Вы находитесь на странице: 1из 130

320

320-01


CATALOGUE DE SOUS-ENSAMBLES
CATALOG OF PARTS AND UNITS
CATALOGUE DE UNIDADES DE ENSAMBLAJE Y DETALLES
!
1

320.00.00.000

:
.., .., . .
. .


320
320-01320 320-01,
.

. .

, 2011
/
.., .., . . .: , 2011. -128 c.

320.00.00.000


320
320-01

320.00.00.000

CATALOGUE DE SOUS-ENSAMBLES
CATALOG OF PARTS AND UNITS
CATALOGUE DE UNIDADES DE ENSAMBLAJE Y DETALLES
2011 .

320.00.00.000


1 320.00.00.000, 320.00.00.000-01.............................................................................................................................................................. 6
2 320.10.01.000-............................................................................................................................................................................ 10
3 320.10.01.000-............................................................................................................................................................................ 12
4 320.10.37.000.............................................................................................................................................. 16
5 320.11.00.000-........................................................................................................................................................................... 18
5.1 320.11.09.000-.............................................................................................................................................................................................20
5.2 320.11.01.000-......................................................................................................................................................................................................................22

6 320.12.00.000- .......................................................................................................................................................................... 24
7 320.13.00.000-.................................................................................................................................................................... 26
8 320.13.01.000-............................................................................................................................................................................ 30
9 320.19.50.000 ............................................................................................................................................................................. 32
10 320.28.00.000 320.28.00.000-01 ................................................................................................................................................................... 36
11 320.29.00.000 ............................................................................................................................................................................ 40
12 320.29.40.000 ............................................................................................................................................................................ 42
12.1 320.31.00.000, 320.31.00.000-01, 320.31.00.000-02, 320.31.00.000-03 ..........................................................................................................................................44

13 320.34.07.000 ............................................................................................................................................ 46
13.1 320.34.29.000 ........................................................................................................................................................................................................................50

14 320.35.05.000 ( CARRARO)......................................................................................................................... 52
15 320.35.05.000-01 ( DANA)............................................................................................................................. 54
16 320.35.05.005 320.35.05.005-01 ................................................................................................ 56
17 320.37.00.000 ............................................................................................................................................................................... 58
18 320.44.00.000- ................................................................................................................................................................. 62
19 320.46.00.000 ......................................................................................................................................... 66
19.1 320.46.13.000........................................................................................................................................................................................................................72
19.2 320.46.14.000........................................................................................................................................................................................................................74
19.3 320.46.15.000.................................................................................................................................................................................................................................76

20 320.50.00.005, 320.50.00.005-01, 320.50.00.005-02, 320.50.00.005-03, 320.50.00.005-04 320.50.00.005-05 ................. 78


21 320.65.00.000 ....................................................................................................................................................................................... 80
22 320.65.40.000 ....................................................................................................................................................................................... 82
23 320.83.00.000 .......................................................................................................................................... 84
24 320.84.00.000 ........................................................................................................................................................................................ 86
320.00.00.000

25 320.50.00.010 320.50.00.010-01 .............................................................................................................................................................. 90

25.1 320.50.08.020 .....................................................................................................................................................................................................................................102


25.1.1 320.82.01.010 ..........................................................................................................................................................................................104
25.2 320.50.08.120 ........................................................................................................................................................................................................................106
25.2.1 320.82.01.020 .........................................................................................................................................................................................................................108
25.3 320.50.08.220 320.50.08.220-01 ........................................................................................................................................................................................110
25.3.1 320.82.01.040 320.82.01.040-01 ........................................................................................................................................................................................112
25.4 320.68.00.000 .................................................................................................................................................................................................................................114
25.5 320.82.01.100- .............................................................................................................................................................................................................114
25.6 320.82.01.200 ..............................................................................................................................................................................................................116
25.7 320.82.01.250 .............................................................................................................................................................................................116

26 320.45.62.000 Pronar .......................................................................................................................................118


27 320.45.82.000 Tuchel.................................................................................................118
28 352.45.62.000 Arctic Machine.......................................................................................................................118
29 352.45.81.000 Arctic Machine . ....................................................................................................................118
29.1 352C.45.81.300 ................................................................................................................................................................................................................120

30 320.45.83.000 Holms................................................................................................ 122


31 352C.45.82.000 Holms............................................................................................ 122

320.00.00.000

320.00.00.000

15/or16/or23

20 67 2

11

21
5

25

14
12

19 9

10 6

.
Fig.
Fig.
Fig.

320.00.00.000

1
1
1
1

320.00.00.000
320.00.00.000-01

65
69

70

1 320.00.00.000, 320.00.00.000-01

320.00.00.000
.

1 / Table 1 / Tableau 1 / Tabla 1

Description

Dsignation

Descripcin

-01

320.10.01.000-

320.10.37.000

320.11.00.000-

320.12.00.000-

320.13.00.000-

320.19.50.000
320.28.00.000
320.28.00.000-01
320.29.00.000
320.29.40.000

1
1
1
-

1
1
1

320.34.07.000

1
1

1
1

1
1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

7
8
9

11

320.35.05.000
320.35.05.000-01
320.37.00.000

12

320.44.00.000-

14

320.46.00.000

15
16
17
18

320.50.00.005
320.50.00.005-01
320.50.00.005-02
320.50.00.005-03
320.65.00.000
320.65.40.000

10

19

67

20

320.83.00.000

21
23
24
25

320.84.00.000
320.50.00.005-04
320.50.00.005-05
320.88.01.000

65

.6-6gx10.46.0115 17473-80

-245.43S2-1380

*
*
**
**

*
**

320.00.00.000

15/or16/or23

20 67 2

11

21
5

25

14
12

19 9

10 6

.
Fig.
Fig.
Fig.

320.00.00.000

1
1
1
1


320.00.00.000
320.00.00.000-01

65
69

70

320.00.00.000
.

1 / Continuation of table 1 / Suite du tableau 1 / Continuacin de la tabla 1

69

3212.3731 05882559.008-95

70

-10 062841001

Description

Dsignation

Descripcin

-01

527.55.00.000

527.54.00.000

527.53.00.000-1

525.58.00.000

320.45.03.000-

320.45.02.000

320.45.01.000-

* -
** -

320.00.00.000

10

12
22
25
30
5 32

6
13
38
11
15
34

20
29

19
29

21
29
31

18
28

.
Fig.
Fig.
Fig.

11

320.00.00.000

2
2
2
2

320.10.01.000-

2 320.10.01.000-
2 / Table 2 / Tableau 2 / Tabla 2

320.10.01.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.10.01.100-

320.10.01.100-01-

320.16.20.000-


(. . 3-4)

-565.3920-00

-1.10.85.200

11

-565.3110-21

12

-565.3900-01

13

-18.76.01.002

15

-28.26.00.005

18

12-6gx30.88.35.0115 7796-70

19

16-6gx30.88.35.0115 7796-70

20

16-6gx40.88.35.0115 7796-70

21

16-6gx60.88.35.0115 7796-70

22

216-6gx75.88.35.0115 7796-70

25

16-6H.05.35.0115 5919-73

28

12 65 0115 6402-70

29

16 65 0115 6402-70

18

30

.16.02.3.0115 6958-78

31

.16.02.3.0115 11371-78

32

4x36.019 397-79

34

18 3 23358-87

38

298430- (1/8") /or


298430-600

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

12

. 4

.
Fig.
Fig.
Fig.

13

320.00.00.000

3
3
3
3

320.16.20.000-

2.1 320.16.20.000-
3 / Table 3 / Tableau 3 / Tabla 3

320.16.20.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

3
4

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

1*

320.16.20.200*

2**

320.16.20.300**

**

-18.02.05.200

320.16.20.001

320.16.20.002

320.16.20.003

10

320.16.20.005

11

320.16.20.006

12

320.16.20.007

15

320.16.20.011

18

320.16.20.014

19

320.16.20.015

20

320.16.20.016

22

320.16.20.018

23

320.16.20.019

30

320.16.20.031

31

320.16.20.032

32

320.16.20.033

33

320.16.20.034

34

320.16.20.035

35*

320.16.20.037*

36**

320.16.20.038**

**

39

451.41.01.102

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

14

.
Fig.
Fig.
Fig.

15

320.00.00.000

4
4
4
4

320.16.20.000-

3 / Continuation of table 3 / Suite du tableau 3 / Continuacin de la tabla 3

320.16.20.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

41

1.09.01.004

42

1.09.03.001

43

1.09.03.006

51

8-6gx12.88.35.0115 7796-70

52

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

53

8-6gx25.88.35.0115 7796-70

22

54

10-6gx30.88.35.0115 7796-70

55

12-6gx30.88.35.0115 7796-70

12

56

14-6gx40.88.35.0115 7796-70

60

10-6H.8.35.0115 5915-70

66

8 65 0115 6402-70

67

10 65 0115 6402-70

68

12 65 0115 6402-70

12

69

14 65 0115 6402-70

70

.14.02.3.0115 11371-78

71

18 3 23358-87

74

10-6gx25.56.0115 22034-76

77

10x22 3128-70

81

1.2-55x80-1 8752-79/ 38
05146-78

84

111 8338-75

85

212 8338-75

86

308 8338-75

94

90L75 FN5NN80 R7C7 DB6 EFP 424224 1

Danfoss

98

50-4 3-25-180-97

,
.

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

* -
** -

320.00.00.000

16

SP2

29
SP2

15
16
21
EK4

EK1

BK1
7
30
BP1

39
KM1

26 11
FU1 17
22

9
18
23

Y2

1
13
17
22

320.37.00.000

37
K1
38
K2

17

320.00.00.000

14
17
22
27
FU2

.
Fig.
Fig.
Fig.

5
5
5
5

320.10.37.000

3 320.10.37.000
4 / Table 4 / Tableau 4 / Tabla 4

320.10.37.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.10.37.100-

12

320.10.37.001

-18.11.00.006

8-6gx16.88.35.0115 7796-70

11

6-6gx16.88.35.0115 7798-70

13

B.6-6gx12.46.0115 17473-80

14

.6-6gx25.46.0115 17473-80

15

5-6H.8.35.0115 5915-70

16

5 65 0115 6402-70

17

6 65 0115 6402-70

18

8 65 0115 6402-70

21

.5.02.3.0115 11371-78

22

.6.02.3.0115 11371-78

23

.8.02.3.0115 11371-78

26

-3-01 03428193.095-97

FU1

27

-11 03428193.095-97

FU2, 60 A
SP2

29

-65 07513211.003-94

30

-2 600417525.040-2004

31

-03 BY 600417525.048-2005

37

738.3747-50 37.469.023-97

K1

38

711.3747-11 37.469.053-2002

K2

39

127 37.003.573-74

KM1

41

SEL.3.223 200x4,5

10


(SapiSelko, )

BP1
BK1

320.00.00.000

18

5
,

* - 320.11.09.000-

35*

25
12
20

36*
37*
38*

16
18
.
Fig.
Fig.
Fig.

19

6
6
6

320.11.00.000-

320.00.00.000

10
20
27

. . 7

4 320.11.00.000-
5 / Table 5 / Tableau 5 / Tabla 5

320.11.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.11.00.100-

320.11.01.000-

(. . 8)

320.11.09.000-


(. . 7)

10

-59.10.30.002

12

-28.02.00.009

16

12-6gx20.88.35.0115 7796-70

18

12 65 0115 6402-70

20

14 3 23358-87

25

245-11.04.180-1-03

27

245-11.04.180-1-05


( , )

( , )

-140

(3,5140)

35

320.11.09.100

36

12-6gx25.88.35.0115 7796-70

37

12 65 0115 6402-70

38

.122.02 3.0115 11371-78

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

20

28
29

32
27
4

34

27
9
13
26

8
6

11
11

2
.
Fig.
Fig.
Fig.

21

7
7
7

320.11.09.000-

320.00.00.000

4.1 320.11.09.000-
6 / Table 6 / Tableau 6 / Tabla 6

320.11.09.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.11.09.200

320.11.09.002

320.11.09.004

320.11.09.006

320.11.09.007

11

320.13.09.011

13

14x1,5-6gx25.88.35.0115
7796-70

26

60-80/12-7W2

TORRO (NORMA, )

27

90-110/12-7W2

TORRO (NORMA, )

28

100-120/12-7W2

TORRO (NORMA, )

29

150-170/12-7W2

TORRO (NORMA, )

32

53.21.000-02.2

( , )

34

5301-1109510-01

35

320.11.09.100

(. . 6)

36

12-6gx25.88.35.0115 7796-70

(. . 6)

37

12 65 0115 6402-70

(. . 6)

38

.122.02 3.0115 11371-78

(. . 6)

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

( - 5301-11.09.619)

( , . )

320.00.00.000

22

35

6
4
40

3
20
25

14
15

41
42
45
42
46

30

22
23

10

.
Fig.
Fig.
Fig.

23

320.00.00.000

8
8
8
8

320.11.01.000-

12

4.2 320.11.01.000-
7 / Table 7 / Tableau 7 / Tabla 7

320.11.01.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.11.01.100-

525.02.00.350


( . 4-6)
- (
082-1101076
()

- 525.02.00.360

- 082-1103010

- ()

- 36-1101035

- ()

10

-59.2000-08

12

-59.2000-13

14

-28.02.02.002

15

-28.02.02.003

20

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

12

22

B.5-6gx14.46.0115 17473-80

23

5 65 0115 6402-70

25

8 65 0115 6402-70

12

27

30

070-080-58-2-2
9833-73/ 18829-73
-22 1-93
.400720.001

35

320.11.00.100-

40

245-11.04.180-1-05


( , )

41

-59.10.30.002

42

14 3 23358-87

45

245-11.04.180-1-03


( , )

46

-28.02.00.009

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

24

10
16
20

26

* -
. 1

4

.
Fig.
Fig.
Fig.

25

9
9
9

320.12.00.000-

320.00.00.000

12
14
18
22

28

1*

5 320.12.00.000-
8 / Table 8 / Tableau 8 / Tabla 8

320.12.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.12.02.000

320.12.00.004

320.12.00.005

10

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

12

12-6gx40.88.35.0115 7796-70

14

12-6H.8.35.0115 5915-70

16

8 65 0115 6402-70

18

12 65 0115 6402-70

20

.8.02.3.0115 11371-78

22

.12.02.3.0115 11371-78

26

59350

28

GBS M 63-68/20 W1

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

26


50 4

9
21

32 23

17
29

10

. . 11

30
34

52
.
Fig.
Fig.
Fig.

27

10
10
10

43

15

320.13.00.000-

10

320.00.00.000

54

25

6 320.13.00.000-
9 / Table 9 / Tableau 9 / Tabla 9

320.13.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.13.00.100

10

320.13.01.000-

(. . 12)

11

320.13.00.200

320.13.00.005

320.13.00.006

10

320.13.00.007

14

320.13.00.011

15

320.13.00.012

17

-9001.11.00.005

21

-9001.11.04.002

23

-9001.11.04.003

25

-18.02.02.018

29

-9001.11.00.007

30

8-6gx16.88.35.0115 7796-70

10

32

8-6H.8.35.0115 5915-70

34

8 65 0115 6402-70

10

40

MTW 020003907

42

32-50/9-C7W2

TORRO

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

28

14

44

42

40

45 47

.
Fig.
Fig.
Fig.

29

11
11
11

320.13.00.000-

11

320.00.00.000

30
34

9 / Continuation of table 9 / Suite du tableau 9 / Continuacin de la tabla 9

320.13.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

10
11

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

43

50-70/12-C7W2

TORRO

44

60-80/12-C7W2

TORRO

45

70-90/12-C7W2

TORRO

47

10-2820

50

I(38)-85-1303001
BY 700069297.075-2010
II(50)-103-1303107-07
BY 700069297.075-2010
II(38)-6422-1018062-10
BY 700069297.075-2010

52
54

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

30

20

12

18
49

16

48
10

30
36
39

7
.
Fig.
Fig.
Fig.

31

12
12
12
12

320.00.00.000

320.13.01.000-

11

22

33
35
38
40

42
32 14

7 320.13.01.000-
10 / Table 10 / Tableau 10 / Tabla 10

320.13.01.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

12

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.13.01.010-

320.13.01.020-

320.13.01.040-

-18.02.04.130

-28.02.07.700

10

320.13.01.001-

11

320.13.01.002-

12

320.13.01.003

14

320.13.01.005

16

-214.13.006

18

-18.10.03.001

20

-18.09.00.006-01

22

320.13.01.006

30

8-6gx16.88.35.0115 7796-70

32

.6-6gx12.46.0115 17473-80

33

.6-6gx25.46.0115 17473-80

35

6-6H.8.35.0115 5915-70

36

8-6H.8.35.0115 5915-70

38

6 65 0115 6402-70

39

8 65 0115 6402-70

40

.6.02.3.0115 11371-78

42

2x12.019 397-79

48

85-13.09.080
1
-168-1301.1000 , .
/or
-80S2.13.01.000 23.461771.0.59-89E 1
.

49

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

32

.
Fig.
Fig.
Fig.

13

84 79

. . 14

320.19.50.000

13

82
33

83

13
13

80

320.00.00.000

84
81

8 320.19.50.000
11 / Table 11 / Tableau 11 / Tabla 11

320.19.50.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

13
14

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

525.46.01.000

525.46.02.010


( . 79-84)

525.46.03.000

2551.46.00.002

320.19.50.001

11

320.19.50.003

13

525.46.00.001

14

525.46.00.003

16

525.46.00.005

17

525.46.00.006

16

19

527.46.00.008

20

525.46.00.009

21

-18.06.00.009

22

-224.47.00.003

23

-18.06.00.025

24

1.01.17.009

26

1.17.04.005

28

10-6gx35.88.35.0115 7796-70 2

29

6-6H.05.35.0115 5916-70

30

10-6H.05.35.0115 5916-70

31

6 65 0115 6402-70

32

10 65 0115 6402-70

33

12 65 0115 6402-70

16

35

14 3 23358-87

36

22 3 23358-87

37

27 3 23358-87

39

G1 3 23358-87

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

34

.
Fig.
Fig.
Fig.

35

320.00.00.000

14
14
14
14

320.19.50.000

11 / Continuation of table 11 / Suite du tableau 11 / Continuacin de la tabla 11

320.19.50.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

13
14

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

40

G 1/2 3 23358-87

45

TKUV 30/8

48

SF ORING 25

50

620.01.406.01

54

SFH625

56

MDM102FD1SB362X


NORMA,

HANSA-FLEX,

Oleotec,

HANSA-FLEX,
SOFIMA,

60

1SN NP6x1250 A61A63 (270)

FADIP

61

1SN NP6x1500 A61A61 (90)

FADIP

64

2SN NP13x850 A60A61

FADIP

65

2SN NP13x1050 A60A61

FADIP

66

1SN NP20x750 A80A81

FADIP

67

1SN NP20x850 A80A81

FADIP

68

1SN NP20x1800 A80A83

FADIP

69

1SN NP20x2100 A80A81

FADIP

72

1SN NP25x1150 A71A73

FADIP

75

HD725x1000 PA725SF645

78

SSK30 L=400

79

525.46.01.010

HANSA-FLEX,

HANSA-FLEX,

80

361.45.52.102

81

361.45.52.103

82

525.46.01.001

83

525.46.01.002

84

33 23358-87

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

36

51
65
21
2

19 81

20

73
82
24

85

37
39

42

47
64

320.00.00.000

25
77

48
64

41

37

29
30
31

53
66

51
65

81

35
32 50
85
65
48
64
22

45

43

26
27
28

23

51
65

53
66

K-K

76
11

36

75

.
Fig.
Fig.
Fig.

15
15
15
15

320.28.00.000
320.28.00.000-01

55
59
70
16
44

46
63
71

80

80

9 320.28.00.000 320.28.00.000-01
12 / Table 12 / Tableau 12 / Tabla 12

320.28.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

15
16

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.28.00.100

320.28.01.000-

320.28.41.000-

320.28.05.000

320.28.11.000-

320.28.30.000

320.28.43.000

11

361.60.10.160

16

-18.01.05.000

19

320.28.00.001

20

320.28.00.002

21

320.28.00.003

22

320.28.00.004

23

320.28.00.004-01

24

320.28.00.005

25

320.28.00.006

26

320.28.00.007

27

320.28.00.007-01

28

320.28.00.007-02

29

320.28.00.008

30

320.28.00.008-01

31

320.28.00.008-02

32

320.28.00.009-

33

320.28.00.009-01-

35

320.28.00.011

36

320.28.00.012

37

320.28.00.013

38

320.28.00.014

39

320.28.00.015

40

320.28.00.016-

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

38

51
65
21
2

25
77
19 81

20

73
82
24

48
64

85

37

39

42

41

47
64

320.00.00.000

29
30
31

53
66

51
65

39

35
32 50
65 85
48
64
22

45

81

26
27
28

23

51
65

53
66

80
36

75

K-K

76
11

16
16
16
16

320.28.00.000
320.28.00.000-01

55
59
70
16
44

46
63
71
.
Fig.
Fig.
Fig.

80

12 / Continuation of table 12 / Suite du tableau 12 / Continuacin de la tabla 12

320.28.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

41

525.05.00.001

42

320.28.00.018

15

43

-16.80.00.003

16

44

-18.01.00.003

45

320.28.00.017

46

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

47

10-6gx16.88.35.0115 7796-70

48

10-6gx30.109.40.0115 7796-70

24

24

50

12-6gx30.88.35.0115 7796-70

51

12-6gx35.109.40.0115 7796-70

11

11

53

16-6gx45.109.40.0115 7796-70

10

10

55

6-6gx20.88.35.0115 7798-70

59

6-6H.8.35.0115 5915-70

63

8 65 0115 6402-70

64

10 65 0115 6402-70

32

32

65

12 65 0115 6402-70

15

15

66

16 65 0115 6402-70

10

10

70

.6.02.3.0115 6958-78

71

.8.02.3.0115 11371-78

73

4x25.019 397-79

74

80

6,3x36.019 397-79
034-040-36-2-2
9833-73/ 18829-73
1.2-50x70-1
8752-79/ 38 05146-78
1.2-60x85-1
8752-79/ 38 05146-78
1.3.6. 19853-74

81

2.3.45.6. 19853-74

82

6-16d11x85.45.15. 9650-80

83

6-25d11x60.45.15. 9650-80

85

50 3635-78

75
76
77

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

40

18
22
18
20
22

15
19
23
33

34

32

30

35 1

.
Fig.
Fig.
Fig.

41

320.00.00.000

8
12
21
24

9
12
21
24

17
17
17
17

320.29.00.000

10 320.29.00.000
13 / Table 13 / Tableau 13 / Tabla 13

320.29.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

17

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.31.00.000

. . 19

320.31.00.000-01

. . 19

320.29.00.001

320.29.00.002

12

320.29.00.005

16

15

525.04.01.006

18

21

12-6gx35.109.40.0115
7796-70
16-6gx50.88.35.0115
7796-70
12-6H.10.40.0115
5915-70
20x1,5-6H.8.35.0115
5931-70

16

22

12 65 0115 6402-70 8

23

16 65 0115 6402-70 4

24

20 65 0115 6402-70 16

30

28.25

CARRARO

32

28.25+172

CARRARO

33

51D160AD4NT4COLN L4
NNN 040 AAF 300 B3

DANFOSS

34

1560-2203010

( )

35

-8-5
BY 190681489.004-2008


( )

19
20

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

42

8
21
24

16
21
24
34

11

35

15
19
23
33

10

17
20
22

30

43

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

18
18
18
18

320.29.40.000

11 320.29.40.000
14 / Table 14 / Tableau 14 / Tabla 14

320.29.40.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

18

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.31.00.000-02

. . 19

320.31.00.000-03

. . 19

320.29.00.005

320.29.40.001

11

320.29.40.002

15

525.04.01.006

16

527.29.40.003-02

17

16

24

12-6gx35.109.40.0115
7796-70
16-6gx50.88.35.0115
7796-70
12-6H.10.40.0115
5915-70
20x1,5-6H.8.35.0115
5931-70
12 65 0115
6402-70
16 65 0115
6402-70
20 65 0115
6402-70

16

30

112.97.000.362

DANA

32

311.97.111.206

DANA

33

51D160AD4NT4COLN L4 NNN 040


AAF 300 B3

34

1560-2203010

""

35

-8-5
BY 190681489.004-2008

19
20
21
22
23

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

44

320.31.00.000

320.31.00.000-01

.
Fig.
Fig.
Fig.

45

320.00.00.000

19
19
19
19

320.31.00.000
320.31.00.000-01

11.1 320.31.00.000, 320.31.00.000-01, 320.31.00.000-02 320.31.00.000-03


15 / Table 15 / Tableau 15 / Tabla 15

320.31.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

19

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

1
2

-01 -02 -03

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

W13-20 (7905.3101012-10)

W13-20 (7905.3101012)

,
Carraro
,
Dana

16,0-20-64GL-1 HC-14
14762133.092-96

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

46

-
12
16

.
Fig.
Fig.
Fig.

47

320.00.00.000

20
20
20

320.34.07.000

12
16

20

12 320.34.07.000
16 / Table 16 / Tableau 16 / Tabla 16

320.34.07.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

20
21

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.34.07.010

320.34.07.010-01

320.34.07.020-

320.34.07.030

320.34.29.000

(. . 22)

12

320.34.07.001

13

320.34.07.003

15

-224.47.00.003

16

320.34.07.006

19

1.01.02.004

21

1.01.17.021

22

1.05.00.003

28

1.17.04.005

36

8-6gx45.88.35.0115 7796-70

38

8-6gx16.88.35.0115 11738-84

41

10-6gx35.88.35.0115 7796-70

45

8 65 0115 6402-70

46

10 65 0115 6402-70

52

022-026-25-2-2
9833-73/ 18829-73

53

10 3 23358-87

54

16 3 23358-87

57

G1 3 23358-87

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

48

49

320.00.00.000

21

Fig.
Fig.
Fig.

21
21
21

320.34.07.000

16 / Continuation of table 16 / Suite du tableau 16 / Continuacin de la tabla 16

320.34.07.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

61

620.01.010.51


Oleotec,

20

71

1SN NP10x450 A60A60

FADIP

21

73

1SN NP10x650 A60A61

FADIP

75

1SN NP13x750 A60A63

FADIP

76

2SN NP13x1950 A60A63

FADIP

78

1SN NP20x2200 A81A83 (270)

FADIP

81

60-80/9-C7W2

TORRO
NORMA,

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

50

-
18

15 16

11

12

10

13

14

17

.
Fig.
Fig.
Fig.

51

320.00.00.000

22
22
22
22

320.34.29.000

21

20

12.1 320.34.29.000
17 / Table 17 / Tableau 17 / Tabla 17

320.34.29.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

22

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.34.29.100

320.34.29.200

050032.00.001

050032.00.002

050032.00.003

050032.00.005

125063-00.007

10

B42 13943-86

11

2.3.90.6. 19853-74

12

1.3.6. 19853-74

13

12685 AUAS 032-045-10

14

326239 KI 310 32-40-8

15

24178467 OMK-MR 50-39-4

16

24130933 KB 50-45-9,6

17

24306287 SB 032-037-9,6

Merkel Simrit

Merkel Simrit

Merkel Simrit
-
Merkel Simrit
-
Merkel Simrit

18

25 05808863.001-99

20

32x2.5NBR90

21

45x3NBR90

-
Dichtomatik
-
Dichtomatik

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

52

A
.
Fig.
Fig.
Fig.

23
23
23

320.35.05.000

23

11
29
39

B
39

14

6
24

39
53

320.00.00.000

7
16
19
27

13 320.35.05.000 ( CARRARO)
18 / Table 18 / Tableau 18 / Tabla 18

320.35.05.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

23

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.35.05.006

320.35.05.007

11

1.01.02.035

14

1.09.03.001

16

1.17.00.007

19

8-6gx35.88.35.0115 7796-70

24

M121,5 15803-76

27

8 65 0115 6402-70

29

10 3 23358-87

39

V1 NP4x600 A60A61

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

54

14
12
31

7
16
19
27
1

1
.
Fig.
Fig.
Fig.

55

24
24
24

320.35.05.000-01

24

320.00.00.000

40

41

6
24

14 320.35.05.000-01 ( DANA)
19 / Table 19 / Tableau 19 / Tabla 19

320.35.05.000-01
.
Fig.
Fig.
Fig.

24

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.35.05.020

320.35.05.006

320.35.05.007

12

1.05.00.002

14

1.09.03.001

16

1.17.00.007

19

8-6gx35.88.35.0115 7796-70

24

M121,5 15803-76

27

8 65 0115 6402-70

31

14 3 23358-87

40

V1 NP4x750 A60A61

41

V1 NP4x1200 A60A61

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

56

320.00.00.000

B-B

37

36

31

32

37

36
39

.
Fig.
Fig.
Fig.

57

25
25
25
25

320.35.05.005
320.35.05.005-01

38

15 320.35.05.005 320.35.05.005-01
20 / Table 20 / Tableau 20 / Tabla 20

320.35.05.005
.
Fig.
Fig.
Fig.

25

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.35.05.010-01 ( . 31-51) -

320.35.39.000

320.35.05.004

320.35.05.008

320.35.05.009

320.35.05.011

10

320.35.05.012

12

320.35.05.013

14

6-6gx12.88.35.0115 7798-70

15

8-6gx30.88.35.0115 7796-70

16

8-6H.8.35.0115 5915-70

18

6 65 0115 6402-70

20

8 65 0115 6402-70

22

6x14-1,6 10362-76 L=1200

24

RO 15425

26

RO 15432

28

TORRO 12-20/9-C7W2

30

TKUV 20/5

31

320.35.05.100

SAFIM,

SAFIM,
NORMA,

NORMA,

32

320.35.05.110

36

14 3 23358-87

37

18 3 23358-87

38

1.05.00.002

39

1.05.00.007

40

1.09.02.009

44

10 3 23358-87

50

12-02 37.003.447-76

51

021255 MN AA/G

""

SAFIM,

320.35.05.010 ( . 31-51)Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

58

107
EL2
51
64
69
75
112
HL2

SR1

30
35

A EL9 SP4

320.10.37.000
Engine electrosystem 320.10.37.000
lectrosystme du moteur 320.10.37.000
Electrosistema del motor 320.10.37.000

4
SL1

116
HA2

SP1

24
39
95
HA3

G1

Y4
Y5

GB1 GB2

20
2 SP3 SK1 SL2 Y3 YF YR BV1

121

13

65
70
76

59

320.00.00.000

50
69
74

81
8004

B1

113
HL5 L4

31
36

82
502602

.
Fig.
Fig.
Fig.

26
26
26
26

320.37.00.000

5
119

51 64
64 69
69 75
75 110
51 EL3
69
80
75
93
EL9

16 320.37.00.000
21 / Table 21 / Tableau 21 / Tabla 21

320.37.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Electric system

Systme lectrique

Sistema elctrico

Description

Dsignation

Descripcin

-
Qty
Qt
Cant.

320.37.00.100

26 2

320.37.00.200

27

320.37.00.300

320.37.00.400

320.37.00.500

320.37.00.600

320.37.00.700

320.37.00.750

0-2

320.37.00.800

19

10

320.37.00.850

21

11

320.37.00.900

25

12

-27-2-12.00.02.750

-2

13

208.37.00.800

-2

20

320.37.00.001

21

320.37.00.002

22

320.37.00.003

23

320.37.00.005

31

-224.47.00.003

10

36

22-2.37-50.025-04

10

38

M8-6gx35.88.35.0115 7796-70

50

M6-6gx12.88.35.0115 7798-70

17

51

M6-6gx16.88.35.0115 7798-70

18

54

.4-6gx16.46.0115 17473-80

63

4-6.8.35.0115 5915-70

64

6-6.8.35.0115 5915-70

22

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

60

SP3

SK1 SL2

SR1 YR

SP4 EL8

Y3

HL1
EL1

10

66
71
77

SP1

115
HA1

HL3
85
S1
54
63
68
74

SL1

30
34

M1

HA3
B1
12
26

Y4
Y5

EL3
HA2

117
HL5
YF 3 BV1

EL2

HL2

38
65
70
76

EL9

11

HL4

30

23 21 22

32

HL3

S1

61

320.00.00.000

51
69
74

83
.
Fig.
Fig.
Fig.

27
27
27
27

320.37.00.000

20

21 / Continuation of table 21 / Suite du tableau 21 / Continuacin de la tabla 21

320.37.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

26
27

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Electric system

Systme lectrique

Sistema elctrico

Description

Dsignation

Descripcin

-
Qty
Qt
Cant.

Remark
Note
Observaciones

65

8-6.8.35.0115 5915-70

66

12-6.8.35.0115 5915-70

68

4 65 0115 6402-70

69

6 65 0115 6402-70

32

70

8 65 0115 6402-70

71

12 65 0115 6402-70

74

4.02.m3.0115 11371-78

75

6.02.m3.0115 11371-78

40

76

8.02.m3.0115 11371-78

77

12.02.m3.0115 11371-78

80

24-5 2023.1-88

81

103612 37.003.032-88

8004

82

502602 37.003.032-88

83

6 -88 563412015

GB1, GB2

85

1212.3737 07513211.006-97

S1

93

308- 0 37.003.187-80

EL8, EL9

95

-2 37422842.005-97

HA3 (24 V)

96

119-01 37.003.731-76

FU3 (6A)

107

08 7101010 600398030.004-2004

110

112.00.05 600124825.027-2002

112

3733.3712 05882559.010-95

113

7313.3716 600124825.026-2002

115

K91-2M-24V-H

116

K91-2M-24V-L

HA2

117

135-

HL5

119

SEL,3,223 (200x4,5)
2 14,5
03427727.005-98

150(0,3 )

121

EL1, EL2
EL3
HL1, HL2
HL3, HL4
HA1

320.00.00.000

62

14

.
Fig.
Fig.
Fig.

28
28

28

320.44.00.000-

28

1
35
. . . 29

-
21

28

17

23
31

9
5
63

320.00.00.000

3
37

2
33

32

17 320.44.00.000-
22 / Table 22 / Tableau 22 / Tabla 22

320.44.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

28
29

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Attachments

quipement de service

Equipamiento de trabajo

Description

Dsignation

Descripcin

-
Qty
Qt
Cant.

( . 35-36)

( . 33-34)

( . 37-38)

( . 39-45)

Boom
(Comprises pos. 35-36)
Lever
(Comprises pos. 33-34)
Link
(Comprises pos. 37-38)
Stop
(Comprises pos. 39-45)

Bras
(Comprend pos. 35-36)
Bascule
(Comprend pos. 33-34)
Tirant
(Comprend pos. 37-38)
Arrt
(Comprend pos. 39-45)

Flecha
(Entran las pos. 35-36)
Balancn
(Entran las pos. 33-34)
Traccin
(Entran las pos. 37-38)
Tope
(Entran las pos. 39-45)

320.44.40.000-

dapter

daptateur

daptador

-18.21.02.000

14

320.44.00.002

Finger

Doigt

Dedo

15

320.44.00.002-01

Finger

Doigt

Dedo

16

320.44.00.004-

Finger

Doigt

Dedo

17

320.44.00.005-

Finger

Doigt

Dedo

18

320.44.00.006

Ring

Bague

Anillo

20

525.14.00.009

Finger

Doigt

Dedo

21

525.14.00.013

22

22

-18.01.00.002

Cotter pin

Clavette fendue

Chaveta

23

-18.21.02.002

Axle

Axe

Eje

26

1.2-55x75-1
8752-79/ 38 05146-78

Collar

Manchette

Manguito

27

1.3.6.xp 19853-74

Grease fitting

Graisseur

Aceitera

28

2.3.45.6. 19853-74

Grease fitting

Graisseur

Aceitera

29

6-16d11x85.45.15 9650-80

11

Axle

Axe

Eje

30

425.019 397-79

11

Cotter pin

Clavette fendue

Chaveta

31

432.019 397-79

Cotter pin

Clavette fendue

Chaveta

32

454565 AS 050-056-5

14

Merkel Simrit

Wiper

Extracteur d'impurets

Scrape de barro

33

320.44.10.100

Lever

Bascule

Balancn

320.44.01.000-

320.44.10.000

320.44.20.000-

320.44.35.000

Remark
Note
Observaciones

. .

320.00.00.000

64

20
22

16

21

21

32

32
15
27

29
30

42
44
45

E
M

T-T
38

39

M-M

65

320.00.00.000

34
32

32

40
43

88 - 38 1051760-89

14

21

41

18
26

21

15
27

.
Fig.
Fig.
Fig.

29
29
29
29

320.44.00.000-

22 / Continuation of table 22 / Suite du tableau 22 / Continuacin de la tabla 22

320.44.00.000-
.
Fig.
Fig.
Fig.

28
29

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Attachments

quipement de service

Equipamiento de trabajo

Description

Dsignation

Descripcin

-
Qty
Qt
Cant.

34

320.44.01.001-

Bush

Moyeu

Casquillo

35

320.44.01.100-

Boom

Bras

Flecha

36

320.44.01.001-

Bush

Moyeu

Casquillo

37

320.44.20.100-

Link

Tirant

Traccin

38

320.44.01.001-

Bush

Moyeu

Casquillo

39

320.44.35.100

40

320.44.35.001

Bush

Moyeu

Casquillo

41

320.44.35.002

42

320.44.35.003

Bush

Moyeu

Casquillo

43

320.44.35.004

44

6-6gx20.88.35.0115 7798-70

Bolt

Boulon

Buln

45

6-6.8.35.0115 5915-70

Nut

crou

Tuerca

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

66

122

123

69
102

45
102
32
113

122

129

45
102
137
69
102
134

134
131
132

34
75
87
95

32
113
92
95
108

110

139

124

91
96

107
128 112

28
85
95
133

. . . 31, 32

67

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

30
30
30
30

320.46.00.000

18 320.46.00.000
23 / Table 23 / Tableau 23 / Tabla 23

320.46.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.46.00.100

320.46.13.000

(. . 33)

320.46.14.000

(. . 34)

320.46.15.000

(. . 35)

7
8
9

320.46.17.010
320.46.17.020
320.46.17.030

1
1
2

10

320.46.17.040

11

320.46.17.050

14

320.46.65.010-

15

320.46.65.020

25

320.46.00.001-

28

320.46.00.005

30

320.46.00.007-

31

320.46.00.009

32

320.46.00.012

34

-224.47.00.003

45

1.01.02.025

49

1.01.17.006

51

1.01.17.009

53

1.01.17.028

69

1.05.00.005

75

1.17.04.005

77

1.17.05.003
8-6gx55.88.35.0115
7796-70
10-6gx30.88.35.0115
7796-70

30
31 4
32

83
84

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

68

53
105

28
85
95

25

7
8
11
10

34
77
85
95

34
77

.
Fig.
Fig.
Fig.

69

320.00.00.000

31
31
31
31

320.46.00.000

15
84
95
99

14
85
95
99

23 / Continuation of table 23 / Suite du tableau 23 / Continuacin de la tabla 23

320.46.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

13

23

11

L=200

HydroControl,

112

10-6gx40.88.35.0115
7796-70
10-6gx45.88.35.0115
7796-70
12-6gx30.88.35.0115
7796-70
10-6H.05.35.0115
5916-70
M26
15803-76
8 65 0115
6402-70
10 65 0115
6402-70
12 65 0115
6402-70
027-032-30-2-2
9833-73/ 18829-73
039-045-36-2-2
9833-73/ 18829-73
10 3
23358-87
27 3
23358-87
G1/2 3
23358-87
G1 1/4 3
23358-87
48x62-1,47
10362-76
10-6gx70.56.0115
22034-76
HC-D4/3 IRO18(210)AG04 W001A
H118 F001B RPG04 05PA 05PB W012A
H118 F005B RPG04 02PA 01PB(250-A)
W009A H118 F001B RPG04 01PA(250)
01PB(150-A) TJAG04 ( 101005)
TORRO 50-70/9-7W2

NORMA,

113

TORRO 130-150/12-C7W2

116

620.01.010.51

NORMA,

Oleotec,

85

30 87
31
32 91
92
93
94
95
96
98
99
101
102
104
105
107
108
110

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

70

1
49
104
31
101
104
116

93

51
104

75
34

120

92
95
108
104
125
126

30

92
95

71

104
118
145
320.00.00.000

49
104

83
94
.
Fig.
Fig.
Fig.

32
32
32
32

320.46.00.000

23 / Continuation of table 23 / Suite du tableau 23 / Continuacin de la tabla 23

320.46.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

118

SPAV.13003

120

H128 ( 413000124)

SSK30 L=300

123

SSK30 L=1000

124

SSK30 L=1200

125

V1.1313.002

Hydrocontrol,

HANSA-FLEX,

HANSA-FLEX,

HANSA-FLEX,
,

126

SPAV.13002
1SN-16-13-1150-DKL90DKL90(M26x1,5)-180
BY 101379279.001-2008
1SN-20-10,5-550-DKL90DKL90(M30x2)-90
BY 101379279.001-2008
2SN-13-27,5-750-DKL-DKL90(M22x1,5)
BY 101379279.001-2008
2SN-13-27,5-850-DKL-DKL90
BY 101379279.001-2008
2SN-13-27,5-1300DKL-DKL45(M22x1,5)
BY 101379279.001-2008
2SN-13-27,5-1550DKL-DKL90(M22x1,5)
BY 101379279.001-2008
2SN-13-27,5-2100DKL-DKL90(M22x1,5)
BY 101379279.001-2008
2SN-16-25-2200DKL90-DKL90-180
BY 101379279.001-2008
V1.1313.003

30
31
32 122

128
129
131
132
133
134
137
139
145

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

72

12

17

19

A-A
16

20

15

18

13

10

21
73

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

33
33
33
33

320.46.13.000

11

18.1 320.46.13.000
24 / Table 24 / Tableau 24 / Tabla 24

320.46.13.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

33

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.46.13.100

320.46.13.001

320.46.13.002

320.46.13.003

320.46.13.004-

110.056.00.002

110.056.00.003

110.056.00.003

110.056.00.008

10

56x3.5NBR90

11

99x5.7NBR90

12

114x3.5NBR90

-
Dichtomatik
-
Dichtomatik
-
Dichtomatik

13

B75 13943-86

15

1.3.6. 19853-74

16

SIMRIT 86190 ASOB 056-064-4-7

17

SIMRIT 24130956 KB 110-105-9,6

18

SIMRIT 24131039 SB 056-061-9,6

19

SIMRIT 24213802
OMK-MR 110-89-7,7

Merkel Simrit
-

Merkel Simrit
-

Merkel Simrit

Merkel Simrit

20

SIMRIT 21368 NI300 56-66-10

21

50 05808863.001-99

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

74

15

12

17

19

6
13

21

A
18

16

9
.
Fig.
Fig.
Fig.

20

75

320.00.00.000

34
34
34
34

11

320.46.14.000

10

18.2 320.46.14.000
25 / Table 25 / Tableau 25 / Tabla 25

320.46.14.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

34

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.46.14.100-

320.46.13.001-01

320.46.13.002

320.46.13.003

320.46.13.004-

110.056.00.002

110.056.00.003

110.056.00.003

110.056.00.008

10

56x3.5NBR90

- Dichtomatik

11

99x5.7NBR90

- Dichtomatik

12

114x3.5NBR90

- Dichtomatik

13

B75 13943-86

15

1.3.6. 19853-74

16

SIMRIT 86190 ASOB 056-064-4-7

Merkel Simrit

17

SIMRIT 24130956 KB 110-105-9,6

18

SIMRIT 24131039 SB 056-061-9,6

19

SIMRIT 24213802
OMK-MR 110-89-7,7

-
Merkel Simrit
-
Merkel Simrit

Merkel Simrit

20

SIMRIT 21368 NI300 56-66-10

Merkel Simrit

21

50 05808863.001-99

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

76

18
25

45

8
21
24

29

19
25

21
24748 G100P3

7
1

30

39

4
30

38
42

77

36

320.00.00.000

28 33

11

12

.
Fig.
Fig.
Fig.

35
35
35
35

320.46.15.000

18
25

A-A

18.3 320.46.15.000
26 / Table 26 / Tableau 26 / Tabla 26

320.46.15.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

35

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.46.15.100

208.45.00.003

-18.26.01.004

-18.2.06.01.003

11

-27-1.16.01.00.003

12

-27-1.16.01.00.004

18

10-6gx20.88.35.0115 7796-70

12

19

10-6gx30.88.35.0115 7796-70

21

B.5-6gx12.46.0115 17473-80

18

24

5 65 0115 6402-70

18

25

10 65 0115 6402-70

16

28

30

030-035-30-2-2
9833-73/ 18829-73
032-040-46-2-2
9833-73/ 18829-73
150-160-58-2-2
9833-73/ 18829-73

33

22,225-100 3722-81

36

478 G100P3

38

-03 07513211.011-97

39

--311-24-01
100194961.059-2002


SOFIMA,
,
.

, .

42

1 1/4

45

KTS220FS1BBE86C

SOFIMA,

29

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

78


14
20

5
6

1
3
4

14
20

320.50.00.005
320.50.00.005-02 5718 013 (11MN 50)

10

12

24
9
31
33

15
21

320.50.00.005-04 320.50.00.005-05
80-6700160

8
19
25
320.50.00.005-01 320.50.00.005-03
923-6700200

23
320.00.00.000

23

24
35
39

37
23
18

29

79

16
17
21
22

.
Fig.
Fig.

36

Fig.

36

36
36

320.50.00.005
320.50.00.005-01
320.50.00.005-02
320.50.00.005-03
320.50.00.005-04
320.50.00.005-05

19 320.50.00.005, 320.50.00.005-01, 320.50.00.005-02, 320.50.00.005-03, 320.50.00.005-04 320.50.00.005-05


27 / Table 27 / Tableau 27 / Tabla 27

320.50.00.005
.
Fig.
Fig.
Fig.

36

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.


-01 -02 -03 -04 -05

Designation
Rfrence
Signo convencional

12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25

320.50.00.010
320.50.00.010-01
320.50.00.050
320.50.00.050-
320.50.00.050-01
320.50.00.050-01-
320.50.00.060
320.50.00.060-
320.50.00.060-01
320.50.00.060-01-
320.50.00.021
320.50.00.022
320.50.00.023
320.50.00.023-
320.50.00.025
12-6gx30.88.35.0115 7796-70
16-6gx40.88.35.0115 7796-70
16-6gx65.88.35.0115 7796-70
16-6H.8.35.0115 5915-70
16x1,5-6H.10.40.0115 5918-73
20x1,5-6H.10.40.0115 5918-73
12 65 0115 6402-70
16 65 0115 6402-70
.16.02.3.0115 11371-78
.20.02.3.0115 11371-78
4x36.019 397-79

1
1
1
1
1
4
4
4
4
12
8
8
8
4
12
16
16
4
4

1
1
1
1
1
4
4
4
12
8
8
8
4
12
16
16
8
4

1
1
1
1
1
4
4
4
4
12
8
8
8
4
12
16
16
4
4

1
1
1
1
1
4
4
4
12
8
8
8
4
12
16
16
8
4

1
1
1
1
1
4
4
8
8
8
4
16
16
4
4

1
1
1
1
1
4
4
8
8
8
4
16
16
4
4

29

923-6700200

31

5718 013 (11MN 50)

33

7 718 007

35

80-6700160

37
39

130-5001364-
80-6700163

4
4

4
4

1
3
4
5
6
8
9
10

Description

Dsignation

Descripcin

Freudenberg Megeulastik

Freudenberg Megeulastik

320.00.00.000

80

1
8
11
13

21
81

320.00.00.000

19

.
Fig.
Fig.
Fig.

37
37
37
37

320.65.00.000

7
15

20 320.65.00.000
28 / Table 28 / Tableau 28 / Tabla 28

320.65.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

37

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.65.00.004

320.65.00.025-

525.09.00.002

525.09.00.003

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

11

8 65 0115 6402-70

13

.8.02.3.0115 11371-78

15

2x12.019 397-79

19

413000110

21

SSK30

(L=2000)
HydroControl ,

(L=250)
HANSA-FLEX,

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

82

7
16

1
9
12
13

16
18

22

83

320.00.00.000

20

.
Fig.
Fig.
Fig.

38
38
38
38

320.65.40.000

21 320.65.40.000
29 / Table 29 / Tableau 29 / Tabla 29

320.65.40.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

38

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.65.00.004

320.65.00.025-

525.09.00.002

525.09.00.003

8-6gx20.88.35.0115 7796-70

12

8 65 0115 6402-70

13

.8.02.3.0115 11371-78

16

2x12.019 397-79

18

6-8d11x28.45.15. 9650-80

20

413000110

22

SSK30

HANSA-FLEX,
(L=2000)
HydroControl ,
(L=250)
HANSA-FLEX,

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

84

5
16
4
16

6
16
18

3
16
18

10

14

.
Fig.
Fig.
Fig.

85

320.00.00.000

18

39
39
39
39

320.83.00.000

22 320.83.00.000
30 / Table 30 / Tableau 30 / Tabla 30

320.83.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

1-14.00.009

39 3

1625-1,6 10362-76

(L=300)

1625-1,6 10362-76

(L=700)

1625-1,6 10362-76

(L=800)

1625-1,6 10362-76

(L=1500)

80-81.00.051

(. )

10

80-81.00.052-

(. )

14

29-81.01.010

/or

14

-11

16

2032/9-7-W1

TORRO

18

-180

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

86

16
37
57

41
58
63

8
3

30
33
56
61

10
41
58
63

40
58
63

77

56
32

65
69
60
69

-
41
58
63

320.00.00.000

41
58
63

87

76

37
57
62

-
40
58
63

67
71

45
49
54
60

.
Fig.
Fig.
Fig.

79

23
78

31
39
58
63

77

40
40
40
40

320.84.00.000

23 320.84.00.000
31 / Table 31 / Tableau 31 / Tabla 31

320.84.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

40
41

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.84.00.200-
320.84.02.000
320.84.01.010
320.84.04.010
320.84.05.000-
320.84.07.000
320.84.08.000
320.84.10.000
320.84.10.000-01
320.84.11.000-
320.84.12.000
320.84.13.000
320.84.15.000
320.84.15.000-01
320.84.16.000
320.84.17.000-
320.84.18.000-
320.84.19.000-
320.84.19.000-01-
333.28.00.201
320.84.00.032
320.84.00.033
320.84.00.001
320.84.00.002
320.84.00.003
320.84.00.004-
320.84.00.005-1
-18.13.00.006
7810.7.02.00.401
8-6gx16.88.35.0115 7796-70
8-6gx20.88.35.0115 7796-70
8-6gx30.88.35.0115 7796-70
10-6gx30.88.35.0115 7796-70

-
Qty
Qt
Cant.

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
4
4
4
8
12

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

88

26

11
41
58
63

25

38 42 19 14
48 58 21
58 63
63
35
56
35
56
61

17
37
57

13

-
28

-
37
47
57

29
50
55
83
34
56
61

89

320.00.00.000

20
22
18

4
34
56
80

46
51
55

27

46
51
55

.
Fig.
Fig.
Fig.

41
41
41

44 24
48
58
63

41

320.84.00.000

12
34
56
61

31 / Continuation of table 31 / Suite du tableau 31 / Continuacin de la tabla 31

320.84.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

38

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
76
77
78

12-6gx85.88.35.0115 7796-70
12-6gx20.88.35.0115 7796-70
12-6gx25.88.35.0115 7796-70
12-6gx30.88.35.0115 7796-70
14-6gx35.88.35.0115 7796-70
12-6gx110.88.35.0115 7796-70
5-6H.8.35.0115 5915-70
6-6H.8.35.0115 5915-70
10-6H.8.35.0115 5915-70
12-6H.8.35.0115 5915-70
.5-6gx20.46.0115 17473-80
.6-6gx16.46.0115 17473-80
.6-6gx30.46.0115 17473-80
5 65 0115 6402-70
6 65 0115 6402-70
8 65 0115 6402-70
10 65 0115 6402-70
12 65 0115 6402-70
14 65 0115 6402-70
.6.02.3.0115 11371-78
.8.02.3.0115 11371-78
.10.02.3.0115 11371-78
.12.02.3.0115 11371-78
.14.02.3.0115 11371-78
6-6d11x16.45.15. 9650-80
6-12d11x60.45.15. 9650-80
1,6x16.019 397-79
3,2x20.019 397-79
08/19-8-8-300-700-600 (21306)
5,0x12,0 DIN 7337
ZB-13

1
4
8
20
8
1
4
4
4
2
4
2
4
4
6
20
12
34
8
8
10
4
34
8
2
2
4
2
2
6
2

79

Z-11

80

535-5713062

STOMIL,
pias,
,
,

83

80-6105300-1

40 39
41 40

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

90

42

6
39

39

32
151
292

271
300
10

160
161
146

150
281
147

300

300
53
5 28
, , , . . 43-47

.
Fig.
Fig.
Fig.

91

143

42
42
42

320.50.00.010
320.50.00.010-01

42

320.00.00.000

24 320.50.00.010 320.50.00.010-01
32 / Table 32 / Tableau 32 / Tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

42 1
43
44 3
45
46
47 5
6
7

10
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
37
38
39
41
42

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

9.3401.500-02*
9.3401.500-04**
320.34.20.000

1
1
1

1
1
1

320.35.05.005

320.35.05.005-01

320.38.00.000
320.34.20.005-01
- 10-6gx25.88.35.0115 7796-70
- 10 65 0115 6402-70
- 1.01.02.024
- 22 3 23358-87
- 1132.200 BON
320.50.01.000
320.50.04.010
320.50.04.020
320.50.04.060
320.50.04.070
320.50.04.080
320.50.04.090
320.50.04.100
320.50.07.010
320.50.07.050
320.50.08.020
320.50.08.120
320.50.08.220
320.50.08.220-01
320.65.01.005* /or
320.65.41.005**
320.68.00.000 /or
10201.20.10.000 (-)
320.50.04.130
320.50.04.140
320.82.01.100-
320.82.01.200
320.82.01.250

1
1

1
1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*
**
-

-

- "Prva Petoletka",

(. . 48)
(. . 50)
(. . 52)
(. . 52)

(. . 54)

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

(. . 55)
(. . 56)
(. . 57)

4
4
2
2
1

4
4
2
2
1

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

92

271

141 152 26

90

91

92

67

71 78

51
77

156
95

33
48
6

30

271

300
144

148
27

283
230
231
93

94
79

76

96

89
57 68

70 97

300
34

81 84

82

65

64

85
58

79
76

189
208
219

179
209
220
68

189
208
219

190
208
213
270

74

190
208
213
270

199

178
209
220

179
209
220

179
209
220

71

189
208
219

.
Fig.
Fig.
Fig.

93

70

320.00.00.000

183
210
215

43
43
43
43

320.50.00.010
320.50.00.010-01

229
226

32 / Continuation of table 32 / Suite du tableau 32 / Continuacin de la tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

42
43
44
45
46
47

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

44
45
46
47
48
50
51
53
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
74
76
77
78
79
81
82
84
85
89
90
91
92
93
94

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.50.06.030
320.50.04.110
320.50.04.110-01
320.50.04.120
10.78.73.000-01
320.50.04.150
7810.7-9.02.00.350-01
320.50.00.011
320.50.04.001
320.50.04.002
320.50.04.003
320.50.04.003-01
320.50.04.005
320.50.04.005-01
320.50.04.006
320.50.04.006-01
320.50.04.023
320.50.04.007
320.50.04.029
320.50.04.027
320.50.04.028
320.50.04.031
320.50.04.052
320.50.05.001
320.50.05.002
320.50.05.003
320.50.05.004
320.50.05.011
320.50.05.012
320.50.05.021
320.50.05.022
320.50.05.051
320.50.05.052
320.50.05.053
320.50.05.054
320.50.05.055
320.50.05.056

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
6
4
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
6
4
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

()

()

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

94

247 41

306 293 101 113

293 99 307
123 99

101

124

37
35

269
261
1

293
112
38

17
19

189
208
219
197
208
219
3

258

66

180
209
214
178
209
220

100
154 305
183
210
221

158

290
279
227
228

178
209
214
178
209
214
6

195
278

.
Fig.
Fig.
Fig.

95

320.00.00.000

189
208
219
270

292
196
208
219

44
44
44
44

320.50.00.010
320.50.00.010-01

32 / Continuation of table 32 / Suite du tableau 32 / Continuacin de la tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

42
43
44
45
46
47

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

95
96
97
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
123
124
126
129
130
131
132
141
143
144
146
147
148

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.50.05.057
320.50.05.058
320.50.05.059
320.50.05.061
320.50.05.061-01
320.50.05.062
320.50.05.071
320.50.05.072
320.50.06.011-
320.50.06.012-
320.50.06.013
320.50.06.014
320.50.06.015
320.50.06.016
320.50.06.017
320.50.06.018
320.50.06.019
320.50.06.021
320.50.06.022
320.50.06.023
320.50.06.024
320.50.06.025
320.50.06.026
320.50.06.027-
320.50.06.028
320.50.06.029
320.50.06.031-
320.50.06.041
320.50.06.042
320.50.06.043-
320.50.06.044-
320.50.07.021
320.50.07.051
320.50.07.052
320.50.07.054
320.50.07.055
320.50.07.056

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

96

251

63
185
212
217
180
209
214

197
208
219

102

196
208
219

188
208
219
270
295

62
180
209
214

163

251
298

154
156

197
208
219

253
107

106

63

156

251

154

189
208
219

131

21

251
197
208
219

218
300

218
300
218
300

157

188
208
219
270

251

197
208
219

251

197
208
219

105
197
208
219

203

156

179
214
220

251

.
Fig.
Fig.
Fig.

97

253

251
44

156

197 178
208 209
219 220
25
188
208
219 253
270

298

63
184
211
216

62

108

196
208
219

320.00.00.000

197
208
219

130

45
45

132

45
45

129

320.50.00.010
320.50.00.010-01

251

178
209
220
24

197
208
219

32 / Continuation of table 32 / Suite du tableau 32 / Continuacin de la tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

42
43
44
45
46
47

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

150
151
152
154
155
156
157
158
160
161
163
178
179
180
183
184
185
188
189
190
191
195
196
197
199
200
201
203
207
208
209
210
211
212
213
214

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.50.08.321
320.50.08.421-
320.50.08.521-
22-2.37-50.002
22-2.37-50.002-01
22-2.37-50.002-02
22-2.37-50.002-03
22-2.37-50.002-04
7810.7-9.01.00.014-01.01
7810.7-9.01.00.015-01.01
7810.7-9.02.02.502-01
8-6g20.88.35.0115 7796-70
8-6g25.88.35.0115 7796-70
8-6g30.88.35.0115 7796-70
10-6g35.88.35.0115 7796-70
16-6g40.109.40.0115
7796-70
20-6g40.88.35.0115 7796-70
6-6gx16.88.35.0115 7798-70
6-6gx20.88.35.0115 7798-70
6-6gx40.88.35.0115 7798-70
6-6gx80.88.35.0115 7798-70
B.4-6g25.46.0115 17473-80
B.6-6g16.46.0115 17473-80
B.6-6g20.46.0115 17473-80
B.6-6g20.46.0115 17475-80
6-6H.8.35.0115 5915-70
8-6H.8.35.0115 5915-70
20 4751-73
4 65 0115 6402-70
6 65 0115 6402-70
8 65 0115 6402-70
10 65 0115 6402-70
16 65 0115 6402-70
20 65 0115 6402-70
C 6.02.3.0115 6958-78
C 8.02.3.0115 6958-78

1
1
1
10
2
9
1
3
1
1
1
21
17
8
8

1
1
1
10
2
9
1
3
1
1
1
21
17
8
8

()
()

3
69
51
10
2
4
4
77
2
2
4
3
2
137
45
8
4
3
15
16

3
69
51
10
2
4
4
77
2
2
4
3
2
137
45
8
4
3
15
16

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

98

121
120
197
208
219
23
116
300
189
208
219
45
197
208
219

188
208
219
270

126

251

188
208
219
270

251
46
118 117

256

253

47

218
300
190 189
208 208
219 219

195
207
218
251

251
191
200
208
213

258

197 197
208 208
219 219
189
208
219
197
208
251 219
197
208
219
197
208
219

253

253

218
300

218
300

46
46
46
46

320.50.00.010
320.50.00.010-01

59

265
110

218
300

60

276
273
274

223

242 286 242


265
251

22
179
201
209
220

189 263
208
219
263
253

178
209
214

300

.
Fig.
Fig.
Fig.
320.00.00.000

111

50

115

47
189
208
219

109

223

119

257

99

251

197
208
219

218
300
253

155

32 / Continuation of table 32 / Suite du tableau 32 / Continuacin de la tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

42
43
44
45
46
47

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

215
216
217
218
219
220
221
223
226
227
228
229
230
231

C 10.02.3.0115 6958-78
C 16.02.3.0115 6958-78
C 20.02.3.0115 6958-78
4.02.3.0115 11371-78
6.02.3.0115 11371-78
8.02.3.0115 11371-78
10.02.3.0115 11371-78
5.65.07.6 11648-75
3,232.019 397-79
225.019 397-79
6-8d11x65.45.15. 9650-80
6-12d11x40.45.15. 9650-80
16x25-1,6 10362-76 (L=450)
16x25-1,6 10362-76 (L=1500)

4
4
3
41
128
35
4
8
1
2
2
1
1
1

4
4
3
41
128
35
4
8
1
2
2
1
1
1

239

10 2114 31 00 00 (d60)

247

526-8104210

251
253
256
257
258

0301104009 (6)
7556
413 000 259
HF01 BH01
340 03 280 (d60)

63
39
1
1
5

63
39
1
1
5

()
L=250

L=250 (-)
()
L=1000

L=1000(-)
()
L=600

L=600 (-)
()
L=550

L=550 (-)
()
L=800

L=800 (-)
(. ,
)


(Hydro Control)
(Hydro Control)
()

258
261
263

340.08.160 (d60)

(Kalori)

0047.0064
20-32/9-C7W1

1
4

1
4

(Cobo)
TORRO

/ or

239
240

10 2114 31 00 00 (d60)

/ or

240
241

10 2114 31 00 00 (d60)

/ or

241
242

10 2114 31 00 00 (d60)

/ or

242
243

10 2114 31 00 00 (d60)

/ or

243

/ or

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

100

240

265

239

265

265 241

258

265

242
253

72

218
300

253

218

300

.
Fig.
Fig.
Fig.

101

320.00.00.000

286 265

47
47
47
47

320.50.00.010
320.50.00.010-01

242

32 / Continuation of table 32 / Suite du tableau 32 / Continuacin de la tabla 32

320.50.00.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

42
43
44
45
46
47

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

-01

Designation
Rfrence
Signo convencional

265
267
269
270
271
273

50x70/12-C7W2
3.0x10.0 Din 733
0032.0262
30.04.017
30.04.017-01
70-3912152

14
4
1
16
6
1

14
4
1
16
6
1

274

70-3912153

276
278
279

70-3912151
30.09.011
01.01.001

1
1
1

1
1
1

281

189 090 140 (60)

282

-13, 24

283

-04.000-03

25 1688 89 00 02 (d60) /or


320.50.04.201 /or
320.50.04.201A
21032 /or
11.7.6308010

2
2
2
1
1

2
2
2
1
1

292

6002.3730-01 (80)

293

-150 1
TSP 0325092
-95/2
POLY-90
WF-4219
WF-4232
-2-5x1,3 L=3500 500525429.0012001
-2-5x1,3 L=1350 500525429.0012001
-2-5x1,3 L=1250 500525429.0012001

6
1
1
2
65
5

6
1
1
2
65
5

TORRO
Pias
(Cobo)

()

()
()
()
()
( L=700,
L=660,
)

()


()
()
()
()
(DELPHI)
()
(
L=500, L=500,
)

(DELPHI)
( . )
(700390)

/or 2-10.243.161.002
283

286
290

295
298
300
301
305
306
307

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

102

-
3

103

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

48
48
48
48

320.50.08.020

24.1 320.50.08.020
33 / Table 33 / Tableau 33 / Tabla 33

320.50.08.020
.
Fig.
Fig.
Fig.

48

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.50.08.030

320.82.01.010 (. . 49)

320.50.08.021-

.37.08.048

(L= 4150 , )

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

104

-
12
17
21

14

13
20
29
31
28

27

9
18
20

23

3
10
16

24

22

.
Fig.
Fig.
Fig.

105

320.00.00.000

49
49
49
49

6/or26 25 30

320.82.01.010

24.1.1 320.82.01.010
34 / Table 34 / Tableau 34 / Tabla 34

320.82.01.010
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.82.01.011

320.82.01.012

49 3

320.50.06.035

()

320.82.01.016

8-6g16.88.35.0115 7796-70

10

8-6g30.88.35.0115 7796-70

12

B.6-6g16.46.0115 17473-80

13

B.6-6g20.46.0115 17473-80

14

B.8-6g20.46.0115 17473-80

16

8-6H.8.35.0115 5916-70

17

6 65 0115 6402-70

18

8 65 0115 6402-70

20

C.8.02.3.0115 6958-78

21

.6.02.3.0115 11371-78

22

80-6105050

()

23

2522-6105170

()

24

2522-6105300

()

25

2522-6105013

()

26

2522-6105014

()

27

2522-6105017

()

28

2522-6105018

()

29

2522-6105019

()

30

2522-6105022

()

31

2522-6105024

()

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

106

1
14

4
5
6
7

12

3
3

13

.
Fig.
Fig.
Fig.

107

320.00.00.000

50
50
50
50

320.50.08.120

24.2 320.50.08.120
35 / Table 35 / Tableau 35 / Tabla 35

320.50.08.120
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.50.08.130

50 2

320.82.01.020

(. . 51)

320.50.08.121-

8-6g35.88.35.0115 7796-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

8 65 0115 6402-70

.8.02.3.0115 11371-78

12

80-6708903

()

13

80-6708904

()

14

-29

(L=3300, Stomil Sanok)

/or

-716

14

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

108

320.50.00.010

14

12

2
4
6

11

.
Fig.
Fig.
Fig.

109

320.00.00.000

51
51
51
51

320.82.01.020

3
5
7

13

24.2.1 320.82.01.020
36 / Table 36 / Tableau 36 / Tabla 36

320.82.01.020
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.82.01.030

6-6gx20.88.35.0115 7798-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

6 65 0115 6402-70

8 65 0115 6402-70

.6.02.3.0115 11371-78

.8.02.3.0115 11371-78

5.65.07.6 11648-75

11

2522-6708160

()

12

2522-6708165

()

13

80-6708904

()

14

822-6708152

()

51 2

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

110

320.50.08.220 -
320.50.08.220-01 -

-
4
5
6
7

10

2
.
Fig.
Fig.
Fig.

111

320.00.00.000

52
52
52
52

320.50.08.220
320.50.08.220-01

11

24.3 320.50.08.220 320.50.08.220-01

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Description

Dsignation

Descripcin

320.50.08.220-01

.
Fig.
Fig.
Fig.

320.50.08.220
320.50.08.220-01

320.50.08.220

37 / Table 37 / Tableau 37 / Tabla 37

- / Qty / Qt / Cant.

320.50.08.130

320.82.01.040

(. . 53)

320.82.01.040-01

(. . 53)

320.50.08.221-

8-6g35.88.35.0115 7796-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

8 65 0115 6402-70

.8.02.3.0115 11371-78

80-6708903

10

80-6708904

11

-29

(L=2950, Stomil Sanok)

/or

B-716

(L=2950)

52

11

320.00.00.000

112

320.82.01.040 -
320.82.01.040-01 -
320.50.00.010

13

11

1
2
5
7

10
12

.
Fig.
Fig.
Fig.

113

320.00.00.000

53
53
53
53

320.82.01.040
320.82.01.040-01

3
5
7

24.3.1 320.82.01.040 320.82.01.040-01

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

Description

Dsignation

Descripcin

320.82.01.040-01

.
Fig.
Fig.
Fig.

320.82.01.040
320.82.01.040-01

320.82.01.040

38 / Table 38 / Tableau 38 / Tabla 38

- / Qty / Qt / Cant.

320.82.01.030

6-6gx20.88.35.0115 7798-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

8 65 0115 6402-70

.8.02.3.0115 11371-78

5.65.07.6 11648-75

2522-6708160

()

2522-6708160-01

()

11

2522-6708165

()

12

80-6708904

()

13

822-6708152

()

53 2

10

320.00.00.000

114

7
3
4
5

.
Fig.
Fig.
Fig.

115

320.00.00.000

54
54
54
54

320.68.00.000

24.4 320.68.00.000
39 / Table 39 / Tableau 39 / Tabla 39

320.68.00.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

320.68.00.001

54 2

320.68.00.002

8-6g25.88.35.0115 7796-70

8 65 0115 6402-70

C 8.02.3.0115 6958-78

80-6800010-01

(. )

ALR 95.950-085A

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

24.5 320.82.01.100-
40 / Table 40 / Tableau 40 / Tabla 40

320.82.01.100-
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.82.01.110-

8-6gx30.88.35.0115 7796-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

8 65 0115 6402-70

.8.02.3.0115 11371-78

.458201.050-01
03973269.008-98

55 3

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

116

3
4
5
6

3
5
7

10

10
9
1 11
12
13
14

9
2
4
6
8

3
4
5

8
.
Fig.
Fig.
Fig.

117

55
55
55

320.82.01.100-

55

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

56
56
56
56

320.82.01.200
.
Fig.
Fig.
Fig.

57
57
57
57

320.82.01.250

24.6 320.82.01.200
41 / Table 41 / Tableau 41 / Tabla 41

320.82.01.200
.
Fig.
Fig.
Fig.

56

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional


-
Qty
Qt
Cant.

320.82.01.210

8-6g25.88.35.0115 7796-70

6-6gx20.88.35.0115 7798-70

8-6H.8.35.0115 5915-70

6 65 0115 6402-70

8 65 0115 6402-70

C 8.02.3.0115 6958-78

C 8.02.3.0115 6958-78

80-8201035

()

10

30.04.071

()

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

24.7 320.82.01.250
42 / Table 42 / Tableau 42 / Tabla 42

320.82.01.250
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

4
5

320.82.01.260
6-6gx20.88.35.0115 7798-70
6 65 0115 6402-70
.6.02.3.0115 11371-78

1
3
3
3

-2-24-0 07526946.049-94

9
10
11
12
13
14

320.82.01.120
320.82.01.270
8-6g45.88.35.0115 7796-70
8-6H.8.35.0115 5915-70
8 65 0115 6402-70
.6.02.3.0115 11371-78

2
1
1
1
1
2

57 3

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

( . 9-14)

()
(
)

320.00.00.000

118

119

320.00.00.000

12

.
Fig.
Fig.
Fig.

Pronar

58
58
58
58

320.45.62.000

25 320.45.62.000 Pronar
43 / Table 43 / Tableau 43 / Tabla 43

320.45.62.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

58

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

1
3
5
12

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.45.62.100
320.45.62.300
320.45.82.500
Pronar PUV 2800

Pronar
-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1
1

Description

Dsignation

60

1
3
5
11

Designation
Rfrence
Signo convencional

320.45.82.100
320.45.82.300
320.45.82.500
Tuchel Profi 200-HS-600

44 / Table 44 / Tableau 44 / Tabla 44


Tuchel

320.45.82.000
.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Remark
Note
Observaciones

26 320.45.82.000 Tuchel

.
Fig.
Fig.
Fig.

Descripcin

-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1
1

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

27 352.45.62.000 Arctic Machine


45 / Table 45 / Tableau 45 / Tabla 45


Arctic Machine

352.45.62.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

62 5

12

Designation
Rfrence
Signo convencional

352.45.62.300
333.45.62.510
AM 3000

-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

28 352.45.81.000 Arctic Machine


46 / Table 46 / Tableau 46 / Tabla 46


Arctic Machine

352.45.81.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

63 5

12

Designation
Rfrence
Signo convencional

352.45.81.300 (. . 59)
352.45.81.500
AM Maxi Hamster

-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

320.00.00.000

120

.
Fig.
Fig.
Fig.

121

320.00.00.000

59
59
59
59

352.45.81.300

28.1 352C.45.81.300
47 / Table 47 / Tableau 47 / Tabla 47

352C.45.81.300
.
Fig.
Fig.
Fig.

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

352.45.81.310

7810.7-9.02.43.600-01

352.45.81.301

352.45.81.302

22-2.37-50.002-02

10

6-6gx12.88.35.0115 7798-70

11

.5-6gx35.46.0115 17473-80

13

6 65 0115 6402-70

15

.6.02.3.0115 11371-78

20

3037-02 07526946.101-95

25

SEL.3.223 200x4,5 ()

15

59 2

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

122

1
11

123

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

Tuchel

60
60
60
60

320.45.82.000

29 320.45.83.000 Holms
48 / Table 48 / Tableau 48 / Tabla 48Holms

320.45.83.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

61

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

1
2
4
6
9

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1
1
4

16

12
14
16

320.45.83.100
320.45.83.100-01
320.45.83.300
320.45.83.500
320.45.83.002
12x1,25-6gx120.88.35.0115
7796-70
12x1,25-6H.8.35.0115 5915-70
12 65 0115 6402-70
.12.02.3.0115 11371-78

16
16
32

20

HOLMS SL-2.5

10

Description

Dsignation

Descripcin

Remark
Note
Observaciones

30 352C.45.82.000 Holms
49 / Table 49 / Tableau 49 / Tabla 49Holms

352C.45.82.000
.
Fig.
Fig.
Fig.

64

.
Ref. No
N Ref.
N Pos.

1
2
4
6
7

Designation
Rfrence
Signo convencional

-
Qty
Qt
Cant.

1
1
1
1
4

16

12
14
16

352.45.82.100
352.45.82.100-01
352.45.82.300
352.45.82.500
320.45.83.002
12x1,25-6gx120.88.35.0115
7796-70
12x1,25-6H.8.35.0115 5915-70
12 65 0115 6402-70
.12.02.3.0115 11371-78

16
16
32

20

HOLMS 300-2.5

10

Description

Dsignation

Descripcin

320.00.00.000

Remark
Note
Observaciones

124

20

10
12
14
16

125

320.00.00.000

.
Fig.
Fig.
Fig.

Holms

61
61
61
61

320.45.83.000

12

.
Fig.
Fig.
Fig.

Arctic Machine

62
62
62

352.45.62.000

62

320.00.00.000

126

12

.
Fig.
Fig.
Fig.

127

320.00.00.000

Arctic Machine

63
63
63
63

352.45.81.000

20

10
12
14
16

.
Fig.
Fig.
Fig.

64

Holms

64
64

352C.45.82.000

64

320.00.00.000

128


CATALOG OF PARTS AND UNITS
CATALOGUE DE SOUS-ENSEMBLES
CATALOGO DE UNIDADES DE ENSAMBLAJE Y DETALLES. , ,
, . , .


Amkodor JSC has been continually improving its loaders and reserves the right to make any changes in design, specification and quotes without prior notification
of customers. Certain designations, names and pictures in this Catalog may differ from those of your loader. For more detail, refer to your Dealer or Technical Newsletters
published by Amkodor JSC and distributed between customers on a regular basis.

LAmkodor SA tend amliorer constamment ses produits et se rserve le droit dapporter des modifications de configuration, de spcification et de prix sans
pravis des utilisateurs. Le prsent catalogue peut contenir des rfrences, des dsignations et des figures diffrentes de votre chargeuse. Veuillez vous adresser votre
concessionnaire pour plus de dtails ou vous abonner aux bulletins dinformation de lAmkodor SA.


La mkodor S.A. lleva a cabo permanentemente trabajos de perfeccionamiento de las mquinas que fabrica y se reserva el derecho de realizar cambios en las
construcciones y partes componentes de las mismas, sin la previa notificacin a sus clientes. Algunas de las descripciones e ilustraciones que se muestran en el presente
catlogo pueden no coincidir con la mquina adquirida por usted. Para la obtencin de informacin detallada puede dirijirse al concesionario y utilizar adems los boletines
informativos que publica la Amkodor S.A. y que envia permanentemente a sus clientes.


, 2011

.
.

Amkodor JSC, 2011

All rights reserved. No part of this book may be copied or reproduced without prior written permission of Amkodor JSC.

Amkodor SA, 2011

Tous droits rservs. Il est interdit de reproduire ou de copier entirement ou partiellement cet ouvrage sans la permission crite
de lAmkodor SA.

mkodor S.A. 2011

Todos los derechos reservados. Se prohibe reproducir o copiar total o parcialmente este libro, sin la autorizacin por escrito
de mkodor S.A.

Joint-Stock Company AMKODOR


8 P.Brovki Str., Minsk, 220013, Repablik of Belarus . ., 8, 220013, . ,
Tel.: (+375 17) 280 87 01, Fax: (+375 17) 284 91 56 .: (+375 17) 280 87 01, : (+375 17) 284 91 56

www.amkodor.by