Вы находитесь на странице: 1из 6

1.

Registrul de procurri
,,PROGRES,
, SRL

/ DEMOBASE
,,PROGRES,, SRL 01.10.16 31.12.16

1
1

2
01.10.16

3
IN27677

02.10.16

02.10.16

MF45678
3
OA34598
7

4
200869514788
0
203065018900
1
300165200025
9

()

5
"VLADISLAV SRL"
"BRAVO SRL"
"BUZ SRL"

()

6

0000000001 (01.10.16)

0000000001 (02.10.16)

0000000001 (02.10.16)

. Dontu Liliana ___________________________________

TVA20%

7
6 000,00


8
6 000,00

9
1 200,00

10
1 200,00

11
7 200,00

15 000,00

15 000,00

3 000,00

3 000,00

18 000,00

240,00

240,00

48,00

48,00

288,00

21 240,00

21 240,00

4 248,00

4 248,00

25 488,00

2.Registrul de vnzri
,,PROGRES,, SRL
/ DEMOBASE
,,PROGRES,, SRL 01.10.16 31.12.16

1
1

2
03.10.1
6

3
000000000
1

4
102300054899
4

()

5
"METEORIT SRL"

TVA20%

6

0000000001 (03.10.16)

7
15 600,00

8
15 600,00

9
3 120,00

10
3 120,00

15 600,00

15 600,00

3 120,00

3 120,00

3.Cartea de cas.

4.Borderoul de calcul
PROGRES,, SRL Cod fiscal: DEMOBASE

Borderou de calcul nr pentru 4 Trimestrul 2016

1
2

Subdiviziune / Salariat
Cazac Viorel
Melesinschi Leonid
:

Salariu

14 509,09
14 509,09
29 018,18

Conducatorul _____________________________

Rotari Nicoleta

Contabil-sef _____________________________
.

Dontu Liliana

Indreptat spre
achitare

14 509,09
14 509,09
29 018,18

Fondul de pensii

870,55
870,55
1 741,10

Asigurare
medicala

652,91
652,91
1 305,82

Impozit pe
venit

1 892,81
1 892,81
3 785,62

Achitat

11 092,82
11 092,82
22 185,64

Sold final 531.2

1 892,81
1 892,81
3 785,62

Informatie

5.Borderou de plat
,,PROGRES,,
SRL
Codul fiscal: DEMOBASE
Borderou de plata Nr.1

pentru plata salariului

Octombrie 2016
Nr.
d/o

/
1
2

Nr.
matricol

00000009
00000010

Numele, prenumele

Suma

Cazac Viorel
Melesinschi Leonid

11092,82
11092,82

Total / :

22185,64

Total spre eliberare: Douazeci doua mii una suta optzeci cinci lei 64 bani

Conducatorul ____________________Rotari N.

Contabil-sef ____________________ Dontu L.

Eliberat:__________________

Soldul:________________Orderul de casa _________din


________


Casier:_______________ Data eliberarii

Semnatura
angajatului

"___"___________________

6.Balana de verificare a conturilor contabile


-
4 Trimestrul 2016
,,PROGRES,, SRL, DEMOBASE

0
211
213
217
221
226
241
242
311
511
521
531
533
534
541
611
711
713

AUXILIAR
MATERIALE
OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA
MARFURI
CREANTE COMERCIALE
CREANTE ALE PERSONALULUI
CASA
CONTURI CURENTE IN MONEDA NATIONALA
CAPITAL SOCIAL
CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT
DATORII COMERCIALE CURENTE
DATORII FATA DE PERSONAL PRIVIND RETRIBUIREA
MUNCII
DATORII PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SI
MEDICALE
DATORII FATA DE BUGET
DATORII PRELIMINATE
VENITURI DIN VINZARI
COSTUL VINZARILOR
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

54 600,00
95 000,00

6 000,00
240,00
15 000,00
18 720,00
1 953,10

400,00
150 000,00

54 600,00
101 000,00
240,00

15 000,00
18 720,00
1 891,10
24 290,45

18 720,00

62,00
-23 890,45
168 720,00

200 000,00
100 000,00

200 000,00
100 000,00
25 488,00

25 488,00

300 000,00

300 000,00

58 036,36

58 036,36

4 248,00
1 305,82

11 026,92
5 012,81
1 305,82
15 600,00

15 000,00
37 148,18
176 371,46

176 371,46

11 026,92
764,81
15 600,00
15 000,00
37 148,18
352 879,73

352 879,73