You are on page 1of 4

BACO/ ATTITUDE

COMPETENTIE

OMSCHRIJVING

B3/ Inhoudelijk

CULTURELE
ZELFKENNIS

Ik heb zicht op mijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld, en kan dit


relateren aan andere zienswijzen.

A3/ kritische
ingesteldheid

CULTURELE
ONTVANKELIJKHEID

Ik kan luisteren naar de visie, de ervaringen en de deskundigheid van de


ander en aanvaardt tevens de relativiteit van mijn eigen visie en ideen.

B10/
cultuurparticipant

CULTURELE KENNIS

Ik verwerf actief kennis over andere culturen en wendt deze kennis in een
aangepaste manier aan met respect voor de uniciteit van iedere
individuele persoon. Ik ben hierbij op mijn hoede voor elke vorm van
discriminatie en veralgemening.

B5/ innovator onderzoeker

CREATIVITEIT
TONEN

Ik bedenk innovatieve oplossingen voor problemen.

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

expert

ZELFSCORE

In een eerste fase vul je onderstaand sjabloon in waarbij je jezelf scoort ten opzichte van de opgesomde competenties.
Binnen deze module geven we je de kans om te werken aan een aantal competenties en attitudes die zich situeren op het vlak van omgaan met diversiteit,
informatie- & onderzoeksvaardigheden en interculturaliteit. Doorheen het semester krijg je de kans om deze competenties verder te verwerven of aan te scherpen.
Om dit op een bewuste manier te doen werken we hierbij met een zelfscreening.

ORINTEREN OP MENS EN WERELD

< ZELFSCREENINGSINSTRUMENT >


1

B5/ innovator onderzoeker

ANDERE
PERSPECTIEVEN
ONDERZOEKEN

Ik sta open voor alternatieve ideen en meningen. Ik ben bereid om


personen, contexten en gebeurtenissen vanuit verschillende
perspectieven te belijken.

A8/ flexibiliteit

ZICH FLEXIBEL
OPSTELLEN

Ik stel me flexibel op in verschillende contexten en nieuwe situaties.

A6/ zin voor


samenwerking

SAMENWERKEN EN
NETWERKEN

Ik kan duidelijk communiceren en functioneer in teamverband. Ik kies


hierbinnen voor dialoog en samenwerking.

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

BACO/ ATTITUDE

COMPETENTIE

OMSCHRIJVING

B3/ Inhoudelijk

CULTURELE
ZELFKENNIS

Ik heb zicht op mijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld, en kan dit


relateren aan andere zienswijzen.

A3/ kritische
ingesteldheid

CULTURELE
ONTVANKELIJKHEID

Ik kan luisteren naar de visie, de ervaringen en de deskundigheid van de


ander en aanvaardt tevens de relativiteit van mijn eigen visie en ideen.

B10/
cultuurparticipant

CULTURELE KENNIS

Ik verwerf actief kennis over andere culturen en wendt deze kennis in een
aangepaste manier aan met respect voor de uniciteit van iedere
individuele persoon. Ik ben hierbij op mijn hoede voor elke vorm van
discriminatie en veralgemening.

B5/ innovator onderzoeker

CREATIVITEIT
TONEN

Ik bedenk innovatieve oplossingen voor problemen.

B5/ innovator onderzoeker

ANDERE
PERSPECTIEVEN
ONDERZOEKEN

Ik sta open voor alternatieve ideen en meningen. Ik ben bereid om


personen, contexten en gebeurtenissen vanuit verschillende
perspectieven te belijken.

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

expert

ZELFSCORE

Ben je gegroeid in onderstaande competenties en hoe uit zich dat?


Welke competenties vragen nog extra aandacht? Hoe kan je dit aanpakken?
Welke uitdaging zou je jezelf willen geven om nog sterker te staan op vlak van onderstaande competenties?

In het tweede deel (op het eind van dit semester) vul je het sjabloon een tweede keer in en sta je stil bij je evolutie tijdens dit semester aan de hand van deze
onderstaande vragen:

A8/ flexibiliteit

ZICH FLEXIBEL
OPSTELLEN

Ik stel me flexibel op in verschillende contexten en nieuwe situaties.

A6/ zin voor


samenwerking

SAMENWERKEN EN
NETWERKEN

Ik kan duidelijk communiceren en functioneer in teamverband. Ik kies


hierbinnen voor dialoog en samenwerking.

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker

nnovator
derzoeker
r B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
B5/
innovator
innovator
- B5/
onderzoeker
innovator
- B5/
onderzoeker
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
B5/
- onderzoeker
innovator
- onderzoeker
- onderzoeker