a indignat pe toi

A SE INDIGNA 15

a se indigna mpotriva unei hotrri nedrepte


; a se revolta mpotriva minciunii
; a se indigna mpotriva unui calomniator

A INFLUENA 15

, ,

a influena pe copii ; a influena mersul unor


evenimente ; a influena spiritele
; a influena prin cuvinte / prin conduit
/ ; a influena n bine / n
ru / ; a se lsa influenat

Discuia cu prietenii i-a influenat hotrrea

El a fo st influenat de rude
Gimnastica influeneaz ntotdeauna dezvoltarea fizic a omului

A INFORMA 15

, ,

a informa conducerea despre schimbarea situaiei


; a informa muncitorii
despre hotrrea administraiei
; a informa pe cei prezeni asupra celor ntm plate

El ne-a informat despre rezultatele obinute

A SE INFORMA 15

S-a informat despre mersul trenurilor

156

A INSISTA la

1. ,

a insista asupra unei propuneri -


; a insista asupra necesitii unor schimbri radicale

Insist ca ei s prezinte o dare de seam ,

El insist s fie revzut hotr rea comisiei

2.
a insista asupra importanei m e i probleme
-
Profesorul a insistat asupra unor proprieti ale acestei substane

A INSTALA 15

1. , ,

a instala un telefon ; a instala conduct


de ap ; a instala lumin electric

La uzin a fost instalat un utilaj nou

2. , ,

a instala pe oaspete in tro camer liber


; a instala pe excursioniti la hotel
; a instala pe locatari n tr o cas nou

A SE INSTALA 15

a se instala n tru n apartament nou ;


157

a se instala n tr o ar - ; a se
instala la hotel ; a se instala n fotoliu
; a se instala comod
Ei s-au instalat de mult in acest apartament

A INTENSIFICA la

a intensifica controlul ; a intensifica micare


A SE INTENSIFICA la

Zgomotul s-a intensificat


Vntul s-a intensificat

A INTENIONA

15

Intenionam s vin la timp


Inteniona s-i termine lucrarea n doi ani

A INTERESA 15

/ / intereseaz arta
Aceasta l intereseaz prea puin
Aceasta m intereseaz

A SE INTERESA 15

a se interesa de tiin / de literatur /


; a se interesa de sosirea trenului o
; a se interesa de sntatea unui pacient

El se intereseaz de ultimele realizri ale tiinei

S~a interesat cum se desfoar construcia ,

'

158

A INTERVENI 30

1. ,
, ,

a interveni n dezbateri ; a interveni n tr o


discuie
; a interveni la timp / prea trziu
/ ; a interveni energic


A interveni n favoarea proiectului

2.
a interveni pentru indemnizaie ;
interveni pe ling administraie pentru acordarea unui ajutor

3. ,
A intervenit schimbare neateptat

A INTERZICE 24

a interzice fum atul ; a interzice propaganda


rzboiului ; a interzice un ziar /
carte / ; a interzice copiilor s se joace cu
focul
Medicul i-a interzis buturile alcoolice i cafeaua

Este interzis prin lege
A INTRA l i

1. ,

a intra n cas ; a intra n ar ;


a intra n pdure ; a intra n ap ;
a intra n port ; a intra pe fereastr
; a intra din strad ; a intra cte unul
159

; a intra n componena unei comisii


; a intra n guvern
Profesorul a intrat n clas
Intrai! !
Vaporul a intrat n rad
Lumina intr prin fereastr
Cuiul a intrat n lemn
2. ,
a intra la serviciu ; a intra la coal
; a intra ca secretar ;
a intra n exerciiul funciunii

A INTRODUCE 24

1. , ,

a introduce scrisoare n plic ;


introduce medicamente n ven ;
introduce pe vizitatori n sala exponatelor
; a introduce lucrurile n camer

2. ,
a introduce clauze noi n contract
; a introduce modificri n text

3. ,
a introduce metod nou ; a introduce
mod nou ; a introduce nvm ntul
general ; a introduce n producie

A INVITA la

a-i invita prietenii ; a-i invita prietena la


teatru ; a invita pe cineva n vizit
'

160

- ; a invita pe fat la dans


; a invita oaspeii la mas

El i-a invitat toi prietenii la nunt '

El ne-a invitat s lum masa mpreun

A IROSI 38

a-i irosi forele n zadar ; a irosi


muli bani

A IUBI 38

a iubi fat ; a-i iubi copiii ;


a-i iubi patria ; a iubi natura
; a iubi sportul /muzica / arta / /
; a iubi cu nflcrare ; a iubi
patim ; a iubi la nebunie ;
a iubi pe cineva ca ochii din cap , ;
a iubi ca sarea n ochi ,
A SE IUBI 38

Ei se iubesc de mult

A IZOLA 15

a izola un bolnav ; a izola un element


chimic ; a izola un fir electric
cu band izolant

Medicul a izolat copilul bolnav de cei sntoi

A SE IZOLA 15

S-a izolat de fotii prieteni

I
A MBINA 1

, ,

a mbina teoria cu practica ;


mbina plcutul cu utilul ;
mbina munca cu nvtura ; -
mbina munca cu odihna ; a mbina
culorile
mbin armonios diverse preocupri

A SE MBOLNVI 38

a se mbolnvi de necaz
Prietenul meu s-a mbolnvit de grip
A SE MBRCA 2

a se mbrca cu paltonul ; a se mbrca


clduros ; a se mbrca elegant / ngrijit
/ ; a se mbrca cu gust
; a se mbrca de srbtoare ;
a se mbrca n zale
Ea s-a mbrcat i a plecat la coal

A MBRCA 2

a mbrca rochie ; a mbrca un costum


; a mbrca copilul cu alte haine

Fetia mbrac ppua


Mama a mbrcat fetia n tr o rochie nou

162

A MPRI 28

1. ,

a mpri averea / motenirea / ;


a mpri pinea n pri egale ; a mpri
regiunea pe raioane ; a mpri
timpul ntre lecii i odihn
; a mpri ctigul la trei
Ei mpreau totul pe jumtate
a mpri elevii n grupe ; a mpri
n bogai i sraci ; a mpri n
categorii
Turitii au fost mprii n trei grupe

a mpri opt la doi
mprii 45 la 91 45 9!
a mpri ultima bucic de pine cu un prieten
; a mpri cu cineva ultimul ban
- ; a mpri cu cineva bucuriile i
necazurile - ; a mpri
soarta cu cineva -

2. ,
a mpri cadourile ; a mpri poman celor
sraci
Mo Crciun a mprit jucrii copiilor

A SE MPRI 28

Clasa s-a mprit n dou echipe

Numerele cu so se mpart la doi


Ora se mparte n minute
n timpul dezbaterii prerile s-au mprit

163

A M PINGE 24

, , ,

a mpinge main ; a mpinge banc spre


fereastr ; a mpinge un dulap n
mijlocul camerei ;
mpinge un crucior ; a mpinge un sertar
; a mpinge pe cineva n prpastie
- ; a mpinge cu umrul ;
(fig.) a mpinge pe cineva la slujb -
; a mpinge cuiva bani
A MPLINI 3S

I.
,

Am mplinit treizeci de ani


Fratele meu a mplinit douzeci de ani

2. ,
i-a mplinit datoria
V-am mplinit dorina
A SE MPOTRIVI 38

, ,

a se mpotrivi dorinelor cuiva - ;


a se mpotrivi unei influene -
; a se mpotrivi dumanului

El s~a mpotrivit hotrrii noastre

S-au mpotrivit acestor msuri

164

A MPRUMUTA la

1. , ,

a mprumuta sut de lei ; a mprumuta


carte unui coleg ; a mprumuta (sau
a da) bani pe amanet
El mi-a mprumutat o sum mare de bani

Fratele l-a mprumutat cu o mie de lei

2. ,
a mprumuta bani de la un prieten
A mprumutat bani de la cunoscui ca s-i cumpere apartament
,
3.
a mprumuta tem ; a mprumuta cuvinte
din alt limb
Limba romn a mprumutat multe cuvinte din francez

A NAINTA 15

1. ,
,

a nainta spre ieire


Din cauza cetii dese mainile nainteaz ncet -

Armata nainteaz pe toat linia frontului

Regimentul a naintat cu zece kilometri

2. ,
Acoperiul nainteaz n strad
165

Balconul nainteaz cu un metru de la perete3. ), ()
a nainta n funcie (n grad) () (
); a nainta la gradul de ofier
Prietenul meu a naintat n funcie

Dup aceasta l-au naintat n grad4. ,
a nainta cerere direciei / la decanat
/ ; a nainta dosarul instanei

A NAPOIA 16

, ,

a napoia datoria ; a napoia carte unui coleg


/ la bibliotec /
El a napoiat banii luai cu mprumut

A SE NAPOIA

16

a se napoia acas ; se mai napoia


niciodat
S-a napoiat abia ieri
A NARMA 15

a narma un osta / un regiment / ;


narma cu puc / cu un pistol automat /
; a narma din cap pn n picioare
166 .

; (fig.) a narma cu experien


coala i narmeaz pe elevi cu cunotine

A SE NARMA 15

a se narma cu o puc ; (fig.) a se narma


cu rbdare

A NCLZI 38

, ,

a nclzi pmntul / aerul / ; a nclzi


; a nclzi micul dejun ;
nclzi laptele ; a nclzi mncarea pe aragaz
; a nclzi supa n rol
; a nclzi fierul pe un foc
; a-i nclzi picioarele la foc
; a-i nclzi minile suflnd n ele
Soarele deja nclzete
Soarele nclzete nisipul
Soba aceasta nclzete bine

A SE NCLZI 38

a se nclzi la soare / la o sob / ;


a se nclzi mergnd pe drum
Apa se nclzete
Vremea se nclzete
Se nclzete

A NCPEA 17

1. , ,

Lucrurile au ncput n tru n geamantan

Crile au ncput pe raft


n sal ncap dou mii de persoane

167

Nu ncape mna

2.
Hainele m mai ncpeau

A NCRCA 2

1. ,

a ncrca vagon cu mrfuri ;


ncrca tractoare pe lep ; a ncrca
autobasculant cu nisip ; (fig.)
ncrca un referat cu amnunte

2.
a ncrca arm ; a ncrca baterie electric

Ostaii i-au ncrcat armele

A NCEPE 20

1. , ,

a ncepe discuie ; a ncepe ofensiva


; a ncepe lucrul ; a ncepe s citeasc
; a ncepe zi de lucru cu nviorarea
; a ncepe lecie cu citirea unui text
; a ncepe de la alfabet

ce s ncepem? ?
Tcerea lui ncepe s m neliniteasc

A nceput s se lumineze
A nceput s se nsereze

2.
A nceput un an de nvmnt
168

Leciile ncep la ora opt


Curnd ncepe vacana de iarn

A NCERCA 7

1. , ,

a ncerca un motor / main / ;


cri ncerca puterile ; ari ncerca posibilitile
; a ncerca metod nou
; a ncerca toate mijloacele
; a ncerca s afle ceva -;
a ncerca s-i aduc aminte ; (fig.) a-i
ncerca norocul
El ncerc s se ridice, dar nu reui ,

2.
a ncerca un costum ; a ncerca pereche de
pantofi
3. (fig.) ,
a ncerca un sentiment / dorin / mare bucurie
- / /
A NCETA 15

1.

a nceta focul ; a nceta plile


; a nceta cursa narmrilor
Au ncetat lucrul n semn de protest

2. ,
Ploaia a ncetat
Dezbaterile au ncetat
169

Ea a ncetat s mai plng


Acest lucru a ncetat s mai fie un vis

nceteaz! !
A NCHEIA 13

1.

a-i ncheia paltonul la toi nasturii


; a ncheia un fermoar
2. , ,

a ncheia scrisoare ; a ncheia un lucru


; a ncheia compunerea cu metafor reuut
; a ncheia prelegere
un citat ; a ncheia comunicare
tiinific prin concluzii interesante

Echipa i-a ncheiat pregtirile
3. ,
a ncheia un acord ; a ncheia
; a ncheia
; a ncheia un armistiiu cu

Prile au ncheiat o convenie
A NCH ID E 24

un tratat de
convenie
inamicul

a nchide ua / fereastr / ; a nchide


geamantanul ; a nchide umbrela / carte
/ ; a nchide ochii ; a nchide
un robinet ; a nchide un magazin pentru inventar ~
; a nchide cu cheia / cu lactul
() / ; a nchide n camer
170 *

; a nchide intrarea / trecerea


() / ; a nchide edina ;
a nchide un va r () ; a nchide
aparatul de radio / telefonul /
; a nchide circuitul
Farmacia a fost nchis temporar

A SE NCHIDE 24

Expoziia s-a nchis


Magazinul se nchide la ora 18.00 18

Ua se nchide
Rana i s-a nchis repede

A-I NCHIPUI 33

Nu-i nchipuie ce l ateapt ,

i nchipuie c el este un mare artist

Nu v putei nchipui ct lume era acolo


,

A NCHIRIA 16

1. / ,

a nchiria un apartament pe un an
Btrna nchiria o camer

2. / ,
,
a nchiria camer ; a nchiria un televizor /
barc /
Elevii nchiriaz echipament turistic

171

A NCONJURA 10

1. ,

a nconjura lacul / pdurea / ; a nconjura


mlatin
Automobilul a nconjurat repede pdurea

2.
a-l nconjura pe povestitor ; a nconjura
armata duman ; a nconjura un
teren cu un gard ; a nconjura pe un
bolnav cu grij ; a nconjura pe
oaspei cu atenie
Copiii l-au nconjurat pe profesor
Munii nconjoar satul
Dumanul a nconjurat cetatea

A SE NCONJURA 10

a se nconjura de prieteni

A NCORDA 15

a~i ncorda muchii ; ari ncorda privirile


; a-i ncorda atenia ; a-i
ncorda mintea ; a-i ncorda toate puterile (sau
forele) ; a ncorda un arc / coard de vioar
/

A SE NCORDA 15

Muchii s-au ncordat


S-a ncordat s ridice o greutate ,

A NDEPRTA 15

, , ,

a ndeprta scaunul de mas ; a ndeprta

. 172

substanele inflamabile de foc


; a ndeprta cartea de ochi ;
ndeprta clipa despririi ; a ndeprta
pe cineva din funcie -
L-a ndeprtat pe fecior de colegi

A SE NDEPRTA 15

, ,

a se ndeprta de prieteni ; a se ndeprta


(sau a se abate) de la subiect ; a se ndeprta
de la plan
Trenul se ndeprteaz de gar
Vaporul s-a ndeprtat de mal
Zgomotul se ndeprteaz
S-au ndeprtat unul de altul

A NDEPLINI 38

, ,

a ndeplini sarcin / ordinul / planul /


/ ; a ndeplini un angajament
; a-i ndeplini promisiunea ;
a ndeplini toate condiiile ; a ndeplini
toate formalitile
i-a ndeplinit misiunea
Voi ndeplini dorina dumneavoastr

A SE NDEPLINI 38

Dorina mea s-a ndeplinit


A NDOI 34

a ndoi srm / potcoav / ; i ndoi spinarea ; a-i ndoi mnecile

Vntul ndoaie copacii


173

A SE N D O I 39

1. ,

a se ndoi din spate ,


Copacii se ndoaie n btaia vntului

2.
a se ndoi de sinceritatea cuiva -
; a se ndoi de succes ;
se ndoi de prieteni ; se ndoi de
onestitatea cuiva -
M ndoiesc c ni se va permite ,

Nici m ndoiesc c lucrarea va f i executat pn ta data fixat
,

A NDRZNI 38

, ,

N~a ndrznit s ntrebe


Nimeni n-a ndrznit s riposteze la aceste observaii

S ndrzneti! !

A NDREPTA 7

1. ,

a ndrepta srm / un cui / ;


a-i ndrepta spinarea ; a ndrepta cuiva spatele
- ()

2. ,
a ndrepta un text / greeal / ;
ndrepta situaia ; a ndrepta caracterul
unui copil printre educaie permanent

174

Lemnul strmb numai focul l ndreapt


3.
a ndrepta cerere ; a-i ndrepta paii
; a-i ndrepta privirea (sau ochii) asupra unui
tablou () ; a-i ndrepta
eforturile (sau energia) ; a ndrepta binoclul spre
scen ; a ndrepta lovitur asupra
unui inamic ; a ndrepta barc spre
mal ; a ndrepta un avion spre sud
; a ndrepta ctre direcia cuvenit

A SE NDREPTA 7

1. ,

a se ndrepta dup boal

2. ,
a se ndrepta spre u ; a se ndrepta spre
pdure ; a se ndrepta spre nord
; a se ndrepta cu faa spre fereastr

Toate privirile s-au ndreptat spre noi

A NGRIJI 38

, ,

a ngriji un bolnav ; a ngriji florile


; a ngriji semnturile
; a ngriji de copii ; a ngriji de
gospodrie

175

A NLTURA 1

, ,

a nltura obstacolul din cale ;


nltura lipsurile ; a nltura piedic
; a nltura greutile
A fost nevoit s-l nlture pe acest om din calea sa

Medicii i~au nlturat organul lezat

A NLOCUI 39

a nlocui pe un lucrtor bolnav ;


a nlocui pies uzat cu alta nou
; a nlocui metalul cu mas plastic
; a nlocui pe actorul titular cu o dublur

Nimeni nu-l poate nlocui

A NMNA 15

a nmna scrisoare / citaie / ;


nmna cuiva cheile de la un apartament -

Rectorul le-a nm nat absolvenilor universitii diplomele

A NREGISTRA 15

1. ,,

a nregistra un nou-nscut ;
nregistra cstorie ; a nregistra
recrut la centrul de recrutare

Toate ziarele au nregistrat acest eveniment


176

2.
a nregistra un concert / un cntec / vocea cuiva
/ / - ; a nregistra pe disc / pe band
de magnetofon /
A NSCRIE 26

a nscrie pe cineva pe list () -


; a nscrie pe cineva pentru audien la rector
- ; a nscrie pe elevi la un cerc de
literatur ; a nscrie
n catalog
i-a nscris feciorul la coal
A SE NSCRIE 26

a se nscrie (sau a se abona) la o bibliotec


; a se nscrie (sau a se nrola) ca voluntar
; a se nscrie (sau a se programa) la medic

M-am nscris la secia de gimnastic

A NSEMNA 7

1. ,

Ce nseamn aceasta? ?
Aceasta nseamn nimic
Pentru noi aceasta nseamn foarte mult

Ce nseamn acest cuvnt? '?
Asta nseamn c avem nc mult de lucru ,

2. , ,
a nsemna un alineat n carte ;
177

nsemna un loc - ; a nsemna greelile


cu un creion rou ;
nsemna necunoscut cu ;
a nsemna (sau a marca) grania pe o hart
; a nsemna cu litere / cu cifre /
; a nsemna tirile primite

i-a nsemnat toate lucrurile


A NSOI 38

ari nsoi pe oaspei la teatru ; / nsoi pe copii la plimbare ;


a nsoi delegaie ; a nsoi (sau
conduce) pe cineva la gar - ;
nsoi cu privirea ; a-i nsoi expunerea cu
exemple ; a-i nsoi
vorbele cu gesturi
Victor l-a nsoit pe fratele su la medic

Profesorul i-a nsoit explicaiile cu scheme i tabele

A-I NSUI 38

, ,

a-i nsui carte strin ; a-i nsui


dreptul ; a-i nsui tehnica nou
; a-i nsui noi cunotine
; a-i nsui o metod nou
; a-i nsui o profesie ; a-i
nsui arta de a conduce ;
a-i nsui critica
El i-a nsuit aceste mrfuri
n civa ani el i-a nsuit la perfecie limba englez

178

A NTRI 38

a ntri malul cu stlpi ; a ntri zidul cu


suporturi ; a ntri oraul / cetatea
/ ; a ntri sistemul de aprare
; a-i ntri sntatea
; a ntri organismul ; a ntri
disciplina ; a ntri prietenie

i ntrete organismul prin clire

A SE NTRI 38

1.

Cleiul s-a ntrit


2. ,
a se ntri dup boal
A NTINDE 24

1.

a ntinde arcul / coard / fringhie /


/
2. ,
a ntinde cuiva mna - ; a-i ntinde
picioarele ; a ntinde cuiva carte
- ; a ntinde (sau a da) mn de ajutor

3. , ,

a ntinde un covor ; a ntinde faa de mas


; a ntinde rufele ; a ntinde
179

plasa / cortul / ; (fig.) a ntinde cuiva


curs -

A SE NTINDE 24

a se ntinde pe divan ; a se ntinde ct


de lung

A NTLNI 38

a ntlni nite cunoscui ; a ntlni un prieten


pe strad ; a ntlni piedici n cale

i-a ntlnit fratele

A SE NTLNI 38

a se ntlni cu prietenii ; a se ntlni n


ora
Ne-am ntlnit din ntmplare
Pe alocuri se ntlneau stejari

A NTMPINA 1

a ntmpina pe cineva la gar - ;


a ntmpina pe oaspei cu pine i sare
; a ntmpina pe prieteni cu zmbet i cuvinte calde
; a ntmpina
un artist cu ovaii ; a-t ntmpina
inamic cu un foc puternic
; a ntmpina greuti ; a ntmpina
rezisten drz
Ei au ntmpinat aceast propunere fr prea mult entuziasm

A SE NTMPLA 11

1. ,

Aa s-a i ntmplat

180

Aceasta s-a ntmplat demult


Ce se ntmpl aici? ?
Ce s-a ntmplat cu tine? ?
/ s-a ntmplat o nenorocire
Asta i se poate ntmpl oricui
Orice s~ar ntmpl, eu am s vin
Ca i cum s-ar f i ntmplat nimic

2. ,
Multe se ntmpl pe lume
Cte nu se ntmpl
Asta se va ntmpl niciodat
Se ntmpl c uneori vine trziu acas ,

S-a ntmplat s-l ntlnesc n strad ,

Cum s-o ntmpl

A NTRZIA 12

a ntrzia la tren / la spectacol / la lecie /


/ ; a ntrzia cu jumtate de or
; a ntrzia cu rspunsul la scrisoare
; a ntrzia cu predarea unei lucrri

Ai ntrziat! !
El va ntrzia s rspund

A NTOARCE 21

1.

a ntoarce un bolnav ; a ntoarce capul


; a ntoarce cheia n broasc
; a ntoarce un robinet ; a ntoarce
main ; a ntoarce la dreapta / la sting
/
181

2.
a ntoarce pagina ; a ntoarce totul pe dos
; a ntoarce haina (pe dos)

3.
a ntoarce pe cineva din drum -
i-a ntors prietenul de la gar

A SE NTOARCE 21
a se ntoarce
a se ntoarce
de pe o parte
cu spatele

1.

cu fa a spre fereastr ;
ntr-o parte ; a se ntoarce
pe alta ; a se ntoarce

2.
a se ntoarce acas ; a se ntoarce de la lucru
; a se ntoarce de peste hotare
- ; a se ntoarce din drum ;
a se ntoarce la soie
Ei s-au ntors pe neateptate
S-a ntors s-i ia banii

A NTREBA 7

a ntreba (sau a asculta) pe un student la examen


; a ntreba pe un scriitor despre planurile sale
; a ntreba pe cineva de sntate
) - ; )
-
- ntrebat dac putem s-l ajutm ,

A ntrebat cit ora ,
182

A SE NTREBA 7

Abia acum se ntreab dac a procedat corect


,
M ntreb dac are rost s plecm ncolo ,

A NTRECE 20

1. ,

a ntrece pe un cunoscut sportiv la curs de maraton


; a ntrece la puncte
pe adversar ;
ntrece pe cineva la nvtur - ;
ntrece n dezvoltarea tehnicii
Ne-a ntrecut pe toi

2.
a ntrece pe cineva prin for / prin ingeniozitate / prin dibcie / prin
cunotine / prin talent - /
/ / / ; a ntrece
toate ateptrile

A SE NTRECE 20

a se ntrece n fug ; a se ntrece la not


; a se ntrece la nvtur cu clasa
paralel
A NTRERUPE 27

1.

a ntrerupe lecie / discuie / lucrul / tratativele


/ / / ; a ntrerupe relaiile
; a ntrerupe curentul

2.
a ntrerupe pe orator / pe interlocutor /
183

; a ntrerupe un discurs ; a ntrerupe


un vorbitor cu ntrebri
M- q ntrerupt la jumtate de cuvnt

Nu m ntrerupei! !

A SE NTRERUPE 27

Legtura telefonic s-a ntrerupt brusc


A NELEGE 24

a nelege lecia / problem / ;


nelege limb strin ; a nelege
explicaiile profesorului ; a nelege
sensul unui cuvnt ; a nelege muzica

V neleg foarte bine
Nu prea neleg
Cum s neleg asta? ?
Am neles totul dintmo dat
Abia acum neleg
nelege-m! !
El le nelege pe toate pe dos
Aa mai neleg i eu! !

A SE NELEGE 24

1.

Ei se neleg fr cuvinte
Ne nelegem bine

2. ,
a se nelege asupra ntlnirii ; a se
nelege asupra preului
el te poi nelege
184

Ne-am neles s mergem la expoziie


A NVA 5

1. (),

a nva lecia / fabul / ; a nva limb


strin ; a nva cntul / muzica
/ ; a nva s citeasc
; a nva la coal / la universitate /
; a nva de la un compozitor
; a nva din propriile greeli
; a nva pe de rost
nv n clasa a noua
Omul ct triete nva

2. ,
ari nva pe copii ; a nva pe cineva limba romn
- ; a nva pe elevi s
citeasc ; a nva minte
Nevoia l nva pe om

A NVINGE 24

1.

a nvinge pe duman / pe adversar / ;


a nvinge n lupt / n rzboi /
n prima curs a nvins un sportiv al clubului nostru

2. ,
a nvinge greutile / frica / durerea /
/ ; a nvinge ncpfnarea cuiva -

Trebuie s nvingem mpotrivirea lor

185

J
A SE JUCA 10a

a se juca de-a caii ; a se juca cu copiii


; a se juca cu mingea ; a se juca
cu vorbele ; a se juca cu focul ;
a se juca cu viaa
Copiii se joac pe malul mrii
A JUCA 10

1.

a juca ah / fotbal / baschet / hochei / cri


/ / / / ; a juca un rol
; a juca ; a juca pies
; (fig.) a juca teatru ; a juca
scen
El joac cu prietenii forbal pe stadion

Cine joac rolul principal n aceast pies?
?
2.
a juca un vals ; a juca fata cea mai frumoas
; a juca dup cum i cnt
altul -
A JUSTIFICA la

1. ,

a-i justifica absena ; a justifica


purtarea cuiva -
ntotdeauna i justific feciorul

El i justific aciunile prin lipsa experienei186

2. ,

a justifica cheltuielile cu note de plat; a justifica prin acte

A SE JUSTIFICA Ia

El tie s se justifice n faa prinilor


A LSA 2

1. , ,

a lsa geamantanul la gar ; a lsa


copiii la bunici ; a lsa
acas ; a lsa scrisoare pe mas
; a lsa surorii un bilet
; a lsa feciorului mncarea n frigider
; a lsa motenire copiilor
; a lsa u deschis ;
a lsa chestiunea deschis ; a lsa
scrisoare fr rspuns ; a lsa
lucrare neterminat ; a lsa
repetent ; a lsa pe cei care au ntrzjat
fr mncare ; a lsa urme
; a lsa margine n caiet
; a lsa amintire frumoas
; a-i lsa serviciul ; a lsa casa
printeasc ; a lsa caietul acas

Lsai-m n ! !

187

2. ,
,
-
a lsa pe cineva s fac ceva / s spun / s treac / s plece
, - - / /
/ (); a lsa vizitatorii s intre in sala de expoziie
; a lsa copiii (s mearg) la
cinema
Lsai-m s m odihnesc! !
,

3. (),

a lsa pe cineva n urm - ; a lsa


pe mine
4.
a lsa capul n jos ; a lsa gulerul n jos
; a lsa ochii n jos ; a lsa
perdeaua
A SE LSA 2a

1.

a se lsa pe scaun ; a se lsa n genunchi


; a se lsa la fund >
2. ,
a se lsa de fum at
In ultimul timp s-a lsat de furat

3. ,
a se lsa convins ; a se lsa nvins
188

; a se lsa prins
Nu te lsa! !

A LUDA 2

a luda un student ; a luda lucrarea cuiva


- ; a luda un elev pentru srguin

Profesorul i-a ludat pe cei mai buni elevi

A fost ludat pentru purtare exemplar

A SE LUDA 2

Se laud cu rezultatele obinute

Se laud c el a ndeplinit tot lucrul ,Fr s m laud

A LEGA 7

, ,

a lega capetele sforii ; a lega un capt cu


altul ; a lega prul
; a lega sacul ; a lega obiectele n
basma ; a lega un pachet cu o sfoar
; a lega coada cu fund
; a lega capul cu un fular ;
a lega pe cineva la ochi -; a lega de
mini i de picioare ; a lega puca de
a

A SE LEGA 7

S-a legat de noii prieteni


189

Se leag de trectori
Ce te legi de mine? ?

A LIPSI 38

1. ,

a lipsi de la cursuri ; a lipsi nemotivatCine lipsete? ?
A lipsit de la cteva lecii
De ce ai lipsit de la cursuri? ?

2. ,
-i lipsete? ?
Vremea mi lipsete
Lui i lipsea experiena
Lor le lipsesc specialiti cu experien

Asta mai lipsea! !

3.
a lipsi de adpost ; a lipsi pe un copil de prini

A LOCUI 39

a locui n ora / n capital / n sat / la ar


/ / / ; a locui n centrul oraului / n
afara oraului / ; a locui la
prini / cu prinii /
Unde locuii? ?
Locuiesc pe strada.... ...
Eu locuiesc vizavi
Ei locuiesc ntr-un cartier ndeprtat

Ei vor locui la noi dou-trei luni -

190

A LOVI 38
a lovi pe duman
putii
;
a lovi cu pumnul

; a lovi cu bul / cu patul


/ ; a lovi peste mn
a lovi cu toat fora ;
n mas

A SE LOVI 38

a se lovi de piatr ; a se lovi cu capul de


perete

A LUA (v. nereg.)

1.

a lua un mr din co ; a lua florile de


pe mas ; a lua carte de pe raft
; a lua un copil n brae ;
a lua copiii cu sine ; a lua exemplu de la
profesor ; a-i lua cuvntul napoi

Ia acest geamantan! !
Ia-m cu tine! !
i-a luat toate lucrurile cu el
N-am de unde s iau aceast carte

2. ,
a lua plria din cap ; a lua mna de
pe mas ; a lua un tablou de pe perete

3. , , ,
,
a lua pe datorie ; a lua cu chirie ;
a lua cas cu chirie ; ;
191

a lua marf ieftin ; a-i lua pantofiDe unde s iei? ?
4. , , ,

a lua cuiva actele - ; a lua un


lucru strin ; a lua tot din cas

Houl i-a luat portmoneul
5. ,
a lua cetate ; a lua cu asalt

. , ,
a lua trenul / autobuzul / ; a lua un
drum greit ; lua la dreapta / la
sting ~r () / ; lua drept nainte

,

7.

a lua pe cineva drept un cunoscut -


; a lua ntmplarea drept regul
; lua de bun
A LUCRA 15

1. ,

lucra ca mecanic / ca tehnician / ca inginer / ca medic / ca


muncitor / ca profesor / /
/ / / ; a lucra ca salariat
; a lucra la fabric / la uzin / la ntreprindere
/ pe cmp / /
192

/ ; a lucra n producie ; a lucra


la domiciliu ; a lucra la un proiect / la o tem
/ la o carte / la o povestire / /
/ ; a lucra cu ziua ; a lucra
n acord ; a lucra n dou schimburi
; a lucra nopile ;
lucra dup grafic ; lucra ct doi

2. ,
Fabrica lucreaz cu crbuni
Uzina lucreaz la ntreaga capacitate

3. ,
a lucra pmntul cu maini agricole modeme
; a lucra
livad cu tractorul
A LUPTA la

, ,

a lupta cu un duman puternic ;


lupta cu neajunsurile ; a lupta
greutile ; a lupta mpotriva cotropitorilor
; a lupta mpotriva abuzurilor
; a lupta pentru Patrie
; a lupta pentru libertate ; a lupta
pentru putere ; a lupta pe baricade
; a lupta pe front ;
a lupta pe via i pe moarte ,
A SE LUPTA la

a se lupta cu dumanul ; a se lupta cu


moartea
193


A MANIFESTA la

a manifesta grij / interes / iniiativ /


/ ; a manifesta (sau a arta) interes pentru noile cuceriri
ale tiinei ;
manifesta nencredere fa de cineva sau ceva
-, -; a-i manifesta bucuria / nemulumirea
/ ; a-i manifesta
aptitudinile

A MSURA 10

1.

a msura lungimea / limea / adncimea / nlimea / temperatura


/ / / / ;
a msura presiunea gazului ; a msura
lungimea camerei cu ruleta ;
a msura din ochi ; a msura din cap pn n
picioare

2. (fig.)
ari msura vorbele

A MENINE 20

a menine ordinea ; a menine disciplina


; ari menine frumuseea
; ari menine valabilitatea ; a menine
legea n vigoare

A SE MENINE 20

a se menine pe vechile poziii ;


a se menine pe primul loc

194

S e m en in ea o vrem e fru m oas

A MERGE 24

1. , , ,

a merge pe jos ; a merge cu trenul / cu automobilul


/ cu bicicleta / / ;
merge cu barca ; a merge cu avionul
; a merge clare ; a merge la pas
; a merge nainte ; a merge de-a dreptul
; a merge la coal / la teatru /
; a merge la plimbare ; a merge la nimereal
; a merge pe drum / ;
merge n vrful picioarelor ; (ftg.) a merge
n pas (sau n ritm) cu vremea
Unde mergi? ?
Ei mergeau unul n ntmpinarea celuilalt

Trenul merge pn la Iai
Merg cu voi
Trenul merge cu 60 de kilometri pe or
60
Merge pe zece ani

2. ( )
Cum i merg treburile? ?
Treaba merge strun
Treaba merge prost
Treburile merg spre bine
Totul merge bine

3. , ,

Ceasul merge bine


Motorul merge
195

4. ,
Aceast culoare nu-i merge
Aceste culori merg bine mpreun

A MNCA (v. nereg.)

a mnca pline cu unt ; a mnca fructe


; a mnca ciorba cu lingura ; a mnca
fr pine ; a mnca cu plcere
; a mnca fr poft ; a mnca
n grab ; a mnca ca un lup ;
a mnca pn la sturare ; a mnca mult / puin
/
El mnnc ct doi
Mnnc sntos! !
De cte ori se mnnc la voi pe fi?
?

A MULUMI 38

a mulumi prinilor ; a mulumi lui


Dumnezeu ; a mulumi unui prieten pentru
ajutor ; a mulumi cuiva pentru
sprijin - ; a mulumi pentru
atenie / pentru ncredere /
V mulumesc! !
V mulumesc pentru carte
I i mulumesc pentru toate

A SE MULUMI 38

, ,

a se mulumi cu rspunsul primit


; se m ulum i cu rezultatele obinute
19.6

; a se mulumi cu
un succes nensemnat
M mulumesc cu puin
A MUNCI 38

a munci pentru binele Patriei ;


munci pentru societate ; a munci pentru
stpn ; a munci n uzin
; a munci n orele de program ;
a munci cu ziua ; a munci fr preget

A MUTA la

, ,
,

a muta mobila ; a muta un dulap n col


; a muta un birou ling fereastr
; a muta din loc n loc
; a muta dintr-un loc n altul
; a muta crile din dulap pe
etajer ; a muta
capitala n alt ora ; a muta
un muzeu n tr o cldire nou ;
a muta pe oaspei n alt camer
; a muta familia dintr-o cas veche n tru n a nou

A SE MUTA la

a se muta n tr o locuin nou ;


se muta n alt cas ; a se muta la
prini ; a se muta de la sat la ora
; a se muta dintrun cartier vechi
al oraului n trunul nou

197

N
A SE NATE 20a

a se nate n tr o zodie bun


n ce an te-ai nscut? ?
Unde te-ai nscut? ?
Ei s-au nscut n aceeai zi
Fratele meu s-a nscut la 10 mai 1970 10
1970

A NATE 20

Soia i-a nscut feti

A NEGA 7

a nega un adevr evident ; a nega


faptele ; a-i nega greelile
; ari nega vinovia
Neag tot ce spusese anterior ,

A NOTA 15

1. ,

a nota adres n blocnotes ; a nota


prelegere ; a nota observaiile ntr-un caiet
; a nota cuvintele i expresiile noi
; a-i nota impresiile
; a nota prezena
; a nota pe cei abseni

2.
Profesorul l-a notat cu nou

.198

A NUMRA 4

1. ,

a numra banii / voturile / ; a numra


zilele / orele / minutele / / ; a numra
pe toi cei prezeni ;
numra pn la douzeci ; a numra pe rin
; a numra pe degete
; a numra n gnd

2.
Detaamentul numr cteva sute de lupttori

A NUMI 38

1.

Prinii l-au numit Vasile


Pe feti au numit-o Maria

2.
a numi pe cineva pe un post vacant -
; a numi pe cineva n funcia de inspector
- ; a numi pe cineva
n tr o comisie de admitere -
; a num i comisie de examinare

L~au numit director

A SE NUMI 38

Cum v numii? ?
M numesc Victor
Cum se numete acest ora? ?
Capetele magnetului se numesc poli

199


A OBINUI 39

I.

a obinui pe cineva cu ceva - -;


a obinui copiii cu disciplina / cu munca
/
Prinii l-au obinuit s se scoale devreme

2.
El obinuiete s se plimbe dup mas

A SE OBINUI 39

a se obinui cu noile condiii ;


a se obinui cu mediul ; a se obinui
cu elevii
Deja - obinuit s m scol la ora apte dimineaa

Nu m pot obinui cu gndul c el a plecat
,
A OBLIGA la

a obliga pe un lene s lucreze


Ei - obligat s v scriu
Asta v< oblig la nimic
A OBOSI 38

1. ,

a obosi peste msur


Am obosit foarte tare
Am obosit de atta mers

200

Am obosit s - l ascult

2.
Lumina slab obosete ochii
Munca nentrerupt l-a obosit foarte tare

A OBSERVA 1

1.

a observa corabie la orizont ;


a observa greeal ; a observa lipsa cuiva
-
L~am observat n mulime
Am observat c el se ntoarce la aceeai or acas ,

2.
<
observa eclips de soare ;
observa viaa plantelor

A OBINE 20

, ,

a obine succese n munc ; a obine


rezultate bune ; a obine
recunoaterea drepturilor sale ;
a obine recolt bogat ; a obine
nota de trecere la un colocviu
A obinut ceea ce a dorit
A obinut permisiunea prinilorde a pleca la mare

A OCUPA 1

1.

a-i ocupa locul ; a ocupa un loc n autobuz


; a ocupa locul altuia 201

; a ocupa mas cu ziare ;


ocupa camer ; a ocupa timpul cu lectur
; a ocupa timpul fratelui
; a ocupa un post de secretar ;
ocupa un post vacant ; a ocupa primul loc ntro competiie
Aceast mas ocup o jumtate de camer

Pdurile ocup suprafa mare

Ei ocup etajul superior

2. , ,

a ocupa cetate / un teritoriu strin /

Dumanul a ocupat poziie avantajoas

A SE OCUPA 1

a se ocupa cu tiina ; a se ocupa cu creterea


psrilor ; a se ocupa de filatelie

A SE ODIHNI 38

a se odihni dup mas / dup munc /


; a se odihni la munte / la mare
/
Lucreaz fr a se odihni
N-ai unde s te odihneti

A OFERI 35

1.

a oferi oaspetelui un pahar de ceai


202

; a oferi un scaun ; a-i oferi serviciile


2. , ,
a oferi mamei un buchet de flori
; a oferi cuiva un cadou - ;
a oferi in dar ; a oferi mas in cinstea
oaspeilor de peste hotare ;
a oferi posibilitatea ; a oferi ocazia
; a oferi linite
Copiii au oferit flori artitilor

A SE OFERI 3S

S-a oferit s ne ajute

A OPRI 38

1. ,

a opri trenul / main / caii / /


; a opri pe un trector ; a opri
ceasul ; a opri motorul
() ; a opri hemoragie
El ne-a oprit la timp
Fetia i-a oprit privirea asupra unei ppui mari

2.
a opri de la fapt necugetat

A SE OPRI 38

a se opri la jumtatea drumului ;


se opri pe pod ; a se opri ling u
203


Trenul s-a oprit
Unde am putea s ne oprim pentru a nnopta?
?

A ORGANIZA 15

, ,

a organiza excursie / expoziie /


; a organiza sesiune tiinific
; a organiza munca ; a-i organiza
ziua de munc ; a organiza un
cerc tehnic ; a organiza sear
literar ; a organiza primire
frumoas ; a organiza producia

Promoia de anul trecut organizeaz o ntlnire cu profesorii

A ORIENTA 15

a orienta un avion ; a orienta discuiile


; a orienta cercetrile spre soluionarea
unei sarcini importante
; a orienta oseaua spre sud

A SE ORIENTA 15

a se orienta pe teren ; a se orienta


tn tr o pdure ; a se orienta n ntuneric
; a se orienta n noua situaie
; a se orienta dup bosol /
dup hart / dup stele / no
/ ; a se orienta dup fa r
; a se orienta dup publicul consumator

204


A PARCURGE 24

1. , ,

a parcurge tot drumul ; a parcurge sut de


kilometri cu autocamionul
Am parcurs aceast distan n dou zile

2. ,

a parcurge carte ; a parcurge cu privirea


pagin
Am parcurs deja tot articolul

A PARTICIPA 1

a participa la elaborarea unui proiect


; a participa la redactarea unui dicionar
; a participa la ntreceri (sau competiii) sportive
; a participa la un
concurs ; a participa la cheltuieli

A PRSI 38

1. , ,

a~i prsi casa ; a-si prsi satul / oraul


/ ; a prsi meleagurile natale
; a prsi familia ; i prsi copiii ; a-i prsi soul
; a prsi pe vechii prieteni
; a prsi munca (sau serviciul)
- prsit puterile
L-a prsit norocul

205

2.
a prsi comisie ; a prsi un teren de sport
; a prsi scena

A PREA 17

1. ,

Cerut pare transparent


Pare mai n vrst dect este
Pare a fi detept
Pare tnr
Totul prea s mearg bine , ,

2.:
m i pare bine
m i pare ru
m i pare bine c te~ai ntors ,
Acuma-i pare i lui ru

I SE PREA 17

(-) , ();

Mi se pare c v a m mai vzut undeva ,


-
Mi se pare c are dreptate ,
Articolele mi se par bune

A SE PREA 17

, - (, .)

Se pare c am ntrziat ,
Se pare c au plecat deja , ,

A PSTRA 15

1. ,

a pstra documente ; a pstra scrisorile


primite ; a pstra natura pentru

206

generaiile viitoare ;
a pstra untul ia rece ;
pstra tain ; a-si pstra sntatea
; a-si pstra puterea de munc pn la adinei btrnee
; a-i
pstra calmul ; ari pstra sngele rece
; a pstra ca amintire
; a pstra n memorie (sau n minte)
-; a pstra amintiri despre copilrie
; a pstra pentru toat viaa o puternic
impresie despre cltorie

2. ,
a pstra ordinea ; a pstra curenia
; a pstra linitea
A PTRUNDE 24

1. , ,

Hoii au ptruns n cas


Lumina ptrunde n camer
Razele soarelui ptrundeau prin frunziul des

2. , ,
a ptrunde n miezul problemei ;
ptrunde nelesul unei expresii ;
ptrunde gndul cuiva -
Mintea omului va ptrunde tainele naturii

A PERMITE 24

, ,

a permite intrarea persoanelor strine pe un antier


207

; a permite accesul vizitatorilor la exponatele


rare ale muzeului
; a permite accesul cercettorilor la arhiv
; a permite rudelor s viziteze pe bolnav

Prinii nu-i permit s se scalde n ru

Permitei-mi s trec! !
Asta se permite

A-I PERMITE 24

a-i permite prea mult


Ei i-au permis un mic rgaz

El -i permite cheltuieli suplimentare


A PETRECE 20

1. ()

a petrece vremea / ; a-i petrece


copilria la ar ; a petrece vacana
la munte ; a petrece timpul de odihn
n afara oraului ; a petrece noapte
undeva -

2.
a-i petrece pe oaspei la gar

A SE PETRECE 20

Ce se petrece aici? ?
Afar se petrece ceva -
Aciunea se petrece n secolul trecut

208

PIERDE 20

1. , ,

a pierde banii ; a pierde cheile de la apartament


; a-i pierde prinii ;
a pierde un copil n mulime ; a-i pierde
auzul / vederea / glasul / / ; a-i
pierde cunotina ; ; a-i
pierde minile ; a-i pierde capul
; a pierde rbdarea / linitea / cumptul / raiunea / sperana
/ autoritatea / /
/ / / ; a-i pierde echilibrul
; a -i pierde independena
; a pierde ocazie prielnic
; a pierde timpul

2.
a pierde lupta / btlia / rzboiul / /
; a pierde un meci / partid de ah / la cri
/ / ; a pierde un proces
; a pierde un pariu

SE PIERDE 20

a se pierde n mulime ; a se pierde pe strad


; (fig.) a se pierde n presupuneri
; a se pierde cu firea ; a se pierde n faa
pericolelor ; a se pierde n tro
situaie nou
S-a pierdut un copil de trei ani
A PLCEA 17

Asta mi place
m i place sportul / muzica /
i plac glumele
Acest costum nu-mi place deloc

209

m i place s citesc / s cltoresc /

El fie i place? ?

A PLTI 38

a plti (sau a achita) datoriile ; a plti amend


; a plti chiria ; a plti
cheltuielile ; a plti serviciile cuiva
- ; a plti orele suplimentare
; a plti drumul ; a plti pentru
cumprturi ; a plti la cas / unui vnztor
/ ; a plti cu bani / n numerar / n
valut / n aur / n natur / /
/ / ; a plti n rate
; a plti cu anticipaie ; a plti scump
/ ieftin / ; a plti cu bani grei
; a plti cu aceeai monet ;
a plti 1
Ct ai pltit pentru acest stilou?
?
Nu mi s-a pltit nimic pentru munca mea

A PLECA 7

, , ,

a pleca la coal ; a pleca la serviciu


; a pleca n strintate ; a pleca
pe teren ; a pleca n delegaie
; a pleca n turneu ; a pleca
spre locul de destinaie ; a pleca n
rile calde ; a pleca la drum
; a pleca de acas ; a pleca din
sat ; a pleca din ora ;
a pleca de la serviciu ; a pleca de la prini
; a pleca pe jos ; a pleca
210

trenul ; a pleca la plimbare


; a pleca devreme / la timp / ;
pleca neobservat
Ei au plecat la ora apte
Trenul pleac dimineaa

A SE PLIMBA 1

a se plimba n parc / n pdure / ; a se


plimba cu prietenii prin ora ; a se
plimba cu bicicleta / cu maina / cu barca
/ /
Se plimb n fiecare z i

A PLNGE 24

1.

a plnge de durere / de bucurie / de necaz /


/ ; a plnge cu lacrimi amare
; a plnge n hohote ;
plnge dup cineva -

2.
a plnge moartea feciorului

A SE PLNGE 24

( - /
-)

a se plnge de sntate ubred ;


a se plnge doctorului de o boal ;
a se plnge de soarta sa ; a se plnge
mamei ; a se plnge de vecin

Cui s ne plngem? ?
De ce v plngei? ?
Se plnge c nu poate dormi ,
Se plnge de feciorul su
211

A PORNI / A SE PORNI 38 1. , ,
,
a (se) pom i la drum ; a pomi n larg
; a pom i la lupt ;
pomi n cutarea cuiva -;
pomi la pas ; a pom i n fug ;
pomi spre cas
n sftrit trenul (se) pomi , ,

2. ,
,
a pom i mecanismul ; a pom i
motorul

A POSEDA la

, ,

a poseda cas / avere / ;


poseda un talent deosebit
Ea posed un auz fin
El posed o bibliotec bogat
Profesorul posed la perfecie trei limbi strine

A POVESTI 38

a povesti istorie / un basm / subiectul unei piese


/ / ; a povesti totul pe tin d
; a povesti n cteva cuvinte
; a povesti din fir a pr

Ne-a povestit despre tinereea sa

Studentul povestete despre cltoria sa n FranaPovestii mai pe scurt! !
212

A PRACTICA la

a practica sportul ; a practica medicina


; a practica meserie
A PREDA (. a da)

1. , ,

a preda un colet destinatarului ;


preda scrisoare ; a preda din min n mn
; a preda crile la bibliotec
; a preda numerarul ; a preda
lucrrile nainte de plecare ; a preda
armele ; a preda un ora / cetate
/ ; a preda inamicului poziia
2.
a preda lumb strin ;
preda studenilor istoria ;
preda la universitate
A SE PREDA (. a da)

Inamicul s-a predat


A PREFACE 20

, ,

a preface un ora n ruine ; a preface


n cenu ; a preface paltonul
; a-i preface rochie
A SE PREFACE 20

1.

a se preface ntr-un porumbel


Apa s-a prefcut n aburi

213

2.
Se preface c doarme
Se preface doar c e bolnav
Nu te mai preface! !

A PREFERA 1

Prefer filmele de aventuri

Prefer plimbarea dansurilor


Am preferat s rmn acas

A PREGTI 38

, ,

a pregti un material / referat / ;


a pregti lecie ; a pregti prinzul (sau masa)
; a pregti elevii pentru examene
; a pregti manuscrisul pentru cules
; a pregti pe cineva pentru veste rea
- ; a pregti
lemne pentru iarn ; a pregti
surpriz copiilor ; a pregti lovitur
asupra dumanului ; a pregti de plecare
; a pregti din timp ;
(flg.) a pregti terenul
Au pregtit dinainte toate cele necesare pentru excursie

A SE PREGTI 38

a se pregti de plecare / de drum /


; a se pregti de lupt ; a se pregti
pentru lecie ; a se pregti pentru examen
; a se pregti la fizic

214

Ei se pregtesc s plece la m unte

A PRELUCRA 1S

, ,

a prelucra petrolul / materii prime / ;


a prelucra lemnul / metalul / ;
prelucra prin topire / cu aburi / ;
a prelucra datele / rezumatele / un manuscris
/ / ; a prelucra oper literar
; a prelucra un articol

(fig.) - prelucrat pn cnd am acceptat


,

A PRELUNGI 38

1. , ,

a prelungi strada ; a prelungi drumul pn la


pdure ; a prelungi calea ferat pn
la mare

2. ,
a-i prelungi concediul / vacana cu zece zile
/ ; a prelungi termenul ;
a prelungi abonamentul ; a prelungi contractul
; a prelungi valabilitatea unui bilet
; a prelungi ziua de munc
; a prelungi partida

A SE PRELUNGI 38

, ,

Iama s-a prelungit pn la fritul lui martie / pn la nceputul lui


aprilie /
Tcerea s-a prelungit mult

215

A PRESUPUNE 24

, ,

Presupun c totul a fost altfel ,

S presupunem c aa ,
de presupus c ei tiu totul ,

A PREVEDEA 18

a prevedea toate urmrile ;


prevedea desfurarea evenimentelor ;
prevedea greutile / un succes /
Am prevzut asta
Totul poate f i prevzut
Prevd c vor f i obiecii ,
Legea prevede urmtoarele
Programa prevede studiul unor obiecte facultative

Nu se prevd schimbri

A PREVENI 30

1.

a preveni un prieten / un colectiv / ;


a preveni populaia asupra unui pericol
; a preveni din timp
Ne-au prevenit c trenul va sosi cu ntrziere
,
2. ,
a preveni un incendiu / boal / un pericol / un accident / o
nenorocire / / /
/

216

A PREZENTA la (1 -

3, sg., 3, pi.: prezint-)


1. ,

a prezenta un elev nou ; a-i


prezenta prietenul prinilor
Permitei-mi s vi-l prezint pe fratele meu

2. , ,

a prezenta actele / permisul / legitimaia / buletinul de identitate


/ / /
; a prezenta un proiect / un program
/ ; a prezenta lista colaboratorilor
; a prezenta dovezi ;
prezenta profesorului planul unei lucrri
; a prezenta disertaie unui consiliu tiinific
; a prezenta la semnat /
spre examinare /

3. , ,
,
a prezenta un spectacol ; a prezenta un film
; a prezenta n cteva cuvinte
; a prezenta teorie n tr o lumin favorabil
; a prezenta lucrurile
n tr o lumin ridicol

4. ()
Aceasta prezint dificulti
Lucrarea prezint un mare interes

217

A SE PREZENTA la (1 -3 , sg., 3, pl.: prezint-)


1.
a se prezenta celor prezeni
Bai-mi voie s m prezint

2.
a se prezenta la cancelarie ; a se prezenta
la ordin

A PRIMI 38

1.

a primi o scrisoare ; a primi salariul (sau


retribuia) ; a primi un cadou
; a primi o motenire ; a primi
locuin ; a primi bani pe baza unei delegaii
; a primi ajutor din partea
cuiva -; a primi invitaie
; a primi un ordin ;
primi comand ; a primi titlul de doctor
; a primi educaie bun
; a primi nota foarte bine la toate obiectele
; a primi n mn
; a primi ceva n schimb -

Am primit scrisoare de acas / de la prini / dun Frana


/ /
Primii expresia sincerei mele recunotine

2. ,
a primi musafiri ; a primi delegaie
; a primi vizitatori ;
primi pe cineva cu braele deschise -

218

Ei ne-au primit foarte bine


Cnd primete medicul? ?

3. (-)
a primi la coal / in serviciu /
El a fost primit la universitate

A PRINDE 24

I. , ,

a prinde mingea ; a prinde psri ;


prinde pete cu undia ; a prinde un fugar
; a prinde asupra faptului
; a prinde pe cineva cu minciuna ; a fi prins cu un furt ; a prinde
de bra ; a prinde de viu ;
prinde n curs ; a prinde din zbor

Pisica prinde oareci
Houl a fost prins la locul infraciunii

- prins furtuna in pdure


Ne~a prins noaptea pe drum
a prinde momentul ; a prinde ocazia
; a prinde prilejul

2. ,
a prinde un afi pe perete ;
prinde oglind de perete ; a-i
prinde fund ; a prinde foile cu agraf
; a prinde

Fetia i-a prins broa la bluz

219

3. , ,

a prinde flecare cuvnt ; a prinde idee


; a prinde sensul ; a prinde despre
ce este vorba ; a prinde fiecare micare
; a prinde un post de radio
; a prinde cu privirile ; cit poi prinde
cu ochii
4.
a prinde curaj ; a prinde putere
; a prinde minte ; a prinde fore noi

5. ,
Rochia prinde
Acest costum v prinde foarte bine
6. , ( -)
Ea a prins a plnge
El a prins a cnta
De la un timp ncoace a prins a nva

A PRIVI 38

1.

a privi cerul / munii / fotografie /


/ ; a privi (sau a viziona) un film
; a privi pe fereastr ; a privi
binoclul ; a privi n urma cuiva
-; a privi drept n fa - ;
a privi de sus n jos / de jos n sus /

220

; a privi n toate prile ;


a privi fix pe cineva / ceva -
/ -; a privi pe furi la cineva
-; a privi chiori la cineva ; a privi cu. ochii larg deschii

Ei priveau la decolarea avioanelor de pe aerodrom


2. ,
a privi lucrurile aa cum snt ; a privi
ceva cu bunvoin -
Privesc toate acestea ca pe o datorie a mea

Cum privii toate acestea? ?

3.
Aceasta te privete
Problema ne privete pe noi toi
I n ceea ce m privete, eu promit s-mi ndeplinesc toate obligaiile
,

Dar pe mine ce m privete?


?

A PROCURA 1

a procura materialele necesare ;


a procura un bilet la teatru ; a-i procura
bani / mijloace de trai /

greu mi-am procurat instrumentele necesare


221

A PRODUCE 24

1. , ,

a produce mrfuri noi / maini /


; a produce n serie
Uzina produce frigidere
Regiunea aceasta produce n special cereale

2. , ,

a produce senzaie ; a produce plcere


; a produce nelinite
; a produce satisfacie spectatorilor
; a produce neplceri prinilor
; a produce impresie asupra turitilor

A PROMITE 24

a promite cuiva carte / un cadou -


/ ; a promite prietenilor ajutor
V promit
A promis s vin astzi mai devreme

Mi-a promis c va face tot ce-i st n putin ca s ne ajute


, ,
(fig.) Ziua promite s fie frumoas
Filmul promite s fie interesant
A PROPUNE 24

a propune un proiect ; a propune metod


nou ; a propune tem
; a propune pe cineva drept candidat -

222

El ne-a propus s cutm o alt soluieMi s~a propus s plec la specializare n Italia

A-I PROPUNE 24

a-i propune s fac ceva -; a-i


propune un scop ; ;
a-i propune ca (drept) scop s fac ceva
-
m i propun s plec mine

A PROVOCA 9

1. , ,
,

a provoca nemulumire ; a provoca


reprouri ; a provoca lacrimi
; a provoca panic ; a provoca un scandal
; a provoca emoii ;
provoca nelinite ; a provoca un rzboi

Microbii provoac bolile

2. ,
a provoca un duman / un adversar /
; a provoca pe cineva la duel / la lupt
- /

A PUBLICA la

a publica un articol ntr-o culegere


; a publica un apel n ziar
; a publica carte / un roman /
Revista a publicat un articol despre ultimele cercetri din acest
domeniu

223

A PU N E 24

1. ,

a pune carte pe banc ; un caiet


n serviet ; a pune banii n buzjunar
; a pune n farfurie
; a pune lucrurile la loc /
; a pune florile n vaz ; a pune
crile n raft ; picior peste picior
; a pune piciorul jos (sau pe pmntj
; a pune crile una peste alta
; a pune n rnd ; a pune
pe toi la locurile lor ; a pune
ntr-o situaie dificil ; a pune
pe cineva ntr-o ncurctur - /
; pe cineva n fa a unui fa p t mplinit
- ; a pune e f pe cineva
-; a-i pune semntura
; a pune tampil pe formular
; a pune semnele de punctuaie ;
a pune virgule ; a pune punct
; a pune not unui elev
Nu pune coatele pe mas! !
Mi-a pus mna pe umr
2. ,
a pune faa de mas ; a pune tablouri pe
perete ; a pune perdele
; a pune lustr
3. ,
a-i pune paltonul / plria / ; a-i pune
cravata ; a-i pune ochelarii ; ai pune o basma pe cap ; a-i pune
pantofii
Biatul i-a pus pe el o flanel
224

4.
a pune geamuri la ferestre ; a pune un tablou in
ram ; a-i pune dini

S. , ,
a pune ntrebare ; a pune problem n
discuie ; a pune ju st problema
; a pune la vot
; a pune condiii /
El a pus chestiunea in mod categoric (sau deschis)

.
a pune pe cineva la lucru - ; a pune
pe cineva s citeasc - ; a pune
cineva s atepte - ; pe cineva
s tac - ; a pune la regim

A SE PU N E 24

1. ,

a se pune la mas ; a se pune pe scaun


; a se pune comod intr-un fotoliu

2. , ,
Se pune problema
Sarcinile care se pun n fa a noastr sn t foarte importante
, ,
3. , ,
a se pune pe lucru ; ; a se
225

pune pe nvat / ; a se pune pe plns


; a se pune pe ris ; a se pune
pe mncare ; a se pune pe butur
; a se pune pe fug ; a se pune la vorb

A PURTA 10

1. , ,

a purta un copil pe brae ; a purta


crile n serviet ; a purta pe umeri
; a purta n spinare ; a purta
uniform militar ; a purta un costum
/ rochii de culoare deschis /
; a purta ochelari ; a purta doliu
dup prini ; a purta prul lung /
barb / musti / / ;
purta numele de fa t ; a purta
numele soului
Niciodat port bani la mine
Fetia purta coad
Poart sntos! !

A SE PURTA 10

1. , ,

a se purta bine / ru / ; a se purta


simplu ; a se purta natural
; a se purta ciudat ; a se purta cu
modestie ; a se purta frumos cu colegii
; a se purta ru cu cineva
-; a se purta atent cu oaspeii

El tie s se poarte
Nu se cade s te pori a$a
2. ,
Acest costum se poart bine
226

A ceas stof nu se m a i p o a rt

A PUTEA 19

Scrie-mi, dac poi ,


Voi face tot ce pot ,
Cine vrea, poate ,
El v poate ajuta
El poate rmtne
Sntei liber, putei pleca ,
Putei veni mine sear la noi?
?
Putea oare proceda altfel? ?
ce v-a putea fi de folos? ?
Nu pot s atept mai mult
Nu pot s neleg
Nu mai pot s rezist
N-am putut s refuz
N-a putut s-l conving
Pot s v ntreb? ?
Ai putea s-mi spunei...? ...?

A SE PUTEA 19

Se poate? ?
Se poate intra? ?
Nu se poate ) ; )
Cum se poate una ca asta? ?
Aceasta se poate face n dou zile
Se poate spune c totul e pierdut ,

Nu se poate s nu fii de acord


Nu se poate ca el s nu vin ,

227

R
A RMNE 24

a rmi ne acas / n ora / ; a rntne


la prieteni ; a rmne pn dimineaa
; a rm ne peste noapte ;
rmne pentru iernat
El a plecat, iar eu am rmas ,
Rm nei cu noi
Grupa a doua a rmas n urm la mare distan

Ceasul rmne n urm cu 10 minute 10
Aceasta i-a rmas pentru mult timp n amintire

Aceasta va rmne pentru totdeauna n memoria mea

a rmne orfan ; a rmne dator
; a rmne n via ; a rmne n
vigoare ; a rmne fr lucru
; a rmne fr adpost ; a rmne
fr un ban ; a rmne repetent
; a rmne de parte ;
rmne cu nimic
A rmas acelai
Sentimentele mele au rmas aceleai

A mai rmas sup de la prnz .


M r a mai rmas doar o sut de lei

A mai rmas cam mult de lucru


M i-a rmas puin timp
Pn la baz au mai rmas vreo cinciase kilometri
- -
Pn la plecarea trenului au mai rmas cinci minute

228

In um a lui au rmas trei copii


Nu-mi rmine dect s regret
Nu i-a rmas dect s consimt
Rmne de dovedit
Ne rmn nc multe de fcut
A RSPUNDE 24

1.

a rspunde cititorilor ; a rspunde la ntrebare


/ la scrisoare / la salut / /
; a rspunde la lecie ; a rspunde
cu refuz la propunere ;
rspunde cu aceeai moned ; a rspunde
afirmativ / negativ / ;
rspunde n scris ; a rspunde la nimereal

V rog s rspundei fr ntrziere
2. ,
N-a rspuns nici un cuvnt
Mi-a rspuns prostie
Mi-a rspuns c tie nimic despre acest lucru ,

3. ,
a rspunde pentru toi ; a rspunde pentru
consecine ; a rspunde de organizarea
unor ntreceri ; a rspunde
cu capul pentru ceva -; a rspunde
n faa legii
Rspund de acest lucru
A REALIZA 13

a-i realiza visurile ; a-i realiza


229

planurile ; a realiza intenie


; a realiza lucrare
Proiectul a fost realizat
A SE REALIZA 15

Mi s~a realizat visul


A RECOMANDA la

1. ,

a recomanda unui bolnav odihn


Medicii ii recomand un tratament
Medicul i-a recomandat s nu ias din cas

i recomand s cumperi aceast carte

2. ,
a recomanda directorului pe un inginer cu experien
; a recomanda elevilor carte nou
; a recomanda metod
/ un produs - /
Permitei-mi s vi-l recomand pe prietenul meu

A SE RECOMANDA la

Permitei-mi s m recomand
Se recomand ca profesor universitar
Cartea se recomand singur
A RECUNOATE 20

1.

a-i recunoate un vechi prieten ;


recunoate scrisul cuiva - ; a recunoate
cineva dup mers / dup voce - /
230

; a recunoate de departe
Nu te-am recunoscut
El ~ recunoscut dintr-o dat

2. ,
a-i recunoate greelile ; a-i recunoate
propria vin ; ari recunoate propria
slbiciune ; ari recunoate o greeal n
faa prinilor
Recunosc c am greit ,
a recunoate dreptul cuiva - ; a recunoate
un guvern / un stat / ;
recunoate un copil natural ;
~i recunoate propria semntur ;
recunoate ca autentic / valabil /

A SE RECUNOATE 20

a se recunoate vinovat / nvins /

A RECURGE 24

a recurge la msuri drastice (sau hotrte)


; a recurge la ameninri
; a recurge la for
Guvernul a fost nevoit s recurg la msuri extreme

A REDA (. a da)

1.

a reda linitea ; a reda libertatea


/
Aerul curat i-a redat sntatea

231

2. ,
a reda coninutul unei cri ; a reda
exact ideea autorului ; a reda
ntocmai cuvintele cuiva - ;
reda cu cuvintele proprii ; a reda n
culori vii

A REDUCE 24

a reduce cheltuielile militare ;


reduce preurile ; a reduce efectivul armatei
; a reduce personalul
; a reduce cantitatea ; a reduce
termenul de livrare a produselor
; a reduce pierderile de materii prime cu dou tone
; a reduce numrul de brae
de munc de la douzeci la zece
;
reduce la minimum

A SE REDUCE 24

Cheltuielile s-au redus cu zece procentePreurile la unele mrfuri s-a redus

A REFACE 20

1. , ,

a reface cldire ; a reface un proiect


; a reface un articol ;
reface (sau a transforma) rochie ; a reface din
temelie ; a reface pe baze noi

Totul trebuie refcut
232

2.
a reface (sau a restabili) industria ;
a reface economia naional ;
a-i reface sntatea
A REFUZA 1

1. , ,

a refuza ceva: propunere / un post / o invitaie


-: / - /
; a refuza un sfat ; a refuza un
cadou ; a refuza lupta ;
a refuza categoric
El a refuzat ajutorul nostru
Ei refuz s lucreze
Refuz s cred aa ceva
2.
a refuza viza de intrare
El a refuzat s-i ajute prietenul

A REGRETA la

a regreta timpul pierdut ; a regreta


tinereea trecut ; a regreta cele
spuse ; a regreta cele ntm plate
; a regreta greelile comise

Regret c ne-am neles ,

A RENUNA 1

a renuna la planurile sale ;


233

renuna la motenire ; a renuna la un


drept - ; a renuna la concediu
; a renuna la ceva n favoarea cuiva
- - ; a renuna la un vis

A REPARA 1

a repara cldire ; a repara aparatele


electrice ; a repara main de
scris ; a repara un ceasornic

Aici se repar televizoare

A REPETA la

a repeta ntrebare ; a repeta cele spuse


; a repeta lecie ;
repeta n tru n a ; a repeta nc dat
; a repeta ca un papagal
; a repeta un rol / pies /
Elevul repet poezia
De cte ori s-i repet? ?

A SE REPETA la

Fenomenul se repet periodic


Aceasta s nu se mai repete niciodat

A REPREZENTA la (13, sg., 3, pl.: reprezint-)


1.
Tabloul reprezint o pdure
Ce reprezint acest desen? ?

234

2. ,
a reprezenta scen din Hamlet ;
a reprezenta comedie
Teatrele reprezint deseori piesele lui I. L. Caragiale
. .

3. ,

a reprezenta ar / ntreprindere -
/ ; a reprezenta interesele cuiva
-
Inginerul acesta reprezint firm a concurent

4. (),
Ce reprezint asta? ?
Capitolul acesta reprezint partea esenial a lucrrii

Sistemul solar reprezint numai o parte a universului infinit

A REPROA 15

a reproa cuiva lipsa de sinceritate -


; a reproa unui prieten zgrcenia

Nu am nimic s-m i reproez

A RESPECTA la

1.

a-i respecta pe cei mai mari ; a-i respecta


prinii ; a-i recpecta profesorii
; a respecta prerea altuia ;
a respecta pe cineva pentru probitate -

235

Toi l respect n mod sincer


2.
a respecta legile / disciplina / ;
a respecta eticheta ; a respecta rndul

A RESPINGE 24

1. , ,

a respinge mingea ; a respinge un atac


; a respinge pe inamic ; a respinge
ofensiv
2. ,
a respinge un proiect ; a respinge candidatur
- ; a respinge cerere
; a respinge un amendament

El a respins propunerea mea


A RETRAGE 24

1. ,

a-i retrage m ina de la foc


2.
a retrage sum de bani de la banc

El i-a retras actele de la liceu

3. , ,

a-i retrage acuzaiile ; a-i


236

retrage candidatura
El i-a retras cuvntul ;

4.
a retrage trupele de la grani

A SE RETRAGE 24

1. ,

a se retrage n cavera sa ; a se retrage


din sal
Permitei-mi s m retrag .

2. ,
a se retrage din serviciu ; a se retrage din afaceri
; a se retrage din viaa politic / public
/ ; a se retrage din
armat ,

3. ,
a se retrage n pdure ; a se retrage pe poziii
dinainte pregtite ;
a se retrage n dezordine
Trupele se retrag din fa a inamicului

A REINE 20

1. , ,

a reine pe musafir dou ore ;


reine pe trectori cu ntrebri ;
a reine pe cineva acas - ; a reine
un infractor ; a-i reine lacrimile
; (fig.) a-i reine mnia
237

M -au reinut afacerile


- reinut pn seara trziu

Nu v rein

2. ,
a reine parte din salariu ; a reine
datoriile din retribuie

3. ,

a reine un loc la tren


Am reinut dou locuri la teatru

4.
a reine cele citite ; a reine un numr de
telefon
Nu ham reinut numele

A REUI 38

1. , ,

Operaia a reuit
Seara literar ne-a reuit
Lui i reuesc toate
Aceasta mi-a reuit
Mi-a reuit perfect
Nu reuesc deloc
Pictorului i-a reuit tabloul
El a reuit s soseasc la timp
N -a reuit s plece
Am reuit s scriu scrisoarea pn la plecarea trenului

Cum de i-a reuit? ?
238

2. ,
a reui n via ; a reui n afaceri

A reuit strlucit la examen
A REVENI 30

1. , ,
,

a reveni n patrie ; a reveni acas


; a reveni pe pm nt ;
reveni din cltorie ; a reveni la
meseria sa ; a reveni la subiect (sau
la o problem) ; a reveni la via

Va reveni m ine
Revenii peste or! ) !; )
!
2. ,
Comisia a revenit asupra deciziei
El a revenit asupra celor promise

3. , ,
a reveni de drept
Casa mi-a revenit prin motenire
Rspunderea i-a revenit conductorului

Aceast sarcin ne-a revenit nou
parte din vin le revine lor
A-I REVENI 30

( )

Bolnavul i-a revenit


239

A REZERVA la

, ,
,

a rezerva camer la hotel ;


a rezerva un loc n vagon ; a rezerva
timp pentru pregtire ; a-i rezerva
dreptul ; a-i rezerva cuiva rolul
-
A REZISTA la

,
,

a rezista inamicului ; a rezista unui


asediu ; a rezista drz ;
a rezista la boal ; a rezista la cldur
/ la frig / ; rezista concurenei
; a rezista unei ispite
; a rezista la foc
Oraul mai rezista
N-au mai rezistat nervii
Nu mai pot rezista
A REZOLVA 1

a rezolva problem / ecuaie / ;


El a rezolvat corect problema
Nu pot rezolva n nici un fe l aceast problem

A RIDICA la

1. ,

a ridica ncrctur cu macaraua ;


ridica m na / capul / ; ridica gulerul
; a ridica ancora / pnzele /
; a ridica cortina ; a ridica storurile
; a ridica de jos / ; (flg.)
a ridica la lupt ; a ridica moralul

240

Virilul ridic p ra fu l

2. ,
a ridica nivelul de cunotine ; a ridica
calificarea muncitorilor ;
ridica productivitatea muncii ;
a ridica preul ; a ridica nivelul apei
; a ridica n grad / in funcie
/
3. ,
a ridica cas ; a ridica un zid ;
a ridica un monument eroilor czui n lupta pentru eliberarea Patriei
,

4. ,
a ridica pedeaps ; a ridica interdicie
; a ridica starea de asediu
5.
a ridica retribuia ; a ridica scrisoare de la
pot
A SE RIDICA la

1. ,

a se ridica de pe scaun ; a se ridica n


picioare ; a se ridica de la mas -
; a se ridica de jos
2. ,
a se ridica n vzduh
241

Avionul s-a ridicat pn la nlimea de trei m ii de metri


3 000
Pasrea s~a n la t n naltul cerului

3. ,
a se ridica mpotriva dumanului ;
se ridica mpotriva abuzurilor ; a se
ridica pentru aprarea Patriei

A RISCA la

a-i risca viaa ; a-i risca sntateaNu riscai nimic
El risc s cad din copac
Cine risc ctig , ;

A RUGA 10

rog
L-am rugat s m ajute ,
V rugm s fum ai
rog, fii bun! , !

A RUPE 27

1. , , ,

a rupe scrisoare ; ari rupe cmaa


; a rupe n buci ;
un nasture de Ia costum ;
pagin din caiet ; a rupe foaie
din calendar ; a rupe flori

Apa a rupt stvilarul


' 242

2. ,
a rupe crengile uscate ; a rupe piciorul unui
scaun ; a rupe bucic de piine
; a-i rupe m in ; a-i
rupe coastele ; a rupe in dou
Vin tul rupe copacii
El i-a rupt piciorul

3. ,
a rupe tcerea ; a rupe relaiile diplomatice cu
ar agresoare
-

A SE RUPE 27

Hrtia se rupe uor


S-a rupt un fir electric
Unde e aa mai subire, acolo se rupe ,
S-a rupt coard

S
A SALVA 15

a salva un copil ; a salva situaia


; a salva viaa cuiva -;
salva un ce se neac ; a salva de la
moarte pe cineva - ; a salva cas
de incendiu
Medicul acesta i-a salvat viaa fratelui meu

243

A SE SALVA 15

a se salva de la moarte ; a se salva prin fug


A SATISFACE 20a

a satisface nevoile populaiei ;


a satisface cerere ; a-i satisface curiozitatea

Hotrrea aceasta i-a satisfcut pe toi

Rspunsul elevului nu ha satisfcut pe profesor


A SRI 29

1. , ,

a sri ntr-un picior ; a sri n lungime


/ n nlim e / ; a sri de bucurie
; a sri de pe pod ; a sri
cu parauta ; a sri n groap
; a sri de pe puntea unui vapor n ap c
; a sri peste gard
; a sri peste un p ru ; a sri anul

Copiii au srit gardul

2. (fig.)
a sri de la un subiect la altul

3.
a sri un cuvnt / un rnd /
Ai srit un alineat ntreg
244

A SCDEA 17

1. ,

a scdea cheltuielile ; a scdea preurile


; a scdea calitatea

2.
a scdea trei din cinci

3. , ,
/ timpul verii nivelul apei n ru scade

Temperatura scade
Volumul produciei scade
Preurile la mrfuri au sczut
Interesul scade

4. ,
a scdea n greutate
Ziua scade
Vocea scade
fiecare zi puterile scad
Durerea scade

A SCPA 2

1.

a scpa lucrurile din m in ; a scpa ceasul


n ap ; scpa din m ini

2.
a scpa pasre din m ini ; a scpa caii n
semnturi ; scpa pe cineva
din ochi (sau din privire) - ;
245

scpa prilejul ; a scpa ceva din vedere


-
3. ,
El i-a scpat prietenul de la moarte

Ne-a scpat din ncurctur

Scpai-m de aceast neplcere!


!

4. , ,
a scpa de un oaspete nepoftit
; a scpa de primejdie ; a scpa de
belea ; a scpa de povar
; a scpa de la moarte ;
scpa cu fuga ; a scpa ieftin

greu au scpat de la moarte

A SCHIMBA 1

1. ,

a schimba un proiect de lege ; a-i


schimba convingerile / prerile /
; a~i schimba felu l de via ; ai schimba glasul ; a-i schimba aspectul
exterior ; a schimba caracterul cuiva
- ; a schimba politica ;
schimba fa a lumii ; a schimba trenul
;
Vntul i-a schimbat direcia
Lupul i schimb prul, dar nravul ba ,

246

2. ,
a-i schimba locul de lucru ; a schimba
pies uzat ; a schimba locuin
pe alta ; a schimba bani mari
n bani mruni ;
schimba un televizor vechi cu unul nou

El a schimbat timbrele pe o carte

A SE SCHIMBA 1

a se schimba n bine / n ru /
; a se schimba la fa
Se schimb vremea
S-a schimbat mult n tru n an
Totul s-a schimbat n tr o clip

A SCOATE 25

1. , ,

a scoate banii din portmoneu ;


scoate carte din serviet ; a scoate
glonul din ran ; a scoate sabia din teac
;
El a scos din buzunar un portmoneu

2. , ,

a scoate un dinte ; a scoate un cui din perete cu


cletele ; a scoate plant din
rdcin
Dentistul i~a scos pacientului o msea

scos ghimpele din deget

247

3.
a scoate limba ; a scoate capul pe fereastr

4. ,
a-i scoate cciula / plria / ; a scoate
mnua din m in ; a-i scoate ghetele

Scoate-i paltonul! !
5. ,
a scoate lucrurile din vagon ; a scoate
calul din grajd ; a scoate petele de
grsime de pe costum ; (fig.)
a scoate pe un coleg din nenorocire ;
a scoate pe un prieten din ncurctur ;
a scoate din paranteze ; a scoate din funciune
; a scoate din lupt ;
scoate din. fire ; a scoate din rbdri

6. ,
a scoate revist ; a scoate carte cu un tiraj
de trei mii de exemplare 3000
A SCRIE 26

1. ,

a-i scrie numele / adresa / ; a scrie un


exerciiu / dictare / ; a scrie
cerneal / cu creionul / cu cret /
/ ; a scrie (sau a bate) la main ;
scrie n caiet ; a scrie pe foaie
; a scrie cite ; a scrie necite (sau
248

nedesluit)
Stiloul scrie
A scris corect acest cuvnt
2. ,
a scrie versuri / un roman / ; a scrie n
versuri / n proz /
El scrie prinilor o scrisoare
m i scrie c se simte bine ,

Despre ce scriu ziarele? ?


Ziarele scriu despre ultimele evenimente

A SCULA 10

a scula din somn ; a scula cu noaptea-n cap


,
n fiecare diminea l scol pe fratele meu

A SE SCULA 10

1. ,

Astzi - sculat devreme


M scol la ora apte
Cine se scoal de diminea, ajunge departe ,

2. ,
a se scula de pe scaun ; a se scula de la mas
- ; a se scula din pat
Scoal-te de jos, ai s rceti! , !
A SCURTA 15

a scurta rochie ; a scurta un text / un discurs


249

/ ; a scurta drumul dintre dou orae cu


douzeci de kilometri
20
Articolul acesta trebuie scurtat
A SE SCURTA 15

Rochia s-a scurtat


Toamna zilele se scurteaz
A SCUZA 1

a scuza greeal involuntar ;


scuza pentru neatenie
Scuzai, v rog! !
Scuzai-m pentru deranj / pentru ntrziere!
/ !
Scuzai-m c am venit aa de ttrziu ,

A SE SCUZA 1

a se scuza pentru ntrziere ; a se scuza


fa de un prieten
A SEMNA1 8

a semna gru / porumb / ; (fig.)


semna vrajb / discordie / fric / /
Cine seamn vnt culege furtun ,
A SEMNA3 8

Feciorul seamn cu tata


Ea seamn la nfiare cu mama

Seamn ca dou picturi de ap


250

A SEMNA 15

a semna un document / o scrisoare / un ordin


/ / ; a semna un tratat de pace
; a semna cu propria-i m in

Prile au semnat o convenie


A SERVI 38

1.

a servi arta / tiina / ; a servi poporul


; a servi cu credin i devotament

El i servete cu devotament Patria

a servi n armat ; a servi de exemplu / de


model / ; a servi drept instrument
; a servi drept tampon ;
servi drept int ; a servi drept pretext pentru
ceart ; a servi scuz
; a servi drept criteriu ; a servi ca
dovad ; a servi ca pild pentru tineret

Asta i va servi de nvtur

2. , ,

El - servit
Vnztorul i servete pe cumprtori

3. ,
a servi micul dejun / prnzul / cina /
/ ; a servi la mas

251

Osptarul a servit supa

4.
a servi cu ngheat ; a servi cu dulcea

i-a servit prietenii cu cfea

A SFTUI 39

~ sftuit s fiu atent


Nu te sftuiesc s fum ezi
sftuiesc ca prieten

A SE SFTUI 39

a se sftui cu prinii / cu prietenii


/
S-au sftuit cum s procedeze mai departe ,

A SFRI 38

a sfiri lucrul ; a sfiri reparaia


; sfiri ru

A SE SFRI 38

Spectacolul s-a sfirit

A SIMI 28

, ,

a sim i frigul ; a sim i durere n picior


; a sim i am eeal
; a simi un miros ; a sim i
uurare ; a simi nevoia
; a simi lipsa cuiva - ;
252

simi mil
Simt c am obosit ,
A SE SIMI 28

1.

Se simte apropierea primverii


Se simte aici mina unui maestru
Se simte c n curnd situaia se va schimba ,

2.
a se simi bine / ru / ; a se
simi n largul su
Cum v sim ii? ?
Nu m simt bine
Bolnavul se simte mai bine
Sim ii-v ca acas! !
A SOSI 38

1. , ,

a sosi la timp / prea devreme / prea trziu /


/ ; a sosi la destinaie

A sosit pe neateptate acas
Au sosit toate echipele
Ei au sosit naintea noastr
Trenul sosete la ora dou
Revista a sosit cu ntrziere
2. ( )
Vara a sosit
Sosete iarna
A SPLA 5

1.

a spla pe un copil ; a spla vasele


253

; a spla ran ; a spla cu spun


; a spla cu ap cald / rece /

m n spal pe alta
2.
a spla rufe ; a spla perdele cu detergent
; a spla covoarele n ap

A SE SPLA 5

1. ,

In fiecare diminea eu m spl cu ap rece2.
a se spla pe m iini ; a se spla pe cap
; a se spla pe fa ; a se spla pe dini

A SPERA 1

a spera n victorie ; a spera n zile mai buneNu mai sper nimic
Sper s v vd m ine
Sper c totul se va aranja ,
A SPERIA 12

a speria trectorii ; a speria caii


; a speria de moarte ; a speria
pasre
Apariia dinilor i-a speriat pe copii

254

Evenimentul acesta a speriat ntreaga populaie


A SE SPERIA 12

a se speria i de umbra sa ; a se
speria de greuti
Copilul s-a speriat

A SPUNE 24

a spune adevrul ; a spune un neadevr /


minciun / ; a spune cuvinte de laud
despre tinerii actori ;
a spune ceva cu ironie / cu rutate -
/ ; a spune n glum ; a spune ceva
nelalocul su - ; a spune direct
; a spune totul pe fa ;
, spune copiilor poveste ; a-i spune
prerea
Cum ai spus? ?
Chiar asta am vrut s spun
Spune-mi cum s-a ntm plat ,
Mi-a spus c foarte ocupat ,
Se spune c ei s-au cstorit ,

A STA (v. nereg.)

I. , ,

a sta n picioare ; a sta n genunchi


; a sta n vrful picioarelor ;
sta n pragul uii ; a sta pe loc
; a sta la rind ; a sta de paz
; a sta jos ; a sta pe scaun ;
a sta la mas ; a sta n banc
; a sta acas ; a sta nchis n cas
; a sta lng un bolnav ; a sta culcat
; a sta culcat pe pm nt
255

Cartea st pe mas

2. , ,
A stat toat vara la fr
Stai aici! !

3. ,
Ceasul a stat
Trenul st cinci minute
Ploaia a stat

4. ,
Haina i st bine

A STABILI 38

1. ,

a stabili relaii diplomatice


; a stabili legtur cu cineva
-; a stabili ziua, ora i locul unei edine
, ; a stabili ziua plecrii
; a stabili un termen ;
stabili preul ; a stabili ordine
; a stabili reguli ; a stabili un
record

2. ,
a stabili adevrul -- ; a stabili apartenena ; a stabili proprietile unei substane
- ; a stabili vinovia


Cauza incendiului a putut f i stabilit


S~a stabilit c el nu este vinovat ,

256

A SE STABILI 38

a se stabili in tru n loc nou ; a se


stabili la ora
Acum s-a stabilit n provincie
A STPNI 38

1. ,

a stpni pm ntul ; a stpni mijloacele de


producie ; a stpni un teritoriu
; (fig.) a stpni inimile
2.
a stpni cteva limbi strine
; a stpni teorie ; a stpni la
perfecie
3. , ,

a-i stpni lacrimile ; a-i stpni rsul / plinsul


/ ; a~i stpni furia
; a-i stpni frica
A SE STPNI 38

A vrut s obiecteze, dar s-a

stpnit ,

A STRUI 33

a strui asupra necesitii unor msuri


- ; a strui n preteniile sale

El struie asupra acestui lucru

257

A STINGE 24

a stinge focul cu ap ; a stinge incendiul


; a stinge lumina / luminare /
A stins lampa i s-a culcat

A SE STINGE 24

1. ,

Focul se sringe
Lumina s-a stins
Stelele deja se stingeau
Speranele se sting

2. ,
S-a stins in zori
S-a stins n floarea vrstei

A STRNI 38

1.

Vin tul stm ete praful


2. ,
a strni glgie ; a stm i vorbe (sau discuii)
; a stm i rsul ; a stm i
interesul ; a stm i bnuieli ;
a stm i indignarea ; a stm i panic
; a strni pofta de mncare
Prin asta ne-ai stm it curiozitatea

A SE STRNI 38

S-a stm it vntul


S-a stm it furtuna
S-a stm it viscolul
258

A SE STRDUI 39

a se strdui din toate puterile (sau din rsputeri)Se strduiete s lucreze cit mai bine

A STRICA la

1.

a strica un aparat ; a strica ceasul


; a strica un lact ; a-i strica ochii
/ ; a-i strica stomacul
; a-i strica pofta de mncare ;
a strica relaiile cu cineva -;
strica impresia
Copilul a stricat jucrie
Aprinde lumina! N u-fi strica ochii! ,
!
Aceasta mi-a stricat dispoziia
2. ,
a strica un urcior / un serviciu de ceai /
; (fig.) a strica casa cuiva - ;
strica fericirea cuiva -
A SE STRICA la

1.

Produsele se stric
Petele de la cap se stric
Timpul a nceput s se strice
. 2. ,
Maina s-a stricat

259

A STRNGE 24

L , , ,

a strnge mina unui prieten ; a strnge pumnul


; a strnge din dini ; a strnge
la piept pe copil
; a strnge n brae
; (fig.) a strnge cu ua

M strng cizmele
Haina m strnge la umeri

2.
a strnge cureaua / un nod / laul

i-a strns ireturile


3. ,

a strnge recolt bun ; a strnge


multe ciuperci ; a-i strnge lucrurile
; a strnge date ; a strnge
bani ; (fig.) a strnge puteri

4.
a strnge masa
; a strnge patul
; a strnge pnzele

A SE STRNGE 24

1.

Pumnii s-au strns


/
s-a strns inima de fric

2.
a se strnge cu cureaua
Nodul s-a strns

260

3.
Toi s-au strns n sal
A STUDIA 16

1. ,

a studia limb strin / dreptul / istoria / medicina


/ / / ; a studia la
universitate
2. ,
a studia un text (sau un manuscris) vechi
; a studia viata animalelor ;
a studia cauzele unui fenomen -
; a studia sub toate aspectele
Ei studiaz de mult aceast problem

A SUFERI 36

1. , ,

a suferi de dureri de cap ; a suferi


de reumatism ; a suferi de stomac
; a suferi de foam e ;
suferi din dragoste ; a suferi pentru un prieten
bolnav ; a suferi n zadar

2. ,
Casa a suferit (stricciuni) din cauza inundaiei

El a suferit pentru adevr
Inamicul a suferit pierderi grele

261

3. ,
a suferi nfringere ; a suferi avarie
; a suferi un naufragiu ;
suferi schimbri radicale
Aceasta sufer nici amnare

4. ,
suferi pe cineva -; suferi critica

Nu sufer s fie contrazis

A SUFLA 11

1. ,

a sufla greu ; a sufla n m ini


; a sufla n ciorb ; a sufla n fo c

Sufl (sau bate) un vnt puternic
Vntul sufl din fa
slab de-l sufl vntul - ( )

2.
a sufla praful de pe cri

3. ,
a sufla cuiva la ureche - ; a sufla
vecinului rspunsul la examen

A SUPORTA la

1. , ,

a suporta operaie grea ;


suporta durere ; a suporta foamea
; a suporta consecinele propriilor greeli
262


Nu pot suporta nedreptatea -
El a putut suporta aceast jignire

2. ,
El nu-l poate suporta pe vecinul su

A SUPUNE 24

1.

a supune fr / un popor /
Imperiul Roman i-a supus vecinii unul dup altul

2.
a supune metalul unui tratament ;
a supune unei operaii ; a supune unei
pedepse ; a supune criticii
; a supune unei examinri ;
supune unui interogatoriu
3.
a supune propunere examinrii de ctre o comisie
; a supune aprobrii cuiva
-
A SE SUPUNE 24

a se supune soartei ; a se supune ordinului


; a se supune legilor statului

263

A SUSINE 20

1. , ,

a susine pe un prieten ; a susine pe cineva la


nevoie - ; a susine candidatura cuiva
- ; a susine propunere

El i susine prinii cu bani

2. , ,
a susine adevrul ; a susine cauz
- ; a susine prere
- ; a susine teza de doctorat
; a susine un examen
3.
a susine contrariul
El susine c ha vzut ,

A EDEA 17

1. ,

a edea pe scaun / ntr-un fotoliu / n banc / la mas


/ / /
V rog s edei! , !
2.
a edea culcat ; a edea n pat

264

A TERGE 24

1. ,

a terge vesela / masa / ; a-i terge


minile ; a-i terge lacrimile ;
a-i terge nasul ; a terge sudoarea de pe fa
; a terge tabla cu buretele
; a terge cu ctrpa praful de pe mobil

Mama l-a ters pe copil cu prosopul

2. ,
a terge desenul cu guma ; a terge
creionul un alineat ; a terge de
pe list ; (fig.) a terge pe un fo st prieten
din memorie
A SE TERGE 24

1.

a se terge dup splat ; a se terge pe


mini
2.
S-a ters vopseaua
Cerneala aceasta nu se terge cu guma

A TI 37

1.

a ti lecia ; a ti tabla nmulirii


; a ti ceva temeinic - ;
a ti n mod sigur ; a ti din auzite
; a ti din experien ; a ti pe de
rost ; a ti ceva superficial -

265

Nu tiu nimic despre asta


Nu tiu ce s fa c ,
El tie cteva limbi strine

tiu de hotr rea dumneavoastr


tiu c a plecat ,

2. ,
a ti pe cineva personal - ; a ti pe cineva
din vedere - ; a ti

l tiu de de mult
Fiecare l tie
El i tie pe muli
Nici nu vreau s te tiu
l tiu de om cinctit
3.
Copilul deja tie s scrie i s citeasc

El tie s noate / s joace ah /

El tie s se prefac
El tie s se descurce din orice situaie

A SE TI 37

se tie cine ; se tie unde


; se tie de unde ; se tie cum

Se tie c el este un mare scriitor ,

Deocamdat se tie nimic

266


A TCEA 17

a tcea cu ncpfnare ; a tcea chiticDe ce taci? ?
Povestitorul a tcut
Da mai taci odat! !

A TIA 14

, ,

a tia piine cu cuitul ; a tia felie de tort


; a tia hrtie cu foarfecele
; a tia un copac cu toporul
; a tia lemne ; a tia in buci
; a tia n dou
Cuitul taie

A SE TIA 14

El s-a tiat la m in
- tiat la deget
- tiat cu lama

A TRGNA 15

a trgna editarea unei cri ;


trgna lucrul ; a trgna chestiune
; a trgna cu rspunsul ;
trgna cu plecarea

A SE 20

a se teme de cini ; a se teme i de umbra sa


; a se teme de rspundere

267

; a se teme de rceal ;
se teme de pericole ; a se teme de
nereuit ; a se teme pentru copii
; a se teme ca de foc

Nu te teme! !
Copiii se tem de ntuneric
M tem pentru el
M tem c nu vor veni ,
M tem s nu fie prea trziu ,

A TERMINA 1

a termina scrisoare ; a-i termina studiile


; a termina un proiect
El nc i-a terminat lucrul

Am terminat de scris
Cine va termina reparaia? ?

A SE TERMINA I

,
\

Lecia s-a terminat


Spectacolul s-a terminat trziu
Totul s-a terminat cu bine
Partida s-a terminat la egalitate
ce se va termina aceasta? ?

A TRADUCE 24

a traduce carte n limba francez


; a traduce dintr-o limb n alta
; a traduce poezie din rus n romn
;
traduce cuvnt cu cuvnt ; a traduce cu
ajutorul dicionarului
Cine a tradus piesa aceasta? ?
268

A TRAGE 24

1. ,

a trage sania / crua / ; a trage barc din


ap ; a trage pe copil dup sine
; a trage pe tata de mnec
; a trage n toate prile ; a trage
n sus / n jos / ; a trage de m n / de pr
/ ; a trage deoparte

Caii trgeau cu greu crua


A tras ua spre sine
2. , , ,

a-i trage cciula peste urechi


chipiul pe frunte ;
picior ; a-i trage
; a trage cizmele ;

; a-i trage
a-i trage cizma pe
ghetele
a trage ciorapii

3.
a trage trenul la ramp ; a trage
maina la scar
4. ,
a trage la rm ; a trage la un hotel
; a trage n gazd la cineva
-
S. ,
a trage cu mitraliera ; a trage cu arcul
; a trage cu tunul n vrbii
; a trage la int ; a trage n aer
269

; a trage asupra inamicului


; a trage cu cartue oarbe

Arma trage departe


A TRANSFORMA 15

1. ,

a transforma natura / societatea /


; a transforma expresie algebric
; a transforma energia electric n for
motrice ;
transforma energia cinetic n energie caloric
; a transforma curentul electric
alternativ n curent continuu
Rzboiul a transformat oraul nfloritor n tru n morman de ruine

2.
a transforma un costum / un palton / ;
a transforma rochie n fust
A SE TRANSFORMA 15
La temperatura de 100
100C
Cearta s-a transformat n
Norii s-au transformat n
A TRANCMITE 24

apa se transform n vaporibtaie
ploaie

a transmite scrisoare ; a transmite un cadou


printrun prieten ; a transmite
copiilor dragostea pentru munc ;
a transmite tire important ;
transmite dispoziie / un ordin /
; a transmite cunotinele / experiena /
270

; a transmite mulumiri ; a transmite


boal infecioas ; a transmite prin
ereditate
El i-a transmis pachetul acesta
Transmitei-i salutrile mele! !
Transmite-le c noi plecm m ine ,

S-a transmis la radio


Postul de radio transmite ultimele tiri

A SE TRANSMITE 24

Boala i s-a transmis copilului


Veselia s-a transm is celor din ju r

A TRANSPORTA la

a transporta pasageri / mobil / ;


a transporta bagaje la gar ;
transporta mrfuri la magazin ;
transporta lucrurile dintr-un apartament n altul
; a transporta pe mare / pe uscat
/ ; a transporta pe cale ferat

Pe bolnav hau transportat la spital

Camioanele transport diverse ncrcturi


A TRATA 15

1. ,

a trata pe cineva cu binele -;


trata pe cineva cu respect ; a trata pe cineva cu indiferen -
; a trata pe cineva de la egal la egal c
271

- ; a trata pe cineva ca pe un prieten


-
Ea l trateaz cu atenie
2.
a trata pe musafiri cu ceai ; a trata
prieteni cu suc de fructe
3.
a trata un bolnav / boal / ; a-i
trata rnile ; a trata cu medicamente / cu bi
de nmol / ; a trata de grip

M edicii l-au tratat cu antibiotice

4. , ,

a trata problem / un subiect / ;


trata chestiune sub toate aspectele
; a trata tem n scris
Ei au tratat problem important

5.
a trata despre ; a trata cu partea
advers
Voi ncerca s tratez cu ei
A SE TRATA 15

a se trata de reumatism ; a se trata cu


ierburi
272

A TRAVERSA

a traversa strad ; a traversa un pod


; a traversa un ru ; a traversa
oceanul ; a trgversa not
Pietonii traverseaz strada la culoarea verde a semaforului

A TRI 39

1. ,

a tri mult ; a tri pn la sut de ani


; a tri pn la adinei btrnee
; a tri n secolul XX XX .
Omul nu poate tri fr aer

2. , ,
a tri la ar / la ora / ; a tri la mare
; a tri peste hotare ; a tri n
exil ; a tri la prini
3. ,

a tri omenete -; a tri n belug
; a tri n srcie (sau n mizerie) ;
tri pe picior mare ; a tri modest
; a tri n singurtate ; a tri
retras ; a tri cu ziua de azi
; a tri cu vise (sau cu iluzii)
4. ,
a tri n bun nelegere cu vecinii ;
a tri n cu cineva -; a tri ca
cinele cu pisica
273

5. ,
-
a tri din munca sa ; a tri din retribuie
; a tri din mprumuturi ; a tri
pe socoteala altuia

A TREBUI 33

1. / ,

m i trebuie linite
Manualul acesta m i trebuie
Este exact ceea ce i trebuie ,
Nu~mi trebuie nimic
A adus mai mult dect trebuie
El are tot ce-i trebuie ,

2. , , ,

Trebuie s m grbesc
Ce-fi trebuie? ?
Trebuie s lucrm
Trebuie s ne desprim
Lucrarea trebuie (s fie) terminat pn la 1 aprilie
1
Trebuia s te gndeti bine
Ar trebui s procedm altfel

A TRECE 20

1. ,

a trece pe lng cas ; a trece prin pdure


; a trece de staie ;
trece nainte
El a trecut pe ling noi
Trenul trece prin Bucureti
Manifestanii au trecut pe strada principal

274

D rum ul trece p e lin g sa t


2. , ,

a trece pe la un prieten ; a trece pe la nite


cunoscui ; a trece pe la librrie dup carte

Trecei pe la noi! !

3. , ,

a trece strada ; a trece grania


; a trece marea ; a trece pragul

Am trecut rul not
a trece in camera de alturi ;
trece dintr-o camer n alta
; a trece pe cellalt mal ; a trece
la alt munc ; a trece la un alt
proprietar ; a trece la un alt subiect
; a trece la ofensiv

Trec n clasa a noua


El trece n anul trei

4. , ,

a trece ncrctur peste riu ;


trece pe cineva de pe un mal pe cellalt -
; a trece pe copil peste un an

5.
Au trecut dou luni
275

Trecur anii
Zilele trec repede
Timpul a trecut
Vara a trecut pe neobservate
. , ,

Ploaia a trecut
Furtuna a trecut
Durerea a trecut
A trecut primejdia

A TREMURA. 1

a tremura de frig / de fric / de emoie /


/ ; a tremura din tot corpul
; a tremura pentru copilul su ;
a tremura pentru viaa sa ; a tremura
dup bani ; a tremura n fa a unui ef

Au nceput s-i tremure minile
Vocea i tremur de emoie

A TREZI 38

I.

a trezi copilul
~ trezit vocea lui
Trezii-m la ora ase! !

2. , ,
a trezi curiozitatea cuiva - ;
trezi amintiri ; a trezi interesul elevilor
; a trezi dorina ;
a trezi simpatie ; a trezi invidie

276

Lucrarea a trezit un viu interes


Cartea trezete imaginaia cititorului tnr

Acest lucru trezete bnuieli

A SE TREZI 38

Copiii s-au trezit


Astzi m-am trezit devreme
Abia acum s-a trezit din somn

A TRIMITE 24

, ,

a trimite copilul la coal ; a trimite


pe un bolnav la medic ; a trimite
studenii la practic ; a trimite
pe un elev dup cri ; a trimite
cineva la lucru - ; a trimite armata
pe front ; a trimite n exil
; a trimite acas ; a trimite
de la Ana la Caiafa ; a trimite
mingea n poart ; a trimite
telegram n Patrie ; a trimite
bani fiului ; a trimite prin pot
; a trimite salutri / felicitri /
; trimite unui prieten cele mai bune urri

A TURNA 10

1. ,

a turna vin n pahar ; a turna un pahar de


ceai ; a turna a p a . dintr-o sticl
; a turna vinul din t un butoi n altul
; a turna combustibil n rezervor
; a turna ap pe duumea

277

El i-a turnat bere n pahar


Afar toarn cu gleata
2. ,
a turna un clopot de aram . ; a turna
statuie ; a turna tunuri ; a turna
beton

A INE 20

1.

a ine un copil de m in ; a ine carte


n m in ; ine copilul n brae

Biatul inea n m n un buchet de flori

2. (-
- ),

a fine n stare de arest ; a fine bani la


banc ; a fine n ordine
; a fine ceva n stare bun -
; a ine curat ; a ine
alimentele la rece ; a ine
n rezerv / ; a ine sub lact
; a ine ua deschis ;
a ine pe cineva n picioare or ntreag ; a ine pe cineva n strad
- ; a ine la regim ; a ine
nfometat

278

3. ,
a ine edin ; a fine conversaie
; a ine un curs ; a fine un referat
; a ine cuvntare n fa a cetenilor

Profesorul i ine lecia dup note

4. ,
a ine drept nainte ; a ine dreapta / stnga
/ ; a ine drumul

5. , ,

Ploaia a inut sptm n


Furtuna va ine m ult
6. ,

El ine mult la prieteni


Noi inem mult la prerea voastr
in mult la asta
7. ,

El ine neaprat s vin aici

\ in s realizez acest lucru


A SE INE 20

1.

a se ine cu m inile de balustrad ;


279

a se (ine bine pe picioare ; a se ine


drept ; a se ine pe ap
Copilul se ine de mama
Podul se ine pe piloni
2. ,
Ce te ii de mine? ?
Un cine se ine de noi
3. ,
a se ine de cuvnt ; a se fine de jurm nt
; a se ine de promisiune

A UIM I 38

, ,

Ne-a uimit frum useea acestor m uni

Vestea aceasta l-a uimit


- uimit cu inteligena sa
Nuri uimeti cu nimic
A UITA la

a uita trecutul ; a uita pe vechii prieteni


; a uita un numr de telefon
; a-i uita o promisiune ; a uita
umbrela n autobuz
Nu voi uita niciodat
Mult vreme n-am putut uita ziua aceea

Ne-ai uitat de tot

280

A uitat de tine
Am uitat s nchid ua

A SE UITA 1

a se uita pe fereastr ; a se uita n oglind


; a se uita n toate prile
; a se uita fix la cineva ; a se uita cu atenie ; a se uita m u l
la altul

A UMBLA

a umbla prin camer ; a umbla de colo pn


colo ; a umbla pe jo s ;
a umbla descul ; a umbla n capul gol
; a umbla n palton
; a umbla neglijent mbrcat ; a umbla
dup treburi ; a umbla la coal

El de-abia mai umbl


A umblat prin multe ri

A UMPLE 23

a umple paharul cu vin ; a umple un


butoi cu ap ; a umple un sac
; a umple sala pn la refuz
; a-i umple punga
Vizitatorii au umplut slile muzeului

Aceast noutate mi-a umplut inima de bucurie

A SE UMPLE 23

1.

Bazinul s-a umplut cu ap


281

Camera s-a umplut de fum


Piaa s~a umplut de lume

2. ,
S~a umplut de noroi
- umplut de cerneal

A UNGE 24

a unge pinea cu unt ; a unge piesele unei maini


- ; a-i unge schiurile cu
unsoare ; a-i unge piciorul cu alifie

A UNI 38

a uni dou institute / dou ntreprinderi ()


/ ; a uni clasele ;
a-i uni eforturile ; a-i uni forele
; a uni piesele prin sudur

I-a unit soarta
Durerea comun i-a unit pe oameni

Toi nceptorii au fost unii ntr-o grup


A SE UNI 38

Trupele s-au unit


Partidele de opoziie s-au u n it

A URCA / A SE URCA la

1. , ,

a urca scara ; a urca pe vtful muntelui


282

; a urca pe scar
; a urca la etajul a! treilea
; a urca la tribun ; a urca
crruie ; a se urca n copac
; a se urca n pod
Pasagerii urc n vagoane
Urcai la etajul al doilea! !
2. ,
El i-a urcat lucrurile
Am urcat mobila la etajul al treilea

3.
a urca salariul (sau retribuia) ; a urca
preurile ; a urca tonul (sau vocea)

A URMA 15

1. , , ...

Urmai-m! !
Ea i urmeaz soul peste tot

Dup cdnferin urmeaz un film


Dup var urmeaz toamna
Ce urmeaz dup asta? ?
2. ,
a urma sfatul fratelui mai mare
; a urma ordinele cuiva - ;
urma prescripiile medicului ; i urma vocaia ; a urma
strictee programul
l i urmeaz ntru totul pe tatl su

283

Urmai exemplul profesorului! !


3. ,
a urma cursurile ; a urma matematicile superioare

M uli studeni urmeaz cursurile acestui profesor

La facultate am urmat un curs de limb latin

4.
a-i urma lectura ; a-i urma cltoria

A URM RI 38

1. , ...

a urmri inamicul ; a urmri un criminal


; a urmri pas cu pas (sau de aproape)

Vntorul urmrete o fiar
Gndul acesta m urmrete de mult

2. ,

a urmri zborul unei psri ; a urmri


presa cu regularitate ; a urmri
evenimentele
El ne urmrea cu privirea pe furi
3.
a-i urmri interesele ; a urmri un
scop -
284

Ce scop urmrete el? ?


A UURA 15

a uura ncrctura unei crue ; a uura


povar ; a uura nav ;
a uura munca ; a-i uura situaia
; a uura durere ; a-i uura
inima ; a uura pedeaps

V
A VRSA 5

1. , ,

a vrsa ap ; a vrsa tot coninutul sticlei


; a vrsa lacrimi ; a-l
vrsa slngele pentru Patrie
Din neatenie a vrsat cafeaua pe mas

2. ,
a vrsa zahr / fin din sac / ;
a vrsa bomboanele pe mas
A SE VRSA 5

1. , ,

Apa s~a vrsat din cldare


Vinul s-a vrsat pe jos
2. ,
Zahrul s-a vrsat din pung

285

3. ,
Dunrea se vars n Marea Neagr

A VEDEA 18

1. ,

a vedea munii / marea / ; a vedea un ora din


deprtare ; a vedea bine / ru
/ ; a vedea limpede ; a vedea
propriii si ochi () ;
vedea n treact
Nu l-am vzut niciodat
Nu vd nimic
Ce vezi la orizont? ?
L-am vzut ieind din cas ,

Am vzut cum a spart geamul ,


Vezi dac acas ,
Vezi (pe) verso
Vezi mai jos
2. , , ,

~i vedea prietenii ; a vedea un bolnavL-am vzut ieri la prieteni
Vreau s-o vd
M bucur c v vd
S n t bucuros s / c te vd
nainte de plecare ea a venit s ne vad

3. ,
~i vedea greeala ; a-i vedea neajunsurile
286


Vd c el are dreptate ,
Vd c aa este ,
Fiecare vede n felu l su -
Noi vedem lucrurile n mod diferit -

A SE VEDEA 18

1. ,

Tu te-ai vzut n oglind? ?


El se vede aa cum este ,

2.
a se vedea cu prietenii ; a se vedea din cnd
n cnd
Nu ne-am vzut de o venicie
Ne vedem rar
Ne vedem m ine
Nu tiu cnd ne mai vedem ,

A VENI 30

, , ,

a veni acas / la coal / la universitate /


/ ; a veni la serviciu ;
veni de la scoal ; a veni dintr-un alt ora
; a veni n vizit ;
a veni dup ajutor ; a veni cu maina
; a veni pe jos
Cine vine? ?
A venit tata! !
Cnd vii la mine? ?
Ai venit la timp
Iat-l c vine!
Spune-i s vin m ine ,
Vino vineri! !
287

Vino ncoace! !
Venii dup mine! !

. 2. ,
Dup iarn vine primvara
Iar vine toamna
A venit dimineaa
M ntorc sptmna ce vine
Vine ploaia
Pofta vine m ncnd

3. , ,
,
Plria asta i vine bine
Rochia i vine de minune
Cizmele m i vin pe picior
Aceti pantofi nu-m i vin bine

4. ,
m i venea s plng de necaz

5. ,
Dinspre mare vine un aer umed
Umezeala vine din coridor
Frigul vine de la fereastr
Vine un miros de fin
Mirosul plcut vine din strad

A VERIFICA la

, ,

a verifica calculele ; a verifica casa


; a verifica cunotinele elevilor
288

; a verifica ipotez ;
verifica teorie n practic ;
verifica concluziile teoretice n laborator
; a verifica declaraie (sau mrturie,
depoziie)
Am verificat dac funcioneaz instalaia ,

A VINDE 22

a vinde marf / cas / un costum / /


; a vinde unui partener produse noi
; a vinde cu ridicata (sau cu toptanul)
; a vinde cu amnuntul (sau n detaliu)
; a vinde cu bani ghea ;
a vinde cu plata n rate ; a vinde la
licitaie (sau la mezat) ; a vinde scump / ieftin
/ ; a vinde cu jum tate de pre

Am vndut ceasul cu zece lei

A SE VINDE 22

Ce se vinde acolo? ?
Marfa se vinde bine
S-au vndut toate crile
ct se vnd merele? ?

A VINDECA la

, ,

a vindeca un bolnav / un rnit / ;


a vindeca pe cineva de pneumonie ~ -
; a vindeca ran / un ulcer
/ ; a vindeca cu antibiotice
Medicii hau vindecat de grip
Aerul curat - vindecat repede

289

A SE VINDECA la

1. , ,

a se vindeca de o boal
Bolnavul pe cale s se vindece
S sperm c ea se va vindeca repede ,

2. ,
Rana se vindec
A VISA 15

1. , ,

Eu deseori visez
Am visat c iari eram acas ,
2.
a visa la carier artistic
El viseaz la glorie
Noi vism la cltorie n rile ndeprtate

El viseaz s devin aviator
A VIZITA 15

1. , ,
-

a-i vizita prietenii ; a-i vizita rudele


; a vizita pe un prieten bolnav la spital

El ne viziteaz adesea
Mi ine v voi vizita

290

2. , ,
-
a vizita expoziie / un muzeu / ;
vizita oraul natal ; a vizita mprejurimile
oraului ; a vizita nordul rii

Noi am vizitat toate obiectivele turistice ale oraului

A VOPSI 38
a vopsi rochie
; a vopsi n

; a

A VORBI 38

,
; a-i vopsi prul
albastru un material textil (sau o estur)
; a vopsi im iind stejarul
vopsi cu pensul

1. ,

a vorbi cu cineva -; a vorbi despre cineva /


despre ceva - / -; a vorbi
fratele despre prieteni ; a vorbi n
faa unui auditoriu ; a vorbi de la
tribun ; a vorbi la telefon
; a-i vorbi unul altuia ;
vorbi ntr-o limb strin ;
vorbi romnete / rusete / englezete - /
- / -; a vorbi bine / ru limb
/ - ; a vorbi rar / repede
/ ; a vorbi ncet / tare
/ ; a vorbi deschis / pe ocolite
/ ; a vorbi la obiect
Copilul vorbete nc
Nu vorbesc cu el
Despre cine vorbii? ?
S vorbim despre afacerea dumneavoastr

291

N -ai cu cine s vorbeti


A vorbit mai m ult dect trebuie ,
2.
a vorbi la radio / la televiziune /
; a vorbi la edin
El deseori vorbete ta radio
3. (fig) ,

Faptele vorbesc despre asta


Aceste evenimente vorbesc despre multe

A VREA (v. nereg.)

1. ,

Copilul vrea un mr
Ce vrei? ?
El tie ce vrea ,
Vreau s-l vd
Vreau s plec m ine
Vreau s-fi spun ceva -
A vrea s tiu
I i vreau binele ()
2. ,
Vreau fapte, vorbe ,
Eu vreau s plece ,

z
A ZRI 38

, ( )

a zri trenul n deprtare ; a zri un clre


la orizont
L-am zrit n mulime
n frit marinarii zrir uscatul

A SE ZRI 38

n deprtare se zrete o cas


n larg se zrete o corabie

A ZBURA 10

1.

a zbura prin aer ; a zbura de asupra munilor


; a zbura spre sud / spre aerodrom
/ ; a zbura peste ocean
; a zbura n jurul Lunii ; a zbura pn la
zece mii de metri ; a zbura de
pe creang pe acoperi ; a zbura
elicopterul
Avionul zboar la mare nlim e

Pasrea a zburat n cuib


Mingea zboar spre poart

2. ,
Anii zboar repede
Trenul zboar spre sud

293

A ZICE 24

Ce-ai zis? ?
Nu mai tiu ce s zic ,
Nu zic ba
A ZMBI 3$

a zm bi prietenilor ; a zm bi trist
; a zim bi ironic ; a zm bi uor

Copilul i zmbeste mamei


...........................................................................
.......................................
............................................
...............................................


.................................................................

3
4
6


............................................................................................. 3 9

...............................................
82
............................................................................................. 8 8
........................................................................................... 115
........................................................................................... 133
....................................................... 141
......................................................................................... 149
........................................................................................... 152
153

...........................................................................................
I ...........................................................................................
...........................................................................................
N ...........................................................................................
...........................................................................................
. .......................................................................................
3

5 ...........................................................................................
...........................................................................................
...............................
...........................................................................................

186
187
194
198
200
20 5
228
243
267
278
280
285

' . ' . ' . ' . . . . . . .......................................................................... 293

295