You are on page 1of 3

Santiago Trillana Academy

San Sebastian, Hagonoy, Bulacan


Unang Markahang Pagsusulit sa Wika at Panitikan ng Filipino 10
PANGALAN:
BAITANG/PANGKAT:
GURO:
Sir Rodge R. Ramos Jr.
Bilang ng kopya: 17 piraso

MARKA:
PETSA:
Pang-unang araw

Panuto. Basahin na may pag-unawa ang bawat katanungan. Isulat ang titik sa patlang bago ang bilang.
Test I. Panitikan
A. Ang Parabula ng Sampung Dalaga
1. Hango saan ang kuwentong ito?
a. Mateo
b. John
c. Paul
d. Genesis
2. Anong uri ito ng panitikan?
a. pabula
b. parabula
c. maikling kuwento
d. alamat
3. Ano ang ipinagdiriwang na pinaghandaan ng mga dalaga?
a. binyag
b. kumpil
c. kaarawan
d. kasalan
4. Saan nangyari ang kuwentong ito?
a. Roma
b. Greece
c. Israel
d. Spain
5. Ano ang ginagawa ng lalaki bago mangyari ang kasalang magaganap?
a. pagpapakain sa mga tao
c. may ritwal na dasal
b. pagpapatay ng manok
d. pagkakasundo ng ama sa dalagang ikakasal
6. Anong panahon karaniwang ginaganap ang kasalan?
a. umaga
b. tanghali
c. hapon
d. gabi
7. Ano ang dala-dala ng sampung dalaga habang hinihintay ang ikakasal?
a. ilawan
b. bulaklak
c. bigas
d. pera
8. Ilan sa sampung dalaga ang nasabing matatalino?
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
9. Ilan naman sa mga ito ay hangal?
a. 10
b. 9
c. 6
d. 5
10. Bakit nasabing hangal ang ibang dalaga?
a. dahil wala silang alam sa ginagawa nila
b. dahil hindi sila naging handa sa mangyayari
c. dahil silay nagugutom at walang makain
d. dahil hindi sila nakapag-aral
11. Ano ang nangyari sa mga hangal na dalaga?
a. hindi sila pinapasok
c. binigyan ng makakain
b. silay pinag-aral
d. pinaglinis ng bahay
12. Paano nakapasok sa kaharian ang mga matatalinong dalaga?
a. dahil mas maganda sila
c. may sobrang langis na dala at naging handa
b. dahil mas marami silang nalalaman
d. sinuhulan ang mga nakabantay
13. Ano ang naramdaman ng mga hangal na dalaga?
a. nagutom
b. nalungkot
c. sumaya
d. nagalit
14. Anong aklat mula ang kuwentong ito?
a. Pluma 10
b. Bibliya
c. Encylopedia
d. Aklat ng Filipino
15. Ano ang mensahe ng kuwentong ito?
a. dapat maging matiyaga
c. maging handa sa anumang mangyari
b. dapat maging matalino sa pagmamahal d. matutong makinig sa pangaral
B. Ang Apat na Buwan ko sa Espanya
1. Sino ang nagkukuwento sa kuwentong ito?
a. Rebecca De Dios
c. Rebecca Santos
b. Rebecca Rebutcha
d. Rebecca Dela Cruz
2. Ilang taon na si Rebecca?
a. labinlima
b. labing anim
c. labimpito
d. labing walo
3. Ang trabaho ng kanyang magulang ay?
a. magsasaka
b. OFW
c. caregiver
d. negosyante

4. Saan sa Espanya nagtatrabaho ang kanyang magulang?


a. Madrid
d. Barcelona
c. Seville
d. Valencia
5. Bakit nakapagbakasyon si Rebecca sa Espanya?
a. nagbago ang school calendar ng unibersidad na kanyang papasukan
b. nais niyang maghanap ng trabaho rito
c. may thesis siyang gagawin sa Espanya
d. sa Espanya si mag-aaral
6. Ano ang klima sa Espanya nang mapunta rito si Rebecca?
a. katamtamang panahon
c. tag-ulan
b. maalinsangan
d. tag-init
7. Ano ang kulturang namamayagpag sa Espanya?
a. paglikha ng sining
c. pagmamano sa nakatatanda
b. nakatuon sa pagpinta ng mga obra
d. pagsabi ng po at opo
8. Ang mga tahanan at gusali rito ay masasabing?
a. makabago
c. luma na ngunit napapanatili pa rin ang ganda
b. marurumi at pasira na
d. makulay at puno ng disenyo
9. Ano ang pambansang wika sa Espanya?
a. English
b. Catalan
c. Galician
d. Spanish
10. Kung sa Pilipinas ay umagahan, ano naman ang tawag sa umagahan ng Espanyol?
a. El Desayuno
b. El Hombre
c. El Demuno
d. El Saler
11. Ang tanghalian naman ay tinatawag nilang?
a. La Somiya
b. La Conchinillo
c. La Comida
d. La Samba
12. Ang kanilang minatamis na karaniwang gawa sa itlog at gatas ay?
a. leche plan
b. pastillas
c. yema
d. inuyat
13. Ano ang tanyag na isport o nilalaro ng mga kabataan dito?
a. basketball
b. soccer
c. volleyball
d. Badminton
14. Ang mga matatanda sa Espanya ay karaniwang nakasuot na?
a. daster
b. saya
c. palda at blusa
d. pilipinyana
15. Ano ang baon ni Rebecca sa apat na buwan niya sa Espanya?
a. pagkain
b. karanasan
c. mga damit
d. tsokolate
Test II. Wika
1.
pangulo, agad na ipapatupad ang bagong batas.
a. Para kina
b. Hinggil kay
c. Ayon sa
d. Mula kay
2.
kasunduan ng pamahalaan at mga rebelde, sisimulan na ang ceasefire.
a. Ukol sa
b. Para sa
c. Alinsunod sa
d. Ayon sa
3. Ang mga tuntunin ng paaralan ay
kabutihan
mag-aaral.
a. tungkol sa, ng
b. para sa, ng mga
c. ayon sa, ng mga
d. hinggil sa, ng mga
4.
batas ang pagtapon ng basura
ilog.
a. Labag sa, sa mga b. Alinsunod sa, sa
c. Hinggil sa, sa mga d. Mula sa, sa
5. Ang pagsusulit ay
mga impluwensiya
Kastila sa ating kultura.
a. laban sa, sa mga
b. tungkol sa, ng mga
c. ukol sa, ng
d. laban sa, sa
6. Ang likas na talino
mamamayan ay yaman
bayan.
a. sa, para sa
b. ng mga, ng
c. ng mga, para kay d. nang mga, sa
7. Ang kalusugan at edukasyon
kabataan ay ang priyoridad
pamahalaan.
a. ng, ng
b. sa, ng mga
c. ukol sa, ng
d. nang, nang
8. Magkakaroon ng libreng bakuna
mga sanggol ng barangay
,Kapitana.
a. para sa, ayon kay b. alinsunod sa, ayon sa
c. ng, ukol kay
d. kay, kina
9. Ano ang pinakahuling balita
nakawan
bangko?
a. ng, tungkol sa
b. mula sa, ng mga
c. hinggil sa, sa
d. ng, mula sa
10. Ang programang ito ay bahagi ng kampanya
paggamit
bawal na gamot.
a. laban sa, ng mga b. labag sa, para sa
c. para sa, ng
d. para sa, ng mga
11.
PAGASA ay aalis na ang habagat na nararanasan sa gitnang Luzon.
a. Ayon sa
b. Hinggil sa
c. Mula sa
d. Tungkol sa
12.
kanyang puso ang sinambit niya sa harap ng tao kaya sila ay natuwa..
a. Tungkol sa
b. Mula sa
c. Para sa
d. Labag sa
13.
batas ang mga nagdodroga sa Pilipinas
a. Tungkol sa
b. Laban sa
c. Ayon sa
d. Labag sa
14. Nawalan ng pasok ng limang araw
dahil sa habagat.
a. nang
b. ng
c. sa
d. ng mga
15.
Mayor Manlapaz, ay mawawalan ng klase ang mga taga-Hagonoy dahil sa habagat.
a. Ayon sa
b. Ayon kay
c. Mula sa
d. Mula kay

Punan nang wastong panghalip ang nawawala sa bawat bilang. Nasa ibaba ang mga pagpipilian. TITIK
LAMANG ang isusulat sa bawat patlang.
a. ako

b. ikaw

c. siya

d. niya

_____ 1. Si Myrna ang kaibigan ko.


ay mabuting kaibigan.
_____ 2. Binuksan ko ang telebisyon. Manonood
ng cartoons.
_____ 3. Bebot, tinatawag ka ni Nanay.
ang uutusan niya na pumunta sa tindahan.
_____ 4. Alicia, nariyan na ang sundo mo. Naghihintay
sa labas ng silid-aralan natin.
_____ 5. Victor, tulungan mo akong maglinis. Ako ang magwawalis at
naman ang magbubura ng
pisara.
Punan nang wastong panghalip ang nawawala sa bawat bilang. Nasa ibaba ang mga pagpipilian. TITIK
LAMANG ang isusulat sa bawat patlang.
a. kami

b. kayo

c. sila

tayo

_____ 1. Ako at si Kevin ay gigising nang maaga. Magbibisikleta


sa parke.
_____ 2. Narito na ang mga kaibigan mo. Sasabay
sa iyo papunta sa paaralan.
_____ 3. Mga bata, nagbibihis pa si April. Umupo muna
sa sopa habang hinihintay ninyo siya.
_____ 4. Ako at aking mga magulang ay magsisimba. Pupunta
sa Simbahan ng Penafrancia.
_____ 5. Abdul, Amir, sa Huwebes na ang palaro. Handa na ba
?

Ang wikang Filipino ay wika ng edukasyon at kalinangan


-Sir Rodge