Dlui Valeriu Didencu

,
Secretar al Consiliului Municipal Chișinău
Dlui Dorin Chirtoacă,
Primar general al mun. Chișinău
Fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău:
Partidului Liberal
Partidului Democrat din Moldova
Partidului Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova”
Partidului Politic ”Partidul Nostru”
SOLICITARE
La 1 februarie 2016, viceprimarul Nistor Grozavu a anunțat că în locul
Cinematografului Gaudeamus (Vasile Alecsandri 4) se propune o nouă construcție – un
bloc rezidențial cu 14 etaje. Reprezentanții primăriei ne asigură că noua construcție va fi
dotată cu săli de cinematograf și alte spații publice. Chiar dacă proiectul nu a fost
avizat încă de Consiliul Municipal Chișinău și construcția nu are autorizație, în vara
anului 2016 compania SC „Cristivlad” căreia îi aparține terenul, a anunțat deja printr-un
panou informativ despre vânzarea apartamentelor în viitorul bloc.
La 19 august 2016, Primăria Chișinău a autorizat demolarea cinematografului
pentru viitoarea construcție. Argumentul de bază este că acest teren este în proprietate
privată și din acest motiv proprietarul este în drept să utilizeze terenul după propriile
considerente.
La 24 septembrie 2016 au avut loc consultații publice, inițiate de un grup de
consilieri municipali, la care au participa cetățeni, consilieri municipali, activiști,
reprezentanți ai mediului cinematografic, dar și Nicolae Drăgan, reprezentantul
companiei „Cristivlad”. Nicolae Drăgan a explicat că decizia de a demola
cinematograful are drept motiv principal nerentabilitatea acestuia. Totodată, dl. Drăgan
a promis că nu va începe demolarea dacă se identifică o altă soluție și a acceptat să
participe la dialog cu specialiști, autorități, consilieri municipali și societatea civilă.
Considerăm că aceasta este o oportunitate de a ne face auziți și de a exprima
poziția noastră pentru a salva cinematograful Gaudeamus. Cinematograful
Gaudeamus trebuie să rămână intact din următoarele considerente:
- Infrastructura culturală lipsește în Chișinău, iar rețeaua de cinematografe a
scăzut de la un număr de 14 cinematografe la doar 4 cinematografe active din care doar
două prezintă filme necomerciale. Împreună cu cinematograful Odeon, Gaudeamus este
unicul loc în care se putea privi filme necomerciale, se derulau zilele filmelor naționale
care erau vizionate de spectatori numeroși. Rețeaua de cinematografe existentă la
moment în Chișinău propune doar filme comerciale, cu bilete scumpe care nu sunt
accesibile pentru o mare parte din locuitorii capitalei. Festivalurile de film, tinerii

1

producători de film, artiștii în general duc lipsă de spațiu unde își pot proiecta producțiile.
Este inadmisibil pentru o capitală de 800,000 locuitori să rămână un singur spa țiu de
proiecție de filme.
- Cinematograful Gaudeamus face parte din patrimoniul arhitectural al lui
Valentin Voițehovschi, un arhitect de origine poloneză care a proiectat în orașul Chișinău
numeroase clădiri rezidențiale, administrative, culturale. Lucrările lui îmbină arhitectura
social-modernistă cu elemente clasice și folcloristice. Patrimoniu înseamnă nu doar
conace și vile urbane din sec. XIX, ci și clădirile create cu 50-60 ani în urmă. În pofida
conotațiilor politice, noi, cetățenii de astăzi suntem cei care oferim sens clădirilor, iar în
Cinematograful Gaudeamus vedem în primul rând o instituție culturală care trebuie să-și
continue funcțiile lăsînd la o parte decorațiile ideologice. Considerăm oportună
includerea clădirii Cinematografului Gaudeamus în registrul Monumentelor de
importanță locală.
- Susținerea financiară a cinematografului. În cadrul discuțiilor publice din 24
septembrie 2016, consilierul Municipal Alexandr Odințov a propus examinarea
posibilității alocării unor fonduri din bugetul municipal pentru menținerea
cinematografului. De asemenea s-ar putea apela și la alte fonduri și să fie organizată o
campanie de promovare a cinematografului și a evenimentelor care ar putea aduce
fonduri suplimentare pentru funcționarea cinematografului.
În acest context devine necesară promovarea unor abordări sistemice față de
infrastructura și politicile culturale din Chișinău. Orașul încă nu dispune de o strategie
culturală ce ar stabili prioritățile de finanțare publică a instituțiilor și inițiativelor
culturale, direcțiile de investiții în infrastructura culturală. Direcția Cultură a primăriei
mun. Chișinău nu are încă un program de granturi și finanțare a inițiativelor culturale
independente, Aceste lucruri ar permite planificarea unor activități culturale, oferirea
posibilității pentru organizațiile și inițiativele culturale să obțină resurse pentru a
desfășura activități, inclusiv în spații precum Cinematograful Gaudeamus.
Credem că e absolut necesar ca Consiliul Municipal Chișinău să ceară Direcției
Cultură elaborarea, în colaborare cu societatea civilă, cetățenii și mediul de experți a unei
strategii culturale pe termen mediu și lung (5-10 ani) în baza principiilor echității,
incluziunii, transparenței.
- Interesele cetățenilor. Primăria Chișinău și consilierii municipali sunt cei care
trebuie să reprezinte interesele cetățenilor, iar în cazul de față în interesul întregii
comunități este funcționarea cinematografului în care se derulau filme alternative,
naționale, la care aveau acces toate categoriile de cetățeni. Construcția unui bloc locativ
servește doar interesele investitorilor și a celor ce își vor putea permite procurarea unui
apartament nou. Locuitorii orașului Chișinău doresc infrastructură culturală, acces la
cultură și respectarea bunurilor și intereselor comune.
- Din punct de vedere urbanistic amplasarea a 2 blocuri cu 14 nivele ar bloca
traficul in zona Telecentru și ceea ce-i mai grav, ar demola unicul spațiu public care mai
poate fi amenajat drept un centru al cartierului Telecentru. Zona cinematografului
Gaudeamus reprezintă unicul spațiu public de la Telecentru, care ar putea oferi o

2

alternativă de recreere, petrecere a timpului liber, participare la activități culturale,
practicarea sportului (vezi zona Memorialului Eternitate), fără să fie nevoie să te
deplasezi în centrul orașului - este unica zonă care ne-a mai rămas și ar trebui să o
păstrăm așa, și să o dezvoltăm în sensul unui spațiu public multifuncțional. Amplasarea
unui bloc în locul cinematografului ar sufoca această zonă și ar anula posibilitatea
dezvoltării ei ulterioare în sensul menționat mai sus. Provocarea cea mare este cum să
decentralizăm orașul Chișinău, să avem cartiere active cu spații multifuncționale
amenajate corespunzător în fiecare cartier.
- Zona Telecentru este deja suprasaturată de blocuri locative. De exemplu, în
imediata apropiere a cinematografului, pe str. V. Alecsandri cu doi ani în urmă a fost dat
în exploatare un complex de blocuri rezidențiale (compania de construcții Gonvaro Com),
iar între str. Gh. Asachi și șos. Hîncești recent a început construcția unui altui complex de
blocuri (compania Dansicons). Totodată, conform datelor oferite de Biroul de Statistică,
în anul 2015 au fost vândute doar 30% din apartamente din majoritatea blocurilor. În
circumstanțele în care populația orașului se diminuează, iar blocurile noi construite stau
cu 70% nevândute, nu există nici o necesitate de a construi alte blocuri noi.
- Schimbarea Planului Urbanistic Zonal. Pentru a autoriza construcția acestui
bloc este necesară schimbarea PUZ-ul care prevede construcția unui nod rutier de la
cercul giratoriu de lângă cinematograf ceea ce ar facilita deplasarea în această zonă. Dacă
acest nod nu se va construi, iar pe lângă aceasta va mai apărea un bloc, atunci zona va fi
supraaglomerată pentru ani buni înainte.
- Cinematograful – proprietate privata? La moment terenul pe care se află
cinematograful se află în proprietatea privată a companiei „Cristivlad”. Solicităm ca
organele competente (Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție) să verifice în ce
condiții și dacă au fost respectate toate prevederile legale atunci când cinematograful a
fost transferat din proprietate publică în proprietate privată.
- Sarcina pusă pe zonă. O construcție nouă implică infrastructură de apă,
canalizare, gaze naturale, mijloace de transport, ceea ce pune o sarcină adițională pe
structurile existente. Nu s-a făcut nici un studiu de fezabilitate ce demonstrează că zona
respectivă este în stare să reziste unui nou volum de solicitări. Totodată, blocurile
planificate aici, cât și altele care au apărut în zonă, nu prevăd infrastructură socială și
publică, nu sunt construite grădinițe, școli, instituții medicale noi, ci iarăși va constitui o
sarcină suplimentară pe instituțiile deja existente.
Din motivele enumerate mai sus solicităm:
1. Examinarea posibilității includerii clădirii Cinematografului Gaudeamus în
registrul monumentelor de importanță locală.
2. Examinarea posibilității acordării unei susțineri financiare a cinematografului,
identificarea unor modalități prin care Direcția Cultură dar și alte subdiviziuni municipale
(DETS etc) să includă în programul lor desfășurarea unor evenimente cultural-artistice
sau educaționale la Cinematograful Gaudeamus.

3

3. Demararea procesului de elaborare a unei strategii culturale pentru municipoul
Chișinău pe termen mediu și lung (5-10 ani) în baza principiilor echității, incluziunii,
transparenței. Această strategie ar include și un plan de conservare și reabilitare a
infrastructurii culturale (clădiri, spații, monumente etc).
4. Sesizarea organelor de anchetă (Curtea de Conturi, Centrul Național
Anticorupție) care trebuie să verifice în ce condiții și dacă au fost respectate toate
prevederile legale atunci când cinematograful a fost transferat din proprietate publică în
proprietate privată.
5. Examinarea posibilității de răscumpărare, din surse din bugetul public, a
clădirii Cinematografului Gaudeamus și revenirea ei în domeniul proprietății publice.
Despre rezultatul examinării prezentei cereri, solicităm să fiu informat în modul și
termenul prevăzut de legislația în vigoare.
Chișinău, 29 decembrie 2016.
Adresa pentru corespondență:
MD 2012, Chișinău
Bd. Stefan cel Mare, 134, CP 225.
Vitalie SPRÎNCEANĂ

LISTA SEMNATARILOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vitalie Sprînceană, Chișinău
Maria Axenti, Chișinău
Bejenari Sergiu, Chisinau
Ana Dabija, Chișinău
Cabac Elena, Chișinău
Adrian Plesca, Chisinau
Valeria Stanilesco, Chisinau
Alexandru Manoli, Chisinau
Victor Baciu Chisinau
Grigore Petrenco, Chisinau
Andrei Vatamaniuc, Chisinau
Cristina Celan, Chisinau
Alexandru Munteanu, Chisinau
Victoria Vechiu, Chisinau
Mironic Tatiana, Chisinau
Oleg Postovanu, Chisinau
Ala Cioban, Chisinau
Galina Bostan,Chisinau
Veaceslav Albina, Chisinau
Jurminskaia Natalia, Chisinau
Alexandru Coica, Chisinau
Viorica Tătaru, Chișinău

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Irina Popuşoi, Chişinău
Gheorghe Iordachi, Strășeni
Natalia Morari, Chisinau
Rusu Stefan, Chisinau
Petru Negura, Chisinau
Emmanuel Samson, Chșinau
Anastasia Topala, Chisinau
Victor Burac, Chisinau
Sergiu Sau, Ungheni
Sorina Cerneavschi, Chisinau
Leonid Gincu, Chisinau
Marandiuc Radu, Chișinău
Mihaela Marcoci, Chișinău
Ilya Trombitsky, Chișinău
Evghenii Pitica, Chișinău
Bosenko Liubovi, Chișinău
Fistik Corina, Chișinău
Valentin Lozovanu, Chișinău
Grosu Vadim Chișinău
Raisa Răzmeriță, Chișinău
Volosina Tatiana, Chisinau
Stepaniuc Victor, Chisinau
Teodor Ajder, Varșovia
Ion Ungureanu, Chisinau

4

47.
Alisa Bauchina, Chisinau
48.
Тамила Мирошниченко,
Chișinău
49.
Tatiana Dumbrava, Nisporeni
50.
Anna Vasina, Chișinău
51.
Vladimir Us, Chișinău
52.
Lepadatu Remus, Chisinau
53.
Maria Sava, CHISINAU
54.
Domnica Bîrcă, Chişinău
55.
Vladimir Bobu, Chisinau
56.
Vitalie Procopciuc, Chisinau
57.
Victoria Apostol, Chisinau
58.
Vladimir Dumitras, Ialoveni
59.
Liviu Munteanu, Chisinau
60.
Anca Bratan, Bucuresti
61.
Zagonenco Vitalie, Chisinau
62.
Dumitru Rusu,Bucuresti
63.
Olga Radu, Chisinau
64.
Ruxanda Sirghi, Cluj-Napoca
65.
Zaharova Iuliana,
Chisinau
66.
Nicolai Ischimji,
Chisinau
67.
Nadejda Policarpova, Chisinau
68.
Inga Armașu, Chișinău
69.
Vincent Henry, Le Mans, Franța
70.
Martiniuc Daria, Chisinau
71.
Anna Ursu, Chisinau
72.
Elena Cioina, Durlesti
73.
Victoria Nagy Vajda,
Luxemburg
74.
Valeria Cernei, Chisinau
75.
Krestianinov Egor, Chisinau
76.
Natasa Bodrozic, Zagreb, Croația
77.
Viorel Paslaru,Chisinau
78.
Tatiana Molcean, Chisinau
79.
Radu Tofan, Chisinau
80.
Fiodorova Tatiana, Chisinau
81.
Vitalie Ciobanu, Chișinău
82.
Liviu Popa, Chisinau
83.
Ion Rosca, Chisinau
84.
Oxana Roshca, Chisinau
85.
Adrian Ermurachi, Chișinău
86.
Aina Idrisova, Chișinău
87.
Garusova Olga, Chişinău
88.
Lilia Soboliu, Chişinău
89.
Alina Rusu, Chisinau

90.
Valentin Cernt, Bucuresti,
România
91.
Furnica Marcel, Chișinău
92.
Casian Sergiu, Chisinau
93.
Cornescu Valentina, Bender
94.
Ana Fuior, Chisinau
95.
Jan Havran, Brno, Cehia
96.
Raevschi Alexandru, Marburg,
Germania
97.
Victor Chironda, Chișinau
98.
Elena Chirila, Chișinău
99.
NICHITENCO Anna, Chisinau
100. Stefan Botnari, Straseni
101. Ghenadie Popescu, Chisinau
102. Ana Dr., Bucuresti, România
103. Liviu Vovc, Ialoveni
104. Sadovnikov Stefan, Moskova
105. Irina Iachim, Chisinau
106. Nicolae Sova, Chisinau
107. Dan Negara, Chisinau
108. Mihai Culescu, Bucharest
109. Cristian Borcan, Bucuresti
110. Constanta DOHOTARU,
CHISINAU
111. GRAUR ARTUR, CHISINAU
112. Marina Melenti, Chisinau
113. Anastasia Palii, Chisinau
114. Sergiu Iordachi, Chisinau
115. Anastasia Darii, Chishinau
116. Stanila Irina, Chișinău
117. Nadejda Frinea, Chișinău
118. Ludmila Popescu, Chișinău
119. Cristina Gamart, Chișinău
120. Carmen Pais, Chisinau
121. Рошка Ирина,Кишинев
122. Crotenco Irina, Chișinău
123. Silvia Tănase, Chișinău
124. Elena Iordachi, Truseni
125. Corneliu Soimu, Chisinau
126. Olga Ghilca, Chisinau
127. Dmitri Elnic, Soroca
128. Igor Teresco, Chisinau
129. Alexei Istrsti, Chisinau
130. Plamadeala Vladimir, Chisinau
131. Iulia Timotin, Chisinau
132. Paleanicica Ala, Chisinau

5

133. Arapan Diana, Chisinau
134. Cezar Gavriliuc, Chisinau
135. Igor Polev, Singera
136. Чекир Владимир, Кишинёв
137. Radu Elena, Chisinau
138. Natalia Graur, Chisinau
139. Violeta Scvortova, Chishinau
140. Mariana Balaban, Chisinau
141. Alina Tanas, Chisinau
142. Sergiu Tofilat, Chişinău
143. Andrei Bodorin, Chisinau
144. Iana Aculai, Chisinau
145. Piliughina Iulia, Chisinau
146. Stanislav Vrednic, Chisinau
147. Mihaela Zubcu, Chișinău
148. Tudor FABIAN, Chisinau
149. Arsenie Novalenco, Orhei
150. Constantin Dimitrenco, Chisinau
151. St. Illia, Chernivtsi, Ucraina
152. Aviner Escobar, Rio de Janeiro,
Brazilia
153. Zugravu Gheorghe, Chisinau
154. Andrei Pripasu, Iasi, România
155. Svetlana Suveica, Regensburg.
Germania
156. ломакин александр
владимирович
157. Alexandru Bivol, Chisinau
158. Zinaida Belibov, Soldanesti
159. Alisa Goldur, Chisinau
160. Lucia Lapuşneanu, Lisabona
161. Anastasia Lapuşneanu, Lisabona
162. Inesa Laptedulce, Lisabona
163. Caravaev Olia, Chisinau
164. Petru Lapuşneanu, Lisabona
165. Magdalena Rausová, Sevilla
166. Nadejda Fuduley, Chisinau
167. Andrei Coșcodan, Chișinău
168. Aurelia Duca, Chișinău
169. Victoria Coroban,
Chisinau
170. Cristina Gherasimov, Chisinau
171. Leanca Serghei,
Chisinau
172. Aliona Grosu, Chisinau
173. Otilia Babara, Chisinau
174. Olesea Sima, chisinau
175. Lilia Lilia, Chisinau

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Shibaev Dmitri, Chișinău
Scerbina Igor, Chisinau
Evghenii Ilias, Chisinau
Ramin Mazur, Chisnau
Aliona Ciobanu, Chisinau
Лузин Алена Кишинев
Aliona Socolov, Chisinau
Лузина Елена, Кишинев
Misanciuc Ecaterina, Chisinau
Vasilieva Tatiana, Chishinau
Constantin Agafita, Chisinau
Oleinic Svetlana, Chisinau
Ion Ambroci, Praga
Aurelia Borzin, Chisinau
Roman Cojuhari, Chisinau
Vadim Grosu, Hincesti
Valeria Bunescu, Cricova
Demian Gabriel, Chisinau
Gabriel Demian, Chisinau
Aliona Coroliova, Chisinau
Nicolai Chirnev, Chișinău
Svetenco Mihail, Chișinău
Andrei Onu, Chișinau
Ilie Postolachi,
Chisinau
Veronica Turcanu, Chisinau
Luchianova Irina, Chisinau
Lupan Stela, Chisinau
Osetrova Elena, Chișinău
Cristi Reghiment, Groningen
Mihai Petris, Chisinau
Nicoleta Grosu, Chisinau
Eugen Volosciuc, Chisinau
Nadia Clima, Chișinău
Кушнир Елена, Кишинев
Олег Дашевский, Chisinau
Vladimir Simanschi, Chisinau
Natalia Britcova, Chisinau
Mazur Denis, Chisinau
Alina Anghel, Chisinau
Simanschi Andrei,
Chisinau
Iulia Pavelco, Chișinău
Silvia Lungu, Chisinau
Lungu Tatiana, Chisinau
Andreev Natalia, Chisinau
Artiom Zavadoschi, Chișinău
Larisa Sysoeva, Chisinau

6

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

Muhin Sergey, Penza
Iulia Lungu, Edinburg
Dumitru Moroz, Chisinau
Xenia Mustuc, New York
Chiril Semionov, Chisinau
Valeria Barbas, Chisinau
Карл Луганов, Кишинев
Vesna Milosavljevic, Beograd
Ecaterina Iaschevici, Chisinau
Mariana Burca, Paris, Franța
Dmitri Caragheaur, Сhisinau
Cristina Țurcan, Chișinău
Vitalie Pleșco, Chișinău
Basarab Nina, Bergamo
Ion Munteanu, Chisinau
Ecaterina Bobina, Bucuresti
Mihaela Taban, Chişinău
Mihai Bargan, Chisinau
Chihai Ion,
Chisinau
Eugen Vascu, Chisinau
Solcan Marius, Chisinau
Daniela Braniste, Dublin, Irlanda
Badanau Luminita, Chisinau
Патричия Михаилэ, Кишинев
Cristina Bîrladeanu, Chișinău
Elena Strutescu, Chișinău
Adriana Silivestru, Chisinau
Cristina Coretchi, Chisinau
Poloboc Mihail, Londra
Porubin Veronica, Chisinau
Nicolaescu Mircea, Chisinau
Irina Bodistean, Chisinau
Sabina Scorțanu, Chișinău
Vasile Panainte, Chisinau
Alexandra Turcanu, Chisinau
Diana Esanu, Chisinau
Nichita Madan, Chisinau
Cristina Kira, Chisinau
Mihaela Colt, Chisinau
Mihaela Ceban, Chisinau
Gratii Silvia, Chisinau
Margareta Gratii, Ingolstadt
Gud Vlada, Eindhoven
Cristina Veverita, Chisinau
Vlada Movila, Chisinau
Nica Ciubotaru, Chișinău

268. Alexandrin Botica, Chișinău
269. Muruzuc Laura, Chisinau
270. Francesca Ciobanu, București
271. Kravciuk Natalia, Chisinau
272. Grabovan Irina, Chisinau
273. Marinela Parlicov, Cluj-Napoca
274. Rodica Pripa, Chisinau
275. Oleg Shtog, Chisinau
276. Trofim Rozlovan, Chișinău
277. Parascheva Matciac, Chisinau
278. Gutu Nicolina,Chisinau
279. Natalia Rezneac, Chișinău
280. Lilia Nenescu, Chisinau
281. Sorin Sorin, Chisinau
282. Sorochin Dorina, Truseni
283. Aina Idrisova, Chișinău
284. Diana Manoli, Chisinau
285. Diana Dumitru, Chisinau
286. Cristina Popa, Bucuresti,
România

7