You are on page 1of 1

Ouderbrief 5.

Houd een mediadagboek bij!

Beste ouders en/of verzorgers,

Zoals u weet neemt uw kind deel aan de lessen voor het Nationaal Media Paspoort. Tijdens de afgelopen les
hebben we het gehad over het thema Houd de klok in de gaten. De leerlingen hebben bedacht waarom het
voor hen belangrijk is om te letten op het eigen mediagebruik. Daarnaast hebben zij een eigen doel
geformuleerd; deze helpt hen er op te letten niet te lang met media bezig te zijn.
Uw kind is gevraagd om Thuisopdracht 5.4 in te vullen. Hierop vindt u een lijst met media-gerelateerde
activiteiten. Daarnaast is ruimte om in te vullen hoeveel tijd deze activiteiten in beslag nemen. Het zou fijn zijn
als u, met uw kind, het actieboekje goed leest en gedurende 1 week samen de antwoorden noteert. U kunt een
horloge, stopwatch of klok gebruiken om de tijd bij te houden.

Wilt u met uw kind Thuisopdracht 5.4 invullen en aan uw kind meegeven naar school?

Bedankt alvast!

Met hartelijke groet,

De leerkracht van groep 5.