Вы находитесь на странице: 1из 6

Gii thiu v cng ty:

Lch s hnh thnh: 1994 bt u xut hin, 2000 m rng, 2002 thnh cng ty CP, 2004,

Quy m: 1000 nv, doanh thu: 480 t 2016, mc tiu 1000 t 2017, 5 vp i din, 3 trung
tm
Cc gii thng t c: hun chng lao ng hng 3, cc gii thng khc
Tm nhn: phn mm ph bin nht, to ra cc sp thc y nng sut
Gi tr ct li: tin cy tin ch tn tnh
Sn phm: phn mm qun l trng hc, h tch, doanh nghip, ti sn, khi hnh chnh
s nghip, doanh nghip hp nht, k khai thu, qun l nh hng ,
Hot ng vn th m: bng , cu lng, v.v
Ch i ng: ti chnh & phi ti chnh, khm sc khe nh k. Thu nhp bnh qun
trong top cc cng ty trong cng lnh vc, thng sng kin. Gii thng Gu vng: nv
xut sc trong nm, Huy chng sng to. Thng nv xs 6 thng
C cu t chc: hi ng qun tr, tng gim c, cc vp, trung tm
Vp tng cng ty: 7 phng chc nng: phng hnh chnh, phng quan h cng ng, ban
ti chnh, ban ISO, ban qun l sn phm, phng cng ngh thng tin, ban qun l th
trng
Trung tm pht trin phn mm: ban gim c; ban chuyn gia, ban qun l d n doanh
nghip, qun l d n hnh chnh s nghip, qun l c nhn, m bo cht lng, h tr
khch hng, v.v
Vp i din: 5 vp trn ton quc: trung tm hnh chnh s nghip, kddn, cloud dn, h c
th, hc tng hp
Quy nh ca cng ty:
1. Tip nhn y h s
2. Th vic: 85% mc lng
3. Chnh thc: t yu cu
- Tc phong: thi gian lm vic: 44h, 8-12h,13h30 17h30, n trc 5p
- n mc: ng phc t t2-6, tr th 7, s kin ng phc, d ngoi, team building, eo
th ra vo cng ty

- Ngh php: 12 ngy/nm trong 12 thng, 5 nm kn + 1 ngy php, ngh theo lut. Ngh
ko lng theo ph duyt
- Kim sot truy cp: Ko chia s ti nguyn c nhn, ko vit ra giy, ko gi mk truy cp
dng tn, th, ko dng chung
- Lock my tnh khi ra ch ngi, log out, t mk, cc ni my in phi c gim st
- Ko ti sn thng tin khu vc lm vic, ko li giy t nhy cm khu vc in n,
ct ti liu ng ch sau khi s dng, kha t sau khi sd v ct kha ni an ton
- Ko t bt tt my tnh ko thuc quyn s dng.
- Ko cm thit b ngoi vi vo thit b cng ty
- ko kt ni my tnh vo mng ni b
- ko quay phim, chp nh ti t phn mm
- Mang ti sn cty ra ngoi phi ngh vs gim c vp
- Phi backup, xa d liu khi i bo hnh, mang i sa, tho th nh khi mang thit b i
sa cha, kim tra thit b trn xe
- Trt t vs chung: dn vs nh k cui gi lm, b rc ng ni quy nh, k li bn gh
khi kt thc hp
- Nghim cm: ht thuc, mc cc thit b in, cht d chy gn dy in, v.v
- Quyn s hu:
+ i vs hnh nh: thuc s hu cty
+ i vs sp: t tn tp, cng b tp, bo v tp
- Khen thng k lut: khen thng thng, 6 thng, t xut, sng kin, gu vng
- K lut: sa thi khi trm cp, tham , nh bc, sd ma ty, ti phm nhiu ln quy nh,
b vic 5 ngy cng dn. Nhc nh: chi tr chi, h hng ts, vng mt, lm vc ring,
mc sai p, ko tun th quy trnh, gy nh hng ni b, vi phm vs chung. Ngh vic
phi thng bo trc v bn giao cng vic
- Phc v kh: l php, n cn, chu o vs khch hng. Nhng lv ko thuc pv ca mnh th
tm cch gii p cho KH. Lng nghe, cam kt phn hi vs KH.
- Giao tip:

S mnh v tm th ca nhn vin kinh doanh misa


1. Tm nhn, s mnh, gi tr ct li:
- Tm nhn: Bng nhng n lc trong khoa hc, CN v i mi trong qun tr, MISA
mun tr thnh cng ty c phn mm v dch v c s dng ph bin nht trong nc
v quc t
- S mnh: S mnh ca MISA l pht trin cc sn phm v dch v phn mm gip
khch hng thc hin cng vic c theo phng thc mi hiu qu hn, tit kim hn
nhm thay i nng sut v hiu qu khng ch mt c nhn, t chc m cn gp phn
thc y nng sut hiu qu ca t nc
- Gi tr ct li: Tin cy - tin ch - tn tnh
2. Mc tiu chin lc n 2017:
- MISA l doanh nghip s 1 VN v cung cp sp, dch v phn mm v lnh vc qun l,
gio dc trn nn tng m my v di ng
- Doanh s t 1.000 t/nm, 2016 t 480 t (HCSN: 270, DN: 162, Cloud: 38, HCT:
10), mc tiu nm sau: 750 t
3. S mnh v tm th ca NVKD:
3.1. S mnh KD ca MISA:
- Mang li sp hu ch cho KH:
+ Gip KH gii quyt kh khn trong cv
+ Gip KH nng cao nng sut & cht lng cv
- Thay i nng sut, cht lng ca 1 ngnh, mt quc gia & th gii
3.2. Chc nng, nhim v ca NVKD
Cho hng => Bn hng => PT th trg
3.3. Cng vic thit yu:
- Tm kim v thuyt phc KH mua hng
- Hng dn, o to v h tr KH s dng thnh tho sp
- Chm sc KH KH khai thc ti a li ch ca sp mang li gi tr cao nht cho KH
3.4. Vn ha k lut l nn tng:

- VH K lut l thi quen k lut ca tp th k lut: VH k lut <=> Hnh ng <=>


Con ngi
- Hnh ng k lut: hnh ng vi quyt tm cao t nng sut, cht lng v tin
tt nht
- Con ngi k lut: L tng <=> Cam kt <=> Hc hi <=> on kt
+ L tng: (2)C nim tin vo lnh o, qun l; (1)C nim tin vo gi tr ct li ca
cty; (3)C nim tin vo t tng ct li ca cty
+ Cam kt: Quyt tm hon thnh cv vi kq tt nht; Ko li bc trc kh khn; Ko hi
lng, tha mn
+ Hc hi: Hc cp trn <=> Hc ng nghip <=> Hc cp di <=> T hc <=> Thay
i bn thn
+ on kt: sc mnh tng ns
- T cht KD gii: T ho v sp cty => Nm c sp => Nm c cch bn hng =>
Thi tt => K nng tt
3.5. Tm th:
- Lun sn sng
- Cho hng mi lc mi ni
- T vn kp thi khi pht hin nhu cu mua sn phm hoc hi lng ngay c khi cha
ng mua sn phm

- Mc tiu
1. Gip nvkd bit c KH khi DN c nhng lnh vc no, trong tng lnh vc th c
nhng ngnh ngh no in hnh, mi ngnh ngh c nhng c im v nghip v k
ton c th g gii thiu cho KH
2. Gip NVKD bit c vi tng quy m t chc b phn KT ti DN cn trin khai theo
m hnh no, phn quyn tng vai tr KT

- Cc lnh vc ca MISA: Thng mi, Dch v, Xy lp, Sn xut


- Cc ngnh ngh in hnh ca lnh vc Thng mi:
1. KD dc phm
2. KD thc phm
3. KD ha cht
4. KD ha m phm
5. KD t, xe my
6. KD thit b (in my, y t)
7. KD g, nhm, knh, ni tht, ...
8. KD st thp
9. KD vt liu XD
10. KD vn phng phm
11. Kinh doanh gas
12. KD mt hng ung (ru, bia,...)
13. KD BDS
14. KD mt hng giy da, may mc
15. KD xng du
- c im chung ca DN thng mi
1. c im chung
- Mua hng ha trong nc hoc nhp khu sau bn li cho ca hng, i l, ngi
tiu dng

- Thi im ghi nhn doanh thu l thi im bn giao quyn s hu hng ha cho KH
2. Nhu cu qun l
Starter: di 1.000 chng t
Enterprise: trn 2.000 chng t
Professional
Standard