Вы находитесь на странице: 1из 1

Proces verbal de predare primire

Subsemnata Turcu Luminita , farmacist sef la Spitalul SF Luca am primit


astazi 19.12.2016 de la dr.Ciuhu Anda 7 flacoane de Erbitux 5mg/ml

Farmacist sef
Turcu Luminita

19.12.2016

Dr.Ciuhu Anda

Оценить