You are on page 1of 2

PlP Pg.

A/PA/s/E/54/2015-16

-:Ag:Ai
:-

AiP
DAiPg
Pbj,
PgV.
(si
S)
AP:18-082016

PgV vQ g Uz .
A
98/1
g
d
i

AiiAiz
N.J.A
29/2010
g
DzzAv Aiig r iq
U.
GR: 1)i zP DAiPg PgV
sU, PgV gg v
AS:PA:DP:s-1;105:2015-16

AP: 09-11-2015.
2)i
fPjU
PgV
g
vAS:PA:s:PAi:
Ug:132:1983-84 AP:15-02-2016
3)i
fPjU
vAwP
AiPg U zv
szRU G zPg PgV
Eg v AS:fvA1//Evg/01/2015-16 AP: 25-02-2016.
******
Aq AiP AAzAv GTv v (1)(2)
v(3)gAi w dAiQ UAq Pg
:Uzv Ug eV g PgV Eg
g Uz .A 98/7 g t 00-15 UAm
d s jv Dz gzrAv U
g Uz A 98/1- g 02-00 JPg d
AiiAiz N.J.A.29/10 g rQ Pg 02-00 JPg
d
Ugw
ZP
AAi
UrAv
zj Awz AiP 07 CAU Pjv j
P P PUAq, PUAq Pz iw
Av agAv zj Uz .A 98/1- g
d AiiAiz N.J.A 29/10 g rQ Pg
Aiig r ir g az
Egvz.

Dzg zj .A 98/1- w dAiQ UAq


Pg Eg jU 2-00 J.U JAz z Egvz.
zjAig d NA DVgz PAq Az. ES
Aiig FUU NA ADVg dU r
iqPz
P
PgAz
CzUArg

P
(Layout
map)
Cgvz. Pgt w dAiQ UAq Pg
Eg jU Eg 2-00 JPg dU AAzAv PgV
Ug
Pg
(GDA)
EjAz
CzUArg (Layout Map ) P dgrz
r U Aiig P PUUz
DzjAz P zRU w F P
Ag qVz.
szRU AiP
zPg PgV
U,
w dAiQ UAq Pg
|| A. 54, Uzv Ug
PgV