You are on page 1of 2

Nome:

Jogador:
Crnica:

Natureza:
Essncia:
Comportamento:

Atributos

Fsicos

Sociais

Tradio:
Conceito:
Cabala:
Mentais

Fora________OOOOO Carisma_______OOOOO Percepo______OOOOO


Destreza_______OOOOO Manipulao____OOOOO Inteligncia_____OOOOO
Vigor________OOOOO Aparncia______OOOOO Raciocnio_____OOOOO

Habilidades

Talentos

Ofcios_______OOOOO
Conduo______OOOOO
Etiqueta_______OOOOO
Armas de Fogo___OOOOO
Meditao______OOOOO
Armas Brancas___OOOOO
Performance_____OOOOO
Furtividade_____OOOOO
Sobrevivncia____OOOOO
Tecnologia_____OOOOO

Conhecimentos
Acadmicos_____OOOOO
Computador_____OOOOO
Cosmologia_____OOOOO
Enigmas_______OOOOO
Investigao_____OOOOO
Direito_______OOOOO
Lingustica_____OOOOO
Medicina______OOOOO
Ocultismo______OOOOO
Cincias_______OOOOO

Correspondncia__OOOOO
Entropia______OOOOO
Foras_______OOOOO

Vida________OOOOO
Matria_______OOOOO
Mente_______OOOOO

Primrdio______OOOOO
Esprito_______OOOOO
Tempo_______OOOOO

Antecedentes
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO

Arete
O O O O O O O O O O

Prontido______OOOOO
Esportes_______OOOOO
Conscincia_____OOOOO
Briga ________OOOOO
Esquiva_______OOOOO
Expresso______OOOOO
Intimidao_____OOOOO
Liderana______OOOOO
Manha_______OOOOO
Lbia________OOOOO

Percias

Esferas

Outras Caractersticas
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO
___________OOOOO

Vantagens
Fora de Vontade
O O O O O O O O O O

Quintessncia

Vitalidade
Escoriado
Machucado
Ferido
Ferido Gravemente
Espancado
Aleijado
Incapacitado

0
-1
-1
-2
-2
-5

Ressonncia
Dinmica______OOOOO
Entrpica______OOOOO
Esttica_______OOOOO
Experincia
Paradoxo

Qualidades & Defeitos


Qualidade

Tipo

Custo

Defeito

Tipo

Custo

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

______
______
______
______
______
______
______

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

______
______
______
______
______
______
______

Magia

Efeitos Preferidos

Rotinas

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Combate

Manobra/Tcnica de D Teste Dificuldade

Arma

Dano/Efeito

Dano Dificuldade Alcance Cadncia Pente Ocultabilidade

Armadura:

_______________
_______________
_______________
Estilo de D:

_______________
_______________