You are on page 1of 1

16.

Pojam antiumetnosti
Antiumetnost su avangardni, neoavangardni I postavangardni pristupi umetnosti
koji je u istorijskom I egzistencijalnom smislu interpretiraju kao disciplinu koja je u
svomrazvoju dosla do kraja, kao I pristupi koji spajajuci umetnost, zivot, politiku,
seksualnost,svakodnevno ponasanje, negiraju I odbacuju tradicionalne I
uobicajene oblike umetnickograda.Zamisao antiumetnosti je zaceta u
ekspresionizmu I futurizmu, a kao termin seformulise u dadi, 1917.godine.
Smatra se da je termin uveo Marsej Disan. Za njega jesmisao antiumetnosti
paradoksalno bila I jezicka igra, zatim zahtev za oslobadjanjem odestetskog, kao I
uvodjenje intelektualnog u umetnost.
Dada
je nazivana antiumetnoscu jer su umetnici verovali da svojim cinom
razbijajuokvire, kanone I vrednosti moderne umetnosti I kulture, kao I da se
njihova delatnost odvijavan okvira umetnosti u prostoru kulturne, politicke,
moralne I egzistencijalne provokacije.
Ruski konstruktivizam
, kao revolucionarna umetnost, predstavlja iskorak izciste umetnosti u
industrijsko oblikovanje I preuredjenje zivotne sredine, tako da je i
tu prisutna tendencija negacije smisla, funkcija I epohalne utemeljenosti
umetnosti.Termin antiumetnost se takodje primenjuje I na pokrete posle Drugog
svetskog rata
neodadu, fluksus, hepening, procesualnu I konceptualnu umetnost
. Neodada, fluksus, hepening I procesualna umetnost negiraju autonomiju svetau
metnosti, one
uvode u umetnost situacije konkretnog zivota I koriste ih kao materialumetnickog
rada cime prelaze iz esteskog cinjenja u politicku
akciju.Konceptualna umetnost se moze smatrati oblikom antiumetnosti zato sto o
na uteorijskom smislu dovodi tradicionalnu umetnost pod sumnju. U kontekst stva
ranjaumetnosti se uvodi teorijski I filozofski diskurs I to se prikazuje kao istorijski
obrt izumetnosti u filozofiju, sto dovrsava istoriju umetnosti.Postoji I
paradoksalnost pojma antiumetnosti, koji je izrazio karlo argan
istoricar umetnosti, povodom delovanja pjera manconija, rekavsi da danas svako
moze stvaratiumetnost, ali da samo pravi umetnik moze da radi antiumetnost I
neumetnost.