Вы находитесь на странице: 1из 185

.., .., ..

,
.., .., ..,
.., .., ..


..


, 2016

94(569.1) + 355.4
63.3(5) + 66.4(2)

:
..
..

..
..
..

..
..
..

 , :
 20112015


, 30 2015
 ,


..  , ,
/ .., .., .., .., .., .., .., .., ..;
. ... .: , 2016. 184 .

. , , - ()
,
,
.

,
.
: . . 2016 .
/

ISBN 978-5-9902620-8-9

, 2016

1.
I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

.. . . . . . . . . 5

(19151920 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
(19201946 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
(19461963 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
(19731991 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
- . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

20112015 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2011 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2012 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2013 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2014 : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2015 : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

- ( 2015 2016 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
( 2015 2016 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
( 2016 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
( 2016 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3. , .. . . . . . . 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

: . . . . . . . . . . . . 120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

1.

I

(19151920 )
, . , , , ,
(661750 ), .
,
, , ,
. ( ) (
- - , ( , , , ), (
, , ,
-, -
)1. , ,
( , , , ) --
. ,
5

1. I

2, *.
-
XIX . 1862
,
. ,
3. . , -
, . , ,
, .
,
,
.
,
.
, .
- ,
- (
), .
* 29 2014
, .

1915
. ,
- 1915 .
. 1916
, ,
.

. , ( ,
, ) ( , - , ,
, )4.
,

5.
1916 ,
. , , ,
.
, 1918
- . 1917
,
. ,
7

1. I

, , ,
- . ,
, , ,
, , , - . 1918 ,
, , ,
, . ()


, ,
.

. 1920 , , .

, (
) , .
1920 ,
( ).
, . 1919
, , ,
. ( , , ) , 1863 .
8

80% , 73% .
, 14,5% , 60% .
,
, .

6.


(19201946 )
, ,
, ,
.
( )
( 1922 1936
), (LEtat) ( - ) (
, ). ( ),
().
. 1922 , , , 7,
, . 1925
( ) ,
. 1925
, ,
5. .
9

1. I

, , .
1926 , ,
- 1926 , , . 1928 , . , ,
. 1930 , 8. 1930- ,
, , .
1936
, .
, - . , ,
1936 -. 1939 -
, , ,
,
.
1939
(),
. ,
.
1940
, -
10

. 1941 , , ,

-. - 1941 (
)
, .
.
, .
, , 1943
.
( ), 9.
, 17 1946 .
.

, , . ,
,
, , , ,
.

(19461963 )
(
) ,
.
, , ,
11

1. I

, . , , 1950-
, , -,
. , , , ( , ,
1950- ) , . 1947
, . 19481949 - , , , ,
()
.
.
29 1949 , -. , , () ,
TAPLINE 10, - , .
, -
. , ,
, ( ) .
, 1949 , - ( ), ,
1954 . -
12

, 1952 , ( ). 1952 11,


XX .
1954 ( ) - 22 , -
. , 1955
12.
1955
, 1956 .
. 1956 , , 1957
, . . 1957 .
,
, .

, ,
, . 1957 , ,
.
, . - , , ,
, 13.
13

1. I

1957
, 1958
() ,
.
,
. 1961 , , 14.
, . 1963
, 1964
.
1966

. 1967 . 1969
.
, 1970 . ,
2000 . 1920- ,
, ,
( ), .
, ,
, 19501960- ? ,
1960- , .
1940
1950 , ,
14

, , , ,
.

(19731991 )


.
, , ,
,
19501960- ,
. 1970-

15.
,
,
, , . 1970- , .
,
- 1980 .
1980- , . , , ,
. , c 1960 1990
4,5 12,1 (
2011 20 )16.
15

1. I

- 1973 , , . , ,
, ,
. 1978 -

. , 1976 , 1975
.
(), . 1982 , , , , .
. 1970-
-
,
19801981 ,
. : , 17. 1982 .
, 2 . 20 . (, , , )18.

.
, , , 1982

. - 19. - ,
16

- - () .

, , 20.
, , () -200 .
1984 , ,
, . 19571991 26
. 21. , 9,8 . ( )
13,4 .22, ,
,
,
. , , , , - , ,
.
1985 ,


. , ( , ,
) , 1991

. , ,
, ,

.
17

1. I,
, .
1980-
1% ( 3% ), 1990- 6%23. , , ,
( 1991 ) ,
.
1990-
22% ( 8% 1980-). 1970- 1980-

, 800 ,
630 ( ).
( 1500 ), ( 2800 ). 60 . ,
24.
1990- - , 50100 .
. (
2005 11 . ),
. , - ( -
18

) . ,
,
- .
,
.
, , , ,
. ,
(-
) 25. 1999
.

( 2010 26), .
.
1994 , . ,
, . , ,
. , , , -
, ( , ) (). , ,

, .
19

1. I

, 1990- - . .
, . ,
, 11 2000 , .
17 2000 IX
, .
27
27.


, . , , 1999 , 1,7% (
2,7% 20%),
1010 . 28. 2001
( 2003 ), - . .
( ) , .
.
. , 1990- -
,
.
,

20

.
.
,
, 2003 . , ,
29.

,
.
, ,
,
, 1996 ,
( ) - 30.

, ,
, .

. -, 2010 800 . 31.

- ,
, . , -
- . , ,


21

1. I

,
2010 32.
- . 2005
,
- . 73% 13,4 . , 3,618 .
. , 2,118 . ,
33. ,

-1 . 2008 , 34.
, , ,
. -
.
,
.
14 2005 - ,
16 . ,
, . - ,
. ,
.
22

,
19751990 . -
35.

( 2004 , , ),
14-
2005 36.
, , 2011 ,
, , . ,
( )
. , .
, ,
.
, ,
, ,
. ,
.
, ,
, 2011 , .
23

1. I


, ,
,
, ,
. 2011
;
, .. .. ,
, . ,
, ,
,
. ,
, . , .

. ,
, , . ,
(
) .
24

2011

.
,
. 2012 ,
.
, ,
,
- (, ),
-37.
, .
, ,
.
,
2013 . , ,
, , ,
.


38. ,
, , - 39.
,
, 2014
, 2015 .
25

1. I

,
, . 2015 ,
,

.
, ,
,
, 2015
.
,
, , ,
, ,
. - .
. ,
, , .
, , . ,
, .
26

, - -, , -, , ,
. , .
, . ., ,
. .
.

. . 1918
-, , ,
, .
,
, , , . , ,
.
, - -.
,
, . 1925
- - , , 700-
. . 1932 , , -
, . ,

27

1. I

, , .
1946 - .
, . - (19471949 ) . 1970
.
()
, .
, , . 1970
,
. ,
,
, .

.

1973 , .
1970- . -,

-
. 1979 . ( ), ,
, 1987 , , -, - .
28

1990- , . . ,
1976 2006 - , .
, , .
,
. .
,
, . , -
, .
, ,

. ,
.

2011 . 2008 , . ,
,
2011
29

1. I

, , . 2011 . 2012 .

, 22 2012 . ,
40.
, , -
2012 .
2012 ,
, , - 41. 2012
-79 -60 .
42. , ,
.
.

, . ,
2012 ()43. ,
. 2013
, .
, 1,2 . , ,
30

44. ,
- . ,
2014 Soufan Group, 2,5 . 15 .

45.
. , /
() , , -*.
2015
(Financial Action Task Force, FATF)
. ,
, ,
, ,
, ,
.
,
. 2015 , . ,
Twitter, , . ,

* 29 2014
, .

31

1. I

. 61 46. :
, ,
,
.

25 2011 , 47.
. /
,
, . () , , .
, 51
50 48. : ( ) 2015 159,4 49, 2014 174,3 50.

, . , ,
(North Dome), , .
, .
.
-
.
, , , ( ),
32


, . ,
.

, .
-.
1996 .
, , , , , , , .
, AlJazeera English
XXI
(), .
, , , -
. 2011

-. ,
. , -, , . ,
, , -, .
- - , , .
33

1. I

, ,
.
2012 ,
-
.
,
.
, -
51, ,
52.

.
. , 2015 -
-
-, ,
, , , 53.
. 2013 Financial Times ,
3 . .

, ()54. , 55.
2013 New York Times ,
() FN-6 56. , , 2013 57. 2014 ,
34

,
() TOW58. , ( 2014 )
TOW ,
59.
, .
2011 . , , .
, , 11 2012 ..

.
. - ,
.
(, . Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)
, , , ,
, . , -,
:

60. , 2013
.

, , ,
.
, , , , ,
. .
35

1. I

, , , . 2016
- ( 2007 2013 , 1992
2013 ) -
Financial Times. , : , ,
,
. , , - . , . , 61.


. - . , , .
. - 1957 .
- . , -62. .
, . ,
-, , -
. -
, .
36

- , -,
, . , , ,

. (
, )
, , ..,
.

XXI, 11 . 2002 , Heritage Foundation, , , 63.
-
29
2002 , , , . ,
(, , ), ( , ) , -, , .
, , . . .
( ):
,
, 64.
,
( ), ,
65.
: 66. ,
37

1. I

: , ,
67. ,
.
. 2003 ,
, .
, , ,
.
( , ) . . , 2003
(Syria Accountability Act),
, , - . 2006
(Commercial Bank of Syria).
. ,
, ,
Barada TV68. 2010 69.

.
. 2011 70.
.

,
,
.
38

, , ,
.
,
, . , . 2011

(Syrian Support Group, SSG), .
2012 71.

72. 2012

73,
.
2013 , .. .
, 2015 1 .
, , 10 . 74.
2015 1 . ,
75. , ,
2013 , 76. , , , TOW . 2014 ,
- 77.
39

1. I

, , , ,
. , . ,
, . ,
,
, .

,
, . , - XXI -
, 78.
( ), , (
).


12 2012 , , 25
, , .
,

79. ,
. 2012
40

80. 2013
,
, , ,
, 81. , ,
,
. , 2014 82.
2015
(Opration
Chammal). 2015 , .


. -,

. -, , - . , ,

. -, , , , , . ,
,
, .
, ,
.
2012 83. , 84. 2012 ,
41

1. I

, ,
85. 2014
86.
, . - ,
( -,
)
(Syrian Observatory for Human Rights)87.
. - 2013 ,
:
285 ( 30 ) -
, 272 88.
, , .
, , 2015 ,
. (Operation Shader), 2014 , 2015 .

, , ( ), ,
.
, ,
42

. , , , -
, . , , ,
.

43

2.2014 , . 30 ,
89.
, ,
,
. ,
. ,
. -, -,
- .


2004 - ,
- - -.
- , - .
,
44

. 2010
-, , .
- 20112012 ,
, .

: , , . . ,
.
,
. 2013 -
. , 2014 ,
, .


. ,

. , .
, 2016
33 . , 90.
-, 2010 .

. , 2015 91.

45

2.

.. . .
: ,
, , . , 92.
93. .
. , .
, ,
.
,
. . , ( ,
) (, , ..).
.
. -, ,
.
, , , , ( ) . -23-2 .
.,
46

, . -,

. :
2004 , - .
- , -, 94. ,
. , , , ,
. , , ,
, , .
, - : , ,
. , 1991
, . -,

, .
,
:
,
. -, ,
47

2.

, ,
.
. ,

, .
. , , , 95. -
,
, , , . ,

. , - , , 96.


, . :
, ,
.
.
- - -,
- ( )97 2012 , . 2011
,
48

, . , , . , -.
,
-. -

. , 2011- 2012-, - 42 51 ,
, 98.
2013 -
,
. - .
- - .
. - : -.
, , . 2013 , -
.
,
-. - - -,
.
-,
- 99.
- , ,
49

2.

- -.

. -, -,
, . -
,
-
. - , .
2015
. - -, ,
- -, -
100.
- - , .
, , ,
. - -, .
. - , ,
90- .
,
-
.
-
- 101.
, -, -. - -
( ).
50

, . , -, .
2011 , ,
. ,
-, ,
2011 , 102.
, , -
- , -.
. : -
,
. - , , .
, ,
103.
-,
,
-
, , 2014 104. -
, ,
. -,
.
- -.
,
51

2.

.
2011 :
- ( ),
- ( ). 2015 . , 2011 .
,
.
. , ,
,
.
. , 2013
- ( ). 10
- .
,
, , . ,
- 2013
, , . 2015 - 105.
, 2016
106.
, .
, , -
107.
-,
52


.
108. - ,
.

,
.
, . , -
- - -,
-, -, - .

, ,
, . , -
-, -, .
- -
- -. , .
-, , -,
.
,
.
, , .
, - , . .

. 1- , 13- ..,
.
53

2.


,
. , - , , , ,
().

,
,
-
. , : ,
. , ,
. ,
.
, .
. 400
. , 30 1918 ,
. , , , .
54

( ), , , . 28 1920
(. Misak-i Milli). .
, ,
, , , .
, , 30 1918 , ,
109.
,
,
, . 20 1921

. , : ,
,
, .
. . - . 1936 , ,
,
. ,
1921 ,
,
. , ,
, . - ,
55

2.

1937
. ,
.
,
,
. - , .
, , . ,
;
. 1938 , .
. ,
, . 1938 ,
, ,
. .
, 1939
.
,
.
,
, - . .
60-
-
. ,
56

,
-
. ,
, .

.
70-
80- , , ,
.
,
(), .
, .
- , . -
1998 ,
, . . . ,
.

, , . 2000
2005
, .
(), . 2007
, 2009
. - , .
-
57

2.

, .
. 2011
3 . .
2009

, ,
,
Pax Ottomana , , , .


, ,
.

. , .
2009
. , Stratfor
110.
, , .
, ,
,
, .

.

- 111
, -,
58

( )112, -, .
- ,
, , . -, . -,
,
, , .
, ,
, , .

. 2011 .
, 113. 9 2011

, . , 114. ,
, 23 2011 , . -.

,
.
2011 , . 2012
59

2.

. ,
.
, - . 1930
, . , , , . , . ,
(
), .
, 2015
115.
- , () 116. - , , .

, , . ,
,

.
- 22 2012 RF-4 Phantom II117. , , ,
. ,
118. ,
,
.
60

4 2012 .
.
.
( )
119.
. ,
, - 120. , .
10 2012
Syrian Air, .
, 121. , ,
. ,
.

, , .
11 2013
, . 150 , 122.
123.
, .
.

61

2.

, : 2013 -17124, 2014 -23125.


.
.

,
. (
), .
, ,
. .

.
. ,
- , .
, .
, ,
.
.
.
,
.
2014 .
62


, , () .
,
.
YouTube
, . YouTube 126. . , .
, ,
. ( ,
, ) . .
29 2015
, . ,
,
127. ,
, , , .
.
,
128.
7 2015
,
129. ,
-
,
63

2.

. , 30 2015 . . ,
, ,
. ,
( -)
130.
. , -, ; -, ; -,
, , ; -, ; -, ( 110 30
), ,
132.
, - ; , 133.
, 2015 . , 133.
. - 2014

134. ,
,
. .
64


. (, , )
, . , 135.
, ,
.
, 2015 , -, . .
, , ,
()
, .
136, ,
137, ( )138 ,
139, , 140,
.
, . , , . , ,
, 22 ,
,
141.
, . , . ,
65

2.

, .
,
, ,
: 142.

143, ,
144. , , ,
- .
, ,
, ( ) .

145, , . ,
, , . -
146.
. ( , )

. . . ,
.


66

, , ,
. --
, 147.
, ,
. ,
,
,
.
.

-

27 2016

148.
,
. , ,
. , ,
. -, . , ,
, , -2.

,
.
-
. , . , , ,
67

2.

.
, ,
. ,

. - . ,
.

. . ,

, .

. ,
.
,
, . . ,
,
.
15 16 2016 ,
.
.
. ,
,
.
.
,
68

,
.
. ,
. .
,
20072010 , .
.
. . 20- .
15 23 2016 .
. 149.
, -.
, . , , . -, :
, , . 2-

150. , ,
69

2.

. , . , 19 2016
, -. , , , , . ,
. ,
- 151.

. ,
, -, . ,
, 152.
,
. , ( , ) -
153, -, .
- .
, . . .
,
- .

. , , , . - , ,
70

. , - . ,


.
, , ,

.

20112015
2011 :
, 2011 , , .
, , , .
,
, . , 1963 , , ,
. 23 2011 , ,
, 20 70 154 2 .
25 .

29
155.
. 156.

. .
,
71

2.

,
. ,
, 157.
,
. , . 21 158. 22
, ,
, 100 ,
.
, . 9
(). 13 , , .
.
. , .

159. 580 100 160.

, .


( 900 . ), 2011 . ,
. , , , . .
72

161. - , .
2012 ,
2015 , 162.
.
.
2011 , , , . . 29
- . 23
, 163.
, ,
, .
. ,
- .

164.

.
. .
, . 16 2011 ,
73

2.

, , 165.
.
,
. , .
.
. , ,
, .

,
4- , ,
, , , ,
166.
, -
.
2011 4 . 1,1 . ,
() .

2012 :
2012 ,
, ,
,

74

, , . 2012
.
-, 14 167 , .
, . :
, -24, 168.

.
. 12 ,
. , 2012 ,
. , - .
.
, . 2012 .
,
, , 169.
18 , . ,
170. , ,
75

2.


.
: 22 2012
RF-4E, .
4 ,
171. ,
,
.
, , 2012 -
172.
, .
. ,
.

.
,
. . , ,
. . . , .
. . , , .
76


. , .

. , . ,
29
19 -8. ,
2013
173. . -
, . 2012
- ( ) (
) , , 174.
-
. 25 -175. .
, 176. - . 2012
, , 260 ,
, , .
. (Supreme Military Command).
77

2.

, . ,
.

2013 :
, , , , ,
, , 20112012
. 2013 ,
.
, ,
.
. 2013
.
, .
, ,
3 .177
, .
2012
-, ,
, . 2012
- 29 , 178.
78

.
. , 11 2012 ,
- 179.
. 2013
,
, , .
,
, , , , . , .
, , - . -.
. 2013
-
, ,
180. 200 . ,
, ,
. , , , - .
, . , ,
.
2013
79

2.

-.
.
.
, , .
, .
,
, , .
- -
,
. 2013 -, 181.
- .
,
, -.
.
-.
.
, , -. ,
, . , .
80

, . -
, ,
.
, --. . 2013

,
.
, . ,
.

.
, 50 . 182. , . , ,
.

,
. 2013
.

, .
.
,
81

2.

, 183.
, .
,
, , ,
.
,
.
17 2013
, .
27 .
. , ,
, 184.

. (). .
3 . , . , 2016 185.

2013
,
. , . ,
. .
,
, -
82

.
,
. ,
. ,
- . 2013

, , .
2013 .
. .
, 2013 ,
186.
,
.
, . ,
,
. ,
. 21 2013 187. ,
83

2.

, 500 1500 , .
- . .
2013 ,
188,
.
, 189.

, ,
1164
190. ,
.
, , .
,
, .
,
,
.

. , .

2014 :
2014

. 100 . 191.
84

.

. -,

, , 2014 . , ,
,
192.
, 2013 ,
, , . , , . , , :
() TOW-2193.
.
. , .
, .
, . TOW-2, 3,5 , ,
, .

,
85

2.

. 2014 15 . .
: -
20 . , - 15 ., -
12.194. 1520 . -.
2014
, 23
. ,
20142015 ,
, , , , , ,
, .
. -

, -.
. ,
, .

. ,

, .

(2014 ) .

, ,
.
, . ,
86


,
195.

(YPG).
( , ),
2014 2015 . ,
. - .

2015 :
2015 . ,
, .
. ,
, . 2015
. -
-, , , 1012 . . ,
, , ,
196,
.
87

2.

, .

. .
. -
,
, . , ,
, , .
,
, . .
, 2015
20
(). , 150 ,
,
, . .
200 ,
-- .
- ,
.
,
.
2306 , (95%)
. 2 .
, . 2015 , 2829
197. ,
,
88

. - 2015
, . , ,
, 198.
2015
, .
, .- ( 2015 2016 )
.
. , .
, , 199.
, . .
.
(-),
200. - .

.
89

2.

- ( ). ,
-, . 2015 -
-, - -.
,
, , . -
4-
. , , , . , 4-
, 106- 103- . 106-
, 103- 2015 201.

7 2015 . , -, -, -.
87- 11- ( - -).
,
. . .

- -, -
90

13- .
(),

. , 7
14 . 61 39.
TOW202.
, , ,
-.
,
,
. , , , . .

( -), - .
, , ,
() (), . ,
:
- 2015
-.

.
,
.
-1 , -
91

2.

-203. , ,
-.
, - , . .
, .
, , - - . -, -,
.
2016 ( ), , 2016 , .
, , , . ,
103- , ,
. , , ,
. ,
,
, 152- -.
,
, ,
.
, , F-16C
-24.
92

204. ,
2015 2016
.
2016 -, ,
- 205.

( 2015 2016 )
:
. .
--. , ,
.
, 2015 .
, , ( -),
. ,
. 20 , , ,
, . , .
, 20 , 10 2015
. 314 206.
, . , , - 2016
93

2.

,
. 20
.
16 2015
- . ,
, , .
207. - ,
-. :

. ,
.
2016 .
, . . - . 12 2015
- .
, M5 , .
, ,
. , .

. - ()
C-130 ,
, 4050 ,
94

-76. ,
.
, . : ,
122- HM-20 Hadid, 152-
- -20, , .
, , , , .. -90, .
. - 2015 208.
2016 . , 2012 . 60 .
, , . 209. , .
, . 1 2016 .
, ,
, , , .
23
, . 3

. , .
95

2.


,
. , , 155- T-155 Firtina210. ,
.
,
.
, ,
. ,
. . , , 2016 .

( 2015 2016 )
, . ,
.
211
- 2015 -, -, - . , - , ,

-212.
.
5-
96

- . , .

--. , . 104- 137- 17- . , . - -
,

. -76,
C-130213.

,
. . - .

, , . , , 17 2015

, 5-
120- , 152- -214.
- ,
10 2015
(). , ,
,
97

2.

215.

, .
. , 2015 ,
, .
, - .
, -,

.27 2015 ,
, - , . .

. , , .
18-
, (-4) .

6. ,
216.
( ) 6 2016 .
98

. . 122- -30 122- 21 , 130- -46, 122-


, 220- , 300- -1 217.

1260 -1218.
,
4 . ,
25 , 20 , 40 , 100 , 50 219.
, ,
.
, . 11 2016
220.
23

.
, .
, , .
. , . 27 ,

..
99

2.

-82
-1221.
- . - ,
,
. 11
18- ,

3 -222.
.

( 2016 )

. -
. ,

-.
, , .

. .

.
.
, , ,
.

.
. , , ,
100

10- . , ,
23. .
,
. - () .


. . , , , .
. , 2022 .
,
--, . , , .
.
, . --,
. ,
. . , .

( 2016 )
2016 -
101

2.

.
, , ,
, .

, ,
, ,
- , 224.
- - .
.
.

, 65- - .
. 225.
.
. . ,
. . , - ,
, . ,
48 -, 2015 . , 56 ,
, 13
102

25- ,
226.
-
,
.
13 - - 227.
.
-, 2015 . , -, , C-130. - ,

. ,
, , . ,
.
- -
, ,
. , ,
, , -
228. , .
, .
,
4- .
.
- .
, , .. - -.

103

2.

, ,
-- . , , . , ,
4-
, .
.
- - .
2016 .

104

3.
,


, 2015 ,
.
.
( 1 2015 -)
, , , .
, ,
( ) : , -, ,
, ,
-,
.
,
. , ()
:
()
. ,
105

3. ,

() , ,
.


, ,
(, , ).
. 26 2015

229.

8 1980 ,
30 2015 .

.
, 230.

(
) 2015 .
.
:
12 -24 ( 2 -);
12 -25 -25;
 -34 (
);
106

 -30 (
);
 - -201;
12 -24;
 - -8231.
, 32 .
, , . : , 6 2015
-34, 30 2016 -35. -24, 24 , 2016 . , 2016
40 , :
12 -24 ( 2
-);
12 -25 -25;
 -34;
 -30;
 -35232.
: 2015
-35
-8.
17 2015
, ,
. -
.
: 1,5. , , 3 . ( ,
810- ,
107

3. ,

7- - () ,
. -90, 152- -. ,
-2 -. 2015

-400 .

( ) - -76 -124
,
. ,
, . - : ,
-124 2015 113 , 10,2 . 233. 30 2016
,

1 . , 2,5 . ( ,
)234.
- . ,
,
. , ,
108


.
,
,
.
, , , .

. , ,
. 11 2015

, , 235.

30 2015 . , - , (30 ) 24 12 ,
(1 ) 18 ( 12 ), (2 ) 20
( ). 5 40 ( 19 ), 8 67 (60 ), 12 88 (86 ).
( 30 15 ) 669 496 .
, , : ( 8 11) 230 ,
109

3. ,

118 , 56 , 20 16 236.
, , ,
( )237.
-24/2, -24 -34, -30 (
).
32 669 16
(12 )
. -24
.
2015 , 90100 . ( 30 30 ) 1391 ,
1623 . :
786 ;
249 ;
51 ;
35 , , -;
131 ;
371 238.
, -500.
, 19 2015 239. ()
,
, . 29 2015

110

, , , , , 240.
( , ) -201 (
), - , ( ) (). , ,
-10, , . ,
,
241.

2015 ,
, () ,
.
, ,
242.


31 2015 Airbus A321 MetroJet ().
224 . . 17 20
. 2015
111

3. ,

5060 , 17 20 100 243. 17 2015


-160 -95 -223,
(95 160 , -223
). -
: -160 -95,
, .
:
 -160
-101 -555 (
-55);
 -95
-555;
 -223 ( -223
17 20 ).
2016 187 . -95 -160
97 . 18 -160 -101
,
.
13 . .

-27 -30 . 20 ( , )
112

16 -34 .
7 2015 . 11661 , 21631 3-14
1500 , 26 11
. (20 , 18 )

-
-- 06363 (8 , ).
48 , .
17 20
2015 -
522 , 112
( -160, -95 96 -223). 83 (48 -101
35 -555), 18 (3-14),
1400 . 826
. - , 15
525 244.
24 2015 F-16 Lockheed Martin - - AIM-9X
Sidewinder -24
, . -24 ,
(
).
245. - , -24, -8
113

3. ,

, TOW.

- 246.
.
-
, . 2015 -400 , 25

1164 , -300 .
-
247. 27
60 . 6 -34, 2015
-35
-8248.
( )
5 8
2015 . ,
, 238 . 60
-223
. 1920 ,
729 . 3-14
--249. ( -34) : 9
17 80 ,
2015 5060 .
114

2016 :
30 .
250.
, 30 2015 15 2016 5662 ( 145
)
7,5 . .
15 2016 :
620 ;
64 ;
73 ;
384 ;
817 ;
 800 ;
 1 . 251.
22 2016 :
70 ( 100). 22
28 24 () -223. 4 11 510
1888 , 16 444 1593 252. 30

-35, , 253.
2015 ,
254. 2015 -50
. -50, , 255. , 15
29 2016
115

3. ,


-214, 256.
, 2015
, .
2015 2016 29 - -76, 102 ,
, 534 257.
27 2016
, .
(
, ). - 23
.
()258., , -
. ,
2016 ,
, 3040
259.
27 2016 -24, 44
260. 1
261.

116

14 2016 15 262. 15 18
12 -25/,
-24 -34.
, -24 ( ) -35. ,
24 , :
12 -24 ( 2
-);
 -34;
 -30;
 -35263.

-28
-52264. 2016 -28 -52, 26 -28 265. ,
, -35, -28 -52. 2016 , 30
2015 , 9 .

,
- 2016 ,
27
(). 12 28 .
( - ) 267.
117

3. ,

-35 8 . ,
.
- 268.
2016
.
10 , 10 . 30 . , 200
. , 115
, 178 269 (-, 115
). , 15 10 2016 1 . (
18 ). , (, 32 ).
, 30 .
, . . 2016
. ,
1213 50
. 12 13
-223 , .
-223 21 2016 270.

,

118

. 2016 ( )
, , 11 .
(24),
.
( ). ( ) ,
-
. , ( ),
, .
, , .
.
-30,
-34 -35 , , , .
.
,
.


15
2016 -
-
. ,
,
. , . .
119

3. ,

, .
, .
, , . -, , . , 586 , 150 ,
12. . 264 . .
, .
, 2 . , 17 . 271.
, , , -,
, ,
. 2008
,
, . ,
.

:


- , . ,
120

. -
. : ,

. ,
( ), .
,
, , ,
.
, ,
. , , .
,
, . , 1971 720- -
. - , ,
- .


2011 , ,

121

3. ,

,

.

2006
2007 ( ,
-29,
31 -130). 20102012
( -, -
-1, -2 .),
2012 ,
. , ,
. ( ),
, . ,
2011 ,
. 2011
2012 -
( ).

, , , .
10 2012 Chariot -
, Westberg, -
. , Chariot 60 ,
.
Chariot , .
122

, . 272.
2012 Alaed FEMCO ,
-25 ,
150 ,
Standard Club FEMCO (
). Alaed , , ,
, , -273. 2012 , ,
- ,
.
,
, . 2012
, (, ),
.
. , .
2012 (,
) 15 , 12
775 70- 80- 1171 60- 70- .
775 1171 274. , ,
123

3. ,

, .
,
,
, -.
1171 ,
775,
.
, .
,
.
1270 , 12- 4,5 . (
) 1112 (
). 2013
30% ,
. , ,
275.
2014 .
( ). 2013 ,
2014 .
.


124

2012 ( ) , 2012 . 2012 2013


775 276. , , ,
.


( ) 19421943 .. , 2013
,
. 2013
, 15
( 38 2013 )278. 2014

48.
, 19,
279.
2015 . 16
, 13. :
19 ( 11 ), 26. 74 2015280.
2016 : 20 ,
125

3. ,

18 . 2016 281.
, 2015 ,
, , , , .
, .
2015 - 282.
2015 . ,
( ).
2015
, . . , 9 24 2014
, ,
283.
2015 ,
2016 284.
2014 -158 141 ,
( 2015 )285. 2015 550 1974 , , 12-
.
126

1.


( )

2012

2013

2014

2015

2016

10

16 + 1

20 + 11

II

10

19

13

18 + 7

III

15

10

19 + 8

9 ()

IV

9+1

26 + 11

38

48 + 1

74 + 20

47 + 18

(
)

:
, +
( ).
: - turkishnavy.net .

. 2015 .

( 60 ). 2015 2016 ,
286. 2015
05361, 287.
2015
,

. -50 ( Alican Deval 1985 , Deval Group;
4638 ), -50 ( Dadali
127

3. ,

1985 , Bulkhan
Shipping & Trading; 4218 , 7250), -60
( Smyrna 1996 , Truva Denizcilik; 3796 , 4509) -60 ( -
1987 -050, )288. ,
.
. -50 2015 2016 , -50
2015 2016 . 2016 . -60 -60 ( 2015 2016
), .
20152016
Souria ( 12717 )289.

, , 2016 .
(-) 775 (
, , ) 1171 (
), 47 .
( 775
1171), 37 290.
20132016 .
,

. ,
775, 18 2012 ,
14 2014 ,
392 283 47,1 .
( ).
12 . ,
.
128

2.

20132016

775

2013

2014

2015

2016
(
)

775

775

775

10

775

775

11

775

10

775

10

775

10

10

775

775

775

10

775

1171

1171

: - turkishnavy.net .

775 30 2016
, 20
2014 588 . 65 . ,
. 16
. 291.
15 19 ( 13 775 1171).
129

3. ,

1171, 775
775 1171.
2013 .
,
.
,
, . ,
, : 150 . 2015 (
). , ,
,
8085% .

,
, .


. .
-
.
, ,
.
,
, () . . ,
130


.
, - .
, 775 1171.

.
,
, -, - . , , - . ,
,
( )
.
.
,

- .

131

3. ,

,
20052009
,

:
, -

,
.
, , , , . ,


. , - , ,
.
,

. , , .
, .
,
-
.
.

132

, , , ,
.

, , , ,
, , , , - , ,
. ,
,
,
,

.
22 2016 - 27 .
,
, ,
,
,

133

3. ,

, , . , ,
26 ,
,
. ,
,
,
, .
.
, -,
-, , . .
() ()
.
,
, . .
, . ,
, , . ,

.
. , . ,
134

: , , , , . :
, , , . - ,
- ,
294.
22 ,
, . ,
- -, , -
, . , 27 - - ,
,
. ,

. , , , . ,
. ,
, , 295. :
2009
.
, ,
.
135

3. ,

,
2016 ,

.
: 30 2012 () 14
2015 . , - 2016 ,

, ,
296,

- . ,
,
- .
.
, ( 20- 30- XX , ) .
: , ,
, (
) .
, . - .
136

23

. ( ; ; ; ;
)297.
, 50
, 298. - 299. 2013
(Military Operations
ommand, MOC) .
, , 300.
,
(
) . , 24
,
, , . ,
, ,
-, 301. , , . . ,
302, . -
:
, , ,
, 303.
. , , 1 4 , 237
137

3. ,

875 , 2324
62 187 304.
, , ,

, . ,
-
. , ,
: 305.
,
.

.
2254,
() 2015 . , , 18
.
14 .
, 29 ,
().
- ()
. , .
.
, , , , ,
138

, . ,
, .
, , : ,
() , (
).
2016
, . ,
. : , , 306. ,
, ,
, (
). , .
24 12 , . , , ,
,
,
..
, , , ,
139

3. ,

,
.
17
( ), 200 , 30
307.
, ( ) ( )
, ( , , ).
- , ,
. , , .
- :
.

. 90% - .
, - , . 10% , ,
, . ,
, :
,
- 308.

, , 911 .
, ,
140

,
, 13 . 2012 , . 22 ,
, .
13 , .

,
. , , ,
, . , ,
. , , . , .
, : , , .
, .
, , .
.
,
: , -. ,
, - .
141

3. ,

, 18,
. (
) 29 30 ( 72 ) ,
( 24 ), .
.
13
27 .
,
, ,
, , .

, . ,
. ,
, , .
.
, , - ,
.
, . -, , - , . -, , - , ,
,
142

310, . ,
, ,
, , 311.

, (6 5 )
. , . ,
: 4 ,
.
, . , . , ,
312. , .
,
, ,

.
17 (
11 ; )
1 , 2254 ,
( ).
. 30 , - (
), , , -
. , . [ ]
143

3. ,

, 313. , - , ,
-
. , , , 314.
, ,

, : .
.
, (. 3).

, -
.
, 20 , ( ) 25 - , .

- , 315. ,
, , , , - .


. 25
, 316.
.
,
.
144

3.
: ,
,
,
,

1- (2728.02.2016)
2- (29.0206.03.2016)
3- (0713.03.2016)
4- (1420.03.2016)
5- (2127.03.2016)
6- (28.0303.04.2016)
7- (0410.04.2016)
8- (1117.04.2016)
9- (1824.04.2016)
10- (25.0401.05.2016)
11- (0208.05.2016)
12- (0915.05.2016)
13- (1622.05.2016)
14- (2329.05.2016)
15- (30.055.06.2016)
16- (0612.06.2016)
17- (1319.06.2016)
18- (2026.06.2016)
19- (27.0603.07.2016)
20- (04.0710.07.2016)
21- (1117.07.2016)
22- (1824.07.2016)
23- (2531.07.2016)
24- (0107.08.2016)
25- (0814.08.2016)
26- (1521.08.2016)
27- (2228.08.2016)
28- (29.0804.09.2016)
29- (0511.09.2016)
30- (1218.09.2016)
:

35
42
44
51
51
57
60
63
71
85
95
101
114
125
134
145
155
164
172
178
188
209
328
360
395
444
486
554
602
632
632

,

17
30
42
43
43
44
47
50
51
52
52
58
59
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
69
69
69
69
69
69
69
69

9
93
77
58
50
61
34
39
52
50
59
44
54
27
38
29
30
33
23
19
20
28
47
53
53
37
59
55
47
244
1522

:
.

145

3. ,

, , .
( ) , : 20 31 - ()
144
475 ; 31 3
( 42)

, 317.
40 - :
8 -35
, 318. -223, ,
12 14 -
, - , -3.
. , , , , , ,
,
319.
-
- . ,
11 14 -223
- .

-, - : , -
146

, - , .
-, -
--: ,
,
, , . ,
, . - -30
-35 320.

16, 17
18 , , - (
), 3- .
-223 -34 ,

- , -- . , - , ,
, , . -30
35 321.
19


- .

-,

322.
147

3. ,

, : 12 - ( )
-21, 6 (
) - -22, 1
( )
-22, 14 -- (
) -21, 3 ( ) Gazelle323.
2016 ,
, ,

. 9
-
19.00 12 2016 . .
- , .
- . -
. 17

.
.
148

, , 324.
2016

- :
-
. ,
,
. , .
.

,
.
, .
,
, . -,
, .
586
, 150 12. . 264 . . , . ,
2. , , 17 .
. ,
,
. 325.
149

3. ,
,
, , , ,
, , , . ,
- -76 -8/17 . , 2015 29 , 102 ,
534 326. , 15 32
106 327. , , .
, ,
(. 4). , , : 2016
.
,
.
..,
7 328. 1 2016 - -8,
. ,
150

4.
:,
( )

,


( )

1- (2728.02.2016)

2- (29.0206.03.2016)

3- (0713.03.2016)

7,2

4- (1420.03.2016)

11,6

5- (2127.03.2016)

40,8

6- (28.0303.04.2016)

48,9

7- (0410.04.2016)

41,6

186

8- (1117.04.2016)

35,5

71

9- (1824.04.2016)

17,5

102

10- (25.0401.05.2016)

58,5

168

11- (0208.05.2016)

14,4

84

12- (0915.05.2016)

83,4

162 (17)

13- (1622.05.2016)

89,6

295 (118)

14- (2329.05.2016)

180,7

192 (74)

15- (30.055.06.2016)

78,3

32 (14)

16- (0612.06.2016)

85,3

83 (29)

17- (1319.06.2016)

148,1

18- (2026.06.2016)

103,5

37

19- (27.0603.07.2016)
20- (04.0710.07.2016)

62

21- (1117.07.2016)

93,5

22- (1824.07.2016)

117,5

23- (2531.07.2016)

135

143

24- (0107.08.2016)

80,5

25- (0814.08.2016)

120

26- (1521.08.2016)

89

27- (2228.08.2016)

120

28- (29.0804.09.2016)

7,9

29- (0511.09.2016)

16

30- (1218.09.2016)

18,9

1948,2

1518 (252)

:
.

151

3. ,

- .
. 329.
30 1, 330.
(
-2,
, -3, -2), ( , , ).
, , - . -6331.
.

825 , 116 8,5 .
, 19 . .
,
, ,
, .
, ,
. , 332.
18 301-
152

.
, , , , , . 50 , .
. 200 , . - .

, 20 .
.
11 333., ,
, , ,
, , , , , .

: -
, , , , ,
XXI . , .
153

3. ,

, , .
2014 .
: .

, ( ) . -,

2003 .
, . - - ,
. ( ),
, -334. -, ,
() ( , ) , ,

-
. :
. 2015 , ,
-,
-
, - -, -. 2016 -,
, -.
()
. 2016
,
154

( !) -
. , , .
, , , , , ,
. 2016 - ,
, -
.

-
(International Security
Assistance Force, ISAF)
.
- 2015 . 20 34
.

600 8 .
( ), ( )335.
-
- . ,
() () 80
. 2,5 .
- 336.
, ,
155

3. ,

4 2015 ,
-
( ),
,
. , - 7- - 337. ,
, .
15 , . , , 28 ,
, 70-
-.
, ,
, . , ?
338.
. ,
, ,
339.
- - - , .

XXI , ,
30-
XX , , . ,
, ,
156

,
.
,
- -
.

. : ,
,
.

()
(, , ) . ,
1015% 340 ,
. , , , , , .
,
, , (), , , , 4,5
7 . . , , , , , ,
16 2015 - .
157

3. ,

, 31 , 244 ,
, , , .
: 342. , ,
, . , , ,
. ,
. , , ,
, .
- ,
( , , ), (, , , ) ( , , ),
. , .
- 17
: ,
, , (
, , , , : , ,
,
158

, , , )

. , . , . . , . , ,
, ,
, . , ,
. , --,
343.

,

NBC 13 2016 . ,
. , ,
,
. , ,
, .
,
,
.
,
. , ,
, ,
.
344.
, -
, , , , .
159

345

( )
,
-, , . .
185179,7 . , 1150 .
1967 ,
1980 .

2014 17951639 . 97 /. .
56% ( 2011 )346.
90,3% , , (), (), , () 9,7%347. () ,
- .
.
().
, .
-
-; .

160

c, .
.
87% , 74% 13% (), (). (, , ) 10% . 3%.
348.


14 (). -
1973 1981 ,
( )
. , , 69 .
295 .
2011 464 ( 141 , 323 ), 6263 .

( 31 2011 )

()

()

()

()

()

--

6
7

,
.

(2011),
.

,
./.

18 498

4 868 000

263,16

118

1 754 000

14 864,41

18 018

2 836 000

157,40

--

33 060

1 239 000

37,48

3730

1 027 000

275,34

6097

1 501 000

246,19

2297

1 008 000

438,83

19 618

944 000

48,12

1896

797 000

420,36

10

10 163

1 628 000

160,19

11

23 334

1 512 000

64,80

12

40 940

1 803 000

44,04

13

1861

90 000

48,36

14

5550

370 000

66,67

185 180

21 377 000

115,44

161

,
2006

1 626 218

()

1 580 909

()

798 781

477 812

347 026

--

252 588

--

182 394

137 565

()

135 619

10

114 761

()

349
1946 . ,

.
: 325 . 130,5 . .
-
.


: 90 . .
: , 12 ( , ,
, ), ( , , ), .
162

: -55, -62 -72, -1 -2, -152, -50, -60, -70 -80, -2, - ,
Fateh-110 ( ), 107, 122, 220 300 , 122, 130, 152 180 , - 82,
120, 160 240 , , , , ,
-, Milan,
-2, -3, -, 23 57 , Mohajer 3, Mohajer 4 Ababil.

-
: 16,5 . .
: 29 ( ,
-, , , , ).
- : (
- ) -29/ ( ) -23// ( ), - ( - )
-21// ( ), -23/ ( )
-22 ( ), -24 ( ),
L-39 Albatros ( ), - -24, -26 -76 ( ), - Falcon 20 Falcon 900 ( ),
134-3 ( ) -40 ( ), -25 ( ) SA 342L Gazelle ( ), -8 -17 ( ).

: 20 . .
: .
163

:
-200 , -75
-125 ,
1 2,
-125 -2, -1, -10,
- -, -
-1 -1.

-
: 4 . .
: - , . : ,
, , -, -.
- : 159, 771,
266, 1265, 1258, 16 205 205, 1400, Tir II ( ), .
10 ( -28 -14/).
, Noor ( ).

150 . , 100 . , (
) 50 . .

164

29
2014 ,

- (
-
-),
2016
-


( 2016
)

29
2014 ,

()


4
2003 ,

()

,
-, -,
-, -,
-
-, -

- (
-
-)

; , , ,
, ,

; ,


- -;

-
-

; ,

165

()

,
-, -,
- ;
, , ,
-

; ,

- ( )

; ,

-
-

()

;
-, -,
- .;

()

, -, -,
-,
-, - .;

; , , ,


- -

()


;
, ,
, , ,
--

- -


()

;
, ,
--

- ( , , , )
13

13-

, , ,

16

16-

46

46-

166

101

101-

, ,

, ,

- -

1-

( -);
,

; ,

- (
)

1-

( , --)
- (
)

(
)

;
, ,

;
--

- -

;
, --

( , , -)
-
-

167

;

-

- -

; -

18

18

- -

()

1-

;
, -
;

-
-


( )

1- ;
, -

7-

1- ;

1-

1- ;
-

1-

; -

;
-

-;

-

46

46-

;
-

;
-

168

;
-

;
-

;
-

-
-- -

;
-

;
, -

69 -

69-

;
-

11 -

11-

;
-

(
25- )

;
, -

169


-: http://web.archive.org/web/20130825094512/http://
www.1911encyclopedia.org/Turkey.
2
-: https://en.wikipedia.org/wiki/Zor_Sanjak.
3
-: http://www.pravenc.ru/text/180495.html.
4
 . .
, ., 2010, . 51.
5
 .
6
 . . ., . 149-154.
7
 . // XX .
1- . ., 1996,
.5571.
8
-: http://www.easttime.ru/countries/topics/3/7/55.html.
9
 .
10
Douglas Little (1990). Cold War and Covert Action: The United States and Syria, 19451958. Middle East Journal 44 (1).
11
-: http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=306&Itemid=326&lang=en.
12
-: http://www.easttime.ru/countries/topics/3/7/55.html.
13
. .. . . ., 2015. -: http://loveread.ec/
read_book.php?id=52344&p=40.
14
-: http://historicaldis.ru/blog/43071637652/Voennoe-sotrudnichestvoSSSR-s-Siriey.
15
-: http://www.easttime.ru/countries/topics/3/7/55.html.
16
Winkler, O. Demographic Developments and Population Policies in Baathist Syria //
Sussex Academic Press, 1999, p. 184.
17
-: http://historicaldis.ru/blog/43071637652/Voennoe-sotrudnichestvoSSSR-s-Siriey
18
 . -: https://syria360.
files.wordpress.com/2013/11/dia-syria-muslimbrotherhoodpressureintensifies-2.pdf
19
 . .
. ., 2002.
20
 .
21
-: http://historicaldis.ru/blog/43071637652/Voennoe-sotrudnichestvoSSSR-s-Siriey
22
 // , 10.12.2013.
23
 . , // Russianmiddleastcorner, Blog at
WordPress.com, 20.02.2015.
24
 .
25
 . - -
// , 1
(25), 2014, . 110.
26
 // , 1011.05.2010.
27
 . , // Russianmiddleastcorner, Blog at
WordPress.com, 20.02.2015.
28
 .
29
 .
// -, 2 (16), 2011, . 283.
1

170

 .
 . : //
, 28.03.2010.
32
 .
33
 .. . (.
. // , 26.01.2005).
34
 . -
// , 18.11.2009.
35
 . , , //
, 24.02.2005.
36
 // ., 24.04.2005.
37
 . -:
http://ria.ru/world/20120718/703003104.html.
38
 //
, 10.09.2013.
39

.
40
Saudi Arabia shuts embassy in Syria, withdraws staff as deaths mount // Al Arabiya,
14.03.2012.
41
Comment la CIA contrle la livraison darmes aux rebelles // Le Figaro, 28.06.2012.
42
In Shift, Saudis Are Said to Arm Rebels in Syria // New York Times, 26.02.2013.
43
Saudi Arabia and Qatar funding Syrian rebels // Reuters, 23.06.2012.
44
Report: Saudis sent death-row inmates to fight Syria // USA Today, 21.01.2013.
45
Barett, R. The Islamic State // The Soufan Group, 11.2014.
46

() // , 02.2015.
47
 . // ., 06.12.2013.
48
Factbox: Qatar, Iran share worlds biggest gas field // Reuters, 26.07.2010.
49
 2015 8% // . ,
11.01.2016.
50
 20002015 .
// , 25.06.2015.
51
Al Jazeera Journalist Explains Resignation over Syria and Bahrain Coverage // The Real
News, 03.20.2012.
52
Hashem, A. The Arab spring has shaken Arab TVs credibility // The Guardian,
03.04.2012.
53
Nusra leader: Our mission is to defeat Syrian regime // Al Jazeera, 28.05.2015.
54
SIPRI Arms Transfers Database, http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_
toplist.php.
55
Wezeman, P. Arms transfers to Syria // SIPRI Yearbook 2013, 28.05.2015.
56
Arms Shipments Seen From Sudan to Syria Rebels // New York Times, 12.08.2013.
57
FN6 missile shot down Syrian helicopter, Chinese made // YouTube, 06.03.2013.
-: https://www.youtube.com/watch?v=fEcXeMrOy2k.
58
Youssef N. Syrian Rebels Describe U.S.-Backed Training in Qatar // Frontline, 26.05.2014.
59
. , -: https://www.youtube.com/watch?v=lcN-C_IhHM0
https://www.youtube.com/watch?v=PlUtF5uTrmg.
60
GCC recognizes Syrias new opposition bloc // Al Arabiya, 12.11.2012.
61
Lunch with the FT: Sheikh Hamad Bin-Jaber al-Thani // Financial Times, 21.04.2016.
62
Blum, W. Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II, 2003.
63
Bolton, J. Beyond the Axis of Evil: Additional Threats from Weapons of Mass Destruction.
Lecture #743 on Missile Defense // The Heritage Foundation, 06.05.2002.
30
31

171

Syria could be next, warns Washington // The Guardian, 13.04.2003.


 .
66
Rumsfeld Warns Syria: Stop Assisting Iraq // Fox News, 28.03.2003.
67
Bush Accuses Syria of Harboring Senior Iraqis // International Herald Tribune,
13.04.2003.
68
U.S. Secretly Backed Syrian Opposition Groups, Cables Released By WikiLeaks Show //
Huffington Post. 17.04.2011.
69
Barack Obama renews US-Syria sanctions // BBC News, 04.05.2010.
70
U.S. Ambassador to Syria Leaves Damascus Amid Threats to Safety // New York Times,
24.10.2011.
71
US Authorizes Financial Support to Free Syrian Army // Ya Libnan, 28.07.2012.
72
C.I.A. Said to Aid in Steering Arms to Syrian Opposition // New York Times, 21.06.2012.
73
Obama says U.S. will recognize Syrian opposition // USA Today, 12.12.2012.
74
Secret CIA effort in Syria faces large funding cut // Washington Post, 12.06.2015.
75
Train-and-equip Syrian fighters held by Nusra: Pentagon // Anadolu, 05.08.2015.
76
Source: Obama approves arming Syrian rebels // USA Today, 14.06.2013.
77
ISIS forces launch multiple attacks on Kurdish territory in Iraq, officials say // CNN,
21.10.2014.
78
Covarrubias, J., Lansford T., eds. Strategic Interests in the Middle East: Opposition or
Support for US Foreign Policy. Aldershot and Burlington: Ashgate Publishing, 2007, p. 36.
79
Hollande: Cannot allow Assad regime to massacre its own people // BBC News,
29.05.2012.
80
France gives non-lethal military aid to Syrian opposition: PM // Al Arabiya, 22.08.2012.
81
France ready to punish those behind Syria gas attack // France24, 27.08.2013.
82
President Francois Hollande said on Thursday that France had delivered weapons to
rebels battling the Syrian regime of Bashar al-Assad a few months ago. // France24,
21.08.2014.
83
Syria conflict: UK to give extra 5m to opposition groups // BBC News, 10.08.2012.
84
Syria Rebels Aided By British Intelligence // Sky News, 19.08.2012.
85
Analysis: Syrias Assad faces growing rebel, foreign threat // Reuters, 27.06.2012.
86
Surveillance missions over Syria confirmed // Ministry of Defence, GOV.UK, 21.10.2014.
87
The Syrian opposition: whos doing the talking? // The Guardian, 12.07.2012.
88
Syria crisis: Cameron loses Commons vote on Syria action // BBC News, 30.08.2013.
89
 ., . : .: -,
2016 . . 17.
90
 // , 27.04.2016.
91
Staufenberg, J. Isis shows off currency with gold dinar coins worth 91 each in quest
for world domination // The Independent, 31.08.2015.
92
Mohammed A. ISISs Bureaus (Diwan), between structures of a state and sources to make
money // Raqqa is being slaughtered silently, 31.03.2016.
93
Loveluck, L. Islamic State sets up ministry of antiquities to reap the profits of pillaging //
The Telegraph, 30.05.2015.
94
 ., . . ., . 56.
95
 // . , 10.02.2016.
96
Pagliery, J. ISIS cuts its fighters salaries by 50% // CNN Money, 19.01.2016.
97
 29 2014 .
14-1424
- ( )
//
, 29.12.2014.
64
65

172

Roggio, B. Al Nusrah Front launches complex suicide attack in Syria // The Long War
Journal, 08.12.2012.
99
Sly, L. Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in Syria, Iraq //
TheWashington Post, 03.02.2014.
100
Weiss, C. Foreign fighter group pledges allegiance to Al Nusrah Front // The Long War
Journal, 13.06.2016.
101
Porter, G. Gulf allies and Army of Conquest // Al-Ahram, 28.05.2015.
102
Abouzeid, R. Time Exclusive: Meet the Islamist Militants Fighting Alongside Syrias
Rebels // Time, 26.07.2012.
103
Kumar, R., Rossomando J. IPT Exclusive: Jihad-Supporting Imam Raised Millions on U.S.
Fundraising Tour // The Investigative Project on Terrorism, 11.12.2013.
104
Lund, A. Abu Yahia al-Hamawi, Ahrar al-Shams New Leader // Syria Comment,
12.09.2015.
105
:
// Human Rights Watch, 02.11.2015.
106
Syrian Islamist group Jaysh al-Islam admits using banned weapons against Kurds
inAleppo // Russia Today, 07.04.2016.
107
Mamouri, A. Was Zahran Alloush really a moderate leader? // Al-Monitor, 14.01.2016.
108
Syria conflict: Islamist rebel named opposition chief negotiator // BBC News, 20.01.2016.
109
-: http://www.turkcebilgi.com/misak-i-milli-nedir-misaki-milli-kararlarinelerdir-ve-neden-imzalanmistir;
- .
110
-: http://forum.donanimhaber.com/m_104636616/tm.htm.
111

.
.
112
Demirta, S. Trkiyeden Msr ve Suriye politikalarna ince ayar // BBC Trke,
26.07.2013.
113
Turkish PM warns Syria against second Hama massacre // Worldbulletin News,
02.05.2011.
114
ngilterenin Suriyeye iletemedii mesaj Trkiye verecek // BBC Trke, 08.08.2011.
115
Mustafa, A. The Turkmen Reality in Syria // ORSAM Review of Regional Affairs No. 27,
June 2015, p. 4.
116
Heller, S. The Syrian Regime is Close to a Victory that Could Turn the War // VICE News,
05.02.2016.
117
Trk sava ua kayp // Ajanslar Haberleri Sabah nternet, 22.06.2012.
118
Suriye ile ilgili tehdit algmz deiti // BBC Trke, 26.06.2012.
119
Suriye tezkeresi Meclisten geti // NTV, 04.10.2012.
120
 // .,
05.10.2012.
121
 // ,
11.10.2012.
122
Derviolu, F., Ezer M., Kibritolu, M., Aktu U., elik R. Reyhanl cehenneme dnd //
Hrriyet, 11.05.2013.
123
Reyhanlya bombal saldr, 42 l var // Radikal, 11.05.2013.
124
F-16lar o anda havadayd // Hrriyet, 17.09.2013.
125
Trkiye Suriye uan drd // Al Jazeera Trk, 24.03.2014.
126
Glden ses kayd aklamas // Cumhuriyet, 28.03.2014.
127
 // , 29.11.2015.
-: http://novayagazeta.livejournal.com/4031861.html?thread=89167477
98

173

Davutolundan MT TIRlar aklamas: Vallahi de billahi de... // CNN Trk,


05.06.2015.
129
Erdoan, Gneyde de Kuzeyde de Krt devletine kar // Haber Diyarbakir, 26.06.2015.
130
Yksek askeri ura toplants sona erdi // Kanal B, 26.11.2015.
131
Turkey believed to invade Syria within the week // NEOnline, 01.07.2015.
132
Suru bombacs Emniyette terr phelisi olarak kaytlym! // T24, 23.07.2015.
133
Ankarann kara harekt mesajlar // Al Jazeera Trk, 11.11.2015.
134
Syria and Iraq motions expected to come to Parliament on Tuesday // Zaman,
29.10.2014.
135
ahin, A. Parliament passes mandate to send troops into Iraq and Syria // Daily Sabah,
02.10.2014.
136

,
. , . -: http://www.usak.org.tr/kose_
yazilari_det.php?id=2457&cat=326#.VmQZKb8y4rU.
137
, . -: http://www.usak.org.tr/kose_yazilari_det.
php?id=2458&cat=331#.VmQY6r8y4rU.
138
Ylmaz, M. 10 maddede matruka krizi // Zaman, 28.11.2015.
139
Davutolu: Uan vurulmas emrini bizzat ben verdim // Zaman, 25.11.2015.
140
Rus ua emirle mi vuruldu, pilotun inisiyatifiyle mi? // Radikal, 26.11.2015.
141
Davutolu: Uan vurulmas emrini bizzat ben verdim // Zaman, 25.11.2015.
142
NATO, Trkiye iin Akdenize uak ve sava gemileri gnderiyor // Hrriyet, 01.12.2015.
143
 , -24 // LifeNews,
24.11.2015.
144
ABD, Trkiyenin aklamasn teyit etti // Milliyet, 24.11.2015.
145
ABDden snr kapatn mesaj // Hrriyet, 02.12.2015.
146
Trakyadan Gneydouya tank sevkiyat // Dnya Blteni, 27.11.2015.
147
Barkey, H. Preventing Conflict over Kurdistan // Carnegie Endowment for International
Peace. Washington D.C., 2009.
148

// , 27.06.2016.
149
Cerablusu kim alacak? // Milliyet, 22.08.2016.
150
Cerablusa giren zel kuvvetlerin banda Zekai Aksakall var // CNN Trk, 24.08.2016.
151
Frat Kalkan son durum Erdoan dorulad TSK oraya giriyor // nternethaber,
19.09.2016.
152
Davutolu: Rusyann yaptrmlarn beklenmedik afet gibi deerlendirin // Zaman,
02.12.2015.
153
Rus ruletine kar Krfez dayanmas // Akam, 01.12.2015.
154
 20 // , 25.03.2011.
155
Syrian cabinet resigns amid unrest // Al Jazeera, 29.03.2011.
156
Assad appoints new governor for Daraa // Al Jazeera, 04.04.2011.
157
Syria unrest: Pro-Assad rallies in Damascus and Aleppo // BBC News, 29.03.2011.
158
 //
, 21.04.2011.
159
Myers, S., Shadid, A. U.S. Imposes Sanctions on Syrian Leader and Six Aides // The New
York Times, 18.05.2011.
160
Shadid, A. Syria Proclaims It Now Has Upper Hand Over Uprising // The New York
Times, 09.05.2011.
128

174

 .: Holliday, J. The Assad


Regime. From Counterinsurgency to civil war // Middle East Security Report 8, March
2013.
162
 . // ,
10.12.2015.
163
Syrian opposition moves towards setting up national council // The Guardian,
23.08.2011.
164
Alam, K. Why Assads Army Has Not Defected // The National Interest, 12.02.2016.
165
Sterling, J., Watson, I., Abedine, S. Syrian deserters strike military target // CNN,
17.11.2011.
166
 .: //
, 01.04.2013. -: http://bmpd.livejournal.com/490461.html.
167
Syria responds to Annans proposal; rebel stronghold of Idlib seized // CNN, 15.03.2012.
168
Meo, N. Dispatch: Syrians flee Assads helicopter gunships // The Telegraph, 11.03.2012.
169
 . //
., 18.07.2012.
170
 // .,
18.07.2012.
171
Harmer, C. Syrian Air Defense Force Attack on Turkish Reconnaissance Aircraft //
Institute for the Study of War Backgrounder, 11.07.2012.
172
 . // , 24.07.2012.
173
 // .,
09.01.2013.
174
Starr, B. U.S. officials: Syria using more accurate, Iranian-made missiles // CNN,
28.12.2012.
175
 : //
, 24.10.2012.
176
Ignatius, D. Al-Qaeda affiliate playing larger role in Syria rebellion // The Washigton
Post, 30.11.2012.
177
Khalaf R., Fielding Smith A. Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms // The
Financial Times, 16.05.2013.
178
Syrian rebels defy US and pledge allegiance to jihadi group // The Telegraph,
10.12.2012.
179
Terrorist Designations of the al-Nusrah Front as an Alias for al-Qaida in Iraq // Press
Statement by Victoria Nuland, Department Spokesperson, Office of the Spokesperson,
Department of State, Washington, DC, 11.12.2012.
180
Syria rebels capture northern Raqqa city // Al Jazeera, 05.03.2013.
181
Mouzahem, H. Internal disagreements could lead to al-Qaeda split // Al Monitor,
11.11.2013.
182
Hendawi, H., Abdul-Zahra, Q. ISIS is making up to $50 million a month from oil sales //
Associated Press, 23.10.2015.
183
 . // ANNA News, 15.08.2015.
184
 .
185
Alsalmi, A. Iran Sends Special Forces to Syria after Failure of IRGC // Asharq Al Awsat,
05.04.2016.
186
Israeli air strike on convoy on Syria-Lebanon border // BBC News, 30.01.2013.
187
Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21
August 2013 // United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical
Weapons in the Syrian Arab Republic, 13.09.2013.
161

175

S.J.Res.21 - 113th Congress (2013-2014). Authorization for the Use of Military Force
Against the Government of Syria to Respond to Use of Chemical Weapons // Sponsor:
Sen. Menendez, Robert [D-NJ] (Introduced 09/06/2013), Committees: Senate - Foreign
Relations, Latest Action: 09/10/2013 Motion to proceed to consideration of measure
made in Senate. (consideration: CR S6301-6304, S6307-6312, S6312-6321).
189
LaGrone, S. Pentagon: Destroyers to Stay Near Syria During Chemical Weapon
Negotiations // USNI News, 13.09.2013.
190
 // .,
11.09.2013.
191
 //
, 07.01.2014.
192
How Did Raqqa Fall to the Islamic State of Iraq and Syria? // SyriaUntold, 13.01.2014.
193
Facing Islamic State in Syria, U.S.-trained rebels await more help // Reuters, 02.12.2014.
194
Desbonnet, A. Tactical evolutions in Syria, 2011-2014 // Centre de Doctrine et
dEnseignement du Commandement, Cahier du RETEX, March 2015, p. 57.
195
Syria IS: Iraqi Kurdish Peshmerga forces cross into Kobane // BBC News, 31.10.2014.
196
 100- // -, 28.03.2015.
197
 , .: -: http://www.defense.
gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve.
198
 .
// , 10.09.2015.
199
: // , 23.03.2016.
200
 ,
.
201
Pro-Assad forces establish new brigade to combat rebels in Latakia // ARA News,
20.06.2015; Syrian Army Pushes Downhill towards Turkish Border // Fars News Agency,
29.02.2016.
202
140 Total ATGM launches in October 2015. -: https://justpaste.it/
OctoberATGM.
203
 -1 // , 22.10.2015. -:
imp-navigator.livejournal.com/388547.html; - - //
, 30.10.2015. -: imp-navigator.livejournal.com/391101.html.
204
 //
, 16.02.2016.
205
Syrian Army captures over 750 square km of territory in Latakia since October //
Al-Masdar News, 18.02.2016.
206
 // ,
12.11.2015.
207
Iran backs Assad in battle for Aleppo with proxies, ground troops // The Washington
Post, 19.10.2015.
208
-90 // , 20.12.2015. -:
imp-navigator.livejournal.com/406708.html.
209
Syrian army and allies breaks rebel siege of Shiite towns // Reuters, 04.02.2016.
210
 //
, 16.02.2016.
211
 , ,
, .
188

176


// ,
26.12.2015.
213
Iranian C-130 drops supplies into besieged Syrian enclave // IHS Janes Defence Weekly,
01.02.2016.
214
 // .,
18.11.2015.
215
Declaration of establishment by Syrian Democratic Forces // KurdishQuestion.com,
15.10.2015.
216
Assad troops hours from seizing Isis-held Palmyra // The Times, 24.03.2016.
217
 // YouTube, 13.03.2016. -: www.
youtube.com/watch?v=IjQ3HYTA9BU.
218
 // , 03.04.2016. -: impnavigator.livejournal.com/447201.html.
219
 //
, 31.03.2016.
220
 ,
, 6 // , 29.04.2016.
221
 // , 09.05.2016.
-: http://bmpd.livejournal.com/1890368.html.
222
LifeNews - //
LifeNews, 03.04.2016.
223
Exclusive: U.S.-backed Syria forces launch offensive for Manbij pocket U.S. officials //
Reuters, 01.06.2016.
224

(4 2016 .).
225
Four Iran army special forces troops killed in Syria: agency // Reuters, 11.04.2016.
226
-: http://www.irna.ir/mazandaran/fa/News/82064757.
227
 : -
// YouTube, 17.05.2016. -:
http://www.youtube.com/watch?v=zwQjdcyz0vc.
228
 - - //
., 12.05.2016.
229
 . - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201601140019?index=0&rangeSize=1.
230
 // ,
30.09.2015.
231
 .
232
Larrinaga, N.d. Russia deploys Su-35S fighters to Syria // Janes Defence Weekly,
03.02.2016.
233
 // , 02.02.2016. -:
http://afirsov.livejournal.com/135411.html
234
 .
235

-1 11.10.2015.
236
 -
, - de-la-mitrio.
livejournal.com.
237
 .
212

177

-
(18:00, 30
2015 .). -: https://www.youtube.com/watch?v=dJ3X8NhgV-Q.
239
-
(17:30, 19
2015 .). -: https://www.youtube.com/watch?v=zG41ptoaOIc.
240
 .
// , 26.09.2015.
241
 .
242
 : 10 // ,
17.11.2015.
243

// , 20.11.2015;
-
(17:00,
18 2015 .) https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6Ke2Ic5z5uk.
244
,

,
-
20.11.2015.
245
: -24 - //
, 24.11.2015.
246

-
(25 2015 .). -:
https://www.youtube.com/watch?v=KGlJFoIBKQw;
24 F-16
-24 // -
, 27.11.2015.
247

23 26 // -
, 26.11.2015.
248
OConnor S. Russia deploys additional Su-34s to Syria // Janes Defence Weekly,
11.12.2015.
249
 -
08.12.2015.
250
 - de-la-mitrio.livejournal.com.
251


15.01.2016.
238

178

 22 24
169 484
// -
, 25.01.2016;

468 1354 //
-
, 01.02.2016; 4 11
510 ,
1888 // -
, 11.02.2016; 10
16 444
, 1593
// -
, 16.02.2016.
253
 -35 // , 31.01.2016.
-: http://bmpd.livejournal.com/1710222.html.
254
 ., . // , 07.12.2015.
255
Ripley, . Russia operates Mainstay AEW&Cs over Syria // Janes Defence Weekly,
12.01.2016.
256
 . :
// , 30.06.2016.
257

// -
, 27.02.2016.
258


24.02.2016 27.02.2016.
259
 - de-la-mitrio.livejournal.com.
260
 -
? // , 27.02.2016. -:
http://galandeczp.livejournal.com/19443.html.
261

// , 01.03.2016.
262

15 // , 14.03.2016.
263
Binnie, J. Analysis: Russian air group in Syria remains a powerful force // Janes Defence
Weekly, 25.03.2016.
264
-28 -52 // , 17.03.2016. -:
http://bmpd.livejournal.com/1793623.html.
265
-28 // , 27.03.2016. -:
http://bmpd.livejournal.com/1813388.html.
266

14.03.2016.
267
 -28, , -
// , 13.04.2016.
268
 - // ,
09.07.2016.
269
 //
, 10.05.2016.
252

179

 -
13.07.2016, 14.07.2016 21.07.2016.
271
 -
15.07.2016.
272
 , Chariot // BBC News, 13.01.2012.
273
Alaed // , 20.07.2012.
274
 - russianships.info.
275
 . : // ,
06.09.2013.
276
 vs ( 12.12 ) //
, 10.08.2013, -: http://navy-korabel.livejournal.com/
3575.html
277
 . . // .,
15.07.2015.
278
-: http://turkishnavy.net/foreign-warship-on-bosphorus/russianmovements-in-2013
279
-: http://turkishnavy.net/foreign-warship-on-bosphorus/foreign-warshipon-bosphorus-in-2014.
280
-: http://turkishnavy.net/foreign-warship-on-bosphorus/foreign-warshipon-bosphorus-in-2015.
281
-: http://turkishnavy.net/foreign-warship-on-bosphorus/foreign-warshipon-bosphorus-in-2016.
282
 // -,
28.07.2014.
283
 // Reuters, 29.09.2015.
284
 . // , 07.12.2015;
- turkishnavy.net.
285
 - turkishnavy.net.
286
-: http://imp-navigator.livejournal.com/385307.html.
287
-: http://bmpd.livejournal.com/1546455.html.
288
 .
289
 . //
, 22.02.2016.
290
 - turkishnavy.net.
291
 . . // .,
15.07.2015.
292

// , 22.02.2016.
293
 .
294
 .
295
 . ? // ,
25.02.2016.
296
 ., . . //
-, 29.02.2016.
297

// -
, 24.02.2016.
298
 .
270

180


// -
, 27.02.2016.
300
 .
301
: , , //
, 24.02.2016.
302
 : // ,
24.02.2016.
303
 . //
, 24.02.2016.
304
 ., . . //
-, 29.02.2016.
305
 .
306
 ., ., ., ., ., .
.
// ,
15.03.2016.
307
 //
, 17.03.2016.
308
 . :
// , 15.04.2016.
309
: //
, 29.04.2016.
310
 .
311
 .
312
: , //
, 04.05.2016.
313

// , 30.05.2016.
314
 .
315

// -
, 20.05.2016.
316
 .
317
.

. -: http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm.
318

// ., 09.07.2016.
319
 . -223
// , 14.07.2016.
320
 -223
-, - //
- ,
11.08.2016; -223

// -
, 14.08.2016.
299

181

 -223 -34, ,
// -
, 16.08.2016;
-34

-- // -
, 17.08.2016; -223
-34

-- // -
, 18.08.2016.
322

-
// -
, 19.08.2016.
323
.

. -: http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm;
- // ,
01.07.2016; , -21 //
REN-TV, 14.07.2016; , ,
... // , 02.09.2016.
324

(17 2016 .) //
-
, 17.09.2016.
325
 -
// -
, 15.07.2016.
326

// -
, 27.02.2016.
327
 .
328

// , 16.06.2016.
329

- //
- ,
01.08.2016.
330


// -
, 30.03.2016;
// -
, 01.04.2016.
331
 .
332
 // , 20.05.2016.
333
 //
- ,
10.06.2016; .
// , 10.06.2016.
321

182

: //
, 01.10.2015.
335
 : // Asia-Plus,
31.05.2015.
336
 // .,
18.05.2015.
337
 . :
? // , 07.09.2015.
338
 : // Expert Online, 28.09.2015.
339
 .
340
 15 // .,
12.03.2013.
341
 //
., 16.10.2015; -
//
- ,
15.07.2016.
342
 321 // ,
17.11.2015.
343

// , 17.06.2016.
344
: //
, 14.07.2016;
// , 14.07.2016;
, // ,
14.07.2016;
// , 14.07.2016.
345
 2011
(. Central Bureau of Statistics of Syria, Yearbook 2011. -:
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter1/Introduction1.htm).
346
Syria Demographics Profile 2014. -: http://www.indexmundi.com/syria/
demographics_profile.html.
347
 .
348
 .
349
The Military Balance 2016. Syria // The International Institute for Strategic Studies
(IISS). London: Routledge, February 2016, pp. 353-355.
334

183

.., .., ..,


.., .., ..,
.., .., ....

..
..
..
..

26.09.2016
70100/16. .
. . . 11,5. 300 .
206
-
125047,. , 3- - ., . 24, . 5
www.cast.ru


127055,. , ., . 5