You are on page 1of 3

#c

&

Tollite Hostias
C. Sant-Sans

Maestoso q = 84

Soprano

Tol - li - te
f

#
& c

Alto

Bass

S.

Pno

Do - mi - num in

a - tri - o

Do - mi - num in

a - tri - o

hos - ti - as,

J
j

Maestoso q = 84

? #c

#
-

?#

a - do - ra - te

Tol - li - te

San-cto e

B.

Do - mi - num in

#
&
&

a - do - ra - te

et

San-cto e

T.

hos - ti - as,

San-cto e

A.

Tol - li - te
f

#
&
7

a - do - ra - te

et

? #c

et

hos - ti - as,

#c
&

Piano

Tol - li - te
f

#
& c

Tenor

hos - ti - as,

San-cto e

jus.

jus.

jus.

jus.

#
&
?#

J
J

et

a - do - ra - te

Lae - ten - tur


p

Lae - ten - tur


p

coe - li, et

coe - li, et

Lae - ten - tur


p

coe - li, et

Lae - ten - tur

coe - li, et

Do - mi - num in

a - tri - o

j
j

J

J
a - tri - o


J
J
j
J
j

ex - ul - tet

ex - ul - tet

ex - ul - tet

ex - ul - tet

ter - ra

ter - ra

ter - ra

ter - ra

Tollite Hostias

1.
2.
# j j

J J

&
J J
13

S.

j j
j
j
&

J J
#

A.

fa - ci - e Do-mi - ni, quo-ni-am ve - nit. Al - le - lu - ia.

quo-ni - am ve

B.

Pno

quo-ni - am ve

?#

nit. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.


&


? #

#
w
&
#

ia. Al - le - lu - ia

ia.

1.

2.

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

#
& w

T.

Pno

&

A.

B.

Al - le - lu -

19

S.

ia.

nit. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu -

fa - ci - e Do-mi - ni, quo-ni-am ve - nit. Al - le - lu - ia.

#
&

T.

ia.

?#

Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu -

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu -


#
& w?# w

#
&
25

S.

Tollite Hostias

3
ff

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

A.

#

&

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

T.

#
#
&

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

B.

Pno

? # ## #

&

#
? # #

#
&

B.

Pno

ter - ra

#
&

#
&

ex - ul - tet

T.

ex - ul - tet

A.

ter - ra

Lae - ten - tur


ff

coe -

Lae - ten - tur


ff

coe -

Lae - ten - tur


ff

coe -

Lae - ten - tur

coe -


ff


li,

li,

et

li,

et

fa - ci - e Do-mi - ni, quo-ni-am ve - nit. Al - le - lu - ia.

fa - ci - e Do-mi - ni, quo-ni-am ve - nit. Al - le - lu - ia.

j j

j j J J w

ter - ra

quo-ni - am ve

nit. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

ex

ter - ra

quo-ni - am ve

nit. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

#
&

ul - tet

?#

et

li,

j j J J J J w

et

ex - ul - tet

?#

ia. Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

30

S.


w
w
w
w

w
w