You are on page 1of 24

XX

, 18. 2016. e

/Broj

Godina XX
Utorak, 18. oktobra/listopada 2016. godine

78

ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -
1138

23.
(" ", .
23/99, 21/03 33/03),
2012. 2013.
, -7-5-50-2652/13 27.8.2013. , -8-650-3453/13 19.9.2013. -10-06-50-175/14-5
10.3.2014. 7.

2012. 2013.
VII (" " .
53/13 7/14), ,
6. ,
19.9.2016. ,
2012. 2013.
, -06-50-2652-4/13 20.3.2015.

1.


2012. 2013.
, -06-50-2652-4/13 20.3.2015.
22.663,16 :
)
19. 582,96


3.080,20 .
2.
1.

:
)
13.554,15 : ,
/ 2.164,65
,
11.389,50 .
)
9.109,01 , .
3.
"
" .
-01-50-2652-32/13/16

03. 2016.
, . .

Na osnovu lana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i


raseljenim osobama u BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/99,
21/03 i 33/03), Odluke o okvirnom rasporedu sredstava po
namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K7-5-50-2652/13 od 27. 8. 2013. godine, K-8-6-50-3453/13 od
19.9.2013. godine i K-10-06-50-175/14-5 od 10.3.2014. godine
i lana 7. Uputstva o nainu i procedurama odobravanja
sredstava iz Fonda za povratak BiH za 2012. i 2013. godinu
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII DMS
("Slubeni glasnik BiH", br. 53/13 i 7/14), Komisija za
izbjeglice i raseljene osobe BiH, u skladu sa zakljucima sa
svoje 6. sjednice, odrane dana 19.9.2016. godine, donosi

78 - 2

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROJEKTIMA


ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA
RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA
FINANSIRANJE IZ SREDSTAVA ZA 2012. I 2013.
GODINU, BROJ K-06-50-2652-4/13 OD 20.3.2015.
GODINE
lan 1.
Ovom odlukom odobrava se utroak neugovorenih
sredstava odobrenih Odlukom o projektima elektrifikacije
stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za finansiranje
iz sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K-06-50-2652-4/13
od 20.3.2015. godine u ukupnom iznosu od 22.663,16 KM i to:
a) neugovorena sredstava iz opine Rogatica u
ukupnom iznosu od 19. 582,96 KM i
b) neugovorena sredstava iz opine Han Pijesak u
ukupnom iznosu od 3.080,20 KM.
lan 2.
Utroak sredstava iz lana 1. ove odluke odobrava se za
elektrifikaciju stambenih jedinica u sljedeim opinama:
a) za opinu ajnie u ukupnom iznosu od 13.554,15
KM i to: MZ ajnie, selo Prevrzma/Mrkva u
ukupnom iznosu od 2.164,65 KM i MZ ajnie, selo
Umari u ukupnom iznosu od 11.389,50 KM.
b) za opinu Sokolac u ukupnom iznosu od 9.109,01
KM za MZ Kneina, selo Beari.
lan 3.
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-01-50-2652-32/16
Predsjednik Komisije
03. oktobra 2016. godine
Mato Jozi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i
raseljenim osobama u BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/99,
21/03 i 33/03), Odluke o okvirnom rasporedu sredstava po
namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K7-5-50-2652/13 od 27. 8. 2013. godine, K-8-6-50-3453/13 od
19.9.2013. godine i K-10-06-50-175/14-5 od 10.3.2014. godine
i lana 7. Uputstva o nainu i procedurama odobravanja
sredstava iz Fonda za povratak BiH za 2012. i 2013. godinu
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII DMS
("Slubeni glasnik BiH", br. 53/13 i 7/14), Povjerenstvo za
izbjeglice i raseljene osobe BiH, sukladno zakljucima sa svoje
6. sjednice, odrane dana 19.9.2016. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROJEKTIMA


ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA
RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA
FINANCIRANJE IZ SREDSTAVA ZA 2012. I 2013.
GODINU, BROJ K-06-50-2652-4/13 OD 20.3.2015.
GODINE
lanak 1.
Ovom odlukom odobrava se utroak neugovorenih
sredstava odobrenih Odlukom o projektima elektrifikacije
stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za financiranje
iz sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K-06-50-2652-4/13
od 20.3.2015. godine u ukupnom iznosu od 22.663,16 KM i to:
a) neugovorena sredstava iz opine Rogatica u
ukupnom iznosu od 19. 582,96 KM i
b) neugovorena sredstava iz opine Han Pijesak u
ukupnom iznosu od 3.080,20 KM.

, 18. 10. 2016.

lanak 2.
Utroak sredstava iz lanka 1. ove odluke odobrava se za
elektrifikaciju stambenih jedinica u sljedeim opinama:
a) za opinu ajnie u ukupnom iznosu od 13.554,15
KM i to: MZ ajnie, selo Prevrzma/Mrkva u
ukupnom iznosu od 2.164,65 KM i MZ ajnie, selo
Umari u ukupnom iznosu od 11.389,50 KM.
b) za opinu Sokolac u ukupnom iznosu od 9.109,01
KM za MZ Kneina, selo Beari.
lanak 3.
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-01-50-2652-32/16
Predsjedatelj Povjerenstva
03. listopada 2016. godine
Mato Jozi, v. r.
Sarajevo


1139

39. (1), 3.
3. ) ("
", . 31/03, 75/06, 32/10 98/12),
, 25.
05.10.2016. ,

79/2016

1.
( )
(1)

,


.
(2)

,
, ,


.
2.
()
,
:

;


;;


;

, 18. 10. 2016.

, ,

;

, ,
,

;

,
,
, ,

, ;
;;

. 57. 58.


,
(" ", 10/08),

,

,

.
,
(
) /
;

( )

;

,

,

;


;

(1)

78 - 3,

,
.
,
/
;


;
;
;


,
;;

;


,
,
;
Reality ,
,


,
;
Pseudoreality

,
,
, .

, ,
.
3.
( )


78 - 4


.
(2)
, .

, ,
,


.
(3)
.

.
(4)


.
(5)

,
.

4.
( )
(1) .
(2)

, ,


,

.
(3)

,

.
(4)
22, .

,

,

5. .
(5)
, .
5.
()
(1)
200 .
.
(2) (1)

.

(3)

) 0-10.000
) 10.001-50.000
) 50.001-100.000
) 100.001

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

, 18. 10. 2016.

1.500,00
2.500,00
5.000,00
15.000,00

,
,
(3) ) ,
.


,
.
, .

, .


(3)
,
.
,

.
30.

,
.

.
6.
( )
.

180 ,
.

180 ,
.
,

,

,

,
.

.

,
.

,

.

,
.
:
)
;
)

, 18. 10. 2016.


;
) .
(8)
:
)


;
)
;
)
;
)
;
)

. (7) (8) 5. ;

7.
( )
(1)
,


.
(2)
,
,
.

,,
.

.
(3)

,
.
(4), ,

,

.
(5).
(6)
,
,

78 - 5

.
.
8.
(
)
(1)
,
-
, -
- .
(2)
(1) .
(3) (1)
, ,

.
.
(4) ,
,
,

,
,

.

:
-
, -
-
.
9.
(
)
(1)
,

.
,
.
(2) (1)


.
(1)
.
(3) (1) ,
.
(4) ,
,
,

78 - 6,

,
,.
2

.
(5)

(1) (4) ,

.
(6)


(5) ,

wb
.
10.
(

)
(1)

,

,
,

,
24:00-06:00 .

.
(2)
.
(3) Reality Pseudoreality
24:00 06:00 .

.
(4)


.
(5)
.
(6)

, .

.
11.
( )
(1)

.

,
,

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

, 18. 10. 2016.

,
.


,
24 .
. 8. (1) 9.
(1) .
12.
( )

" "
.


/
,
.
" " ,

.,

.
13.
( )

.
,
,
,
,
,

,
,
.


, , .


,

.


30
.

.

,
,
, ,
, .

.


,

.

, 18. 10. 2016..
(7) 24
,
.
(8) ,


.
14.
( )
(1)

.

,
.
(2)
.
(3)

,
,

.
15.
( )


.
16.
( )
(1) ,
,
,
.

.

.
(2)
,
,

:
) , , ,

;
) ,
,
, 15
,
;
)
;
)
.
(3)
,
.
17.
( )
(1)

78 - 7

.

.
(2)
,
,
.

18.
()
(1)
,
, .

.

.
(2) ,
,
,
, ,
, ,
.
(3) , ,
,

.
(4)
(2)
.
(5)
,

.
19.
()

,

.

20.
( )
(1)

.
(2)
, ,
.
21.
( )
(1)

31.
2016. .
(2) (1)
30. 2016.

,

.
(3) (2)
5.
(1) .

78 - 8

(4)

(2)

.
22.
( )
(1)
56/2011

(" ", . 98/11 52/15).
(2) ,

56/2011


.
23.
( )

" ".
03-02-2-2804-1/16

10. 2016.

, . .

Na osnovu lana 39. stav (1), a u vezi s lanom 3. stav 3.


taka a) Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br.
31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijee Regulatorne agencije za
komunikacije Bosne i Hercegovine, na 25. sjednici odranoj
05.10.2016. godine, donijelo je

PRAVILO 79/2016

O DOZVOLAMA ZA DISTRIBUCIJU
AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I
MEDIJSKIH USLUGA RADIJA
DIO PRVI OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet i svrha)
(1) Predmet ovog pravila je definisanje kriterija za pruanje
usluge distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija, kao i prava i obaveza prualaca
usluge distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini.
(2) Svrha ovog pravila je da osigura pristup komunikacijskim
uslugama za sve korisnike na transparentnoj, objektivnoj i
nediskriminatornoj osnovi, da zatiti interese svih
korisnika usluga, te da osigura nivo kvaliteta u pruanju
usluga u skladu s opeprihvaenim standardima u
Evropskoj uniji.
lan 2.
(Definicije)
U svrhu tumaenja ovog pravila, koristit e se sljedee
definicije:
Agencija oznaava Regulatornu agenciju za
komunikacije Bosne i Hercegovine;
Dozvola oznaava dozvolu za distribuciju
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga
radija koju dodjeljuje Agencija;
Korisnik dozvole oznaava fiziko ili pravno lice
kojem je dodijeljena dozvola za distribuciju
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga
radija;
Distribucija oznaava prijenos audiovizuelnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija ianim
ili beinim putem do pretplatnika;

, 18. 10. 2016.

Usluga oznaava distribuciju audiovizuelnih


medijskih usluga i medijskih usluga radija koje se
kao objedinjeni usluni paket programa nude
pretplatniku putem licencirane telekomunikacijske
mree ili putem satelita direktno do pretplatnika;
Javna telekomunikacijska mrea oznaava
telekomunikacijsku mreu koja se u potpunosti ili
uglavnom koristi za pruanje telekomunikacijskih
usluga;
Telekomunikacijske usluge oznaavaju usluge koje
se obino pruaju uz naknadu, a koje se, u cjelini ili
u pretenom dijelu, odnose na prenoenje signala
putem telekomunikacijskih mrea;
Telekomunikacijska mrea oznaava prijenosne
sisteme, opremu za komutiranje i usmjeravanje
poziva, te druga sredstva koja omoguavaju prijenos
signala putem ice, optikih kablova, radijskim ili
bilo kojim drugim elektromagnetnim putem,
ukljuujui satelitske, fiksne i mobilne zemaljske
mree;
Licencirana telekomunikacijska mrea oznaava
telekomunikacijsku mreu za koju je Agencija izdala
Dozvolu za obavljanje djelatnosti operatora javnih
elektronskih komunikacijskih mrea;
Odgovarajua dozvola Agencije za obavljanje
djelatnosti operatora javnih elektronskih
komunikacijskih mrea obuhvata Dozvolu za
obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih
komunikacijskih mrea ili dozvolu za javnog
operatora fiksne telefonije;
Audiovizuelna medijska usluga oznaava uslugu
definisanu l. 57. i 58. Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju izmeu Evropskih zajednica i njihovih
drava lanica s jedne strane i Bosne i Hercegovine s
druge strane ("Slubeni glasnik BiH", broj 10/08),
ija je osnovna namjena pruanje programa u cilju
informisanja, razonode ili obrazovanja ire javnosti
putem elektronskih komunikacijskih mrea, a koja je
pod urednikom odgovornou pruaoca ove
medijske usluge. U audiovizuelnu medijsku uslugu
se ubrajaju televizijsko emitovanje, audiovizuelna
medijska usluga na zahtjev (video na zahtjev) i/ili
audiovizuelne komercijalne komunikacije;
Audiovizuelna medijska usluga na zahtjev (video
na zahtjev) oznaava nelinearnu audiovizuelnu
medijsku uslugu koju prua prualac ove medijske
usluge u svrhu gledanja programa u trenutku kojeg
odabere korisnik ove usluge i na osnovu linog
izbora korisnika ove usluge iz kataloga programa
sainjenog od strane pruaoca ove medijske usluge;
Audiovizuelni program oznaava redoslijed
pokretnih slika sa ili bez zvuka, koji predstavlja
zasebni element u programskoj emi uspostavljenoj
od strane pruaoca audiovizuelne medijske usluge, a
iji oblik i sadraj je uporediv s oblikom i sadrajem
televizijskog emitovanja;
Televizijsko emitovanje oznaava linearnu
audiovizuelnu medijsku uslugu pruenu u svrhu
gledanja programa na osnovu programske eme;
Medijska usluga radija oznaava uslugu ija je
osnovna namjena pruanje programa u cilju
informisanja, razonode ili obrazovanja ire javnosti
putem elektronske komunikacijske mree, a koja je
pod urednikom odgovornou pruaoca ove
medijske usluge. U medijsku uslugu radija se
ubrajaju radijsko emitovanje, medijska usluga

, 18. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

radija na zahtjev i/ili komercijalne komunikacije na


radiju;
Medijska usluga radija na zahtjev oznaava
nelinearnu medijsku uslugu radija koju prua
prualac ove medijske usluge u svrhu sluanja
programa u trenutku kojeg odabere korisnik ove
usluge i na osnovu linog izbora korisnika ove
usluge iz kataloga programa sainjenog od strane
pruaoca ove medijske usluge;
Radijski program oznaava redoslijed zvunih i
govornih sadraja koji predstavlja zasebni element u
programskoj emi uspostavljenoj od strane pruaoca
medijske usluge radijskog emitovanja;
Radijsko emitovanje oznaava linearnu medijsku
uslugu radija pruenu u svrhu sluanja programa na
osnovu programske eme;
Programska lista oznaava spisak audiovizuelnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija koje se
distribuiraju u okviru pruene usluge i za koje je
korisnik dozvole pribavio prava za distribuciju;
Pretplatnik oznaava lice koje na osnovu ugovora s
korisnikom dozvole koristi uslugu i za takvu uslugu
plaa posebnu naknadu, odnosno pretplatu;
Osnovna tarifa oznaava cijenu osnovnog paketa
koju pretplatnik plaa za minimalni set usluga
distribucije sadraja audiovizuelnih medijskih
usluga i medijskih usluga radija;
Vaenje dozvole oznaava period izmeu datuma
izdavanja dozvole i datuma isteka dozvole;
Pornografski sadraj oznaava sadraj s detaljnim
prikazima seksualnih aktivnosti ija je primarna
namjera podizanje seksualnog uzbuenja ili
stimulacija publike eksplicitnim prikazivanjem
scena seksa, ukljuujui penetraciju, te scena spolnih
organa tokom seksualnog odnosa;
Reality program oznaava televizijski anr, obino
bez detaljno razraenog scenarija, u kojem se
prikazuje ivot grupe uesnika u izolovanom
prostoru koji se stalno nalaze u kadru video kamere i
u zoni mikrofona, a koji pokuavaju pobijediti i
osvojiti nagradu;
Pseudoreality program oznaava program koji
prikazuje odreene autentine ili izmiljene ivotne
situacije, iji je fokus na dramatizaciji i konfliktima,
prema unaprijed utvrenom scenariju, npr.
rekonstrukcije dogaaja koje mogu da ukljuuju, ali
nisu ograniene, na brane prevare, krivina djela,
teke ivotne situacije.
lan 3.
(Osnovni principi)
Na teritoriji Bosne i Hercegovine se slobodno vri prijem i
ponovni prijenos audiovizuelnih medijskih usluga iz
drava lanica Evropske unije i drugih evropskih drava
potpisnica Evropske konvencije o prekograninoj
televiziji Vijea Evrope.
Usluga e se pruati na nediskriminatornoj osnovi, u
skladu sa zakonom i uslovima dozvole. Korisnik dozvole
nee ograniavati pristup pretplatnicima po nacionalnoj,
vjerskoj, imovinskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, niti e
vriti odabir distribuiranih programa na nain koji
implicira interese samo jedne nacionalne ili vjerske
zajednice u Bosni i Hercegovini.
Usluga e biti ponuena svim graanima u zoni tehnikog
pokrivanja distribucije. Svako lice koje prihvati
jedinstvene i nediskriminatorne uslove ponude ima pravo
da zakljui pretplatniki ugovor.

78 - 9

(4)

Korisnik dozvole nee uslovljavati pristup usluzi koja se


prua na osnovu dozvole odricanjem od prava na
koritenje iste ili druge usluge koju nudi drugi prualac
usluga.
(5) Agencija moe naloiti prekid distribucije odreene
audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija
protiv ijeg vlasnika je izvrnom odlukom nadlenog
organa ustanovljeno krenje zakona ili drugih propisa u
vezi sa neometanim funkcionisanjem trita i pruanjem
usluga distribucije, kao i u sluajevima predvienim
meunarodnim pravnim aktima.
DIO DRUGI IZDAVANJE DOZVOLE
lan 4.
(Dodjela dozvole)
(1) Dozvola se dodjeljuje na neekskluzivnoj osnovi.
(2) Zahtjev za dodjelu dozvole mogu podnijeti sva fizika i
pravna lica sa sjeditem u Bosni i Hercegovini koja su, u
skladu sa zakonom, registrovana za odgovarajue
djelatnosti na osnovu vaee klasifikacije djelatnosti u
Bosni i Hercegovini, koja do dana podnoenja zahtjeva
nemaju nikakve finansijske obaveze prema Agenciji
nastale po bilo kom osnovu.
(3) Zahtjev za dodjelu dozvole se moe podnijeti samo
ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje odgovarajuu
dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti operatora
javnih elektronskih komunikacijskih mrea ili potpisan
ugovor o iznajmljivanju javne elektronske komunikacijske
mree iju kopiju je potrebno dostaviti Agenciji, izuzev u
sluaju pruanja planiranih usluga putem satelita direktno
do pretplatnika.
(4) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se putem obrasca
Agencije L 22, prema uputstvima datim u obrascu.
Zahtjev e se smatrati podnesenim samo ukoliko je
obrazac pravilno i u potpunosti popunjen, i ukoliko je
dostavljena potrebna dokumentacija precizirana obrascem,
a moe biti odbaen ukoliko se utvrdi da je podnosilac
dao netane podatke ili nije platio naknade kako je
definisano u lanu 5. ovog pravila.
(5) Agencija e prilikom izdavanja dozvole dostaviti i
programsku listu, te podatke o broju pretplatnika.
lan 5.
(Naknade)
(1) Naknada za obradu zahtjeva za dozvolu plaa se u iznosu
od 200 KM. Ova naknada je jednokratna i nepovratna.
(2) Propust u plaanju naknade iz stava (1) ovog lana e
rezultirati odbacivanjem zahtjeva za izdavanje dozvole.
(3) Naknada za dozvolu se odreuje prema platnim razredima
kako slijedi:
a) 010.000 pretplatnika
b) 10.00150.000 pretplatnika
c) 50.001100.000 pretplatnika
d) 100.001 i vie pretplatnika

(4)

(5)

(6)
(7)

1.500,00 KM godinje
2.500,00 KM godinje
5.000,00 KM godinje
15.000,00 KM godinje

Kada se dozvola izdaje prvi put, na period krai od jedne


godine, naknada e biti odreena prema iznosu iz stava
(3) taka a) ovog lana, a u odnosu na broj dana koritenja
prava iz dozvole.
Obaveza plaanja naknade za dozvolu nastaje po prijemu
obavijesti Agencije o ispunjenju uslova za izdavanje
dozvole, a plaanje e se izvriti u skladu s fakturom
Agencije. Po prijemu dokaza o izvrenom plaanju,
Agencija e izdati dozvolu.
Ukoliko podnosilac zahtjeva u propisanom roku ne izvri
plaanje naknade, Agencija e odbiti zahtjev.
Korisnik dozvole je obavezan obavijestiti Agenciju o
promjenama u broju pretplatnika koji rezultiraju
prelaskom u drugi platni razred iz stava (3) ovog lana, u

78 - 10

roku od sedam dana od dana nastalih promjena. U sluaju


da korisnik dozvole pree u drugi platni razred, Agencija
e u skladu s tim obraunati i fakturisati ili stornirati
razliku naknade za obraunati period dozvole.
(8) Korisnik dozvole je duan najkasnije do 30. novembra
svake godine dostaviti vaee podatke o broju
pretplatnika, bez obzira na to da li je dolo do izmjena u
odnosu na prethodno dostavljene podatke.
(9) Za dozvolu koja prestaje vaiti uplaene naknade se ne
vraaju.
lan 6.
(Vaenje dozvole i obnova)
(1) Dozvola se izdaje na period od deset godina.
(2) Korisnik dozvole mora zapoeti s pruanjem usluge u
roku od 180 dana od dana izdavanja dozvole, o emu je
obavezan pismeno obavijestiti Agenciju.
(3) Ukoliko korisnik dozvole ne pone sa pruanjem usluge u
roku od 180 dana od dana izdavanja dozvole, Agencija e
oduzeti dozvolu.
(4) U izuzetnim sluajevima, kada je poetak pruanja usluge
uslovljen odgovarajuim saglasnostima drugih nadlenih
institucija, nepovoljnim vremenskim uslovima ili drugim
objektivnim i realno opravdanim okolnostima, a korisnik
dozvole se prije isteka roka obratio Agenciji sa zahtjevom
za produenje roka, Agencija moe produiti rok
ocjenjujui okolnosti svakog pojedinanog zahtjeva.
Takvo produenje nee biti due od tri mjeseca od dana
rjeavanja po zahtjevu za produenje roka. Ukoliko
korisnik dozvole ne pone pruati uslugu ni unutar
dodatno odobrenog roka, Agencija e oduzeti dozvolu.
(5) Dozvola moe biti obnovljena poevi od datuma isteka
iste, pri emu je korisnik dozvole obavezan podnijeti
zahtjev za obnavljanje dozvole najkasnije tri mjeseca prije
njenog isteka.
(6) Korisnik dozvole koji podnese zahtjev za obnavljanje
dozvole, moe nastaviti sa pruanjem usluga distribucije
do donoenja pravosnanog rjeenja.
(7) Dozvola prestaje vaiti u sljedeim sluajevima:
a) U sluaju prestanka postojanja korisnika dozvole;
b) U sluaju prestanka vaenja odgovarajue dozvole
Agencije za obavljanje djelatnosti operatora javnih
elektronskih komunikacijskih mrea ili vaeeg
ugovora o iznajmljivanju javne elektronske
komunikacijske mree;
c) na zahtjev korisnika dozvole.
(8) Postupak oduzimanja dozvole moe biti pokrenut i u
sljedeim sluajevima:
a) kada se Agencija uvjeri da je korisnik dozvole
pruio lane informacije ili zadrao informacije s
namjerom da pogreno navede Agenciju;
b) kada se ustanove esti ili dugi prekidi u pruanju
usluga korisnika dozvole;
c) kada korisnik dozvole neopravdano prekine
distribuciju usluge vie od sedam dana;
d) kada korisnik dozvole ne izmiruje finansijske
obaveze prema Agenciji;
e) kada korisnik dozvole ne dostavi podatke o broju
pretplatnika na nain i u roku propisanim st. (7) i (8)
lana 5. ovog pravila.
DIO TREI USLOVI DOZVOLE
lan 7.
(Pravo na distribuciju)
(1) Prije ukljuenja pojedine audiovizuelne medijske usluge i
medijske usluge radija u usluni paket, korisnik dozvole je

, 18. 10. 2016.

duan pribaviti prethodne pismene saglasnosti od vlasnika


programskih sadraja ili njihovih ovlatenih predstavnika.
(2) Korisnik dozvole je duan da prije svake izmjene u
programskoj listi koja podrazumijeva ukljuivanje novih
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija
dostavi Agenciji izjavu o rijeenim pravima na
distribuciju tih audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija, najkasnije sedam dana prije
namjeravane izmjene, to e Agencija na odgovarajui
nain evidentirati. Agencija e korisniku dozvole dostaviti
auriranu programsku listu bez odlaganja, a najkasnije u
roku od sedam dana od dana kada od korisnika dozvole
primi izjavu o rijeenim pravima na distribuciju novih
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija,
izuzev u sluajevima kada su potrebne dodatne radnje u
ovom procesu. Korisnik dozvole nee zapoeti sa
distribucijom tih usluga prije dobijanja aurirane
programske liste od Agencije.
(3) Korisnik dozvole je duan obavijestiti Agenciju i u
sluaju kada se iskljuuje odreena audiovizuelna
medijska usluga i medijska usluga radija, to e Agencija
na odgovarajui nain evidentirati.
(4) Korisnik dozvole ne smije neovlateno distribuirati
kodirane ili nekodirane satelitske ili zemaljske
audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija,
ukljuujui, ali ne ograniavajui se na usluge primljene
putem prelijevanja signala iz okolnih zemalja, kao ni
audiovizuelnu medijsku uslugu koja nije licencirana.
(5) Pravo na distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija ne stie se pribavljanjem kartice
ili nekog drugog sredstva za dekodiranje namijenjenog za
koritenje od strane pojedinanog pretplatnika.
(6) Svaki prualac audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija obavezan je unaprijed, u
razumnom roku, obavijestiti korisnika dozvole o
programskim sadrajima za koje ne posjeduje pravo za
distribuciju. Korisnik dozvole nee distribuirati takve
programske sadraje.
lan 8.
(Obaveza distribucije programa javnih RTV servisa Bosne i
Hercegovine)
(1) Korisnik dozvole je obavezan distribuirati programe
javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine, u koji spadaju
Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine,
Radio-televizija Federacije BiH i Radio-televizija
Republike Srpske.
(2) Korisnik dozvole je duan distribuirati programe iz stava
(1) ovog lana bez naknade.
(3) Javni servisi iz stava (1) ovog lana e unaprijed
obavijestiti korisnika dozvole, u razumnom roku, o
programskim sadrajima za koje ne posjeduju pravo za
distribuciju. Korisnik dozvole nee distribuirati takve
programske sadraje.
(4) Do prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, korisnik
dozvole obavezan je, na nekomercijalnoj osnovi,
distribuirati programe javnih RTV servisa ukoliko oni
budu onemogueni da emituju program u skladu sa
tehnikim uslovima dozvole, na nain i prema uslovima
propisanim ovim pravilom, pri emu su javni RTV servisi
obavezni osigurati dostavljanje signala do najblieg
distributivnog centra. Zona emitovanja obuhvata tehnike
uslove koji su sadrani u Dozvoli Sistema koja se sastoji
od: Dozvole za Javni radio-televizijski servis Bosne i
Hercegovine, Dozvole za Radio-televiziju Federacije
Bosne i Hercegovine i Dozvole za Radio-televiziju
Republike Srpske.

, 18. 10. 2016.

lan 9.
(Obaveze u vezi sa distribucijom audiovizuelnih medijskih
usluga i medijskih usluga radija)
(1) Korisnik dozvole obavezan je distribuirati sve programe
korisnika dozvola za televizijsko emitovanje koje se vri
putem zemaljske radiodifuzije ija se zona emitovanja
nalazi u zoni licencirane telekomunikacijske mree putem
koje se vri distribucija, najmanje onim pretplatnicima iji
se pretplatniki prikljuci nalaze u podruju zone
emitovanja predmetnih programa. Korisnik dozvole
obavezan je svakom pretplatniku, iji se pretplatniki
prikljuak na licenciranu telekomunikacijsku mreu
putem koje se prua usluga distribucije audiovizuelnih
medijskih usluga nalazi u podruju zone emitovanja
predmetnih programa, distribuirati ove programe po
osnovnoj tarifi.
(2) Obaveze iz stava (1) ovog lana se primjenjuju bez obzira
na tehnologiju licencirane telekomunikacijske mree
putem koje se usluga prua krajnjem korisniku. Korisnik
dozvole je duan distribuirati programe iz stava (1) ovog
lana bez naknade i bez uslovljavanja.
(3) Izuzetno od stava (1) ovog lana, korisnik dozvole nije
obavezan distribuirati programe onih korisnika dozvole za
televizijsko emitovanje putem zemaljske radiodifuzije koji
u pisanoj formi izjave da ne doputaju distribuciju
njihovih programa ili istu uslovljavaju plaanjem
naknade.
(4) Do prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, korisnik
dozvole obavezan je, na nekomercijalnoj osnovi,
distribuirati programe onih korisnika dozvole za
televizijsko emitovanje koje se vri putem zemaljske
radiodifuzije ija se zona emitovanja nalazi u zoni
licencirane telekomunikacijske mree putem koje se vri
distribucija, a koji nee biti u mogunosti emitovati
program u skladu sa tehnikim uslovima svoje dozvole, na
nain i prema uslovima propisanim ovim pravilom, pri
emu je korisnik dozvole za televizijsko emitovanje koje
se vri putem zemaljske radiodifuzije obavezan osigurati
dostavljanje signala do najblieg distributivnog centra.
Zona emitovanja obuhvata tehnike uslove koji su
sadrani u Aneksu 2 korisnika dozvole za televizijsko
emitovanje koje se vri putem zemaljske radiodifuzije.
(5) Korisnik
dozvole
distribuira
usluge
prualaca
audiovizuelnih medijskih usluga koje nisu obuhvaene
stavovima (1) i (4) ovog lana, kao i medijske usluge
radija u zavisnosti od svojih komercijalnih interesa.
(6) Ukoliko korisnik dozvole naplauje distribuciju
pruaocima audiovizuelne medijske usluge i medijske
usluge radija iz Bosne i Hercegovine iz stava (5) ovog
lana, tada je obavezan da to ini u skladu sa cjenovnikom
usluga distribucije koji mora biti objavljen najmanje na
zvaninoj web stranici korisnika dozvole.
lan 10.
(Obaveze u vezi sa sadrajima distribuiranih audiovizuelnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija)
(1) Sadraji sa detaljnim prikazima seksualnih aktivnosti ija
primarna namjera nije podizanje seksualnog uzbuenja ili
stimulacija publike, ili sadraji ija je primarna namjera
podizanje seksualnog uzbuenja ili stimulacija publike, a
koji prikazuju nagost u zavodljivim, provokativnim
seksualnim poloajima bez eksplicitnog prikazivanja
polnih organa tokom seksualnog odnosa, mogu se
prikazivati izmeu 24:00 06:00 sati. Ova odredba se ne
odnosi na prikazivanje navedenih sadraja s tehnikom
zatitom.

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

78 - 11

Zabranjeno je prikazivanje pornografskih sadraja bez


tehnike zatite.
Reality i pseudoreality programi mogu se prikazivati
izmeu 24:00 06:00 sati. Ova odredba se ne odnosi na
prikazivanje navedenih sadraja s tehnikom zatitom.
Korisnik dozvole nee distribuirati audiovizuelne
medijske usluge i medijske usluge radija iz Bosne i
Hercegovine kojima je izreena mjera obustave
emitovanja za vrijeme trajanja takve mjere.
Korisnik dozvole nee distribuirati nelicencirane
audiovizuelne medijske usluge.
Pretplatnici imaju pravo da Agenciji podnesu prigovor na
sadraje koje je distribuirao korisnik dozvole, definisane
ovim lanom. U pretplatnikom ugovoru korisnik dozvole
je duan pretplatnika upoznati s pravom na podnoenje
prigovora.
lan 11.
(Zabrana modifikacije)
Nije dozvoljen bilo koji oblik modifikacije distribuiranih
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija
od strane korisnika dozvole. Svaka audiovizuelna
medijska usluga i medijska usluga radija e biti
distribuirana neizmijenjena, u obliku u kojem je primljena
od vlasnika programa, bez ubacivanja reklama, saopenja
ili drugih slinih sadraja.
Korisnik dozvole moe distribuirati vie audiovizuelnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija na istom
kanalu, ukoliko je njihovo izvorno trajanje krae od 24
sata. Ovo se ne odnosi na audiovizuelne medijske usluge
iz l. 8. stav (1) i 9. stav (1) ovog pravila.
lan 12.
(Info kanal)
Korisnik dozvole e uspostaviti jedan ili vie "info
kanala" koji slue iskljuivo za komunikaciju s
pretplatnicima.
Ovi kanali e sadravati samo informacije o radu
korisnika dozvole u vezi s uslugom distribucije i/ili
ostalim uslugama koje se nude uz uslugu distribucije, te
uputstva i informacije u vezi s koritenjem ovih usluga.
Svaki drugi sadraj na "info kanalu" je zabranjen, izuzev
audio muzike podloge za koju korisnik dozvole ima
rijeena autorska prava.
Korisnik dozvole koji svoje usluge nudi putem satelita
direktno do pretplatnika e uspostaviti odgovarajui nain
komunikacije sa svojim pretplatnicima, u skladu s
tehnolokim mogunostima.
lan 13.
(Pretplatniki ugovori i cijena usluge)
Korisnik dozvole duan je s pretplatnikom zakljuiti
pismeni ugovor. Pretplatniki ugovor mora sadravati
osnovne uslove pruanja usluge, cijenu osnovne usluge i
dodatnih paketa i usluga, nain plaanja usluge, rok u
kojem e korisnik dozvole poeti pruati usluge
pretplatniku, obavijest o proceduri otklanjanja kvarova,
garantovano vrijeme otklanjanja kvarova i telefon za
prijavu kvarova, obavijest o proceduri ulaganja prigovora,
uslove iskljuenja usluge i uslove raskida ugovora.
Korisnik dozvole duan je voditi registar uloenih
prigovora i mjera poduzetih u vezi s prigovorima i iste, na
zahtjev Agencije, dostaviti na uvid.
Pretplata koju naplauje korisnik dozvole ne ukljuuje
RTV taksu koja se plaa u skladu sa relevantnim
zakonom, to mora biti jasno navedeno u svakom
pretplatnikom ugovoru i raunu koji se dostavlja
pretplatniku.

78 - 12
(4)

Korisnik dozvole je obavezan pismeno obavjetavati


pretplatnike o predstojeim promjenama u cijeni i
uslovima pruanja usluge i to najmanje 30 dana unaprijed.
Ova obavijest moe biti sastavni dio rauna koji se
ispostavlja pretplatniku za pruenu uslugu.
(5) Pretplatnik ne moe biti iskljuen bez pismenog
upozorenja, u kojem e jasno biti navedene informacije o
dugovanjima, roku za plaanje dugovanja, te roku u
kojem e, u sluaju neizmirenja dugovanja, pretplatnik
biti iskljuen. Ovo pismeno upozorenje moe biti sastavni
dio rauna koji se ispostavlja pretplatniku za pruenu
uslugu.
(6) U sluaju iskljuenja pretplatnika od strane korisnika
dozvole ili prestanka koritenja usluge od strane
pretplatnika, istom se u sluaju ponovnog ukljuenja
usluge mogu naplatiti iskljuivo manipulativni trokovi
tog ponovnog ukljuenja. Naplata manipulativnih
trokova se ne odnosi na situacije kada je do iskljuenja
dolo krivicom korisnika dozvole.
(7) Ukoliko prekid pruanja usluge traje due od 24 sata,
korisnik dozvole ne moe naplatiti pretplatu za period
trajanja prekida.
(8) Ukoliko se pretplata naplauje putem inkasanata, korisnik
dozvole je duan omoguiti svakom pretplatniku koji to
zatrai da plaanje vri direktno na raun korisnika
dozvole.
lan 14.
(Ogranienje odgovornosti)
(1) Korisnik dozvole e samostalno s pretplatnikom rjeavati
bilo koji spor nastao povodom pruanja usluge. Agencija
e biti nadlena za rjeavanje pitanja proizalih iz povreda
Zakona o komunikacijama ovog pravila i drugih propisa
Agencije.
(2) Agencija moe razmotriti svaki prigovor koji je u vezi s
diskriminacijom u pristupu usluzi.
(3) Korisnik dozvole nije odgovoran u sluaju da je
distribuirao odreeni sadraj za koji je utvreno da je
tetan, ukoliko prethodno nije znao niti je mogao znati da
e takav sadraj biti tetan, niti je mogao predvidjeti i
preduzeti radnje na prekidu distribucije takvog sadraja.
lan 15.
(Voenje finansijske evidencije)
Korisnik dozvole je duan da osigura odvojenu
finansijsku evidenciju prihoda i rashoda za djelatnost koju
regulie ovo pravilo.
lan 16.
(Izvjetaji i informacije)
(1) Korisnik dozvole je duan da na zahtjev Agencije, bez
odlaganja, dostavi sve izvjetaje o svom poslovanju u
dijelu koji je direktno vezan za pruanje usluge, u roku
koji odredi Agencija. Agencija moe blie odrediti sadraj
i formu takvih izvjetaja i dokumenata. Agencija je duna
da se stara o povjerljivosti i zatiti takvih izvjetaja
ukoliko oni imaju povjerljiv karakter.
(2) Bez obzira na obavezu korisnika dozvole da Agenciju
obavjetava o svim izmjenama, kako je predvieno
uslovima dozvole, korisnik dozvole je takoer duan
obavijestiti Agenciju u pisanoj formi o svim nastalim
promjenama u sljedeim informacijama:
a) zvaninoj adresi, telefonu, telefaksu, adresi
elektronske pote i drugim kontakt informacijama;
b) u sluaju izmjene sjedita, te lica ovlatenog za
zastupanje, korisnik dozvole je duan u najkraem
roku, ali ne kasnije od 15 dana od nastale promjene,
Agenciji poslati auriranu sudsku registraciju;

c)
d)

, 18. 10. 2016.

transakcijskim raunima i banci kod koje se vode;


izmjenama o iznajmljivanju javne elektronske
komunikacijske mree.
(3) Korisnik dozvole je duan traene informacije dostaviti
Agenciji putem pote, telefaksa ili elektronske pote.
lan 17.
(Prijenos dozvole)
(1) Dozvola se ne moe prenositi na drugo fiziko ili pravno
lice bez prethodne pismene saglasnosti Agencije.
Agencija e odobriti prijenos dozvole samo ukoliko se
takav prijenos vri radi preuzimanja ili prijenosa opreme i
zateenih pretplatnika usluge.
(2) U sluaju promjene oblika ili naziva korisnika dozvole,
takve promjene ne podlijeu prethodnom odobrenju, ve
ih Agencija na odgovarajui nain konstatuje.
DIO ETVRTI KONTROLA I SANKCIJE
lan 18.
(Kontrola)
(1) Agencija e vriti kontrolu rada korisnika dozvole kako bi
se osiguralo potivanje pravila Agencije, naloga,
instrukcija i zahtjeva Agencije. Korisnik dozvole e
blagovremeno i u zadatim vremenskim okvirima postupati
po svakom nalogu Agencije. Korisnik dozvole e takoer
omoguiti neposredno provoenje svih urgentnih naloga.
(2) Korisnik dozvole e ovlatenim licima Agencije, u
terminu koji prethodno odredi Agencija, omoguiti pristup
svim prostorijama i sredstvima, ukljuujui i svu slubenu
dokumentaciju, opremu i drugo, a u cilju provjere
potivanja pravila Agencije, naloga, instrukcija i zahtjeva
Agencije.
(3) Korisnik dozvole moe, u izuzetnim situacijama, poslati
zahtjev Agenciji za odgodu kontrole, o emu e Agencija
odluiti s aspekta opravdanosti zahtjeva.
(4) Korisnik dozvole e ovlatenim licima Agencije
omoguiti pristup iz stava (2) ovog lana i u sluaju kada
kontrola nije prethodno najavljena.
(5) Korisnik dozvole je duan na zahtjev Agencije omoguiti
puni pristup usluzi distribucije, ukljuujui i pristup
uslugama koje se pruaju u sistemu uslovnog pristupa.
lan 19.
(Sankcije)
Svako nepotivanje ili krenje odredbi ovog pravila
rezultirat e izricanjem odgovarajuih sankcija, u skladu sa
Zakonom o komunikacijama i propisom donesenim na osnovu
tog zakona.
DIO PETI PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 20.
(Potivanje ostalih propisa)
(1) Nita u odredbama ovog pravila ne iskljuuje obavezu
korisnika dozvole da se pridrava drugih relevantnih
zakona i propisa.
(2) Sve imenice napisane u jednom gramatikom rodu i koje
se odnose na lica, a koriste se u ovom pravilu, odnose se
na pripadnike oba spola.
lan 21.
(Kontinuitet pruanja usluge)
(1) Dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija izdata prije stupanja na snagu
ovog pravila e vaiti do 31. decembra 2016. godine.
(2) Korisnici dozvole iz stava (1) ovog lana duni su
najkasnije do 30. novembra 2016. godine Agenciji
dostaviti izjavu da namjeravaju nastaviti s koritenjem
prava dodijeljenih tom dozvolom, te programsku listu i
vaee podatke o broju pretplatnika.

, 18. 10. 2016.

(3)

Za postupak iz stava (2) ovog lana se nee naplaivati


naknada za obradu zahtjeva iz lana 5. stav (1) ovog
pravila.
(4) Korisnici dozvole koji dostave izjavu iz stava (2) ovog
lana mogu nastaviti sa pruanjem usluga do donoenja
pravosnanog rjeenja.
lan 22.
(Prestanak vaenja propisa)
(1) Stupanjem na snagu ovog pravila prestaje vaiti Pravilo
56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija ("Slubeni
glasnik BiH", br. 98/11 i 52/15).
(2) Svi sluajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na
snagu ovog pravila nisu pravosnano okonani zavrit e
se po odredbama Pravila 56/2011 o dozvolama za
distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih
usluga radija koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja
postupka.
lan 23.
(Stupanje na snagu)
Ovo pravilo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-2804-1/16
Predsjedavajui
10. oktobra 2016. godine
Vijea Agencije
Sarajevo
Plamenko ustovi, s. r.

Na temelju lanka 39. stavak (1), a u svezi s lankom 3.


stavak 3. toka a) Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik
BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijee Regulatorne
agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, na 25. sjednici
odranoj 05.10.2016. godine, donijelo je

PRAVILO 79/2016

O DOZVOLAMA ZA DISTRIBUCIJU
AUDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH USLUGA I
MEDIJSKIH USLUGA RADIJA
DIO PRVI OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet i svrha)
(1) Predmet ovog pravila je definiranje kriterija za pruanje
usluge distribucije audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija, kao i prava i obveza pruatelja
usluge distribucije audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini.
(2) Svrha ovog pravila je osigurati pristup komunikacijskim
uslugama za sve korisnike na transparentnoj, objektivnoj i
nediskriminativnoj osnovi, zatititi interese svih korisnika
usluga, te osigurati razinu kvalitete u pruanju usluga u
skladu s opeprihvaenim standardima u Europskoj uniji.
lanak 2.
(Definicije)
U svrhu tumaenja ovog pravila, koristit e se sljedee
definicije:
Agencija oznaava Regulatornu agenciju za
komunikacije Bosne i Hercegovine;
Dozvola oznaava dozvolu za distribuciju
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga
radija koju dodjeljuje Agencija;
Korisnik dozvole oznaava fiziku ili pravnu osobu
kojoj je dodijeljena dozvola za distribuciju
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga
radija;

78 - 13

Distribucija oznaava prijenos audiovizualnih


medijskih usluga i medijskih usluga radija ianim
ili beinim putem do pretplatnika;
Usluga oznaava distribuciju audiovizualnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija koje se,
kao objedinjeni usluni paket programa, nude
pretplatniku putem licencirane telekomunikacijske
mree ili putem satelita izravno do pretplatnika;
Javna telekomunikacijska mrea oznaava
telekomunikacijsku mreu koja se u potpunosti ili
uglavnom koristi za pruanje telekomunikacijskih
usluga;
Telekomunikacijske usluge oznaavaju usluge koje
se obino pruaju uz naknadu, a koje se, u cjelini ili
u veem dijelu, odnose na prenoenje signala putem
telekomunikacijskih mrea;
Telekomunikacijska mrea oznaava prijenosne
sustave, opremu za komutiranje i usmjeravanje
poziva, te druga sredstva koja omoguuju prijenos
signala putem ice, optikih kabela, radijskim ili bilo
kojim drugim elektromagnetnim putem, ukljuujui
satelitske, fiksne i mobilne zemaljske mree;
Licencirana telekomunikacijska mrea oznaava
telekomunikacijsku mreu za koju je Agencija izdala
Dozvolu za obavljanje djelatnosti operatera javnih
elektronskih komunikacijskih mrea;
Odgovarajua dozvola Agencije za obavljanje
djelatnosti
operatera
javnih
elektronskih
komunikacijskih mrea obuhvaa Dozvolu za
obavljanje djelatnosti operatera javnih elektronskih
komunikacijskih mrea ili dozvolu za javnog
operatera fiksne telefonije;
Audiovizualna medijska usluga oznaava uslugu
definiranu l. 57. i 58. Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju izmeu Europskih zajednica i njihovih
drava lanica s jedne strane i Bosne i Hercegovine,
s druge strane ("Slubeni glasnik BiH", broj 10/08),
ija je osnovna namjena pruanje programa s ciljem
informiranja, razonode ili obrazovanja ire javnosti
putem elektronskih komunikacijskih mrea, a koja je
pod urednikom odgovornou pruatelja ove
medijske usluge. U audiovizualnu medijsku uslugu
se ubrajaju televizijsko emitiranje, audiovizualna
medijska usluga na zahtjev (video na zahtjev) i/ili
audiovizualne komercijalne komunikacije;
Audiovizualna medijska usluga na zahtjev (video
na zahtjev) oznaava nelinearnu audiovizualnu
medijsku uslugu koju prua pruatelj ove medijske
usluge u svrhu gledanja programa u trenutku kojeg
odabere korisnik ove usluge i na temelju osobnog
izbora korisnika ove usluge iz kataloga programa
sastavljenog od strane pruatelja ove medijske
usluge;
Audiovizualni program oznaava redoslijed
pokretnih slika sa ili bez zvuka, koji predstavlja
zasebni element u programskoj shemi uspostavljenoj
od strane pruatelja audiovizualne medijske usluge,
a iji oblik i sadraj je usporediv s oblikom i
sadrajem televizijskog emitiranja;
linearnu
Televizijsko
emitiranje
oznaava
audiovizualnu medijsku uslugu pruenu u svrhu
gledanja programa na temelju programske sheme;
Medijska usluga radija oznaava uslugu ija je
temeljna namjena pruanje programa s ciljem
informiranja, razonode ili obrazovanja ire javnosti
putem elektronske komunikacijske mree, a koja je

78 - 14

(1)

(2)

pod urednikom odgovornou pruatelja ove


medijske usluge. U medijsku uslugu radija se
ubrajaju radijsko emitiranje, medijska usluga radija
na zahtjev i/ili komercijalne komunikacije na radiju;
Medijska usluga radija na zahtjev oznaava
nelinearnu medijsku uslugu radija koju prua
pruatelj ove medijske usluge u svrhu sluanja
programa u trenutku kojeg odabere korisnik ove
usluge i na temelju osobnog izbora korisnika ove
usluge iz kataloga programa sastavljenog od strane
pruatelja ove medijske usluge;
Radijski program oznaava redoslijed zvunih i
govornih sadraja koji predstavlja zasebni element u
programskoj shemi uspostavljenoj od strane
pruatelja medijske usluge radijskog emitiranja;
Radijsko emitiranje oznaava linearnu medijsku
uslugu radija pruenu u svrhu sluanja programa na
temelju programske sheme;
Programska lista oznaava popis audiovizualnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija koji se
distribuiraju u okviru pruene usluge i za koje je
korisnik dozvole pribavio prava za distribuciju;
Pretplatnik oznaava osobu koja na temelju
ugovora s korisnikom dozvole koristi uslugu i za
takvu uslugu plaa posebnu naknadu, odnosno
pretplatu;
Osnovna tarifa oznaava cijenu osnovnog paketa
koju pretplatnik plaa za minimalni set usluga
distribucije sadraja audiovizualnih medijskih
usluga i medijskih usluga radija;
Vaenje dozvole oznaava razdoblje izmeu datuma
izdavanja dozvole i datuma isteka dozvole;
Pornografski sadraj oznaava sadraj s detaljnim
prikazima seksualnih aktivnosti ija je primarna
namjera podizanje seksualnog uzbuenja ili
stimulacija publike eksplicitnim prikazivanjem
scena seksa, ukljuujui penetraciju, te scena spolnih
organa tijekom seksualnog odnosa;
Reality program oznaava televizijski anr, obino
bez detaljno razraenog scenarija, u kojem se
prikazuje ivot skupine sudionika u izoliranom
prostoru koji se stalno nalaze u dosegu video kamere
i u zoni mikrofona, a koji pokuavaju pobijediti i
osvojiti nagradu;
Pseudoreality program oznaava program koji
prikazuje odreene autentine ili izmiljene ivotne
situacije, iji je fokus na dramatizaciji i konfliktima,
prema unaprijed utvrenom scenariju, npr.
rekonstrukcije dogaaja koje mogu ukljuivati ali
nisu ograniene na brane prijevare, krivina djela,
teke ivotne situacije.
lanak 3.
(Osnovna naela)
Na teritoriju Bosne i Hercegovine se slobodno vri prijem
i ponovni prijenos audiovizualnih medijskih usluga iz
drava lanica Europske unije i drugih europskih drava
potpisnica Europske konvencije o prekograninoj
televiziji Vijea Europe.
Usluga e se pruati na nediskriminativnoj osnovi, u
skladu sa zakonom i uvjetima dozvole. Korisnik dozvole
nee ograniavati pristup pretplatnicima po nacionalnoj,
vjerskoj, imovinskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, niti e
vriti odabir distribuiranih programa na nain koji
implicira interese samo jedne nacionalne ili vjerske
zajednice u Bosni i Hercegovini.

, 18. 10. 2016.

(3)

Usluga e biti ponuena svim graanima u zoni tehnikog


pokrivanja distribucije. Svaka osoba koja prihvati
jedinstvene i nediskriminativne uvjete ponude ima pravo
zakljuiti pretplatniki ugovor.
(4) Korisnik dozvole nee uvjetovati pristup usluzi koja se
prua na temelju dozvole odricanjem od prava na
koritenje iste ili druge usluge koju nudi drugi pruatelj
usluga.
(5) Agencija moe naloiti prekid distribucije odreene
audiovizualne medijske usluge i medijske usluge radija
protiv ijeg vlasnika je izvrnom odlukom nadlenog
organa ustanovljeno krenje zakona ili drugih propisa u
svezi s neometanim funkcioniranjem trita i pruanjem
usluga distribucije, kao i u sluajevima predvienim
meunarodnim pravnim aktima.
DIO DRUGI IZDAVANJE DOZVOLE
lanak 4.
(Dodjela dozvole)
(1) Dozvola se dodjeljuje na neekskluzivnoj osnovi.
(2) Zahtjev za dodjelu dozvole mogu podnijeti sve fizike i
pravne osobe sa sjeditem u Bosni i Hercegovini koje su,
u skladu sa zakonom, registrirane za odgovarajue
djelatnosti na temelju vaee klasifikacije djelatnosti u
Bosni i Hercegovini, koje do dana podnoenja zahtjeva
nemaju nikakve financijske obveze prema Agenciji
nastale po bilo kojoj osnovi.
(3) Zahtjev za dodjelu dozvole se moe podnijeti samo
ukoliko podnositelj zahtjeva posjeduje odgovarajuu
dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti operatera
javnih elektronskih komunikacijskih mrea ili potpisan
ugovor o iznajmljivanju javne elektronske komunikacijske
mree iju kopiju je potrebno dostaviti Agenciji, izuzev u
sluaju pruanja planiranih usluga putem satelita izravno
do pretplatnika.
(4) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se putem obrasca
Agencije L 22, prema uputama danim u obrascu.
Zahtjev e se smatrati podnesenim samo ukoliko je
obrazac pravilno i u potpunosti popunjen i ukoliko je
dostavljena potrebna dokumentacija precizirana obrascem,
a moe biti odbaen ukoliko se utvrdi da je podnositelj
dao netone podatke ili nije platio naknade kako je
definirano u lanku 5. ovog pravila.
(5) Agencija e prilikom izdavanja dozvole dostaviti i
programsku listu, te podatke o broju pretplatnika.
lanak 5.
(Naknade)
(1) Naknada za obradu zahtjeva za dozvolu plaa se u iznosu
od 200 KM. Ova naknada je jednokratna i nepovratna.
(2) Propust u plaanju naknade iz stavka (1) ovog lanka e
rezultirati odbacivanjem zahtjeva za izdavanje dozvole.
(3) Naknada za dozvolu se odreuje prema platnim razredima
kako slijedi:
a) 0-10.000 pretplatnika
b) 10.001-50.000 pretplatnika
c) 50.001-100.000 pretplatnika
d) 100.001 i vie pretplatnika

(4)

(5)

1.500,00 KM godinje
2.500,00 KM godinje
5.000,00 KM godinje
15.000,00 KM godinje

Kad se dozvola izdaje prvi put, na razdoblje krae od


jedne godine, naknada e biti odreena prema iznosu iz
stavka (3) toka a) ovog lanka, a u odnosu na broj dana
koritenja prava iz dozvole.
Obveza plaanja naknade za dozvolu nastaje po prijmu
obavijesti Agencije o ispunjenju uvjeta za izdavanje
dozvole, a plaanje e se izvriti u skladu s fakturom
Agencije. Po prijmu dokaza o izvrenom plaanju,
Agencija e izdati dozvolu.

, 18. 10. 2016.


(6)
(7)

(8)

(9)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne izvri


plaanje naknade, Agencija e odbiti zahtjev.
Korisnik dozvole je obvezan obavijestiti Agenciju o
promjenama u broju pretplatnika koji rezultiraju
prelaskom u drugi platni razred iz stavka (3) ovog lanka,
u roku od sedam dana od dana nastalih promjena. U
sluaju da korisnik dozvole prijee u drugi platni razred,
Agencija e u skladu s tim obraunati i fakturirati ili
stornirati razliku naknade za obraunato razdoblje
dozvole.
Korisnik dozvole je duan najkasnije do 30. studenog
svake godine dostaviti vaee podatke o broju
pretplatnika, bez obzira na to je li dolo do izmjena u
odnosu na prethodno dostavljene podatke.
Za dozvolu koja prestaje vaiti uplaene naknade se ne
vraaju.
lanak 6.
(Vaenje dozvole i obnova)
Dozvola se izdaje na razdoblje od deset godina.
Korisnik dozvole mora zapoeti s pruanjem usluge u
roku od 180 dana od dana izdavanja dozvole, o emu je
obvezan pismeno obavijestiti Agenciju.
Ukoliko korisnik dozvole ne pone s pruanjem usluge u
roku od 180 dana od dana izdavanja dozvole, Agencija e
oduzeti dozvolu.
U izuzetnim sluajevima, kad je poetak pruanja usluge
uvjetovan odgovarajuim suglasnostima drugih nadlenih
institucija, nepovoljnim vremenskim uvjetima ili drugim
objektivnim i stvarno opravdanim okolnostima, a korisnik
dozvole se prije isteka roka obratio Agenciji sa zahtjevom
za produenje roka, Agencija moe produiti rok
ocjenjujui okolnosti svakog pojedinanog zahtjeva.
Takvo produenje nee biti due od tri mjeseca od dana
rjeavanja po zahtjevu za produenje roka. Ukoliko
korisnik dozvole ne pone pruati uslugu ni unutar
dodatno odobrenog roka, Agencija e oduzeti dozvolu.
Dozvola moe biti obnovljena poevi od datuma isteka
iste, pri emu je korisnik dozvole obvezan podnijeti
zahtjev za obnavljanje dozvole najkasnije tri mjeseca prije
njezinog isteka.
Korisnik dozvole koji podnese zahtjev za obnavljanje
dozvole, moe nastaviti s pruanjem usluga distribucije do
donoenja pravosnanog rjeenja.
Dozvola prestaje vaiti u sljedeim sluajevima:
a) U sluaju prestanka postojanja korisnika dozvole;
b) U sluaju prestanka vaenja odgovarajue dozvole
Agencije za obavljanje djelatnosti operatera javnih
elektronskih komunikacijskih mrea ili vaeeg
ugovora o iznajmljivanju javne elektronske
komunikacijske mree;
c) na zahtjev korisnika dozvole.
Postupak oduzimanja dozvole moe biti pokrenut i u
sljedeim sluajevima:
a) kada se Agencija uvjeri da je korisnik dozvole
pruio lane informacije ili zadrao informacije s
namjerom da pogreno navede Agenciju;
b) kada se ustanove esti ili dugi prekidi u pruanju
usluga korisnika dozvole;
c) kada korisnik dozvole neopravdano prekine
distribuciju usluge vie od sedam dana;
d) kada korisnik dozvole ne izmiruje financijske
obveze prema Agenciji;
e) kada korisnik dozvole ne dostavi podatke o broju
pretplatnika na nain i u roku propisanim st. (7) i (8)
lanka 5. ovog pravila;

78 - 15

DIO TREI UVJETI DOZVOLE


lanak 7.
(Pravo na distribuciju)
(1) Prije ukljuenja pojedine audiovizualne medijske usluge i
medijske usluge radija u usluni paket, korisnik dozvole je
duan pribaviti prethodne pismene suglasnosti od vlasnika
programskih sadraja ili njihovih ovlatenih predstavnika.
(2) Korisnik dozvole je duan prije svake izmjene u
programskoj listi koja podrazumijeva ukljuivanje novih
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija
dostaviti Agenciji izjavu o rijeenim pravima na
distribuciju tih audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija, najkasnije sedam dana prije
namjeravane izmjene, to e Agencija na odgovarajui
nain evidentirati. Agencija e korisniku dozvole dostaviti
auriranu programsku listu bez odlaganja, a najkasnije u
roku od sedam dana od dana kada od korisnika dozvole
primi izjavu o rijeenim pravima na distribuciju novih
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija,
osim u sluajevima kada su potrebne dodatne radnje u
ovom procesu. Korisnik dozvole nee zapoeti s
distribucijom tih usluga prije dobivanja aurirane
programske liste od Agencije.
(3) Korisnik dozvole je duan obavijestiti Agenciju i u
sluaju kada se iskljuuje odreena audiovizualna
medijska usluga i medijska usluga radija, to e Agencija
na odgovarajui nain evidentirati.
(4) Korisnik dozvole ne smije neovlateno distribuirati
kodirane ili nekodirane satelitske ili zemaljske
audiovizualne medijske usluge i medijske usluge radija,
ukljuujui, ali ne ograniavajui se na usluge primljene
putem prelijevanja signala iz okolnih zemalja, kao ni
audiovizualnu medijsku uslugu koja nije licencirana.
(5) Pravo na distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija ne stjee se pribavljanjem kartice
ili nekog drugog sredstva za dekodiranje namijenjenog za
koritenje od strane pojedinanog pretplatnika.
(6) Svaki pruatelj audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija obvezan je unaprijed, u razumnom
roku, obavijestiti korisnika dozvole o programskim
sadrajima za koje ne posjeduje pravo za distribuciju.
Korisnik dozvole nee distribuirati takve programske
sadraje.
lanak 8.
(Obveza distribucije programa javnih RTV servisa Bosne i
Hercegovine)
(1) Korisnik dozvole je obvezan distribuirati programe javnih
RTV servisa Bosne i Hercegovine, u koji spadaju Javni
radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije BiH i Radio-televizija Republike
Srpske.
(2) Korisnik dozvole je duan distribuirati programe iz stavka
(1) ovog lanka bez naknade.
(3) Javni servisi iz stavka (1) ovog lanka e unaprijed
obavijestiti korisnika dozvole, u razumnom roku, o
programskim sadrajima za koje ne posjeduju pravo za
distribuciju. Korisnik dozvole nee distribuirati takve
programske sadraje.
(4) Do prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, korisnik
dozvole obvezan je, na nekomercijalnoj osnovi,
distribuirati programe javnih RTV servisa ukoliko oni
budu onemogueni emitirati program u skladu s tehnikim
uvjetima dozvole, na nain i prema uvjetima propisanim
ovim pravilom, pri emu su javni RTV servisi obvezni
osigurati dostavljanje signala do najblieg distributivnog

78 - 16

centra. Zona emitiranja obuhvaa tehnike uvjete koji su


sadrani u Dozvoli Sistema koja se sastoji od: Dozvole za
Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine,
Dozvole za Radio-televiziju Federacije Bosne i
Hercegovine i Dozvole za Radio-televiziju Republike
Srpske.
lanak 9.
(Obveze u svezi s distribucijom audiovizualnih medijskih
usluga i medijskih usluga radija)
(1) Korisnik dozvole obvezan je distribuirati sve programe
korisnika dozvola za televizijsko emitiranje koje se vri
putem zemaljske radiodifuzije ija se zona emitiranja
nalazi u zoni licencirane telekomunikacijske mree putem
koje se vri distribucija, najmanje onim pretplatnicima iji
se pretplatniki prikljuci nalaze u podruju zone
emitiranja predmetnih programa. Korisnik dozvole
obvezan je svakom pretplatniku iji se pretplatniki
prikljuak na licenciranu telekomunikacijsku mreu
putem koje se prua usluga distribucije audiovizualnih
medijskih usluga nalazi u podruju zone emitiranja
predmetnih programa, distribuirati ove programe po
osnovnoj tarifi.
(2) Obveze iz stavka (1) ovog lanka se primjenjuju bez
obzira na tehnologiju licencirane telekomunikacijske
mree putem koje se usluga prua krajnjem korisniku.
Korisnik dozvole je duan distribuirati programe iz stavka
(1) ovog lanka bez naknade i bez uvjetovanja.
(3) Izuzetno od stavka (1) ovog lanka, korisnik dozvole nije
obvezan distribuirati programe onih korisnika dozvole za
televizijsko emitiranje putem zemaljske radiodifuzije koji
u pisanom obliku izjave da ne doputaju distribuciju
njihovih programa ili istu uvjetuju plaanjem naknade.
(4) Do prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, korisnik
dozvole obvezan je, na nekomercijalnoj osnovi,
distribuirati programe onih korisnika dozvole za
televizijsko emitiranje koje se vri putem zemaljske
radiodifuzije ija se zona emitiranja nalazi u zoni
licencirane telekomunikacijske mree putem koje se vri
distribucija, a koji nee biti u mogunosti emitirati
program u skladu s tehnikim uvjetima svoje dozvole, na
nain i prema uvjetima propisanim ovim pravilom, pri
emu je korisnik dozvole za televizijsko emitiranje koje se
vri putem zemaljske radiodifuzije obvezan osigurati
dostavljanje signala do najblieg distributivnog centra.
Zona emitiranja obuhvaa tehnike uvjete koji su sadrani
u Aneksu 2 korisnika dozvole za televizijsko emitiranje
koje se vri putem zemaljske radiodifuzije.
(5) Korisnik
dozvole
distribuira
usluge
pruatelja
audiovizualnih medijskih usluga koje nisu obuhvaene
stavcima (1) i (4) ovog lanka, kao i medijske usluge
radija u ovisnosti o svojim komercijalnim interesima.
(6) Ukoliko korisnik dozvole naplauje distribuciju
pruateljima audiovizualne medijske usluge i medijske
usluge radija iz Bosne i Hercegovine iz stavka (5) ovog
lanka, tada je obvezan to initi u skladu s cjenikom
usluga distribucije koji mora biti objavljen najmanje na
zvaninoj web stranici korisnika dozvole.
lanak 10.
(Obveze u svezi sa sadrajima distribuiranih audiovizualnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija)
(1) Sadraji s detaljnim prikazima seksualnih aktivnosti ija
primarna namjera nije podizanje seksualnog uzbuenja ili
stimulacija publike, ili sadraji ija je primarna namjera
podizanje seksualnog uzbuenja ili stimulacija publike, a
koji prikazuju nagost u zavodljivim, provokativnim

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

, 18. 10. 2016.

seksualnim poloajima bez eksplicitnog prikazivanja


spolnih organa tijekom seksualnog odnosa, mogu se
prikazivati izmeu 24:00 06:00 sati. Ova odredba se ne
odnosi na prikazivanje navedenih sadraja s tehnikom
zatitom.
Zabranjeno je prikazivanje pornografskih sadraja bez
tehnike zatite.
Reality i pseudoreality programi mogu se prikazivati
izmeu 24:00 06:00 sati. Ova odredba se ne odnosi na
prikazivanje navedenih sadraja s tehnikom zatitom.
Korisnik dozvole nee distribuirati audiovizualne
medijske usluge i medijske usluge radija iz Bosne i
Hercegovine kojima je izreena mjera zabrane emitiranja
za vrijeme trajanja takve mjere.
Korisnik dozvole nee distribuirati nelicencirane
audiovizualne medijske usluge.
Pretplatnici imaju pravo Agenciji podnijeti prigovor na
sadraje koje je distribuirao korisnik dozvole, definirane
ovim lankom. U pretplatnikom ugovoru korisnik
dozvole je duan pretplatnika upoznati s pravom na
podnoenje prigovora.
lanak 11.
(Zabrana modifikacije)
Nije dozvoljen bilo koji oblik modifikacije distribuiranih
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija
od strane korisnika dozvole. Svaka audiovizualna
medijska usluga i medijska usluga radija e biti
distribuirana neizmijenjena, u obliku u kojem je primljena
od vlasnika programa, bez ubacivanja reklama, priopenja
ili drugih slinih sadraja.
Korisnik dozvole moe distribuirati vie audiovizualnih
medijskih usluga i medijskih usluga radija na istom
kanalu, ukoliko je njihovo izvorno trajanje krae od 24
sata. Ovo se ne odnosi na audiovizualne medijske usluge
iz l. 8. stavak (1) i 9. stavak (1) ovog pravila.
lanak 12.
(Info kanal)
Korisnik dozvole e uspostaviti jedan ili vie "info
kanala" koji slue iskljuivo za komunikaciju s
pretplatnicima.
Ovi kanali e sadravati samo informacije o radu
korisnika dozvole u svezi s uslugom distribucije i/ili
ostalim uslugama koje se nude uz uslugu distribucije, te
upute i informacije u svezi s koritenjem ovih usluga.
Svaki drugi sadraj na "info kanalu" je zabranjen, osim
audio glazbene podloge za koju korisnik dozvole ima
rijeena autorska prava.
Korisnik dozvole koji svoje usluge nudi putem satelita
izravno do pretplatnika e uspostaviti odgovarajui nain
komunikacije sa svojim pretplatnicima, u skladu s
tehnolokim mogunostima.
lanak 13.
(Pretplatniki ugovori i cijena usluge)
Korisnik dozvole duan je s pretplatnikom zakljuiti
pismeni ugovor. Pretplatniki ugovor mora sadravati
osnovne uvjete pruanja usluge, cijenu osnovne usluge i
dodatnih paketa i usluga, nain plaanja usluge, rok u
kojem e korisnik dozvole poeti pruati usluge
pretplatniku, obavijest o proceduri otklanjanja kvarova,
zajameno vrijeme otklanjanja kvarova i telefon za
prijavu kvarova, obavijest o proceduri ulaganja prigovora,
uvjete iskljuenja usluge i uvjete raskida ugovora.
Korisnik dozvole duan je voditi registar uloenih
prigovora i mjera poduzetih u svezi s prigovorima i iste,
na zahtjev Agencije, dostaviti na uvid.

, 18. 10. 2016.


(3)

Pretplata koju naplauje korisnik dozvole ne ukljuuje


RTV taksu koja se plaa u skladu s vaeim zakonom, to
mora biti jasno navedeno u svakom pretplatnikom
ugovoru i raunu koji se dostavlja pretplatniku.
(4) Korisnik dozvole je obvezan pismeno obavjetavati
pretplatnike o predstojeim promjenama u cijeni i
uvjetima pruanja usluge i to najmanje 30 dana unaprijed.
Ova obavijest moe biti sastavni dio rauna koji se
ispostavlja pretplatniku za pruenu uslugu.
(5) Pretplatnik ne moe biti iskljuen bez pismenog
upozorenja, u kojem e jasno biti navedene informacije o
dugovanjima, roku za plaanje dugovanja, te roku u
kojem e, u sluaju neizmirenja dugovanja, pretplatnik
biti iskljuen. Ovo pismeno upozorenje moe biti sastavni
dio rauna koji se ispostavlja pretplatniku za pruenu
uslugu.
(6) U sluaju iskljuenja pretplatnika od strane korisnika
dozvole ili prestanka koritenja usluge od strane
pretplatnika, istom se u sluaju ponovnog ukljuenja
usluge mogu naplatiti iskljuivo manipulativni trokovi
tog ponovnog ukljuenja. Naplata manipulativnih
trokova se ne odnosi na situacije kada je do iskljuenja
dolo krivicom korisnika dozvole.
(7) Ukoliko prekid pruanja usluge traje due od 24 sata,
korisnik dozvole ne moe naplatiti pretplatu za razdoblje
trajanja prekida.
(8) Ukoliko se pretplata naplauje putem inkasanata, korisnik
dozvole je duan omoguiti svakom pretplatniku koji to
zatrai da plaanje vri izravno na raun korisnika
dozvole.
lanak 14.
(Ogranienje odgovornosti)
(1) Korisnik dozvole e samostalno s pretplatnikom rjeavati
bilo koji spor nastao povodom pruanja usluge. Agencija
e biti nadlena za rjeavanje pitanja proizalih iz
povrjeda Zakona o komunikacijama, ovog pravila i drugih
propisa Agencije.
(2) Agencija moe razmotriti svaki prigovor koji je u svezi s
diskriminacijom u pristupu usluzi.
(3) Korisnik dozvole nije odgovoran u sluaju da je
distribuirao odreeni sadraj za koji je utvreno da je
tetan, ukoliko prethodno nije znao niti je mogao znati da
e takav sadraj biti tetan, niti je mogao predvidjeti i
poduzeti radnje na prekidu distribucije takvog sadraja.
lanak 15.
(Voenje financijske evidencije)
Korisnik dozvole je duan osigurati odvojenu financijsku
evidenciju prihoda i rashoda za djelatnost koju regulira ovo
pravilo.
lanak 16.
(Izvjea i informacije)
(1) Korisnik dozvole je duan na zahtjev Agencije, bez
odlaganja, dostaviti sva izvjea o svom poslovanju u
dijelu koji je izravno vezan za pruanje usluge, u roku koji
odredi Agencija. Agencija moe blie odrediti sadraj i
oblik takvih izvjea i dokumenata. Agencija je duna
brinuti o povjerljivosti i zatiti takvih izvjea ukoliko oni
imaju povjerljiv karakter.
(2) Bez obzira na obvezu korisnika dozvole da Agenciju
obavjetava o svim izmjenama, kako je predvieno
uvjetima dozvole, korisnik dozvole je takoer duan
obavijestiti Agenciju u pisanom obliku o svim nastalim
promjenama u sljedeim informacijama:
a) zvaninoj adresi, telefonu, telefaksu, adresi
elektronske pote i drugim kontakt informacijama;

b)

78 - 17

u sluaju izmjene sjedita, te osobe ovlatene za


zastupanje, korisnik dozvole je duan u najkraem
roku, ali ne kasnije od 15 dana od nastale promjene,
Agenciji poslati auriranu sudsku registraciju;
c) transakcijskim raunima i banci kod koje se vode;
d) izmjenama o iznajmljivanju javne elektronske
komunikacijske mree.
(3) Korisnik dozvole je duan traene informacije dostaviti
Agenciji putem pote, telefaksa ili elektronske pote.
lanak 17.
(Prijenos dozvole)
(1) Dozvola se ne moe prenositi na drugu fiziku ili pravnu
osobu bez prethodne pismene suglasnosti Agencije.
Agencija e odobriti prijenos dozvole samo ukoliko se
takav prijenos vri radi preuzimanja ili prijenosa opreme i
zateenih pretplatnika usluge.
(2) U sluaju promjene oblika ili naziva korisnika dozvole,
takve promjene ne podlijeu prethodnom odobrenju, ve
ih Agencija na odgovarajui nain utvruje.
DIO ETVRTI KONTROLA I SANKCIJE
lanak 18.
(Kontrola)
(1) Agencija e vriti kontrolu rada korisnika dozvole kako bi
se osiguralo potivanje pravila Agencije, naloga,
instrukcija i zahtjeva Agencije. Korisnik dozvole e
blagovremeno i u zadanim vremenskim okvirima
postupati po svakom nalogu Agencije. Korisnik dozvole
e takoer omoguiti neposredno provoenje svih hitnih
naloga.
(2) Korisnik dozvole e ovlatenim osobama Agencije, u
terminu koji prethodno odredi Agencija, omoguiti pristup
svim prostorijama i sredstvima, ukljuujui i svu slubenu
dokumentaciju, opremu i drugo, a s ciljem provjere
potivanja pravila Agencije, naloga, instrukcija i zahtjeva
Agencije.
(3) Korisnik dozvole moe, u izuzetnim situacijama, poslati
zahtjev Agenciji za odgodu kontrole, o emu e Agencija
odluiti s gledita opravdanosti zahtjeva.
(4) Korisnik dozvole e ovlatenim osobama Agencije
omoguiti pristup iz stavka (2) ovog lanka i u sluaju
kada kontrola nije prethodno najavljena.
(5) Korisnik dozvole je duan na zahtjev Agencije omoguiti
puni pristup usluzi distribucije, ukljuujui i pristup
uslugama koje se pruaju u sustavu uvjetnog pristupa.
lanak 19.
(Sankcije)
Svako nepotivanje ili krenje odredbi ovog pravila
rezultirat e izricanjem odgovarajuih sankcija, u skladu sa
Zakonom o komunikacijama i propisom donesenim na temelju
tog zakona.
DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 20.
(Potivanje ostalih propisa)
(1) Nita u odredbama ovog pravila ne iskljuuje obvezu
korisnika dozvole da se pridrava drugih vaeih zakona i
propisa.
(2) Sve imenice napisane u jednom gramatikom rodu i koje
se odnose na osobe, a koriste se u ovom pravilu, odnose se
na pripadnike oba spola.
lanak 21.
(Kontinuitet pruanja usluge)
(1) Dozvola za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija izdana prije stupanja na snagu
ovog pravila e vaiti do 31. prosinca 2016. godine.

78 - 18
(2)

(3)
(4)

(1)

Korisnici dozvole iz stavka (1) ovog lanka duni su


najkasnije do 30. studenog 2016. godine Agenciji
dostaviti izjavu da namjeravaju nastaviti s koritenjem
prava dodijeljenih tom dozvolom, te programsku listu i
vaee podatke o broju pretplatnika.
Za postupak iz stavka (2) ovog lanka se nee naplaivati
naknada za obradu zahtjeva iz lanka 5. stavak (1) ovog
pravila.
Korisnici dozvole koji dostave izjavu iz stavka (2) ovog
lanka mogu nastaviti s pruanjem usluga do donoenja
pravosnanog rjeenja.
lanak 22.
(Prestanak vaenja propisa)
Stupanjem na snagu ovog pravila prestaje vaiti Pravilo
56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizualnih

, 18. 10. 2016.

medijskih usluga i medijskih usluga radija ("Slubeni


glasnik BiH", br. 98/11 i 52/15).
(2) Svi sluajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na
snagu ovog pravila nisu pravosnano okonani zavrit e
se po odredbama Pravila 56/2011 o dozvolama za
distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih
usluga radija koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja
postupka.
lanak 23.
(Stupanje na snagu)
Ovo pravilo stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
Broj 03-02-2-2804-1/16
Vijea Agencije
10. listopada 2016. godine
Plamenko ustovi, v. r.
Sarajevo1138


2012. 2013.
, -06-50-2652-4/13 20.3.2015.
( )
1
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o projektima
elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
osoba i povratnika za finansiranje iz sredstava za
2012. i 2013. godinu, broj K-06-50-2652-4/13 od
1
20.3.2015. godine (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o projektima
elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
osoba i povratnika za financiranje iz sredstava za
2012. i 2013. godinu, broj K-06-50-2652-4/13 od
2
20.3.2015. godine (hrvatski jezik)1139 79/2016

( )
2
Pravilo 79/2016 o dozvolama za distribuciju
audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih
usluga radija (bosanski jezik)
8
Pravilo 79/2016 o dozvolama za distribuciju
audiovizualnih medijskih usluga i medijskih
usluga radija (hrvatski jezik)
13

, 18. 10. 2016.

78 - 19

78 - 20

, 18. 10. 2016.

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, :
722-074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - :
"" . . - : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " "
120,00 , " " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XX
Utorak, 18. 10. 2016. godine

Broj/Broj

78

SLU@BENE OBJAVE
OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI
PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima,
imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51.
stav (8), (9) i (11) Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u
Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i
59/09) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa, broj
01,02-50-14-1000-3,5/16 od 13. 10. 2016. godine, Privremena
zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne
i Hercegovine za sprovo|ewe procedure za izbor ~etiri ~lana
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE
ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I
OBEZBJE\IVAWE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor dva ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe
kvaliteta, na period od tri godine.
1. ^lan upravnog odbora iz reda bo{wa~kog naroda (ponovno
ogla{avawe pozicije)
2. ^lan Upravnog odbora iz reda ostalih (ponovno ogla{avawe
pozicije)
3. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
("Slu`beni glasnik BiH", broj 86/09):
Upravni odbor je nadle`an da: donosi Statut Agencije i
dostavqa ga Savjetu ministara na saglasnost; daje saglasnost na
pravilnike koje predla`e Agencija u okviru iz svojih
nadle`nosti u razvoju visokog obrazovawa i obezbje|ivawa
kvaliteta definisanih u ~lanovima 6. i 7. ovog statuta;
obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa nadle`nostima
utvr|enim u Okvirnom zakonu o visokom obrazovawu u Bosni i
Hercegovini; obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa
politikama prioriteta Savjeta ministara i Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi visokog obrazovawa
u Bosni i Hercegovini; usvaja Program rada Agencije za narednu

Godina XX
Utorak, 18. 10. 2016. godine

kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara teku}e godine,


kojim se detaqno ure|uju aktivnosti, poslovi i finansirawe
Agencije; nadzire sprovo|ewe programa rada Agencije; rje{ava
`albe na rje{ewe o poni{tewu rje{ewa o akreditaciji;
odre|uje vrste usluga koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu
nadoknade za pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine usvaja
izvje{taj o radu Agencije u prethodnoj godini koji se dostavqa
Savjetu ministara Bosne i Hercegovine; jednom godi{we
pismeno izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu;
obavqa i druge poslove u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom
obrazovawu i Statutom.
2. Op{ti uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispuwavati sqede}e op{te uslove:
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18
godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije,
- da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za
krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i
vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za
krivi~no djelo po~iweno sa predumi{qajem u skladu sa
krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini,
- da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uslovi
Osim op{tih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovawa) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znawe engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovawa, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planirawa razvoja visokog
obrazovawa,
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovawa u Bosni
i Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an da prilo`i:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeqewu,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,

Broj 78 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

2. uvjerewe o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine (ne


starije od {est mjeseci),
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04. 1992. godine),
odnosno dokaz o akademskom naslovu redovnog univerzitetskog profesora,
4. dokaz o znawu engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovawa,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju
kvaliteta i planirawa razvoja visokog obrazovawa,
6. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovawa u BiH,
7. dokaz da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u
institucijama BiH odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (ovjerenu od
nadle`nog organa),
9. izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavqaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj
od nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci,
ako nije druga~ije propisano.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni
konkurs ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe
~lana 16. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima
Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e sprovesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i
drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispuwavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je da Komisiji za
izbor da podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od
kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te da
popuni obrazac - izjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitawe koje
bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do wegovog
imenovawa.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni predlog
rang-liste dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovawa ~lanova
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta.
6. Podno{ewe prijava
Javni konkurs se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na veb-stranici Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/Oglasi/konkursi/interno), a obavje{tewe o javnom konkursu u dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~erwi list" i
"Ve~erwe novosti".
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave sa tra`enim dokumentima dostavqaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorewe "ne otvarati", na adresu:

Utorak, 18. 10. 2016.

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine


Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za sprovo|ewe procedure za
izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
"JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta",
sa naznakom: "NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,


imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51. stav
(8), (9) i (11) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i Odluke
o raspisivanju javnog konkursa, broj 01,02-50-14-1000-4,5/16,
od 13.10.2016., Privremena zajedni~ka komisija oba doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor dva ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje
kvaliteta, na period od tri godine.
1. ^lan Upravnog odbora iz reda bo{nja~kog naroda
(ponovno ogla{avanje pozicije)
2. ^lan Upravnog odbora iz reda ostalih (ponovno ogla{avanje pozicije)
3. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara BiH na saglasnost; daje saglasnost
na pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih nadle`nosti u
razvoju visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta definiranih u
~l. 6. i 7. ovog statuta; osigurava da rad Agencije bude u skladu s
nadle`nostima utvr|enim u Okvirnom zakonu o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini; osigurava da rad Agencije
bude u skladu s politikama prioriteta Vije}a ministara BiH i
Parlamentarne skup{tine BiH u reformi visokog obrazovanja u
Bosni i Hercegovini i; usvaja Program rada Agencije za narednu
kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara teku}e godine,
kojim se detaljno ure|uju aktivnosti, poslovi i finansiranje
Agencije; nadzire provo|enje programa rada Agencije; rje{ava
`albe na rje{enje o poni{tenju rje{enja o akreditaciji; odre|uje
vrste usluga koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu
nadoknade za pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine usvaja
izvje{taj o radu Agencije u prethodnoj godini koji se dostavlja
Vije}u ministara BiH; jednom godi{nje pismeno izvje{tava
Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu; obavlja i druge
poslove u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju i
Statutom.
2. Op}i uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske

Utorak, 18. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja


upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili
da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo
po~injeno s predumi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima
u Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH.
3. Posebni uslovi
Pored op}ih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stepen obrazovanja) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planiranja razvoja visokog obrazovanja,
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an prilo`iti:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovnog univerzitetskog
profesora,
4. dokaz o znanju engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju kvaliteta i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovanja u BiH,
7. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`nog organa),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH
(ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj od
nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako nije
druga~ije propisano.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni
konkurs ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana
16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e provesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je Komisiji za izbor dati
podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac -

Broj 78 - Strana 3

izjavu u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti


do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni prijedlog rang-liste
dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamentarne
skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta.
6. Podno{enje prijava
Javni konkurs objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH", kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/konkursi/interno), a obavje{tenje o javnom konkursu u
dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti".
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "Ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za
izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
s naznakom: "NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1., 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,


imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03), ~lanka 51.
stavak (8), (9) i (11) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u
Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i
Odluke
o
raspisivanju
javnog
natje~aja,
broj:
01,02-50-14-1000-4,5/16 od 13.10.2016. godine, Privremeno
zajedni~ko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skup{tine
Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure izbora ~etiri ~lana
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvalitete raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETE
Javni natje~aj raspisuje se za izbor dva ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete na razdoblje od tri godine.
1. ^lan Upravnog odbora iz reda bo{nja~kog naroda
(ponovno ogla{avanje pozicije)
2. ^lan Upravnog odbora iz reda ostalih (ponovno ogla{avanje pozicije)
3. Nadle`nosti Upravnog odbora - ~lanak 12. Statuta Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara na suglasnost; daje suglasnost na
pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih nadle`nosti u razvoju
visokog obrazovanja i osiguranju kvalitete definiranih ~lancima
6. i 7. ovoga Statuta; osigurava da rad Agencije bude sukladan s
nadle`nostima utvr|enim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini; osigurava da rad Agencije bude
sukladan s politikama prioriteta Vije}a ministara i Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi visokog obrazovanja u

Broj 78 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Bosni i Hercegovini; usvaja program rada Agencije za idu}u


kalendarsku godinu najkasnije do 31. sije~nja teku}e godine, a
kojim se detaljno ure|uju aktivnosti, poslovi i financiranje Agencije; nadzire provedbu programa rada Agencije; rje{ava `albe na
rje{enje o poni{tenju rje{enja o akreditaciji; odre|uje vrste usluga
koje Agencija obavlja uz naknadu i visinu naknade za obavljene
usluge; prije 31. o`ujka svake godine usvaja izvje{}e o radu Agencije u prethodnoj godini koje se dostavlja Vije}u ministara Bosne i
Hercegovine; jednom godi{nje pismeno izvje{}uje Parlamentarnu skup{tinu BiH o svome radu; obavlja i druge poslove sukladno
Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju i Statutu.
2. Op}i uvjeti
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uvjete:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u razdoblju od tri godine prije dana objave
upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno
djelo za koje je predvi|ena zatvorska kazna tri i vi{e godina
ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za kazneno djelo
po~injeno s umi{ljajem, sukladno kaznenim zakonima u
Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava Bosne
i Hercegovine.
3. Posebni uvjeti
Osim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stupanj naobrazbe) akademski naslov redovitog sveu~ili{nog profesora uvjet je
za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskoga jezika,
- iskustvo u aktivnostima europskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebice europskih standarda za ocjenu i
reviziju kvalitete i planiranja razvoja visokog obrazovanja,
- iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni natje~aj, kandidat je du`an prilo`iti:
1. `ivotopis s izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom,
e-mail adresom i telefonom za kontaktiranje,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovitog sveu~ili{nog
profesora,
4. dokaz o znanju engleskoga jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima europskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebice europskih standarda za ocjenu i reviziju kvalitete i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
reformi sustava visokog obrazovanja u BiH,

Utorak, 18. 10. 2016.

7. dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne


stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`noga tijela),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog tijela).
Dokumenti se dostavljaju u izvorniku ili u preslici ovjerenoj
od nadle`noga tijela, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako
nije druk~ije propisano.
Napomena: Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni natje~aj
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lanka 16.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Povjerenstvo }e provesti proceduru sukladno Zakonu o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Povjerenstvo }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uvjete.
Prije intervjua svaki kandidat du`an je Povjerenstvu za izbor
dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac - izjavu u kojemu }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi
moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegova imenovanja.
Nakon intervjua Povjerenstvo }e jedinstveni prijedlog
rang-liste dostaviti Zastupni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete.
6. Podno{enje prijava
Javni natje~aj objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/konkursi/interno), a obavje{tenje o javnom natje~aju u
dnevnim listovama: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti".
Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se osobno ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremeno zajedni~ko povjerenstvo obaju domova
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje
procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
JAVNI NATJE^AJ za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete,
s naznakom: "NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Nepravovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.
(Sl-1244/16-G)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SQEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Brbori} Milan, policijska zna~ka broj A 1633, izdata od Grani~ne policije
BiH aktom broj 17-06-2-100-9/08 od 20.08.2008. godine

284

Miralemovi} Alija, iskaznica voza~a broj 03471 (rje{enje broj


1331-VCE12713), izdata od Ministarstva komunikacija i prometa BiH

285