You are on page 1of 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM PASCA UPSR
PROGRAM PENDEDAHAN AWAL REMAJA
1.

Nama Program

: Pendedahan Awal Remaja

2.

Tarikh

: 20 September 2016

3.

Hari / Masa

: 8.30 pagi 9.50 pagi

4.

Tempat

: Dewan SK Pengkalan Rinting

5.

Objektif
:
1. Memahami peranan sebagai seorang remaja
2. Meningkatkan kesedaran tentang bahaya gejala sosial
3. Mengetahui tentang cabaran persekitaran seorang remaja masa kini.
4. Dapat membaiki diri dan menjadi remaja contoh

6.

Sasaran

: Semua murid tahun 6

7.

Butiran aktiviti

: Ceramah tentang cabaran remaja dalam masyarakat hari ini. Pendedahan


tentang cara menjaga keselamatan diri daripada terdedah kepada bahaya
yang boleh menjurus kepada berlakunya kes rogol, cabul, dadah dan
sebagainya.
8.

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program
:
a)
Murid mendapat maklumat dan tahu cara untuk menjaga keselamatan
diri sendiri bila berada di luar rumah.
b)

Murid mengetahui jenis-jenis bahaya yang sering berlaku kepada


seorang remaja.

8.2 Kelemahan Program


- Kekangan masa

8.3 Cadangan Penambahbaikan : (a) Program ini perlu dilaksanakan setiap tahun supaya murid mendapat
pendedahan tentang bahaya dan gejala remaja hari ini.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak :

Disahkan :

..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00