You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN LOK HENG SELATAN

JBA 3052, KOTA TINGGI, JOHOR

AKUJANJI KECEMERLANGAN UPSR 2016

Saya ______________________________________ Tahun 6 ______________ dengan ini


bersetuju akan berusaha bersungguh-sungguh untuk :1.

Taat dan mengamalkan perintah Allah

2.

Mentaati dan mengasihi ibu bapa dengan sepenuh hati

3.

Mentaati dan menghormati guru-guru

4.

Mengikut Program Kecemerlangan UPSR yang telah dirancang dengan jayanya

5.

Belajar serta menggunakan teknik-teknik yang telah diperolehi

6.

Mengambil bahagian yang aktif dalam perbincangan dan soal jawab yang diadakan

7.

Memperolehi 6A dan lulus dengan cemerlang dalam UPSR 2016

8.

Menepati masa

9.

Mematuhi peraturan sekolah

10.

Menjaga imej sekolah

Sekian terima kasih.


Yang Benar,

Saksi :

_______________________________
( Tandatangan Murid )

_________________________________
( Tandatangan Guru Kelas )

________________________________
( Nama Murid )

_________________________________
( Nama Guru Kelas )

PENGESAHAN
_________________________________
( Guru Besar )

_________________________________
( Ibu bapa / Penjaga )

SEKOLAH KEBANGSAAN LOK HENG SELATAN


JBA 3052, KOTA TINGGI, JOHOR

BAIAH IBU BAPA CALON UPSR 2016

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah


lagi Maha Mengasihani
Adalah saya

Ibu / bapa / penjaga kepada

Muri Tahun 6 berjanji akan sentiasa memberi


bimbingan dan galakkan kepada
anak / jagaan saya untuk mencapai kecemerlangan
UPSR 2016
Saya berikrar dan berjanji akan memastikan anak /jagaan saya
mengikut setiap program yang dijalankan di sekolah
dan akan memberi kerjasama sepenuhnya

Saya yang benar,

Tarikh :

__________________________________
(