You are on page 1of 56

Godina XX

Utorak, 13. rujna/septembra 2016. godine

Broj/

68

PREDSJEDNITVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1017

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Marini (Vjekoslav) Lavri, najuspjenijoj
studentici Agronomskog i prehrambeno-tehnolokog fakulteta
Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
potporu pri daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Marine Lavri, studentice Agronomskog i
prehrambeno-tehnolokog fakulteta Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Marina Lavri da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

XX
, 13. 2016. e

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik


ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-89/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )


2016. , 1.000,00 ()
, - ,
2015/2016. ,
.
2.
( )


,

Broj 68 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

,
-
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-89/16
26. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Marini (Vjekoslav) Lavri, najuspjenijoj
studentici Agronomskog i prehrambeno-tehnolokog fakulteta
Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
podrku pri daljem kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Marine Lavri, studentice Agronomskog i
prehrambeno-tehnolokog fakulteta Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Marina Lavri da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-89/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.

1018

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Stanku (Ivo) olaku, najuspjenijem studentu Graevinskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Stanka olaka, studenta Graevinskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Stanko olak da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-91/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4.
( )

" ".
03-02-2-629-91/16
26. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Stanku (Ivo) olaku, najuspjenijem
studentu Graevinskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Stanka olaka, studenta Graevinskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Stanko olak da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-91/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo

1019

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Valeriji (Stojan) Juri, najuspjenijoj

Broj 68 - Stranica 3

studentici Fakulteta strojarstva i raunarstva Sveuilita u


Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri
daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Valerije Juri, studentice Fakulteta strojarstva i
raunarstva Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Valerija Juri da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-93/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
,
2015/2016. , .
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-93/16
26. 2016.

, . .

Broj 68 - Stranica 4

SLUBENI GLASNIK BiH

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Valeriji (Stojan) Juri, najuspjenijoj
studentici Fakulteta mainstva i raunarstva Sveuilita u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Valerije Juri, studentice Fakulteta mainstva i
raunarstva Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Valerija Juri da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-93/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.

1020

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Katarini (Branimir) Herceg,
najuspjenijoj studentici Fakulteta zdravstvenih studija Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu
pri daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti

Utorak, 13. 9. 2016.

na iro raun Katarine Herceg, studentice Fakulteta zdravstvenih


studija Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Katarina Herceg da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-94/16
26. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00
() ,
,
2015/2016. , .
2.
( )


,
,

.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-94/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Katarini (Branimir) Herceg, najuspjenijoj studentici Fakulteta zdravstvenih studija Sveuilita u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Katarine Herceg, studentice Fakulteta zdravstvenih
studija Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Katarina Herceg da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-94/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo

1021

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivoni (Davorin) Tomi, najuspjenijoj
studentici Farmaceutskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti na iro
raun Ivone Tomi, studentice Farmaceutskog fakulteta Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Ivona Tomi da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

Broj 68 - Stranica 5

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-95/16
26. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-95/16
26. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u

Broj 68 - Stranica 6

SLUBENI GLASNIK BiH

iznosu od 1.000,00 KM Ivoni (Davorin) Tomi, najuspjenijoj


studentici Farmaceutskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Ivone Tomi, studentice Farmaceutskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Ivona Tomi da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-95/16
26. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.

1022

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Josipi (Dragan) Ituk, najuspjenijoj
studentici Filozofskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Josipe Ituk, studentice Filozofskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Josipa Ituk da dostavi izvjee o namjenskom
utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-96/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo

Utorak, 13. 9. 2016.

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,

.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-96/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Josipi (Dragan) Ituk, najuspjenijoj
studentici Filozofskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti


na iro raun Josipe Ituk, studentice Filozofskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Josipa Ituk da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-96/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1023

Temeljem lanka 14. Zakona o sustavu neizravnog


oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave
za neizravno oporezivanje, na 12. sjednici odranoj 02.09.2016.
godine, donio je

PRAVILNIK

O KONTROLI I OGRANIENOJ PROVJERI


NEIZRAVNIH POREZA
POGLAVLJE I. OPE ODREDBE PRAVILNIKA
lanak 1.
(Predmet reguliranja)
Ovim Pravilnikom blie se propisuje postupak ograniene
provjere propisanih l. 88. do 91. Zakona o postupku neizravnog
oporezivanja, postupak kontrole neizravnih poreza propisan l.
92. do 102. Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, i
naknadna carinska kontrola neizravnih poreza propisana l. 12. i
75. Zakona o carinskoj politici BiH.
lanak 2.
(Nadlenost)
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju ovlatene osobe
Sektora za poreze i Sektora za carine i druge osobe koje ravnatelj
UNO privremeno ovlasti da vre poslove iz lanka 1. ovoga
Pravilnika.
lanak 3.
(Definicije)
(1) Neizravni porezi su: uvozne i izvozne pristojbe, troarina,
porez na dodanu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi
zaraunati na robu i usluge pored, ili umjesto navedenih
obveza.
(2) Kontrolirana osoba je registrirani obveznik neizravnih
poreza i druga osoba odreena ovim Pravilnikom.
(3) Ovlateni predstavnik kontrolirane osobe je osoba ovlatena
za zastupanje u pravnoj osobi, samostalni preduzetnik,
graanin (investitor, zakupodavac i dr.) ili osoba koju on
ovlasti.
(4) Ovlatena osoba UNO je porezni inspektor, osoba ovlatena
za vrenje naknadne carinske kontrole kao i druga ovlatena
osoba UNO koju ravnatelj UNO privremeno ovlasti da vri
poslove kontrole.
(5) Obveznik je fizika, pravna osoba ili drugi subjekat, koji je
upisan u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza.
(6) Gradivni PDV podrazumijeva zbir ukupnog iznosa ulaznog
i izlaznog PDV u odreenom razdoblju.

(7)

Broj 68 - Stranica 7

Obnova postupka razreza podrazumijeva obnovu razreza


sukladno lanku 96. stavka (4) Zakona o postupku
neizravnog oprezivanja u vidu ponovnog utvrivanja
porezne obveze za odreeno razdoblje.
(8) Horizontalno praenje je sustav kontrole kvalitete zasnovan
na uzajamnom povjerenju, razumijevanju i transparentnosti
obveznika i UNO u rjeavanju poreznih rizika.
POGLAVLJE II. POSTUPAK OGRANIENE PROVJERE
I KONTROLE KOJU VRI SEKTOR ZA POREZE
lanak 4.
(Kontrole po mjestu vrenja)
(1) Postupak kontrole se vri u uredu i na terenu.
(2) Terenska kontrola se obavlja u prostorijama poreznog
obveznika s ciljem provjere tonosti i potpunosti podataka
iskazanih u poreznoj/troarinskoj prijavi, kao i drugih
evidencija s kojima raspolae UNO.
(3) Ukoliko porezni obveznik ne posjeduje poslovni prostor u
kojem se moe vriti terenska kontrola, te, ukoliko je to
pogodno, terenska kontrola se moe vriti u adekvatnom
prostoru koji osigurava obveznik, u uredu raunovoe ili u
prostorijama UNO.
(4) Uredska kontrola se vri u objektima UNO, a porezni
obveznik je duan da na poziv UNO, neposredno, sudjeluje
u postupku uredske kontrole.
(5) Uredska kontrola obuhvaa provjeru pojedinih podataka od
znaaja za oporezivanje, a koje je mogue provjeriti uvidom
u evidencije kontrolirane osobe ili evidencije s kojima
raspolae UNO, te izvoenje drugih dokaza koji ne
zahtijevaju kontrolu na terenu.
lanak 5.
(Pojam ograniene provjere)
(1) Ograniena provjera je postupak uredske provjere injenica,
radnji, dokaza, aktivnosti, poslovnih i drugih okolnosti koje
odreuju obvezu po osnovi neizravnih poreza.
(2) Ograniena provjera obuhvaa:
a) pregled i provjeru podataka dostavljenih od strane
poreznih obveznika,
b) pregled i provjeru podataka koji su u posjedu UNO,
c) uvid u registar i ostalu dokumentaciju propisanu
zakonskim propisima koji reguliraju oblast neizravnih
poreza ili bilo koju drugu slubenu knjigu, evidenciju
ili dokument, i
d) zahtjev prema treoj osobi da osigura podatke koje su
obvezni osigurati ili potvrditi.
lanak 6.
(Postupak ograniene provjere)
(1) Ograniena provjera pokree se nalogom za ogranienu
provjeru izdanim od strane efa nadlene skupine za
kontrolu, a na temelju:
a) obrazloenog zahtjeva obveznika za izmjenu prijave
samooporezivanja koji je proslijeen od skupine za
obradu poreznih prijava u regionalnom uredu,
b) kao i u ostalim sluajevima kada se ukae potreba ili
ocijeni ekonominim vrenje ograniene provjere.
(2) U postupku ograniene provjere sainjava se zapisnik i
donosi se rjeenje.
(3) U sluaju kada se u postupku ograniene provjere koja se
provodi bez uea ovlatenog predstavnika kontrolirane
osobe u postupku ne mogu utvrditi sve relevantne injenice,
postupak se okonava slubenom zabiljekom kojom se
konstatira navedeno i predlae efu skupine za kontrolu
izdavanje naloga o pokretanju postupka djelomine ili
potpune kontrole.

Broj 68 - Stranica 8

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 7.
(Pojam kontrole)
Kontrola obuhvaa kontrolu pravilnosti i pravovremenosti
obraunavanja i iskazivanja podataka o neizravnim porezima u prijavama samooporezivanja, pregled poslovanja
poreznog obveznika, provjeru aurnosti, tonosti i
vjerodostojnosti knjigovodstvenih i drugih evidencija u
cilju utvrivanja tone porezne obveze neizravnih poreza i
poduzimanja mjera sukladno zakonu.
Postupak kontrole moe da obuhvati kontrolu jednog ili
vie vrsta neizravnih poreza, injenica bitnih za oporezivanje ili elemenata za jedan ili vie poreznih razdoblja, kao
i kontinuirani nadzor nad pojedinim poslovnim
aktivnostima poreznog obveznika.
lanak 8.
(Kontrolirana osoba)
Kontrolirana osoba je osoba koja je registrirana kao
obveznik neizravnih poreza.
Iznimno od stavka (1) ovoga lanka, kontrolirana osoba
moe biti i osoba koja nije upisana u Jedinstveni registar
obveznika neizravnih poreza po osnovi PDV i troarine
ako:
a) osoba ispunjava zakonom propisane uvjete ili postoje
indicije da ispunjava uvjete za registraciju obveznika
neizravnih poreza,
b) UNO raspolae ili postoji potreba za provjerom informacija, injenica ili dokaza koji mogu biti povezani sa
postupkom neizravnog oporezivanja, ili
c) je to naroito propisano zakonima i podzakonskim
aktima.
lanak 9.
(Predmet kontrole)
Predmet kontrole je ispitivanje i utvrivanje tone obveze
po osnovi neizravnih poreza kao i poslovne aktivnosti i
injenice iz kojih moe proistei obveza po osnovi
neizravnih poreza.
Predmet kontrole mogu biti i injenice koje se odnose na
vlasnika, suvlasnika ili drugog predstavnika vezanog za
kontroliranu osobu, a koje mogu imati utjecaja na obvezu
neizravnih poreza.
lanak 10.
(Prava i dunosti sudionika u postupku kontrole)
Ovlatena osoba UNO po slubenoj dunosti vodi
postupak, utvruje injenice i provjerava stvarni i pravni
odnos koji predstavlja osnovu obveze neizravnih poreza.
Tijekom vrenja postupka kontrole ovlatena osoba UNO je
duna omoguiti sudjelovanje u postupku ovlatenom
predstavniku kontrolirane osobe, a ovlatena osoba moe
prikupljati informacije od svih njegovih zaposlenih i treih
osoba.
Ovlatena osoba UNO je u obvezi upoznati ovlatenog
predstavnika kontrolirane osobe sa utvrenim stanjem u
postupku kontrole, a naroito sa utvrenim injenicama i
materijalnim propisima koji su bili osnova za prijedlog
razreza, sa pravima i obvezama kao i pravnim posljedicama
koje proistiu iz postupka u kome je utvren prijedlog
razreza dodatne obveze.
Ovlateni predstavnik kontrolirane osobe je duan sudjelovati u utvrivanju injeninog stanja bitnog za oporezivanje, na nain da predoava evidencije, poslovne knjige,
daje obavijesti, isprave, elektronske iskaze knjigovodstvenih promjena, izjave ili bilo koje druge podatke o
kojima bi UNO trebala da zna, a koji bi bili od znaaja za
utvrivanje obveze neizravnih poreza.

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Utorak, 13. 9. 2016.

Ako pojanjenja ovlatenog predstavnika kontrolirane


osobe nisu dovoljna, ovlatena osoba UNO moe zatraiti
od ovlatenog predstavnika kontrolirane osobe da imenuje i
drugu osobu za davanje pojanjenja.
Ovlatena osoba UNO ima pravo izuzeti dokumentaciju,
evidencije, razne nositelje baze podataka, predmete, uzorke
i druge stvari koje su od znaaja za vrenje postupka
kontrole.
lanak 11.
(Klasifikacija obveznika)
Temeljem posebnog akta ravnatelja a sukladno lanku 25.
stavka (3) Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje BiH,
obveznici po osnovi neizravnih poreza dijele se na:
a) velike porezne obveznike, i
b) ostale porezne obveznike.
Po osnovi gradivnog PDV u odreenom razdoblju, te
drugih kriterija koje odredi ravnatelj, obveznik je grupiran u
jednu od skupina iz stavka (1) ovoga lanka.
lanak 12.
(Nadlenost za vrenje kontrole)
Kontrolu velikih poreznih obveznika obavlja ovlatena
osoba rasporeena na poslovima kontrole u skupini za
kontrolu velikih poreznih obveznika-inspektor.
Kontrolu ostalih poreznih obveznika obavlja ovlatena
osoba rasporeena na poslovima kontrole u skupini za
reviziju i kontrolu-inspektor.
Iznimno, ukoliko se u postupku vrenja potpune kontrole
ukae potreba za odreenim provjerama, u cilju ekonominosti postupka, ovlatena osoba iz stavka (1) odnosno iz
stavka (2) moe kod bilo koje osobe iz lanka 8, izvriti
kontrolu iz lanka 15. ovoga Pravilnika.
Uz suglasnost Pomonika ravnatelja Sektora za poreze,
ovlatene osobe rasporeene na poslovima kontrole u Grupi
za kontrolu vekikih poreznih obveznika i u Grupi za
reviziju i kontrolu mogu obavljati poslove kontrole
obveznika koji su iz nadlenosti druge organizacijske
jedinice.
lanak 13.
(Potpuna kontrola)
Potpuna kontrola obuhvaa kontrolu ispravnosti iskazanih
iznosa svih polja u PDV prijavi i ispravnost iskazanog
iznosa svih polja troarinske prijave u odreenom
poreznom razdoblju. Potpuna kontrola se vri kontrolom
svih transakcija ili na bazi uzorka odreenog dijela
transakcija u razdoblju koji je predmet kontrole.
Razdoblje kontrole moe da bude bilo koje porezne razdoblje, a poetno i zavrno porezno razdoblje obuhvaeno
kontrolom se definira nalogom za kontrolu.
Ovlatena osoba moe predloiti neposrednom rukovoditelju da se produi, odnosno skrati period kontrole, kad za
takav zahtjev postoje objektivni razlozi. Ukoliko je
neposredni rukovoditelj suglasan sa zahtjevom izvrit e
izmjenu kontroliranog perioda na izdanom nalogu za
kontrolu. Izmijenjeni nalog za kontrolu se dostavlja
poreznom obvezniku.
U postupku potpune kontrole ovlateno lice sainjava
zapisnik o kontroli i donosi rjeenje.
Potpuna kontrola moe obuhvatiti razdoblja - porezna
razdoblja koja su bili predmetom djelominih kontrola.
Ukoliko se u postupku potpune kontrole ili iz drugih izvora
utvrde nove injenice ili okolnosti vezane za poslovne
transakcije koje su bile predmetom djelomine kontrole, a
koje predstavljaju osnovu za izmjenu iznosa obveze u
odnosu na prethodno utvreni razrez u postupku djelomine
kontrole, vri se obnova postupka razreza (dopunski razrez)

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

iz lanka 96. stavka (4) Zakona o postupku neizravnog


oporezivanja, i za razdoblje koji je bilo predmet djelomine
kontrole.
(7) Ako ocjena dokaza u postupku potpune kontrole ukae da
nema potrebe za vrenjem kontrole poslovnih aktivnosti i
injenica koje su bile predmet djelomine kontrole, ovlatena osoba UNO je duna da to konstatira u obrazloenju
zapisnika o potpunoj kontroli u dijelu teksta koji ima naslov
"Prethodne kontrole", uz navoenje poslovnih aktivnosti i
injenica koje su bile predmet djelomine kontrole, porezna
razdoblja i razrez djelomine kontrole.
lanak 14.
(Djelomina kontrola)
(1) Djelomina kontrola obuhvaa kontrolu pojedinih
poslovnih aktivnosti i injenica bitnih za oporezivanje, a
koje mogu imati za posljedicu promjenu bilo kojeg polja
PDV prijave i promjenu polja troarinske prijave, za
transakcije koje su obuhvaene ovom kontrolom.
(2) U postupku djelomine kontrole ovlatena osoba sainjava
zapisnik i donosi rjeenje.
lanak 15.
(Djelomina kontrola bez razreza)
(1) Djelomina kontrola moe biti i informativnog karaktera informativna kontrola, ija je svrha prikupljanje informacije
koje se mogu koristiti u drugim postupcima, ukljuujui i
informacije koje se prikupljaju nadzorom pojedinih poslovnih aktivnosti poreznog obveznika. Informativna kontrola
se moe obavljati i za potrebe drugih organizacijskih
jedinica UNO, i za potrebe drugih institucija Bosne i
Hercegovine, entiteta i Brko distrikta BiH.
(2) Informativna kontrola nema za posljedicu razrez porezne
obveze i moe se vriti i za razdoblja koja su bila predmet
bilo koje vrste kontrole, kao i za razdoblje za koje je
nastupila zastara.
(3) Postupak informativne kontrole se okonava sainjavanjem
zapisnika o informativnoj kontroli, ili slubenom
zabiljekom ukoliko se ista radi na temelju raspoloive
dokumentacije u slubenim prostorijama UNO.
(4) Ukoliko se u postupku informativne kontrole utvrde
injenice koje upuuju na to da je potrebno izvrit
djelominu ili potpunu kontrolu ovlatena osoba predlae
efu nadlene skupine za kontrolu pokretanje postupka
kontrole, nakon ega ef te skupine izdaje nalog za
djelominu ili potpunu kontrolu.
lanak 16.
(Suradnja Sektora za poreze i Odjeljenja za analizu i
upravljanje rizikom)
(1) U cilju sainjavanja okvirnog godinjeg plana kontrola
neophodna je kontinuirana suradnja izmeu Sektora za
poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom.
(2) UNO e posebnim aktom regulirat nain suradnje
Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom i Sektora za
poreze kao i nain i proceduru dostavljanja kriterija za
izradu okvirnog godinjeg plana kontrola.
lanak 17.
(Okvirni godinji plan kontrola i ciljne skupine za kontrolu)
(1) Sektor za poreze sainjava okvirni godinji plan kontrola za
iduu godinu na temelju prijedloga kriterija dostavljenih od
strane Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom, novih
saznanja o rizicima u tekuoj godini kao i na temelju
prijedloga dostavljenih od strane kontrolnih grupa Sektora
za poreze.
(2) Godinji plan kontrola se dostavlja ravnatelju UNO na
odobrenje, najkasnije do 01. prosinca tekue godine za
iduu godinu.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Broj 68 - Stranica 9

Ciljne skupine za kontrolu su:


a) obveznik koji je primjenom kriterija za analizu rizika
oznaen kao rizini;
b) obveznik koji je na temelju kriterija zadanih od strane
ravnatelja UNO oznaen kao rizini;
c) obveznik koji je izabran metodom sluajnog uzorka;
d) obveznik koji nije kontroliran due vremensko
razdoblje;
e) porezni obveznik kod kojeg se oekuje najvea
promjena porezne osnovice, i
f)
obveznik odabran za kontrolu na temelju zahtjeva
drugih Sektora UNO, dravnih, entitetskih organa,
organa Brko distrikta BiH, ukljuujui i potpisanu
prijavu drugog obveznika kao i anonimnu prijavu
drugih osoba.
Zahtjev za kontrolu pod tokom f) stavka (3) ovoga lanka
podlijee procjeni rizika vjerojatnog iznosa poreza pod
rizikom od strane nadlene organizacijske jedinice Sektora
za poreze u Sredinjem uredu.
Zaprimljena inicijativa za koju se nakon procjene od strane
nadlenih odsjeka u Sektoru za poreze utvrdi da se ne
smatra prioritetnom za kontrolu dostavlja se nadlenoj
kontrolnoj grupi (kojoj pripada obveznik) i evidentira se u
spis poreznog obveznika koji mora da sadri:
a) podrijetlo inicijative,
b) prirodu informacija,
c) navoenje razloga zato isti nije prioritetan za
kontrolu u danom razdoblju.
Sve informacije koje su evidentirane u spisu danog
obveznika se uzimaju u razmatranje kada doe do sljedeeg
ispitivanja.
lanak 18.
(Sadraj godinjeg plana i vremenski standardi)
Pri izradi okvirnog godinjeg plana kontrola uzimaju se u
obzir raspoloivi ljudski resursi, rasploivi radni dani u
godini, prosjeni vremenski standardi predvieni za
vrenje kontrole. Godinji plan treba da sadri sljedee
elemente:
a) broj kontrola koji je planiran da se izvri u iduoj
godini;
b) strukturu planiranih kontrola;
c) planirane ljudske resurse - broj ovlatenih osoba.
Vremenski standardi neophodni za izvrenje potpunih
kontrola uvjetovani su iznosom ukupnog gradivnog PDV
za razdoblja koja su predmet kontrole:
a) za iznos gradivnog PDV preko 30.000.000,00 KM, do
20 radnih dana;
b) za iznos gradivnog PDV preko 15.000.000,00 KM do
30.000.000,00 KM, do 15 radnih dana;
c) za iznos gradivnog PDV preko 7.000.000,00 KM do
15.000.000,00 KM, do 10 radnih dana;
d) za iznos gradivnog PDV preko 2.000.000,00 KM do
7.000.000,00 KM, do 8 radnih dana;
e) za iznos gradivnog PDV preko 500.000,00 KM do
2.000.000,00 KM, do 7 radnih dana;
f)
za iznos gradivnog PDV preko 100.000,00 KM do
500.000,00 KM, do 6 radnih dana;
g) za iznos gradivnog PDV preko 30.000,00 KM do
100.000,00 KM, do 5 radnih dana;
h) za iznos gradivnog PDV do 30.000,00 KM, do 3
radna dana.
Vremenski standard iz stavka (2) ovoga lanka se uveava
prilikom vrenja kontrole obveznika troarine za razdoblja
koja su predmet kontrole:
a) za iznos prijavljene troarine preko 5.000.000,00 KM,
do 7 radnih dana;

Broj 68 - Stranica 10
b)

SLUBENI GLASNIK BiH

za iznos prijavljene troarine preko 1.000.000,00 KM


do 5.000.000,00 KM, do 5 radnih dana;
c) za iznos prijavljene troarine do 1.000.000,00 KM, do
3 radnih dana.
(4) Vremenski standard se rauna od datuma stvarnog
poetka kontrole do datuma stvarnog zavretka kontrole, a
koje vrijeme podraz-umijeva vrijeme pregleda poslovne
dokumenta-cije kod kontrolirane osobe.
(5) Pri zadavanju kontrole ef kontrolne skupine moe
odrediti vrijeme za vrenje kontrole ne pridravajui se
vremenskih standarda propisanih stavcima (2) i (3) ovoga
lanka u sluajevima postojanja saznanja o objektivnim
okolnostima koje zahtijevaju due ili krae vrijeme
potrebno za kontrolu.
(6) Izuzetno, vremenski standardi definirani stav-kom (2) i
(3) ovoga lanka nee se primjenjivati u kontrolama kod
poreznih obveznika kod kojih se procjenom utvrdi da je, u
odreenom vremenskom razdoblju, potreban stalni nadzor
ovlatene osobe UNO.
(7) Rok za vrenje kontrole u okviru est mjeseci moe se
produiti podnoenjem prijedloga od strane ovlatene
osobe efu nadlene skupine za kontrolu. U prijedlogu je
neophodno navesti i obrazloiti razloge za produenje
kontrole i ukoliko ih ef cijeni opravdanim daje suglasnost
na dostavljeni prijedlog.
(8) Ukoliko se trai produenje roka za vrenje kontrole due
od est mjeseci, prijedlog za produenje sa razlozima zbog
kojih se trai produenje, potpisuje ovlatena osoba UNO,
ef nadlene skupine za kontrolu, ef unutarnje organizacijske jedinice i rukovoditelj osnovne organizacijske
jedinice, koji isti dostavlja na odluivanje ravnatelju
UNO.
(9) Vrijeme za vrenje kontrole se odreuje suklad-no
vremenskim standardima iz stavka (2) i (3).
lanak 19.
(Mjeseno planiranje kontrole)
(1) Planiranje kontrola na mjesenoj razini ima za cilj odabir
obveznika kod kojih je najvei iznos poreza pod rizikom i
koji su prioritetniji za kontrolu.
(2) Mjesene planove kontrola donosi ef skupine za reviziju i
kontrolu u regionalnom uredu i ef skupine za kontrolu
velikih poreznih obveznika, najkasnije do kraja tekueg
mjeseca za idui mjesec. Mjeseni plan se sainjava na
temelju godinjeg plana iz lanka 17. i 18. ovoga
Pravilnika, te na temelju zahtjeva za kontrolu obveznika
dostavljenih od drugih organizacijskih jedinica UNO, i
zahtjeva drugih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i
Brko distrikta BiH i ostalih proslijeenih u rad putem
organizacijske jedinice Sektora za poreze u Sredinjem
uredu.
(3) Mjeseni plan kontrola uz navoenje kriterija za odabir
obveznika dostavlja se efu odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno efu Odsjeka za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na odobrenje.
lanak 20.
(Kontrole koje nisu predviene planom)
Iznimno od planiranih kontrola, mogue je po potrebi, uz
odobrenje efa Odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno
efa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, izvriti
kontrolu i drugih osoba koje nisu navedene u mjesenom planu
rada.
lanak 21.
(Povjerljivost podataka)
Slubenici ne treba da informiraju obveznika o sadraju i
pojedinostima vezanim za sredstva za odabir i planiranje

Utorak, 13. 9. 2016.

kontrola, kao i pojedinostima sadranim u dokumentima iz l.


16., 17., 18. i 19. i 20. ovoga Pravilnika.
lanak 22.
(Postupak kontrole)
(1) Postupak kontrole pokree se nalogom za kontrolu.
(2) Postupak kontrole se sastoji od sljedeih faza:
a) izdavanje naloga za kontrolu,
b) obavjetavanje kontrolirane osobe o poetku kontrole,
c) pripremne radnje za obavljanje kontrole,
d) kontrola poslovne dokumentacije kontrolirane osobe,
e) sainjavanje zapisnika o kontroli, i
f)
donoenje upravnog akta.
lanak 23.
(Izdavanje i sadraj Naloga)
(1) Nalog za kontrolu u pisanoj formi izdaje, mijenja i
potpisuje ef nadlene skupine za reviziju i kontrolu u
regionalnom uredu uz pisanu suglasnost efa Odsjeka za
poreze u regionalnom uredu, odnosno ef Skupine za
kontrolu velikih poreznih obveznika uz pisanu suglasnost
efa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika.
(2) Nalog sadri:
a) naziv organa ispred kojeg se izdaje nalog,
b) broj, datum i mjesto izdavanja naloga,
c) pravni temelj kontrole,
d) naziv i adresu kontrolirane osobe,
e) identifikacijski broj kontrolirane osobe,
f)
iznos ukupnog gradivnog PDV i/ili iznos troarine za
razdoblje koji je predmet kontrole,
g) predmet kontrole,
h) tip kontrole,
i)
vrstu kontroliranog poreza,
j)
razdoblje koji se kontrolira
k) ime ovlatene/ovlatenih osoba koji obavljaju
postupak kontrole,
l)
datum poetka kontrole,
m) potpis efa skupine koji izdaje nalog,
n) suglasnost efa odsjeka i
o) peat organa.
(3) Kod izdavanja naloga ef nadlene skupine za kontrolu je
duan voditi rauna da ovlatena osoba koja je obavljala
prethodnu potpunu kontrolu kod kontrolirane osobe ne
moe vriti sljedei postupak potpune kontrole.
(4) Iznimno, ef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih
obveznika ili ef Odsjeka za poreze u regionalnom uredu
moe dati suglasnost za angairanje iste ovlatene osobe u
postupku kontrole kada to zahtijeva ekonominost voenja
postupka i/ili raspoloivost ljudskih resursa.
(5) Sljedei postupak kontrole naveden u stavku (3) ovoga
lanka ne podrazumijeva postupak pokrenut nalogom kojim
se pokree ponovni postupak kontrole po odluci iz rjeenja
prvostupanjskog ili drugostupanjskog organa donesenog po
albi obveznika.
lanak 24.
(Obavjetavanje kontrolirane osobe o poetku kontrole)
(1) Kontrolirana osoba se, prije poetka postupka kontrole,
obavjetava o planiranom poetku kontrole, telefonski,
dostavljanjem naloga faksom, osobnim uruenjem ili nekim
drugim putem, najkasnije dan prije dana odreenog za
poetak kontrole. O telefonskom obavjetavanju kontrolirane osobe ovlatena osoba konstatira isto u zapisniku o
kontroli, a o ostalim nainima obavjetavanja u spis ulae
odgovarajui dokaz (izvjee o primitku faks obavijesti,
dostavnicu o uruenju naloga, potvrdu primitka naloga
prilikom osobnog uruenja i sl).

Utorak, 13. 9. 2016.


(2)

(3)
(4)

(1)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

Iznimno, stavak (1) ovoga lanka se ne primjenjuje ako bi


se time ugrozila svrha postupka kontrole. U tom sluaju
nalog za kontrolu se predaje kontroliranoj osobi neposredno
prije poetka kontrole.
Ukoliko kontrolirana osoba po nalogu za kontrolu podnese
zahtjev za odgodu poetka kontrole isti razmatra i o njemu
zakljukom odluuje ef Skupine za kontrolu.
Ukoliko kontrolirana osoba i/ili ovlateni predstavnik
kontrolirane osobe po nalogu za kontrolu podnese zahtjev
za izuzee isti razmatra i o njemu zakljukom odluuje
ravnatelj UNO odnosno osobe na koje je prenijeto
ovlatenje.
lanak 25.
(Pripremne radnje za obavljanje kontrole)
Priprema kontrole obuhvaa skup mjera i aktivnosti za to
ekonominije, uinkovitije i racionalnije vrenje kontrole, a
naroito:
a) pribavljanje raspoloivih informacija o osobi koja je
predmet kontrole pohranjenih u informatikim
sustavima UNO kao i ostalih podataka zaprimljenih
od drugih organizacijskih jedinica UNO, institucija
BiH, entitetskih institucija, institucija Brko distrikta
BiH i ostalih organa,
b) vrenje uvidu u ostale evidencije kojima raspolae
UNO,
c) vrenje uvida i analizu porezne kartice kontrolirane
osobe,
d) upoznavanje sa zakonskim propisima kojima je
regulirana djelatnost obveznika u cilju boljeg i
sveobuhvatnijeg razumijevanja knjigovodstvenih
evidencija koje treba da posjeduje i oporezivog
prometa koji vri.
lanak 26.
(Kontrola poslovne dokumentacije kontrolirane osobe)
Ovlatena osoba UNO, sukladno okolnostima odreene
kontrole, je duna da:
a) izvri uvid u rjeenja o registraciji kontroliranog
obveznika izdatih od nadlenog organa sa svim
promjenama podataka,
b) obrati pozornost na djelatnosti kontrolirane osobe,
c) izvri provjeru zakonom propisane evidencije za
svaku vrstu neizravnih poreza,
d) izvri pregled raspoloive ili na bazi uzorka odabrane
dokumentacije,
e) izvri provjeru usuglaenosti dokumentacije i
evidencije sa stvarnim poslovnim dogaajima,
f)
pribavi, prema potrebi, informaciju o prilivu i odljevu
sredstava preko transakcijskih rauna banaka,
informacije o financijskim izvjeima od nadlenog
entitetskog organa, organa Brko distrikta BiH i druge
relevantne informacije o kontroliranom obvezniku i o
privatnoj imovini osoba povezanih s kontroliranim
obveznikom
g) iz raunovodstvene evidencije kontrolirane osobe
izuzme preslike: bruto bilanca za pravnu osobu za
kontrolirano razdoblje, pregleda prometa po svim
kupcima i dobavljaima, analitikog pregleda osnovnih sredstva, KUF i KIF i drugih dokaza i dokumentacije koja se odnosi na utvreni razrez neizravnih
poreza.
Ukoliko ovlatena osoba UNO u postupku kontrole ne
pronae kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, a
dostupna mu je dokumentacija, provodi postupak kontrole
na temelju dostupne dokumentacije a zatim sainjava
zapisnik i donosi rjeenje.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

Broj 68 - Stranica 11

Ukoliko ovlatena osoba UNO u postupku kontrole pronae


kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, ali nema
raspoloive dokumentacije ili ako je dokumentacija
neuredna, nepotpuna ili neaurna, ovlatena osoba donosi
zakljuak na temelju kojeg se kontroliranoj osobi nalae da
osigura urednu, potpunu, aurnu i propisanu knjigovodstvenu evidenciju na temelju koje se moe na pouzdan
nain utvrditi porezna obveza po osnovi neizravnog poreza.
Ukoliko kontrolirana osoba ne postupi po datom zakljuku,
ili ukoliko se knjigovodstvena evidencija ne smatra
vjerodostojnom, obveza po osnovi neizravnih poreza
utvruje se na temelju posrednog dokaza ukljuujui
raspoloivu dokumentaciju u onoj mjeri u kojoj se ona
smatra pouzdanom.
lanak 27.
(Suradnja sa Sektorom za provedbu propisa)
Ukoliko ovlatena osoba UNO u postupku kontrole ne
pronae kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, ili
dokumentaciju vezanu za poslovanje, sainjava se slubena
zabiljeka i bez odgaanja se od Odsjeka za provedbu
propisa nadlenog regionalnog ureda, zahtijeva da dostavi
informaciju i dokumentaciju sa kojom raspolae o
kontroliranoj osobi.
Odsjek za provedbu propisa e u roku od 10 dana od dana
zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka dostaviti povratnu
informaciju Skupini za kontrolu velikih poreznih obveznika, odnosno Odsjeku za poreze u regionalnom uredu.
Nakon zaprimanja informacija od strane Odsjeka za
provedbu propisa ovlatena osoba zavrava postupak
kontrole.
Ukoliko traena informacija nije dostavljena u roku iz
stavka (2) ovoga lanka, postupak kontrole se zavrava
prema dostupnoj dokumentaciji.
Ukoliko ovlatena osoba UNO u postupku kontrole doe do
podatka koji ukazuje da u poslovnoj aktivnosti poreznog
obveznika postoje indicije o "fiktivnom prometu", u smislu
odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kaznenog
djela, ili drugih okolnosti iz nadlenosti Odsjeka za
provedbu propisa, bez odgaanja se obavjetava navedeni
Odsjek.
lanak 28.
(Zastupanje kontrolirane osobe u postupku kontrole)
Ovlatena osoba UNO e voditi postupak kontrole uz
nazonost ovlatenog predstavnika kontrolirane osobe.
Iznimno od stavka (1) ovoga lanka, ukoliko ovlateni
predstavnik kontrolirane osobe ne nazoi vrenju postupka
kontrole, iako je uredno obavijeten o pokretanju postupka
kontrole, kontrola e se provesti i okonati bez njegove
nazonosti a na bazi raspoloive dokumentacije i podataka.
lanak 29.
(Zahtjev za informacijom i kontrolne poruke)
Ukoliko se u postupku kontrole ukae potreba za provjerom
bilo koje poslovne aktivnosti ili injenice bitne za
okonanje postupka kontrole, pristupa se slanju zahtjeva za
informacijom kroz program UNO nadlenoj organizacijskoj
jedinici.
Ukoliko se ukae potreba za provjerom bilo koje poslovne
aktivnosti ili injenice vezane za provjeru kontrolirane
osobe, a ija provjera se moe izvriti u okviru nadlenosti
Skupine za kontrolu, ef skupine po zahtjevu ovlatene
osobe pokree provjeru i ista se ne evidentira putem
programa UNO.

Broj 68 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

(3)

U cilju poboljanja kvalitete ostalih kontrola, koje su u


tijeku ili koje e biti pokrenute u UNO, ovlatena osoba
tijekom postupka kontrole cijeni koja informacija je od
znaaja da bude dostupna u ostalim kontrolama, te prema
tome sainjava kontrolnu poruku i pohranjuje je u odreenu
bazu podataka UNO.
lanak 30.
(Vrste dokumenata i akata)
(1) Dokumenti koji se sainjavaju u postupku kontrole su:
a) obavjetenje,
b) slubena zabiljeka,
c) pisana izjava,
d) zapisnik o kontroli, i
e) drugi dokumenti.
(2) Upravni akti koji se donose u postupku kontrole su:
a) rjeenje, i
b) zakljuak.
lanak 31.
(Obavjetenje)
Obavjetenje je dokument kojim UNO obavjetava
kontroliranu osobu o poetku postupka ili o bilo kojoj drugoj
injenici ili okolnosti u svezi s tim. Pod obavjetenjima se
takoer, u smislu lanka 55. toka f) pod 1) Zakona o postupku
neizravnog oporezivanja, podrazumijevaju i zahtjevi za traenje
bilo koje potrebne informacije od bilo koje osobe ili subjekta.
lanak 32.
(Slubena zabiljeka)
Slubena zabiljeka se sainjava o svim radnjama i
injenicama u postupku kontrole za koje nije propisano
sainjavanje zapisnika.
lanak 33.
(Pisana izjava)
(1) Postupak kontrole se moe dokumentirati i pisanom
izjavom.
(2) Pisana izjava je dokument kojom davatelj izjave, na zahtjev
ovlatene osobe, daje pisano izjanjenje o injenicama i
okolnostima bitnim za postupak kontrole.
lanak 34.
(Zakljuak)
(1) Zakljuak donosi ovlatena osoba i istim se odluuje o
pitanjima koja se tiu postupka kontrole.
(2) Zakljukom se nalau radnje i odreuju rokovi za
otklanjanje nepravilnosti.
lanak 35.
(Zapisnik o kontroli)
(1) Po zavretku kontrole ovlatena osoba UNO sainjava
zapisnik o izvrenoj kontroli u to kraem roku, a koji ne
moe biti dui od jedne treine vremenskog standarda iz
lanka 18. ovoga Pravilnika. Iznimno ef skupine moe
odobriti produenje roka do stjecanja uvjeta za sainjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik koji treba biti numeriran sadri sljedee:
a) naziv organa koji sainjava zapisnik,
b) pravnu osnovu za izradu zapisnika,
c) broj, mjesto i datum njegove izrade,
d) vrsta kontrole i razdoblje kontrole,
e) datum poetka i datum zavretka kontrole,
f)
ime, prezime ili naziv pravne osobe, identifikacijski
broj i sjedite ili prebivalite kontrolirane osobe i
podatke o odgovornoj osobi pravne osobe,
g) ovlateni predstavnik kontrolirane osobe,
h) prijedlog razreza neizravnih poreza,

i)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Utorak, 13. 9. 2016.

opis radnji, injenica i dokaza obavljenih u postupku a


naroito injenice znaajne za izmjenu porezne
obveze kao i pravnu osnovu,
j)
nalaz ovlatene osobe o moguem postojanju
prekraja u svezi s neizravnim porezima, uz obvezno
navoenje odgovorne osobe kontrolirane osobe za
odgovarajue porezno razdoblje,
k) uputu o pravnom lijeku, i
l)
potpis ovlatene/ovlatenih osoba.
Zapisnik se sainjava u etiri istovjetna primjerka i isti se,
nakon konzultacija sa strunim savjetnikom koordinatorom, dostavlja efu Skupine za reviziju i kontrolu
u regionalnom uredu odnosno efu Skupine za kontrolu
velikih poreznih obveznika, na analiziranje i upoznavanje
sa sadrajem svakog zapisnika. Sefovi nadlenih skupina za
kontrolu su u obvezi da se oituju o nalazu zapisnika u
informatikom sustavu UNO.
Ovlatena osoba UNO dostavlja jedan primjerak zapisnika
o kontroli kontroliranoj osobi u to kraem roku.
Zapisnikom o kontroli je potrebno detaljno opisati injenice
i dokaze u svezi s utvrenim nezakonitostima i
nepravilnostima, a posebno koje utjeu na prijedlog razreza
dodatne obveze.
Spis predmeta pored zapisnika treba da sadri sve
relevantne izjave, objanjenja, struna miljenja, stavove
kao i isprave i dokumentaciju na temelju kojih je sainjen
zapisnik, kao i dokumentaciju iz lanka 26. stavka (1) toke
g) ovoga Pravilnika.
Ovlatena osoba je duna prilikom izdavanja prekrajnog
naloga ili podnoenja zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka, u svakom konkretnom sluaju, voditi rauna o
tonosti i ispravnosti podataka utvrenih u postupku
kontrole (naziv obveznika, adresa sjedita obveznika,
idetifikacijski broj, ime i prezime i ime oca odgovorne
osobe u kontroliranoj osobi, CIPS adresa, JMBG i dr.).
lanak 36.
(Postupanje nakon uruenja zapisnika o kontroli)
Na zapisnik se moe uloiti primjedba u roku od pet radnih
dana, od dana primitka zapisnika.
Ovlatena osoba donosi rjeenje u najkraem roku, a koji ne
moe biti dui od 20 dana od dana primitka primjedbi na
zapisnik, osim u iznimnim sluajevima kada se po
odobrenju efa skupine navedeni rok moe produiti ali ne
moe biti dui od 60 dana od dana primitka primjedbi na
zapisnik.
U sluajevima gdje kontrolirana osoba nije podnijela
primjedbu u propisanom roku ovlatena osoba donosi
rjeenje u najkraem roku, a koji ne moe biti dui od 30
dana od dana uruenja zapisnika.
lanak 37.
(Rjeenje)
Rjeenje obvezno mora sadravati:
a) naziv organa koji donosi rjeenje,
b) broj i datum rjeenja,
c) uvod,
d) izreku,
e) obrazloenje,
f)
uputu o pravnom lijeku,
g) potpis ovlatene/ovlatenih osoba i
h) peat organa.
Izrekom se rjeava o predmetu postupka u cjelosti, utvruju
prava i obveze kontrolirane osobe to podrazumijeva razrez
neizravnih poreza za kontrolirano razdoblje, te nalae
poduzimanje radnji i mjera za otklanjanje nezakonitosti i
nepravilnosti sa odreivanjem rokova za njihovo poduzi-

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

manje. Izrekom rjeenja se odluuje o podnesenoj primjedbi


na zapisnik o kontroli.
(3) U obrazloenju rjeenja navode se izvedeni dokazi i
utvreno injenino stanje, pravna osnova, razlog utvrene
razlike izmeu podataka iz prijava samooporezivanja,
automatskog razreza, ili razreza po bilo kojem propisanom
nainu i iznosu neizravnih poreza koji su utvreni u
postupku kontrole, primjedbe na zapisnik, kao i razlog
prihvatanja ili odbijanja primjedbe na zapisnik o kontroli.
lanak 38.
(Evidencija)
Organizacijske jedinice Sektora za poreze su dune da vode
evidenciju izvrene kontrole kroz informatiki sustav UNO.
lanak 39.
(Sporazum o horizontalnom praenju)
(1) UNO moe zakljuivati sporazume o horizontalnom praenju sa velikim poreznim obveznicima s ciljem prevencije
djelovanja poreznih rizika i dragovoljnog potivanja
poreznih propisa.
(2) UNO e blie urediti nain i postupak procjene provodivosti horizontalnog praenja, ukljuujui postupak
zakljuivanja sporazuma iz stavka (1) ovoga lanka.
POGLAVLJE III. NAKNADNA CARINSKA KONTROLA
NEIZRAVNIH POREZA KOJU VRI SEKTOR ZA
CARINE
lanak 40.
(Pojam naknadne carinske kontrole)
(1) Naknadna carinska kontrola (u daljnjem tekstu: naknadna
kontrola) je provjera pravilnosti provedbe i potivanja
propisa, provjera tonosti podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi, pregled poslovnih dokumenata i podataka
koji se odnose na uvozne i izvozne radnje u svezi s tom
robom ili naknadne komercijalne radnje u koje je ta roba
ukljuena, kao i provjera pravilnosti obraunatih i
naplaenih uvoznih i, ili izvoznih pristojbi i drugih
neizravnih poreza koji se naplauju pri uvozu i izvozu robe,
koja se vri nakon okonanja carinskog postupka.
(2) Naknadna kontrola obuhvaa i predkontrolu u kojoj se, po
podnesenom zahtjevu, provjeravaju uvjeti i kriterijumi
propisani za izdavanje odreenog odobrenja, a za koje je
propisano vrenje predkontrole.
lanak 41.
(Vrste naknadne kontrole)
(1) Vrste naknadne kontrole:
a) naknadna kontrola kao naknadna provjera tonosti
provedenog carinskog odobrenog postupanja ili
uporabe,
b) predkontrola kao provjera ispunjenosti uvjeta i
kriterijuma za izdavanje odobrenja za odreeni
carinski postupak ili drugog odobrenja za koje je
propisano vrenje predkontrole.
(2) Naknadna kontrola moe biti:
a) potpuna, koja obuhvaa pregled svih podruja
poslovanja za koja je prema propisima nadlena UNO
- Sektor za carine u odreenom vremenskom
razdoblju, i
b) djelomina, koja obuhvaa pojedinana podruja
poslovanja za koja je prema propisima nadlena UNO
Sektor za carine ili pregled odreenog broja carinskih
deklaracija za odreeno vremensko razdoblje.

Broj 68 - Stranica 13

lanak 42.
(Osoba koja vri naknadnu kontrolu)
(1) Naknadnu kontrolu vri ovlatena osoba Odsjeka za
kontrolu u Sredinjem uredu i Skupine za kontrolu u
regionalnom uredu.
(2) Ovlatena osoba iz stavka (1) ovoga lanka, naknadnu
kontrolu moe vriti na cjelokupnom carinskom podruju
Bosne i Hercegovine.
lanak 43.
(Kontrolirana osoba)
Kontrolirana osoba je registrirani obveznik neizravnih
poreza i druga osoba koja nije obveznik ako osoba raspolae s
informacijama, injenicama ili dokazima koji su bitni za
utvrivanje pravilnosti postupka.
lanak 44.
(Mjesto vrenja naknadne kontrole)
Naknadna kontrola vri se u prostorijama carinskog organa,
u prostorijama kontrolirane osobe i svake druge osobe koja je
poslovno izravno ili neizravno ukljuena u radnje koje su u svezi
sa predmetom kontrole, kao i u prostorijama osobe koja posjeduje
dokument i, ili podatak vezan za predmet kontrole.
lanak 45.
(Planiranje naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola vri se po osnovi:
a) godinjeg plana naknadne carinske kontrole,
b) primjenom kriterija za analizu rizika,
c) zahtjeva ravnatelja UNO,
d) zahtjeva pomonika ravnatelja Sektora za carine,
e) prijedloga organizacijske jedinice UNO i
f)
zahtjeva drugog organa.
(2) Godinji plan naknadne kontrole sainjava Odsjek za
kontrolu uz suglasnost pomonika ravnatelja Sektora za
carine UNO, do 01. prosinca tekue godine za iduu
godinu, a odobrava ga ravnatelj UNO.
(3) Odsjek za kontrolu Sektora za carine cijeni opravdanost
primljenih prijedloga i zahtjeva iz stavka (1) toka e) i f)
ovoga lanka i odluuje o postupanju po istim.
lanak 46.
(Pokretanje i faze naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola pokree se izdavanjem naloga za
naknadnu kontrolu od strane efa Skupine za kontrolu
regionalnog ureda ili efa Odsjeka za kontrolu.
(2) Naknadna kontrola sastoji se od sljedeih faza:
a) izdavanje naloga,
b) priprema naknadne kontrole,
c) provoenje naknadne kontrole,
d) sainjavanje zapisnika o naknadnoj kontroli,
e) pruanje mogunosti kontroliranoj osobi da se izjasni,
f)
donoenje odluke,
g) praenje izvrenja naloenih mjera i
h) izvjetavanje.
(3) O poetku naknadne kontrole kontrolirana osoba se
obavjetava predoavanjem naloga za naknadnu kontrolu,
kojeg nakon predoavanja potpie odgovorna osoba u
kontroliranoj osobi. Ukoliko se kontrola vri u prostorijama
UNO, na temelju raspoloive dokumentacije, a bez sudjelovanja kontrolirane osobe, nalog za naknadnu kontrolu se ne
predoava odgovornoj osobi u kontroliranoj osobi.

Broj 68 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 47.
(Sadraj naloga za naknadnu kontrolu)
Nalog za naknadnu kontrolu sadri:
a) naziv carinskog organa,
b) broj i datum izdavanja naloga,
c) pravnu osnovu za naknadnu kontrolu,
d) ime ovlatene osobe ili ovlatenih osoba koje vre
naknadnu kontrolu sa slubenom ifrom,
e) naziv, ID broj i adresa kontrolirane osobe,
f)
predmet naknadne kontrole,
g) razdoblje obuhvaen naknadnom kontrolom,
h) rok izvrenja, i
i)
ime prezime i potpis nalogodavatelja.
lanak 48.
(Priprema naknadne kontrole)
Radi pripreme za vrenje naknadne kontrole, ovlatena
osoba poduzima sljedee radnje:
a) pribavlja sve potrebne raspoloive informacije o
kontroliranoj osobi koje su dostupne iz evidencija i
informacionog sustava UNO,
b) po potrebi pribavlja informacije od druge
organizacijske jedinice UNO i, ili drugog organa,
c) analizira sve prikupljene informacije iz prethodnih
kontrola kod kontrolirane osobe,
d) vri procjenu rizika i na temelju toga bira odgovarajui broj carinskih deklaracija i, ili poslovnih
dokumenata za kontrolu i
e) poduzima ostale potrebne radnje.
lanak 49.
(Provoenje naknadne kontrole)
U provoenju naknadne kontrole ovlatena osoba poduzima
sljedee radnje:
a) provjerava uoene rizike,
b) provjerava tonost podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi,
c) vri pregled poslovnih dokumenata i podataka koji se
odnose na uvozne i izvozne radnje u svezi s tom
robom ili u svezi s naknadnim komercijalnim
radnjama u koje je ta roba ukljuena,
d) provjerava pravilnosti obraunatih i naplaenih
uvoznih i, ili izvoznih pristojbi i drugih neizravnih
poreza koji se naplauju pri uvozu i izvozu robe,
e) po potrebi i ako je mogue, vri pregled robe,
f)
po potrebi i ako je mogue, uzima uzorak robe
sukladno propisima o uzimanju uzoraka,
g) poduzima ostale radnje neophodne za provoenje
naknadne kontrole.
lanak 50.
(Zapisnik o naknadnoj kontroli)
(1) Po zavretku kontrole ovlatena osoba UNO sainjava
zapisnik o izvrenoj kontroli u to kraem roku, a koji ne
moe biti dui od osam radnih dana. Iznimno ef skupine
moe odobriti produenje roka do stjecanja uvjeta za
sainjavanje zapisnika.
(2) Zapisnik sadri:
a) naziv organa koji sainjava zapisnik,
b) pravnu osnovu naknadne kontrole,
c) broj i datum naloga,
d) naziv ili ime kontrolirane osobe kod koje je vrena
naknadna kontrola, odgovorne osobe u kontroliranoj
osobi, identifikacijski broj i sjedite ili prebivalite
kontrolirane osobe, kao i isti podatci o zastupniku ako
su radnje poduzete u njegovoj nazonosti
e) ovlatena osoba kontrolirane osobe koja je nazoila
naknadnoj kontroli,

f)
g)
h)

Utorak, 13. 9. 2016.

razdoblje obuhvaeno naknadnom kontrolom,


mjesto i datum vrenja naknadne kontrole,
ime ovlatene osobe ili ovlatenih osoba koje su izvrile naknadnu kontrolu,
i)
predmet kontrole - opi podatci o kontroli i kontrolirana dokumentacija,
j)
podatak o kontroliranoj robi (vrsta, koliina, vrijednost, podrijetlo, tarifna oznaka, stopa carine i dr.),
k) utvreno injenino stanje i nepravilnosti, uz navoenje pravne osnove, te posljedica koja proizlazi iz
istoga,
l)
mjere koje treba poduzeti i rok za njihovo
poduzimanje,
m) u sluaju predkontrole zapisnik mora sadravati i
miljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija propisanih
za odnosno odobrenje,
n) potpis ovlatene osobe ili ovlatenih osoba koje su
vrile naknadnu kontrolu.
(3) Zapisnik se sainjava u dva primjerka od kojih se jedan
dostavlja kontroliranoj osobi, a drugi ostaje u spisu
predmeta. U sluaju predkontrole, zapisnik se sainjava u
tri primjerka od kojih se trei primjerak dostavlja carinskom
organu nadlenom za izdavanje odnosnog odobrenja.
lanak 51.
(Okonanje naknadne kontrole)
(1) Ako naknadnom kontrolom nepravilnosti nisu utvrene,
ovlatena osoba na kraju zapisnika iz lanka 49. ovoga
Pravilnika konstatira: "Nepravilnosti nisu utvrene.
Naknadna carinska kontrola je okonana".
(2) Ako su u naknadnoj kontroli utvrene nepravilnosti,
ovlatena osoba uz zapisnik o naknadnoj kontroli
kontroliranoj osobi dostavlja poziv za usmenu raspravu,
radi pruanja mogunosti da se izjasni o svim injenicama i
okolnostima utvrenim u postupku naknadne kontrole.
(3) Nakon pruene mogunosti da se kontrolirana osoba izjasni,
a na temelju injenica utvrenih u postupku, donosi se
rjeenje.
lanak 52.
(Suradnja i koordinacija)
(1) Ako tijekom vrenja naknadne kontrole nije mogue na
temelju podataka i dokumenata raspoloivih u toj kontroli
utvrditi da je carinsko odobreno postupanje ili uporaba
pravilno provedena, ovlatena osoba koja vri naknadnu
kontrolu, prije sainjavanja zapisnika, vri konzultacije sa
drugom organizacijskom jedinicom u UNO.
(2) ef Skupine za kontrolu kontinuirano koordinira rad
ovlatene osobe koja vri naknadnu kontrolu i usmjerava
njen rad.
(3) ef Odsjeka za kontrolu koordinira rad skupina za kontrolu
u regionalnim uredima.
lanak 53.
(Praenje izvrenja naloenih mjera)
Ovlatena osoba koja je vrila naknadnu kontrolu prati
izvrenje mjera koje su naloene kontroliranoj osobi.
lanak 54.
(Izvjetavanje)
Skupina za kontrolu regionalnog ureda do desetog tekueg
mjeseca za prethodni mjesec, dostavlja izvjee o naknadnoj
kontroli Odsjeku za kontrolu Sektora za carine UNO.
lanak 55.
(Prekrajni i kazneni postupak)
(1) Ako se u postupku naknadne kontrole otkrije da je uinjen
carinski prekraj ovlatena osoba postupa sukladno
odredbama Zakona o prekrajima u BiH.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(2)

Ako postoji osnova sumnje da je uinjeno kazneno djelo iz


oblasti neizravnog oporezivanja ovlatena osoba
obavjetava nadlenu organizacijsku jedinicu UNO.
lanak 56.
(Evidencija)
(1) Skupina za kontrolu u regionalnom uredu je duna da vodi
evidenciju izvrenih naknadnih kontrola.
(2) Odsjek za kontrolu vodi evidenciju svih izvrenih
naknadnih kontrola.
POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 57.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o kontroli neizravnih poreza ("Slubeni glasnik BiH",
broj 78/07).
lanak 58.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-101/14
02. rujna 2016. godine
Predsjedatelj UO UNO
Sarajevo
Vjekoslav Bevanda, v. r.
14.
("
", . 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 32/13)
, 12.
02.09.2016.,I.
1.
( )

. 88. 91.
,
. 92. 102.
,
. 12. 75.
.
2.
()1. .
3.
()
(1) : ,
, ,
,
.
(2)

.
(3)
,
, (, .)
.
(4) ,

Broj 68 - Stranica 15


.
(5) , ,

.
(6)
.
(7)
96. (4)

.
(8)
,

.
II.


4.
( )
(1) .
(2)

/ ,
.
(3)
, ,
,

, .
(4) ,
, ,
.
(5)
,

,
.
5.
( )
(1)
, , , ,

.
(2) :
)
,
)
,
)


, ,
)
.
6.
( )
(1)

, :
)


,

Broj 68 - Stranica 16

SLUBENI GLASNIK BiH

)
.
(2)
.
(3)


,.
7.
( )
(1)


,
,
,

.
(2)
,

,

.
8.
( )
(1)
.
(2) (1) ,


:
)

,
)
,

,
) .
9.
( )
(1)


.
(2)
,
,
.
10.
( )
(1)
,

.
(2)
,

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

Utorak, 13. 9. 2016.


.

,

,

.


, ,
, , ,
,
,

.
,

.
, , ,
,
.
11.
( )

25. (3)
,
:
) ,
) .
,
,
(1) .
12.
( )

-.


-.
,
,
,
(1) (2)
8, 15.
.
,
.
13.
( ).


.

Utorak, 13. 9. 2016.


(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH


,
.

,
,
.

.
.

.
-

.,

,
( ) 96.
(4) ,
.,

"
",
,
.
14.
( )


,

,
.

.
15.
( )

- ,

,

.

,
,
.


,
.

,


.

Broj 68 - Stranica 17

,

.
16.
(
)
(1)


.
(2)

.
17.
(
)
(1)


,

.
(2)
, 01.
.
(3) :
)
;
)
;
)
;
)
;
)
,
)
, ,
, ,

.
(4) ) (3)


.
(5)


( )

:
) ,
) ,
)
.
(6)

.
(4)

Broj 68 - Stranica 18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SLUBENI GLASNIK BiH

18.
( )

,
,
.
:
)
;
) ;
) -
.


:
) 30.000.000,00 ,
20 ;
) 15.000.000,00
30.000.000,00 , 15 ;
) 7.000.000,00
15.000.000,00 , 10 ;
) 2.000.000,00
7.000.000,00 , 8 ;
) 500.000,00
2.000.000, 00 , 7 ;
) 100.000,00
500.000, 00 , 6 ;
) 30.000,00
100.000,00 , 5 ;
) 30.000,00 , 3
;
(2)

:
) 5.000.000,00
, 7 ;
) 1.000.000,00
5.000.000,00 , 5 ;
) 1.000.000,00 ,
3 .


,

.(2) (3)

.
, (2)
(3)

, ,
.


..

,
,

Utorak, 13. 9. 2016.

, , ,
.
(9)
(2) (3).
19.
( )
(1)

.
(2)

,
.
17.
18. ,

,
,

.
(3)

,
, .
20.
( )
,
,
,
,
.
21.
( )


,
. 16., 17., 18. 19. 20. .
22.
( )
(1) .
(2) :
) ,
)
,
) ,
)
,
) ,
) .
23.
( )
(1) ,


,


.
(2) :
) ,
) , ,
) ,

Utorak, 13. 9. 2016.


)
)
)

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
/
,
) ,
) ,
) ,
)

) /
,
) ,
) ,
)
) .
(3)


.
(4) ,/
.
(5) (3).
24.
( )
(1) ,
, ,
, ,
,
.


,
(
, ,
.).
(2) , (1)
.

.
(3)


.
(4) /.
25.
( )
(1)
,
, :
)

Broj 68 - Stranica 19

, , ,

,
)
,
)
,
).
26.
( )
(1) ,
, :
)
,
) ,
)
,
)
,
)
,
) , ,

, ,


,
)
:
,
,
,

.
(2)
,
,

.
(3)
,
, ,
, ,


.
(4)
,
,

.
27.
( )
(1)
,
,

Broj 68 - Stranica 20

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH


,

.
10


,
.


.

(2) ,
.


"
",
, ,
,
.
28.
( )


.
(1) .

,
,


29.
( )


,

.


,
,

.
,
,

,

.
30.
( )
:
) ,
) ,
) ,
) ,
) .
:
) ,
) .

Utorak, 13. 9. 2016.

31.
()


.
, 55. ) 1)
, .
32.
( )


.
33.
( )
(1)
.
(2) ,
,

.
34.
()
(1)
.
(2)
.
35.
( )
(1)
,

18. .

.
(2) :
) ,
) ,
) , ,
) ,
) ,
) , ,

,
) ,
) ,
) ,

,
)

,
,
) ,
) / .
(3)
, ,

,
.

.

Utorak, 13. 9. 2016.


(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH


.

,
.

, , ,

, 26.
(1) ) .


,
,
(
, , ,
, , .).
36.
( )

, .
,
20
,

60
.


,
30
37.
()
:
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) /
) .

,

,

.
.

, ,
, ,

,
,
.

Broj 68 - Stranica 21

38.
()


.
39.
( )
(1)


.
(2)
,
(1)
.
III.

40.
( )
(1) ( :
)
,
,

, ,

,
.
(2) ,
,

, .
41.
( )
(1) :
)

,
)


.
(2) :
) ,

-
,
) ,


.
42.
( )
(1)

.
(2) (1) ,

.

Broj 68 - Stranica 22

SLUBENI GLASNIK BiH

43.
( )

,
.
44.
( )

,

,
,
.
45.
( )
(1) :
) ,
) ,
) ,
) ,
)
) .
(2)

, 01.
, .
(3)

(1) ) )
.
46.
( )
(1)

.
(2) :
) ,
) ,
) ,
) ,
)
,
) ,
)
) .
(3)

,
.
,
, ,

.
47.
( )
:
) ,
) ,
) ,
)
,
) , ,
) ,
) ,

)
)

Utorak, 13. 9. 2016.

,
.
48.
( )
,
:
)

,
) , ,
)
,
)
,

) .
49.
( )

:
) ,
)
,
)

,
) ,

,
) , ,
) ,
,
)
.
50.
( )
(1)
,
.

.
(2) :
) ,
) ,
) ,
)
,
,
,

,
)
,
) ,
) ,
)
,
) -
,
)
(, ,
, , ,
.),

Utorak, 13. 9. 2016.


)

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
,
)
,
)

,
)
.
(3)
,
. ,


.
51.
( )
(1)
,
49. : "
. ".
(2) ,


,

.
(3)
, ,
.
52.
( )
(1)


,
,
, .
(2)

.
(3)
.
53.
( )


.
54.
()

,

.
55.
( )
(1)

.
(2)

.

Broj 68 - Stranica 23

56.
()
(1)
.
(2)
.
IV.
57.
( )


(" ", 78/07).
58.
( )

" ".
02-02-101/14
02. 2016.

, . .
Na osnovu lana 14. Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave
za indirektno oporezivanje, na 12. sjednici odranoj
02.09.2016.godine, donio je

PRAVILNIK

O KONTROLI I OGRANIENOJ PROVJERI


INDIREKTNIH POREZA
POGLAVLJE I. OPE ODREDBE PRAVILNIKA
lan 1.
(Predmet reguliranja)
Ovim Pravilnikom blie se propisuje postupak ograniene
provjere propisanih l. 88. do 91. Zakona o postupku indirektnog
oporezivanja, postupak kontrole indirektnih poreza propisan l.
92. do 102. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, i
naknadna carinska kontrola indirektnih poreza propisana l. 12. i
75. Zakona o carinskoj politici BiH.
lan 2.
(Nadlenost)
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju ovlatena lica Sektora
za poreze i Sektora za carine i druga lica koja direktor UIO
privremeno ovlasti da vre poslove iz lana 1. ovog Pravilnika.
lan 3.
(Definicije)
(1) Indirektni porezi su: uvozne i izvozne dabine, akciza,
porez na dodatu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi
zaraunati na robu i usluge pored, ili umjesto navedenih
obaveza.
(2) Kontrolirano lice je registrirani obveznik indirektnih poreza
i drugo lice odreeno ovim Pravilnikom.
(3) Ovlateni predstavnik kontroliranog lica je lice ovlateno za
zastupanje u pravnom licu, samostalni preduzetnik,
graanin (investitor, zakupodavac i dr.) ili lice koje on
ovlasti.
(4) Ovlateno lice UIO je porezni inspektor, lice ovlateno za
vrenje naknadne carinske kontrole kao i drugo ovlateno
lice UIO koju direktor UIO privremeno ovlasti da vri
poslove kontrole.
(5) Obveznik je fiziko, pravno lice ili drugi subjekat, koji je
upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.
(6) Gradivni PDV podrazumijeva zbir ukupnog iznosa ulaznog
i izlaznog PDV u odreenom periodu.

Broj 68 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

(7)

Obnova postupka razreza podrazumijeva obnovu razreza u


skladu sa lanom 96. stav (4) Zakona o postupku
indirektnog oprezivanja u vidu ponovnog utvrivanja
porezne obaveze za odreeni period.
(8) Horizontalno praenje je sistem kontrole kvaliteta zasnovan
na uzajamnom povjerenju, razumijevanju i transparentnosti
obveznika i UIO u rjeavanju poreznih rizika.
POGLAVLJE II. POSTUPAK OGRANIENE PROVJERE
I KONTROLE KOJU VRI SEKTOR ZA POREZE
lan 4.
(Kontrole po mjestu vrenja)
(1) Postupak kontrole se vri u uredu i na terenu.
(2) Terenska kontrola se obavlja u prostorijama poreznog
obveznika s ciljem provjere tanosti i potpunosti podataka
iskazanih u poreznoj/akciznoj prijavi, kao i drugih
evidencija s kojima raspolae UIO.
(3) Ukoliko porezni obveznik ne posjeduje poslovni prostor u
kojem se moe vriti terenska kontrola, te, ukoliko je to
pogodno, terenska kontrola se moe vriti u adekvatnom
prostoru koji obezbjeuje obveznik, u uredu raunovoe ili
u prostorijama UIO.
(4) Uredska kontrola se vri u objektima UIO, a porezni
obveznik je duan da na poziv UIO, neposredno, uestvuje
u postupku uredske kontrole.
(5) Uredska kontrola obuhvata provjeru pojedinih podataka od
znaaja za oporezivanje, a koje je mogue provjeriti uvidom
u evidencije kontroliranog lica ili evidencije s kojima
raspolae UIO, te izvoenje drugih dokaza koji ne
zahtijevaju kontrolu na terenu.
lan 5.
(Pojam ograniene provjere)
(1) Ograniena provjera je postupak uredske provjere injenica,
radnji, dokaza, aktivnosti, poslovnih i drugih okolnosti koje
odreuju obavezu po osnovu indirektnih poreza.
(2) Ograniena provjera obuhvata:
a) pregled i provjeru podataka dostavljenih od strane
poreznih obveznika,
b) pregled i provjeru podataka koji su u posjedu UIO,
c) uvid u registar i ostalu dokumentaciju propisanu
zakonskim propisima koji reguliraju oblast indirektnih
poreza ili bilo koju drugu slubenu knjigu, evidenciju
ili dokument, i
d) zahtjev prema treoj osobi da obezbijedi podatke koje
su obavezni obezbijediti ili potvrditi.
lan 6.
(Postupak ograniene provjere)
(1) Ograniena provjera pokree se nalogom za ogranienu
provjeru izdanim od strane efa nadlene grupe za kontrolu,
a na osnovu:
a) obrazloenog zahtjeva obveznika za izmjenu prijave
samooporezivanja koji je proslijeen od grupe za
obradu poreznih prijava u regionalnom uredu,
b) kao i u ostalim sluajevima kada se ukae potreba ili
ocijeni ekonominim vrenje ograniene provjere.
(2) U postupku ograniene provjere sainjava se zapisnik i
donosi se rjeenje.
(3) U sluaju kada se u postupku ograniene provjere koja se
provodi bez uea ovlatenog predstavnika kontroliranog
lica u postupku ne mogu utvrditi sve relevantne injenice,
postupak se okonava slubenom zabiljekom kojom se
konstatira navedeno i predlae efu grupe za kontrolu
izdavanje naloga o pokretanju postupka djelimine ili
potpune kontrole.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Utorak, 13. 9. 2016.

lan 7.
(Pojam kontrole)
Kontrola obuhvata kontrolu pravilnosti i pravovremenosti
obraunavanja i iskazivanja podataka o indirektnim porezima u prijavama samooporezivanja, pregled poslovanja
poreznog obveznika, provjeru aurnosti, tanosti i
vjerodostojnosti knjigovodstvenih i drugih evidencija u
cilju utvrivanja tane porezne obaveze indirektnih poreza i
poduzimanja mjera u skladu sa zakonom.
Postupak kontrole moe da obuhvati kontrolu jednog ili
vie vrsta indirektnih poreza, injenica bitnih za oporezivanje ili elemenata za jedan ili vie poreznih perioda, kao i
kontinuirani nadzor nad pojedinim poslovnim aktivnostima
poreznog obveznika.
lan 8.
(Kontrolirano lice)
Kontrolirano liceje lice koje je registrirano kao obveznik
indirektnih poreza.
Izuzetno od stava (1) ovog lana, kontrolirano lice moe
biti i lice koje nije upisano u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza po osnovu PDV i akcize ako:
a) lice ispunjava zakonom propisane uvjete ili postoje
indicije da ispunjava uvjete za registraciju obveznika
indirektnih poreza,
b) UIO raspolae ili postoji potreba za provjerom
informacija, injenica ili dokaza koji mogu biti
povezani sa postupkom indirektnog oporezivanja, ili
c) je to naroito propisano zakonima i podzakonskim
aktima.
lan 9.
(Predmet kontrole)
Predmet kontrole je ispitivanje i utvrivanje tane obaveze
po osnovu indirektnih poreza kao i poslovne aktivnosti i
injenice iz kojih moe proistei obaveza po osnovu
indirektnih poreza.
Predmet kontrole mogu biti i injenice koje se odnose na
vlasnika, suvlasnika ili drugog predstavnika vezanog za
kontrolirano lice, a koje mogu imati utjecaja na obavezu
indirektnih poreza.
lan 10.
(Prava i dunosti uesnika u postupku kontrole)
Ovlateno lice UIO po slubenoj dunosti vodi postupak,
utvruje injenice i provjerava stvarni i pravni odnos koji
predstavlja osnovu obaveze indirektnih poreza.
Tokom vrenja postupka kontrole ovlateno lice UIO je
duno omoguiti uee u postupku ovlatenom predstavniku kontroliranog lica, a ovlateno lice moe prikupljati
informacije od svih njegovih zaposlenih i treih lica.
Ovlateno lice UIO je u obavezi upoznati ovlatenog
predstavnika kontroliranog lica sa utvrenim stanjem u
postupku kontrole, a naroito sa utvrenim injenicama i
materijalnim propisima koji su bili osnov za prijedlog
razreza, sa pravima i obavezama kao i pravnim
posljedicama koje proistiu iz postupka u kome je utvren
prijedlog razreza dodatne obaveze.
Ovlateni predstavnik kontroliranog lica je duan
uestvovati u utvrivanju injeninog stanja bitnog za
oporezivanje, na nain da predoava evidencije, poslovne
knjige, daje obavijesti, isprave, elektronske iskaze
knjigovodstvenih promjena, izjave ili bilo koje druge
podatke o kojima bi UIO trebala da zna, a koji bi bili od
znaaja za utvrivanje obaveze indirektnih poreza.
Ako pojanjenja ovlatenog predstavnika kontroliranog lica
nisu dovoljna, ovlateno lice UIO moe zatraiti od

Utorak, 13. 9. 2016.

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

SLUBENI GLASNIK BiH

ovlatenog predstavnika kontroliranog lica da imenuje i


drugo lice za davanje pojanjenja.
Ovlateno lice UIO ima pravo izuzeti dokumentaciju,
evidencije, razne nosioce baze podataka, predmete, uzorke i
drage stvari koje su od znaaja za vrenje postupka
kontrole.
lan 11.
(Klasifikacija obveznika)
Na osnovu posebnog akta direktora a u skladu sa lanom
25. stav (3) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje
BiH, obveznici po osnovu indirektnih poreza dijele se na:
a) velike porezne obveznike, i
b) ostale porezne obveznike.
Po osnovu gradivnog PDV u odreenom periodu, te drugih
kriterija koje odredi direktor, obveznik je grupiran u jednu
od skupina iz stava (1) ovog lana.
lan 12.
(Nadlenost za vrenje kontrole)
Kontrolu velikih poreznih obveznika obavlja ovlateno lice
rasporeeno na poslovima kontrole u grupi za kontrolu
velikih poreznih obveznika-inspektor.
Kontrolu ostalih poreznih obveznika obavlja ovlateno lice
rasporeeno na poslovima kontrole u grupi za reviziju i
kontrolu-inspektor.
Izuzetno, ukoliko se u postupku vrenja potpune kontrole
ukae potreba za odreenim provjerama, u cilju
ekonominosti postupka, ovlateno lice iz stava (1) odnosno
iz stava (2) moe kod bilo koje osobe iz lana 8, izvriti
kontrolu iz lana 15. ovog Pravilnika.
Uz suglasnost Pomonika direktora Sektora za poreze,
ovlatena lica rasporeena na poslovima kontrole u Grupi
za kontrolu vekikih poreznih obveznika i u Grupi za
reviziju i kontrolu mogu obavljati poslove kontrole
obveznika koji su iz nadlenosti druge organizacione
jedinice.
lan 13.
(Potpuna kontrola)
Potpuna kontrola obuhvata kontrolu ispravnosti iskazanih
iznosa svih polja u PDV prijavi i ispravnost iskazanog
iznosa svih polja akcizne prijave u odreenom poreznom
periodu. Potpuna kontrola se vri kontrolom svih
transakcija ili na bazi uzorka odreenog dijela transakcija u
periodu koji je predmet kontrole.
Period kontrole moe da bude bilo koji porezni period, a
poetni i zavrni porezni period obuhvaen kontrolom se
definira nalogom za kontrolu.
Ovlatena
osoba
moe
predloiti
neposrednom
rukovoditelju da se produi, odnosno skrati period kontrole,
kad za takav zahtjev postoje objektivni razlozi. Ukoliko je
neposredni rukovoditelj suglasan sa zahtjevom izvrit e
izmjenu kontroliranog perioda na izdanom nalogu za
kontrolu. Izmijenjeni nalog za kontrolu se dostavlja
poreznom obvezniku.
U postupku potpune kontrole ovlateno lice sainjava
zapisnik o kontroli i donosi rjeenje.
Potpuna kontrola moe obuhvatiti razdoblja - porezne
periode koji su bili predmetom djeliminih kontrola.
Ukoliko se u postupku potpune kontrole ili iz dragih izvora
utvrde nove injenice ili okolnosti vezane za poslovne
transakcije koje su bile predmetom djelimine kontrole, a
koje predstavljaju osnov za izmjenu iznosa obveze u
odnosu na prethodno utvreni razrez u postupku djelimine
kontrole, vri se obnova postupka razreza (dopunski razrez)
iz lana 96. stava (4) Zakona o postupku indirektnog

Broj 68 - Stranica 25

oporezivanja, i za period koji je bio predmet djelimine


kontrole.
(7) Ako ocjena dokaza u postupku potpune kontrole ukae da
nema potrebe za vrenjem kontrole poslovnih aktivnosti i
injenica koje su bile predmet djelimine kontrole,
ovlateno lice UIO je duno da to konstatuje u obrazloenju
zapisnika o potpunoj kontroli u dijelu teksta koji ima naslov
"Prethodne kontrole", uz navoenje poslovnih aktivnosti i
injenica koje su bile predmet djelimine kontrole, porezna
razdoblja i razrez djelimine kontrole.
lan 14.
(Djelimina kontrola)
(1) Djelimina kontrola obuhvata kontrolu pojedinih poslovnih
aktivnosti i injenica bitnih za oporezivanje, a koje mogu
imati za posljedicu promjenu bilo kojeg polja PDV prijave i
promjenu polja akcizne prijave, za transakcije koje su
obuhvaene ovom kontrolom.
(2) U postupku djelimine kontrole ovlateno lice sainjava
zapisnik i donosi rjeenje.
lan 15.
(Djelimina kontrola bez razreza)
(1) Djelimina kontrola moe biti i informativnog karaktera informativna kontrola, ija je svrha prikupljanje informacije
koje se mogu koristiti u drugim postupcima, ukljuujui i
informacije koje se prikupljaju nadzorom pojedinih
poslovnih aktivnosti poreznog obveznika. Informativna
kontrola se moe obavljati i za potrebe drugih organizacionih jedinica UIO, i za potrebe drugih institucija Bosne i
Hercegovine, entiteta i Brko distrikta BiH.
(2) Informativna kontrola nema za posljedicu razrez porezne
obaveze i moe se vriti i za periode koji su bili predmet
bilo koje vrste kontrole, kao i za period za koji je nastupila
zastara.
(3) Postupak informativne kontrole se okonava sainjavanjem
zapisnika o informativnoj kontroli, ili slubenom zabiljekom ukoliko se ista radi na osnovu raspoloive dokumentacije u slubenim prostorijama UIO.
(4) Ukoliko se u postupku informativne kontrole utvrde
injenice koje upuuju na to da je potrebno izvriti
djeliminu ili potpunu kontrolu ovlatena osoba predlae
efu nadlene grupe za kontrolu pokretanje postupka
kontrole, nakon ega ef te grupe izdaje nalog za djeliminu
ili potpunu kontrolu.
lan 16.
(Suradnja Sektora za poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje
rizikom)
(1) U cilju sainjavanja okvirnog godinjeg plana kontrola
neophodna je kontinuirana suradnja izmeu Sektora za
poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom.
(2) UIO e posebnim aktom regulirat nain suradnje Odjeljenja
za analizu i upravljanje rizikom i Sektora za poreze kao i
nain i proceduru dostavljanja kriterija za izradu okvirnog
godinjeg plana kontrola.
lan 17.
(Okvirni godinji plan kontrola i ciljne skupine za kontrolu)
(1) Sektor za poreze sainjava okvirni godinji plan kontrola za
narednu godinu na osnovu prijedloga kriterija dostavljenih
od strane Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom, novih
saznanja o rizicima u tekuoj godini kao i na osnovu
prijedloga dostavljenih od strane kontrolnih grupa Sektora
za poreze.
(2) Godinji plan kontrola se dostavlja direktoru UIO na
odobrenje, najkasnije do 01. decembra tekue godine za
narednu godinu.

Broj 68 - Stranica 26
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

Ciljne skupine za kontrolu su:


a) obveznik koji je primjenom kriterija za analizu rizika
oznaen kao rizini;
b) obveznik koji je na osnovu kriterija zadanih od strane
direktora UIO oznaen kao rizini;
c) obveznik koji je izabran metodom sluajnog uzorka;
d) obveznik koji nije kontroliran dui vremenski period;
e) porezni obveznik kod kojeg se oekuje najvea
promjena porezne osnovice, i
f)
obveznik odabran za kontrolu na temelju zahtjeva
drugih Sektora UIO, dravnih, entitetskih organa,
organa Brko distrikta BiH, ukljuujui i potpisanu
prijavu drugog obveznika kao i anonimnu prijavu
drugih osoba.
Zahtjev za kontrolu pod takom f) stava (3) ovog lana
podlijee procjeni rizika vjerovatnog iznosa poreza pod
rizikom od strane nadlene organizacione jedinice Sektora
za poreze u Sredinjem uredu.
Zaprimljena inicijativa za koju se nakon procjene od strane
nadlenih odsjeka u Sektom za poreze utvrdi da se ne
smatra prioritetnom za kontrolu dostavlja se nadlenoj
kontrolnoj grupi (kojoj pripada obveznik) i evidentira se u
spis poreznog obveznika koji mora da sadri:
a) porijeklo inicijative,
b) prirodu informacija,
c) navoenje razloga zato isti nije prioritetan za
kontrolu u datom periodu.
Sve informacije koje su evidentirane u spisu datog
obveznika se uzimaju u razmatranje kada doe do sljedeeg
ispitivanja.
lan 18.
(Sadraj godinjeg plana i vremenski standardi)
Pri izradi okvirnog godinjeg plana kontrola uzimaju se u
obzir raspoloivi ljudski resursi, rasploivi radni dani u
godini, prosjeni vremenski standardi predvieni za vrenje
kontrole. Godinji plan treba da sadri sljedee elemente:
a) broj kontrola koji je planiran da se izvri u narednoj
godini;
b) strukturu planiranih kontrola;
c) planirane ljudske resurse - broj ovlatenih osoba.
Vremenski standardi neophodni za izvrenje potpunih
kontrola uvjetovani su iznosom ukupnog gradivnog PDV za
periode koji su predmet kontrole:
a) za iznos gradivnog PDV preko 30.000.000,00 KM, do
20 radnih dana;
b) za iznos gradivnog PDV preko 15.000.000,00 KM do
30.000.000,00 KM, do 15 radnih dana;
c) za iznos gradivnog PDV preko 7.000.000,00 KM do
15.000.000,00 KM, do 10 radnih dana;
d) za iznos gradivnog PDV preko 2.000.000,00 KM do
7.000.000,00 KM, do 8 radnih dana;
e) za iznos gradivnog PDV preko 500.000,00 KM do
2.000.000, 00 KM, do 7 radnih dana;
f)
za iznos gradivnog PDV preko 100.000,00 KM do
500.000, 00 KM, do 6 radnih dana;
g) za iznos gradivnog PDV preko 30.000,00 KM do
100.000,00 KM, do 5 radnih dana;
h) za iznos gradivnog PDV do 30.000,00 KM, do 3
radna dana;
Vremenski standard iz stavka (2) ovog lana se uveava
prilikom vrenja kontrole obveznika akcize za periode koji
su predmet kontrole:
a) za iznos prijavljene akcize preko 5.000.000,00 KM,
do 7 radnih dana;
b) za iznos prijavljene akcize preko 1.000.000,00 KM do
5.000.000,00 KM, do 5 radnih dana;

c)

Utorak, 13. 9. 2016.

za iznos prijavljene akcize do 1.000.000,00 KM, do 3


radnih dana.
(4) Vremenski standard se rauna od datuma stvarnog poetka
kontrole do datuma stvarnog zavretka kontrole, a koje
vrijeme podrazumijeva vrijeme pregleda poslovne
dokumentacije kod kontroliranog lica.
(5) Pri zadavanju kontrole ef kontrolne grupe moe odrediti
vrijeme za vrenje kontrole ne pridravajui se vremenskih
standarda propisanih stavovima (2) i (3) ovog lana u
sluajevima postojanja saznanja o objektivnim okolnostima
koje zahtijevaju due ili krae vrijeme potrebno za kontrolu.
(6) Izuzetno, vremenski standardi definirani stavom (2) i (3)
ovog lana nee se primjenjivati u kontrolama kod poreznih
obveznika kod kojih se procjenom utvrdi da je, u
odreenom vremenskom periodu, potreban stalni nadzor
ovlatenog lica UIO.
(7) Rok za vrenje kontrole u okviru est mjeseci moe se
produiti podnoenjem prijedloga od strane ovlatenog lica
efu nadlene grupe za kontrolu. U prijedlogu je neophodno
navesti i obrazloiti razloge za produenje kontrole i
ukoliko ih ef cijeni opravdanim daje suglasnost na
dostavljeni prijedlog.
(8) Ukoliko se trai produenje roka za vrenje kontrole due
od est mjeseci, prijedlog za produenje sa razlozima zbog
kojih se trai produenje, potpisuje ovlateno lice UIO, ef
nadlene grupe za kontrolu, ef unutarnje organizacione
jedinice i rukovoditelj osnovne organizacione jedinice, koji
isti dostavlja na odluivanje direktoru UIO.
(9) Vrijeme za vrenje kontrole se odreuje u skladu sa
vremenskim standardima iz stava (2) i (3).
lan 19.
(Mjeseno planiranje kontrole)
(1) Planiranje kontrola na mjesenom nivou ima za cilj odabir
obveznika kod kojih je najvei iznos poreza pod rizikom i
koji su prioritetniji za kontrolu.
(2) Mjesene planove kontrola donosi ef grupe za reviziju i
kontrolu u regionalnom uredu i ef grupe za kontrolu
velikih poreznih obveznika, najkasnije do kraja tekueg
mjeseca za naredni mjesec. Mjeseni plan se sainjava na
osnovu godinjeg plana iz lana 17. i 18. ovog Pravilnika, te
na osnovu zahtjeva za kontrolu obveznika dostavljenih od
drugih organizacionih jedinica UIO, i zahtjeva drugih
institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brko distrikta
BiH i ostalih proslijeenih u rad putem organizacione
jedinice Sektora za poreze u Sredinjem uredu.
(3) Mjeseni plan kontrola uz navoenje kriterija za odabir
obveznika dostavlja se efu odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno efu Odsjeka za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na odobrenje.
lan 20.
(Kontrole koje nisu predviene planom)
Izuzetno od planiranih kontrola, mogue je po potrebi, uz
odobrenje efa Odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno
efa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, izvriti
kontrolu i drugih lica koja nisu navedena u mjesenom planu
rada.
lan 21.
(Povjerljivost podataka)
Slubenici ne treba da informiraju obveznika o sadraju i
pojedinostima vezanim za sredstva za odabir i planiranje
kontrola, kao i pojedinostima sadranim u dokumentima iz l.
16., 17., 18. i 19. i 20. ovog Pravilnika.
lan 22.
(Postupak kontrole)
(1) Postupak kontrole pokree se nalogom za kontrolu.

Utorak, 13. 9. 2016.


(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

Postupak kontrole se sastoji od sljedeih faza:


a) izdavanje naloga za kontrolu,
b) obavjetavanje kontrolirane osobe o poetku kontrole,
c) pripremne radnje za obavljanje kontrole,
d) kontrola poslovne dokumentacije kontroliranog lica,
e) sainjavanje zapisnika o kontroli, i
f)
donoenje upravnog akta.
lan 23.
(Izdavanje i sadraj Naloga)
Nalog za kontrolu u pisanoj formi izdaje, mijenja i
potpisuje ef nadlene grupe za reviziju i kontrolu u
regionalnom uredu uz pisanu suglasnost efa Odsjeka za
poreze u regionalnom uredu, odnosno ef Grupe za kontrolu
velikih poreznih obveznika uz pismenu suglasnost efa
Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika.
Nalog sadri:
a) naziv organa ispred kojeg se izdaje nalog,
b) broj, datum i mjesto izdavanja naloga,
c) pravni temelj kontrole,
d) naziv i adresu kontroliranog lica,
e) identifikacijski broj kontroliranog lica,
f)
iznos ukupnog gradivnog PDV i/ili iznos akcize za
period koji je predmet kontrole,
g) predmet kontrole,
h) tip kontrole,
i)
vrstu kontroliranog poreza,
j)
period koji se kontrolira
k) ime ovlatene/ovlatenih lica koja obavljaju postupak
kontrole,
1) datum poetka kontrole,
m) potpis efa grupe koji izdaje nalog,
n) suglasnost efa odsjeka i
o) peat organa.
Kod izdavanja naloga ef nadlene grupe za kontrolu je
duan voditi rauna da ovlateno lice koje je obavljalo
prethodnu potpunu kontrolu kod kontroliranog lica ne moe
vriti naredni postupak potpune kontrole.
Izuzetno, ef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih
obveznika ili ef Odsjeka za poreze u regionalnom uredu
moe dati suglasnost za angairanje istog ovlatenog lica u
postupku kontrole kada to zahtijeva ekonominost voenja
postupka i/ili raspoloivost ljudskih resursa.
Naredni postupak kontrole naveden u stavu (3) ovog lana
ne podrazumijeva postupak pokrenut nalogom kojim se
pokree ponovni postupak kontrole po odluci iz rjeenja
prvostepenog ili dmgostepenog organa donesenog po albi
obveznika.
lan 24.
(Obavjetavanje kontroliranog lica o poetku kontrole)
Kontrolirano lice se, prije poetka postupka kontrole,
obavjetava o planiranom poetku kontrole, telefonski,
dostavljanjem naloga faksom, linim uruenjem ili nekim
drugim putem, najkasnije dan prije dana odreenog za
poetak kontrole. O telefonskom obavjetavanju
kontroliranog lica ovlateno lice konstatira isto u zapisniku
o kontroli, a o ostalim nainima obavjetavanja u spis ulae
odgovarajui dokaz (izvjetaj o prijemu faks obavijesti,
dostavnicu o uruenju naloga, potvrdu prijema naloga
prilikom linog uruenja i sl).
Izuzetno, stav (1) ovog lana se ne primjenjuje ako bi se
time ugrozila svrha postupka kontrole. U tom sluaju nalog
za kontrolu se predaje kontroliranom licu neposredno prije
poetka kontrole.

(3)
(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

Broj 68 - Stranica 27

Ukoliko kontrolirano lice po nalogu za kontrolu podnese


zahtjev za odgodu poetka kontrole isti razmatra i o njemu
zakljukom odluuje ef Grupe za kontrolu.
Ukoliko kontrolirano lice i/ili ovlateni predstavnik
kontroliranog lica po nalogu za kontrolu podnese zahtjev za
izuzee isti razmatra i o njemu zakljukom odluuje
direktor UIO odnosno lica na koje je prenijeto ovlatenje.
lan 25.
(Pripremne radnje za obavljanje kontrole)
Priprema kontrole obuhvata skup mjera i aktivnosti za to
ekonominije, efikasnije i racionalnije vrenje kontrole, a
naroito:
a) pribavljanje raspoloivih informacija o licu koje je
predmet kontrole pohranjenih u informacionim
sistemima UIO kao i ostalih podataka zaprimljenih od
drugih organizacionih jedinica UIO, institucija BiH,
entitetskih institucija, institucija Brko distrikta BiH i
ostalih organa,
b) vrenje uvida u ostale evidencije kojima raspolae
UIO,
c) vrenje uvida i analizu porezne kartice kontroliranog
lica,
d) upoznavanje sa zakonskim propisima kojima je
regulirana djelatnost obveznika u cilju boljeg i
sveobuhvatnijeg razumijevanja knjigovodstvenih
evidencija koje treba da posjeduje i oporezivog
prometa koji vri.
lan 26.
(Kontrola poslovne dokumentacije kontroliranog lica)
Ovlateno lice UIO, u skladu sa okolnostima odreene
kontrole, je duno da:
a) izvri uvid u rjeenja o registraciji kontroliranog
obveznika izdatih od nadlenog organa sa svim
promjenama podataka,
b) obrati panju na djelatnosti kontroliranog lica,
c) izvri provjeru zakonom propisane evidencije za
svaku vrstu indirektnih poreza,
d) izvri pregled raspoloive ili na bazi uzorka odabrane
dokumentacije,
e) izvri provjera usuglaenosti dokumentacije i
evidencije sa stvarnim poslovnim dogaajima,
f)
pribavi, prema potrebi, informaciju o prilivu i odljevu
sredstava preko transakcijskih rauna banaka,
informacije o fmansijskim izvjetajima od nadlenog
entitetskog organa, organa Brko distrikta BiH i drage
relevantne informacije o kontroliranom obvezniku i o
privatnoj imovini lica povezanih s kontroliranim
obveznikom,
g) iz raunovodstvene evidencije kontroliranog lica
izuzme kopije: bruto bilansa za pravno lice za kontrolirani period, pregleda prometa po svim kupcima i
dobavljaima, analitikog pregleda osnovnih sredstva,
KUF i KIF i drugih dokaza i dokumentacije koja se
odnosi na utvreni razrez indirektnih poreza.
Ukoliko ovlateno lice UIO u postupku kontrole ne pronae
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, a dostupna mu je
dokumentacija, provodi postupak kontrole na osnovu
dostupne dokumentacije a zatim sainjava zapisnik i donosi
rjeenje.
Ukoliko ovlateno lice UIO u postupku kontrole pronae
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, ali nema raspoloive
dokumentacije ili ako je dokumentacija neuredna,
nepotpuna ili neaurna, ovlateno lice donosi zakljuak na
osnovu kojeg se kontroliranom licu nalae da obezbijedi
urednu, potpunu, aurnu i propisanu knjigovodstvenu

Broj 68 - Stranica 28

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

evidenciju na osnovu koje se moe na pouzdan nain


utvrditi porezna obaveza po osnovu indirektnog poreza.
Ukoliko kontrolirano lice ne postupi po datom zakljuku, ili
ukoliko se knjigovodstvena evidencija ne smatra
vjerodostojnom, obaveza po osnovu indirektnih poreza
utvruje se na osnovu posrednog dokaza ukljuujui
raspoloivu dokumentaciju u onoj mjeri u kojoj se ona
smatra pouzdanom.
lan 27.
(Suradnja sa Sektorom za provedbu propisa)
Ukoliko ovlateno lice UIO u postupku kontrole ne pronae
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, ili dokumentaciju
vezanu za poslovanje, sainjava se slubena zabiljeka i bez
odlaganja se od Odsjeka za provedbu propisa nadlenog
regionalnog ureda, zahtijeva da dostavi informaciju i
dokumentaciju sa kojom raspolae o kontroliranom licu.
Odsjek za provedbu propisa e u roku od 10 dana od dana
zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka dostaviti povratnu
informaciju Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika,
odnosno Odsjeku za poreze u regionalnom uredu.
Nakon zaprimanja informacija od strane Odsjeka za
provedbu propisa ovlatena osoba zavrava postupak
kontrole.
Ukoliko traena informacija nije dostavljena u roku iz stava
(2) ovog lana, postupak kontrole se zavrava prema
dostupnoj dokumentaciji.
Ukoliko ovlatena osoba UIO u postupku kontrole doe do
podatka koji ukazuje da u poslovnoj aktivnosti poreznog
obveznika postoje indicije o "fiktivnom prometu", u smislu
odredbi Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kaznenog
djela, ili dragih okolnosti iz nadlenosti Odsjeka za
provedbu propisa, bez odlaganja se obavjetava navedeni
Odsjek.
lan 28.
(Zastupanje kontroliranog lica u postupku kontrole)
Ovlateno lice UIO e voditi postupak kontrole uz prisustvo
ovlatenog predstavnika kontroliranog lica.
Izuzetno od stava (1) ovog lana, ukoliko ovlateni
predstavnik kontroliranog lica ne prisustvuje vrenju
postupka kontrole, iako je uredno obavijeten o pokretanju
postupka kontrole, kontrola e se provesti i okonati bez
njegovog prisustva a na bazi raspoloive dokumentacije i
podataka.
lan 29.
(Zahtjev za informacijom i kontrolne poruke)
Ukoliko se u postupku kontrole ukae potreba za provjerom
bilo koje poslovne aktivnosti ili injenice bitne za
okonanje postupka kontrole, pristupa se slanju zahtjeva za
informacijom kroz program UIO nadlenoj organizacionoj
jedinici.
Ukoliko se ukae potreba za provjerom bilo koje poslovne
aktivnosti ili injenice vezane za provjeru kontroliranog
lica, a ija provjera se moe izvriti u okvira nadlenosti
Grupe za kontrolu, ef grupe po zahtjevu ovlatenog lica
pokree provjera i ista se ne evidentira putem programa
UIO.
U cilju poboljanja kvaliteta ostalih kontrola, koje su u toku
ili koje e biti pokrenute u UIO, ovlateno lice tokom
postupka kontrole cijeni koja informacija je od znaaja da
bude dostupna u ostalim kontrolama, te prema tome
sainjava kontrolnu poruku i pohranjuje je u odreenu bazu
podataka UIO.
lan 30.
(Vrste dokumenata i akata)
Dokumenti koji se sainjavaju u postupku kontrole su:

Utorak, 13. 9. 2016.

a) obavjetenje,
b) slubena zabiljeka,
c) pisana izjava,
d) zapisnik o kontroli,i
e) drugi dokumenti.
(2) Upravni akti koji se donose u postupku kontrole su:
a) rjeenje, i
b) zakljuak.
lan 31.
(Obavjetenje)
Obavjetenje je dokument kojim UIO obavjetava
kontrolirano lice o poetku postupka ili o bilo kojoj drugoj
injenici ili okolnosti u vezi s tim. Pod obavjetenjima se takoer,
u smislu lana 55. taka f) pod 1) Zakona o postupku indirektnog
oporezivanja, podrazumijevaju i zahtjevi za traenje bilo koje
potrebne informacije od bilo kojeg lica ili subjekta.
lan 32.
(Slubena zabiljeka)
Slubena zabiljeka se sainjava o svim radnjama i injenicama u postupku kontrole za koje nije propisano sainjavanje
zapisnika.
lan 33.
(Pisana izjava)
(1) Postupak kontrole se moe dokumentovati i pisanom
izjavom.
(2) Pisana izjava je dokument kojom davatelj izjave, na zahtjev
ovlatenog lica, daje pisano izjanjenje o injenicama i
okolnostima bitnim za postupak kontrole.
lan 34.
(Zakljuak)
(1) Zakljuak donosi ovlateno lice i istim se odluuje o
pitanjima koja se tiu postupka kontrole.
(2) Zakljukom se nalau radnje i odreuju rokovi za
otklanjanje nepravilnosti.
lan 35.
(Zapisnik o kontroli)
(1) Po zavretku kontrole ovlateno lice UIO sainjava zapisnik
o izvrenoj kontroli u to kraem roku, a koji ne moe biti
dui od jedne treine vremenskog standarda iz lana 18.
ovog Pravilnika. Izuzetno ef grupe moe odobriti
produenje roka do sticanja uvjeta za sainjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik koji treba biti numeriran sadri sljedee:
a) naziv organa koji sainjava zapisnik,
b) pravni osnov za izradu zapisnika,
c) broj, mjesto i datum njegove izrade,
d) vrsta kontrole i period kontrole,
e) datum poetka i datum zavretka kontrole,
f)
ime, prezime ili naziv pravog lica, identifikacijski broj
i sjedite ili prebivalite kontroliranog lica i podatke o
odgovornom licu pravnog lica,
g) ovlateni predstavnik kontroliranog lica,
h) prijedlog razreza indirektnih poreza,
i)
opis radnji, injenica i dokaza obavljenih u postupku a
naroito injenice znaajne za izmjenu porezne
obaveze kao i pravni osnov,
j)
nalaz ovlatenog lica o moguem postojanju prekraja
u vezi s indirektnim porezima, uz obavezno navoenje
odgovornog lica kontroliranog lica za odgovarajui
porezni period,
k) pouku o pravnom lijeku, i
1) potpis ovlatene/ovlatenih lica.
(3) Zapisnik se sainjava u etiri istovjetna primjerka i isti se,
nakon konsultacija sa strunim savjetnikom - koordinato-

Utorak, 13. 9. 2016.

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

rom, dostavlja efu Grupe za reviziju i kontrolu u regionalnom uredu odnosno efu Grupe za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na analiziranje i upoznavanje sa
sadrajem svakog zapisnika. efovi nadlenih grupa za
kontrolu su u obavezi da se oituju o nalazu zapisnika u
informacionom sistemu UIO.
Ovlateno lice UIO dostavlja jedan primjerak zapisnika o
kontroli kontroliranom licu u to kraem roku.
Zapisnikom o kontroli je potrebno detaljno opisati injenice
i dokaze u vezi sa utvrenim nezakonitostima i
nepravilnostima, a posebno koje utjeu na prijedlog razreza
dodatne obaveze.
Spis predmeta pored zapisnika treba da sadri sve
relevantne izjave, objanjenja, struna miljenja, stavove
kao i isprave i dokumentaciju na osnovu kojih je sainjen
zapisnik, kao i dokumentaciju iz lana 26. stava (1) take g)
ovog Pravilnika.
Ovlateno liceje duno prilikom izdavanja prekrajnog
naloga ili podnoenja zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka, u svakom konkretnom sluaju, voditi rauna o
tanosti i ispravnosti podataka utvrenih u postupku
kontrole (naziv obveznika, adresa sjedita obveznika,
idetifikacijski broj, ime i prezime i ime oca odgovornog lica
u kontroliranom licu, CIPS adresa, JMBG i dr.).
lan 36.
(Postupanje nakon uruenja zapisnika o kontroli)
Na zapisnik se moe uloiti primjedba u roku od pet radnih
dana, od dana prijema zapisnika.
Ovlateno lice donosi rjeenje u najkraem roku, a koji ne
moe biti dui od 20 dana od dana prijema primjedbi na
zapisnik, osim u izuzetnim sluajevima kada se po odobrenju efa grupe navedeni rok moe produiti ali ne moe biti
dui od 60 dana od dana prijema primjedbi na zapisnik.
U sluajevima gdje kontrolirano lice nije podnijelo
primjedbu u propisanom roku ovlateno lice donosi rjeenje
u najkraem roku, a koji ne moe biti dui od 30 dana od
dana uruenja zapisnika
lan 37.
(Rjeenje)
Rjeenje obavezno mora da sadri:
a) naziv organa koji donosi rjeenje,
b) broj i datum rjeenja,
c) uvod,
d) dispozitiv,
e) obrazloenje,
f)
pouku o pravnom lijeku,
g) potpis ovlatene/ovlatenih lica i
h) peat organa.
Dispozitivom se rjeava o predmetu postupka u cijelosti,
utvruju prava i obveze kontroliranog lica to podrazumijeva razrez indirektnih poreza za kontrolirani period, te
nalae poduzimanje radnji i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti sa odreivanjem rokova za njihovo
poduzimanje. Dispozitivom rjeenja se odluuje o podnesenoj primjedbi na zapisnik o kontroli.
U obrazloenju rjeenja navode se izvedeni dokazi i
utvreno injenino stanje, pravni osnov, razlog utvrene
razlike izmeu podataka iz prijava samooporezivanja,
automatskog razreza, ili razreza po bilo kojem propisanom
nainu i iznosu indirektnih poreza koji su utvreni u
postupku kontrole, primjedbe na zapisnik, kao i razlog
prihvatanja ili odbijanja primjedbe na zapisnik o kontroli.

Broj 68 - Stranica 29

lan 38.
(Evidencija)
Organizacione jedinice Sektora za poreze su dune da vode
evidenciju izvrene kontrole kroz informacioni sistem UIO.
lan 39.
(Sporazum o horizontalnom praenju)
(1) UIO moe zakljuivati sporazume o horizontalnom praenju sa velikim poreznim obveznicima s ciljem prevencije
djelovanja poreznih rizika i dobrovoljnog potovanja
poreznih propisa.
(2) UIO e blie urediti nain i postupak procjene provodivosti
horizontalnog praenja, ukljuujui postupak zakljuivanja
sporazuma iz stava (1) ovog lana.
POGLAVLJE III. NAKNADNA CARINSKA KONTROLA
INDIREKTNIH POREZA KOJU VRI SEKTOR ZA
CARINE
lan 40.
(Pojam naknadne carinske kontrole)
(1) Naknadna carinska kontrola (u daljnjem tekstu: naknadna
kontrola) je provjera pravilnosti provedbe i potivanja
propisa, provjera tanosti podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi, pregled poslovnih dokumenata i podataka
koji se odnose na uvozne i izvozne radnje u vezi sa tom
robom ili naknadne komercijalne radnje u koje je ta roba
ukljuena, kao i provjera pravilnosti obraunatih i naplaenih uvoznih i, ili izvoznih dabina i drugih indirektnih
poreza koji se naplauju pri uvozu i izvozu robe, koja se
vri nakon okonanja carinskog postupka.
(2) Naknadna kontrola obuhvata i predkontrolu u kojoj se, po
podnesenom zahtjevu, provjeravaju uvjeti i kriterijumi
propisani za izdavanje odreenog odobrenja, a za koje je
propisano vrenje predkontrole.
lan 41.
(Vrste naknadne kontrole)
(1) Vrste naknadne kontrole:
a) naknadna kontrola kao naknadna provjera tanosti
provedenog carinskog odobrenog postupanja ili
upotrebe,
b) predkontrola kao provjera ispunjenosti uvjeta i
kriterijuma za izdavanje odobrenja za odreeni
carinski postupak ili drugog odobrenja za koje je
propisano vrenje predkontrole.
(2) Naknadna kontrola moe biti:
a) potpuna, koja obuhvata pregled svih podruja
poslovanja za koja je prema propisima nadlena UIO Sektor za carine u odreenom vremenskom periodu, i
b) djelimina, koja obuhvata pojedinana podruja
poslovanja za koja je prema propisima nadlena UIO
Sektor za carine ili pregled odreenog broja carinskih
deklaracija za odreeni vremenski period.
lan 42.
(Osoba koja vri naknadnu kontrolu)
(1) Naknadnu kontrolu vri ovlateno lice Odsjeka za kontrolu
u Sredinjem uredu i Grupe za kontrolu u regionalnom
uredu.
(2) Ovlateno lice iz stava (1) ovog lana, naknadnu kontrolu
moe vriti na cjelokupnom carinskom podruju Bosne i
Hercegovine.
lan 43.
(Kontrolirano lice)
Kontrolirano lice je registrirani obveznik indirektnih poreza
i drugo lice koje nije obveznik ako lice raspolae sa informacijama, injenicama ili dokazima koji su bitni za utvrivanje
pravilnosti postupka.

Broj 68 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 44.
(Mjesto vrenja naknadne kontrole)
Naknadna kontrola vri se u prostorijama carinskog organa,
u prostorijama kontroliranog lica i svakog drugog lica koje je
poslovno direktno ili indirektno ukljueno u radnje koje su u vezi
sa predmetom kontrole, kao i u prostorijama lica koje posjeduje
dokument i, ili podatak vezan za predmet kontrole.
lan 45.
(Planiranje naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola vri se po osnovu:
a) godinjeg plana naknadne carinske kontrole,
b) primjenom kriterija za analizu rizika,
c) zahtjeva direktora UIO,
d) zahtjeva pomonika direktora Sektora za carine,
e) prijedloga organizacione jedinice UIO i
f)
zahtjeva drugog organa.
(2) Godinji plan naknadne kontrole sainjava Odsjek za
kontrolu uz suglasnost pomonika direktora Sektora za
carine UIO, do 01. decembra tekue godine za narednu
godinu, a odobrava ga direktor UIO.
(3) Odsjek za kontrolu Sektora za carine cijeni opravdanost
primljenih prijedloga i zahtjeva iz stava (1) taka e) i f)
ovog lana i odluuje o postupanju po istim.
lan 46.
(Pokretanje i faze naknadne kontrole)
(13) Naknadna kontrola pokree se izdavanjem naloga za
naknadnu kontrolu od strane efa Grupe za kontrolu
regionalnog ureda ili efa Odsjeka za kontrolu.
(2) Naknadna kontrola sastoji se od sljedeih faza:
a) izdavanje naloga,
b) priprema naknadne kontrole,
c) provoenje naknadne kontrole,
d) sainjavanje zapisnika o naknadnoj kontroli,
e) pruanje mogunosti kontroliranoj osobi da se
izjasni,
f)
donoenje odluke,
g) praenje izvrenja naloenih mjera i
h) izvjetavanje.
(3) O poetku naknadne kontrole kontrolirano lice se
obavjetava predoavanjem naloga za naknadnu
kontrolu, kojeg nakon predoavanja potpie
odgovorno lice u kontroliranom licu. Ukoliko se
kontrola vri u prostorijama UIO, na osnovu
raspoloive
dokumentacije,
a
bez
uea
kontroliranog lica, nalog za naknadnu kontrolu se ne
predoava odgovornom licu u kontroliranom licu.
lan 47.
(Sadraj naloga za naknadnu kontrolu)
Nalog za naknadnu kontrolu sadri:
a) naziv carinskog organa,
b) broj i datum izdavanja naloga,
c) pravni osnov za naknadnu kontrolu,
d) ime ovlatenog lica ili ovlatenih lica koja vre
naknadnu kontrolu sa slubenom ifrom,
e) naziv, ID broj i adresa kontroliranog lica,
f)
predmet naknadne kontrole,
g) period obuhvaen naknadnom kontrolom,
h) rok izvrenja, i
i)
ime prezime i potpis nalogodavatelja.
lan 48.
(Priprema naknadne kontrole)
Radi pripreme za vrenje naknadne kontrole, ovlateno lice
poduzima sljedee radnje:

a)

Utorak, 13. 9. 2016.

pribavlja sve potrebne raspoloive informacije o


kontroliranom licu koje su dostupne iz evidencija i
informacionog sistema UIO,
b) po potrebi pribavlja informacije od druge
organizacione jedinice UIO i, ili drugog organa,
c) analizira sve prikupljene informacije iz prethodnih
kontrola kod kontroliranog lica,
d) vri procjenu rizika i na osnovu toga bira
odgovarajui broj carinskih deklaracija i, ili poslovnih
dokumenata za kontrolu i
e) poduzima ostale potrebne radnje.
lan 49.
(Provoenje naknadne kontrole)
U provoenju naknadne kontrole ovlateno lice poduzima
sljedee radnje:
a) provjerava uoene rizike,
b) provjerava tanost podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi,
c) vri pregled poslovnih dokumenata i podataka koji se
odnose na uvozne i izvozne radnje u vezi sa tom
robom ili u vezi sa naknadnim komercijalnim
radnjama u koje je ta roba ukljuena,
d) provjerava pravilnosti obraunatih i naplaenih
uvoznih i, ili izvoznih dabina i drugih indirektnih
poreza koji se naplauju pri uvozu i izvozu robe,
e) po potrebi i ako je mogue, vri pregled robe,
f)
po potrebi i ako je mogue, uzima uzorak robe u
skladu sa propisima o uzimanju uzoraka,
g) poduzima ostale radnje neophodne za provoenje
naknadne kontrole.
lan 50.
(Zapisnik o naknadnoj kontroli)
(1) Po zavretku kontrole ovlateno lice UIO sainjava zapisnik
o izvrenoj kontroli u to kraem roku, a koji ne moe biti
dui od osam radnih dana. Izuzetno ef grupe moe odobriti
produenje roka do sticanja uvjeta za sainjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik sadri:
a) naziv organa koji sainjava zapisnik,
b) pravni osnov naknadne kontrole,
c) broj i datum naloga,
d) naziv ili ime kontroliranog lica kod kojeg je vrena
naknadna kontrola, odgovornog lica u kontroliranom
licu, identifikacijski broj i sjedite ili prebivalite
kontroliranog lica, kao i isti podaci o zastupniku ako
su radnje poduzete u njegovom prisustvu,
e) ovlateno lice kontroliranog lica koje je prisustvovalo
naknadnoj kontroli,
f)
period obuhvaen naknadnom kontrolom,
g) mjesto i datum vrenja naknadne kontrole,
h) ime ovlatenog lica ili ovlatenih lica koja su izvrila
naknadnu kontrolu,
i)
predmet kontrole - opi podaci o kontroli i kontrolirana dokumentacija,
j)
podatak o kontroliranoj robi (vrsta, koliina, vrijednost, porijeklo, tarifna oznaka, stopa carine i dr.),
k) utvreno injenino stanje i nepravilnosti, uz
navoenje pravnog osnova, te posljedica koja
proizilazi iz istog,
l)
mjere koje treba poduzeti i rok za njihovo
poduzimanje,
m) u sluaju predkontrole zapisnik mora sadravati i
miljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija propisanih
za odnosno odobrenje,

Utorak, 13. 9. 2016.


n)

SLUBENI GLASNIK BiH

potpis ovlatenog lica ili ovlatenih lica koja su vrila


naknadnu kontrolu.
(3) Zapisnik se sainjava u dva primjerka od kojih se jedan
dostavlja kontroliranom licu, a drugi ostaje u spisu
predmeta. U sluaju predkontrole, zapisnik se sainjava u
tri primjerka od kojih se trei primjerak dostavlja carinskom
organu nadlenom za izdavanje odnosnog odobrenja.
lan 51.
(Okonanje naknadne kontrole)
(1) Ako naknadnom kontrolom nepravilnosti nisu utvrene,
ovlateno lice na kraju zapisnika iz lana 49. ovog
Pravilnika konstatuje: "Nepravilnosti nisu utvrene.
Naknadna carinska kontrola je okonana".
(2) Ako su u naknadnoj kontroli utvrene nepravilnosti,
ovlateno lice uz zapisnik o naknadnoj kontroli
kontroliranom licu dostavlja poziv za usmenu raspravu, radi
pruanja mogunosti da se izjasni o svim injenicama i
okolnostima utvrenim u postupku naknadne kontrole.
(3) Nakon pruene mogunosti da se kontrolirano lice izjasni, a
na osnovu injenica utvrenih u postupku, donosi se
rjeenje.
lan 52.
(Suradnja i koordinacija)
(1) Ako tokom vrenja naknadne kontrole nije mogue na
osnovu podataka i dokumenata raspoloivih u toj kontroli
utvrditi da je carinsko odobreno postupanje ili upotreba
pravilno provedena, ovlateno lice koje vri naknadnu
kontrolu, prije sainjavanja zapisnika, vri konsultacije sa
drugom organizacionom jedinicom u UIO.
(2) ef Grupe za kontrolu kontinuirano koordinira rad
ovlatenog lica koje vri naknadnu kontrolu i usmjerava
njen rad.
(3) ef Odsjeka za kontrolu koordinira rad grupa za kontrolu u
regionalnim uredima.
lan 53.
(Praenje izvrenja naloenih mjera)
Ovlateno lice koje je vrilo naknadnu kontrolu prati
izvrenje mjera koje su naloene kontroliranom licu.
lan 54.
(Izvjetavanje)
Grupa za kontrolu regionalnog ureda do desetog tekueg
mjeseca za prethodni mjesec, dostavlja izvjetaj o naknadnoj
kontroli Odsjeku za kontrolu Sektora za carine UIO.
lan 55.
(Prekrajni i krivini postupak)
(1) Ako se u postupku naknadne kontrole otkrije da je uinjen
carinski prekraj ovlateno lice postupa u skladu sa
odredbama Zakona o prekrajima u BiH.
(2) Ako postoji osnov sumnje da je uinjeno krivino djelo iz
oblasti indirektnog oporezivanja ovlateno lice obavjetava
nadlenu organizacionu jedinicu UIO.
lan 56.
(Evidencija)
(1) Grupa za kontrolu u regionalnom ureduje duna da vodi
evidenciju izvrenih naknadnih kontrola.
(2) Odsjek za kontrolu vodi evidenciju svih izvrenih
naknadnih kontrola.
POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 57.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai
Pravilnik o kontroli indirektnih poreza ("Slubeni glasnik BiH",
broj 78/07).

Broj 68 - Stranica 31

lan 58.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-101/14
02. septembra 2016. godine
Predsjedavajui UO UIO
Sarajevo
Vjekoslav Bevanda, s. r.

1024

Temeljem lanka 14. Zakona o sustavu neizravnog


oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), lanka 15. stavak (1)
Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje ("Slubeni glasnik
BiH", broj 89/05), a sukladno lanku 44. i l. 57-62. Zakona o
porezu na dodanu vrijednost ("Slubeni glasnik BiH", br. 9/05,
35/05 i 100/08), lanku 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08,
54/10 i 76/11) i lanku 13. stavak (3) Zakona o troarinama u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14,
60/14), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na 12.
sjednici odranoj dana 02.09.2016. godine, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR
OBVEZNIKA NEIZRAVNIH POREZA
lanak 1.
U Pravilniku o registraciji i upisu u Jedinstveni registar
obveznika neizravnih poreza ("Slubeni glasnik BiH" broj
51/12), u lanku 10. stavak (3), lanku 25. stavak (2), lanku 36.
stavak (2), lanku 39. stavak (1), stavak (2), stavak (5) i stavak
(6), lanku 40. stavak (1), lanku 41. stavak (1), lanku 42. stavak
(1) i lanku 43. stavak (1) rijei "Odsjek za pruanje usluga
poreznim obveznicima" zamjenjuju se rijeima "Odsjek za
podrku".
lanak 2.
U lanku 2. iza rijei "oporezivanje" brie se interpunkcijski
znak toka i dodaje se sljedei tekst koji glasi:
" "povezana osoba" je
brani drug, dijete, roditelj, usvojitelj, usvojenik
podnositelja zahtjeva, odgovorne osobe i/ili vlasnika
istog;
osobe koje sa podnositeljem zahtjeva, odgovornom
osobom i/ili vlasnikom istog ive u zajednikom
kuanstvu;
osoba (pravna ili fizika) koja ima kontrolni utjecaj ili
ima ekonomski interes sa podnositeljem zahtjeva,
odgovornom osobom i/ili vlasnikom u pravnom poslu
ili radnji."
lanak 3.
U lanku 4. stavak (1) toka d) iza rijei "Hercegovini"
briu se rijei "("Slubeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11)".
lanak 4.
lanak 5. mijenja se i glasi:
"(Registracija za PDV obvezna i dragovoljna)
(1) Svaka osoba koja u kalendarskoj godini ostvari promet
propisan lankom 57. stavak (1) Zakona o PDV-u, ili je
ostvarila promet manji od zakonom propisanog iznosa, a
dokumentacija koju priloi nedvosmisleno ukazuje da e
prei prag propisan lankom 57. stavak (1) Zakona, duna
je podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u
kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je
ostvaren ili je vjerojatno da e biti ostvaren navedeni
promet.

Broj 68 - Stranica 32
(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

Osoba, koje nije obvezna registrirati se za PDV sukladno


stavku (1) ovoga lanka, moe podnijeti zahtjev za
dragovoljnu registraciju prema odredbama lanka 44.
Zakona o PDV-u.
(3) Dragovoljna registracija se moe odobriti i u sluajevima
koji su definirani lankom 61. Zakona o PDV.
(4) Uprava za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu
Uprava) osobama iz ovoga lanka dodjeljuje
identifikacijski broj i donosi rjeenje o registraciji za PDV
i upis u Registar, kojim se utvruju prava i obveze po
osnovi registracije za PDV."
lanak 5.
U lanku 12. stavak (1) toka a) alineja 2) iza rijei "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH
nije naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) dokument nadlenog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovornu osobu stranog dravljanina;".
U alineji 6) iza rijei "putovnica" dodaju se rijei "ili drugi
identifikacijski dokument".
U alineji 7) iza zagrade brie se interpunkcijski znak toka i
dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu odreenom kod
ovlatene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
U stavku (1) toka b) u alineji 1) iza rijei "koji" briu se
rijei "eli dragovoljno da", a iza broja "57." dodaju se rijei
"stavak (1) i".
U alineji 3) iza rijei "koji" briu se rijei "eli dragovoljno
da", a iza broja "57." dodaju se rijei "stavak (1) i".
U alineji 4) iza zagrade dodaju se rijei "ili drugi dokaz o
otvorenom transakcijskom raunu za fiziku osobu graanina
koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom raunu,
odreenom kod ovlatene organizacije platnog prometa, sukladno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.".
Alineja 5) mijenja se i glasi:
"5) dokument nadlenog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH i putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
fiziku osobu - preduzetnika, stranog dravljanina i"
Iza alineje 5) dodaje se nova alineja 6) koja glasi:
"6) punomo kojom se ovlauje dravljanin BiH da
zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u
sluaju odsustva fizike osobe-preduzetnika, stranog
dravljanina."
U toki c) alineja 3) iza rijei "osobe" dodaju se rijei "koje
iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje)", a iza rijei "prema"
dodaju se rijei "lanku 57. stavak (1) i".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) posjedovni list za posjede izdan od nadlenog organa
entiteta ili Brko Distrikta BiH, za registraciju osobe
koja se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema
lanku 57. stavak (1) i lanku 61. stavak (1) Zakona o
PDV-u, te za registraciju osoba prema lanku 61.
stavak (4) Zakona o PDV-u; ".
U alineji 5) iza rijei "prema" dodaju se rijei "lanku 57.
stavak (1) i".
Iza alineje 8) brie se interpunkcijski znak toka, dodaje se
inteipunkcijski znak toka - zarez i dodaje nova alineja 9) koja
glasi:
"9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji
objekta za osobu koja vri prijenos prava raspolaganja
na novosagraenim graevinskim objektima ili
ekonomski djeljivim cjelinama, sukladno lanku 4.

Utorak, 13. 9. 2016.

stavak (3) toka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju


prema lanku 57. stavak (1) i lanku 44. stavak (6)
Zakona o PDV-u."
U toki d) alineje 4), 5) i 6) se briu.
Dodaje se nova alineja 4) koja glasi:
"4) putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
vlasnika i odgovornu osobu podnositelja zahtjeva strane dravljane i".
Dosadanja alineja 7) postaje alineja 5).
U alineji 5) iza zagrade brie se interpunkcijski znak toka i
dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu odreenom kod
ovlatene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
lanak 6.
U lanku 13. stavak (1) toka b) iza rijei "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH
nije naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
U toki c) iza zagrade brie se interpunkcijski znak tokazarez i dodaju se rijei " i obavijest o glavnom raunu odreenom
kod ovlatene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Toka e) mijenja se i glasi:
"e) dokument nadlenog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovornu osobu stranog dravljanina".
U toki f) iza rijei "putovnica" dodaju se rijei "ili drugi
identifikacijski dokument".
lanak 7.
U lanku 14. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji
glasi:
"(3) Izuzetno, od stavka (2) ovoga lanka, u postupku
registracije po osnovi obavljanja djelatnosti
meunarodnog otpremnitva osobe koja u svoje ime i
za svoj raun obavlja navedene poslove, cijenit e se
drugi dokazi (rjeenje nadlenog suda za obavljanje
djelatnosti meunarodnog otpremnitva, certifikat ili
drugi odgovarajui dokaz o ispunjenosti uvjeta za
obavljanje otpremnikih poslova za osobe uposlene
kod podnositelja zahtjeva na tim poslovima),
sukladno propisima nadlenih organa entiteta i Brko
Distrikta BiH."
Dosadanji stavak (3) postaje stavak (4).
lanak 8.
U lanku 15. stavak (1) toki a) alineji 2) iza rijei "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH
nije naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
U toki c) alineji 2) iza rijei "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH
nije naveden u rjeenju o upisu u sudski registar za pravnu
osobu".
U toki d) alineji 2) brie se veznik "i", dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH
nije naveden u rjeenju o upisu u sudski registar za pravnu
osobu;".
Iza alineje 3) brie se interpunkcijski znak toka, dodaje se
interpunkcijski znak toka - zarez i dodaju se nove alineje 4) i 5)
koje glase:

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

"4) osobnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba pravne


osobe, odnosno osobnu iskaznicu fizike osobe preduzetnika i
5) prijavu skladita troarinskih proizvoda."
U toki e) alineja 1) iza zagrade brie se interpunkcijski
znak toka - zarez i dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu
odreenom kod ovlatene organizacije platnog prometa, sukladno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) dokument nadlenog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH za odgovornu osobu stranog dravljanina i
putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
vlasnika i odgovornu osobu-strane dravljane;"
U toki f) alineja 2) iza rijei "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko trinaestoznamenkasti
identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadlenih
poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije naveden u
rjeenju o upisu u sudski registar".
lanak 9.
U lanku 18. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Okolnosti navedene u stavku (1) ovoga lanka su
saznanja:
a) da povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva ima
neizmirene porezne obveze ili nije podnosila PDV
prijave; ili
b) da povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva je bila
osuivana za utaju poreza ili je podlijegala novanoj
kazni ili drugim kaznenim konzekvencama po
zakonodavstvu vezanom za ostala kaznena djela i
prekraje kod neizravnih poreza; ili
c) da je uvidom u slubene evidencije UNO utvreno
daje bilo kojoj povezanoj osobi sa podnositeljem
zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za registraciju, iz
razloga to je prilikom podnoenja istoga dao
netaone podatke; ili
d) da vlasnici i/ili odgovorne osobe pravne osobe,
podnositelja zahtjeva, odnosno preduzetnici nemaju
stalno prebivalite na teritoriji Bosne i Hercegovine;
ili
e) da porezni punomonik strane osobe koja ostvaruje
oporezivi promet u Bosni i Hercegovini, kao i s njom
povezani porezni obveznici imaju neizmirene porezne
obveze, ili su bili osuivani za utaju poreza ili su
podlijegali novanoj kazni ili drugim kaznenim
konzekvencama vezanim za ostala kaznena djela i
prekraje kod neizravnih poreza, kao i u sluajevima
gdje je zatraeno sudsko odluivanje, a nije okonan
postupak; ili
f)
da podnositelj zahtjeva ima blokirane bankovne
raune zbog neplaanja poreznih obveza."
lanak 10.
lanak 24. mijenja se i glasi:
"lanak 24.
(Dodjela identifikacijskog broja kod ponovne registracije i
registracije kad se nastavlja djelatnost)
(1) Osobi kojoj je po svim osnovama upisa iz lanka 3.
ovog Pravilnika prestala registracija, a naknadno je
ponovo upisana u Registar, dodjeljuje se identifikacijski broj sukladno l. 21, 22. i 23. ovoga Pravilnika.
(2) Osobi koja nastavlja obavljati istu djelatnost kao
prethodni obveznik na temelju akta nadlenog organa
u istom poslovnom prostoru i kojoj je nadlena
porezna uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH

Broj 68 - Stranica 33

dodijelila isti PIB/JIB, UNO dodjeljuje identifikacijski


broj prethodnog obveznika."
lanak 11.
U lanku 25. stavak (3) iza rijei "uvjeti" dodaju se rijei "iz
lanka 57. stavak (1) Zakona o PDV-u".
lanak 12.
lanak 28. mijenja se i glasi:
"lanak 28.
(Registracija za PDV fizike osobe kojoj je
dodijeljen isti PIB/ JIB)
U sluaju kada jedna fizika osoba-preduzetnik, registrirani
obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rjeenju
nadlenog organa, a u istom poslovnom prostom nastavlja da
obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji e podnijeti zahtjev
za registraciju po osnovi PDV-a, i istom je nadlena porezna
uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB
prethodnog obveznika, poetak registracije kod novog PDV
obveznika utvruje se idueg dana u odnosu na dan prestanka
registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa
obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa
obavljanjem iste duni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev
za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po
osnovi PDV-a."
lanak 13.
lanak 29. mijenja se i glasi:
"lanak 29.
(Utvrivanje prava i obveza po osnovi registracije za PDV)
(1) Osoba koja u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekuoj
kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu
veem od praga PDV-a, duna je da podnese zahtjev s
prilozima do 20-og u tekuem mjesecu po isteku mjeseca
u kojem je ostvaren oporezivi promet vei od praga PDVa.
(2) Osobi iz stavka (1) ovoga lanka, prava i obveze po
osnovi registracije za PDV utvruju se od idueg dana u
odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet vei od
zakonom propisanog praga.
(3) Za osobu koje do trenutka podnoenja zahtjeva nije
ostvarila oporezivi promet u iznosu veem od zakonom
propisanog praga, prava i obveze po osnovi registracije za
PDV se utvruju od dana donoenja rjeenja o registraciji
i upisu u Registar, osim sluajeva iz lanka 61. stavak (6)
Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije poinje tei
od poetka prvog zakupa."
lanak 14.
U lanku 32. stavak (3) iza rijei "Registru" dodaju se rijei
"u roku od 30 dana od dana prijave promjene".
lanak 15.
U lanku 34. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Na temelju zahtjeva registriranog obveznika za PDV
Sredinji ured UNO-Sektor za poreze, Odsjek za
podrku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani
uvjeti, moe donijeti rjeenje o prestanku registracije
za PDV, ako registrirani obveznik PDV-a u
prethodnoj kalendarskoj godini nije preao prag
propisan lankom 57. stavak (1) Zakona o PDV, osim
osoba iz lanka 44. stavak (7) i osoba iz lanka 61.
stavak (5) Zakona o PDV-u kojima u vrijeme
podnoenja zahtjeva nije proteklo razdoblje za koji
imaju obvezu plaanja PDV-a."
U stavku (2) toka c) se brie.
Dosadanja toka d) postaje toka c).

Broj 68 - Stranica 34

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 16.
U lanku 36. stavak (1) iza rijei "dunosti" brie se rije
"pokree", a dodaju se rijei "moe pokrenuti".
Iza toke e) brie se interpunkcijski znak toka, dodaje se
interpunkcijski znak toka - zarez i dodaju se nove toke f), g) i
h) koje glase:
"f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet
koji prelazi iznos koji je utvren odredbom lanka 57.
stavak (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj
godini, osim za osobe iz lanka 44. stavak (7) i osobe
iz lanka 61. stavak (5) Zakona o PDV-u kojima nije
proteklo razdoblje za koje imaju obvezu plaanja
PDV-a;
g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je
prodao, ustupio ili je izvrio prijenos registrirane
firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon
zavretka postupka steaja ili postupka likvidacije
registriranog PDV obveznika i
h) da je obveznik PDV-a promijenio podruje
poslovanja, odnosno prestao vriti promet dobara i
usluga koji podlijee oporezivanju PDV-om, a
otpoeo obavljati isporuke dobara i usluga osloboene
od plaanja PDV-a bez prava na odbitak, sukladno
Zakonu o PDV-u.
lanak 17.
lanak 37. se brie.
lanak 18.
U lanku 38. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Registrirani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut
postupak prestanka registracije, obvezan je izvriti
ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna
dobra sukladno lanku 36. Zakona o PDV-u do dana
kada je Upravu obavijestio o prestanku obavljanja
djelatnosti, odnosno do dana kada je Uprava po
slubenoj dunosti pokrenula postupak za prestanak
registracije za PDV."
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Obveznik iz stavka (1) ovoga lanka duan je da
obrauna i plati PDV na sva dobra koja e zadrati
nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno
podnoenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV
ili pokretanja postupka za prestanak registracije po
slubenoj dunosti, a za koja je ulazni porez
djelomino ili u potpunosti odbijen."
Stavak (4) mijenja se i glasi:
"(4) Registrirani obveznik PDV-a je obvezan da izmiri sve
obveze neizravnih poreza i da podnese dokaz Upravi
o obraunu PDV-a, popisne liste dobara na zalihama i
kapitalnih dobara sa danom podnoenja zahtjeva za
prestanak registracije za PDV, odnosno u roku od
petnaest dana od dana kada je isti obavijeten o
pokretanju postupka prestanka registracije za PDV po
slubenoj dunosti."
Stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Registracija obveznika koji nije u mogunosti da
izmiri sve obveze neizravnih poreza e prestati i u
sluajevima kad je UNO otpisala dug nakon
iscrpljivanja svih mogunosti u postupku prisilne
naplate da bi naplatila neplaene obveze."
lanak 19.
U lanku 39. stavak (1) iza broja "33" dodaje se broj "34," a
iza broja "35," dodaje se broj "36".
U stavku (2) iza rijei "steaja" dodaju se rijei "ili izvrena
statusna promjena kojom je drutvo prestalo da postoji".
Stavak (3) mijenja se i glasi:

Utorak, 13. 9. 2016.

"(3) Odsjek za podrku moe bez ponovnog vrenja


revizione kontrole, provesti postupak utvrenja
ispunjenosti uvjeta za prestanak registracije, ukoliko
je obveznik iz stavka (2) ovoga lanka:
a) bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja
likvidacije, odnosno steaja ili
b) bio predmet revizione kontrole prije izvrene
statusne promjene ili
c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizione
kontrole nakon izvrene statusne promjene."
U stavku (7) iza rijei "kontrolom" dodaju se rijei "ili
posljednjim poreznim razdobljem za koje je podnesena PDV
prijava".
lanak 20.
U naslovu lanka 41. rijei "osoba koje" zamjenjuje se
rijeima "obveznika koji", a rijei "po slubenoj dunosti" briu
se.
U stavku (1) iza rijei "registracije" dodaju se rijei "po
zahtjevu obveznika ili", a rije "odmah" brie se.
U stavku (2) rijei "osobe koje" zamjenjuje se rijeima
"obveznika koji".
lanak 21.
U lanku 42. stavak (3) iza interpunkcijskog znaka
zatvaranje navodnika briu se rijei "i dodjeljuje se opet istoj
osobi nakon ponovne registracije".
lanak 22.
U lanku 43. stavak (1) iza rijei "Sektora za poreze UNO,"
briu se rijei "po slubenoj dunosti, donosi rjeenje o
oduzimanju identifikacijskog broja," a dodaju se rijei "oduzima
identifikacijski broj,".
Iza stavka (1) dodaju se novi stavci (2), (3) i (4) koji glase:
"(2) Odsjek za podrku e oduzeti identifikacijski broj i u
sluaju kada je pokrenut postupak prestanka
registracije obveznika koji je prestao sa radom (po
rjeenju nadlenog organa, brisan iz registra
nadlenog suda entiteta i Brko Distrikta BiH ili po
nekoj drugoj osnovi), a koji se ne moe okonati iz
razloga to obveznik ima neizmirene obveze po
osnovi neizravnih poreza, ostalih prihoda i taksi.
(3) U postupku prestanka registracije obveznika kod
kojeg nije izvrena reviziona kontrola, Odsjek za
podrku moe oduzeti identifikacijski broj za
obveznika koji je registriran po lanku 57. stavak (1)
Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj
godini nije ostvario ukupan promet vei od 50.000,00
KM.
(4) Obveznik kojem je oduzet identifikacijski broj po
osnovi PDV-a iz razloga navedenog u stavku (3)
ovoga lanka, duan je Odsjeku za podrku podnijeti
zahtjev za vraanje oduzetog identifikacijskog broja,
ukoliko ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj
godini, vei od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz
o preenom pragu oporezivanja."
Dosadanji stavci (2), (3), (4) i (5) postaju stavci (5), (6), (7)
i (8).
Iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:
"(9) Odsjek za podrku e okonati postupak prestanka
registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje
identifikacijskog broja obveznika iz stavka (1), (2) i
(3) ovoga lanka, a pod uvjetom da su prethodno
ispunjeni uvjeti za prestanak registracije istih."
lanak 23.
Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika
neizravnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci
promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

poreza, koji nisu okonani prije stupanja na snagu ovoga


Pravilnika, okonat e se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
lanak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-99-2/16
Predsjedatelj Upravnog odbora
02. rujna 2016. godine
Vjekoslav Bevanda, v. r.
14.
("
", . 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 32/13), 15.
(1)
(" ", 89/05),
44. . 57 - 62.
(" ", . 9/05, 35/05 100/08),
5.
(" ", . 57/04, 51/06, 93/08, 54/10
76/11) 13. (3)
(" ", 49/09, 49/14,
60/14), ,
12. 02.09.2016. ,
1.

("
", 51/12), 10. (3), 25. (2),
36. (2), 39. (1), (2), (5)
(6), 40. (1), 41. (1), 42. (1)
43. (1) "
" "
".
2.
2. ""

:
" " "
, , , , , /
;
,
/
;
( )
, / ."
3.
4. (1) ) ""
"(" ", . 50/09
80/11)".
4.
5. :
"( )
(1)
57. (1) -,

,
57. (1)
,

Broj 68 - Stranica 35

20-

.
(2) ,
(1) ,

44. -.
(3)
61.
.
(4) (
)
,
."
5.
12. (1) ) 2) ""

"

/

".
4) :
"4)

,
;".
6) "" "
".
7)
"
,

."
(1) ) 1) ""
" ", "57."
" (1) ".
3) "" "
", "57." " (1)
".
4) "


,
,
.".
5) :
"5)


, "
5) 6) :
"6)
,
- ,
."
) 3) ""
" ( )",
"" " 57. (1) ".
4) :
"4)
,

57. (1)

Broj 68 - Stranica 36

SLUBENI GLASNIK BiH

61. (1) -,
61. (4) -;
5) "" "
57. (1) ".
8) ,
-
9) :
"9)


,
4. (3) 4) -,
57. (1)
44. (6) -."
) 4), 5) 6) .
4) :
"4)
".
7) 5).
5)
"
,

."
6.
13. (1) ) ""
"

/


".
)
- "

,
;".
) :
")

,
".
) "" "
".
7.
14. (2) (3)
:
"(3) , (2) ,


,
(
,),

."
(3) (4).
8.
15. (1) ) 2)
""
"
/

Utorak, 13. 9. 2016.


".
) 2) ""
"

/


".
) 2) "",
"

/


;".
3) ,
-
4) 5) :
" 4)
, 5)
."
) 1)
- "

,
;".
2) :
"2)


;"
) 2) ""
"

/


".
9.
18. (2) :
"(2) (1)
:
)

;
)
;
)


,

;
) /
,


;
)

,

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,,

, ;
)

."
10.
24. :
" 24.
(
)
(1) 3.
,
, . 21, 22. 23.
.
(2)/, ."
11.
25. (3) ""
" 57. (1) -".
12.
28. :
" 28.
(
/ )
-,
-,
,


-,
/
,

.
,

,
-."
13.
29. :
" 29.
(
)
(1)

-,
20-

-.
(2) (1) ,


.

(3)

Broj 68 - Stranica 37,

,
61. (6) -,

."
14.
32. (3) ""
" 30 ".
15.
34. (1) :
"(1)
- ,
,
,
,
-
57.
(1) , 44.
(7) 61. (5) -


-."
(2) ) .
) ).
16.
36. (1) ""
"", " ".
) ,
-
), ) ) :
")

57. (1) ,
,
44. (7) 61. (5)
-
-;
) ,
,
, ,

) -
,

-,
-
, -."
17.
37. .
18.
38. (1) :
"(1)
,

-
36. -
,


."

Broj 68 - Stranica 38

SLUBENI GLASNIK BiH

(2) :
"(2) (1)

,


,

."
(4) :
"(4) -

-,


,


."
(6) :
"(6)
."
19.
39. (1) "33" "34,"
"35," "36,".
(2) "" "

".
(3) :
"(3)
,
,
(2) :
)
,
)

)
."
(7) ""
"
".
20.
41. " "
" ", "
" .
(1) ""
" ", "" .
(2) " "
" ".
21.
42. (3)
"
".
22.
43. (1) "
," " ,
,"
" ,".

Utorak, 13. 9. 2016.

(1) (2), (3) (4)


:
"(2)


( ,

),


, .
(3)
,

57. (1)
-,

50.000,00 .
(4)
- (3)
,
, ,
, 50.000,00 ,
."
(2), (3), (4) (5)
(5), (6), (7) (8).
(8) (9) :
"(9)

(1), (2) (3) ,

."
23.

,

,
,
.
24.

" ".


02-02-99-2/16
, . .
02. 2016.
Na osnovu lana 14. Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), lana 15. stav (1)
Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Slubeni glasnik
BiH", broj 89/05), a u skladu sa lanom 44. i l. 57-62. Zakona o
porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni glasnik BiH", br. 9/05,
35/05 i 100/08), lanom 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08,
54/10 i 76/11) i lanom 13. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14),
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 12. sjednici
odranoj dana 02.09.2016. godine, donio je

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR
OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA
lan 1.
U Pravilniku o registraciji i upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza ("Slubeni glasnik BiH", broj
51/12), u lanu 10. stav (3), lanu 25. stav (2), lanu 36. stav (2),
lanu 39. stav (1), stav (2), stav (5) i stav (6), lanu 40. stav (1),
lanu 41. stav (1), lanu 42. stav (1) i lanu 43. stav (1) rijei
"Odsjek za pruanje usluga poreznim obveznicima" zamjenjuju
se rijeima "Odsjek za podrku".
lan 2.
U lanu 2. iza rijei "oporezivanje" brie se interpunkcijski
znak taka i dodaje se sljedei tekst koji glasi:
" "povezano lice" je
brani drug, dijete, roditelj, usvojilac, usvojenik
podnosioca zahtjeva, odgovornog lica i/ili vlasnika
istog;
lica koja sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem
i/ili vlasnikom istog ive u zajednikom domainstvu;
lice (pravno ili fiziko) koje ima kontrolni uticaj ili
ima ekonomski interes sa podnosiocem zahtjeva,
odgovornim licem i/ili vlasnikom u pravnom poslu ili
radnji."
lan 3.
U lanu 4. stav (1) taka d) iza rijei "Hercegovini" briu se
rijei "("Slubeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11)".
lan 4.
lan 5. mijenja se i glasi:
"(Registracija za PDV obavezna i dobrovoljna)
(1) Svako lice koje u kalendarskoj godini ostvari promet
propisan lanom 57. stav (1) Zakona o PDV-u, ili je
ostvarilo promet manji od zakonom propisanog iznosa, a
dokumentacija koju priloi nedvosmisleno ukazuje da e
prei prag propisan lanom 57. stav (1) Zakona, duno je
podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u
kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je
ostvaren ili je vjerovatno da e biti ostvaren navedeni
promet.
(2) Lice, koje nije obavezno da se registrira za PDV u skladu sa
stavom (1) ovog lana, moe podnijeti zahtjev za
dobrovoljnu registraciju prema odredbama lana 44.
Zakona o PDV-u.
(3) Dobrovoljna registracija se moe odobriti i u sluajevima
koji su definirani lanom 61. Zakona o PDV.
(4) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu
Uprava) licima iz ovog lana dodjeljuje identifikacioni broj
i donosi rijeenje o registraciji za PDV i upis u Registar,
kojim se utvruju prava i obaveze po osnovu registracije za
PDV."
lan 5.
U lanu 12. stav (1) taka a) alineja 2) iza rijei "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije
naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) dokument nadlenog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovorno lice stranog dravljanina;".
U alineji 6) iza rijei "paso" dodaju se rijei "ili drugi
identifikacioni dokument".

Broj 68 - Stranica 39

U alineji 7) iza zagrade brie se interpunkcijski znak taka i


dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu odreenom kod
ovlatene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
U stavu (1) taka b) u alineji 1) iza rijei "koji" briu se
rijei "eli dobrovoljno da", a iza broja "57." dodaju se rijei
"stav (1) i".
U alineji 3) iza rijei "koji" briu se rijei "eli dobrovoljno
da", a iza broja "57." dodaju se rijei "stav (1) i".
U alineji 4) iza zagrade dodaju se rijei "ili drugi dokaz o
otvorenom transakcijskom raunu za fiziko lice graanina koji
obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom raunu,
odreenom kod ovlatene organizacije platnog prometa, shodno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.".
Alineja 5) mijenja se i glasi:
"5) dokument nadlenog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH i paso ili drugi identifikacioni dokument za
fiziko lice - preduzetnika, stranog dravljanina i"
Iza alineje 5) dodaje se nova alineja 6) koja glasi:
"6) punomo kojom se ovlauje dravljanin BiH da
zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u
sluaju odsustva fizikog lica - preduzetnika, stranog
dravljanina."
U taki c) alineja 3) iza rijei "lica" dodaju se rijei "koje
iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje)", a iza rijei "prema"
dodaju se rijei "lanu 57. stav (1) i".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) posjedovni list za posjede izdat od nadlenog organa
entiteta ili Brko Distrikta BiH, za registraciju lica
koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema
lanu 57. stav (6) i lanu 61. stav (1) Zakona o PDVu, te za registraciju lica prema lanu 61. stav (4)
Zakona o PDV-u; ".
U alineji 5) iza rijei "prema" dodaju se rijei "lanu 57.
stav (1) i".
Iza alineje 8) brie se interpunkcijski znak taka, dodaje se
interpunkcijski znak taka - zarez i dodaje nova alineja 9) koja
glasi:
"9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji
objekta za lice koje vri prijenos prava raspolaganja
na novosagraenim graevinskim objektima ili
ekonomski djeljivim cjelinama, shodno lanu 4. stav
(3) taka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema
lanu 57. stav (1) i lanu 44. stav (6) Zakona o PDVu."
U taki d) alineje 4), 5) i 6) se briu.
Dodaje se nova alineja 4) koja glasi:
"4) paso ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i
odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane
dravljane i".
Dosadanja alineja 7) postaje alineja 5).
U alineji 5) iza zagrade brie se interpunkcijski znak taka i
dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu odreenom kod
ovlatene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
lan 6.
U lanu 13. stav (1) taka b) iza rijei "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije
naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
U taki c) iza zagrade brie se interpunkcijski znak takazarez i dodaju se rijei " i obavijest o glavnom raunu odreenom
kod ovlatene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu;".

Broj 68 - Stranica 40

SLUBENI GLASNIK BiH

Taka e) mijenja se i glasi:


"e) dokument nadlenog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovorno lice stranog dravljanina".
U taki f) iza rijei "paso" dodaju se rijei "ili drugi
identifikacioni dokument".
lan 7.
U lanu 14. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Izuzetno, od stava (2) ovog lana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti meunarodne
pedicije lica koje u svoje ime i za svoj raun obavlja
navedene poslove, cijenit e se drugi dokazi (rjeenje
nadlenog suda za obavljanje djelatnosti meunarodne pedicije, certifikat ili drugi odgovarajui dokaz o
ispunjenosti uvjeta za obavljanje pediterskih poslova
za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim
poslovima), u skladu sa propisima nadlenih organa
entiteta i Brko Distrikta BiH."
Dosadanji stav (3) postaje stav (4).
lan 8.
U lanu 15. stav (1) taki a) alineji 2) iza rijei "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadlenih poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije
naveden u rjeenju o upisu u sudski registar".
U taki c) alineji 2) iza rijei "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadlenih
poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije naveden u
rjeenju o upisu u sudski registar za pravno lice".
U taki d) alineji 2) brie se veznik "i", dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadlenih
poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije naveden u
rjeenju o upisu u sudski registar za pravno lice;".
Iza alineje 3) brie se interpunkcijski znak taka, dodaje se
interpunkcijski znak taka - zarez i dodaju se nove alineje 4) i 5)
koje glase:
"4) linu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica,
odnosno linu kartu fizikog lica - preduzetnika i
5) prijavu skladita akciznih proizvoda."
U taki e) alineja 1) iza zagrade brie se interpunkcijski
znak taka - zarez i dodaju se rijei "i obavijest o glavnom raunu
odreenom kod ovlatene organizacije platnog prometa, shodno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) dokument nadlenog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH za odgovorno lice stranog dravljanina i paso ili
drugi identifikacioni dokument za vlasnika i
odgovorno lice - strane dravljane;"
U taki f) alineja 2) iza rijei "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se rijei "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadlenih
poreznih uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH nije naveden u
rjeenju o upisu u sudski registar".
lan 9.
U lanu 18. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Okolnosti navedene u stavu (1) ovog lana su
saznanja:
a) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva ima
neizmirene porezne obaveze ili nije podnosilo
PDV prijave; ili
b) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva je
bilo osuivano za utaju poreza ili je podlijegalo

Utorak, 13. 9. 2016.

novanoj kazni ili drugim kaznenim


konsekvencama po zakonodavstvu vezanom za
ostala krivina djela i prekraje kod indirektnih
poreza; ili
c) da je uvidom u slubene evidencije UIO utvreno da je bilo kojem povezanom licu sa podnosiocem zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za
registraciju, iz razloga to je prilikom podnoenja istog dao netane podatke; ili
d) da vlasnici i/ili odgovorna lica pravnog lica,
podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnici
nemaju stalno prebivalite na teritoriji Bosne i
Hercegovine; ili
e) da porezni punomonik stranog lica koje ostvaruje oporezivi promet u Bosni i Hercegovini,
kao i s njim povezani porezni obveznici imaju
neizmirene porezne obaveze, ili su bili osuivani
za utaju poreza ili su podlijegali novanoj kazni
ili drugim kaznenim konsekvencama vezanim za
ostala krivina djela i prekraje kod indirektnih
poreza, kao i u sluajevima gdje je zatraeno
sudsko odluivanje, a nije okonan postupak; ili
f)
da podnosilac zahtjeva ima blokirane bankovne
raune zbog neplaanja poreznih obaveza."
lan 10.
lan 24. mijenja se i glasi:
"lan 24.
(Dodjela identifikacionog broja kod ponovne registracije i
registracije kad se nastavlja djelatnost)
(1) Licu kojem je po svim osnovama upisa iz lana 3. ovog
Pravilnika prestala registracija, a naknadno je ponovo
upisano u Registar, dodjeljuje se identifikacioni broj u
skladu sa l. 21, 22. i 23. ovog Pravilnika.
(2) Licu koje nastavlja obavljati istu djelatnost kao prethodni
obveznik na osnovu akta nadlenog organa u istom
poslovnom prostoru i kojem je nadlena porezna uprava
entiteta ili Brko Distrikta BiH dodijelila isti PIB/JIB,
UIO dodjeljuje identifikacioni broj prethodnog
obveznika."
lan 11.
U lanu 25. stav (3) iza rijei "uvjeti" dodaju se rijei "iz
lana 57. stav (1) Zakona o PDV-u".
lan 12.
lan 28. mijenja se i glasi:
"lan 28.
(Registracija za PDV fizikog lica kojem je
dodijeljen isti PIB/ JIB)
U sluaju kada jedno fiziko lice - preduzetnik, registrirani
obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rjeenju
nadlenog organa, a u istom poslovnom prostoru nastavlja da
obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji e podnijeti zahtjev
za registraciju po osnovu PDV-a, i istom je nadlena porezna
uprava entiteta ili Brko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB
prethodnog obveznika, poetak registracije kod novog PDV
obveznika utvruje se narednog dana u odnosu na dan prestanka
registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa
obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa
obavljanjem iste duni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev
za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po
osnovu PDV-a."

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 13.
lan 29. mijenja se i glasi:
"lan 29.
(Utvrivanje prava i obaveza po osnovu registracije za PDV)
(1) Lice koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekuoj
kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu
veem od praga PDV-a, duno je da podnese zahtjev s
prilozima do 20-og u tekuem mjesecu po isteku mjeseca
u kojem je ostvaren oporezivi promet vei od praga PDVa.
(2) Licu iz stava (1) ovog lana, prava i obaveze po osnovu
registracije za PDV utvruju se od narednog dana u
odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet vei od
zakonom propisanog praga.
(3) Za lice koje do momenta podnoenja zahtjeva nije
ostvarilo oporezivi promet u iznosu veem od zakonom
propisanog praga, prava i obaveze po osnovu registracije
za PDV se utvruju od dana donoenja rjeenja o
registraciji i upisu u Registar, osim sluajeva iz lana 61.
stav (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije
poinje tei od poetka prvog zakupa."
lan 14.
U lanu 32. stav (3) iza rijei "Registru" dodaju se rijei "u
roku od 30 dana od dana prijave promjene".
lan 15.
U lanu 34. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Na osnovu zahtjeva registriranog obveznika za PDV
Sredinji ured UlO - Sektor za poreze, Odsjek za
podrku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani
uvjeti, moe donijeti rjeenje o prestanku registracije
za PDV, ako registrirani obveznik PDV-a u
prethodnoj kalendarskoj godini nije preao prag
propisan lanom 57. stav (1) Zakona o PDV, osim lica
iz lana 44. stav (7) i lica iz lana 61. stav (5) Zakona
o PDV-u kojima u vrijeme podnoenja zahtjeva nije
protekao period za koji imaju obavezu plaanja PDVa."
U stavu (2) taka c) se brie.
Dosadanja taka d) postaje taka c).
lan 16.
U lanu 36. stav (1) iza rijei "dunosti" brie se rije
"pokree", a dodaju se rijei "moe pokrenuti".
Iza take e) brie se interpunkcijski znak taka, dodaje se
interpunkcijski znak taka - zarez i dodaju se nove take f), g) i h)
koje glase:
"f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet
koji prelazi iznos koji je utvren odredbom lana 57.
stav (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj
godini, osim za lica iz lana 44. stav (7) i lica iz lana
61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima nije protekao
period za koji imaju obavezu plaanja PDV-a;
g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je
prodao, ustupio ili je izvrio prijenos registrirane
firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon
zavretka postupka steaja ili postupka likvidacije
registriranog PDV obveznika i
h) da je obveznik PDV-a promijenio podruje
poslovanja, odnosno prestao vriti promet dobara i
usluga koji podlijee oporezivanju PDV-om, a
otpoeo obavljati isporuke dobara i usluga osloboene
od plaanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno
Zakonu o PDV-u."
lan 17.
lan 37. se brie.

Broj 68 - Stranica 41

lan 18.
U lanu 38. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Registrirani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut
postupak prestanka registracije, obavezan je da izvri
ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna
dobra u skladu sa lanom 36. Zakona o PDV-u do
dana kada je Upravu obavijestio o prestanku
obavljanja djelatnosti, odnosno do dana kada je
Uprava po slubenoj dunosti pokrenula postupak za
prestanak registracije za PDV."
Stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Obveznik iz stava (1) ovog lana duan je da
obrauna i plati PDV na sva dobra koja e zadrati
nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno
podnoenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV
ili pokretanja postupka za prestanak registracije po
slubenoj dunosti, a za koja je ulazni porez
djelimino ili u potpunosti odbijen."
Stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Registrirani obveznik PDV-a je obavezan da izmiri
sve obaveze indirektnih poreza i da podnese dokaz
Upravi o obraunu PDV-a, popisne liste dobara na
zalihama i kapitalnih dobara sa danom podnoenja
zahtjeva za prestanak registracije za PDV, odnosno u
roku od petnaest dana od dana kada je isti obavijeten
o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV
po slubenoj dunosti."
Stav (6) mijenja se i glasi:
"(6) Registracija obveznika koji nije u mogunosti da
izmiri sve obaveze indirektnih poreza e prestati i u
sluajevima kad je UIO otpisala dug nakon
iscrpljivanja svih mogunosti u postupku prinudne
naplate da bi naplatila neplaene obaveze."
lan 19.
U lanu 39. stav (1) iza broja "33" dodaje se broj "34," a iza
broja "35," dodaje se broj "36,".
U stavu (2) iza rijei "steaja" dodaju se rijei "ili izvrena
statusna promjena kojom je drutvo prestalo da postoji".
Stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Odsjek za podrku moe bez ponovnog vrenja
revizione kontrole, provesti postupak utvrenja
ispunjenosti uvjeta za prestanak registracije, ukoliko
je obveznik iz stava (2) ovog lana:
a) bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja
likvidacije, odnosno steaja ili
b) bio predmet revizione kontrole prije izvrene
statusne promjene ili
c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizione
kontrole nakon izvrene statusne promjene."
U stavu (7) iza rijei "kontrolom" dodaju se rijei "ili
posljednjim poreznim periodom za koji je podnesena PDV
prijava".
lan 20.
U naslovu lana 41. rijei "lica koja" zamjenjuje se rijeima
"obveznika koji", a rijei " po slubenoj dunosti" briu se.
U stavu (1) iza rijei "registracije" dodaju se rijei "po
zahtjevu obveznika ili", a rije "odmah" brie se.
U stavu (2) rijei "lica koja" zamjenjuje se rijeima
"obveznika koji".
lan 21.
U lanu 42. stav (3) iza interpunkcijskog znaka zatvaranje
navodnika briu se rijei "i dodjeljuje se opet istom licu nakon
ponovne registracije".

Broj 68 - Stranica 42

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 22.
U lanu 43. stav (1) iza rijei "Sektora za poreze UIO,"
briu se rijei "po slubenoj dunosti, donosi rjeenje o
oduzimanju identifikacionog broja," a dodaju se rijei "oduzima
identifikacioni broj,".
Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase:
"(2) Odsjek za podrku e oduzeti identifikacioni broj i u
sluaju kada je pokrenut postupak prestanka
registracije obveznika koji je prestao sa radom (po
rjeenju nadlenog organa, brisan iz registra
nadlenog suda entiteta i Brko Distrikta BiH ili po
nekom drugom osnovu), a koji se ne moe okonati iz
razloga to obveznik ima neizmirene obaveze po
osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.
(3) U postupku prestanka registracije obveznika kod
kojeg nije izvrena reviziona kontrola, Odsjek za
podrku moe oduzeti identifikacioni broj za
obveznika koji je registriran po lanu 57. stav (1)
Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj
godini nije ostvario ukupan promet vei od 50.000,00
KM.
(4) Obveznik kojem je oduzet identifikacioni broj po
osnovu PDV-a iz razloga navedenog u stavu (3) ovog
lana, duan je Odsjeku za podrku podnijeti zahtjev
za vraanje oduzetog identifikacionog broja, ukoliko
ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj godini, vei
od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz o
preenom pragu oporezivanja."
Dosadanji stavovi (2), (3), (4) i (5) postaju stavovi (5), (6),
(7) i (8).
Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:
"(9) Odsjek za podrku e okonati postupak prestanka
registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje
identifikacionog broja obveznika iz stava (1), (2) i (3)
ovog lana, a pod uvjetom da su prethodno ispunjeni
uvjeti za prestanak registracije istih."
lan 23.
Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci
promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika
indirektnih poreza, koji nisu okonani prije stupanja na snagu
ovog Pravilnika, okonat e se u skladu sa odredbama ovog
Pravilnika.
lan 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjednik
Upravnog odbora
Broj UO 02-02-99-2/16
Vjekoslav Bevanda, s. r.
02. septembra 2016. godine

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA


ZATITU ZDRAVLJA BILJA
1025

Na temelju lanka 35. stavak (4) i lanka 86. stavak (2)


Zakona o zatiti zdravlja bilja ("Slubeni glasnik BiH", broj
23/03) i lanka 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu
zdravlja bilja, u suradnji sa nadlenim organima entiteta i Brko
distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I


SADRAJU FITOSANITARNOG CERTIFIKATA I
FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT
lanak 1.
U Pravilniku o formi i sadraju fitosanitarnog certifikata i
fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Slubeni glasnik BiH",
broj 12/13) lanak 2. stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Obrasci iz stavka (2) i (3) ovog lanka tiskaju se i
popunjavaju u kompletima od po tri primjerka. Prvi primjerak je
original, drugi i trei primjerak su kopije originala. Original se
daje izvozniku, jednu kopiju originala zadrava fitosanitarni
inspektor a druga kopija originala se dostavlja Upravi Bosne i
Hercegovine za zatitu zdravlja bilja."
lanak 2.
lanak 5. mijenja se i glasi:
"lanak 5.
(Tiskanje i distribucija)
(1) Certifikate tiska Uprava i distribuira nadlenim
inspektoratima.Nadleni inspektorati su obvezni voditi
evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u
roku ne duem od tri dana, dostaviti stanje zaliha.
(2) Nadleni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za
tiskanje certifikata prije pravljenja budeta Uprave za
narednu budetsku godinu, a najkasnije do 01. srpnja
tekue godine. U zahtjevu se navode potrebne koliine za
jednu godinu, odnosno za dvanaest mjeseci.
(3) Nadleni inspektorati, uz zahtjev za tiskanje certifikata,
obavezno dostavljaju zbirni godinji izvjetaj o izdatim
certifikatima za izvoz i za reeksport, kao i o ponitenim
certifikatima i stanju zaliha po serijskim brojevima. Zbirni
godinji izvjetaj obvezno sadri podatke o izvozniku,
vrsti bilja, koliini bilja, broju izdatih certifikata i zemlji
uvoznici.
(4) Nakon dobivanja pismenog zahtjeva iz stavka (2) ovog
lanka, Uprava e u najkraem roku, sukladno vaeim
propisima o javnim nabavkama, nabaviti traene koliine
certifikata i dostaviti iste nadlenim inspektoratima.
Dostavljanje certifikata vrit e se svakih est mjeseci,
odnosno dva puta godinje.
(5) Nadleni inspektorati su obvezni, radi racionalnog
troenja, vriti redovitu preraspodjelu certifikata u okviru
svoje institucije. Ukoliko neki od nadlenih inspektorata u
toku godine bude imao izvanrednu potrebu za dodatnim
certifikatima, podnijet e pismeni zahtjev Upravi. Na
zahtjev Uprave, nadleni inspektorati koji imaju na
zalihama certifikate, obvezni su kod Uprave razduiti
certifikate. Razduivanje i zaduivanje certifikata moe se
obavljati iskljuivo putem Uprave.
(6) Nadleni inspektorati su obvezni osigurati da se certifikati
izdaju na propisan nain i uvaju tako da nisu dostupni
treim osobama. Nadleni inspektorati su obvezni donijeti
interni propis kojim e detaljno propisati uvanje
certifikata, peata i druga pitanja vezano za izdavanje
certifikata i Upravi dostaviti obavjetenje o tome sa
kopijom donesenog akta.
(7) Fitosanitarni inspektor je duan skeniranu kopiju
popunjenog, potpisanog i faksimilom i peatom ovjerenog
originalnog primjerka certifikata, prije nego original preda
izvozniku, bez odlaganja dostaviti putem e-maila:
fitocertifikati@uzzb.gov.ba Upravi. Na isti nain se
dostavljaju i poniteni certifikati. Izuzetno, ako ne postoje
uslovi za skeniranje, fitosanitarni inspektori e na drugi
adekvatan nain napraviti kopiju originalnog primjerka
certifikata, konvertirati u PDF format, imenovati

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

dokument serijskim brojem certifikata i poslati putem


istog e-maila Upravi. Skenirane ili na drugi nain poslate
kopije moraju biti jasne i itljive kako bi se iz istih mogao
nedvosmileno utvrditi svaki podatak koji sadre. Ukoliko
dostavljena kopija originala certifikata nije itljiva
nadleni inspektorati su duni, na zahtjev Uprave,
dostaviti skeniran primjerak kopije originalnog certifikata
koja se nalazi u spisu fitosanitarnog inspektora.
(8) Nadleni inspektorati e omoguiti da se certifikati iz
stavka (7) ovog lanka i podatci koje oni sadre dostave
Upravi i na drugi pogodniji nain, putem elektronskog registra certifikata koji e biti u Upravi. Centralnu bazu podataka o izdatim certifikatima uspostavlja i vodi Uprava.
(9) Samo u potpunosti razdueni certifikati na nain propisan
ovim Pravilnikom su osnov za dobivanje novih certifikata
od Uprave."
lanak 3.
Iza lanka 5. dodaje se novi lanak 5a koji glasi:
"lanak 5a.
(Dostavljanje certifikata)
Certifikati izdani od 01.01.2016. godine do dana stupanja
na snagu ovog Pravilnika dostavit e se Upravi na nain propisan
lankom 5. stavak (7) ovog Pravilnika po mjesecima u kojima su
izdani sukcesivno najkasnije do 01.12.2016. godine."
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH"."
Broj 01-1-02-2-735-3/16
05. rujna 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Radenko Radovi, v. r.

(2)

(3)

(4)

(5)

35. (4) 86. (2)


(" ",
23/03) 61. (2) ("
", . 32/02 102/09),
,

,

(6)

(7)

1.


(" ", 12/13) 2. (6)
:
"(6) (2) (3)
.
,
. ,


."
2.
5. :
" 5.
( )
(1)
.

(8)

Broj 68 - Stranica 43

,
, .


01.
.
,
.
,
,

,
.

, , ,
.
(2)
, ,
,

.
,
.

,
.

,
. ,

e,
.
.


.

,


.

,
,
,
-: fitocertifikati@uzzb.gov.ba
.
. ,
,

, PDF ,

- .


.

,
,

.

(7)
,

Broj 68 - Stranica 44

SLUBENI GLASNIK BiH

.
.
(9)

."
3.
5. 5. :
" 5.
( )
01.01.2016.

5. (7)

01.12.2016. ."
4.
( )

" "."
01-1-02-2-735-3/16

05. 2016.
, . .

Na osnovu lana 35. stav (4) i lana 86. stav (2) Zakona o
zatiti zdravlja bilja ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/03) i lana
61. stav (2) Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i
102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja, u
saradnji sa nadlenim organima entiteta i Brko distrikta Bosne i
Hercegovine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I


SADRAJU FITOSANITARNOG CERTIFIKATA I
FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT
lan 1.
U Pravilniku o formi i sadraju fitosanitarnog certifikata i
fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Slubeni glasnik BiH",
broj 12/13) lan 2. stav (6) mijenja se i glasi:
"(6) Obrasci iz stava (2) i (3) ovog lana tampaju se i
popunjavaju u kompletima od po tri primjerka. Prvi primjerak je
original, drugi i trei primjerak su kopije originala. Original se
daje izvozniku, jednu kopiju originala zadrava fitosanitarni
inspektor a druga kopija originala se dostavlja Upravi Bosne i
Hercegovine za zatitu zdravlja bilja."
lan 2.
lan 5. mijenja se i glasi:
"lan 5.
(tampanje i distribucija)
(1) Certifikate tampa Uprava i distribuira nadlenim
inspektoratima. Nadleni inspektorati su obavezni voditi
evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u
roku ne duem od tri dana, dostaviti stanje zaliha.
(2) Nadleni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za
tampanje certifikata prije pravljenja budeta Uprave za
narednu budetsku godinu a najkasnije do 01. jula tekue
godine. U zahtjevu se navode potrebne koliine za jednu
godinu, odnosno za dvanaest mjeseci.
(3) Nadleni inspektorati, uz zahtjev za tampanje certifikata,
obavezno dostavljaju zbirni godinji izvjetaj o izdatim
certifikatima za izvoz i za reeksport, kao i o ponitenim
certifikatima i stanju zaliha po serijskim brojevima. Zbirni
godinji izvjetaj obavezno sadri podatke o izvozniku,
vrsti bilja, koliini bilja, broju izdatih certifikata i zemlji
uvoznici.

(4)

Utorak, 13. 9. 2016.

Nakon dobijanja pismenog zahtjeva iz stava (2) ovog


lana, Uprava e u najkraem roku, u skladu sa vaeim
propisima o javnim nabavkama, nabaviti traene koliine
certifikata i dostaviti iste nadlenim inspektoratima.
Dostavljanje certifikata vrie se svakih est mjeseci,
odnosno dva puta godinje.
(5) Nadleni inspektorati su obavezni, radi racionalnog
troenja, vriti redovnu preraspodjelu certifikata u okviru
svoje institucije. Ukoliko neki od nadlenih inspektorata u
toku godine bude imao vanrednu potrebu za dodatnim
certifikatima, podnijee pismeni zahtjev Upravi. Na
zahtjev Uprave, nadleni inspektorati koji imaju na
zalihama certifikate, su obavezni kod Uprave razduiti
certifikate. Razduivanje i zaduivanje certifikata moe se
obavljati iskljuivo putem Uprave.
(6) Nadleni inspektorati su obavezni obezbijediti da se
certifikati izdaju na propisan nain i uvaju tako da nisu
dostupni treim osobama. Nadleni inspektorati su
obavezni donijeti interni propis kojim e detaljno propisati
uvanje certifikata, peata i druga pitanja vezano za
izdavanje certifikata i Upravi dostaviti obavjetenje o
tome sa kopijom donesenog akta.
(7) Fitosanitarni inspektor je duan skeniranu kopiju
popunjenog, potpisanog i faksimilom i peatom ovjerenog
originalnog primjerka certifikata, prije nego original preda
izvozniku, bez odlaganja dostaviti putem e-maila:
fitocertifikati@uzzb.gov.ba Upravi. Na isti nain se
dostavljaju i poniteni certifikati. Izuzetno, ako ne postoje
uslovi za skeniranje, fitosanitarni inspektori e na drugi
adekvatan nain napraviti kopiju originalnog primjerka
certifikata, konvertovati u PDF format, imenovati
dokument serijskim brojem certifikata i poslati putem
istog e-maila Upravi. Skenirane ili na drugi nain poslate
kopije moraju biti jasne i itljive kako bi se iz istih mogao
nedvosmileno utvrditi svaki podatak koji sadre. Ukoliko
dostavljena kopija originala certifikata nije itljiva
nadleni inspektorati su duni, na zahtjev Uprave,
dostaviti skeniran primjerak kopije originalnog certifikata
koja se nalazi u spisu fitosanitarnog inspektora.
(8) Nadleni inspektorati e omoguiti da se certifikati iz
stava (7) ovog lana i podaci koje oni sadre dostave
Upravi i na drugi pogodniji nain, putem elektronskog
registra certifikata koji e biti u Upravi. Centralnu bazu
podataka o izdatim certifikatima uspostavlja i vodi
Uprava.
(9) Samo u potpunosti razdueni certifikati na nain propisan
ovim Pravilnikom su osnov za dobijanje novih certifikata
od Uprave."
lan 3.
Iza lana 5. dodaje se novi lan 5a koji glasi:
"lan 5a.
(Dostavljanje certifikata)
Certifikati izdati od 01.01.2016. godine do dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika dostavie se Upravi na nain propisan
lanom 5 stav (7) ovog Pravilnika po mjesecima u kojima su
izdati sukcesivno najkasnije do 01.12.2016. godine."
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH"."
Broj 01-1-02-2-735-3/16
Direktor
05. septembra 2016. godine
Radenko Radovi, s. r.
Sarajevo

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 68 - Stranica 45

KAZALO

PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINE


1017 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1018 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1019 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1020 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1021 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1022 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6

Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue


rezerve (bosanski jezik)
BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1023 Pravilnik o kontroli i ogranienoj provjeri
neizravnih poreza (hrvatski jezik)

( )
Pravilnik o kontroli i ogranienoj provjeri
indirektnih poreza (bosanski jezik)
1024 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika
neizravnih poreza (hrvatski jezik)


( )
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza (bosanski jezik)
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZATITU
ZDRAVLJA BILJA
1025 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o formi
i sadraju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog
certifikata za reeksport (hrvatski jezik)( )
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o formi
i sadraju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog
certifikata za reeksport (bosanski jezik)

7
15
23
31

35
38

42

43
44

Broj 68 - Stranica 46

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 13. 9. 2016.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 68 - Stranica 47

Broj 68 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 13. 9. 2016.

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skuptine
Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala:
722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove: 722-051 Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT BANK d.d. 338320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-000-00000017-12,
RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za neprimljene brojeve
primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV
broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX
Utorak, 13. 9. 2016. godine

Broj/Broj

68

SLU@BENE OBJAVE
NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI
PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE
Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03), ~lanka 51.
stavak (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i Odluke
o raspisivanju javnog natje~aja, broj: 01,02-50-14-1000-3,5/16 od
15.6.2016. godine, Privremeno zajedni~ko povjerenstvo obaju
domova Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za
provo|enje procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETE
Javni natje~aj raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete na razdoblje od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora - ~lanak 12. Statuta Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara na suglasnost; daje suglasnost na
pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih nadle`nosti u
razvoju visokog obrazovanja i osiguranju kvalitete definiranih
~lancima 6. i 7. ovoga Statuta; osigurava da rad Agencije bude
sukladan s nadle`nostima utvr|enim Okvirnim zakonom o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini; osigurava da rad
Agencije bude sukladan s politikama prioriteta Vije}a ministara
i Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi
visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini; usvaja program
rada Agencije za idu}u kalendarsku godinu najkasnije do 31.
sije~nja teku}e godine, a kojim se detaljno ure|uju aktivnosti,
poslovi i financiranje Agencije; nadzire provedbu programa
rada Agencije; rje{ava `albe na rje{enje o poni{tenju rje{enja o
akreditaciji; odre|uje vrste usluga koje Agencija obavlja uz
naknadu i visinu naknade za obavljene usluge; prije 31. o`ujka
svake godine usvaja izvje{}e o radu Agencije u prethodnoj
godini koje se dostavlja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine;

Godina XX
Utorak, 13. 9. 2016. godine

jednom godi{nje pismeno izvje{}uje Parlamentarnu skup{tinu


BiH o svome radu; obavlja i druge poslove sukladno Okvirnom
zakonu o visokom obrazovanju i Statutu.
2. Op}i uvjeti
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uvjete:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u razdoblju od tri godine prije dana objave
upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno
djelo za koje je predvi|ena zatvorska kazna tri i vi{e godina
ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za kazneno djelo
po~injeno s umi{ljajem, sukladno kaznenim zakonima u
Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uvjeti
Osim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stupanj naobrazbe) akademski naslov redovitog sveu~ili{nog profesora uvjet je
za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskoga jezika,
- iskustvo u aktivnostima europskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebice europskih standarda za ocjenu i
reviziju kvalitete i planiranja razvoja visokog obrazovanja,
- iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni natje~aj, kandidat je du`an prilo`iti:
1. `ivotopis s izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom,
e-mail adresom i telefonom za kontaktiranje,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovitog sveu~ili{nog
profesora
4. dokaz o znanju engleskoga jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima europskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebice europskih standarda za ocjenu i reviziju kvalitete i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u reformi
sustava visokog obrazovanja u BiH,

Broj 68 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

7. dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne


stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`noga tijela),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog tijela).
Dokumenti se dostavljaju u izvorniku ili u preslici ovjerenoj
od nadle`noga tijela, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako
nije druk~ije propisano.
Napomena: Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni natje~aj
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lanka 16.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Povjerenstvo }e provesti proceduru sukladno Zakonu o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Povjerenstvo }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uvjete.
Prije intervjua svaki kandidat du`an je Povjerenstvu za izbor
dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac-izjavu u kojemu }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo
dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegova imenovanja.
Nakon intervjua Povjerenstvo }e jedinstveni prijedlog
rang-liste dostaviti Zastupni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete.
6. Podno{enje prijava
Javni natje~aj objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/Konkursi/Interno), a obavje{tenje o javnom natje~aju u
dnevnim listovama: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti".
Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se osobno ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremeno zajedni~ko povjerenstvo obaju domova
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje
procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
JAVNI NATJE^AJ za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, s naznakom:
"NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Nepravovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima,


imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51.
stav (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i
Odluke o raspisivawu javnog konkursa, broj 01,02-5014-1000-3,5/16 od 15. 06. 2015. godine, Privremena zajedni~ka
komisija oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i
Hercegovine za sprovo|ewe procedure za izbor ~etiri ~lana
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta raspisuje

Utorak, 13. 9. 2016.

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE
ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA
I OBEZBJE\IVAWE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe
kvaliteta, na period od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
("Slu`beni glasnik BiH", broj 86/09):
Upravni odbor je nadle`an da: donosi Statut Agencije i
dostavqa ga Savjetu ministara na saglasnost; daje saglasnost
na pravilnike koje predla`e Agencija u okviru iz svojih
nadle`nosti u razvoju visokog obrazovawa i obezbje|ivawa
kvaliteta definisanih u ~lanovima 6. i 7. ovog statuta;
obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa nadle`nostima
utvr|enim u Okvirnom zakonu o visokom obrazovawu u Bosni
i Hercegovini; obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa
politikama prioriteta Savjeta ministara i Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi visokog
obrazovawa u Bosni i Hercegovini; usvaja Program rada
Agencije za narednu kalendarsku godinu, najkasnije do 31.
januara teku}e godine, kojim se detaqno ure|uju aktivnosti,
poslovi i finansirawe Agencije; nadzire sprovo|ewe
programa rada Agencije; rje{ava `albe na rje{ewe o
poni{tewu rje{ewa o akreditaciji; odre|uje vrste usluga
koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu nadoknade za
pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine usvaja izvje{taj
o radu Agencije u prethodnoj godini koji se dostavqa Savjetu
ministara Bosne i Hercegovine; jednom godi{we pismeno
izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu;
obavqa i druge poslove u skladu sa Okvirnim zakonom o
visokom obrazovawu i Statutom.
2. Op{ti uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispuwavati sqede}e op{te uslove:
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18
godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije,
- da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za
krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i
vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za
krivi~no djelo po~iweno sa predumi{qajem u skladu sa
krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini,
- da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uslovi
Osim op{tih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovawa) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znawe engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovawa, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planirawa razvoja visokog
obrazovawa,
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovawa u Bosni
i Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an da prilo`i:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeqewu,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,
2. uvjerewe o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine (ne
starije od {est mjeseci),

Utorak, 13. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu


diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04. 1992. godine),
odnosno dokaz o akademskom naslovu redovnog
univerzitetskog profesora,
4. dokaz o znawu engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovawa,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju
kvaliteta i planirawa razvoja visokog obrazovawa,
6. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovawa u BiH,
7. dokaz da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u
institucijama BiH odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (ovjerenu od
nadle`nog organa),
9. izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavqaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj
od nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci,
ako nije druga~ije propisano.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni
konkurs ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe
~lana 16. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima
Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e sprovesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i
drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispuwavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je da Komisiji za
izbor da podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od
kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te da
popuni obrazac-izjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitawe koje
bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do wegovog
imenovawa.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni prijedlog
rang-liste dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovawa ~lanova
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta.
6. Podno{ewe prijava
Javni konkurs se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na vebstranici Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba
(Sekretarijat/Oglasi/Konkursi/Interno), a obavje{tewe o javnom
konkursu u dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~erwi list" i
"Ve~erwe novosti".
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave sa tra`enim dokumentima dostavqaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorewe "ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za sprovo|ewe procedure
za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta",
sa naznakom: "NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Broj 68 - Stranica 3

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,


imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51. stav
(9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i Odluke
o raspisivanju javnog konkursa, broj 01,02-50-14-1000-3,5/16,
od 15.6.2016., Privremena zajedni~ka komisija oba doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguravanje kvaliteta, na period od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara BiH na saglasnost; daje
saglasnost na pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih
nadle`nosti u razvoju visokog obrazovanja i osiguranja
kvaliteta definiranih u ~l. 6. i 7. ovog statuta; osigurava da rad
Agencije bude u skladu s nadle`nostima utvr|enim u
Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini; osigurava da rad Agencije bude u skladu s
politikama prioriteta Vije}a ministara BiH i Parlamentarne
skup{tine BiH u reformi visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini i; usvaja Program rada Agencije za narednu
kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara teku}e godine,
kojim se detaljno ure|uju aktivnosti, poslovi i finansiranje
Agencije; nadzire provo|enje programa rada Agencije; rje{ava
`albe na rje{enje o poni{tenju rje{enja o akreditaciji; odre|uje
vrste usluga koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu
nadoknade za pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine
usvaja izvje{taj o radu Agencije u prethodnoj godini koji se
dostavlja Vije}u ministara BiH; jednom godi{nje pismeno
izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu; obavlja i
druge poslove u skladu s Okvirnim zakonom o visokom
obrazovanju i Statutom.
2. Op}i uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili
da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo
po~injeno s predumi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima
u Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH.
3. Posebni uslovi
Pored op}ih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stepen obrazovanja) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planiranja razvoja visokog obrazovanja,

Broj 68 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u Bosni i


Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an prilo`iti:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovnog univerzitetskog
profesora,
4. dokaz o znanju engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju kvaliteta i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovanja u BiH,
7. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`nog organa),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH
(ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj od
nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako nije
druga~ije propisano.
Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e provesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je Komisiji za izbor dati
podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac-izjavu u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo
dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni prijedlog rang-liste
dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamentarne
skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta.
6. Podno{enje prijava
Javni konkurs objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH", kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/konkursi/interno), a obavje{tenje o javnom konkursu u
dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti"
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "ne otvarati", na adresu:

Utorak, 13. 9. 2016.

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine


Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za
izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta
JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, s naznakom:
"NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1., 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.
(Sl-1116/16-G)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
udru`enja: Vanjskopoliti~ka inicijativa BH, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Kranj~evi}eva broj 19, u predmetu upis promjena
u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Vanjskopoliti~ke inicijative BH, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kranj~evi}eva broj 19, upisane pod
registarskim brojem: RU-490/06, knjiga I Registra, 21.8.2006.
godine, upisuje se promjena, kako slijedi:
- Mijenja se prezime predsjednice Skup{tine Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru Udru`enja, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH" o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Vanjskopoliti~ka inicijativa BH, sa sjedi{tem u Sarajevu,
ulica Kranj~evi}eva broj 19, upisana je kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-490/06,
knjiga I Registra, dana 21.8.2006. godine.
Udru`enje je 21.3.2016. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, i isti dopunio
3.5.2016. godine.
Podnosilac zahtjeva je dostavio sljede}u dokumentaciju:
Dodatak na Zapisnik broj: 014a/l6 od 15.2.2016. godine; Odluku
o registraciji promjene li~nih podataka za Predsjednicu
Skup{tine, broj: 023/16 od 10.3.2016. godine, ovjeren potpis,
ovjerenu kopiju li~ne karte, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
Uvjerenje o dr`avljanstvu i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija o na~inu vo|enja registra udru`enja za upis promjena
kod Vanjskopoliti~ke inicijative BH, te je rije{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 13. 9. 2016.

Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog


Rje{enje.
Broj 08-50.1-110/06
4. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-228/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Zenici, ulica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br.
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, sa
sjedi{tem u Zenici, ulica Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5,
upisanog pod registarskim brojem 777, Knjiga I Registra, dana
02.02.2009. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Izmjene i dopune Statuta Saveza broj 2/08 od 25.08.2008.
godine.
- Osobe ovla{tene za zastupanje Saveza u pravnom prometu
su:
Semir Mahi}, predsjednik Upravnog odbora Saveza,
Sead Krupalija, dopredsjednik Upravnog odbora Saveza, i
Damir Kuki}, dopredsjednik Upravnog odbora Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje generalnog sekretara Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje predsjednika Skup{tine Saveza.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, izvr{eni na osnovu Rje{enja
broj 08-07-1-139/08 od 02.02.2009. godine, ostaju
neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Ragbi savez Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Zenici, ulica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5, upisan je u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem 777, Knjiga I Registra, dana 02.02.2009. godine.
Savez je dana 29.03.2016. godine podnio Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je
podneskom broj 08-07-1-139/08 od 06.04.2016. godine, zatra`ilo
ispravku i dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka Savez je uz Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja dostavio sljede}u dokumentaciju:
Zapisnik sa 26. redovne izvje{tajno-izborne Skup{tine Ragbi
saveza Bosne i Hercegovine od 05.03.2016. godine; Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Ragbi saveza Bosne i
Hercegovine broj 0-9/3-05.03.16 od 05.03.2016. godine u dva
primjerka; Odluku o razrje{enju i imenovanju predsjednika
Skup{tine Ragbi saveza Bosne i Hercegovine broj 0-9/2-05.03.16
od 05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju
~lanova Upravnog odbora Saveza broj 0-10/4-05.03.16 od
05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju ~lanova
Nadzornog odbora Ragbi saveza Bosne i Hercegovine broj
0-10/5-05.03.16 od 05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i
imenovanju generalnog sekretara Ragbi saveza Bosne i
Hercegovine broj O-10/6-05.03.16 od 05.03.2016. godine;
Odluku o razrje{enju i imenovanju osoba ovla{tenih za zastupanje

Broj 68 - Stranica 5

Saveza Broj O-11/7-05.03.16 od 05.03.2016. godine; ovjerene


fotokopije li~nih karata ~lanova Upravnog odbora Saveza i lica
ovla{tenih za zastupanje Saveza; ovjerene potpise lica ovla{tenih
za zastupanje Saveza i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja kod Ragbi
saveza Bosne i Hercegovine, te je rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj 08-07-1-139/08
04. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-229/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica [enoina broj 1, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini,
sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica [enoina broj 1, upisanog pod
registarskim brojem RU-44/02, Knjiga I Registra, dana
05.11.2002. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Prestaju ovla{tenja za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu Pranji} Stjepi, potpredsjedniku Upravnog odbora.
- Produ`ava se mandat za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu Orleanki Nikodinovi}, predsjednici Udru`enja i
Amiru Avdagi}u, potpredsjednik Upravnog odbora, te se
imenuje \emaludin Mutap~i}, potpredsjednik Upravnog
odbora Udru`enja za osobu ovla{tenu za zastupanje
Udru`enja u pravnom prometu.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Disciplinskog vije}a
Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, kod Udru`enja medijatora u
Bosni i Hercegovini, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje medijatora u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica [enoina broj 1, upisano je u Registar udru`enja
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem RU-44/02, Knjiga I Registra, dana 05.11.2002. godine.
Udru`enje je 20.04.2016. godine podnijelo zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je aktom

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 68 - Stranica 6

broj 01/6-138-RS/02 od 27.04.2016. godine, zatra`ilo ispravku i


dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
26.05.2016. godine dostavio sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa
8. sjednice Skup{tine Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini
broj 17/16 od 19.03.2016. godine; Odluku broj 7/16 od
19.03.2016. godine, sa ovjerenim potpisom i fotokopijama li~nih
karata imenovanih osoba; Odluku o razrje{enju i imenovanju
~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 10/16 od 19.03.2016.
godine sa ovjerenim fotokopijama li~nih karata imenovanih
osoba; Odluku o razrje{enju i imenovanju ~lanova Nadzornog
odbora Udru`enja broj 8/16 od 19.03.2016. godine; Odluku o
razrje{enju i imenovanju disciplinskog tu`itelja/ice i ~lanova/ica
Disciplinskog vije}a Udru`enja broj 9/16 od 19.03.2016. godine i
dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja kod
Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini, te je rje{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 01/6-138-RS/02
30. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-239/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA", sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, za brisanje iz Registra udru`enja,
na osnovu ~l. 50., 51. i 51a. stav 1. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1. Pravilnika o na~inu
vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. Prestaje sa radom UDRU@ENJE "ATLAS ZDRAVLJA", sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, na osnovu Odluke
Skup{tine Udru`enja o dobrovoljnom prestanku rada.
2. Bri{e se iz Registra udru`enja, upis izvr{en za UDRU@ENJE
"ATLAS ZDRAVLJA", pod registarskim brojem RU-1716,
Knjiga I Registra od 20.04.2015. godine.
3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.
4. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
UDRU@ENJE "ATLAS ZDRAVLJA", sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, upisano u Registru udru`enja
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem RU-1716, Knjiga I Registra, dana 20.04.2015. godine,
podnijelo je 15.04.2016. godine, Ministarstvu pravde Bosne i
Hercegovine Zahtjev za brisanje iz Registra udru`enja.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti brisanje iz Registra. Ministarstvo je aktom broj
UP09-07-1-394/15 od 25.04.2016. godine, zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
dostavio sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa Skup{tine

Utorak, 13. 9. 2016.

UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA" od 16.12.2015. godine,


Odluku o prestanku rada Udru`enja, broj 8/15 od 16.12.2015.
godine, Plan likvidacije broj 9/15 od 16.12.2015. godine, Izvod iz
Raiffeisen Bank d.d. na dan 30.04.2016. godine i dokaz o uplati
administrativne takse.
Na osnovu prilo`enih dokaza, utvr|eno je da je Skup{tina
UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA", dana 16.12.2015.
godine, usvojila Odluku o dobrovoljnom prestanku rada
Udru`enja.
Uzimaju}i u obzir da Udru`enje prestaje sa radom
dobrovoljno, na osnovu odluke Skup{tine Udru`enja, to je u
skladu sa ~l. 50., 51. i 51a. stav 1. Zakona rije{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis brisanja iz Registra udru`enja Ministarstva,
u skladu sa ~lanom 33. stav 2. c) Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-394/15
30. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-240/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U
@IVOT", za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav 1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom:
a) UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
UDRU@EWE GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
UDRUGA GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
b) Sjedi{te Udru`enja je: Sjenina Rijeka, ulica Sjenina Rijeka
bb, Doboj.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1855, Knjiga 1
Registra sa danom 14.4.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: Zalaganje za uspostavljanje i
unapre|enje saradnje me|u mladim ljudima na podru~ju grada
Doboja i Bosne i Hercegovine; podr{ka obrazovanju studenata i
u~enika; rad na obezbje|ivanju stipendija za studente od 1 do 4
godine studija; rad na pomo}i obrazovanja perspektivne
omladine; podr{ka izradi i realizaciji omladinskih projekata;
rad na {irenju drugarstva kroz obrazovanje, bavljenje sportom i
kulturom; rad na promociji zajedni{tva i dobrih me|uljudskih
odnosa kroz projekte, dru`enja i obrazovanje; saradnja sa istim
ili sli~nim udru`enjima, asocijacijama, organizacijama,
institucijama, pravnim licima, koje obavljaju iste ili sli~ne
ciljeve i djelatnosti, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udru`enja,
u skladu sa Zakonom; izdavanje publikacija u svrhu
ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u skladu sa
Zakonom.
5. Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: Hidret Me{inovi},
predsjednik Udru`enja.
6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 13. 9. 2016.

podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu


registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
7. Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
DOBOJ, podnijeli su 5.2.2016. godine, zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj
UP09-07-1-181/16 od 3.3.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je podneskom od 17.3.2016. godine
izmijenio naziv udru`enja: UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK
U @IVOT" DOBOJ u: UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK U
@IVOT" i uz zahtjev za upis u Registar prilo`io sljede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Osniva~ke skup{tine Udru`enja od
19.12.2015. godine; Odluku o osnivanju Udru`enja, broj 01/15
od 19.12.2015. godine; Statut Udru`enja broj 02/15 od
19.12.2015. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju osobe
ovla{tene za zastupanje Udru`enja, broj 05/15 od 19.12.2015.
godine sa ovjerenom fotokopijom li~ne karte i ovjerenim
potpisom lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja; Odluku o
imenovanju Predsjednika Skup{tine Udru`enja broj 03/15 od
19.12.2015. godine; Odluku o imenovanju predsjednika
Udru`enja broj 06/15 od 19.12.2015. godine; Odluku o
imenovanju Upravnog odbora Udru`enja; ovjerene fotokopije
li~nih karata osniva~a i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja i
dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U
@IVOT", u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, za upis u Registar udru`enja u skladu sa ~lanom
33. stav 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj UP09-07-1-181/16
14. aprila 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-272/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Nau~no arheolo{kog dru{tva, u predmetu upis u
Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a broj 14.
a) Nau~no arheolo{ko dru{tvo
Znanstveno arheolo{ko dru{tvo
Nau~no arheolo{ko dru{tvo
b) Sfcra}eni naziv Udru`enja glasi: NAD, ZAD, NAD.

Broj 68 - Stranica 7

c) Puni naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: SCIENTIFIC AND ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION
d) Skra}eni naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: SAA
e) Sjedi{te Udru`enja nalazi se u Sarajevu, ulica Branilaca
Sarajeva broj 14.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1869 Knjiga I
Registra, dana 25.05.2016. godine
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Udru`enje ima znak.
Znak Udru`enja je u obliku pravougaonika. Sastoji se iz
valovitih linija, koje se {ire od karte Bosne i Hercegovine i
naziva Nau~no arheolo{ko dru{tvo ispod linija, te slike
otvorene knjige u pozadini. U dnu loga, ispod teksta nalazi se
pero. Zastupljenost boja na logu je sljede}a: be`, bijela, sme|a i
siva.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za unaprje|enje
arheolo{ke nauke u Bosni i Hercegovini, za{tite i vrednovanja
kulturnog arheolo{kog naslije|a Bosne i Hercegovine, te pove}anje op}eg po{tovanja i prema arheolo{koj ba{tini kao
bogatstvu Bosne i Hercegovine ravnom evropskim zemljama;
rad na pove}anju uloge arheologa i arheolo{ke kulturne ba{tine
u nau~nom i kulturnom segmentu u Bosni i Hercegovini; rad na
prou~avanju, te pru`anje pomo}i i podr{ke u promoviranju
kulturnog naslije|a Bosne i Hercegovine, te njegove konzervacije i restauracije, unutar granica ove dr`ave; pomo} i podr{ka
promoviranju arheolo{ke nauke i njenih okvira, te javnosti rada
arheologije i zakonskih regulativa o istome na prostoru Bosne i
Hercegovine; zalaganje za pove}anje zna~aja rada i doprinosa
arheologa u muzejima; rad na pokretanju inicijative za pro{irivanje mogu}nosti zapo{ljavanja mladog stru~nog kadra u
okvirima oblasti vezanih uz ciljeve i djelatnosti Udru`enja;
izdavanje stru~nih publikacija, knjiga, bro{ura, letaka u svrhu
ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u skladu sa
Zakonom; pomo} i podr{ka pri organizovanju istra`ivanja
arheolo{kih lokaliteta, kao i stru~nih posjeta kulturnohistorijskom naslije|u Bosne i Hercegovine; saradnja i
razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udru`enjima u zemlji i
inostranstvu; zalaganje za edukaciju ~lanova Udru`enja iz
oblasti arheologije, naslije|a te konzervacije i restauracije;
organizovanje radionica, konferencija, javnih diskusija, tribina,
seminara u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u
skladu sa Zakonom.
6. Osobe ovla{tene za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu
su: Tijana Kri`anovi}, predsjednica Udru`enja i Emina ^alija,
potpredsjednica Udru`enja.
7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i Nau~no arheolo{kog dru{tva Bosne i Hercegovine,
su 22.02.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
Zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj:
UP09-07-1-285/16 od 17.03.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu Zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka osniva~i Udru`enja su
promijenili naziv iz Nau~no arheolo{ko dru{tvo Bosne j
Heregovine u Nau~no arheolo{ko dru{tvo i podneskom od
25.04.2016. godine izvr{ili ispravku Zahtjeva i prilo`ili sljede}u
dokumentaciju: Odluku o osnivanju Nau~no arheolo{kog dru{tva
broj1 od 25.01.2016. godine; Statut Udru`enja broj: 2 od

Broj 68 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

25.01.2016. godine, u dva primjerka; Odluku o imenovanju


predsjednika Udru`enja broj: 3 od 25.01.2016. godine; Odluku o
imenovanju potpredsjednika Udru`enja broj: 4 od 25.01.2016.
godine; Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja broj: 5 od 25.01.2016. godine, sa ovjerenim
fotokopijama li~nih karata imenovanih osoba; Odluku o
imenovanju zastupnika Udru`enja broj: 6 od 25.01.2016. godine,
sa ovjerenim potpisima i fotokopijama li~nih karata imenovanih
osoba; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja
broj: 7 od 25.01.2016. godine; Odluku o imenovanju ostalih tijela
upravljanja Udru`enjem broj: 8 od 25.01.2016. godine: Odluku o
imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Udru`enja broj: 9 od
25.01.2016. godine; Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja
od 25.01.2016. godine; prijevod naziva Udru`enja na engleski
jezik od strane ovla{tenog sudskog tuma~a od 12.04.2016.
godine; opis i otisak znaka Udru`enja; ovjerene fotokopije li~nih
karata osniva~a Udru`enja i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih,
organizacija za upis Nau~ko arheolo{kog dru{tva u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovme, pa je
doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-285/16
25. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-286/16)

Utorak, 13. 9. 2016.

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007597
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2626/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Be}irovi} Mihreta sin
Hasana iz ^inovi}a bb, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 808 KO ^inovi}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 2306/3 "Cerik", oranica/njiva 6. klase povr{ine 1270 m ,
2
k.~. br. 2306/6 "Cerik", oranica/njiva 6. klase povr{ine 710 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Be}irovi}
Hasanov Mihret, Kova~i, ^inovi}i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007601
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2630/16)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

OSTALE OBJAVE

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH


("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Be}irovi} Enesa, sin
Mehmeda, iz op}ine Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 1274 KO Mustaj{ba{i}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 1629/1 "Njivica", livada 4. klase povr{ine 1601 m ,
2
k.~. br. 1630/1 "Jecmi{ce", oranica/njiva 7. klase povr{ine 2703 m
2
k.~. br. 1630/2 "Jecmi{ce", oranica/njiva 7. klase povr{ine 307 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Be}irovi}
Mehmedov Enes, Kova~i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar


obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-315-2/10 izdano od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za poreznog obveznika Gradnja
konstrukt d.o.o. Biha}.
(03-3-2644/16-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-4558-2/14 od 23.07.2014.
godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka, na
ime "AUTOPREVOZNIK", vl. \uri} Nenad, Petrovo.
(03-3-2647/16-G)
Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-5188-2/09 izdato 16.10.2009.
godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "Parma Trend" d.o.o. u ste~aju Lakta{i.
(03-3-2658/16-G)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Junuzovi} Atif, kartica voza~a broj 2227-VDE-3533, va`i od 14.02.2014.
godine do 14.02.2019. godine, izdata od Ministarstva prometa i
komunikacija BiH.
Lugavi} Mirnes, memorijska kartica digitalnog tahografa, broj
BIHV000010347000, izdata od Pododjeljenja za saobra}aj Br~ko
Distrikta
Kuli} Aleksandar, zna~ka broj A0546, izdata od strane Grani~ne policije
BiH

236

Daniel (Anto) D`ini}, memorijska kartica za digitalni tahograf broj


BiHV000012566000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i veza
Mostar.

237

Pero Karivan, digitalna taho kartica broj BiHV000008818000, izdata od


Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija Mostar.

238

239
240