Centrul de Urbanism

Preturii Sectorului Botanica,
Pretor interimar OLEG RAȚOI
Arhitectului șef al sectorului Botanica
dl. Igor Vrabie
Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare,
dl. Sergiu Borozan
SOLICITARE
În conformitate cu Dispoziția Viceprimarului municipiului Chișinău, Dl. Nistor Grozavu,
nr.1445-d din 14 decembrie 2016, pretura sectorului Botanica a anunțat desfășurarea
discuțiilor publice cu privire la proiectul „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea
terenului cu nr. cadastral 0100101265 din str. Trandafirilor, 6" în data de 5 ianuarie 2017, ora
10.00, în incinta Preturii sectorului Botanica.
Centrul de Urbanism, Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Laboratorul de Arhitectură
MIEZ și Rețeaua Civică Urbană aduc următoarele obiecții proiectului propus spre dezbatere:
1. Beneficiar al elaborării documentatiei de urbanism PUZ, poate fi doar APL (NCM B.01.02-2005
Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului), acest principiu este vital pentru a proteja
interesele cetatenilor fata de intentiile ale unui grup îngust. Proiectul propus spre discu ție
publică are drept beneficiar o entitate comercială – SA Restaurant ”Doina”.
2. Nu a fost prezentata Decizia APL pentru elaborarea prezentei documentații.
3. Nu a fost întocmita, sau nu a fost prezentată pentru audieri publice, Tema-program, avizată și
coordonată în modul stabilit (Beneficiar, Proiectant, Arhitect sef, URBAN Proiect)
4. Planul urbanistic zonal se întocmeşte pentru soluţionarea unei probleme sau a unui grup de
probleme specifice zonei analizate în baza temei-program. In cazul dat nu este descrisa
problematica zonei (daca exista). Problema majora pentru zona parcului o constituie, insasi
constructiile aparute punctiform, parazitar, fara o argumentare coerenta.
5. PUZ se elaboreaza intr-o singura faza (studii de fundamentare, conceptia proiectului si proiectul
se prezinta concomitent). Deci la faza prezentarii pentru audieri publice trebuie prezentate
avizele organelor de resort ce au stat la baza elaborarii acestor documentatii. Aceste documente
nu au fost prezentate.
6. Nu este prezent Memoriul General.
7. Nu este prezentat regulamentul aferent PUZ.
8. Nu este respectata lista si componenta pieselor desenetate.
9. PUZ nu se elaboreaza in volum redus.
10. Planul urbanistic zonal se întocmeşte pentru o parte din teritoriul unei localităţi sau pentru un
teritoriu predestinat funcţionării şi dezvoltării localităţii, si nu pentru un teren anume, de
dimensiuni mici, ce face parte din trupul parcului Valea Trandafirilor, zona functionala deja clar
definita si formata. (LEGE Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării
teritoriului). Accesul rutier spre teren se face prin terenul parcului (exista o servitute
inregistrata?), deci terenul in cauza nu poate fi analizat independent de zona parcului.

1

Centrul de Urbanism
11. PUZ nu vine cu reglementari pentru zona propusa pentru studiu (7.5ha), ci doar pentru terenul
privat (proprietate a Restaurant Doina SA). Deci se intervine punctiform, fara o imagine de
ansamblu.
12. Prin prezentul PUZ se incearca argumentarea necesitatii schimbarii codului urbanistic din C6
(zona comercială de recreere, cu funcţiuni de recreere, tip parcuri de distracţii, CUT max=0.5), in
C5 (zona comercială centrală, cuprinde funcţiuni de vânzare cu amănuntul, de birouri, de
recreere, de servicii şi de producţie nepoluantă la scară mică. Nu sunt permise funcţiuni care
solicită cantităţi mari de transportat şi de depozitat, CUT max=5). Decalajul intre C6 si C5 la
nivel de CUT (coeficient utilizare teren) este de 10 ori. Prezentul PUZ propune un complex de
cladiri cu regim de inaltime de P+24E (Complexul “Portile Orasului”, are P+25E), cu un CUT de
4.83. PUZ-ul vine sa amplifice decalajul volumetric, deja prezent in parcul Valea Trandafirilor.
(sursa REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU).
13. Schita Complexului de cladiri indica o inaltime maxima de 54m (sunt indicate date eronate in
fatadele prezentate). In realitate, regimul P+24E+2ET presupune o inaltime de aproximativ 88m.
Imaginile 3D deasemenea prezinta anumite erori de proportii.
14. Schimbarile propuse vin sa fragmenteze reglementarile existente, si nu contribuie la crearea unei
ambiante coerente si argumentate din punct de vedere volumetric si estetic.
15. Din punct de vedere ecologic, o asemenea construcție afectează în mod negativ ecosistemul
parcului. Chiar dacă declarată ecologică, construția va genera un flux abundent de mașini,
zgomot, deșeuri care vor avea un impact negativ asupra parcului care este zilnic frecventat de
sute de persoane.
16. Din punct de vedere socio-cultural, aceasta este o zonă importantă de recreiere pentru orășeni
care doresc sa nu fie afectată de noi construcții. Pentru dezvoltarea durabilă a unui oraș este
crucială păstrarea tradițiilor și istoriei locale pentru formarea identității orașului. Restaurantul
„Doina” are o istorie pe care orășenii doresc să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare.
17. Procedura legala de organizare a consultatiilor publice nu a fost urmarita. Datele despre proiect
nu au fost publicate in coformitate cu timpul stabilit. Întregul PUZ al proiectului a fost amplasat
pe pagina oficială a preturii abia pe 29 decembrie, adică cu doar 5-6 zile înainte de desfășurarea
discuțiilor publice (conform art. 13 al HG 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional informația urmează a fi prezentată
cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării consultației publice).
Avînd în vedere lucrurile expuse mai sus, Centrul de Urbanism, Asociația Tinerilor Artiști
Oberliht, Laboratorul de Arhitectură MIEZ, Rețeaua Civică Urbană solicită includerea acestei
liste de comentarii în procesul-verbal al discuției publice.
De asemenea, solicităm răspuns de la inițiatorii consultațiilor publice la obiecțiile și comentariile
noastre în termenii prevăzuți de lege.
05 ianuarie 2017
Adresa pentru corespondență:
MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134
CP. 225

2

Centrul de Urbanism
Vitalie Sprînceană

3