You are on page 1of 12

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


DUNIA MUZIK TAHUN 1
KOGNITIF (TEORI)
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
2

BAND 3
5

BAND 4
5

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


DUNIA MUZIK TAHUN 1
NYANYIAN
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
2

BAND 3
4

BAND 4
6

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


DUNIA MUZIK TAHUN 1
ALAT MUZIK
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
5

BAND 4
7

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
KESIHATAN FIZIKAL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
3

BAND 4
9

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
1

BAND 3
3

BAND 4
8

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
KESIHATAN PERSEKITARAN
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
5

BAND 4
4

BAND 5
3

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA INGGERIS TAHUN 2
LISTENING AND SPEAKING
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
2

BAND 3
4

BAND 4
4

BAND 5
2

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA INGGERIS TAHUN 2
READING
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
1

BAND 3
3

BAND 4
8

BAND 5
0

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA INGGERIS TAHUN 2
WRITING
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 12

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
2

BAND 3
1

BAND 4
7

BAND 5
2

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA TAMIL TAHUN 3
MENDENGAR DAN BERTUTUR
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 6

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
1

BAND 4
2

BAND 5
3

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA TAMIL TAHUN 3
MEMBACA
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 6

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
1

BAND 4
2

BAND 5
3

BAND 6
0

GRAF PEREKODAN BULAN OKTOBER

TAHAP PENGUASAAN BAND MURID


BAHASA TAMIL TAHUN 3
MENULIS
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND6

JUMLAH MURID : 6

BAND
BILANGAN
MURID

BAND 1
0

BAND 2
0

BAND 3
1

BAND 4
3

BAND 5
2

BAND 6
0