You are on page 1of 4

KERTAS KERJA PERMOHONAN MENGADAKAN

PROGRAM My Very 1st Green Style Toilet...at SJKC Pu Sze


FAKULTI PENDIDIKAN, UTM
Tarikh : 27 OKTORBER 2015

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

DISAHKAN OLEH

Yek Yew Ing

Dr. Hj. Zainudin

Prof. Dr.
Baharuddin Aris

Tandatangan

Nama

Hassan

Program My Very 1st Green

Penasihat
Program merangkap
Pensyarah Program,
Fakulti Pendidikan,

Style Toilet...at SJKC Pu Sze.

UTM.

Ketua Kumpulan
Perancang dan Pelaksana
Jawatan

Dekan
Fakulti Pendidikan,
UTM.

Tarikh
1.0
1.1

Tujuan
Kelulusan
Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan

Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) bagi mengadakan Program My Very
1st Green Style Toilet...at SJKC Pu Sze di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pu Sze, yang
berlokasi di Skudai, Johor Bahru, serta memohon cenderamata berbentuk sijil penyertaan kepada
sekolah dan mereka yang terlibat, bagi melaksanakan program ini.
2.0
2.1

Latar Belakang
Pendahuluan
1

Sebuah sekolah hijau (green school) adalah persekitaran yang sihat kondusif untuk
belajar sambil menjimatkan tenaga, sumber dan wang.
Dengan menggalakkan reka bentuk dan pembinaan sekolah hijau, dengan penghijauan
operasi dan penyelenggaraan sekolah sedia ada, dan dengan menggabungkan kemampanan
merentasi kurikulum dan ke dalam masyarakat, ia sebenarnya boleh membawa kesan yang besar
ke atas kesihatan pelajar dan pembelajaran, kos operasi sekolah dan alam sekitar.
Sekolah hijau akan menyediakan pelajar untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif
serta yakin memperjuangkan kelestarian dunia dan persekitarannya. Ia memberi inspirasi kepada
mereka untuk mengetahui lebih lanjut, melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang sesuai
dan relevan, dan memupuk semangat mereka untuk mempengaruhi perubahan dalam cara yang
paling optimum untuk menguruskan planet ini.
3.0
3.1

Butiran Program
Tajuk
Program My Very 1st Green Style Toilet...at SJKC Pu Sze, Fakulti Pendidikan, UTM.

3.2

Tujuan Program

a) Memberikan kesedaran kepada warga sekolah tentang kepentingan mengekalkan corak

hidup yang mesra alam sekitar.


b) Membangunkan potensi individu di kalangan warga sekolah sebagai penggerak pencinta
alam.
c) Sebagai tanda permulaan mempraktikkan amalan-amalan green style toilet yang mesra
alam dalam membantu sekolah untuk menuju ke arah green school yang berjangka
panjang di Zon Skudai, Johor Bahru.
3.3

Matlamat Program
Melalui program ini, diharapkan dapat menyemaikan kesedaran cintakan alam sekitar di

kalangan warga sekolah yang menggunakan green style toilet di SJKC Pu Sze. Matlamat
sedemikan akan dapat dibentuk dengan melalui beberapa pembaharuan yang dilakukan pada
tandas-tandas sekolah, serta memperkenalkan konsep green school kepada murid-murid sekolah,
yang masing-masing melibatkan aktiviti-aktiviti literasi dan praktikal.
3.4

Faedah Program kepada Fakulti dan UTM


Secara khususnya, program ini dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi dari Fakulti

Pendidikan melaksanakan program-program yang berunsurkan pendidikan mengikut aspirasi


universiti dan masyarakat yang berbentuk khidmat komuniti masyarakat. Secara implisitnya,
2

program ini akan dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi dari Fakulti Pendidikan dalam
usaha untuk merancang dan melaksanakan program-program berunsurkan pendidikan yang
berintegrasi dengan perkhidmatan komuniti, memupuk sikap tanggungjawab sosial dan
menggalakkan penglibatan sepanjang hayat dalam khidmat masyarakat.
3.5

Penyertaan
Semua perancang dan pelaksana bagi My Very 1st Green Style Toilet...at SJKC Pu Sze.

3.6

Tempoh pelaksanaan
Program ini akan berlangsung di SJKC Pu Sze bermula dari 01-10-2015 sehingga 22-112015.

3.7

Tentatif Program
Tarikh

Masa

01-10-2015

Cadangan Aktiviti

sehingga

(Isnin)

pada

tandas-tandas

sekolah ke arah yang lebih bercorak


mesra alam.

15-11-2015

16-11-2015

Pembaharuan

0800-

0830

Pemberian ceramah Green School


@ Pu Sze 2015 kepada murid
Tahun 6.

16-11-2015
(Isnin)

08301000

Pertandingan penghasilan kolaj


yang berunsurkan mesra alam secara
berkumpulan oleh murid Tahun 6.

3.8

Organisasi pelaksana
Penasihat: Dr. Hj Zainudin bin Hassan
Barisan Kumpulan Perancang dan Pelaksana: Yek Yew Ing (MPP 141153)
Bharuddin bin Sulong (MP 131314)
Hamizah binti Adnam (MPP 141245)
Putriamirahizzatul Iman binti Mohamed
Zuhaini (MPP 141255)
3

3.9

Perbelanjaan

Anggaran Perbelanjaan
Perkara
Cetakan
Kos Bahan

Kuantiti
Ikut keperluan
Ikut keperluan

Jumlah
RM 20.00
RM 300.00

Catatan
Tanggungan
Sendiri Ahli
Kumpulan

Hadiah

Ikut keperluan

RM 30.00

Lain-lain

RM 50.00
JUMLAH

4.0

RM 400.00

RM 400.00

KEPUTUSAN FAKULTI
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______
Nama Penyedia: Yek Yew Ing
(Ketua Kumpulan Program My Very 1st Green Style Toilet...at SJKC Pu Sze)
Tarikh: 27 Oktober 2015