You are on page 1of 16

ESKOLA

2. GAIA

IZENA................ABIZENAK.................................

DATA..........................................MAILA.............

Zer da hau ? Hau…………………….……………………da.

Zer dira hauek ? Hauek………………………………….dira.

Zer da hau ? Hau…………………………………………….da.

Zer dira hauek ? Hauek………………………………….dira.

Zer da hau ? Hau…………………………………………….da.

Zer da hau ? Hau…………………………………………….da.

Zenbat gela daude eskolan? Eskolan………………………..……………daude.

Zein koloretakoa da motxila? Motxila……………………..………………. da.

Zenbat liburu dituzu? ………….............…………….………….liburu ditut.


ASTEA
A

Zein kolore da?

………………………………………………………………………………….
Zein zenbaki da?

32…………………………………….………..6……………………..
25…………………………………….………..9……………………..
18…………………………………….………..3……………………..
44…………………………………….………..8……………………..
10…………………………………….………..5……………………..
GORPUTZA
3. GAIA

IZENA................ABIZENAK.................................

DATA..........................................MAILA.............
1.- Nola zaude zu? Ni ..................................... nago.

2.-Nola dago hura? Hura...............................................dago.

3.-Nola daude haiek? Haiek..............................................daude.

4.- Nolakoa da zure ilea? Nire ilea...........................................da.

5.-Andereñoak ile....................................................du.

6.- Neskek ile......………………………………………………….......…….dute.

7.- Mutilek ile......…………………………………………………….......…………….


8.- Zer dago sudurraren gainean?
…………………………………………………………………………………………………
9.- Zer dago sudurraren azpian?
…………………………………………………….....................................................
10.- Zer dago ahoaren azpian?
…………………………………………………….....................................................
11.- Zer dago ahoaren gainean ?
…………………………………………………….....................................................
12.- Non dago oina?
Oina…………………………………….dago.
13.- Non dago eskua ?
Eskua.....................................dago.
14.- Non daude belarriak?
Belarriak………………………………………daude.
15.- Non daude begiak?
Begiak………………………………………daude.
JANTZIAK
4. GAIA.

IZENA................ABIZENAK.................................

DATA..........................................MAILA.............

1.- Zer eramaten duzu?


Nik…………………………...................................eramaten dut.

2.- Nik ...................................................................eramaten ditut.

3.- Zuk...................................................................jantzi duzu.

4.- Zuk...................................................................jantzi dituzu.

5.- Udan zuk...........................................................janzten duzu.

6.- Neguan nik.....................................................................................

7.- Nola dago kamiseta?

8.- Kamiseta...............................................................................dago.

9.- Kamiseta...............................................................................................

10.- Udan zuk............................................................................................

URTAROAK...................................................................................................

.................................................................................................DIRA.
ZAPATAK BRUSA SOINEKOA

GONA
GALTZERDIAK TXANOA

BEROKIA ATERKIA ESKULARRUAK

ALKANDORA BAINUJANTZIA BETAURREKOAK


FAMILIA
5. GAIA.

IZENA................ABIZENAK.................................
DATA.......................MAILA........

MARRAZTU ZURE FAMILIAREN ZUHAITZA:

NI
NON BIZI GARA?
6. GAIA.

IZENA................ABIZENAK.................................

DATA..........................................MAILA............

1. Non dago ohea?


Ohea………………………………….………dago.

2. Non dago harraska?


Harraska……………………………………..dago.

3. Non dago konketa?


Konketa ………………. ……………..dago.

4. Non dago labea?


…………………………………………………………………..
5. Non dago mahaitxoa?
……………………………………………………………………
6. Nire logelak……………………………………ditu.Nire irakasleak
logelan………………………………………………………………………………………ditu.

7. Zenbat leiho daude zure etxean?


…………………………………………………………………..
8. Zenbat aulki daude zure egongelan ?
…………………………………………………

9. Nik…………………………garbitzen ditut

10. Nik…………………………orrazten dut.

11. Zertarako da orrazia?.................................................

12. Zertarako da xanpua?...................................................


13. Zertarako da eskuoihala?................................................

14. Zertarako da xaboia?....................................................

LOTU
KOMUNEKO PAPERA
TELEBISTAKO ANTENA EGONGELAN
KONKETA
BAINUONTZIA
ISPILUA
BIDETA
ESKUOIHALA
KOMUNEAN
XABOIA
ALFONBRA
ARMAIRUA
APALATEGIA SUKALDEAN
OHEA
MAHAITXOA
IRATZARGAILUA
ERLOJUA
ERRATZA LOGELAN
BALDEA
ZORU-GARBIGAILUA
XABOIA

KOTXEA
SARDEXKA GARAJEAN
TELEBISTA
TELEFONOA
LOREAK TEILATUAN
KOILARA
Esaldiak ordenatzen ditut:

• eskuak zuk garbitzen dituzu


…….………………………………….………………………...

• orrazten ilea nik dut orraziarekin


………….………………………………………………………….

• du eskuoihalarekin Marianek xukatzen


………………………………..………………. ………………………………..

• aurpegia hark du garbitzen


………………………………………………………………………….…..
• dugu orrazten orraziarekin guk ilea
………………………………………………………………………………

Marrazkiak egin:

LAPIKOA ISPILUA BAINUONTZIA

ORRAZIA APALATEGIA TXIMINIA


ZER JATEN DUGU?
7. GAIA

IZENA................ABIZENAK.................................

DATA..........................................MAILA............

1. Niri fruta hauek gustatzen zaizkit :……………………………………….


..................................................................................................................
2. Niri fruta hauek ez zaizkit gustatzen:…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
3. Marrubia gorria da eta hiruki itxura du.
…………………………da eta …………………………………..………….du.
……………………………da eta ……………………………..…………….du.

4. Gosarian jaten ditudan hiru gauza:………………………………,……


.................................................................eta…………………………………
5. Janari gozoak azukrea dutenak dira:………………………………,
………………………………………………..eta……………………………………………
6. Janari gaziak gatza dutenak dira:……………………………………….,
……………………………………………………………eta……………………………………….
7. Nik………………………………………………………,…………………………..eta…………
……………………………………………….jaten dut.
8. Nik…………………………………………,……………………….………………eta…………
………………………………………..jaten ditut.
9. Nik ………………………………………………………………………………edaten dut.

10.Nik………………………
…………………………………
…………………..edaten
ditut.
KALEA
8. GAIA
IZENA....................ABIZENAK..................
DATA.................................................
1.- Zer dago kalean?
…………………………………………………………………………………….….......……dago.
2.- Zer dago kalean?…………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….daude.
3.- Non dago iturria?
……………………………………….………………………………………………………...................
4.- Non dago bizikleta ?
………………………………………….……………………………………………………...................
5.- Non dago motorra ?
.....................................................................................................................
6.- Zer dago kalean?
……………...........…………………………………………………..……………………………dago.
7.-Zer dago kalean?…………………………………
………………………………………....................................................……………daude.
8.- Non dago semaforoa ?
.........................................................................................................................

Esaldi hauek ordenatzen ditut:

9.- berde Semaforoa dago.

..............................................................................................................
10.-bi Parkean daude. jesarleku

………………………………………………………………………………………………………….
11.- dago. itzalita bat Farola

.........................................................................................................................
Kaleko gauzak marrazten ditut:

paperontzia iturria zuhaitza jesarlekua anbulantzia

Erlazionatzen ditut: