You are on page 1of 163

III.

Orvosi latin

103

TARTALOM

Tartalom
Bevezets 107
A tananyag elsajttsnak clja 107
A tananyag elsajttsnak kvetelmnyei
Fogalomgyjtemny 107

107

1. ltalnos tudnivalk a latin nyelvrl 109


1.1. A Rmai Birodalom trtnete s kultrja 109
1.2. A latin nyelv eredete, fejldse s utlete 110
1.3. Az orvosi latin nyelv kialakulsa s fejldse 111
2. Hangtan 113
2.1. rsjelek s helyesrs 113
2.2. Kiejts s hangsly 113
2.2.1. A kiejts 113
2.2.2. A hangsly 114
2.3. Elvlaszts s sztagols 115
2.4. A latinos s magyaros rsmd elvei 115
3. Gradus primi, avagy az els lpsek 117
3.1. Lectio prima Corpus humanum 118
3.1.1. Sententiae et proverbia 118
3.1.2. Vocabularium 118
3.1.3. Grammatica 119
3.2. Lectio secunda Nomina anatomica 121
3.2.1. Exercitationes 121
3.2.2. Sententiae et proverbia 121
3.2.3. Vocabularium 121
3.2.4. Grammatica 122
3.3. Lectio tertia Organa interna 124
3.3.1. Exercitationes 124
3.3.2. Sententiae et proverbia 125
3.3.3. Vocabularium 125
3.3.4. Grammatica 125
3.4. Lectio quarta Pluralis Nominativus 127
3.4.1. Exercitationes 127
3.4.2. Sententiae et proverbia 127
3.4.3. Vocabularium 128
3.4.4. Grammatica 128
3.5. Lectio quinta Pluralis Genitivus 130
3.5.1. Exercitationes 130
3.5.2. Sententiae et proverbia 130
3.5.3. Vocabularium 130
3.5.4. Grammatica 131
3.6. Lectio sexta A test f skjai s irnyai 133
3.6.1. Exercitationes 133
3.6.2. Sententiae et proverbia 133
3.6.3. Vocabularium 134
3.6.4. Grammatica 134

104

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.7. Lectio septima sszetett s kpzett szavak az orvosi nyelvben 136


3.7.1. Exercitationes 136
3.7.2. Vocabularium 137
3.7.3. Grammatica 137
3.8. Lectio octava Repetitio 140
3.8.1. Exercitationes 140
3.8.2. Grammatica 140
4. Apparatus humani 143
4.1. Lectio prima Apparatus locomotorius 144
4.1.1. Ossa et suturae cranii 144
4.1.2. Ossa et articulationes trunci extremitatumque 148
4.1.3. Musculi 152
4.1.4. A mozgsrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek 157
4.2. Lectio secunda Systema circulationis 160
4.2.1. Cor 160
4.2.2. Sanguis et vasa sanguinea 164
4.2.3. Systema lymphaticum 167
4.2.4. A kerings szervrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek 169
4.3. Lectio tertia Apparatus respiratorius et repetitio 172
4.3.1. Apparatus respiratorius 172
4.3.2. Repetitio prima 175
4.4. Lectio quarta Apparatus digestorius 177
4.4.1. Structura apparatus digestorii 177
4.4.2. Az emsztrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek 179
4.5. Lectio quinta Organa urogenitalia 182
4.5.1. Organa uropoetica 182
4.5.2. Organa genitalia 185
4.5.3. A vizeletkivlaszt- s nemi szervrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek
4.6. Lectio sexta Glandulae endocrinae 190
4.7. Lectio septima Systema nervorum 193
4.7.1. Systema nervorum centrale 193
4.7.2. Systema nervorum periphericum 198
4.8. Lectio octava Organa sensuum 202
4.8.1. Organa visus et statoauditus 202
4.8.2. Organa olfactus, gustus et tactus 205
4.9. Lectio nona Recipe et repetitio 208
4.9.1. Recipe 208
4.9.2. Repetitio secunda 216
Nyelvtani sszefoglals 217
1. A nvszragozs (declinatio) 219
1.1. Az III. declinatio 219
1.2. A III. declinatio 220
1.3. A IVV. declinatio 222
2. A mellknv fokozsa (comparatio) 223
3. A hatrozsz (adverbium) 224
4. A szmnevek (numeralia) 225
5. A elljrszk (praepositiones) 227

188

TARTALOM

6. Az igeragozs (coniugatio) 228


6.1. Az ige sztri alakja s az igetvek 228
6.2. A szemlyragok 228
6.3. A praesens imperfectum indicativi activi 229
6.4. Az imperativus 229
6.5. A praesens imperfectum coniunctivi passivi 230
7. Az igenevek 231
7.1. Az infinitivus imperfectus activi (aktv folyamatos fnvi igenv) 231
7.2. A participium imperfectum (folyamatos mellknvi igenv) 231
7.3. A participium perfectum (befejezett mellknvi igenv) 231
8. A szkpzs 232
8.1. Fnv kpzse igbl 232
8.2. Fnv kpzse fnvbl 232
8.3. Mellknv kpzse fnvbl 232
9. Szalkots 233
9.1. Praefixumok 233
9.2. Mennyisget jelent eltagok 233
9.3. Minsget jelent eltagok 234
9.4. Latingrg prok 235
9.5. Egyb eltagok s szkzi tvek 238
9.6. Kpzk s uttagok 239
Tmazr feladatlapok 241
Megoldkulcs a feladatlapokhoz 248
Sztr (vocabularium) 250
Felhasznlt s ajnlott irodalom 264

105

107

BEVEZETS

Bevezets
E tanknyvrsz a szakkpz iskolk polsi asszisztens s pol szakos dikjai szmra kszlt.
Ennek megfelelen a bevezets utn kt szintre tagoldik. Az els szint a latin nyelv alapjaival ismerteti meg a tanulkat, mely eleget tesz az polsi asszisztens szak kvetelmnyeinek, a msodik
szint az elzre pl magasabb szint nyelvi ismereteket nyjtja az polk szmra.
A tanknyv clja olyan nyelvi ismereteket adni a tanulknak, melyek megknnytik szmukra nemcsak a szakmai trgyakban, hanem a kznapi letben hasznlatos latin vagy grg eredet szavak
megrtst s helyes hasznlatt.
A tanknyv lexikja fleg az anatmiai-fiziolgiai szkincsre pl, emellett klinikumi kifejezsekbl is igyekszik zeltt adni, valamint a latin kzmondsokon s szlsokon keresztl a tanulk ltalnos mveltsgt is bvti. Mivel a szkincs nagy rsze az anatmia trgykrbl szrmazik, a tanulmnyi anyag elrendezse s felosztsa is anatmiai tmakrk szerint trtnt. Ehhez kapcsoldnak tartalmilag a klinikumi kifejezsek s nyelvtanilag a latin kzmondsok.
A nyelvtani anyag terjedelmnek igen szk korltokat szab a tanulmnyi id rvidsge, ezrt csak
olyan nyelvtani jelensgeket mutatunk be a tanknyvben, melyek az orvosi latin nyelvben elfordulnak. Ezen bell is a ritkbban elfordul nyelvtani alakok csak kiegszt anyagknt szerepelnek. A
nyelvtani anyag nagy rszt teszi ki az sszetett s kpzett szavak szerkezetnek megismertetse. A
tanknyv vgn tallhat nyelvtani sszefoglalsban kln tblzatok tartalmazzk az orvosi nyelvben elfordul szelemeket s sztveket.
Minden leckhez kln sztr kszlt, melyek kezdetben elfordulsuk sorrendjben, majd ksbb
betrendben kzlik az j szavakat, ezzel is segtve a dikok sztrozsi kszsgnek kialaktst.
Emellett a tanknyv vgn betrendes sztr tartalmazza a knyvben elfordul sszes szt. A leckkhez kapcsold feladatok elssorban az adott nyelvtani s lexikai anyag elsajttst knnytik
meg, msodsorban a tanulk fordtsi kszsgt fejlesztik.
A tanknyv anyaga s terjedelme valamivel bvebb, mint amennyi az elrt raszmban megtanthat. Ez lehetsget ad a tanrnak egyrszt, hogy beltsa szerint vlassza ki a tananyagot, msrszt, hogy magasabb raszm kpzsekben is felhasznlja a tanknyvet.
A tanknyv megrsban felhasznltam hasonl trgy szakirodalmat s jegyzeteket.
Vgezetl ezton mondok ksznetet mindenkinek, aki valamilyen mdon akr szakmai, akr
erklcsi, akr anyagi tmogatsval hozzjrult, hogy ez a tanknyv ltrejhessen.
A szerz
A tananyag elsajttsnak clja
A szakma gyakorlshoz szksges alapvet kommunikcis kpessgek megszerzse s
fejlesztse, a kommunikci eszkzeinek s csatorninak hasznlata.
Kvetelmnyek a tananyag feldolgozsa utn
A tananyag elsajttsa utn n kpes lesz:
szakmai latin nyelvet alkalmazni;
latin szakkifejezseket alkalmazni (lerni, elolvasni s kiejteni);
nyelvtani szerkezeteket alkalmazni.
Fogalomgyjtemny
K
K

accusativus: trgyeset
activum: cselekv

108

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

adverbium: hatrozsz
coniugatio: igeragozsi osztly
declinatio: nvszragozsi csoport
diphthongus: ketts magnhangz
exercitationes: gyakorlatok
femininum: nnem
genitivus: birtokos eset
grammatica: nyelvtan
imperativus: felszlt md
imperfectum: folyamatos
indicativus: kijelent md
infinitivus: fnvi igenv
masculinum: hmnem
neutrum: semlegesnem
nominativus: alanyeset
participium: mellknvi igenv
pensa: feladatok
pluralis: tbbes szm
praefixum: eltag
praefixum: szkezd elem
praepositio: elljrsz
praepositio: elljrsz
praesens: jelenid
proverbia: kzmondsok
repetitio: ismtls
sententiae: szlsok
singularis genitivus: egyes szm birtokos eset
singularis nominativus: egyes szm alanyeset
singularis: egyes szm
vocabularium: sztr

LTALNOS

TUDNIVALK A LATIN NYELVRL

109

1. ltalnos tudnivalk a latin nyelvrl


A tananyag elsajttsnak clja
A tanul eleventse fel mr meglv ismereteit az kori Rmrl, s ismerje meg az orvosi nyelv kialakulst, fejldst egszen napjainkig.
Kvetelmnyek a tananyag feldolgozsa utn
A fejezet elsajttsa utn n:
ismerni fogja a Rmai Birodalom fbb trtnelmi esemnyeit s kulturlis jelentsgt,
tisztban lesz a latin nyelv eredetvel s rokonsgi kapcsolataival,
meg fogja rteni, hogy mirt pp a latin vlt az orvosi szaknyelvv.
Tanulmnyozza az albbiakban lertakat! Tudst a fejezet vgn tallhat feladatokkal (latinul:
pensa) ellenrizheti. Amennyiben a feladatok megoldsa nem okoz nehzsget, n sikeresen elsajttotta a tananyagot.

1.1.
A Rmai Birodalom trtnete s kultrja
Az eurpai civilizci legmlyebb gykerei kt np egybefond kultrjba, a grg s latin mveldsbe kapaszkodik. Ez a kt np a mvszetek s tudomnyok terletn oly jelents dolgokat hozott ltre, melyeket Eurpa minden npe mintakpnek tekinthetett.
Ezt az kori rksget Eurpa s a mvelt modern vilg szmra a grgl mr nem tud szzadok folyamn a latin nyelv tartotta meg. Ezrt van az, hogy a tudomny s a mvszet a latin nyelv szkincsnek nagy rszt
ma is hasznlja.
Az antik kultra megismershez a latin nyelv ad kulcsot a keznkbe, mely eredetileg az kori Latium (innen az
elnevezs: latin) s Rma nyelve volt. A Tiberis partjn alaptotta Rmt Kr. e. 753-ban Romulus a hagyomny szerint, de valjban az els teleplsek mr a Kr. e. XIX. szzadban ltrejttek. Rma trnjn elszr ht kirly vltotta egymst, akik uralma alatt Rma vezet szerepet szerzett egsz Latiumban. Az utols kirly elzse utn (Kr. e.
508507) Rma llamformja arisztokrata kztrsasg lett. A kztrsasg idejn az llamot vente cserld
magistratusok (llami tisztsgviselk) vezettk, a legfbb llami hivatal az egy vre vlasztott consul volt, a legfbb hatalmi szerv pedig a rmai senatus (vnek tancsa) volt. A korai kztrsasgkorban Rma a fennhatsga al
vonta a szomszdos trzseket s npeket, s Kr. e. 265-re az egsz Appennini-flsziget az uralma al kerlt. A ksi
kztrsasg idejn Rma hdt cljai Itlin kvlre irnyultak. A pun hborkban aratott gyzelme utn az egsz
Fldkzi-tenger partvidkt uralma al hajtotta. Mikzben tovbbi hdt hborkat folytatott, az llam belpolitikai
vlsgba kerlt. A Rma s Itlia hatrain messze tlntt birodalmat nem lehetett mr tovbb kztrsasgi eszkzkkel irnytani. Iulius Caesar egyeduralmi trekvsei s Octavianus (ksbbi nevn Augustus) actiumi gyzelme utn
csszrsg vltotta fel a kztrsasgot. Augustus az llam princepse (az els) lett, ezrt is nevezik a csszrsg els idszakt (Kr. e. 27Kr. u. 284) principtusnak. Augustus utdai ugyan mr nem vezettek nagy hdt hborkat, de a birodalom hatrvidkeit szpen lassan bekebeleztk. Legnagyobb kiterjedst Rma Traianus alatt rte el,
immr hrom kontinensen vetve meg lbt, s eurpai, afrikai, zsiai gyarmataibl hatalmas birodalmat hozott ltre.
A IIIII. szzadban a barbr trzsek tmadsai, a provincik politikai felkelsei, a legyztt npek erszakos beteleptse komoly vlsghoz vezettek. A ksi csszrkorban, a domintus idejn (284476) Diocletianusnak kezdetben
sikerlt stabilizlnia a birodalmat, az ltalnos vlsgon azonban utdai nem tudtak rr lenni. A IV. szzad polgrhborival, trnkvetelivel s felkelseivel nyilvnvalv tette a Rmai Birodalom tovbbi hanyatlst, melynek
Theodosius halla utn 395-ben a birodalom kettosztsval prbltak gtat vetni. Az V. szzadban azonban fokozdtak a barbr betrsek, s 476-ban Odoaker megbuktatta az utols nyugatrmai csszrt Romulus Augustulust.
A Keletrmaibl Biznciv lett Birodalom mg 1453-ig, Konstantinpoly oszmn-trk elfoglalsig fennllt. Ez a
hatalmas birodalom fennllsnak tbb mint ezer esztendeje alatt, mikzben magba olvasztotta a nlnl fejlettebb
etruszk s grg kultrt, hihetetlen gazdag mveltsget hozott ltre, mely alapveten meghatrozta s meghatrozza az eurpai civilizcit.

110

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

A rmaiak ptszete szorosan sszekapcsoldott Rma politikai fejldsvel. A szomszdos npek s a Mediterrneum leigzsa utn a rmai uralom propaglsnak eszkzv lett. Az egsz birodalom terletn monumentlis
ptkezsekbe kezdtek. Mintegy 80 000 km hossz thlzatot hoztak ltre az utak mentn postallomsok, fogadk, mrfldkvek voltak tallhatk , mely szksges is volt a hatalmas birodalom kormnyzshoz. A meghdtott terletekre rkezve elszr katonai tborokat, majd rmai
mintra vrosokat alaptottak. A vrost fal vette krl, a vroskapukat kt egymsra merleges futca kttte ssze, kzponti trknt pedig a forum (eredetileg piactr) szolglt, ahol
a politikai, vallsi s gazdasgi let pletei voltak tallhatk: templomok, curik (a np
vagy a senatus gylshelye) s a bazilikk (kereskedelmi s brskodsi csarnok). A boltv s a boltozatpts technikjnak tkletestse tette lehetv, hogy ltrejjjenek a Rma elltst biztost vzvezetkek, az utakat kiegszt khidak, a bazilikk, a gladitorjtkok s az llatkzdelmek sznterl szolgl, ellipszis alaprajz, tbbszintes amphitheatrumok (Colosseum) s a thermk (Caracalla
frdje), melyek szmedenckkel, pihenhelyisgekkel s padlftssel elltott frdcsarnokok voltak.
A Rmai Birodalom vilghatalmi helyzetnek tudatban ptette ki a rgi Forum Romanumot, s hozta ltre a
nagyszabs, j csszrforumokat s a szentlyeket. A terek s pletek dsztse szobrokkal s trtnelmi trgy
dombormvekkel trtnt, mely utbbiak elssorban a diadalveket (Titust, Septimius Severust) s diadaloszlopokat (Traianust, Marcus Aureliust) bortottk. A kzpletek s magnhzak bels tereit falfestmnyekkel dsztettk, melynek csodlatos pldi a pompeji Villa dei Misteri kpei s Rmban Livia hznak festmnyei. A
IIIII. szzadtl a falfestszet szerept fokozatosan a mozaik vette t az pletek bels dsztsben. A kismvszetek fnykora Augustus uralkodsnak ideje volt, kzlk is kiemelkedett a kermiamvszet (terra sigillata dombor dszts vrs agyagednyek) s a nemesfmmvessg (pnzrmk, ezsteszkzk).
A csszrkorban a rmai mvszet birodalmi mvszett lett, mely a meghdtott terleteken a helyi mvszetekkel egyeslve nagyszabs emlkeket hozott ltre. gy haznkban is, melynek dunntli rsze az I. szzadban Pannonia
nven rmai provincia lett. Rmai kori teleplseink romjai ma is rzik az itt jrt hdtk nyomt. Szombathelyen
(Savaria), mely vros az egyik pannniai tartomny vallsi kzpontja volt, mg ma is lthat a rmaiak ltal ptett
Borostyn t egy szakasza, a csszri palota maradvnyai s Eurpa egyik legnagyobb Isis-szentlye monumentlis oszlopcsarnokval. Pcsett (Sopianae) keresztny srptmnyek festett falai meslnek a keresztnysg mltjrl.
A rmai vrosptszet zsenialitst csodlhatjuk meg Sopronban (Scarbantia), Dunajvrosban (Intercisa), s Tcon
(Gorsium). budn (Aquincum) s Sznyben (Brigetio) rmai amphitheatrum nyomait lthatjuk. De nemcsak a romok, hanem a feltrt trgyi emlkek (faragott s rott kvek, szobrok, mozaikok, kermik, kszerek, rmk) is rzik
a rgi nagy birodalom emlkt az utkor szmra.
Ezeknl az emlkeknl azonban nem kevsb fontos az a szellemi s kulturlis rksg, melyet a rmai rk mvei kzvettenek szmunkra latin nyelven. Szljon errl a kvetkez fejezet.

1.2.
A latin nyelv eredete, fejldse s utlete
A latin nyelv az indoeurpai (rgebbi nevn indogermn) nyelvcsald tagja. Az indoeurpai nyelvcsald gai a
latin mellett az indoirni, rmny, grg, kelta, albn, balti-szlv, valamint a germn nyelvek. E nyelveket ma Inditl Nyugat-Eurpig beszlik. A latin e nyelvcsald azon ghoz tartozik, melynek szllsterlete Kzp-Eurpban s a Duna vlgyben volt: innen szivrogtak be Itliba a Kr. e. I. vezredtl kezdve az itliai nyelveket beszl
trzsek, a latinok sei. A latin eredetileg csak Itlia egy rsznek Latiumnak a nyelve volt, a flsziget tbbi rszn ms
itliai nyelveket beszltek (umber, vent, oszk, szabin). Rma kzelben ltek az etruszkok, akik br nem italikusok
voltak, jelents szerepet jtszottak a latin nyelv s kultra fejldsben. Amikor Rma kiterjesztette hatalmt az itliai flszigetre, az ott l tbbi np hamarosan elsajttotta a latin nyelvet, sajt nyelvk pedig fokozatosan visszaszorult.
Csak Dl-Itlia egyes terletein maradt meg a grg nyelv, mely a korbbi gyarmatostsok sorn kerlt ide. A tovbbi hdtsok sorn a leigzott terletekre beteleptett rmaiak elvittk a latin nyelvet a provincikba is, s nemsokra a
Rmai Birodalom nyugati felnek meghatroz nyelvv vlt. A keleti terletekrl azonban nem sikerlt a jval nagyobb mlttal rendelkez grgt kiszortani, st a grg kultra s nyelv nagy befolyst gyakorolt a latinra.
A latin nyelv irodalom a Kr. e. III. szzadtl Plautus s Terentius vgjtkaival, Ennius s Cato irodalmi mkdsvel kezddtt. Ezt az idszakot archaikus kornak nevezzk. A klasszikus latin a Kr. e. II. szzadtl alakult
ki. Cicero s Caesar przai mvei, Vergilius s Horatius kltemnyei ekkor rdtak. Az irodalom mindvgig a klaszszikus normkhoz igazodott, s gy egyre messzebb kerlt a beszlt nyelvtl, mely a trsadalmi helyzet s terleti hovatartozs szerint fejldtt tovbb. A beszlt nyelv ksei vltozatbl (a vulgris latinbl) jttek ltre a latin lenynyelvei (neolatin vagy jlatin nyelvek), melyek az olasz, francia, spanyol, portugl, romn, rtoromn.

A kzpkoron t egszen az jkorig beszltk a kzp-latint mely mr sokban klnbztt a klasszikus nyelvtl a tudomnyos, az llami s egyhzi letben. A klasszikus latinhoz val visszatrs a humanizmus rdeme, mely
irnyzat a latin ciceri normit prblta meg visszalltani. A XIVXV. szzadtl kezdve egyre jobban megersdtek a nemzeti nyelvek, ezrt a latin fokozatosan httrbe szorult a beszdbl, m a latin szakkifejezsek megmaradtak a tudomnyok s mvszetek szkincsben, valamint tovbbra is a latin maradt a rmai katolikus egyhz hivatalos nyelve.
A latin nyelv haznkban is fontos szerepet jtszott az rsbelisg kialakulsban. Gza fejedelem 996-ban bencs
szerzeteseket hvott az orszgba s a ksbbi Pannonhalma helyn teleptette le ket. Mivel akkoriban rajtuk kvl
Magyarorszgon mg nem volt ms rstud rtelmisg, az munkjuk sorn alakult ki a magyarorszgi kzpkori
latin nyelv irodalom. A humanizmus korban Mtys kirly gyjttt maga kr oly neves, latinul r mvszeket,
mint Bonfini, Galeotto Marzio, Janus Pannonius, s knyvtra, a Bibliotheca Corvina Eurpa-szerte hres volt. A
latin nyelv a kzlet nyelve maradt egszen 1844-ig, mely a Habsburgok nmetest trekvsei ellen nyjtott vdelmet az 184849-es forradalom kitrsig.

1.3.
Az orvosi latin nyelv kialakulsa s fejldse
Az kori Grgorszg
Az orvosi szaknyelv legrgebbi terminusai egszen az kori Grgorszgig nylnak vissza. A Kr. e. VIIVI. szzadban szabad orvosi gyakorlat alakult ki Grgorszgban, melynek kpviseli az orvoscsaldok tagjai voltak, akik
csaldjukat Asklpiosra (a legfbb grg gygyt istenre) vezettk vissza, de kizrlag a tapasztalaton alapul, racionlis gygyt mdszerekkel ltek. Elszr az orvoslst csak nhny csald gyakorolta, majd fokozatosan kvlllkat is bevettek a szakmai szvetsgbe, s az orvosi mestersget orvosiskolkban kezdtk el oktatni. A Ksz szigetn lv iskolhoz tartozott a Kr. e. VIV. szzad forduljn lt Hippokrats, akit a mai napig az orvostudomny
atyjnak (pater medicinae) tartanak. A neve alatt hagyomnyozdott rsok kzl val a hippokratszi esk is,
mely ma is orvosi eskformulaknt szolgl. A hippokratszi tanok az egsz - s kzpkor orvostudomnyi elkpzelseit uraltk, s nmileg mdostott formban egszen a XIX. szzadig hatottak.
Az els kt igazi anatmus Hrophilos s Erasistratos

112

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

tinra fordts sorn szmtalan arab eredet sz jelenik meg az orvosi terminolgiban, mint pl. alcohol, elixr,
kmphor stb.
A X. szzadban az itliai Salerno vrosban j hr orvosi kzpont jtt ltre, mely kt vszzad alatt az els nyugat-eurpai orvosi iskolv nvi ki magt. Az itt tanulk (Constantinus Africanus, Gerardus de Cremona) szintn
arab orvostudomnyi mveket fordtanak latinra. A szerzetesek s a salerni orvosok fordtsai nyomn az arabok ltal tovbbfejlesztett grg orvostudomny ismt hozzfrhetv vlik Nyugat-Eurpa szmra.
A renesznsz
A latin nyelv s az kori kultra a renesznsz idejn li msodik virgkort. Ez az a kor, mikor az antik orvostudomnyt eredeti formjban jra felfedeztk s tanulmnyoztk. A grg, latin s arab nevek hasznlata az orvosi
nyelvben amgy sem volt egysges a tudsok kztt, egyes fogalmakat szmos szinonimval jelltek, s ez sok flrertshez vezetett. A renesznsz kedvezett annak, hogy az orvostudomny alapjv vl anatmiban rendet teremtsenek az elnevezsekben. A XVI. szzadban lt Vesalius rdeme, hogy a nmenklatra tern uralkod zavart elszr
igyekezett felszmolni. Az arab s kzpkori latin szavakat trlte, a grgket lefordtotta klasszikus latin nyelvre,
s gy csak latin terminusokat hasznlt.
Az jkor
A latin terminusok egy rsze Vesalius fordtsban az orvosok szmra erltetettnek hatott, gy az orvosi nyelvhasznlat ezekben az esetekben jra az eredeti grg elnevezsekhez trt vissza. Ezrt van az, hogy az orvosi nyelvben bven tallhatunk grg eredet, latinostott (azaz latinos rsmd s a latin grammatika szablyaihoz igazod)
szavakat. Ezeket jvevnyszavaknak tekinthetjk az orvosi szaknyelvben, de azt sem szabad elfelejtennk, hogy szmuk igen jelents, hiszen a grg sztvek rendkvl alkalmasak tovbbkpzsre s sszetett szavak alkotsra.
Az orvosi nyelv az orvostudomny fejldse sorn sok tekintetben eltvolodott a klasszikus latintl. A szaknyelvbe j, mestersgesen alkotott kifejezsek is bekerltek egyrszt szavak tovbbkpzse rvn, msrszt gy, hogy a
mr meglv szavaknak j rtelmet tulajdontottak. Szkincsben teht az orvosi latin semmikpp sem azonos a klaszszikus latinnal, mg ha grammatikai rendszere meg is egyezik vele.
A PNA
Az anatmiai nevek els elfogadott sszelltsa Bzelben trtnt meg. A Bzeli Nomina Anatomica (BNA 1895)
megszntette az anatmiai kifejezsek terletn uralkod zrzavart. A terminus technicusok kivlasztsban az egyszersg s a rvidsg volt a dnt. A kb. 300 000 elnevezsnek zmt trltk, s a hivatalos listba 5000 fogalmat
vettek fel. Ksbb a Nmet Anatmiai Trsasg alapvet vltoztatsokat eszkzlt a jnai nmenklatrban (JNA
1935). Ma mr megllapthatjuk, hogy a JNA nem ment t a gyakorlatba, st sok zavar szrmazott a kt nmenklatra prhuzamos hasznlatbl.
E kettsg megszntetsre lt ssze Prizsban a VI. Nemzetkzi Anatmiai Kongresszus, mely elfogadta az j
nmenklatrt, amit Prizsi Nomina Anatomicnak neveznek (PNA 1955). A PNA alapveten a BNA-ra tmaszkodik. A hangslyt a fogalmak egyszersgre, rvidsgre s knnyebb megjegyezhetsgre helyeztk A PNA 1960ban New Yorkban kzel 10%-ban mdostsra kerlt, melyek kzl megemltend a diphthongusok (ketts magnhangzk) megszntetse 80 szban, valamint a magnhangzval vgzd s kezdd sszetett szavak kztti ktjelek eltrlse. Az olyan szavakat, melyeket hm- s nnemben is lehetett hasznlni, hmnemben hatroztk meg, egysgestettk az rsmdot, s korrigltk a nyelvtani tvedseket. Tovbbi mdostsokat a Nomina Anatomicban
1965-ben Wiesbadenben hajtottak vgre. Mg fokozottabb rthetsgre, rvidsgre trekedtek, s arra, hogy a kifejezsek a lehet legtbb informcit nyjtsk. Azta a Nomina Anatomicnak tovbbi 2 kiadsa jelent meg, melyek a
Tokiban (1975) s Mexikban (1980) elfogadott kisebb vltoztatsokat is magukban foglaljk.

Pensa
Ismertesse a rmai trtnelem fbb esemnyeit!
Sorolja fel, mely mvszeti gakban alkotott maradandt a rmai np!
Nevezzen meg Magyarorszgon tallhat rmai vrosokat!
Alkossa meg az indoeurpai nyelvek csaldfjt!
Indokolja meg, mirt fontos a latin nyelv ismerete mg ma, a XXI. szzadban is!
Ismertesse az orvosi szaknyelv fejldsnek szakaszait!
Jellemezze a ma hasznlatos orvosi latint sszehasonltva a klasszikus latinnal!

113

HANGTAN

2. Hangtan
A tananyag elsajttsnak clja
A tanul ismerkedjen meg a latin nyelv rsjeleivel, azok kiejtsvel, valamint a helyesrsi s hangslyozsi szablyokkal.
Kvetelmnyek a tananyag feldolgozsa utn
A fejezet elsajttsa utn n:
kpes lesz latin s grg szavakat olvasni,
tisztban lesz az orvosi terminolgia helyesrsi s kiejtsi szablyaival.
Tanulmnyozza az albbiakban lertakat! Az sszefoglals segtsgvel rendszerezze az elolvasott
anyagot! Tudst a fejezetek vgn tallhat feladatokkal ellenrizheti. Amennyiben a feladatok megoldsa nem okoz nehzsget, n sikeresen elsajttotta a tananyagot.

2.1.
rsjelek s helyesrs
Cicero s Caesar korban (Kr. e. I. sz.) a latin bc a kvetkez 21 betbl llt:
ABC DEF GHI KLM NOP QRS TVX,
ezeket kisbetkkel gy rtk t:
abc def ghi klm nop qrs tux
A csszrkorban ezekhez jrult az Y s Z (a megnvekedett szm grg klcsnsz trsra:
pl. neurocyta, os zygomaticum). A K bett az idk folyamn kiszortotta a C, s csak nhny szban, fleg grg eredet szavakban maradt meg (pl. cardiokele).
A rmaiak eleinte kizrlag nagybetkkel rtak, kisbetket csak a ks kztrsasgkortl kezdve
hasznltak. Ma azonban kisbets rsmdot hasznlunk, nagybett csak a kvetkez esetekben runk:
a mondat elejn;
a tulajdonnevek s a bellk kpzett mellknevek s hatrozszk kezdbetjnl: Roma,
Romanus, Latine;
az olyan mellkneveknl, melyek tulajdonnevek rszv lettek: Alexander Magnus.

2.2.
Kiejts s hangsly
2.2.1. A kiejts
Magyarorszgon ma ktfle latin kiejts hasznlatos. Az egyik a hagyomnyos vagy erasmusi,
a msik az n. restitult, azaz visszalltott kori kiejts. Az elbbi a XVI. szzadban lt nmetalfldi humanistrl, Rotterdami Erasmusrl kapta nevt, aki rendezte s szablyokban rgztette a latin betinek hangrtkt. Erre azrt volt szksg, mert a kzpkorban teljesen szablyozatlan s terletenknt igen klnbz volt a latin szavak kiejtse. Az erasmusi kiejtst hasznljuk az orvosi
latin nyelvben, annl is inkbb, mivel Magyarorszgon az 1970-es vekig egysgesen ezt hasznltk
minden terleten. A restitult kiejts csak a XX. szzad nyelvszeti kutatsainak eredmnye, mely
elterjedshez mg sok id szksges.

Teht a hagyomnyos kiejts szablyai a kvetkezk:


Magnhangzk: a, e, i, o, u, (y). Mivel a magnhangzk rvidsgt s hosszsgt orvosi szvegekben nem jellik, megfelel kiejtsket halls utn kell elsajttania. (Klasszikus latin tanknyvekben azonban jellni szoktk a magnhangzk idtartamt, mgpedig a hosszakat egy fljk rt vzszintes vonallal: , a rvideket pedig a kvetkezkppen: .)
Az a bett rvid vagy hossz hangnak ejtjk.
Az e bett, ha rvid e-nek, ha hossz -nek ejtjk: tmpustempusz, facisfcisz.
Az i megfelel a magyar i-nek, csak sz elejn magnhangz eltt s kt magnhangz kztt hangzott j-nek. Ez utbbi kt esetben az orvosi szvegekben mr j bet vltotta fel az i-t, azaz jejunum,
ami eredetileg ieiunum volt.
Az o s az u megfelel a magyar o-nak s u-nak.
A grg szavakban elfordul y-t i-nek ejtjk az orvosi nyelvben: larynxlrinx, a klasszikus latin azonban jobban szeret hangot mondani, mivel eredetileg a grg nyelvben is gy hangzott:
lyralr.
A qu, ngu, su hangcsoportokban magnhangz eltt az u v-nek hangzik: liquorlikvor,
lingualingv, suadaszvd.
Ketts magnhangzk (diphthongusok) kzl az au, eu, ei, ui kiejtse megfelel a magyarnak.
Az ae kiejtse : cellulaecellul, az oe ejtse : oedemadm. Ha az ae s oe ketts magnhangzk elemeit kln kell ejteni, akkor azt az e fl rt kt pont vagy hosszsg jel jelli: ar vagy
arer, pota vagy potapot.
A mssalhangzkat ltalban anyanyelvnkben megszokott mdon kpezzk, kivve a kvetkezket:
Az s mssalhangzt sz-nek ejtettk, az orvosi nyelvben azonban kt magnhangz kztt, tovbb ha n vagy m mellett ll, z-nek hangzik: segmentumszegmentum, nasusnzusz, organismusorgnizmusz.lg1o

115

HANGTAN

2.3.
Elvlaszts s sztagols
Az sszetett szavakat alkotelemeik szerint vlasztjuk el: ab-ductor, trans-fusio.
Az egyszer szavakban a sztag hatra a magnhangz mgtt van, ha erre magnhangz vagy
egyetlen mssalhangz kvetkezik: me-a-tus, co-ro-na.
Ha egy magnhangzra kt vagy tbb mssalhangz kvetkezik, akkor az utols a kvetkez sztagba kerl: ner-vus, mus-cu-lus.
E szably all kivtel a zrhang + folykony hang, mikor mindkt hangot a msik sztagba viszszk t: mem-bra-na, ce-re-brum, du-plex.

2.4.
A latinos s magyaros rsmd elvei
A latin s grg eredet orvosi szavak rsban mind a latinos, mind a magyaros rsmdnak megvan a maga ltjogosultsga. A latinos vagy magyaros rs eldntsekor kt ltalnos rendez elvnek
kell rvnyeslnie:
1. A kznyelviv vls szerinti rendez elv
Azokat a szavakat s kifejezseket, melyek a kznyelvben mr meghonosodtak (embri, ciszta,
vakcina stb.), magyarosan rjuk.
2. A szvegfajtk, vagyis a cmzettek szerinti rendez elv
A szles olvaskznsgnek sznt ismeretterjeszt szvegben a fonetikus (kiejts szerinti) rsmdot clszer hasznlni. A szakmai szvegekben a latinos rsmdot, kivve a tudomnygak s szakterletek neveit (citolgia), valamint az orvosi eljrsok s mszerek elnevezseit (akupunktra, laringoszkp).
E szablyok ellenre ez a tanknyv valamennyi esetben a latinos rsmdot hasznlja, hisz knynyebb a mr megtanult latinos rsmdot trni fonetikusan, mint egy magyaros rsmddal megtanult szt trni latinosan.
i
y
e

Bet

qu
ngu
su
ae
a
oe
o
s
c

Szably
sz elejn magnhangz eltt vagy kt magnhangz kztt
mindig
ha hossz
ha rvid
magnhangz eltt
magnhangz eltt
magnhangz eltt
mindig
mindig
mindig
mindig
ltalban
kt magnhangz kztt vagy m s n mellett
magas magnhangz eltt
mly magnhangz, mssalhangz eltt s sz vgn

Kiejts
j
i

e
kv
ngv
szv

ae

oe
sz
z
c
k

116
ti
ch
th
rh
ph
x
z

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Bet

Szably
ha rvid, magnhangz eltt ll, s nem elzi meg s, t vagy x
ltalban
mindig
mindig
mindig
mindig
mindig

Kiejts
ci
k
t
r
f
ksz
z

Pensa
Alkalmazza a megismert kiejtsi szablyokat az albbi szavakban!
abortus, abscissa, consilium, biceps, collega, siccus, sic, complicatio, tibia, fracti, ostium,
consequentia, uraemia, coecum, pylorus, exhumatio, zygota, maior, archiater, apotheca,
pharynx, cystorrhaphia, unguentum, guttur, iniectio, index, creta, symptoma, chininum,
nephritis
rja t az albbi szavakat latinos rsmddal!
perszna, infzi, menza, cellula, ekce, lektor, kultusz, Odsszeusz, prmium, dma,
Jliusz, kvantum, svda, antikvrium, grcia, akvrium, produkci, szimfnia, rtor, letargia, kromoszma, illzi, minisztrium, kurtor, rektor, kollokvium, elegancia, munci,
prdiktor
Bontsa fel sztagokra a kvetkez szavakat!
amaurosis, anamnesis, aquaeductus, blepharitis, cancer, circumscriptus, compressio,
diaphragma, dyschromia, ethmoidalis, gangraena, hypophysis, interventricularis, vertebra,
meningokele, obliquus, palpebra, patella, pneumonia, sanguis, tinctura, transplantatio,
urethra

GRADUS PRIMI,

AVAGY AZ ELS LPSEK

117

3. Gradus primi, avagy az els lpsek


A tananyag elsajttsnak clja
A tanul ismerkedjen meg a latin nyelv alapszablyaival s alkalmazni tudja a szakmai latin nyelvet.
Kvetelmnyek a tananyag feldolgozsa utn
A tananyag elsajttsa utn n
kpes lesz megnevezni latin vagy grg szval a fbb testrszeket s bels szerveket,
meg tudja nevezni a legfontosabb anatmiai gyjtneveket,
ismerni fogja a test skjait s irnyait,
kpes lesz egyszerbb kpzett s sszetett szavakat alkotrszekre bontani s rtelmezni,
valamint a megismert szavak s szelemek alapjn kpes lesz az n szmra j szavakat
s kifejezseket is megrteni.
A tanegysg lecki hasonl felptsek:
szemlltet bra,
exercitationes (gyakorlatok),
sententiae et proverbia (szlsok s kzmondsok), mely feldolgozsa nem ktelez,
vocabularium (sztr),
grammatica (nyelvtan),
pensa (feladatok).
Elszr mindig az brt tanulmnyozza! Az ott tallhat szavak magyar jelentst megtallja a
sztr (vocabularium) elejn. A szavakat mindig sztri alakkal egytt tanulja meg, mert ez segteni fog a ragozs knnyebb elsajttsban. Az bra kifejezseinek megtanulsa utn rtelmezze a
nyelvtani anyagot (grammatica). Az ott lertakat rgztheti a gyakorlatok (exercitationes) s a szlsok s kzmondsok (sententiae et proverbia) segtsgvel. Ne csak egyszeren fordtson, hanem
elemezze is nyelvtanilag az j kifejezseket, mondatokat! Ezutn tanulja meg az itt elfordul szavakat is. Ismtelje t mg egyszer a nyelvtani anyagot s ha mr gy rzi, hogy mindent alaposan
megtanult ellenrizze tudst a lecke vgn tallhat feladatokkal (pensa)!

118

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.1.
Lectio prima Corpus humanum
caput
facies

frons

oculus
auris
nasus

os
collum
thorax
truncus

brachium
cubitus

abdomen

antebrachium

pelvis

coxa
manus
digitus

extremitas

genu

pes
digitus

L/1. bra: Corpus humanum


3.1.1. Sententiae et proverbia
Nomen est omen.
Ibi est victoria, ubi concordia est.
Ubi tu Caius, ibi ego Caia.
Unus testis, nullus testis.
Facies Hippocratica.
Persona ingrata.

3.1.2. Vocabularium
Vocabularium ii, n
lectio onis, f
primus, prima, primum
Corpus humanum
corpus oris, n
humanus, a, um
caput itis, n
collum i, n
truncus i, m
extremitas atis, f
thorax acis, m

sztr
lecke, ra
els (v. primr)
Az emberi test
test (v. corpus iuris)
emberi
(v. humanizmus)
fej (v. kapitalizmus)
nyak
trzs
vgtag
mellkas

abdomen inis, n
pelvis is, f
frons ntis, f
oculus i, m
auris is, f
nasus i, m
os oris, n
facies ei, f
brachium ii, n
cubitus i, m
antebrachium ii, n
manus us, f

has
medence
homlok (v. frontlis)
szem (v. okulr)
fl
orr (v. nzi)
szj (v. orlis)
arc, felszn
kar, felkar
knyk
alkar
kz (v. manulis)

GRADUS PRIMI,

digitus i, m
coxa ae, f
pes pedis, m
genu us, n

119

AVAGY AZ ELS LPSEK

ujj
csp
lb (v. pedl)
trd

concordia ae, f
tu
ego
Caius i, m
Caia ae, f
unus, a, um
nullus, a, um

Sententiae et proverbia
Szlsok s kzmondsok
sententia ae, f
et
proverbium ii, n
nomen inis, n
omen inis, n
est
ibi
victoria ae, f
ubi

Hippocraticus, a, um
persona ae, f
ingratus, a, um

egyetrts
te
n
rmai frfinv
rmai ni nv
egy (v. uniformis)
egy sem, (egyltaln)
nem (v. nulla)
tan (orvosi nyelvben:
here)
hippokratszi
szemly
nem szvesen ltott

Grammatica ae, f
Pensa
pensum i, n
repetitio onis, f

Nyelvtan
Feladatok
feladat
ismtls

testis is, mf

szls
s
kzmonds
nv (v. nomenklatra)
eljel, int jel, vgzet
van
ott
gyzelem
hol, ahol

3.1.3. Grammatica
A nvel
A latin nyelvben nincs se hatrozott, se hatrozatlan nvel. Pldul a corpus sz jelentsei a kvetkezk lehetnek: test, egy test, a test.
A fnv
A magyarhoz hasonlan llnyt, lettelen dolgot vagy elvont fogalmat jell.
Szmok, esetek s nemek
A latin fnvnek kt szma
egyesszm (singularis);
tbbesszm (pluralis);
s t esete van, melyek kzl az orvosi nyelvben a leggyakrabban hasznltak:
az alanyeset (nominativus);
s a birtokos eset (genitivus).

nominativus
genitivus

singularis

ki? mi?
kinek a ..? minek a ..?

krdszavak

pluralis
kik? mik?
kiknek a ..? miknek a ..?

A fnv hrom nemt klnbztetjk meg:


hmnem (masculinum);
nnem (femininum);
s semlegesnem (neutrum).
A fnv sztri alakja s a declinatik
A fnvnek meghatrozott sztri alakja van, mely tartalmazza
az egyesszm alanyesetet (singularis nominativus);
az egyesszm birtokos eset vgzdst (singularis genitivus);
s a sz nemt, melyet a latin elnevezs kezdbetjvel jellnk: m, f, n.

120

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

A latin fneveket a birtokos eset (sing. gen.) vgzdse alapjn t csoportba sorolhatjuk. Ezeket
a csoportokat declinatiknak (nvszragozsi csoportoknak) nevezzk. Azonos declinatiba tartoz
szavak hasonl ragozst kvetnek.
A latin fnevet mindig sztri alakjval egytt kell megtanulni, mert csak a singularis genitivus ismeretben tudjuk megllaptani, milyen ragozst kvet a sz.
A fnevek sztri alakjaiban bizonyos szablyossgokat figyelhetnk meg, melyek megknnytik
a tanulst. A III. declinatio kivtelvel a sz vgzdse alapjn nemcsak a nemet, hanem a sing. gen.
ragjt is kikvetkeztethetjk (figyelem az -us vgzds II. s IV. decl. is lehet!).

sing. nom.

I.
a-tvek
-a

sing. gen.
nem

-ae
f

II.
o-tvek
-us
-um
-er
-on
-i
m
n

III. msh.vagy i-tvek


klnbz
-is
m, f, n

IV.
u-tvek
-us
-u

V.
e-tvek
-es

-us

-ei
f

Pensa
1. Repetitio
Alkalmazza a megismert kiejtsi szablyokat
a) kzhasznlat latin szavakban:
praeda, fusio, suggestio, ar, consul, aqua, centrum, lingua, poeta, doctor, gustus,
Iuppiter, psychologia, index, Maius, chininum, hydra, saccus, theatrum, satira,
philosophia, Odysseus, functio, rhetor,
b) orvosi kifejezsekben:
oedema, anaemia, oesophagus, maior, ieiunum, hypophysis, plasma, nasus, cysta,
cranium, vaccina, caput, lac, ambulantia, liquor, gutta, physiologia, brachium,
haemorrhagia, thorax
2. Csoportostsa az emberi testrszeket declinatik szerint!
I.

II.

III.

IV.

3. Ptolja ki az albbi fnevek sztri alakjt s adja meg jelentsket!


facies ei, .
manus .., f
coxa ae, .
arteria .., f
genu us, .
caput ., n
truncus ., m
oculus i, .

arcus us, .
abdomen inis, .
collum ., n
pes .., m
brachium ii, .
corpus ., n
pelvis is, .

V.

GRADUS PRIMI,

121

AVAGY AZ ELS LPSEK

3.2.
Lectio secunda Nomina anatomica
3.2.1. Exercitationes
os coxae
os capitis
arcus aortae
musculus abdominis
musculus brachii
vena pedis
vena antebrachii
arteria manus
arteria pedis
glandula linguae

lobus hepatis
ligamentum genus
angulus oris
angulus frontis
nervus faciei
nervus auris
sinus venae
valvula cordis
cavum nasi
pars pelvis

paries arteriae
radix linguae
septum nasi
facies thoracis
articulatio cubiti
articulatio digiti manus
foramen valvulae cordis
nervus fundi oculi
ramus nervi colli
vena regionis colli

3.2.2. Sententiae et proverbia


Salus aegroti suprema lex.
Stultitia est morbus animi.
Historia est magistra vitae.
Maximum remedium irae mora est.
Livor mortis.
Rigor mortis.

3.2.3. Vocabularium
secundus, a, um
Nomina
anatomica
nomen inis, n
anatomicus, a, um
exercitatio onis, f

msodik
(v. szekunder)
Anatmiai
gyjtnevek
nv
anatmiai
gyakorlat

Exercitationes
os ossis, n
arcus us, m
aorta ae, f
musculus i, m
vena ae, f
arteria ae, f
glandula ae, f
lingua ae, f

csont
v (v. rkus)
aorta, a test
legnagyobb tere
izom (v. muszkli)
vna, visszr
artria, verr
mirigy
nyelv

lobus i, m
hepar atis, n
ligamentum i, n
angulus i, m
nervus i, m
sinus us, m
valvula ae, f
cor cordis, n
cavum i, n
pars tis, f
paries etis, m
radix icis, f
septum i, n
articulatio onis, f
foramen inis, n
fundus i, m
ramus i, m
regio onis, f

lebeny
mj
szalag
szglet
(v. triangulum)
ideg
bl, reg
billenty
szv
reg
rsz (v. parcilis)
fal
gykr (v. radiklis)
svny
zlet
nyls, lyuk
fenk, alap
(v. fundamentum)
g
terlet, tjk
(v. regionlis)

122

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN
historia ae, f
magistra ae, f
vita ae, f
maximus, a, um

Sententiae et proverbia
salus utis, f
aegrotus i, m
supremus, a, um
lex legis, f
stultitia ae, f
morbus i, m
animus i, m

egszsg
beteg
legfels, legmagasabb
trvny (v. leglis)
ostobasg, egygysg
betegsg (v. morbilits)
llek

trtnelem (v. histria)


tant(n)
let (v. vitamin)
legnagyobb
(v. maximlis)
orvossg, gygyr
harag
halogats, ksedelem
kkes szn
hall, holttest
(v. mortalits)
merevsg (v. rigorzus)

remedium ii, n
ira ae, f
mora ae, f
livor oris, m
mors mortis, f
rigor oris, m

3.2.4. Grammatica
A birtokos szerkezet
A latin s a magyar birtokos szerkezet is kt rszbl ll:
birtokbl,
birtokosbl.
A latin birtokos szerkezet pontosan fordtottja a magyarnak.

magyar: a kz ujja
latin: digitus manus

els helyen
birtokos, jelletlen
birtok, sing. nom.-ban

msodik helyen
birtok, jellt
birtokos, sing. gen.-ban

lltmny a latin mondatban


A latin mondatnak mindig igei lltmnya van. A latin a magyarral ellenttben nem ismeri a nvszi
lltmnyt, a ltignek (est) szerepelnie kell a mondatban. Ezt azonban a magyarra val fordtsnl gyakran elhagyjuk: Historia est magistra vitae. A trtnelem az let tantmestere.

Pensa
1. Mi a jelentsk az albbi birtokos jelzs szerkezeteknek?
os trunci
articulatio digiti
facies colli
musculus manus
cavum oris
pars digiti
regio abdominis
septum cordis
facies antebrachii
nervus thoracis
angulus oris
foramen auris
ramus arteriae pedis
valvula venae cordis
pars articulationis cubiti

GRADUS PRIMI,

AVAGY AZ ELS LPSEK

2. Mi a klnbsg az albbi szerkezetek kztt?


caput ossisos capitis
corpus ossisos corporis
caput musculimusculus capitis
3. Fordtsa le latinra az albbi kifejezseket! gyeljen a birtokos eset hasznlatra!
az aorta fala (az aortafal)
a nyak idege (a nyakideg)
a td lebenye (pulmo onis, m td)
a test artrija
a homlok szglete (a homlokszglet)
az v formja (forma ae, f) (az vforma)
az arc vnja
a trzs izmnak a feje
a lb csontjnak a nyaka (a lbcsont nyaka)
a kz htnak az idege (dorsum i, n ht)

123

124

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.3.
Lectio tertia Organa interna
cerebrum
oesophagus
trachea
pulmo

ventriculus
pancreas
lien
colon/intestinum
crassum
intestinum tenue

hepar

caecum

L/2. bra: Organa interna


3.3.1. Exercitationes
ren sinister
musculus longus
hepatitis chronica
linea alba
corpus luteum
foramen magnum
colon transversum
tumor benignus
paries internus
pars externa
pars media

organum internum
ligamentum
transversum

tumor renis
benignus
paries oesophagi
internus
pars cerebri externa
pars pancreatis media

nasus parvus
musculus rectus
pulmo dexter
corpus humanum
manus sinistra
genu dextrum
facies lata

organum corporis
internum
ligamentum hepatis
transversum
septum nasi parvi
caput musculi recti
lobus pulmonis dextri
os corporis humani
digitus manus
sinistrae
ligamentum genus
dextri
arcus faciei latae

GRADUS PRIMI,

125

AVAGY AZ ELS LPSEK

3.3.2. Sententiae et proverbia


Mater semper certa est.
Roma aeterna est.
Sors bona, nihil aliud.
Morbus Hungaricus.
Summum bonum.
Furor chirurgicus.

3.3.3. Vocabularium
tertius, a, um
Organa interna
organum i, n
internus3
cerebrum i, n
oesophagus i, m
trachea ae, f
pulmo onis, m
ventriculus i, m
pancreas atis, n
ren is, m
lien is, n
intestinum i, n
tenuis, e
crassus3
colon i, n
caecum i, n

harmadik (v. tercett)


A bels szervek
szerv (v. orgnum)
bels
agy
nyelcs
lgcs
td
gyomor
hasnylmirigy
vese
lp
bl
vkony
vastag
vastagbl
vakbl

magnus3
transversus3
tumor oris, m
benignus3
externus3
medius3
parvus3
rectus3
dexter, tra, trum
latus3

Sententiae et proverbia
mater matris, f

Exercitationes
sinister, tra trum
longus3
hepatitis idis, f
chronicus3
linea ae, f
albus3
luteus3

bal
hossz
mjgyullads
krnikus, idlt
(ellentte:
acutus3 heveny)
vonal
fehr (v. albn)
srga

nagy (v. Magna


Hungaria)
harnt
daganat
jindulat (ellentte:
malignus3 rosszindulat)
kls
kzps
(v. mdium)
kis, kicsi
egyenes
jobb
szles

semper
certus3
aeternus3
sors tis, f
bonus3
nihil, n
alius, a, ud
Hungaricus3
summus3
furor oris, m
chirurgicus3

anya
(orvosi nyelvben:
agyhrtya)
mindig
biztos
rk
emberi sors, vgzet
j (v. bnusz)
semmi (v. nihilizmus)
ms, msik
magyar
legfbb, legnagyobb
(v. summa)
rlet
sebszi

3.3.4. Grammatica
A mellknv s a minsgjelzs szerkezet
A mellknv a fnv vagy fnvknt hasznlt ms sz tulajdonsgt, minsgt vagy hovatartozst fejezi ki.

126

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

A latin mellknv llhat


minsgjelzknt (pldul pulmo dexter),
az sszetett lltmny nvszi rszeknt (pldul Roma aeterna est).
A mellknv mint minsgjelz mindig a jelzett sz utn ll.
Ha a jelzett sznak birtokos jelzje is van, akkor az ltalban megelzi a minsgjelzt. A szrend a kvetkez lesz: jelzett szbirtokos jelzminsgjelz (pldul tumor ventriculi malignus).
A latin mellknv a magyartl eltren nemben, szmban s esetben megegyezik azzal a fnvvel, amelyikre vonatkozik.
Ez azt jelenti, hogy a mellknv vgzdst a fnv nemnek megfelelen kell kivlasztania, s
abba a szmba s esetbe kell tennie, amelyben a fnv ll. A mellkneveket is a declinatik szerint
ragozzuk, de csak az els hrom declintiba tartoznak mellknevek.
Ebben a leckben az egyik leggyakoribb mellknvfajtval, az III. declinatihoz tartoz mellknevekkel ismerkedhet meg. A sztrban tallhat 3-as szm azt jelli, hogy ezek a grammatikai
nemek szerint hromvgek:
az -us/-er vgzds masculinum, a II decl. szerint;
az -a vgzds femininum, az I. decl. szerint;
az -um vgzds neutrum, a II. decl. szerint.
sing. nom.
sing. gen.

m
arcus magnus
arcus magni

f
vena magna
venae magnae

n
foramen magnum
foraminis magni

sing. nom.
sing. gen.

m
pulmo dexter*
pulmonis dextri

f
auris dextra
auris dextrae

n
brachium dextrum
brachii dextri

* Az -er, -a, -um vg mellkneveknek kt csoportja van. Az egyik csoport a szt -e-jt minden esetben megrzi (liber,
libera, liberum szabad), a msik csoportnl viszont kiesik. Utbbi felismerhet arrl, hogy az -e sing. nom.-ban
csak a masc. alakban jelentkezik (dexter, dextra, dextrum).

A fnv s a mellette jelzknt ll mellknv ragozsa nem mindig kveti ugyanazt a declinatit!
Pensa
1. Egyeztesse a mellknevet a fnvvel singularis nominativusban!
trachea (humanus3)
intestinum (crassus3)
ren (dexter, tra, trum)
organum (externus3)
tumor (parvus3)
facies (latus3)
genu (sinister, tra, trum)

GRADUS PRIMI,

127

AVAGY AZ ELS LPSEK

cor (magnus3)
arcus (latus3)
musculus (longus3)
2. Egyeztesse a mellknevet a fnvvel singularis genitivusban!
articulatio cubiti (sinister, tra, trum)
nervus auris (internus3)
ligamentum articulationis (transversus3)
os coxae (dexter, tra, trum)
articulatio digiti (medius3)
arteria manus (dexter, tra, trum)
angulus faciei (latus3)
sinus venae (magnus3)
symptoma hepatitidis (chronicus3)
pars corporis (luteus3)
3. Fordtsa le a feladatok kifejezseit! (symptoma atis, n tnet)

3.4.
Lectio quarta Pluralis Nominativus
3.4.1. Exercitationes
arteriae capitis
formae faciei
suturae cranii
papillae linguae
lobi hepatis
nervi cervicis
ventriculi cordis
musculi dorsi
organa auditus
atria cordis
labia oris
functiones musculi
cartilagines laryngis
partes ossis
symptomata scabiei

capita musculi
foramina valvulae
glandulae linguae
musculi abdominis
ligamenta genus
articulationes pedis
ossa antebrachii
sinus venae
caries dentis

3.4.2. Sententiae et proverbia


Acti labores iucundi.
Medicus nihil aliud est, quam animi consolatio.
Libri amici, libri magistri.
Et cetera.
Signa mortis.
Res gestae.

glandulae linguae
parvae
musculi abdominis
externi
ligamenta genus lata
articulationes pedis
transversae
ossa antebrachii
longa
sinus venae magni
caries dentis
chronicae

128

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.4.3. Vocabularium
quartus3

negyedik
(v. kvartett)
Exercitationes

forma ae, f
sutura ae, f
cranium ii, n
papilla ae, f
cervix icis, f
ventriculus i, m
dorsum i, n
auditus us, m
atrium ii, n
labium ii, n
functio onis, f
cartilago inis, f
larynx ngis, m
symptoma atis, n

forma, alak
varrat
koponya
szemlcs
nyak
kamra
ht
halls
(v. audiolgia)
pitvar
(v. trium)
ajak (v. Labello)
mkds
porc
gge
tnet
(Vigyzat! A -ma
vg grg eredet

szavak nem az
I. declinatihoz
tartoznak, hanem a
III.-hoz s mindig
neutrumok.)
rh, rhessg
sz, szuvassg
fog (v. Amodent)

scabies ei, f
caries ei, f
dens dentis, m

Sententiae et proverbia
actus3
labor oris, m
iucundus3
medicus i, m
quam
consolatio onis, f
liber libri, m
amicus i, m
magister tri, m
ceterus3
signum i, n
res rei, f
gestus3

elvgzett
munka
kedves, kellemes
orvos
mint
vigasz, vigasztals
knyv
bart
tanr, tant
egyb, a tbbi, ms
jel
eset, tett, trtnet
viselt, vgrehajtott

3.4.4. Grammatica
A nvszk pluralis nominativusa
ltalnos szably, hogy a neutrumban ll nvszk (fggetlenl attl, hogy hnyadik declinatiba
tartoznak) pluralis nominativusban mindig a-ra vgzdnek.
Egybknt a plur. nom. vgzdse declinatik szerint vltozik:
nem
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.

I.
f
vena
venae
venae

m
nervus
nervi
nervi

II.

n
labium
labii
labia

m
pes
pedis
pedes

III.
f
pelvis
pelvis
pelves

os
ossis
ossa

m
arcus
arcus
arcus

IV.

n
genu
genus
genua

V.

f
facies
faciei
facies

Amint a tblzatbl megllapthat az I., II. s IV. declinatiban a plur. nom. ragja megegyezik a
sing. gen. ragjval, a III. s V. declinatiban pedig -es rag kerl a helyre (kivve a semleges nemeket, melyek mindig -a-ra vgzdnek).

GRADUS PRIMI,

129

AVAGY AZ ELS LPSEK

A mellknevek ragozsa termszetesen kveti a fnevekt attl fggen, hogy melyik declinatihoz
tartoznak:
nem
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.

II.
m
magnus
magni
magni

I.
f
magna
magnae
magnae

II.
n
magnum
magni
magna

II.
m
dexter
dextri
dextri

I.
f
dextra
dextrae
dextrae

II.
n
dextrum
dextri
dextra

A II. declinatis -er vg fnevek


E problmrl mr az elz leckben sz esett a mellknevek kapcsn. Az -er vg fnevek is hasonlkppen viselkednek, mint az -er vg mellknevek. Az egyik csoport a tbeli -e hangot a ragozsa sorn megtartja (puer pueri, m fi), a msik csoportnl azonban kiesik (liber libri, m knyv).
A fnv sztri alakja mindig mutatja, hogy melyik csoporthoz tartozik az adott sz. Ragozsuk teht a kvetkezkppen alakul:
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.

puer
pueri
pueri

liber
libri
libri

Pensa
1. Tegye tbbes szmba az albbi jelzs kifejezseket! gyeljen a declinatik hasznlatra!
pulmo sinister
musculus longus
ligamentum latum
articulatio transversa
caput humanum
caries chronica
vena magna
genu dextrum
arcus medius
facies lata
2. Egsztse ki a mr ismert sententikat, figyelembe vve az rvnyes nyelvtani szablyokat!
Ibi est , ubi est.
.. testis, .. testis.
Facies .
Salus aegroti .. lex.
Stultitia est morbus
.. remedium irae mora est.
Rigor .
Mater semper est.
Sors .. nihil aliud.
Furor ..
Roma .. est.
Acti iucundi.
Libri .., libri .
Summum
Res

130

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.5.
Lectio quinta Pluralis Genitivus
3.5.1. Exercitationes
valvulae venarum
luxationes coxarum
foramina valvularum
cellulae nervorum
fracturae craniorum
rami bronchorum
articulationes pedum
apparatus hominum

telae corporum
lobi pulmonum
pori aurium
substantiae ossium
organismi animalium
organa sensuum
ossa manuum
formae facierum

fundi vesicarum urinariarum


parietes venarum magnarum
anguli oculorum dextrorum
ligamenta articulationum
transversarum
arteriae genuum dextrorum
symptomata carierum
chronicarum

3.5.2. Sententiae et proverbia


Repetitio est mater studiorum.
Stultorum infinitus est numerus.
Ordo est anima rerum.
Multitudo remediorum ignorantiae filia est.
Canticum canticorum.
Vanitatum vanitas.
Vinum regum, rex vinorum.
Crux medicorum.
Consilium medicorum.

3.5.3. Vocabularium
quintus3

tdik (v. kvintett)

Exercitationes
luxatio onis, f
cellula ae, f
fractura ae, f
bronchus i, m
apparatus us, m
homo inis, m
tela ae, f
porus i, m
substantia ae, f
organismus i, m
animal is, n
sensus us, m

ficam
sejt
trs
hrg
szervrendszer
(v. appartus)
ember
(v. homo sapiens)
szvet
lyuk, nyls
(v. porzus)
llomny
szervezet
llat
rzk, rzkels
(v. szenzibilis)

vesica ae, f
urinarius3

hlyag
hgy- (v. urolgia)

Sententiae et proverbia
studium ii, n
stultus3
infinitus3
numerus i, m
ordo inis, m
anima ae, f
multitudo inis, f
ignorantia ae, f
filia ae, f
canticum i, n
vanitas atis, f
vinum i, n
rex regis, m
crux crucis, f
consilium ii, n

tudomny, tuds
ostoba, egygy, balga
vgtelen
szm
rend
leter, llek
sokasg, tmeg,
nagy szm
tudatlansg,
nem ismers
lnya vminek/vkinek
nek
hisg
bor
kirly
kereszt(fa), kn,
gytrelem
tancs(kozs), tancsls

GRADUS PRIMI,

131

AVAGY AZ ELS LPSEK

3.5.4. Grammatica
a) A nvszk pluralis genitivusa
A III. declinatio
A III. declinatio klnbz ttpus nvszk ragozsa. A III. declinatiban tallhatk mssalhangz- s i-tv szavak. Az i-tveken bell tovbbi kt kategrit klnthetnk el: vannak n. gyenge s ers i-tv szavak.
III. decl.:
msh.-t

i-t
gyenge

ers

A mssalhangz-tv szavak ragozstl annyiban tr el a gyenge i-tvek, hogy a plur. gen.


-um ragja helyett -ium ragot kapnak. Az ersen i-tvek esetben viszont az i-t megjelenik
(a plur. gen.-ium ragon kvl) a semlegesnem plur nom. -a ragja eltt (-ia) s egyb ksbb tanuland esetekben is.
A klnbz ttpusokat a kvetkezkppen tudjuk elklnteni:
Gyenge i-tv:
1. azok az -es s -is vg fnevek, amelyeknek a sing. nom.-a s gen.-a ugyanannyi sztagbl ll, pl. pelvis pelvis, f.
2. azok az -s s -x vg fnevek, amelyekben a sing. gen. -is ragja eltt legalbb kt mssalhangz tallhat, pl. frons frontis, f.
Ersen i-tv:
1. az -e, -al s -ar vg semlegesnem fnevek, pl. animal is, n.
2. nhny -is-re vgzd egyenl sztagszm fnv: febris is, f. tussis is, f. dosis is, f. cutis
is, f. Ezeknek sing. acc.-a -im: febrim, tussim, dosim, cutim.
3. a III. declinatis alapfok mellknevek zme, melyekrl a kvetkez leckben rszletesen sz lesz.
Ragozsuk pedig a kvetkezkppen alakul:

sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.
plur. gen.

msh.-t
pes pedis, m
caput itis, n
pes
caput
pedis
capitis
pedes
capita
pedum
capitum

gyenge i-t
pelvis is, f
pelvis
pelvis
pelves
pelvium

ers i-t
animal is, n
animal
animalis
animalia
animalium

b) Az I., II., IV. s V. declinatio


Ebben a ngy declinatiban a plur. gen. ragja tkletesen tkrzi a fnevek tvt:
az I. declinatiban -arum,
a II.-ban -orum,
a IV.-ben -uum,
az V.-ben -erum.

132

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

nem
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.
plur gen.

I. vagy a-t
f
vena
venae
venae
venarum

II. vagy o-t


m
n
nervus
labium
nervi
labii
nervi
labia
nervorum
labiorum

IV. vagy u-t


m
n
arcus
genu
arcus
genus
arcus
genua
arcuum
genuum

V. e-t
f
facies
faciei
facies
facierum

II.
m
dexter
dextri
dextri
dextrorum

II.
n
dextrum
dextri
dextra
dextrorum

c) Az III. declinatis mellknevek


Ragjaikat declinatijuknak megfelelen kapjk:
nem
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.
plur. gen.

II.
m
magnus
magni
magni
magnorum

I.
f
magna
magnae
magnae
magnarum

II.
n
magnum
magni
magna
magnorum

I.
f
dextra
dextrae
dextrae
dextrarum

Pensa
1. Csoportostsa a kvetkez III. declinatis szavakat tvk szerint!
symptoma, pars, homo, abdomen, animal, caput, extremitas, os (oris), pulmo, mater,
auris, nomen, rex, os (ossis)
msh.-t
gyenge i-t
ers i-t

2. Ragozza vgig az eddig tanult esetekben a kvetkez jelzs kifejezseket!


genu dextrum
dens longus
caries acuta
3. Vltoztassa meg a jelzs kifejezsek szmt gy, hogy az esetket megtartja! (sing.
nom.plur. nom., sing. gen.plur. gen.)
venarum magnarum
oculi dextri
cariei chronicae
auditus humanus
ossis lati
extremitas sinistra
intestina crassa
aures mediae
corpus luteum
foraminis magni

GRADUS PRIMI,

133

AVAGY AZ ELS LPSEK

3.6.
Lectio sexta A test f skjai s irnyai
frontalis

anterior
ventralis

saggitalis

posterior
dorsalis

superior
horizontalis
inferior
proximalis
distalis
medialis
lateralis

sinister

dexter

L/3. s L/4. bra: A test f skjai s irnyai: aspectus lateralis et posterior


3.6.1. Exercitationes
facies partium
externarum
partes auris internae
nervi pedis dextri
genua sinistra
musculi thoracis profundi
regio dorsi medialis
facies colli lateralis

aspectus ventralis
sectio sagittalis
sectio horizontalis
os frontale
ligamentum articulationis
distalis
arteriae pedis dorsales
phalanges proximales
ossa frontalia

3.6.2. Sententiae et proverbia


Ars longa, vita brevis.
Ira furor brevis est.
Qualis pater, talis filius.
Iustitia omnium est domina et regina virtutum.
Perpetuum mobile.
Artes liberales.
Editio princeps.
Locus communis.

parietes venarum
superficialium
aspectus anterior
membrum inferius
arteria extremitatis superioris
arteriae pedis posteriores
membra inferiora
nervi membrorum inferiorum

134

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3.6.3. Vocabularium
sextus3
hatodik (v. sextett)
A test f skjai s irnyai
aspectus us, m
nzet (v. aspektus)
frontalis, e
homloki, homlokhoz
tartoz (v. frons)
anterior, ius
ells
ventralis, e
hasi, ells
(v. venter tris,
m has)
posterior, ius
htuls
dorsalis, e
hti, htuls
(v. dorsum)
sagittalis, e
nylirny
(v. sagitta ae,
f nyl)
medialis, e
a test kzpvonalhoz
kzelebb es
(v. medius3)
lateralis, e
oldals, a kzpvonaltl tvolabbi
(v. latus eris,
n oldal)
horizontalis, e
vzszintes
(v. horizont)
inferior, ius
als
superior, ius
fels
distalis, e
a testtl tvolabbi
(v. distare tvol
lenni, distantia
tvolsg)
proximalis, e
a testhez kzelebbi
(v. proximus3
legkzelebbi)

Exercitationes
profundus3
sectio onis, f
phalanx ngis, f
superficialis, e

mly (v. fundus)


vgs, metszs,
metszet
(v. szekci)
ujjperccsont
(v. falanx)
felszni, felleti
(v. superficies ei,
f felszn)

Sententiae et proverbia
ars artis, f
brevis, e
qualis, e
pater patris, m
talis, e
filius ii, m
iustitia ae, f
omnis, e
domina ae, f
regina ae, f
virtus utis, f
perpetuus3
mobilis, e
liberalis, e
editio onis, f
princeps, cipis
locus i, m
communis, e

mvszet, tudomny
rvid
amilyen
apa (v. pter)
olyan
fia vkine
igazsgossg
minden, mindenki
rn
kirlyn
erny
folytonos, lland, rk
mozgkony, mozg
(v. mobilis)
szabad (emberhez mlt)
(v. liberlis)
kiads
els (III. declinatis,
egyvg, msh.-tv
mellknv)
hely
kz(s) (v. kommuna)

3.6.4. Grammatica
A III. declinatis mellknevek
a) Alapfok mellknevek
A III. declinatihoz hrom-, kt- s egyvg mellknevek tartoznak.
A hromvgeknek mindhrom nemre kln vgzdsk van: acer (m), acris (f), acre (n) les.
A ktvgeknek kzs alakjuk van a masc.-ra s fem.-ra: brevis (mf), breve (n) rvid.
Az egyvgeknek mindhrom nemben ugyanaz az alakjuk: atrox (mfn) kegyetlen, kivve a semleges plur. nom.-t, ami mindig a-ra vgzdik. Az egyvg mellkneveknek a sztr megadja a sing.
gen. vgzdst: atrox ocis.

GRADUS PRIMI,

135

AVAGY AZ ELS LPSEK

Ezek a mellknevek declinatijukat tekintve zmkben ersen i-tvek, teht a plur. gen. ragja
-ium, a semleges plur. nom.- pedig -ia.
A tovbbiakban, ha a III. declinatis mellknv msh.-tv, a sztr jellni fogja.
nem
m
sing. nom. acer
sing. gen
plur. nom.
plur. gen.

Hromvg
f
n
acris
acre
acris
acres
acria
acrium

mf
brevis

Ktvg

n
breve
brevis
breves
brevia
brevium

mf

Egyvg

n
atrox
atrocis
atroces
atrocia
atrocium

b) Kzpfok mellknevek
A mellknv fokozsrl ugyan a ksbbiekben lesz sz, de az anatmiai irnyjelzsek kztt vannak olyan mellknevek, melyek eredetileg kzpfokak. Ezek bizonyos latin praepositik (elljrszk) kzpfokai:
ante (eltt)anterior, ius (elbb lv)
post (htul)posterior, ius (htrbb lv)
infra (alatt)inferior, ius (alsbb)
supra (fell)superior, ius (felsbb)
Jellegzetes -ior (mf), -ius (n) vgzdsk a latin kzpfok mellknv vgzdse.
A kzpfok mellknevek declinatijukat tekintve msh.-tvek, azaz a plur. gen. ragja -um, a
semleges plur. nom.- -a.
nem
sing. nom.
sing. gen.
plur. nom.
plur. gen.

anterior
anteriores

mf

anterius
anterioris
anteriora
anteriorum

Pensa
1. A 3.3. s a 3.6. fejezet mellknevei kzt keressen minl tbb ellenttes jelents prt!

2. Vltoztassa meg a jelzs kifejezsek szmt gy, hogy az esett kzben megtartja! (sing.
nom.plur. nom., sing. gen.plur. gen.)
aspectus posterioris
os breve
membra inferiora
faciei lateralis
regiones mediales
arteria posterior
homines atroces
animalis acris

136

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN
3. Figyelje meg az albbi szprokat, mondja meg jelentsket!
patermater
magistermagistra
rexregina
filiusfilia
dominusdomina
amicusamica
deusdea
medicusmedica

3.7.
Lectio septima sszetett s kpzett szavak
az orvosi nyelvben
3.7.1. Exercitationes
Latin
corpus
nasus
os oris
ren
cor
cerebrum
pulmo
ventriculus
os ossis
musculus
vena
articulatio
nervus
cellula
tela

Grg
soma-, somatrhinstoma-, stomatnephrcardiencephalpneum-, pneumongastrostemyphlebarthrneurcyt-, -cyta
hist-

sszetett szavak
somatogen, psychosomaticus
rhinoscop, rhinoscopia
stomatologia, stomatopathia
nephrolith, nephroptosis,
cardiograph, cardiographia
encephalomalacia, encephalitis
pneumonotomia, pneumonectomia
gastrologia, gastritis
osteoma, osteoid
myalgia, myoplegia
phlebitis, phlebectasia
arthrosis, arthropathia
neurosis, neurologia
neurocyta, cytologia
histologia, histogen

Praefixumos s kpzett szavak


antigen, antialkoholista
dysfunctio, dysuria
parahepaticus, paranephros
pericardium, periosteum
hypertonia, hyperfunctio
hypophysis, hypovitaminosis
subcranialis, subdentalis
supranasalis, suprarenalis
extracardialis, extrarenalis
intracardialis, intralobaris, intramuscularis, intravns
perlingualis, permeabilis, percutan, perforci
transfusio, transzplantci
reanimatio, reversibilis
interlobaris, intercellularis
praefixum, prevenci

GRADUS PRIMI,

137

AVAGY AZ ELS LPSEK

3.7.2. Vocabularium

Exercitationes
sszetett szavak
-gen
psych-scop
-scopia
-logia
-pathia
-lith
-ptosis
-graph
-graphia

-malacia
-itis
-tomia
-ectomia
-oma
-oid
-algia
-plegia

-eredet
llek(v. psychologia)
tkrs vizsgleszkz, -tkr
(v. sztetoszkp)
-tkrzs
-tan, -tudomny
(v. biolgia,
cardiologia)
-bntalom
(v. pathologia)
-k (v. neolit)
-sllyeds
rajzot, kpet rgzt
mszer
rajz, kp ksztsvel
vgzett mszeres
vizsglat
(v. geogrfia)
-lgyuls
-gyullads
(v. hepatitis idis, f)
-metszs, -vgs
(v. anatomia)
mtti eltvolts
-daganat
-szer, -hasonl
(v. deltoid,
romboid)
-fjdalom
(v. Algopyrin)
-bnuls

-ectasia
-osis
Praefixumok
antidysparaperi
hyperhyposubsupraextraintrapertransreinterpraePraefixumos s kpzett
szavak uttagjai
-uria
-tonia
-physis
-meabilis, e
-cutan
-forci (-foratio)
-fusio
-plantci (-plantatio)
-animatio
-versibilis, e
-fixum
-venci (-ventio)

-tgulat
-betegsg, -kr
ellenhibs, zavart
mellett
krlfelett-, tlsgos, tbb
alatt-, kevesebb
alatt-, kevesebb
felettkvl-, kls
bell-, bels
t-, keresztlt-, keresztlvissza-, ismtelt, jrakztteltt-, megelz
-vizels (v. urolgia)
-er, -feszltsg,
-nyoms (v. tnus)
-nvs
(hypophysis -is,
f agyalapi mirigy)
-jrhat (v. meatus
us, m jrat)
brrel kapcsolatos
uttag (cutis is,
f br)
-frs, -frds
-nts, -mls
-ltets
-leszts (v. animus)
-fordthat
-fggelk (v. fixl)
-jvs, -mens

3.7.3. Grammatica
Szalkots
A szkincs gyarapodsnak s ezen bell j szk alkotsnak a latin nyelvben is a kt legfbb
mdja: a szsszettel s a szkpzs.
Az orvosi nyelv tanulst nagyban megknnyti, ha felismerjk az sszetett s kpzett szavak elemeit, ezrt rdemes ezeket tanulmnyozni. rdemes tovbb bizonyos latin szavak grg megfeleljt is megtanulni, mert ezeket szvesebben alkalmazza az orvosi nyelv sszettelekben.

138

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

a) Szsszettel
Az sszetett szavak kt vagy tbb nll jelentssel br sztbl llnak. A szt alatt azt rtjk,
hogy az sszettelben nem a teljes sz tallhat meg, hanem a sing. gen.-rag levgsval kapott t
(pl. a gr. soma, somatos-bl levgva a sing. gen. -os ragjt megkapjuk a somat-tvet, vagy a lat.
lobus, lobi-bl levgva a sing. gen. -i ragjt megkapjuk a lob-tvet). Ez rvnyes mind a latin, mind
pedig a grg szavakra. Az sszetett szavakban a sztvek -o- kthangz segtsgvel kapcsoldnak egymssal: neur-o-cyta, somat-o-gen, gastr-o-logia. Ha az sszettel msodik tagja magnhangzval kezddik, akkor a kthangz elmarad: oste-oma, phleb-itis, my-algia. Fordtsuk magyarra
ltalban sszetett szval trtnik: osteoma csontdaganat, myalgia izomfjdalom, neurocyta
idegsejt.
Az sszetett szavak tagjai ltalban fnevek (nephro-lith), de lehet mellknv s fnv (leucocyta fehrvrsejt), illetve fnv s ige (lacti-fer tejvezet).
Igen gyakori a latin vagy grg elljrnak (praepositio) fnvvel val sszekapcsoldsa, az ilyen
szkezd elemeket praefixumnak nevezzk.
A legfontosabb grg praefixumok: anti-, dys-, para-, peri-, hyper-, hypo-, a leggyakoribb latin praefixumok: sub-, supra-, extra-, intra-, per-, trans-, re-, inter-, prae-. Ezek termszetesen
jelentsknek megfelelen mdostjk az utnuk kvetkez sz jelentst: dysfunctio zavart mkds, hyperfunctio fokozott mkds, hypofunctio cskkent mkds, intravns vnn bellre, vnba, percutan brn t, transfusio (vr)tmleszts, reversibilis visszafordthat.
Az sszettelekben szerepl szelemek lehetnek tisztn latin (transfusio, reversibilis) vagy grg (antigen, paranephros) eredetek, de lehetnek vegyes, azaz latin s grg szelemeket tartalmaz sszettelek (hypofunctio, dysfunctio).
b) Szkpzs
A kpzett szavakban ltalban a sz trszhez jrul toldalkok, kpzk mdostjk a sz jelentst. A latin szkpzs tartalmazza a fnvkpzst, a mellknvkpzst s az igekpzst, melyek kzl az orvosi nyelvben leggyakrabban hasznlt a mellknvkpzs. Mellknv kpezhet igbl s
fnvbl. Ez utbbival fog most kzelebbrl megismerkedni.
A fnvbl kpzett mellknv azt jelli, hogy valami az alapszval jellt fogalomhoz tartozik,
vagyis a magyar -i kpznek felel meg. Leggyakoribb kpzi az -icus/-ica/-icum, az -alis/-ale s az
ezzel rokon -aris/-are, melyek a fnv tvhez illeszkednek (azaz a sing. gen. ragja helyre kerlnek). Az -icus3 hromvgzds, III. declinatihoz tartoz, az -alis/-ale s az -aris/-are ktvg,
III. declinatis mellkneveket kpez.
Nzzk meg pldkon keresztl kpzsket s jelentsket:
hepar, hepat-is hepat-icus3 mjhoz tartoz
soma, somat-os (gr.) somat-icus3 testhez tartoz, testi
cranium, crani-i crani-alis, e koponyhoz tartoz, koponyai
dens, dent-is dent-alis, e foghoz tartoz
nasus, nas-i nas-alis, e orrhoz tartoz, orri
ren, ren-is ren-alis, e veshez tartoz, vesei
lingua, lingu-ae lingu-alis, e nyelvhez tartoz, nyelvi
cardia, cardi-as (gr.) cardi-alis, e szvhez tartoz, szvi
lobus, lob-i lob-aris, e lebenyhez tartoz, lebenyi
musculus, muscul-i muscul-aris, e izomhoz tartoz
cellula, cellul-ae cellul-aris, e sejthez tartoz

GRADUS PRIMI,

AVAGY AZ ELS LPSEK

139

Az gy kpzett mellknevek nemcsak nllan, hanem gyakran praefixummal sszekapcsolva is


elfordulnak. gyelnnk kell a fordtsukra, mivel az -i kpzt ilyenkor nem a fnv, hanem az eltte ll praefixum kapja:
para-hepat-icus3 mj mellett-i
sub-crani-alis, e koponya alatt-i
sub-dent-alis, e fog alatt-i
supra-nas-alis, e orr felett-i
extra-ren-alis, e vesn kvl-i
per-lingu-alis, e nyelven t trtn, nyelven keresztl-i
intra-cardi-alis, e szven bell-i
intra-lob-aris, e lebenyen bell-i
inter-lob-aris, e lebenyek kzt-i
intra-muscul-aris, e izom-ba trtn, izmon bell-i
inter-cellul-aris, e sejt kzt-i
Pensa
1. Adja meg az sszetett szavak jelentst! Ha elakadna, hasznlja a Brencsn Orvosi sztrt!
somatoscopia
rhinitis
stomatalgia
nephropathia
cardioplegia
encephalolith
pneumomalacia
nephrogen
cardiectasia
laryngoscop
gastropancreatitis
osteophlebitis
myocytoma
arthroneuralgia
histopathologia
2. Kpezzen mellknevet az albbi fnevekbl, majd az gy kapott szavakat fordtsa le!
-icus3 kpzvel: thorax, pancreas, chirurgus, Hungaria(!)
-alis, -ale kpzvel: cervix, frons, cerebrum, abdomen, os (oris), facies, dorsum, brachium,
paries, radix, regio, pulmo
-aris, -are kpzvel: oculus, angulus, ventriculus, lobus
3. Lapozzon vissza a 3.6. leckhez s figyelje meg az ott tallhat sztr segtsgvel a test
skjainak s irnyainak elnevezseit!
4. Bontsa elemeire s fordtsa magyarra az albbi praefixumos mellkneveket!
antineuralgicus3
dysfunctionalis, e
paraneuralis, e
periostealis, e
hyperarterialis, e

140

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

hypogastricus3
submentalis, e (mentum i, n ll)
supraintestinalis, e
extracorporalis, e
intraglandularis, e
peroralis, e
transvesicalis, e
interdigitalis, e
praemortalis, e

3.8.
Lectio octava Repetitio
3.8.1. Exercitationes
os parietale
aorta thoracica et abdominalis
musculus frontalis
musculus digitorum communis
vena labialis superior
vena thoracica interna
venae brachiales
arteriae digitales dorsales
manus

A declinatik

arteria inferior genus


lateralis
glandulae cervicales
glandulae linguales
anteriores
glandula sublingualis
lobus hepatis dexter et sinister
angulus frontalis ossis
parietalis

nervus hypogastricus
nervi superficiales faciei
nervi anteriores antebrachii
sinus paranasales
sinus frontalis
cavum pericardii
papillae interdentales
pars hepatogastrica
septum interventriculare

3.8.2. Grammatica

I.
II.
vagy avagy
msh.tvek
o-tvek
tvek
nem
f
m
n
mf
n
sing. nom. -a
-us, -er -um, -on
sing. gen. -ae
-i
plur. nom. -ae
-i
-a
-es -a
plur. gen. -arum
-orum
-um

III.

i-tvek
gyenge
ers
mf
n
mf
n
klnfle
-is
-es -a
-es -ia
-ium

IV.
vagy
u-tvek
m
n
-us -u
-us
-us -ua
-uum

V.
vagy etvek
f
-es
-ei
-es
-erum

A mellknevek csoportostsa
III. declinatihoz tartoz mellknevek, hromvgek: -us, -a, -um/-er, -a, -um. Vgzdseik
alapjn sorolhatk be a declinatikba. Sztri jellsk: longus3, dexter3.
III. declinatihoz tartoz mellknevek, hromvgek: -er, -is, -e/ktvgek: -is, -e/egyvgek
klnbz vgzdssel. Ezek zmkben ers i-tvek. Ide tartoznak mg a kzpfok mellknevek: -ior, -ius, melyek msh.-t szerint ragozdnak.

GRADUS PRIMI,

AVAGY AZ ELS LPSEK

Pensa
1. Prostsa ssze jelentsk alapjn a kvetkez latin s grg szavakat, sztveket!
suprapneum-, pneumoncellula
soma-, somatvena
hypocorpus
encephalarticulatio
mynasus
cyt, -cyta
musculus
phlebsubarthrpulmo
hypercerebrum
rhin2. Egyeztesse a mellknevet a fnvvel!
articulatio cubiti (dexter, tra, trum)
nervus auris (internus3)
vena manus (sinister, tra, trum)
ligamentum articulationis (distalis, e)
arteria extremitatis (inferior, ius)
capita (humanus3)
sinus (latus3)
pulmones (dexter, tra, trum)
caries (chronicus3)
ossa (frontalis, e)
nervi (anterior, ius)
parietes venarum (magnus3)
nervi facierum (humanus3)
capita ossium (brevis, e)
nervi membrorum (superior, ius)
3. Keresse meg a nyelvtani hibkat az albbi szlligkben!
Repetitio est mater studium.
Stultorum infinitum est numerus.
Vanitatium vanitas.
Crux medicarum.
Ars longus, vita brevis.
Ira furor breve est.
Iustitia omnum est domina et reginae virtutum.
Perpetuus mobile.
Artes liberalia.
Multitudo remedii ignorantiae filiae est.

141

APPARATUS

143

HUMANI

4. Apparatus humani
A tananyag elsajttsnak clja
A tanul rszletesen ismerkedjen meg az egyes szervrendszerekre vonatkoz anatmiai, krtani s klinikumi kifejezsekkel, az eddig megtanult nyelvi szerkezeteket e szakkifejezsekben is alkalmazni tudja.
Kvetelmnyek a tananyag feldolgozsa utn
A tananyag elsajttsa utn n
kpes lesz megnevezni latin vagy grg szval az egyes szervrendszerek rszeit,
ismerni fogja az egyes szervrendszerek mkdsre vonatkoz legfontosabb latin kifejezseket,
tisztban lesz a szervek hibs mkdsvel kapcsolatos krtani s klinikumi kifejezsekkel,
rtelmezni tudja a mtti s vizsglati eljrsok elnevezseit,
kpes lesz egyszerbb latin mondatok megrtsre,
valamint olyan latin kifejezseket is megismer, melyeket nemcsak a munkja sorn, hanem
a mindennapi letben is alkalmazni tud.
A leckk felptse tovbbra is a megszokott. Elsknt mindig az brt tanulmnyozza s tanulja meg az ott tallhat szavakat. Utna rtelmezze a grammatict, majd fogjon hozz az exercitationes s a sententiae et proverbia lefordtshoz. A szavakat tovbbra is csoportostva, de mr nem
elfordulsuk sorrendjben, hanem betrendben tallja a vocabulariumban. Ha megtanulta a szavakat s a nyelvtant, nekilthat a pensumoknak.
Tbb fejezetben is kiegszt nyelvtani anyagot tall, melyek nem kpezik szerves rszt az orvosi latinnak, ezrt nem ktelez megtanulnia. Ha mgis kedvet kap hozz, meg fogja rteni a kzmondst: Non scholae, sed vitae discimus.
A 4.3.2. s a 4.9.2. fejezet sszefoglalst tartalmaz az addig tanult nyelvtani s lexikai anyagrl.
Mikor ezekhez a fejezetekhez r a tanulsban, ismtelje t az elrt rszeket s oldja meg az ott tallhat feladatokat. Ne feledje! Repetitio est mater studiorum.
A nyelvtani ismtlshez segtsget nyjt a knyv vgn tallhat nyelvtani sszefoglals. Ezen kvl tudst tmazr feladatlapokkal is ellenrizheti, melyek megoldsait is megtallja a ktet vgn.

144

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.1.
Lectio prima Apparatus locomotorius
4.1.1. Ossa et suturae cranii
sutura coronalis
sutura sphenoparietalis

os frontale

os parietale
os sphenoidale
sutura squamosa
os temporale
sutura lambdoidea
os occipitale
foramen magnum

sutura frontomaxillaris
os nasale
os ethmodiale
os zygomaticum
maxilla

mandibula

tuber frontale

linea temporalis
sutura internasalis

sutura frontonasalis
os lacrimale

sutura frontozygomatica

septum nasi

orbita
vomer

arcus zygomaticus
collum mandibulae

foramen infraorbitale

alveoli dentales

corpus mandibulae

angulus mandibulae
foramen mentale

L/56. bra: Ossa et suturae cranii: Aspectus lateralis et anterior

Exercitationes
cranium viscerale
cranium cerebrale
processus alveolaris
processus mastoideus
sella turcica
sinus maxillaris
foramen supraorbitale
foramen opticum
foramen ovale

foramen jugulare
foramen rotundum
septum nasi osseum
incisura parietalis
spina ethmoidalis
basis cranii
fonticulus major
fonticulus minor
fossa hypophysealis

fossa mandibularis
sutura zygomaticomaxillaris
sutura sphenoparietalis
sutura sphenozygomatica
sutura frontonasalis
sutura frontoethmoidalis
sutura sphenoorbitalis
sutura zygomaticotemporalis
articulatio temporomandibularis

APPARATUS

145

HUMANI

Sententiae et proverbia
Errare humanum est.
Doctrina est fructus dulcis radicis amarae.
Intemperantia medicorum nutrix.

Vocabularium
locomotorius3
Ossa et suturae cranii
alveolus i, m
corona ae, f
ethmoidalis, e
lacrima ae, f
lambdoideus3
mandibula ae, f
maxilla ae, f
occipitium ii, n
orbita ae, f
sphenoidalis, e
squama ae, f
tempus oris, n
tuber eris, n
vomer eris, n
zygomaticus3

mozgshoz tartoz
(locus-motor-ius)
meder
koszor
rosta-, rostaszer
(gr. thmos
rosta-oid-alis)
knny
lambda-, lambda
alak (gr.
lambda-oid-alis)
als llkapocs
fels llcsont
nyakszirt
szemreg
k-, k alak
(gr. sphn
k-oid-alis)
pikkely
halntk
dudor, kiemelkeds
ekecsont
jrom-

jugulum (iugulum) i, n
opticus3
major, majus
(maior, maius)
mastoideus3
minor, minus
ovalis, e
processus us, m
rotundus3
sella ae, f
spina ae, f
turcicus3
viscera um, n

Szelemek
in-/im- (praefix.)
infra- (praefix.)

torok
lt (v. optikus)
nagyobb (magnus3
kzpfoka)
csecs- (gr. mastos
eml-oid-eus)
kisebb (parvus3
kzpfoka)
ovlis
nylvny
kerek
szk, nyereg
tvis
trk
zsigerek
(csak plur.-ban
hasznlatos,
itt: visceralis arc-)
-ban, -ben, be(v. infusio)
alatt-

Sententiae et proverbia
Exercitationes
basis is, f
fonticulus i, m
fossa ae, f
incisura ae, f

alap (v. bzis)


kutacs (v. fons
fontis, m forrs)
rok
bemlyeds, bevgs
(cis- vgssal
kapcsolatos szt)

amarus3
doctrina ae, f
dulcis, e
errare
fructus us, m
in- (praefix.)
intemperantia ae, f
nutrix icis, f

keser
tudomny, tuds
des
tvedni (fnvi igenv)
gymlcs (v. fruktz)
-talan, -telen
(fosztkpz,
v. irreverzbilis)
mrtktelensg
nevel, tpll, jtev

146

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Szkpzs

Grammatica

a) Fnvbl kpzett mellknevek


Hrom j mellknvkpzvel tallkozott ebben a fejezetben: az -eus3, -ius3 s -osus3 kpzkkel.
Mint lthatja, mindhrom III. declinatis mellknevet kpez. Az -eus3 s az -ius3 jelentse ltalban hasonl az eddig megismert kpzkhz, az -osus3 a magyar -s kpznek felel meg.
locomotor-ius3 mozgshoz tartoz
phalang-eus3 ujjperci
lambdoid-eus3 lambdaszer, lambda alak, lambdaoss-eus3 csontos
sqam-osus3 pikkelyes
ven-osus3 vns
b) Az sszetett mellknevek
Az orvosi nyelvben igen gyakoriak a fnvbl kpzett sszetett mellknevek. Ilyenkor a mellknv mindkt alapszval kapcsolatos dolgot jell.
sphen-o-pariet-alis, e k-falcsont-i, k- s falcsonthoz tartoz
sphen-o-zygomat-icus3 k-jromcsont-i, k- s jromcsonthoz tartoz
front-o-nas-alis, e homlok-orrcsont-i, homlok- s orrcsonthoz tartoz
front-o-ethmoid-alis, e homlok-rostacsont-i, homlok- s rostacsonthoz tartoz
sphen-o-orbit-alis, e kcsont-szemreg-i, kcsonthoz s szemreghez tartoz
tempor-o-mandibul-aris, e halntkcsont-llkapcs-i, halntkcsonthoz s az als llkapocshoz tartoz
Pensa
1. Fordtsa latinra birtokos szerkezettel!
orrreg
szjreg
az kcsont teste
az als llkapocs szglete
az als llkapocs feje
2. Fordtsa latinra minsgjelzs szerkezettel! Hasznljon fnvbl kpzett mellkneveket!
nyakszirtszglet
jromv
homlokreg
halntkvonal
fal(csont)i kiemelkeds
halntk(csont)i rok
homlokszglet
orrmellkregek
k(csont)i reg
nagy nyakszirti nyls

APPARATUS

HUMANI

3. Nevezze meg latinul, mely csontokat ktik ssze az albbi varratok!


sutura nasomaxillaris
sutura frontozygomatica
sutura frontoethmoidalis
sutura sphenoorbitalis
sutura sphenoparietalis
sutura zygomaticotemporalis

147

148

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.1.2. Ossa et articulationes trunci extremitatumque


columna vertebralis

vertebrae cervicales
vertebrae thoracicae
vertebrae lumbales

cranium

maxilla
atlas, axis
sternum
acromion scapulae
scapula
costa
os ilium

mandibula
clavicula
humerus
vertebra

ulna
radius
carpus
metacarpus
phalanx

os sacrum
os pubis

verterae coccygeae

os ischii
femur

symphysis

patella

tibia
fibula

malleolus

talus
calcaneus
metatarsus

tarsus

L/7. bra: Sceletum corporis humani

Exercitationes
spina scapulae
collum chirurgicum
et anatomicum
incisura semilunaris
fossa radialis
ossa metacarpalia
processus styloideus ulnae
facies articularis acromii
crista iliaca
spina iliaca anterior superior
ramus inferior ossis ischii
tuber ischiadicum
discus interpubicus
corpus ossis pubis
collum femoris
pelvis major et minor

malleolus medialis
et lateralis
apex patellae
facies patellaris femoris
arcus posterior atlantis
basis ossis sacri
foramen vertebrale
dens axis
discus intervertebralis
manubrium sterni
articulatio humeri
art. cubiti
art. coxae
art. genus
art. sacroiliaca
art. atlantooccipitalis

art. costovertebralis
art. acromioclavicularis
art. sternocostalis
art. carpometacarpea
art. metacarpophalangea
art. tibiofibularis
art. subtalaris
art. tarsi transversa
art. radioulnaris distalis
articulationes interphalangeae
ligamentum iliolumbale
lig. radiocarpeum dorsale
lig. capitis femoris
lig. talocalcaneum
interosseum
lig. inguinale

APPARATUS

149

HUMANI

Sententiae et proverbia
Vis maior.
Vis medicatrix naturae.
Formosa facies muta commendatio est.

Vocabularium
-que

s (tapadszcska,
mindig arra a szra
tapad, ami el
rtend)
Sceletum corporis humani
acromion ii, n
vllcscs
(v. Acropolis)
atlas antis, m
I. nyakcsigolya
(eredetileg:
az gbolt tartja a
grg mitolgiban)
axis is, m
II. nyakcsigolya
(eredetileg: tengely)
calcaneus i, m
sarokcsont
carpus i, m
kzt
clavicula ae, f
kulcscsont
(v. clavis is,
f kulcs)
fark(csont)i
coccygeus3
columna ae, f
oszlop (columna
vertebralis gerincoszlop)
costa ae, f
borda
femur oris, n
combcsont
fibula ae, f
szrkapocscsont
(eredetileg: csat,
kapocs)
humerus i, m
felkarcsont
ilia ium, n
csp (csak plur.-ban
hasznlatos)
ischion ii, n
l(csont)
lumbus i, m
gyk
malleolus i, m
boka
metacarpus i, m
kzkzp
metatarsus i, m
lbkzp
patella ae, f
trdkalcs
pubes is, f
szemrem, fiatalsg
(v. puberts)

radius ii, m
sacer, cra, crum
scapula ae, f
sceletum i, n
sternum i, n
symphysis is, f

talus i, m
tarsus i, m
tibia ae, f
ulna ae, f
vertebra ae, f

orscsont
(eredetileg: sugr,
v. radiolgia)
szent (os sacrum
keresztcsont)
lapocka
csontvz
(ejtsd szkeletum)
szegycsont
sszenvs,
a ktoldali szemremcsont porcos
sszekttetse
(v. hypophysis)
ugrcsont
lbt
spcsont
(eredetileg: sp)
singcsont
csigolya

Exercitationes
apex icis, m
crista ae, f
discus i, m
inguen inis, m
manubrium ii, n
semilunaris, e
styloideus3

cscs
tarj
korong
(v. gr. diskos)
lgyk
markolat
flhold alak
(semi-luna ae,
f hold-aris)
vesszszer
(gr. stylos
rvessz-oid-eus)

150

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Szelemek
meta- (praefix.)
semisym-/syn- (praefix.)

kzpen, kztt, t(v. metastasis


ttt)
fl- (v.
semipermeabilis)
egytt-, ssze-

Sententiae et proverbia
commendatio onis, f
formosus3
medicatrix icis, f
mutus3
natura ae, f

ajnls (v. kommendlni


valakit)
szp (forma-osus)
gygyt(n) (v. medicus)
nma
termszet

Grammatica
Rvidtsek
Az anatmiai gyjtnevek gyakori elfordulsuk miatt rvidtve szerepelnek:
art. = articulatio
a. = arteria
m. = musculus
n. = nervus
v. = vena
r. = ramus
lig. = ligamentum
gl. = glandula
Tbbes szm esetn a betket megkettzzk:
aa. = arteriae
mm. = musculi
nn. = nervi
vv. = venae
rr. = rami
ligg. = ligamenta
gll. = glandulae
Repetitio
Ismtelje t a mellknvkpzsrl s az sszetett mellknevekrl tanultakat!
Gyjtse az elfordul praefixumokat!
Pensa
1. Fordtsa latinra birtokos szerkezettel a kvetkez kifejezseket!
a lapocka szglete
az orscsont nyaka
a cspcsont teste
a szemremcsont szra (ramus)
a combcsont teste
a szrkapocscsont feje
az ugrcsont nyaka
a csigolya ve
a borda nyaka
a szegycsont szglete

APPARATUS

HUMANI

2. Fordtsa latinra minsgjelzs szerkezettel az albbi kifejezseket!


bordai bemlyeds
zleti nylvny
kereszt(csont)i tarj
trdkalcsi rok
csprok
l(csont)i tvis
kulcscsonti bemlyeds
harnt nylvny
szrkapcsi zleti felszn
als zleti felszn
3. Nevezze meg latinul, mely csontokat ktnek ssze az albbi zletek s szalagok!
art. atlantoaxialis
art. sternoclavicularis
art. intercarpea
art. radiocarpea
art. talotibialis
art. tarsometatarsea
art. acromioclavicularis
art. metacarpophalangea
lig. costovertebrale
lig. calcaneofibulare
lig. ulnocarpeum
lig. iliolumbale
lig. ischiofemorale
lig. costoclaviculare
4. Adja meg a kpzett mellknevek alapszavt sztri alakkal egytt!
cervicalis
nasalis
orbitalis
basalis
facialis
abdominalis
frontalis
parietalis
osseus

151

152

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.1.3. Musculi

m. frontalis

m. temporalis

m. orbicularis orculi
m. nasalis

m. buccinator

m. zygomaticus major

m. sternocleidomastoideus

m. risorius
m. orbicularis oris
m. masseter
m. depressor anguli oris
m. longus colli

L/8. bra: Musculi capitis (aspectus lateralis)


m. sternocleidomastoideus
m. trapezius

m. deltoideus
m. pectoralis major

m. biceps
m. brachialis
m. serratus anterior
m. obliquus externus abdominis

L/9. bra: Musculi trunci anteriores

APPARATUS

153

HUMANI

m. splenius
m. trapezius
m. deltoideus

m. rhomboideus major
m. latissimus dorsi
m. triceps

m. obliquus externus abdominis


m. gluteus medius
m. gluteus maximus

L/10. bra: Musculi trunci posteriores


Exercitationes
mm. capitis
m. occipitalis
m. levator anguli oris
m. depressor labii inferioris
mm. colli profundi
mm. thoracis superficiales
et profundi
m. pectoralis minor
m. subclavius
mm. intercostales externi
mm. abdominis
m. rectus abdominis
m. latissimus dorsi
m. levator scapulae

m. erector spinae lateralis


mm. rotatores
mm. suboccipitales
m. rectus capitis posterior
major
m. obliquus capitis inferior
mm. extremitatis superioris
m. subscapularis
m. biceps brachii
m. triceps brachii
m. flexor carpi ulnaris
m. abductor digiti minimi
m. opponens digiti minimi
mm. interossei

Sententiae et proverbia
Curarum maxima nutrix nox.
Melior tutiorque est certa pax, quam sperata victoria.
Usus magister est optimus.

mm. extremitatis inferioris


m. iliacus
m. psoas minor
m. gluteus maximus
m. quadriceps femoris
m. semitendinosus
m. adductor brevis
m. tibialis anterior
m. popliteus
m. extensor digitorum
longus
m. flexor digitorum
brevis
mm. pedis dorsales

154

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Vocabularium
Musculi
biceps cipitis
buccinator oris, m

deltoideus3
depressor oris, m
gluteus3
masseter eris, m
obliquus3
orbicularis, e
pectus oris, n
rhomboideus3
risorius3
serratus3
splenius3
sternocleidomastoideus3

trapezius3
triceps cipitis

ktfej (v. bilingvis)


pofa(izom)
(v. bucca ae,
f pofa),
trombits(izom)
delta alak (gr.
delta-oid-eus)
gtl (v. depressio
onis, f nyomott
hangulat)
far
rg(izom)
ferde
krkrs (v. orbis is,
m kr)
mell
rombusz alak
(gr. rhombos-oideus)
nevet
frszes (v. serra ae,
f frsz)
szj(szegycsontkulcscsontcsecsnylvnyi),
fejbiccent
trapz alak
hromfej
(v. tricolor)

flexio onis, f
flexor oris, m
levatio onis, f
levator oris, m
opponens entis
popliteus3
psoas, f
quadriceps cipitis
rotatio onis, f
rotator oris, m
sartorius3
semitendinosus3
spina ae, f
tendo inis, f
Szelemek
ab- (praefix.)

ad- (praefix.)
bicleidde- (praefix.)
ex- (praefix.)
triquadri-

hajlts
hajlt
emels
emel
szembehelyez
trdhajlati
gyk (gr.)
ngyfej
forgats
(v. rotor)
forgat
szabfliginas
(semi-tendo-osus)
itt: gerinc(tvis)
n
el-, -tl, -tl
(v. ablactatio onis,
f a csecsem
elvlasztsa)
oda-, -hoz, -hez, -hz
(v. adrenalin)
kettkulcs- (gr.)
le-, el(v. deformatio
onis, f eltorzts)
ki- (v. excretio onis,
f kivlaszts)
hromngy-

Exercitationes
abductio onis, f
abductor oris, m
adductio onis, f
adductor oris, m
diaphragma atis, n
erector oris, m
extensio onis, f
extensor oris, m

tvolts
tvolt
kzelts
kzelt
rekeszizom
merevt (v. erectio)
(ki)feszts
(ki)feszt

Sententiae et proverbia
cura ae, f
nox noctis, f
pax pacis, f
speratus3
tutus3
usus us, m

gond, baj
j(szaka)
bke
remlt
biztos (v. tutor)
gyakorlat

APPARATUS

155

HUMANI

Grammatica

Repetitio

A mellknevek osztlyozsa s ragozsa.


A mellknv fokozsa
A mellknvnek a magyarhoz hasonlan hrom foka van:
alapfok,
kzpfok,
felsfok.
A kzpfokot gy kpezzk, hogy a sing. gen. ragja helyre -ior, -ius kpzt tesznk, s gy ktvg, III. declinatis, msh.-tv mellknevet kapunk. A felsfok kpzsnl az -issimus3 kpzt hasznljuk, ami hromvg, III. declinatihoz tartoz mellknevet kpez.
alapfok
longus3 hossz
brevis, e rvid
atrox ocis kegyetlen

kzpfok
longior, ius hosszabb
brevior, ius rvidebb
atrocior ius kegyetlenebb

felsfok
longissimus3 leghosszabb
brevissimus3 legrvidebb
atrocissimus3 legkegyetlenebb

Rendhagy fokozs mellknevek:


alapfok
kzpfok
felsfok
major, jus (maior, ius) nagyobb
magnus3 nagy
maximus3 legnagyobb
minor, us kisebb
parvus3 kicsi
minimus3 legkisebb
3
melior, ius jobb
bonus j
optimus3 legjobb
3
pejor, jus (peior, ius) rosszabb
malus rossz
pessimus3 legrosszabb
3
plus (gen. pluris) tbb
multus sok
plurimus3 legtbb
Megj.: A latin felsfok mellknv pl. longissimus3 jelentse nemcsak leghosszabb, hanem igen
hossz vagy nagyon hossz is lehet.
Pensa
1. Csoportostsa az izmok elnevezseit!
Mi a funkcijuk a mozgsban? Pl. levator
Milyen az alakjuk? Pl. rectus3
Hny fejk van? Pl. biceps
Milyen nagyok? Pl. minor
2. Bontsa alkot elemeire az albbi sszetett s kpzett szavakat!
supraorbitalis
sternocleidomastoideus
superficialis
intercostalis
rhomboideus
latissimus
suboccipitalis
biceps
subscapularis
brachioradialis

156

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3. Egsztse ki a tblzatot a megadott mellknevek alapjn!


latus3

tenuis, e
mobilis, e

alapfok

kzpfok
minor, minus

felsfok
brevissimus3
pessimus3

crassior, ius
rectior, ius
plurimus3

4. Fordtsa latinra az albbi szerkezeteket gyelve a szrendre!


a hosszabb kz ujja
a legnagyobb izmok
szlesebb csontok
a legrvidebb jszaka
a legegyenesebb t vge (finis is, m)
a nyak hossz izma
a fej ells egyenes izma
a has ferde izma
a comb ngyszg izma
a kzt orscsonti hajlt izma
az ujjak feszt izma
a nagy kzelt izom
csontkzti izmok
a hossz feszt izom

APPARATUS

157

HUMANI

4.1.4. A mozgsrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek


Exercitationes
Latin
os (ossis)
medulla
cartilago
articulatio
musculus
substantia spongiosa
substantia compacta
medulla ossium flava
medulla ossium rubra
epiphysis
diaphysis
antagonista
synergista
normotonus
osteoblast
ostalgia
osteomalacia
osteodystrophia

Grg
ostemyelchondrarthrmy-

Tudomny
osteologia
chondrologia
arthrologia
myologia
osteoporosis
osteosclerosis
osteoperiostitis
osteotom/osteotomia
osteocarcinoma
osteomyelitis acuta
myelogen
myeloid
chondrosarcoma
chondroplasia
chondroclast
arthritis chronica
arthrectomia

arthropathia
myoma
myasthenia gravis
myatrophia
myatonia
myocytoma
myograph/myographia
myonecrosis
myoplegia
myospasmus
fractura ossis sacri
distorsio malleoli
luxatio radiocarpalis

Vocabularium
Exercitationes
antagonista
compactus3
diaphysis is, f
distorsio onis, f
epiphysis is, f
flavus3
gravis, e
medulla ae, f
ruber, bra, brum
spongiosus3
synergista

Szelemek
ellenttesen mkd
(ant(i)-agonista)
tmr, tmtt
a csvescsontok
kzps rsze
(v. symphysis)
rnduls
a csvescsontok
zleti vge
(v. diaphysis)
srga
slyos
vel
piros, vrs
szivacsos
egyttmkd
(syn-ergista)

a-/an- (praefix.)
-asthenia
-atonia
-atrophia
-blast
-carcinoma
-clast
dia- (praefix.)

-talan, -telen, -nlkli


(fosztkpz)
(v. analfabta)
-gyengesg
(a-sthenia,
v. normosthenia)
-tnustalansg
(a-tonia,
v. hypertonia)
-sorvads (a-trophia,
v. dystrophia)
valamit kpz sejt
-rk (a hm rosszindulat daganata)
valamit pusztt sejt
t-, keresztl-, kztt(v. diagnosis)

158

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

-dystrophia

hibs kpzds,
rossz tpllkozs
(dys-trophia,
v. atrophia)
fell-, felett(v. epicutan)
-elhals
(v. nekropolis)
normlis
-kpzds
-ritkuls, porozuss
vls
(porus i, m-osis)

epi- (praefix.)
-necrosis
norm-plasia
-porosis

-sarcoma
-sclerosis
-spasmus
-tom

-trophia
-sthenia

rosszindulat ktszveti daganat


-kemnyeds,
-meszeseds
-grcs
vgeszkz,
itt: -vs
(v. -tomia,
-ectomia)
-kpzds,
-tpllkozs
-er(ssg)

Grammatica
Praefixumok
Most vegye el az n ltal sszegyjttt praefixumok listjt! Csoportostsuk ket!
latin

abaddeexextrainin-/iminterintraper-, transpostprae-, anteresub-, infrasupra-, superMennyisget jelent eltagok:


semifluniegybikttrihromquadringy-

antidysperiparasyn-/sym-

eca-/anmetadia-

hypohyper-, epi-

grg

jelentse
ellen
hibs, zavart
krl
mellett
ssze
-tl, -tl, el
-hoz, -hez, -hz, oda
el-, lekikls, kvl
-talan, -telen (fosztkpz)
-ban, -ben, bekztt, kz
bell, bels
t, keresztl
utn
eltt, elre
visszaalatt, cskkent
felett, emelkedett

APPARATUS

HUMANI

159

Pensa
1. Fordtsa magyarra a kvetkez sszetett szavakat!
chondroblast
aplasia
hypertrophia
normosthenia
hypotonia
osteoclast
osteonecrosis
arthropathia
osteomyelosclerosis
myospasmus
2. Fordtsa latinra az albbi klinikumi kifejezseket!
a felkarcsont nyaknak trse
a szemremcsont trse
a spcsont trse
a szegycsont trse
a singcsont trse
az atlas ficama
a trdkalcs ficama
az ors-singcsonti disztlis ficam
az als llkapocs ficama
a csp ficama
3. rja ki az albbi vizsglati leletbl a felismert kifejezseket!
Nyaki s lumbalis gerinc ktirny s a sacrum, coccygeum oldalirny felvtele:
Nyaki borda nem ltszik. A C. VI. als, a C. VII. fels zrlemezn ventralisan discret
spondylosis, itt a porcrs szkebb.
Az L. IIV. csigolyk ventralis peremein mrskelt spondylosis. Az intervertebralis rsek normlis tgassgak. Az L.-S. rs szkebb.
C. = cervicalis, L. = lumbalis, S. = sacralis
spondylosis is, f a csigolyazletek nem gyulladsos, merevsggel jr megbetegedse

160

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.2.
Lectio secunda Systema circulationis
4.2.1. Cor
basic cordis

a. carotis
communis sinistra

truncus brachiocephalicus

a. subclavia
sinistra

v. cava superior

arcus aortae
truncus pulmonalis
atrium sinistrum
vv. pulmonales

valvae semilunares

valva bicuspidalis

atrium dextrum

pericardium
valva tricuspidalis

ventriculus sinister

ventriculus dexter

myocardium
endocardium

septum cordis
v. cava inferior

apex cordis

L/11. bra: Structura cordis (aspectus anterior)


Exercitationes
mediastinum
a. coronaria dextra
et sinistra
valva atrioventricularis
dextra
valva atrioventricularis
sinistra
valva aortae

Sententiae et proverbia
Cor unum et anima una.
Medicus curat, natura sanat.
Homines dum docent, discunt.
Cogito, ergo sum.
Verba volant, scripta manent.

auricula dextra
auricula sinistra
septum interventriculare
ostium atrioventriculare
nodus sinuatrialis
chordae tendineae
mm. papillares
sulcus coronarius

incisura apicis cordis


fossa ovalis
valvula foraminis ovalis
facies sternocostalis cordis
facies pulmonalis cordis
v. cordis magna
aorta ascendens
aorta descendens

APPARATUS

161

HUMANI

Vocabularium
circulatio onis, f
systema atis, n
Structura cordis
bicuspidalis, e
brachiocephalicus3
carotis idis, f
cavus3
endocardium ii, n
myocardium ii, n
pericardium ii, n
structura ae, f
tricuspidalis, e
truncus i, m
valva ae, f

kerings
(v. circulus i,
m kr)
rendszer
kthegy (bi-cuspis
idis, f hegye-alis)
felkar-feji
(brachi-o-cephalicus, ejtsd kephal-)
fejverr
reges (v. cavum),
res
szvbelhrtya
(endo-cardi-um)
szvizom
(myo-cardi-um)
szvburok
(peri-cardi-um)
szerkezet
hromhegy
(v. bicuspidalis)
itt: rtrzs
billenty
(v. valvula)

Exercitationes
ascendens entis

felszll

auricula ae, f
chorda ae, f
coronarius3
descendens entis
mediastinum i, n
nodus i, m
ostium ii, n
sulcus i, m
Szelemek
endo- (praefix.)

flcse, a pitvarhoz
tartoz rsz
(v. auris)
hr
koszors (v. sutura
coronalis)
leszll
gtor (a mellreg
kzps rsze)
csom (nodus
sinuatrialis sinuscsom)
nyls, szjadk
barzda
bels-, bell-

Sententiae et proverbia
cogito 1
curo 1
disco 3
doceo 2
ergo
maneo 2
sano 1
scriptum i, n
verbum i, n
volo 1

gondolkozik
pol, gondoz
tanul
tant
teht
megmarad
gygyt
rs
sz, ige
szll

Grammatica
Az ige
Az ige kifejezhet tevkenysget, cselekvst, ltezst s trtnst.
Az ige sztri alakja
A latin ige sztri alakja ngy rszbl ll, melyekbl az els kettvel ismerkedhet meg.
1. a praesens imperfectum (folyamatos jelen) indicativi activi (aktv, kijelent md) sing. 1. szemly alakja, melynek a szemlyragja -o,
2. az infinitivus imperfectus (folyamatos fnvi igenv). Ez felel meg a magyar -ni kpzs fnvi igenvnek. A msodik sztri alakot ltalban szmmal jelljk, ez az alak szolgl egyben a ngy
coniugatio (igeragozsi osztly) kvetkezetes megklnbztetsre:
1 = -are (san-o, san-are polok, polni)
2 = -re (man-eo, man-re maradok, maradni)
3 = -re (disc-o, disc-re tanulok, tanulni)
4 = -ire (aud-io, aud-ire hallok, hallani)

162

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Az ige imperfectum (folyamatos) tve


Az imperfectum tvet az 1., 2. s 4. coniugatiban az infitivusbl kaphatjuk meg, ha eltvoltjuk
rla a -re kpzt:
sana-re
man-re
audi-re
A 3. coniugatiban azonban az 1. sztri alak -o szemlyragjt vgjuk le:
disc-o
Az 1. coniugatiban -a-, a 2.-ban --, a 3.-ban mssalhangz s a 4.-ben -i- tvet kapunk. Az
gy megszerzett thz jrulnak a ragozs sorn a szemlyragok.
A praesens imperfectum kpzse
A magyar jelen idnek megfelel igeid. Teljes neve praesens imperfectum indicativi (kijelent md) activi
(cselekv). Az ige imperfectum tvhez kapcsoldnak a szemlyragok. A 3. coniugatiban a mssalhangzs tveknl a 2. szemlytl kezdden a t s a szemlyragok kztt kthangot tallunk. Ez vgig i, kivve a tbbes
szm 3. szemlyt, ahol u.
A szemlyragok:
singularis
1.
2.
3.

-o
-s
-t

pluralis
-mus
-tis
-nt

A praesens imperfectum a ngy coniugatiban:


1.
san-o polok
sana-s polsz
sana-t pol
sana-mus polunk
sana-tis poltok
sana-nt polnak

2.
mane-o maradok
mane-s maradsz
mane-t marad
mane-mus maradunk
mane-tis maradtok
mane-nt maradnak

3.
disc-o tanulok
disc-i-s tanulsz
disc-i-t tanul
disc-i-mus tanulunk
disc-i-tis tanultok
disc-u-nt tanulnak

4.
audi-o hallok
audi-s hallasz
audi-t hall
audi-mus hallunk
audi-tis hallotok
audi-u-nt* hallanak

* A 4. coniugatiban a plur. 3. szemlyben szintn megjelenik az -u kthangz.


A ltige ragozsa, mint szinte minden nyelvben, eltr a szablyos igeragozstl. Sztri alakja: sum, esse.
Praesens imperfectuma:
1.
2.
3.

singularis
sum vagyok
es vagy
est van

pluralis
sumus vagyunk
estis vagytok
sunt vannak

Megj.: A latin nem klnbzteti meg az alanyi s trgyas igeragozst: audio hallok vagy hallom.

APPARATUS

HUMANI

163

Pensa
1. Hnyadik coniugatiba tartoznak a felsorolt igk?
do, dare (ad)
dico, dicre (mond)
venio, venire (jn)
moveo, movre (mozgat)
narro, narrare (mesl)
misceo, miscre (kever)
scribo, scribre (r)
servio, servire (szolgl)
lego, legre (olvas)
2. Fordtsa le a tanknyv vgn tallhat sztr segtsgvel a kvetkez mondatokat!
Tibia et fibula longae sunt.
Scapula lata est.
Axis sceleti columna vertebralis est.
Os solidius est, quam cartilago.
Luxatio coxae congenita hodie sanabilis est.
Flexio et extensio, sicut adductio et abductio contrariae musculorum functiones sunt.
Centrum circulationis sanguinis est cor.
Tunicae cordis sunt: endocardium, myocardium et pericardium.
Paries ventriculorum cordis crassior est, quam paries atriorum.
Paries ventriculi sinistri est crassissimus.
3. Ragozza el praesens imperfectumban az albbi igket!
cogito 1
doceo 2
duco 3 (vezet)
venio 4

164

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.2.2. Sanguis et vasa sanguinea


a. carotis communis dextra

v. jugularis interna sinistra

v. subclavia sinistra

a. subclavia dextra
v. cava superior

arcus aortae
atrium
dextrum

truncus pulmonalis
ventriculus dexter
diaphragma
truncus celiacus
a. mesenterica superior

v. cava inferior
v. renalis

aorta abdominalis

a./v. iliaca communis

a. mesenterica inferior

a. iliaca interna
a./v. iliaca externa

L/12. bra: Vasa sanguinea


Exercitationes
vas capillare
a. vertrebralis
a. axillaris
a. brachialis
a. radialis
a. ulnaris
a. thoracica
a. intercostalis
a. bronchialis
a. abdominalis
a. renalis
a. suprarenalis
a. ovarica
a. testicularis

Sententiae et proverbia
Causa bona triumphat.
Veritas vincit.
Homo ludens.
Homo sapiens.
Delirium tremens.

a. gastrica
a. hepatica
a. lienalis
a. genus descendens
a. femoralis
a. poplitea
a. tibialis anterior et posterior
a. tarsea medialis
aa. dorsales pedis
sinus sagittalis inferior
et superior
v. cephalica
v. basilica
v. mediana cubiti

angulus venosus dexter et sinister


v. brachiocephalica dextra
et sinistra
v. saphena magna et parva
v. portae
v. mesenterica inferior
et superior
v. lienalis
vv. hepaticae
v. lumbalis acendens dextra
v. sacralis media
placenta
v. umbilicalis
a. umbilicalis

APPARATUS

165

HUMANI

Vocabularium
Vasa sanguinea
coeliacus (celiacus)3
mesenterium ii, n
sanguis inis, m
vas vasis
(vasa, vasorum), n

a hasreghez tartoz
blfodor
vr
vredny, r

medianus

ovarium ii, n

mhlepny
kapu
(v. ports)
rejtett
here
kldk
fels vgtagi medilis
brvna
fels vgtagi oldals
brvna

saphenus3
testis is, m
umbilicus i, m
vena basilica
vena cephalica

Exercitationes
axilla ae, f
capillaris is, f
capillaris, e

placenta ae, f
porta ae, f

hnalj
hajszlr
hajszl- (v. capillus
i, m hajszl)
kzpen lev
(v. medius3)
petefszek
(v. ovum i,
n tojs, pete)

Sententiae et proverbia
causa ae, f
delirium ii, n
ludo 3
sapio 3
tremo 3
triumpho 1
vinco 3

ok, gy
a tudat elborulsa
jtszik
megrt, rtelmes
remeg
gyzedelmeskedik
gyz

Grammatica
A participium imperfectum
A participium imperfectum megfelel a magyar folyamatos mellknvi igenvnek (vgzdse -,
-). Mint a neve is mutatja, igbl kpezzk s mellknvknt viselkedik (megtartva egy kicsit igei
termszetbl).
Kpzse: imperfectum-t +12. coniugatio: -ns
34. coniugatio: -ens
1. narro, narra-re narra-ns (mesl)
2. doceo, doce-re doce-ns (tant)
3. lud-o, ludere lud-ens (jtsz)
4. audio, audi-re audi-ens (hall)
Az gy kapott participium egyvg, teht mindhrom nemben ugyanaz az alakja. A III. declinatio
ers i-tv szavainak mintjra ragozzuk, genitivusa -(e)ntis (narrantis, docentis, ludentis, audientis).
A 3. coniugatis i-tv igk
A 3. coniugatiba nemcsak mssalhangzs, hanem rvid i-tv igk is tartoznak: pl. sapio, sapre. Mint lthatjuk, az infinitivusban az i-t nem mutatkozik, ezrt van az, hogy a 3. coniugatis igk imperfectum tvt az els
sztri alakbl kell megllaptanunk. Azonban a ragozsban az i-t megmutatkozik, ezrt nem kell kthangzt hasznlnunk, kivve a tbbes szm 3. szemlyben. Ragozsuk hasonlt a 4. coniugatis hossz i-tv igkhez.
singularis
1.
2.
3.

sapi-o
sapi-s
sapi-t

pluralis
sapi-mus
sapi-tis
sapi-u-nt

166

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Pensa
1. Kpezze az albbi igk participium imperfectumt!
laboro 1 (dolgozik)
consulo 3 (tancsol)
misceo 2
servio 4
video 2 (lt)
ambulo 1 (stl)
duco 3
venio 4
2. Ragozza el a tanult esetekben az albbi participiumos szerkezeteket!
aorta ascendens
nervus abducens
colon descendens
3. Nevezze meg latinul a felsorolt artrikat s vnkat! Hasznljon fnvbl kpzett mellknevet!
halntkartria
nyakszirti artria
ujjhti artrik
szemreg alatti artria
oldals lbthz tartoz artria
fels ajakvna
lapocka feletti vna
hnalji vna
jobb vesevna
kzps keresztcsonti vna

APPARATUS

167

HUMANI

4.2.3. Systema lymphaticum

tonsilla
thymus
lien

ductus lymphaticus

gl. lymphatica

L/13. bra: Organa lymphatica


Exercitationes
lymphocyta
vas lymphaticum
vas afferens
vas efferens
nodus lymphaticus
lymphoglandula
nodi lymphatici mediastinales
nodi lymphatici axillares
nodi lymphatici cervicales

Sententiae et proverbia
Plenus venter non studet libenter.
Bis dat, qui cito dat.
Cito, citissime.
Bene vivit, qui bene latet.
Citius, fortius, altius.

nodi lymphatici inguinales


nodi lymphatici femorales
nodi lymphatici tracheales
nodi lymphatici aortici
ductus thoracicus
truncus lymphaticus dexter
et sinister
cisterna chyli
angulus venosus

tonsilla pharyngea
tonsilla palatina
tonsilla lingualis
hilus lienis
thymocyta
thymus adiposus
thymus epithelialis
thymus lymphaticus
thymus persistens

168

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Vocabularium
Organa lymphatica
ductus us, m
lympha ae, f
lymphaticus3
thymus i, m
tonsilla ae, f

vezetk (v. duco)


nyirok
nyirokcsecsemmirigy
mandula

chylus i, m
cisterna ae, f
effero, efferre
epithelium ii, n

persisto 3
pharynx ngis, m

kapu
szjpadi (v. palatum
i, n szjpad)
megmarad
garat

Sententiae et proverbia

Exercitationes
adeps ipis, m
affero, afferre

hilus i, m
palatinus3

zsr
odavisz (ad-fero,
infinitivusbl a kt
r kztt kiesett
az e hang)
nyiroknedv
tartly
elvisz (ex-fero)
felhm

altus3
bis
citus3
do 1
fortis, e
lateo 2
libens entis
plenus3
qui, quae, quod (mfn)
studeo 2
vivo 3

magas
ktszer
gyors
ad
ers
rejtzkdik, visszahzdik (v. ltens)
szves
teli
aki, ami
tanul (v. studium)
l (v. vita)

Grammatica

Repetitio
A mellknv fokozsa

Az adverbium
A mellknvbl adverbiumot, hogyan? krdsre vlaszol hatrozszt lehet kpezni: gyorsgyorsan, gyorsabban, leggyorsabban. Mint lthatja, az adverbiumnak ugyangy hrom foka van,
mint a mellknvnek.
Alapfok kpzse: az III. declinatis mellknevek -e, a III. declinatio szerint ragozdk pedig
-iter kpzt kapnak a sing. gen. ragja helyre: pl. long-e, lat-e, brev-iter, fort-iter. A participium
eredet -ns vg mellknevek -ter kpzt kapnak, mely eltt a t -t- hangja kiesik: libens, gen. libentis, adv. liben-ter.
Kzpfokban az adverbium megegyezik a kzpfok mellknv semlegesnemvel: long-ius, latius, brev-ius, fort-ius.
Felsfokban a kpzje -e, melyet a felsfok mellknv sing. gen. ragja helyre tesznk: longissim-e, lat-issim-e, brev-issim-e, fort-issim-e.
A rendhagy fokozs mellknevek adverbiumai is rendhagyak:
bonus3
malus3
magnus3
parvus3
multus3

bene
male

multum

alapfok

melius
pejus
magis
minus
plus

kzpfok

felsfok
optime
pessime
maxime
minime
plurime

Megj.: Bizonyos III. declinatis mellknevek alapfok adverbiumukat -o kpzvel kpzik: cit-o (gyorsan), tut-o
(bizton), cert-o (bizonnyal).

APPARATUS

169

HUMANI

Pensa
1. Kpezzen adverbiumot a kvetkez mellknevekbl s fokozza ket!
rectus3
tutus3
gravis, e
sapiens entis
2. Egsztse ki a tblzatot a megadott mellknevek s adverbiumok alapjn! (Mellknv
mell csak mellknevet, adverbium mell csak adverbiumot rjon!)
alapfok
altus3

kzpfok

optime

felsfok

longior, ius
peius

brevis, e

fortissimus3

late

minor, minus

3. Fordtsa le sztr segtsgvel a kvetkez mondatokat!


Tunicae arteriarum et venarum sunt: tunica externa, media et interna.
Sanguis arteriosus rubro colore, sanguis venosus fusco colore est.
Arteriarum maxima est aorta.
Rubor, calor, dolor, tumor et functio laesa notae inflammationis sunt.
Summa luminum arteriarum semper crescit.
Mala herba cito crescit.
fusco colore stt szn (fuscus color)
rubro colore piros szn (ruber color)

4.2.4. A kerings szervrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek


Exercitationes
Latin
cor
vas
sanguis
vena
glandula

Grg
cardiangi(h)aem-, haematphlebaden-

citus
multus
omnis
magnus
albus
ruber

tachypolypanmegalleucerythr-

Tudomny
cardiologia
angiologia
haematologia
adenologia

170

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

pericarditis
endocarditis
pancarditis
cardiokele
cardioptosis
cardiomegalia
angina pectoris
infarctus myocardii
sinustachycardia
sinusbradycardia
contusio cordis
commotio cordis
vitium cordis

insufficientia valvae
bicuspidalis
hypertonia
arteriosclerosis
aneurysma
phlebitis
phlebectasia
thrombophlebitis
angioma
erythrocyta
leucocytosis
leucopenia
granulocyta
agranulocytosis
thrombocyta

polycytaemia
hyperaemia
anaemia perniciosa
oligaemia
hypoglycaemia
lymphoid leucaemia
myeloid leucaemia
haemophilia
haemolysis
thrombosis
embolia
tonsillitis
lymphadenitis
lymphangiitis

Vocabularium
glycgranul-

Exercitationes
aneurysma atis, n
angina ae, f

commotio onis, f
contusio onis, f
embolus i, m

infarctus us, m
insufficientia ae, f
perniciosus3
thrombus i, m
vitium ii, n
Szelemek
-aemia
bradyerythr-

verr helyi
tgulata
szorongat fjdalom
(angina pectoris
szvtji szort
fjdalom heveny
koszorr-elgtelensgben)
rzkds
zzds
a vrramban tovasodrd, bekeldtt anyag
(embol-ia az embolus bekeldse)
k alak elhals
elgtelensg
(in-sufficientia)
vszes
vrrg (thromb-osis
thrombuskpzds)
hiba, baj
-vrsg
lassvrs- (gr.)

-kele
leuc-

-lysis
-megalia
oligpan-penia
-philia
poly-

tachy-

cukor- (v. glkz)


szemcse(granulo-cyta
cytoplazmatikus
szemcsket
tartalmaz
fehrvrsejtek)
-srv
fehr(gr., leuco-cyt-osis
a fehrvrsejtek
megszaporodsa
a vrben)
-oldds, -olds
(v. analzis)
-megnagyobbods
(v. megalomnia)
kevsegsz(v. pnszlvizmus)
-megkevesbeds
-kedvels
(haemophilia vrzkenysg)
sok(poly-cyt-aemia
vrsvrsejtek
megszaporodsa)
gyors-

APPARATUS

171

HUMANI

Pensa
1. Fordtsa le sszetett szval az albbi klinikai kifejezseket! Hasznlja a grg szelemeket!
szvbnuls
szvlgyuls
rfjdalom
rgrcs
vns tgulat
vns (r)k
vreredet
vrdaganat
mirigy mtti eltvoltsa
mirigybntalom
2. rja ki a kvetkez vizsglati leletbl a felismert orvosi szakkifejezseket!
Mellkas-tvilgts
A rekeszek kitrnek, a sinusok megnylnak. Normlis terjedelm hilusok. A cor balra kisfokban megnagyobbodott, a bal kamra ersen velt. Az aorta ascendensen krlrt dinyi
tgulat lthat. A retrocardium szabad. Radiolgiai vlemny: aorta aneurysma.
retro-

mgtt- (retrocardium a szv mgtti tr)

3. Fordtsa le sztr segtsgvel az albbi krbonctani diagnzis rszleteit!


Ruptura aortae ascendentis, inde aneurysma aortae thoracicae et abdominalis.
Endocarditis chronica et calcificatio valvulae bicuspidalis.
Anaemia organorum internorum.
Infarctus chronicus parietis posterioris ventriculi sinistri cordis.
Arteriosclerosis aortae abdominalis et iliofemoralis.
Hypertrophia et dilatatio ventriculi dextri cordis.
Degeneratio adiposa diffusa myocardii.
Thrombosis arteriae coronariae.

172

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.3.
Lectio tertia Apparatus respiratorius et repetitio
4.3.1. Apparatus respiratorius

sinus frontalis
cavum nasi
sinus maxillaris
cavum oris

pharynx

lobus superior

larynx
trachea

bronchus principalis dexter


bronchioli
pleura

bronchus principalis
sinister

lobus medius
lobus inferior

cavum pleurae

alveoli

ductus alveolaris

L/14. bra: Apparatus respiratorius


Exercitationes
Latin
nasus
pulmo

Grg
rhinpneum-, pneumon-

ala nasi
vestibulum nasi
cellulae ethmoidales
cartilago thyroidea
cartilago arytenoidea
cartilago cricoidea
epiglottis
lig. vocale
mm. laryngis
bifurcatio tracheae
bronchus lobaris superior
pulmonis sinistri
lobus medius pulmonis dextri
pleura visceralis
pleura parietalis

Tudomny
rhinologia
pulmonologia

mediastinum anterius
mediastinum posterius
facies diaphragmatica pulmonis
meatus nasi communis inferior
regio respiratoria
rhinoscop/rhinoscopia
deviatio septi nasi
pollenosis
sinusitis
angina
tonsillitis follicularis
tracheostenosis
tracheolaryngotomia
tracheostomia
bronchiectasia

pleuritis suppurativa
bronchopneumonia
pneumonia postoperativa
emphysema pulmonum
abscessus pulmonis
carcinoma pulmonis
tuberculosis pulmonum
pneumathorax traumaticus
pneumathorax aperta
asthma bronchiale
dyspnoe
cyanosis
anaemis hypoxia
hypoxaemia
haemoptoe

APPARATUS

173

HUMANI

Sententiae et proverbia
Dum spiro, spero.
Qui medice vivit, misere vivit.
Plus valet asinus vivus, quam caballus mortuus.

Vocabularium
Apparatus respiratorius
alveolus i, m
bronchiolus i, m
pleura ae, f
principalis, e
respiratorius3

itt: tdhlyag
hrgcske
mellhrtya
flgzsi

pollenosis is, f
postoperativus3
suppurativus3
thyroideus3
traumaticus3

Exercitationes
abscessus us, m
ala ae, f
angina ae, f
apertus3
arytenoideus3
asthma atis, n
bifurcatio onis, f
cricoideus3
deviatio onis, f
emphysema atis, n
epiglottis idis, f
folliculus i, m
meatus us, m
pneumonia ae, f

tlyog
szrny (cimpa)
torokgyullads
nylt, nyitott
ntzkanna-szer
(gr. arytaina
kancs-oid-eus)
rohamokban
jelentkez
nehzlgzs
villa alak
elgazs
gyr
(gr. krikos
gyr-oid-eus)
elferdls (de-via)
kros leveggylem
szvetben, szervben
ggefed
(gr. epi-glotta
nyelv)
tsz
jrat
tdgyullads

tuberculosis is, f
vestibulum i, n
vox vocis, f
Szelemek
cyan-oxia
pneuma-pnoe
-ptoe
-stenosis
-stomia

sznantha (virgpor
okozta allergis
reakci)
mtt utni
gennyes
pajzs- (gr. thyreos
pajzs-oid-eus)
srlses (trauma atis,
n srls-icus)
gmkr
elcsarnok, bejrat
hang
kk- (cyanosis is,
f szederjessg)
-oxign(tartalom)
lg-lgzs
-kps, -kpet
-szklet
-nyls, -beszjadzs
ksztse

Sententiae et proverbia
asinus i, m
caballus i, m
medicus3
miser, era, erum
mortuus3
plus
spero 1
spiro 1
valeo 2

szamr
l
orvosi
(medice orvossggal)
nyomorult
halott (v. mors)
itt trgyeset: tbbet
reml
llegzik
(v. respiratorius)
r valamit

174

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Pensa
1. Fordtsa latinra a kvetkez anatmiai kifejezseket!
orrcscs
orrgyk
tdalap
tdkapu
tdlebeny
arcreg
homlokreg
a hrghz tartoz vna
rekeszi mellhrtya
gtorregi mellhrtya
2. Nevezze meg latinul az albbi szervek
gyulladst: orr, garat, gge, mandula, lgcs, hrg, td, mellhrtya, lghlyag,
mtti eltvoltst: garat, gge, mandula,
tkrzst: orr, garat, gge, lgcs, hrg, mellhrtya.
3. Fordtsa magyarra sztr segtsgvel a kvetkez krbonctani diagnzis rszleteket!
Infarctus haemorrhagicus lobi inferioris pulmonis dextri.
Foci tuberculotici calcificati pulmonum.
Bronchopneumonia partium paravertebralium pulmonum.
Hyperaemia et oedema pulmonum.
Emphysema et bronchitis mucopurulenta pulmonum.
mucopurulentus3

lsd. mucus3 s purulentus3

APPARATUS

175

HUMANI

4.3.2. Repetitio prima


Repetitio grammaticae
A mellknv
Mellknv kpzse fnvbl
A mellknvfokozs
Az adverbium
Az ige
A participium imperfectum
A praesens imperfectum

Latin s grg praefixumok

Exercitationes
paries medialis orbitae
ala magna ossis sphenoidalis
fossa hypophysealis
foramen palatinum majus
sulcus sagittalis superior
incisura radialis ulnae
articulationes digitorum
manus
facies posterior fibulae
phalanx media digiti
aa. tarseae mediales

mm. extensores antebrachii


m. adductor magnus
m. longissimus thoracis
m. rectus capitis lateralis
mm. rotatores breves
sulcus interventricularis
posterior
facies diaphragmatica cordis
valvula sinus coronarii
a. thyroidea superior
a. infraorbitalis

v. retromandibularis
v. profunda femoris
vv. superficiales brachii
sinus sagittalis inferior
v. labialis superior
incisura cardiaca pulmonis
pars laryngea pharyngis
cartilago septi nasi
incisura nasalis maxillae
lobus medius pulmonis
sinistri

Pensa
1. Prostsa ssze jelentsk alapjn az albbi latin s grg szavakat, sztveket!
medulla
diacartilago
a-/ancor
adeninmyelvas
endosanguis
chondrtrans-, percardiglandula
haem-, haematintraangi2. Mi a jelentsk az albbi grg praefixumoknak?
metasyn-/symdysepi-

176

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3. Mi a jelentsk az albbi latin praefixumoknak?


exin-/imaddeMondjon mindegyikkel egy pldt!
4. rjon szavakat, melyeknek a vgzdse:
-physis,
-tonia,
-trophia,
-pathia,
-sthenia,
-oxia,
-logia,
-fusio.
5. Vltoztassa meg a jelzs kifejezsek szmt gy, hogy az esetket megtartja! (sing.
nom.plur. nom., sing. gen.plur. gen.)
aortarum ascendentium
nervus abducens
vasa afferentia
hominis sapientis
musculi latissimi
pelvis minoris
intestinum crassius
morborum graviorum
6. Fordtsa le a mondatokat s hatrozza meg nyelvtanilag a bennk szerepl mellknvi alakokat!
Homines altiores melius vident.
Icarus fortissime volat.
Discis libenter an minus libenter? (an vagy)
Brevissima viarum recta est.
Qui bene distinguit, bene docet. (distinguo 3 megklnbztet)
Tuto, cito, iucunde! (iucundus3 kedves, vidm)
Maxima cartilaginum thyroidea est.
Aegrotus graviter spirat.
7. Keresse meg a kakukktojst!
cogitamus, docens, vides, datis
costalis, thoracicus, osseus, maxillaris
extremitas, extensio, excisio, exhumatio
cor, lien, vena, vas

APPARATUS

177

HUMANI

4.4.
Lectio quarta Apparatus digestorius
4.4.1. Structura apparatus digestorii
palatum molle
palatum durum

pharynx

carum oris

oesophagus

gingiva

ductus
choledochus

hepar
vesica fellea/
cholecysta

ventriculus

pylorus

pancreas
ductus pancreaticus

colon transversum

duodenum

ileum
colon descendens
colon sigmoideum
rectum

jejunum
colon ascendens
appendix vermiformis
caecum

anus

L/15. bra: Apparatus digestorii


Exercitationes
tunica muscularis
tunica submucosa
tunica subserosa
labium oris superius
alveoli dentales inferiores
dentes incisivi
dens caninus
dentes praemolares
dens molaris
dens sapientiae

Sententiae et proverbia
Mala digestio, nulla felicitas.
Optimum cibi condimentum fames.
Male suada fames.

corona dentis
apex radicis dentis
uvula palatina
isthmus faucium
gll. salivares
gl. parotis
gl. submandibularis
gl. sublingualis
oesophagus thoracalis
oesophagus abdominalis

cardia ventriculi
m. sphincter pylori
flexura duodenojejunalis
pars horizontalis duodeni
villi intestinales
flexura coli dextra et sinistra
m. sphincter ani internus
et externus
peritoneum parietale
peritoneum viscerale

178

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Vocabularium
Apparatus digestorii
anus i, m
appendix icis, f
choledochus3
digestorius3
duodenum i, n
durus3
fel fellis, n
gingiva ae, f
jejunum (ieiunum) i, n
ileum i, n
mollis, e
palatum i, n
peritoneum i, n
pylorus i, m
rectum i, n
sigmoideus3
vermiformis, e

vgblnyls
fggelk, nylvny
ept tartalmaz
(kzs epevezetk)
emszt
patkbl, nyombl,
12 ujjnyi bl
kemny (v. dr)
epe (epehlyagban
trold epe)
fogny
hbl
cspbl
lgy (v. moll)
szjpad
hashrtya
gyomorkapu
vgbl
S alak (gr.
sigma-oid eus)
freg alak
(vermis is,
m freg-forma-is)

caninus

cardia ae, f
faux cis, f
flexura ae, f

isthmus i, m
molaris, e
mucosus3
parotis itidis, f
praemolaris, e
saliva ae, f
sapientia ae, f
serosus3
sphincter eris, n
tunica ae, f
uvula ae, f
villus i, m
Szelemek
cholecyst-, -cysta

(be)metsz
(in-cis-ivus)
szoros
nagyrl
(v. molo 3 rl)
nylka(mucus i, m nylka)
flt
(gr. par-ot fl-is)
kisrl (prae-molaris)
nyl
blcsessg
(v. sapio)
savs
(serum i, n sav)
zrizom
burok, rteg
nyelvcsap
boholy
epe- (gr.)
hlyag- (gr.)

Sententiae et proverbia

Exercitationes
3

incisivus3

kutya- (dens caninus


szemfog)
itt: gyomorszj
torok
hajlat (v. flexio)

digestio onis, f
felicitas atis, f
cibus i, m
condimentum i, n
fames is, f
suada ae, f

Pensa
1. Fordtsa le birtokos szerkezettel az albbi anatmiai kifejezseket!
szjreg
fognyak
foggykr
fogsz
nyelvht
nyelvcscs
gyomorfenk
mjlebeny

emszts
boldogsg
tel
fszer
hsg
rbeszls, meggyzs,
tancsads

APPARATUS

179

HUMANI

2. Fordtsa le minsgjelzs szerkezettel a kvetkez kifejezseket!


nylkahrtya (rteg)
savs hrtya
kemny szjpad
lgy szjpad
garatmandula
szjpadi mandula
nyelvmandula
a nyelcs nyaki szakasza
az epehlyag vezetke
a hasnylmirigy vezetke
a mj vezetke
a kzs epevezetk
vkonybelek
vastagbelek
felszll vastagbl
leszll vastagbl
harnt vastagbl
S alak (szigma) vastagbl
3. Hol tallhatk az albbi szervek a hashrtyhoz viszonytva?
Ventriculus, hepar et intestinum tenue (duodenum, jejunum, ileum) sunt organa intraperitonealia. Species (species ei, f fajta) organorum extraperitonealium sunt: organa
retroperitonealia et organa infraperitonealia.
Ren et pancreas sunt organa retroperitonealia.
Vesica urinaria est organum infraperitoneale.
4.4.2. Az emsztrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek
Exercitationes
Latin
os (oris)
lingua
labium
dens
ventriculus
intestinum
vesica
fel
lien

adeps
circum-

Grg
stoma, stomatglossa/glotta
cheilodontgastrentercyst-, -cysta
cholesplen
lipperi-

Tudomny
stomatologia
odontologia
gastrologia
enterologia

180

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

lipaemia
bilirubinuria
hyperaciditas
avitaminosis
exsiccosis
emesis
nausea
faeces
obstipatio
diarrhoea
haematemesis
melaena
odontalgia

herpes simplex
oesophagectasia
oesophagostenosis
gastroenterostomia
gastromegalia
stenosis pylori congenita
ulcus ventriculi
colitis ulcerosa
enteroplegia
hernia inguinalis
ileus
ulcus duodeni

appendicitis perforativa
peritonitis diffusa
peritonitis circumscripta
peritonitis postoperativa
hepatomegalia
cirrhosis hepatis
abscessus hepatis
hepatitis epidemica
coma hepaticum
icterus physiologicus
neonatorum
cholelithiasis

Vocabularium
faeces um, f

Exercitationes
acidum i, n
bilirubin
bilis is, f
circumscriptus3
cirrhosis is, f

coma atis, n
congenitus3
diarrhoea
diffusus3
emesis is, f
epidemicus3
exsiccosis is, f

sav
epefestk (bili-rubin)
epe
(mjepe s a blbe
kerl epe)
krlrt (circum-scribo)
a mj ktszvet-szaporodssal, majd
zsugorodssal jr
betegsge
kma
veleszletett
hasmens
(dia-rrhoea)
sztszrt
hnys
(gr. eme hny)
jrvnyos, fertz
(v. epidemiolgia)
kiszrads (ex-siccus
szraz-osis)

hernia ae, f
herpes
icterus i, m
ileus i, m
melaena ae, f
nausea ae, f
neonatus i, m
obstipatio onis, f
perforativus3
simplex icis
ulcus eris, n
Szelemek
circum- (praefix.)
neo-rrhoea

blsr
(csak plur.-ban)
srv
smr (vrusfertzs
okozta hlyagos
brkits)
srgasg
blelzrds
vres szklet
(v. gr. melaina
fekete, stt)
hnyinger
jszltt (neo-natus)
szkrekeds
tfrdott
(per-foro 1 tfr)
egyszer, kznsges
(v. szimpla)
fekly
krlj-folys

Pensa
1. Nevezze meg sszetett szval az albbi szervek
gyulladst: szj, ajak, fogny, fogmeder, fog, nyelv, gyomor, mj, mandula, fregnylvny, hasnylmirigy, epehlyag, vastagbl, flt, hashrtya,
tkrzst: nyelcs, gyomor, bl, hlyag, vgbl,
mtti eltvoltst: fregnylvny, mandula, epehlyag, hasnylmirigy,
sllyedst: mj, gyomor, bl, vastagbl.

APPARATUS

HUMANI

181

2. Mely szervek sszekttetsrl van sz?


choledochoenterostomia
duodenojejunostomia
ileosigmoidostomia
gastroenterostomia
colocolostomia
ileocaecostomia
3. Fordtsa le sztr segtsgvel az albbi krbonctani diagnzis rszleteket!
Peritonitis circumscripta. Ulcera acuta ventriculi. Melaena. Splenitis septica.
Alcoholismus chronicus. Cirrhosis hepatis. Infarctus anaemicus multiplex hepatis. Ulcera multiplex
duodeni et ventriculi.
Melaena. Atrophia organorum internorum. Coma hepaticum.
Cholecystitis chronica. Ulcera acuta oesophagi.
Gastritis haemorrhagica.
Carcinoma oesophagi.
Cholangitis suppurativa viarum biliferarum intrahepaticarum.

182

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.5.
Lectio quinta Organa urogenitalia
4.5.1. Organa uropoetica
glomerulus
pelvis renalis
ren sinister

ureter

vesica urinaria

urethra

urina

L/16. bra: Organa uropoetica

Exercitationes
a. renalis
v. renalis
hilus renalis
pelvis renalis/pyelon
calix renalis
calices majores et minores
pyramides renales
corpusculum renis Malpighi

medulla renis
cortex renis
substantia medullaris
substantia corticalis
tubuli uriniferi
tubuli colligentes
tubuli renales recti
tubuli contorti

vas afferens
vas efferens
capsula glomeruli
vesica urinaria
ureter dextra
apex vesicae
fundus vesicae urinariae
m. sphincter vesicae

Sententiae et proverbia
Sic transit gloria mundi.
Qui bonus est hodie, melior fit luce sequenti, qui malus est hodie, cras quoque peior erit.
Qui cupit, aut metuit, non liber est.

APPARATUS

183

HUMANI

Vocabularium
genitalis, e
Organa uropoetica
glomerulus i, m
ureter eris, f
urethra ae, f
urina ae, f
uropoeticus3

nemi szervhez tartoz

tubulus i, m

kis gomolyag
hgyvezetk
hgycs
vizelet
vizeletkivlaszt,
vizeletkpz

urinifer, a, um
Szelemek
ur-

cras
cupio 3
erit

kehely
kis tok (capsula
glomeruli
Bowman-tok)
sszegyjt
kanyarulatos
(v. contorqueo 2
megcsavar)
kreg
vesemedence
piramis
(a vese velllomnyt alkot
piramisok)

colligo 3
contortus3
cortex icis, m
pyelon i, n
pyramis idis, f

vizelet-

Sententiae et proverbia

Exercitationes
calix icis, m
capsula ae, f

kis csatorna,
kis cs
vizeletvezet
(urina-fero)

holnap
vgydik
lesz
(sum, esse jvid
sing. 3. szemly)
lesz, vlik valamiv
dicssg
ma
fny, nap
fl
is
kvetkez
(luce sequenti
a kvetkez napon,
azaz holnap)
gy
tmegy, elmegy, elmlik
(trans-eo)

fio, fieri
gloria ae, f
hodie
lux lucis, f
metuo 3
quoque
sequens entis

sic
transeo, transire

Grammatica
A kicsinyt kpz
Az anatmiai nevekben igen gyakoriak egyes fnevek kicsinyt kpzvel mdostott vltozatai.
A leggyakrabban elfordul kicsinyt kpzk: -ulus3, -olus3, -culus3.
-ulus
-olus
-culus

-ula
-ola
-cula

-ulum
-olum
-culum

Ezek a kpzk fnvbl fnevet kpeznek.


A kicsinyt kpzknek azrt van hrom alakjuk, mert mindig az alapfnv nemnek megfelel
vgzdst veszik fel.

184

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

A kpz most is a sing. gen. ragja helyre kerl. A III. declinatis i-tv szavaknl gyelni kell
arra, hogy a t egy i-vel bvl.
tubus tub-i, m tub-ulus i, m (cskis cs)
arteria arteri-ae, f arteri-ola ae, f (artriaartricska)
os oss-is, n (i-tv) ossi-culum i, n (csontcsontocska)
Nhny rdekessg:
alveus i, m (folymeder) alveolus i, m (fogmeder, lghlyag)
artus us, m (z, csukl, vgtag) articulus i, m (zlet) orvosi nyelvben: articulatio onis,
f (zlet)
capsa ae, f (tok) capsula ae, f (kis tok)
cella ae, f (flke, kamra) cellula ae, f (sejt)
clavis is, f (kulcs) clavicula ae, f (kulcscsont)
follis is, m (brzsk) folliculus i, m (tsz)
fons fontis, m (forrs) fonticulus i, m (kutacs)
glans glandis, f (makk) glandula ae, f (mirigy)
glomus eris, n (gombolyag) glomerulus i, m (kis gomolyag)
malleus i, m (kalapcs) malleolus i, m (boka)
mus muris, m (egr) musculus i, m (izom)
orbis is, m (kr, kereksg, vilg) orbiculus (kis kr) orbicularis, e (krkrs)
uva ae, f (szlfrt) uvula ae, f (csap, nylvny)
valvae arum, f (ajtszrnyak) valvula ae, f (billenty)
Pensa
1. Kpezzen kicsinytett alakot a kvetkez szavakbl!
-olus3 kpzvel: bronchus (!), arteria, malleus, alveus,
-ulus3 kpzvel: lingua (!), ductus, vena, lobus, vesica, caput, dens (!),
-culus3 kpzvel: corpus (!), auris, os, venter.
2. Fordtsa latinra!
vesekelyhek
vesepiramisok
gyjtcsatornk
egyenes vesecsatornk
kanyarulatos vesecsatornk
vizeletvezet csatornk
mjon belli epevezet utak
blbolyhok
nyelvtszk
rlfogak
3. Keressen hibt a kvetkez szlsokban!
Doctrina est fructus dulce radicis amarae.
Vis medicatrix natura.
Melius tutiusque est certa pax, quam sperata victoria.
Homines, dum docet, discit.
Cogito, ergo sunt.
Delirium trementis.
Bone vivit, qui bone latet.
Dum spirat, sperat.
Optima cibi condimentum fames.
Quod cupit, aut metuit, non liber est.

APPARATUS

185

HUMANI

4.5.2. Organa genitalia

rectum

vesica urinaria

vesicula seminalis
prostata
ductus deferens

penis

epididymis

urethra
glans penis
praeputium
testis

scrotum

L/17. bra: Organa genitalia masculina

tuba uterina

ovarium
rectum

uterus

cervix uteri

vesica urinaria

vagina
urethra
vulva (pudendum
feminimum)

fundus uteri

tuba uterina

cavum uteri
ovarium

myometrium

uterus

endometrium
cervix uteri
vagina

L/18. bra: Organa genitalia feminina

186

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Exercitationes
ductus eiaculatorius
funiculus spermaticus
tubuli seminiferi
pars prostatica urethrae
corpus cavernosum penis
ligamentum ovarii proprium
ligamentum teres uteri

ampulla tubae uterinae


isthmus tubae uterinae
canalis cervicis uteri
endometrium/tunica mucosa
uteri
myometrium/tunica
muscularis uteri

fornix vaginae
mons pubis
labium pudendi majus
et minus
m. transversus perinei
profundus
mamma
ductus lactiferi

Sententiae et proverbia
Nil agere delectat.
Dolor voluptatis comes est.
Nemo ita pauper vivit, quam pauper natus est.

Vocabularium
Organa genitalia
defero, deferre

epididymis idis, f
glans glandis, f
penis is, m
praeputium ii, n
prostata ae, f
pudendum i, n
scrotum i, n
semen inis, n
tuba ae, f
uterus i, m
vagina ae, f
vulva ae, f

levisz, leszllt
(de-fero, ductus
deferens ondvezetk)
mellkhere
makk
hmvessz
fityma
dlmirigy
szemrem
(eredetileg szgyellni val dolog)
herezacsk
mag, ond
(v. inseminatio)
krt (tuba uterina
petevezetk is)
mh
hvely
a ni kls nemi
szervek kzs
elnevezse

Exercitationes
ampulla ae, f
canalis is, f
cavernosus3
ejaculatorius
(eiaculatorius)3
fornix icis, m
funiculus i, m
lac lactis, n
mamma ae, f
mons montis, m
perimetrium ii, n
perineum i, n
proprius3
sperma atis, n
teres etis
Szelemek
metr-

kors alak tgulat


csatorna
barlangos
(v. cavum)
(ond)kilvel
(v. eiaculatio)
boltozat
zsinr (funis is,
m ktl-culus)
tej
eml
hegy, itt: domb
a mh hashrtyai
bortka
gt
sajt
mag, ond (gr.)
henger alak,
gmbly
mh(gr: mtr anya)

APPARATUS

187

HUMANI

Sententiae et proverbia
ago 3
comes itis, m
delecto 1
ita.. ..,quam
natus est
nemo minis, m
nil
pauper eris
voluptas atis, f

tesz (v. agens)


ksr, trs
gynyrkdtet
olyan .., amilyen
szletett (v. neonatus)
senki
nihil rvidlt alakja, itt trgyeset
szegny (msh.-tv)
gynyr

Grammatica
Fnv kpzse igbl
az ige imperfectum tvbl
kpz
-mentum (i, n)

jelentskr
eszkz

-or (oris, m)

llapot,
tulajdonsg

alapsz
ligare kt
fundare alapt
condire fszerez
dolere fj
tumere dagad
calere lngol

kpzett sz
ligamentum
fundamentum
condimentum
dolor
tumor
calor

jelents
szalag
alap(zat)
fszer
fjdalom
duzzanat
melegsg

az ige supinum tvbl


Az ige supinum tvt, az ige negyedik sztri alakjbl kapjuk meg gy, hogy az -um vgzdst
elhagyjuk.
kpz
-ura (ae, f)

jelentskr
tevkenysg,
llapot

-tor/-sor (toris, cselekv


soris, m)
szemly
-trix (tricis, f)
-(t)io (t)ionis, f cselekvs
eredmnye
-tus/-sus
(tus, sus, m)

cselekvs

alapsz
frango...fractum tr
incido...incisum bevg
flecto....flexum hajlt
roto....rotatum forgat
vinco.....victum gyz
moveo...motum mozgat
rideo...risum nevet
medico....medicatum gygyt
fundo...fusum nt
erigo....erectum felll
narro...narratum mesl
video...visum lt
audio...auditum hall
duco...ductum vezet

kpzett sz
fractura
incisura
flexura
rotator
victor
motor
risor
medicatrix
fusio
erectio
narratio
visus
auditus
ductus

jelents
trs
bevgs
hajlat
forgat
gyz
mozgat
nevet
gygyt
nts
fellls
mesls
lts
halls
vezetk

188

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Pensa
1. Kpezzen fnevet az albbi igkbl, s mondja meg a kpzett szavak jelentst!
-mentum kpzvel: orno 1 (dszt), instruo 3 (felszerel)
-or kpzvel: horreo 2 (rmt), pudeo 2 (szgyell), erro 1 (tved)
-ura kpzvel: colocultum (tisztel), struostructum (pt), rumporuptum (szakt)
-tor/-sor kpzvel: tendotensum (feszt), doceodoctum (tant), lego..lectum (olvas)
-(t)io kpzvel: levolevatum (emel), videovisum (lt), ago.actum (tesz)
-tus/-sus kpzvel: moveomotum (mozgat), sentiosensum (rez), meo..meatum (megy)
2. Fordtsa le latinra az albbi kifejezseket!
a mh szles szalagja
a mh harnt szalagja
kis szemremajak
mhnyakcsatorna
a petevezetk tgult rsze
hvelyboltozat
ondzsinr
ondvezet csatornk
a hmvessz barlangos teste
a hgycs prosztatai rsze
4.5.3. A vizeletkivlaszt
s nemi szervrendszerre vonatkoz klinikumi kifejezsek
Exercitationes
Latin
ren
uterus
vagina
tuba uterina
ovum
ovarium
mamma
testis
semen

Grg
nephrmetr-, hystercolpsalpingoooophormastorchisperma

aqua
pus

hydrpy-

oliguria
anuria
haematuria
pyuria
uraemia
oedema renale

Tudomny
nephrologia

urologia
gynaecologia

glomerulonephritis acuta
et chronica
pyelonephritis
nephropathia gravidarum
nephrolithiasis
nephrosclerosis

hydronephrosis
urethrostenosis
cryptorchismus
hypertrophia prostatae benigna
mastitis cystica
amenorrhoea

APPARATUS

189

HUMANI

menopausa
vulvovaginitis
cystokele
metrosalpingitis

hysteromyoma
retroversio uteri
prolapsus uteri
cervicitis

graviditas extrauterina
gonorrhoea
syphilis/lues
herpes genitalis

Vocabularium
menopausa ae, f

Exercitationes
aqua ae, f
gonorrhoea ae, f

gravida ae, f
graviditas atis, f
lues is, f

vz (v. aquarium)
Neisseria gonorrhoeae
ltal okozott, legtbbszr kzsls
tjn terjed nemibetegsg, tripper,
kank
(gono nemi-rrhoea)
terhes n (v. gravis)
terhessg
vrbaj

menorrhoea ae, f
ovum i, n
prolapsus us, m
pus puris, n
retroversio onis, f
syphilis is, f
Szelemek
cryptgynaecmenpro-(praefix.)

a menstruci elmaradsa (v. pausa ae,


f sznet)
menstruci
(meno-rrhoea)
pete (v. ovarium)
elreess (pro-lapsus)
genny (v. pur-ulens,
sup-pur-ativus3)
htrahajls
vrbaj
rejtettasszony-, n- (gr.)
menstrucielre-

Pensa
1. Milyen mtteket, illetve vizsglati eljrsokat jellnek az albbi klinikumi kifejezsek?
nephrectomia
nephroureterocystectomia
nephropexia
pyelotomia
cystopexia
cystorrhaphia
ureterosigmoidostomia
mastectomia
hystero-oophorectomia
hysterosalpingectomia
hysterectomia vaginalis
hysterectomia abdominalis/laparohysterectomia
hysterotomia abdominalis/sectio caesarea
colporrhaphia
ovarioplastica
renographia
pyelographia
ureteropyelographia
cystoscopia
hysterographia
hysteroscopia
mammographia

190

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

-pexia
-rrhaphia
laparcaesareus3

mtti rgzts
mtti varrat
hasmetszses
csszr- (v. Caesar)

2. Fordtsa le a sztr segtsgvel a kvetkez krbonctani diagnzis rszleteket!


Degeneratio adiposa renis.
Hyperplasia prostatae. Cystitis haemorrhagica. Nephrolithiasis. Pyelectasia lateris utriusque.
Atrophia testium. Hypertrophia nodosa prostatae. Urocystitis chronica et hypertrophia parietis vesicae
urinariae.
Fibromyomata uteri. Corpus luteum haemorrhagicum ovarii dextri et corpora albicantia ovariorum.

4.6.
Lectio sexta Glandulae endocrinae
hypophysis
epiphysis (corpus pineale)
gl. parathyroidea
gl. thyroidea
thymus

gl. suprarenalis (paranephros)


pancreas

ovarium

epididymis, testis

L/19. bra: Glandulae endocrinae


Exercitationes
Latin
glandula

Grg
aden-

extra-

exo

adenohypophysis
somatotrop (STH)
gigantismus

Tudomny
adenologia
endocrinologia
acromegalia
nanosomia
melanocyta-stimull (MSH)

thyreotrop (TSH)
adrenocorticotrop (ACTH)
gonadotrop

APPARATUS

191

HUMANI

folliculus-stimull (FSH)
luteinizl (LH)
lactotrop (prolactin PRL)
neurohypophysis
antidiureticus (ADH)
hyperthyreosis
hypothyreosis
thyreoidectomia
exophthalmus
cretenismus
struma

myxoedema
hyperparathyreosis
hypoparathyreosis
tetania
substantia corticalis
mineralocorticoid
glycocorticoid
androgen
pubertas praecox
substantia medullaris
adrenalin

glycagon
insulin
diabetes mellitus
hyperglycaemia
diabetes coma
hypoglycaemia
testosteron
oestrogen
progesteron
hypogenitalismus
hypergenitalismus

Vocabularium
Glandulae endocrinae
endocrin
epiphysis is, f
pinealis, e

bels elvlaszts
(v. exo-crin)
tobozmirigy
(epi-physis)
fenyvel kapcsolatos

Exercitationes
acromegalia ae, f

adenohypophysis is, f
cretenismus i, m

diabetes ae, m

diuresis is, f
exo- (praefix.)
exophthalmus i, m
gigantismus i, m
melanocyta ae, f

csontok distalis
vgeinek s kiemelkedseinek nvekedse (acro-megalia)
az agyalapi mirigy
ells lebenye
szellemi visszamaradottsg trpenvssel s mozgszavarral
cukorbetegsg
(diabetes mellitus a
sznhidrt-anyagcsere zavara)
vizeletkivlaszts
kls, ki
szemkidlleds
(ex(o)-ophthalm
szem-us)
risnvs
(v. gigsz)
a br alapi rtegben
lev melaninkpz
sejt (v. melaena)

mellitus3
neurohypophysis -is, f
oestrogen

praecox ocis
progesteron

pubertas atis, f
struma atis, n
testosteron
tetania ae, f
Szelemek
adren-agon
andrgonadmineralmyxnan-trop

mzdes (v. mel


mellis, n mz)
az agyalapi mirigy
htuls lebenye
a ni nemi jelleg
kialakulsrt
felels hormonok
sszessge
(gr. oistros heves
sztn-gen)
korai
a frfi nemi jelleg
kialakulsrt felels egyik nemi
hormon
serdls
(v. pubis is, f)
golyva (pajzsmirigymegnagyobbods)
a nemi jelleget kialakt egyik hormon
grcss rohamokkal
jr betegsg
mellkvese(ad-ren)
-hajt, -vezet
(v. antagonista)
frfinemi mirigysvnynylkatrpe(v. nanomter)
valamire hat

192

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Grammatica
Repetitio
Szalkots: latingrg prok, praefixumok, eltagok, uttagok
Szkpzs: mellknv kpzse fnvbl, fnv kpzse igbl, kicsinyt kpzk
Pensa
1. Prostsa ssze a latin szavakat grg megfelelikkel!
os (oris)
cyst-, -cysta
dens
orchiintestinum
oovesica
gastrfel
nephrventriculus
enteruterus
salpingtuba uterina
stomatvagina
choleovum
odonttestis
colpren
metr-, hyster2. Bontsa elemeire az albbi praefixumos szavakat!
circumscriptus
periosteum
endocardium
exocrin
prolapsus
anteflexio
retroperitonealis
incisura
abductor
afferens
epiglottis
paranephros
3. rjon pldkat az itt felsorolt uttagokkal!
-trop
-uria
-aemia
-spasmus
-sclerosis
-stenosis
-necrosis
-kele
-rrhoea
-rrhaphia

APPARATUS

193

HUMANI

4. Mondja az ellenttt!
haemophobia
haemophil
normofunctio
hyperthyreosis
extracardialis
suprascapularis
adductio
impressio
postnatalis
praemortalis
5. Csoportostsa a feladatokban szerepl praefixumokat eredetk (latin vagy grg) alapjn!

4.7.
Lectio septima Systema nervorum
4.7.1. Systema nervorum centrale
canalis centralis
vertebra cervicalis

liquor
cerebrospinalis

vertebra thoracalis
arachnoidea spinalis
dura mater spinalis
pia mater spinalis

cauda equina
vertebra lumbalis

vertebrae coccygeales

L/20. bra: Medulla spinalis

194

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN
lobus parietalis
dura mater

lobus frontalis

pia mater
arachnoidea

cerebrum

corpus callosum

gyrus frontalis
epiphysis
diencephalon:
thalamus
hypothalamus
sella turcica

lobus occipitalis

hypophysis
cerebellum
mesencephalon

pons
medulla oblongata

L/21. bra: Encephalon (aspectus lateralis)


Exercitationes
Latin
nervus
cerebrum
caput

Grg
neurencephalon
meninx
cephal-

systema nervorum
cerebrospinale
systema nervorum
autonomicum
fissura mediana anterior
substantia grisea
cornu posterius, anterius
et laterale
substantia alba
funiculus posterior, anterior
et lateralis
ganglion spinale
hemisphaerium dextrum
truncus cerebri
cortex cerebri
fissurae cerebelli
arbor vitae
IV. ventriculus cerebelli

Tudomny
neurologia

plexus choroideus
aquaeductus cerebri
III. ventriculus cerebri
ventriculi laterales
fissura longitudinalis
cerebri
sulcus centralis
sulcus parietooccipitalis
gyrus pr(a)ecentralis
et postcentralis
gyri orbitales
meninges
spatium subdurale
et epidurale
cavum arachnoideale
lobi temporales
lobi occipitales
ganglion sphenopalatinum

ganglion submaxillare
ganglion cervicothoracicum
confusio
lethargia
stupor
coma
delirium
hyperkinesis, hypokinesis,
akinesis
meningitis
encephalitis
apoplexia cerebri
commotio cerebri
fractura basis cranii
hydrocephalus
lumbalpunctio
electroencephalogramm
myelogramm

APPARATUS

195

HUMANI

Sententiae et proverbia
Hannibal ante portas.
Per aspera ad astra.
Vitam et sanguinem!
Qui habet tempus, habet vitam.
Manus manum lavat.
Dies diem docet.

Vocabularium
Systema nervorum centrale
arachnoidea ae, f
pkhlhrtya
(gr. arakhnos
pk-oid-ea)
krges (v. callum i,
callosus3
n kemny kreg)
cauda ae, f
farok
centralis, e
kzponti
cerebellum i, n
kisagy
diencephalon i, n
kztiagy
(di(a)-encephalon)
lequinus3
(v. equus i, m l)
gyrus i, m
tekervny
hypothalamus i, m
a thalamus alatt
elhelyezked
agyrszlet
(hypo-thalamus)
liquor oris, m
agyvz
mater tris, f
agyhrtya
mesencephalon i, n
kzpagy (mes(o)encephalon)
nylt (v. longus)
oblongatus3
lgy
pius3
plexus us, m
fonat (v. plecto......
plexus fon)
pons pontis, m
hd
thalamus i, m
a III. agykamra
oldalfalban
elhelyezked
trzsdc
Exercitationes
apoplexia ae, f
aquaeductus us, m

agyvrzs
vzvezetk, a III. s
a IV. agykamrt

arbor oris, f
autonomicus3

choroidea ae, f
confusio onis, f
cornu us, n
fissura ae, f
ganglion ii, n
griseus3
hemisphaerium ii, n
lethargia ae, f

longitudinalis, e
meninx ingis, f
spatium ii, n
stupor oris, m

Szelemek
aut-gramm
hemi-kinesis
mes-punctio

sszekt csatorna
(aqua-ductus)

fa
akaratunktl fggetlen, vegetatv
(gr. auto-nom
trvny-icus)
rhrtya a szemben
zavar (con-fusio)
szarv
hasadk
(v. findo..fissus
hast)
idegdc
szrke
flteke (v. gr.
sphaira gmb)
kimerls vagy
fradtsg kvetkeztben kialakul
kznys llapot
hosszanti (v. longus)
agyhrtya
trsg, rs
szellemi vagy testi
gtoltsg, megmerevedettsg
(v. stupeo 2
merev, zsibbadt)
n- (v. automata,
automobil)
-rajz, -rs
fl-mozgs (v. kinetika)
kzps
-szrs (v. pungo...
punctus szr)

196

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Sententiae et proverbia
ad + acc.
ante + acc.
aspera orum, n
astrum i, n
dies ei, m(!)
habeo 2
lavo 1
per + acc.
tempus oris, n

-hoz, -hez, -hz, -ig


eltt
balsors, viszontagsgok (csak plur.)
csillag
nap
br, birtokol, van valamije (amit br, amije van: acc.)
mos
t, keresztl
itt: id

Grammatica
A nvszk trgyesete (accusativus)
A nvszk trgyesett latinul accusativusnak nevezzk. Krdszava singularisban: kit? mit?, pluralisban: kiket? miket?.
ltalnos szably, hogy a neutrumban ll nvszk accusativusa (fggetlenl attl, hogy hnyadik
declinatiba tartoznak) megegyezik a nominativusszal mind egyes szmban, mind pedig tbbes
szmban.
Ezrt a nvszragozsi tblzatban az acc. a nom. utn kvetkezik, megelzve a gen.-t. Egybknt a
sing. s plur. acc. vgzdse declinatik szerint vltozik.
nem
sing. nom
sing. acc.
plur. nom
plur. acc.

I.
f
vena
venam
venae
venas

II.
m
n
nervus labium
nervum labium
nervi
labia
nervos labia

m
pes
pedem
pedes
pedes

III.
f
pelvis
pelvem
pelves
pelves

os
os
ossa
ossa

m
arcus
arcum
arcus
arcus

IV.

n
genu
genu
genua
genua

V.
f
facies
faciem
facies
facies

Mint a tblzatbl megllapthat a sing. acc. mindig -m hangra, a plur. acc. mindig -s hangra vgzdik (kivve a semlegesnem nvszknl). A mellknevek ragozsa termszetesen kveti a fnevekt attl fggen, hogy melyik declinatiba tartoznak.
Praepositiones
Az eddig elfordult praefixumok tbbsge eredetileg nll szknt hasznlatos praepositio. A
latin praepositik mindig valamilyen esetet vonzanak, amelybe az utna ll szt tesszk. Accusativusszal ll praepositik a kvetkezk: ante, ad, circum, contra, extra, infra, inter, intra, per,
post, supra, trans, in (ba-, be-), sub (al), super (fl).
Pensa
1. Ragozza vgig a kvetkez jelzs kifejezseket az eddig tanult esetekben egyes szmban
s tbbes szmban is! (a sorrend: nom. acc. gen.)
aorta ascendens, genu dextrum, dies longus

APPARATUS

HUMANI

197

2. Fordtsa le az albbi praepositis kifejezseket! Els helyen lljon a praepositio, az utna ll fnevet pedig tegye accusativusba! Figyeljen a szmok hasznlatra!
pl. a kapuk elttante portas
a betegsg ellen
a fltekn kvl
a fk alatt
az orvosok kztt
az let folyamn (az leten bell)
az orvos kezhez
az emberek krl
az ton t
a hall utn
a szarvak felett
a hdon t
3. Fordtsa le sztr segtsgvel a kvetkez szveget!
Encephalon, pars principalis systematis nervorum in cavum cerebri inclusum est.
Encephalon tres partes principales habet: cerebrum, cerebellum, et truncus cerebri. Pars infima trunci
cerebri medulla oblongata est. Supra medullam oblongatam pons situs est.
Sulci et gyri cerebelli minores sunt, quam sulci et gyri cerebri. Sulcos altiores fissuras vocant.
Lobos cerebri secundum ossa cranii nominamus. Sic distinguimus lobum frontalem, lobum parietalem,
lobum occipitalem et lobum temporalem.
Encephalon quattuor ventriculos habet: ventriculum primum, secundum, tertium et quartum. Cavum
ventriculorum liquor cerebrospinalis explet.
Omne systema nervorum centrale tres membranae circumdant: dura mater, pia mater et arachnoidea.

198

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.7.2. Systema nervorum periphericum


nn. digitales dorsales manus
n. auriculotemporalis
n. occipitalis major

n. frontalis
n. maxillaris
n. nasopalatinus
nn. supraclaviculares
plexus cervicalis

n. interosseus
antebrachii

plexus brachialis
plexus aorticus

n. axillaris

nn. interostales

plexus hepaticus

n. hypogastricus

plexus gastricus
plexus hypogastricus

n. radialis

plexus lumbalis

n. ulnaris

plexus sacralis
plexus vesicalis
n. gluteus inferior
n. ischiadicus

n. cutaneus femoris
posterior

n. saphenus

n. tibialis

nn. cutanei pedis

nn. dorsales pedis

L/22. bra: Nervi corporis humani

APPARATUS

199

HUMANI

II. n. opticus

III. n. oculomotorius

I. n. olfactorius

IV. n. trochlearis
V. n. trigeminus

X. n. vagus
VI. n. abducens
XI. n. accessorius

VII. n. facialis
VIII. n. vestibulocochlearis

XII. n. hypoglossus

IX. n. glossopharyngeus

L/23. bra: Nervi cerebrales

Exercitationes
radix dorsalis et ventralis
r. dorsalis et ventralis
plexus autonomici
plexus oesophageus
plexus cardiacus
plexus coeliacus
plexus mesentericus
plexus ovaricus
plexus uterovaginalis
plexus testicularis
plexus rectalis
plexus lumbosacralis

plexus ischiadicus
plexus coccygealis
n. mandibularis
n. ophthalmicus
n. mentalis
n. infraorbitalis
n. supraorbitalis
n. auricularis magnus
n. occipitalis major et minor
n. transversus colli
nn. cervicales
n. dorsalis scapulae

Sententiae et proverbia
Non scholae, sed vitae discimus.
Nil agenti dies longus est.
Quod licet Iovi, non licet bovi.
Sex horas dormire satis est iuveni senique.
Sapienti sat.

n. cutaneus antebrachii
lateralis et medialis
nn. pectorales
n. axillaris
n. phrenicus
n. splanchnicus major
n. iliohypogastricus
n. pudendus
n. cutaneus femoris lateralis
et posterior
n. gluteus superior
n. plantaris medialis et lateralis

200

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Vocabularium
periphericus3
Nervi cerebrales
et spinales
accessorius3

krnyki
jrulkos
(v. accedo
...accessus odalp, jrul)
hall (v. gr.
akou hall)
itt: flkagyl
(auri-cula)
csiga
br- (v. -cutan,
cutis br)
szagls
(v. oleo
illatozik-facio...
factum tesz)
szagl
(ol-fac-tor-ius3)
helyzet
(v. status quo)
hromosztat
(tri-geminus iker)
sodor(v. gr.
trokhilea csiga)
bolyg

acusticus3
auricula ae, f
cochlea ae, f
cutaneus3
olfactus us, m

olfactorius3
status us, m
trigeminus3
troehlearis, e
vagus3

Exercitationes
rekeszizomhoz
tartoz (v. gr.
phrn phrenos
rekeszizom)
talp

phrenicus3

planta ae, f
Szelemek
ophthalmsplanchn-

szem- (gr.)
zsiger- (v. gr.
splankhnon bels
rszek)

Sententiae et proverbia
bos, bovis m
dormio 4
hora ae, f
Iuppiter Iovis, m
iuvenis is, m
licet 2

kr
alszik
ra
Jupiter
ifj (v. junior)
szabad (csak 3. szemlyben hasznlatos)
elegend
iskola
de
regember (v. senior)
hat

sat vagy satis


schola ae, f
sed
senex senis, m
sex

Grammatica
A nvszk rszes esete (dativus)
A nvszk (fnv, mellknv stb.) rszes esett latinul dativusnak nevezzk. Krdszava singularisban: kinek, minek a rszre?, pluralisban: kiknek, miknek a rszre?.
Ragjai a kvetkezk:
nem
sing. dat.
plur. dat.

I.
f
venae
venis

II.
m
nervo
nervis

n
labio
labiis

Megj.: Az arcus plur. dat.-a arcubus.

m
pedi
pedibus

III.
f
pelvi
pelvibus

IV.
n
ossi
ossibus

m
ductui
ductibus

n
genu
genibus

V.

f
faciei
faciebus

APPARATUS

HUMANI

201

Pensa
1. Fordtsa latinra a kvetkez jelzs kifejezseket!
als llkapocs alatti idegdc
fels nyaki idegdc
farkcsonti idegdc
elcsarnoki idegdc
mellkasi idegdcok
fali lebenyek
homloklebenyek
nyakszirti tekervnyek
halntki tekervnyek
nyaki fonat
karhoz tartoz fonat
2. Mondja sszetett szval!
idegsejt
ideg- s gerincvel-gyullads
idegfjdalom
idegsebszet
idegi eredet
a hypophysis hts lebenye
ideghez s izomhoz tartoz
idegbntalom
ideg- s elmegygyszat
ideg mtti metszse
3. Fordtsa le a sztr segtsgvel az albbi krbonctani diagnzis rszleteket!
Oedema cerebri. Haemorrhagia secundaria pontis.
Arteriosclerosis gravis arteriae basilaris cerebri. Encephalomalacia hemisphaerii sinistri cerebri. Cysta
post encephalomalaciam hemisphaerii dextri.
Residuum haematomatis subduralis hemisphaerii dextri.
Atrophia cerebri.
Myeloma multiplex femoris. Infiltratio tumorosa medullae rubrae femoris lateris dextri et columnae
vertebralis. Myeloms neuropathia. Polyneuropathia.
Apoplexia hemisphaerii sinistri et dextri cerebri.

202

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.8. Lectio octava Organa sensuum


4.8.1. Organa visus et statoauditus
retina
iris
choroidea

cornea

sclera
lens
camera anterior

n. opticus

conjunctiva
camera posterior

corpus vitreum

corpus ciliare

L/24. bra: Structura oculi


stapes
auricula

malleus
incus
canalis
semicircularis

vestibulum

cochlea

meatus acusticus
externus
membrana tympani

tuba auditiva
cavum tympani

lobus auriculae

L/25. bra: Structura auris


Exercitationes
Latin
sensus
oculus
visus
auris
auditus

Grg
aestheophthalmopt-, -opia, -opsia
otacu-

Tudomny
ophthalmologia
otologia
audiologia

APPARATUS

203

HUMANI

linea visus
bulbus oculi
luxatio lentis
plexus choroideus
discus nervi optici
macula lutea retinae
punctum caecum
humor aquosus
ulcus corneae
m. sphincter pupillae
m. levator palpebrae
fornix conjunctivae

conjunctivitis
canaliculus lacrimalis
emmetropia
hypermetropia
myopia
presbyopia
amaurosis
porus acusticus externus
et internus
ossicula auditus
facies articularis mallei
basis stapedis

corpus incudis
pars ossea tubae auditivae
ductus cochlearis
canales semicirculares
labyrinthus osseus
labyrinthus membranaceus
labyrinthitis
fenestra rotunda
gll. ceruminosae
otitis media
anacusis

Sententiae et proverbia
Mens sana in corpore sano.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Ex fructibus cognoscis arborem.
Ex modico dolore morbus facit magnum.
Nil novi sub sole.
Periculum in mora

Vocabularium
octavus3
visus us, m
Structura oculi et auris
camera ae, f
cilium ii, n
conjunctiva
(coniunctiva) ae, f
cornea ae, f
incus udis, f
iris idis, f
lens lentis, f
malleus i, m
membrana ae, f
retina ae, f
sclera ae, f
semicircularis, e
stapes edis, m
tympanum i, n
vitrum i, n

nyolcadik
lts
itt: csarnok
szempilla,
itt: sugr
kthrtya
(v. coniungo...
coniunctus
sszekt)
szaruhrtya
(v. cornu)
ll
szivrvnyhrtya
lencse
kalapcs
hrtya
ideghrtya
nhrtya
flkrves
(semi-circul-aris, e,
v. circulatio)
kengyel
dob
veg

Exercitationes
amaurosis is, f
bulbus i, m
caecus3
cerumen inis, n
emmetropia ae, f
fenestra ae, f
humor oris, m
labyrinthus i, m
macula ae, f
myopia ae, f
palpebra ae, f
punctum i, n
pupilla ae, f

vaksg (v. gr.


a-mauro elsttt, elhomlyost)
hagyma, itt: goly
vak
(v. intestinum
caecum)
flzsr
helyes lts
(em-metron
tvolsg-opia)
ablak
nedv (humor aquosus
csarnokvz)
tmkeleg, labirintus
folt (v. makultlan)
rvidlts (my-opia)
szemhj
pont, folt
(v. punctio)
szembogr

204

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Szelemek
presby-

reg- (v. presbiter)

Sententiae et proverbia
cognosco 3
contra + acc.
e/ex + abl.

megismer
ellen
-bl, -bl

facio 3
hortus i, m
in + abl.
medicamen inis, n
mens mentis, f
modicus3
novus3
periculum i, n
sanus3
sol solis, m
sub + abl.

tesz, csinl
kert
-ban, -ben
orvossg
sz, llek (v. mentlis)
jelentktelen, csekly
j
veszly, kockzat
p, egszsges
nap
alatt

Grammatica
A nvszk hatrozesete (ablativus)
A nvszk hatrozesett ablativusnak nevezzk. Azrt hatrozeset, mert klnfle hatrozkat jellhet nmagban vagy praepositival egytt.
Krdszavai lehetnek:
honnan?
mivel? mikkel? kivel? kikkel?
hol? mikor?
Az ablativussal ll praepositik a kvetkezk: a/ab, cum (-val; vel), de (-rl, -rl), e/ex (-bl, -bl), prae, pro,
in (-ban, -ben), sub (alatt), super (felett).
Az ablativus ragjai a kvetkezk:
I.
a

thang
sing. abl.

vena

plur. abl.

venis

II.
o
nervo
labio
nervis
labiis

msh.
pede
pedibus

III.
gyenge i
pelve
osse
pelvibus
ossibus

ers i
animali
animalibus

IV.
u
ductu
genu
ductibus
genibus

V.
e
facie
faciebus

Megj.: A plur. abl. ragja minden declinatiban megegyezik a plur. dat.-szal. A III. declinatis ers i-tv nvszi sing.
abl.-ban -e helyett -i ragot kapnak.

Pensa
1. Fordtsa latinra a kvetkez anatmiai kifejezseket!
szemszglet
fels szemhj
a retina kzponti vnja
ltnyls
veghrtya
a szemgoly ferde izmai
a szemgoly egyenes izmai
knnykszlk
knnymirigyek
ltideg
szemmozgat ideg
kls fl
bels fl

APPARATUS

205

HUMANI

dobreg
a hallkrt svnye
oldals flkrves csatorna
a dob feszt izma
egyenslyoz s hallideg
2. Fordtsa magyarra a sztr segtsgvel az albbi szveget!
Bulbus oculi formam globi habet. Bulbum oculi sex musculi movent: quattuor musculi recti et duo musculi
obliqui. Oculos palpebrae et cilia defendunt.
Cameram bulbi iris in cameram anteriorem et cameram posteriorem bulbi dividit.
Primus ramus nervi trigemini est nervus ophthalmicus.
Auricula et meatus acusticus externus partes auris externae sunt.
In meatu acustico externo glandulae ceruminosae sitae sunt.
Ossicula auditus in cavo tympani sunt collocata.

4.8.2. Organa olfactus, gustus et tactus

pilus

epidermis
gl. sebacea
corium
bulbus pili
gl. sudorifera
subcutis
(tela subcutanea)

L/26. bra: Organum tactus: cutis


Exercitationes
Latin
nasus

Grg
rhin-

lingua
cutis

glossa/glotta
derma, dermat-

Tudomny
rhinologia
otorhinolaryngologia
dermatologia

206

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

regio olfactoria
nucleus amygdalae
sinus frontalis
sinus sphenoidalis
bulbus olfactorius
fila olfactoria
epipharynx

aa. nasales septi nasi


n. olfactorius
cavum oris
gemma gustatoria
papillae linguales
n. glossopharyngeus
stratum corneum

stratum granulosum
stratum papillare
stratum reticulare
stratum spinosum
corpusculum tactus
terminatio nervi libera
folliculus pili
lunula unguis

Sententiae et proverbia
Aquila non capit muscas.
Tres faciunt collegium.
Finis coronat opus.
Amor omnia vincit.
Fortes fortuna adiuvat.
Aurora est Musis amica.
In vino veritas.
De mortuis nil, nisi bonum.
Nulla dies sine linea.
Exemplis discimus.

Vocabularium
gustus us, m
tactus us, m
Organum tactus
corium ii, n
cutis is, f
epidermis is, f
pilus i, m
sebaceus3
sebum i, n
sudor oris, m

zlels
tapints
(tango...tactus rint)
irharteg
br (acc.: cutim)
felhm (epi-derm-is)
szrszl
faggyval
kapcsolatos
faggy
izzadtsg

Exercitationes
amygdala ae, f

epipharynx ngis, m
filum i, n
gemma ae, f
gustatorius3

mandula (nucleus
amygdalae mandula alak mag az
agy halntki
lebenyben
pars nasalis pharyngis
(epi-pharynx)
fonl, szl, rost
rgy, bogy
zlel (gusta-tor-ius)

lunula ae, f
nucleus i, m
rete retis, n
reticulum i, n
stratum i, n
terminatio onis, f
unguis is, m

lsd luna
mag
hl
lsd rete
rteg
vgzds
krm

Sententiae et proverbia
adiuvo 1
amica ae, f
amor oris, m
aquila ae, f
Aurora ae, f
capio 3
collegium ii, n
corono 1
de + abl.
exemplum i, n
finis is, m
fortuna ae, f
Musa ae, f
musca ae, f
nisi
opus eris, n
sine + abl.
tres, tria

segt
bartn (akinek: dat.)
szerelem, szeretet
sas
Hajnal
kap, fog
testlet, tancs
koronz
-rl, -rl
plda
cl
szerencse
Mzsa
lgy
kivve, hacsak nem
m, munka
nlkl
hrom

APPARATUS

207

HUMANI

Pensa
1. Hzza al a kakukktojst!
ductus, visus, pilus, gustus
acusticus, meatus, internus, osseus
gravis, fortis, cutis, brevis
sclera, cornea, cochlea, choroidea
2. Keressen hibt az albbi szlsokban!
Dolor voluptates comes est.
Nil agit delectat.
Per asperam ad astram.
Vita et sanguinis!
Qui habet temporem, habet vitam.
Tres facit collegium.
Finis coronant opus.
Hannibal ante porta.
Fortis fortuna adiuvat.
Amor omnium vincit.
3. Fordtsa le a sztr segtsgvel a kvetkez mondatokat!
Organa sensuum sunt: organum visus, organum statoauditus, organum olfactus, organum gustus et
organum tactus.
Organum olfactus regionem olfactoriam nominamus, quae pars tunicae mucosae cavi nasi est.
Lingua organum musculosum est, quod tunica mucosa tegit. Lingua gemmas gustatorias habet. Quattuor
saporum genera distinguimus: sapor dulcis, salsus, acidus et amarus.
Organum tactus inter omnia organa sensuum maxime compositum est. Epidermis quinque strata habet,
quorum supremum stratum corneum, infimum autem stratum basale nominamus.
quorum

qui, quae, quod plur. gen.-a

208

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.9.
Lectio nona Recipe et repetitio
4.9.1. Recipe

inscriptio

invocatio
praescriptio

signatura

subscriptio
adscriptio

L/27. bra: Vny

Exercitationes
Formulae originales
Recipe
Supp(ositorii) Germicid
pro infante
No decem (X)
D(a). S(igna).: naponta hromszor egy kpot.

Rp.
Tabl(ettarum) Algopyrin 20
scat(ulas) orig(inales) No duas (II)
D. S.: 21 tabl.

Rp.
Ung(uenti) Hydrocortison
tub(um) orig(inalem) No unum (I)
D. S.: klsleg az orvos utastsa szerint.

Rp.
Tabl. Demalgon
scat. orig. No tres (III)
D. S.: 21 tabl.

APPARATUS

209

HUMANI

Formulae magistrales
Rp.
Phenobarbitali natrici
cgta duo (g0,02)
Papaverinii clorati
mgta quindecim (g0,015)
Extracti belladonnae sicci
mgta duo (g0,002)
Vehiculi quant(um) sat(is)
M(isce) f(iat) supp(ositorium)
Dent(ur) tal(es) dos(es) No viginti (XX)
D. S.: 21/die
Rp.
Metronidazoli
Aquae destillatae
a(n)a gta duas (g2,0)
Unguenti hydrophilici nonionici
gta centum (g100,0)
Ung. Canesten
tub. orig. No unum (I)
M.D.S.: klsleg, kencs.
Rp.
Kalii iodati
gta duo (g2,0)
Theobromidi natrii salicylici
gta quinque (g5,0)
Solutionis conservantis
gta duo (g2,0)
Aquae destillatae
ad gta ducenta (ad g200,0)
M. f. sol(utio)
D.S.: 31 evkanllal.
Rp.
Aethylmorphinii clorati
cgta viginti (g0,20)
Diluendi benzaldehydi
gma unum (g1,0)
Aquae destillatae
ad gta decem (ad g 10,0)
M. f. sol.
D. S.: 315 cseppet.

Rp.
Cupri sulfurici
Zinci sulfurici
aa gta quindecim (aa g15,0)
Aluminis
gta septuaginta (g70,0)
M. f. pulv(is)
D. ad scat(ulam)
S.: klsleg! Kvskanlnyit 1 liter vzben
oldva, bltsre.
Rp.
Atropini sulfurici
mgta septem (g0,007)
Phenobarbiturali
Papaverini hydrochlorici
aa cgta octoginta (g0,80)
Theophillini
gta duo (g2,0)
Amidazopheni
Lactosi
aa gta quattuor (g4,0)
M. f. pulv. Div(ide) in dos(es) aequ(ales)
Noviginti (XX)
D. S.: Roham kzeledse esetn 1 port bevenni,
naponta legfeljebb 3.
Rp.
Ephredinii clorati
mgta quattuor (g0,004)
Papaverinii clorati
mgta sex (g0,006)
Theophyllini
cgta duo (g0,02)
Massae pilulae
Quant. sat. ut f(iat) l(ege) a(rtis) pilul(a)
Dent. tal. dos. No quinquaginta (L)
D. ad scat.
S.: naponta 31 pilult beadni.

210

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Fo(rmulae) No(rmales)
Rp.
Oculogutta viscosa
Fo-No doses No III. (tres)
D. S.: mknny.

Rp.
Pulv. Combinatus
Fo-No dosim No I. (unam)
M. f. pulv.
S. 31 port

Rp.
Ung. ad vulnera
Fo-No dosim No I (unam)
D. S.: Klsleg, kencs

Rp.
Supp. antipyret. pro parvul(is)
Fo-No doses No II (duas)
M. f. supp.
S.: lz esetn 1 kpot, naponta legfeljebb 3.

susp(ensio), emuls(io), gutt(a), nasogutta, otogutta, inj(ectio), past(a), garg(arisma), dec(octum),


inf(usum), spec(ies)
analgeticum, antipyreticum, anaestheticum, anticonvulsivum/antiepilepticum, sedativum-hypnoticum, antipsychoticum,
antidepressans, antiarrhythmis, antihypertensivum, diureticum, antilipaemis, anticoagulans, thrombolyticum, antiasthmaticum, antitussivum, expectorans, mucolyticus, antidiabeticum, antibacterialis, antisepticum, antiviralis, antituberculoticum, antineoplasticum, cytostaticum, antiemeticum, emeticum, antifungialis, antipruriticus, antiinfectivum,
antineoplasmaticum, antiallergicum, antidiarrhoes, emolliens, laxans, purgans, roborans

Sententiae et proverbia
Nota bene!
Vade mecum!
Recipe ferrum!
Nosce te ipsum!
Fac simile!
Cave canem!
Audiatur et altera pars!

Vocabularium
nonus3
recipio 3
A vny rszei
adscriptio onis, f
inscriptio onis, f
invocatio onis, f
praescriptio onis, f

kilencedik
venni, fogni
(re-capio 3)
a gygyszersz
feljegyzse
(ad-scribo...scriptum)
fejlc (in-scribo)
megszlts
(in-voco...vocatum)
utasts, elrs
(prae-scribo)

signatura ae, f
subscriptio onis, f

jelzs
(signo...signatum)
alrs
(sub-scribo)

Exercitationes
aequalis, e
ana

egyenl
egyenl
mennyisgben

APPARATUS

211

HUMANI

decoctum i, n

fzet
(coquo....coctum)
die
naponta (dies ei, m)
divido 3
feloszt
do 1
ad
dosis is, f
adag (acc.:dosim)
emulsio onis, f
emulzi
(kt egymssal nem
kevered folyadkbl ll rendszer)
expectorans antis
kptet
(ex-pectoro 1)
extractum i, n
kivonat
(extraho...extractum
kihz, kivon)
fiat
legyen (fio, fieri)
formula ae, f
a recept
(forma ae, f-ula)
gargarisma atis, n
torokblt
(v. gargarizlni)
gramma atis, n
gramm
gutta ae, f
csepp
infusum i, n
forrzat
injectio (iniectio) onis, f injekci (in-icio...
iectus dob, vet)
lege artis
szablyszeren
(lex legis, f,
ars artis f)
magistralis, e
orvos elrsa szerint
sszelltott
(v. magister tri, m)
(numero)
No
szm szerint
normalis, e
szabvnyos,
gygyszerknyvi
(v. norma)
originalis, e
gyri (origo inis,
n eredet)
pasta ae, f
paszta (25%-nl tbb
poranyagot
tartalmaz kencs)
pilula ae, f
pirula
pro infante
gyermeknek
(infans antis, m,
v. infns)
pro parvulis
gyerekeknek
(parvus3-ulus)
pulvis eris, m
por
quantum satis
amennyi szksges,
amennyi kell

scatula ae, f
signo 1
solutio onis, f
species ei, f
suppositorium ii, n
suspensio onis, f

tabletta ae, f
tubus i, m
unguentum i, n
ut
vulnus eris, n

coagulatio onis, f
convulsivus3
emollio 4
fungus i, m
infectio onis, f
laxo 1
neoplasma atis, n
prurio 4
purgo 1
roboro 1
sedativum i, n
septicus3
tussis is, f
Szelemek
aesthehypn-lyticum
pyr-staticum

doboz
jell
oldat (solvo....
solutus old)
teakeverk
kp (sub-pono...
positum
tesz, helyez)
szuszpenzi
(lassan felszvd,
elhzd hats
injekci)
tabletta
tubus
kencs
hogy
seb

vralvads
grcss
lgyt (v. mollis, e)
gomba
fertzs
lazt (laxans enyhe
hashajt)
valdi daganat
viszket
tisztt (purgans ers
hashajt)
erst
nyugtatszer,
csillaptszer
fertztt
khgs (acc.: tussim)

rzkels-, rzs- (gr)


lom-old (v. -lysis)
lz- (latinul febris is, f)
-megllt, -gtl

Sententiae et proverbia
alter a um
canis is, m
caveo 2
et
ferrum i, n
ipse, ipsa, ipsum
mecum
nosco 3
noto 1
similis, e
te
vado 3

msik (v. alterego)


kutya (v. dens caninus)
vakodik, fl (amitl: acc.)
itt: is
vas, fegyver, kard (v. Fe)
() maga
velem (ego abl.-a: me-cum)
megismer
megjegyez
hasonl
tu acc.-a
lp, megy

212

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Repetitio

Grammatica

A nvszk accusativusa s genitivusa.


Receptrsi szablyok
1. A gyri ksztmnyek nevt mindig nagybetvel kell rni. Az els sorba kerl a gygyszer neve nom.-ban s formja gen.-ban, a msodikba pedig a gygyszer kiszerelse vagy adagja acc.-ban.
2. A magistralis recepteken az els sorban az anyag nevt kell feltntetni genitivusban, a msodik
sorban a mennyisgt accusativusban.
3. A slymennyisget grammal (gramma atis, n) szmtjk s arab szmmal rjk. Rmai szmmal
jellik a cseppeket, a dzisokat, a doboz, tubus s veg szmt. Ha az anyag mennyisgt rmrtkben adjk meg, akkor a liter (litra ae, f), illetve annak trtrszei szerepelnek.
Egy kis matematika:
1 g = 100cg = 1000 mg, azaz l cg = 0,01g, 1 mg = 0,001 g.
1 1 = 10 dl = 100 cl = 1000 ml, azaz 1 dl = 0,1 l, 1 cl = 0,01 1, 1 ml = 0,001 l.
A mennyisgek jellsei:
gramma semmis = gma semis (g0,5)
gramma unum = gma unum (g1,0)
grammata duo = gta duo (g2,0)
grammata tria = gta tria (g3,0)
grammata decem = gta decem (g10,0)
centigramma unum = cgma unum (g0,01)
centigrammata duo, tria = cgta duo, tria (g0,02, g0,03)
centigrammata decem = cgta decem (g0,10)
milligramma unum = mgma unum (g0,001)
milligrammata duo, tria = mgta duo, tria (g0,002, g0,003)
A gramma atis, n III. declinatis msh.-tv fnv.
Ragozsa a kvetkez:
nom.
acc.
gen.

gramma
gramma
grammatis

singularis

grammata
grammata
grammatum

pluralis

A szmnv
A szmnevek szemlyek s dolgok mennyisgt s sorrendjt jellik. A latinban tallhatk:
tszmnevek,
sorszmnevek,
osztszmnevek,
szorzszmnevek.
Ezek kzl 110-ig megismerkedhetett a leckk cmben tallhat sorszmnevekkel. Szmunkra
azonban sokkal fontosabbak a tszmnevek, melyek a receptrsnl hasznlatosak.
A tszmnevek tbbsge a latinban ragozhatatlan. Ragozhatk az unus una unum (1), a duo
duae duo (2), a tres tria (3), a tbb szzat s a tbb ezret kifejez szmnevek: pl. ducenti ae a

APPARATUS

213

HUMANI

(200), milia (tbb ezer). Mint lthat, ezek a szmnevek nemcsak ragozhatk, hanem a nemet is
megklnbztetik a tbb ezer kivtelvel. Ezrt a fnvvel nemben, szmban, esetben egyeztetni
kell gy, ahogy a mellkneveknl tanulta.
Ragozsuk is hasonlt a mellknevekre:
nem
nom.
acc.
gen.
nem
nom.
acc.
gen.

m
unus
unum

egy
f
n
una
unum
unam
unum
unius (!)
m

ducenti
ducentos
ducentorum

duo
duos
duorum

kett
f
duae
duas
duarum

ktszz
f
ducentae
ducentas
ducentarum

duo
duo
duorum
n

ducenta
ducenta
ducentorum

mf
tres
tres

hrom
tria
tria
trium

tbb ezer
milia
milia
milium

Megj.: Ketttl kezdve tbbes szmot hasznlunk, s gy a szmnv is tbbes szm ragokat vesz magra.
A tbbi tszmnevet a knyv vgn lev nyelvtani sszefoglalsban tallja meg. Figyelje
meg a rmai szmokat is!
Az ige imperativusa (felszlt md)
A felszlt mdot csak kt szemlyben lehet kpezni: sing. 2. s plur. 2. szemlyben. Kpzsk:
egyes szmban mind a ngy coniugatiban levgjuk az infinitivus -re vgzdst,
tbbes szmban az imperfectum thz -te kpzt illesztnk a 3. coniugatio kivtelvel, ahol a kpz -ite s a sing. 2. szemly -e ragja helyre kerl.
do 1-da!, date! add!, adjatok!
misceo 2-misce!, miscete! keverj!, keverjetek!
divido 3-divide!, dividite! oszd!, ossztok!
recipio 3-recipe!, recipite! vgy!, vegyetek!
audio 4-audi!, audite! hallj!, halljatok!
Ngy ige rendhagy mdon kpezi az imperativust:
dico 3-dic!, dicite! mondd!, mondjtok!
duco 3-duc!, ducite! vezess!, vezessetek!
facio 3-fac!, facite! tedd!, tegytek!
fero, ferre-fer!, ferte! vidd!, vigytek!
Az ige praesens imperfectuma passzv coniunctivusban
Ez az az igealak, mellyel a latin nyelv az ige imperativusnak hinyz alakjait ptolja. A passzv (szenved) igenem azt jelenti, hogy nem az alany vgzi a cselekvst, hanem szenvedi el, azaz a cselekvs trgya. Egyszerbben a passzv mondat alanya megfelel az aktv mondat trgynak: Detur scatula! jelentse passzvban: adassk
ki a doboz, aktvban: (valaki) adja ki a dobozt. A coniunctivus ktmdot jelent (v. conjunctiva), mivel leggyakrabban alrendel mellkmondatokban szerepel.
Kpzse: A passzv szemlyragok klnbznek az eddig tanult aktv szemlyragoktl: -r, -ris, -tur, -mur, -mini,
-ntur.

214

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Coniunctivusban a 24. coniugatiban az imperfectum-t s a szemlyrag kztt -a mdjel tallhat, az


1. coniugatiban az imperfectum-thang (-a) -e hangra vltozik.
sing.

plur.

1.
1. der adassak

2.
miscear kevertessek

2.
3.
1.
2.
3.

miscearis (stb.)
misceatur
misceamur
misceamini
misceantur

deris adassl
detur adasson
demur adassunk
demini adassatok
dentur adassanak

3.
dividar osztassak,
osztdjam
dividaris (stb.)
dividatur
dividamur
dividamini
dividantur

4.
audiar hallatszdjak
audiaris (stb.)
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

Pensa
1. rja t az albbi szmokat arab s rmai szmmal!
quindecim
duodeviginti
triginta quattuor
sexaginta tres
septuaginta unus
octoginta quinque
undenonaginta
centum quadraginta duo
quingenti sex
duo milia trecenti

arab szm

rmai szm

2. Fordtsa magyarra a sztr segtsgvel az albbi mondatokat!


Solve tablettas in aqua!
Sume pilulas duas!
Misce solutionem!
Recipe gramma unum olei ricini!
Da grammata quattuor aquae destillatae!
Detur ad vitrum guttatorium!
3. Fordtsa latinra az albbi receptrai kifejezseket!
Vgy fl grammot!
Vgy kt tubust!
Vgy t dobozt!
Vgy egy injekcit!
Vgy a lgyt kencsbl tz grammot!
Vgy a hashajt (lazt) teakeverkbl t grammot!
Adassk egy injekci!
Adassk hat antipyretikus kp gyerek szmra!
Vgy Belladona-kivonatbl s a desztilllt vzbl egyenl mennyisgben ht centigrammot!
Vgy egy eredeti tubus Hydrocortison kencst!
Vgy kt eredeti doboz Algopyrin tablettt!

APPARATUS

HUMANI

215

Vgy hrom eredeti doboz khgscsillapt tablettt!


Vgy a desztilllt vzbl annyit, hogy ktszz gramm legyen!
Vgy a pirulamasszbl annyit, amennyi elegend ahhoz, hogy szablyszeren pirula legyen! Keverd ssze, hogy oldat legyen!
Adj ilyen adagot, szm szerint harmincat!
Oszd fel szm szerint hsz egyenl rszre!
Add ki dobozban!
Jelld: az orvos kezhez!
Vgy a kombinlt porbl szm szerint tizent Fo-No adagot!
4. Hatrozza meg nyelvtanilag az albbi igealakokat! (igenem, md, szm, szemly)
signa, signate, signetur, signamus
misceo, miscete, miscetis, misceatur
dant, date, dentur, da
audi, audis, audiamur, audiamini
dividit, divide, dividantur, dividite
video, videar, videte, videaris

216

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4.9.2. Repetitio secunda


Repetitio grammaticae
A nvszk accusativusa
Az ige
Imperativus

Praesens imperfectum coniunctivi passivi

Szkpzs
Kicsinytkpzk
Fnv kpzse igbl

Exercitationes
Otitis media purulenta lateris utriusque et inde abscessus lobi temporalis hemisphaerii dextri cerebri. Pyocephalus
internus et meningitis purulenta praecipue in regione lobi temporalis lateris dextri. Degeneratio adiposa myocardii,
hepatis renumque. Gastroenterocolitis catarrhalis acuta.
Pharyngitis fibrinosa et gastroenteritis pseudomembranacea. Oedema cerebri et hyperaemia passiva leptomeningis.
Atrophia glandularum suprarenalium et lienis.
Status post exstirpationem recti et sigmae propter carcinoma sigmae. Anus praeternaturalis. Hyperaemia passiva
hepatis, renum lienisque. Cicatrix praepylorica mucosa ventriculi. Gastritis catarrhalis chronica. Cholecystitis chronica
calculosa.
Cibus per cardiam intrat in ventriculum. Glandulae ventriculi succum gastricum secernunt. Intestinum inter caecum
et rectum colon nominamus. Caecum, colon et rectum intestinum crassum constituunt. Inter ileum et colon sunt caecum
et appendix vermiformis. Appendicem vermiformem etiam tonsillam cavi abdominis nominamus.
Organum excretionis est ren. Tres capsulae renes circumdant. Renes habent duas substantias: unam corticalem et
unam medullarem. Urina fluidum luteum est, quod per ureteres in vesicam urinariam pervenit et per urethram corpus
relinquit. Ovaria iuxta duas partes uteri invenimus. Functio ovarii ova creare est. Ovum per tubam uterinam in uterum
pervenit, ubi ovum gravidatum novem menses crescit.
in regione
leptopseudo-

tjkon
lgy
l

Nyelvtani sszefoglals

NYELVTANI

219

SSZEFOGLALS

1. A nvszragozs
A latin a fnevet s a mellknevet egytt ragozza a nvszragozsban.
A nvszragozsban megklnbztetnk
kt szmot: singularis (egyes szm), pluralis (tbbes szm),
t esetet: nominativus (alanyeset), accusativus (trgyeset), genitivus (birtokos eset), dativus (rszeshatroz eset), ablativus (hatroz eset),
s hrom nemet: masculinum (hmnem), femininum (nnem), neutrum (semlegesnem).
A latinban t declinatio van. A declinatikat thangjuk alapjn klnbztetjk meg, melyet gy
kapunk meg, ha a plur. gen. -rum vagy -um vgzdst elhagyjuk:
vena vena-rumI. vagy a-declinatio
nervus nervo-rumII. vagy o-declinatio
ren ren-umIII. vagy mssalhangz-declinatio
pelvis pelvi-umIII. vagy i-declinatio
ductus ductu-umIV. vagy u-declinatio
facies facie-rumV. vagy e-declinatio
A fnevek sztri alakja a sing. nom.-t, a sing. gen. vgzdst, valamint a sz nemt adja meg:
pl. vena ae, f.
Mellknevek csak az IIII. declinatihoz tartoznak. Sztri alakjuk a sing. nom. alakot adja meg
nemek szerint: pl. dexter, tra, trum.
Az sszes declinatira rvnyes szablyok:
Az sszes neutrumban ll nvsz acc.-a megegyezik a nom.-szal mind egyes szmban,
mind tbbes szmban.
A neutrumban ll nvszk plur. nom.-a s a vele egyez acc.-a mindig -a-ra vgzdik.
A plur. dat. s abl. mindig azonos.

1.1. Az III. declinatio


Az I. declinatihoz tartoz fnevek sztri alakja: vena ae, f.
A II. declinatihoz tartoz fnevek sztri alakja: nervus i, m. cancer cri, m. collum i, n. colon
i, n.
nem
sing.

plur.

nom.
acc.
gen.
dat.
abl.
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

I. vagy a
f
vena
venam
venae
venae
vena
venae
venas
venarum
venis
venis

II. vagy o
m
nervus
cancer
collum
nervum
cancrum
collum
nervi
cancri
colli
nervo
cancro
collo
nervo
cancro
collo
nervi
cancri
colla
nervos
cancros
colla
nervorum
cancrorum collorum
nervis
cancris
collis
nervis
cancris
collis

colon
colon
coli
colo
colo
cola
cola
colorum
colis
colis

220

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Az III. declinatihoz tartoz mellknevek sztri alakja: magnus, a, um (magnus3), dexter, tra,
trum (dexter3). A hrom vgzds a hrom nemet jelli: m, f, n.
A mellknevet a fnvvel nemben, szmban, esetben egyeztetni kell.
nem
sing.

plur.

nom.
acc.
gen.
dat.
abl.
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

II.
m
magnus
magnum
magni
magno
magno
magni
magnos
magnorum
magnis
magnis

I.
f
magna
magnam
magnae
magnae
magna
magnae
magnas
magnarum
magnis
magnis

II.
n
magnum
magnum
magni
magno
magno
magna
magna
magnorum
magnis
magnis

II.
m
dexter
dextrum
dextri
dextro
dextro
dextri
dextros
dextrorum
dextris
dextris

I.
f
dextra
dextram
dextrae
dextrae
dextra
dextrae
dextras
dextrarum
dextris
dextris

II.
n
dextrum
dextrum
dextri
dextro
dextro
dextra
dextra
dextrorum
dextris
dextris

Megj.: A fnevek s a mellknevek kztt is vannak olyan -er vg szavak, melyek a ragozsukban megtartjk az e hangot: puer pueri, m. liber, era, erum.

1.2.
A III. declinatio
A III. declinatio klnbz ttpus nvszk ragozsa. A III. declinatiban tallhatk mssalhangzs- s i-tv szavak. Az i-tveken bell tovbbi kt kategrit klnthetnk el: vannak n. gyenge s ers i-tv szavak.
A mssalhangzs-tv szavak ragozstl annyiban tr el a gyenge i-tvek, hogy a pluralis genitivus -um ragja helyett -ium ragot kapnak. Az ersen i-tvek esetben viszont az i-t megjelenik (a plur. gen.-ium ragon kvl) a sing. abl.-ban (-i) s a semlegesnem plur nom. -a ragja eltt
(-ia) is.
A klnbz ttpusokat a kvetkezkppen tudjuk elklnteni:
Gyenge i-tv:
1. azok az -es s -is vg fnevek, amelyeknek a sing. nom.-a s gen.-a ugyanannyi sztagbl ll, pl. pelvis pelvis, f.
2. azok az -s s -x vg fnevek, amelyekben a sing. gen. -is ragja eltt legalbb kt mssalhangz tallhat, pl. frons frontis, f.
Ersen i-tv:
1. az -e, -al s -ar vg semlegesnem fnevek, pl. animal is, n.
2. nhny -is-re vgzd egyenl sztagszm fnv: febris is, f. tussis is, f. dosis is, f.
cutis is, f. Ezeknek sing. acc.-a -im: febrim, tussim, dosim, cutim.
3. a III. declinatis alapfok mellknevek zme.

NYELVTANI

221

SSZEFOGLALS

A III. declinatis fnevek sztri alakja: ren renis, m. corpus oris, n. pelvis is, f. os ossis, n febris
is, f. animal is, n. Teht a sztri alakban csak a sing. gen. -is ragja a kzs.
nem
sing.

plur.

nom.
acc.
gen.
dat.
abl
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

ren
renem
renis
reni
rene
renes
renes
renum
renibus
renibus

msh.-t

n
gramma
gramma
grammatis
grammati
grammate
grammata
grammata
grammatum
grammatibus
grammatibus

gyenge i-t
f
n
pelvis
os
pelvem
os
pelvis
ossis
pelvi
ossi
pelve
osse
pelves
ossa
pelves
ossa
pelvium
ossium
pelvibus
ossibus
pelvibus
ossibus

ers i-t
f
n
febris
animal
febrim
animal
febris
animalis
febri
animali
febri
animali
febres
animalia
febres
animalia
febrium
animalium
febribus
animalibus
febribus
animalibus

A III. declinatihoz tartoz mellknevek sztri alakja: acer/acris/acre, brevis/e, atrox ocis. Teht hromvg, ktvg s egyvg mellknevek. A ktvgeknl az els vgzds az m, f, a msodik az n. Az egyvgeknek mindhrom nemre ugyanaz a vgzdsk. Az egyvg mellknevek
ragozst kveti a participium imperfectum is: pl afferens (entis).
nem
sing.

plur.

nom.
acc.
gen.
dat.
abl.
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

m
acer

hromvg
f
n
acris
acre
acrem
acre
acris
acri
acri
acres
acria
acres
acria
acrium
acribus
acribus

ktvg
mf
n
brevis
breve
brevem breve
brevis
brevi
brevi
breves
brevia
breves
brevia
brevium
brevibus
brevibus

egyvg
mf
n
atrox
atrocem atrox
atrocis
atroci
atroci
atroces
atrocia
atroces
atrocia
atrocium
atrocibus
atrocibus

Megj.: A III. declinatihoz tartoznak az msh.-tv mellknevek is: pl. vetus eris rgi, pauper
eris szegny, princeps ipis az els. Ide sorolhatk a mellknv kzpfokt jell ktvgek is:
brevior, brevius.

222

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

1.3.
A IVV. declinatio
A IV. declinatihoz tartoz fnevek sztri alakja: ductus us, m. genu us, n. (kiv. manus us, f)
Az V. declinatihoz tartoz fnevek sztri alakja: facies ei, f. (kiv. dies ei, m)
nem
sing.

plur.

nom.
acc.
gen.
dat.
abl.
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

ductus
ductum
ductus
ductui
ductu
ductus
ductus
ductuum
ductibus
ductibus

IV. vagy u
genu
genu
genus
genu
genu
genua
genua
genuum
genibus
genibus

V. vagy e
f
facies
faciem
faciei
faciei
facie
facies
facies
facierum
faciebus
faciebus

Megj.: Nhny IV. declinatis fnv plur. dat.-abl.-ban -ubus ragot kap: pl. arcus us, m. v, artus
us, m. tag, lacus us, m. t.

NYELVTANI

223

SSZEFOGLALS

2. A mellknv fokozsa (comparatio)


A mellknv fokozsa declinatitl eltekintve mindig egysges. A kpzt mindig a mellknv tvhez, azaz a sing. gen. ragja helyre illesztjk.
Szablyos fokozs:
longus3
brevis, e
atrox ocis

alapfok

kzpfok
longior, longius
brevior brevius
atrocior, atrocius

felsfok
longissimus3
brevissimus3
atrocissimus3

Rendhagy fokozs mellknevek:


magnus3
parvus3
bonus3
malus3
multus3

alapfok

kzpfok
major, majus (maior, maius)
minor, minus
melior, melius
pejor, pejus (peior, peius)
plus (pluris)

maximus3
minimus3
optimus3
pessimus3
plurimus3

felsfok

kzpfok
anterior, ius
posterior, ius
inferior, ius
superior, ius
exterior, ius
interior, ius

felsfok

postremus3
infimus3
supremus3 vagy summus3
extremus3
intimus 3

Az alapfok praepositio:
ante
post
infra
supra
extra
intra

alapfok

A kzpfok mellknv msh.-tv, teht a III. declinatihoz tartozik, a felsfok mellknv


az III. declinatio szerint ragozdik.

224

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

3. A hatrozsz (adverbium)
Elssorban ighez kapcsoldik s a cselekvs, trtns vagy ltezs ksr krlmnyt, mdjt
hatrozza meg.
A mellknevekbl szablyosan kpzett adverbiumok s fokozsuk:
III. decl.
III. decl.

longus3
brevis, e
atrox ocis
libens entis

alapfok
longe
breviter
atrociter
libenter

kzpfok
longius
brevius
atrocius
libentius

felsfok
longissime
brevissime
atrocissime
libentissime

Alapfokban az III. declinatis mellknevek -e, a III. declinatis mellknevek (kiv. -ens vgek)
-ter kpzt kapnak. A kzpfok megegyezik a kzpfok mellknv neutrumval, felsfokban a
mellknv felsfoka -e kpzt kap.
Rendhagy kpzs s fokozs adverbiumok:
magnus3
parvus3
bonus3
malus3
multus3

bene
male
multum

alapfok

kzpfok
magis
minus
melius
pejus (peius)
plus

felsfok
maxime
minime
optime
pessime
plurime

Tovbbi adverbiumok: statim azonnal, semper mindig, saepe gyakran, satis elgg, hodie
ma, tuto bizton, subito hirtelen, cito gyorsan, certo bizonnyal, dextra jobbra, sinistra
balra, recta egyenesen.

NYELVTANI

225

SSZEFOGLALS

4. A szmnevek (numeralia)
A szmnevek kzl az orvosi latinban fleg a tszmneveket hasznljuk.
szmjegyek
I=1
II = 2
III = 3
IV = 4
V=5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI = 11
XII = 12
XIII = 13
XIV = 14
XV = 15
XVI = 16
XVII = 17
XVIII = 18
XIX = 19
XX = 20
XXI = 21
XXII = 22
XXVIII = 28
XXIX = 29
XXX = 30
XL = 40
L = 50
LX = 60
LXX = 70
LXXX = 80
XC = 90
C = 100
CC = 200
CCC = 300
CCCC = 400
D = 500
DC = 600
DCC = 700
DCCC = 800
CM = 900
M = 1000
MM = 2000

tszmnevek
unus, a, um
duo, duae, duo
tres, tria
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
undecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quindecim
sedecim
septendecim
duodeviginti
undeviginti
viginti
viginti unus
viginti duo
duodetriginta
undetriginta
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta
centum
duocenti, ae, a
trecenti, ae, a
quadringenti, ae, a
quingenti, ae, a
sescenti, ae, a
septingenti, ae, a
octingenti, ae, a
nongenti, ae, a
mille
duo milia

sorszmnevek
primus3
secundus3
tertius3
quartus3
quintus3
sextus3
septimus3
octavus3
nonus3
decimus3

226

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Megj.: A latin ugyanazon tbl kpzi az egyeseket, tzeseket, szzasokat s a 1317 kztti szmokat:
1317 kztti szmokat -decim kpzvel: tredecim,
tzeseket -ginti, -ginta kpzvel: triginta,
szzasokat -centi, -genti kpzvel: trecenti.
A 1889 kztti sszettelekben a 8 s a 9 nem hasznlatos, helyette a kvetkez tzesbl kivonssal kpezi a szmokat: duo-de-viginti (202 = 18), un-de-viginti (201 = 19).
A tszmnevek kzl ragozhatk az 1, 2, 3:
nem
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

m
unus
unum
uno

egy
f
n
una
unum
unam
unum
unius (!)
uni (!)
una
uno

duo
duos
duorum
duobus
duobus

kett
f
duae
duas
duarum
duabus
duabus

duo
duo
duorum
duobus
duobus

mf
tres
tres

hrom
tria
tria
trium
tribus
tribus

s a tbb szz s a tbb ezer:


nem
nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

ducenti
ducentos
ducentorum

ktszz
f
ducentae
ducentas
ducentarum
ducentis
ducentis

ducenta
ducenta
ducentorum

tbb ezer
milia
milia
milium
milibus
milibus

NYELVTANI

SSZEFOGLALS

227

5. Az elljrszk (prepositiones)
Az orvosi nyelvben leggyakrabban hasznlatos praepositik:
Accusativusszal llk: ante (eltt), ad (-hoz), contra (ellen), extra (kvl), infra (alatt), inter
(kztt), intra (bell), propter (miatt), per (t), post (utn), supra (felett), trans (t).
Ablativusszal llk: a/ab (-tl), cum (-val), de (-rl), e/ex (-bl), pro (-rt, helyett), sine
(nlkl).
Accusativusszal vagy ablativusszal llk: in, sub, super. hov? krdsre acc.-szal: in
(-ba), sub (al), super (fl), hol? krdsre abl.-szal: in (-ban), sub (alatt), super (felett).

228

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

6. Az igeragozs (coniugatio)
A latin igeragozsban (coniugatio) megklnbztetnk:
kt igenemet: activum (cselekv), passivum (szenved),
hrom mdot: indicativus (kijelent), coniunctivus (ktmd), imperativus (felszlt),
hrom idt: praesens (jelen), praeteritum (mlt), futurum (jv),
hrom llapotot: imperfectum (folyamatos), perfectum (befejezett), instans (bell),
kt szmot: singularis (egyesszm), pluralis (tbbesszm),
hrom szemlyt: 1., 2., 3.

6.1.
Az ige sztri alakja s az igetvek
1.
Praesens
imperfectum
indicativi activi
sing. 1.
1. coni. a-t
2. coni. -t
3. coni.

msh.-t
-t
u-t

4. coni. -t

do
adok
video
ltok
solvo
feloldok
capi-o
megfogok
statuo
fellltok
audio
hallok

2.
Infinitivus
imperfectus
activi

3.
Praesens
perfectum
indicativi activi
sing. 1.
imperfectum-t perfectum-t
da-re
ded-i
adni
adtam
vid-re
vid-i
ltni
lttam
solv-re
solv-i
feloldani
feloldottam
capre
cep-i
megfogni
megfogtam
statu-re
statu-i
fellltani
fellltottam
aud-re
audiv-i
hallani
hallottam

4.
Supinum

supinum-t

dat-um
ads vgett
vis-um
lts vgett
solut-um
felolds vgett
capt-um
megfogs vgett
statut-um
felllts vgett
audit-um
halls vgett

Megj.: Az igket az imperfectum-t alapjn soroljuk ngy coniugatiba. Ezrt a 2. sztri alakot
a coniugatiknak megfelelen szmmal jelljk. Az ige hrom tvt az utols hrom alak megfelel vgzdsnek levgsval kapjuk meg. Ezek segtsgvel az ige sszes alakjt kpezni tudjuk. A
latin igealak a kvetkez elemekbl ll: t + md-/idjel + szemlyrag.

6.2.
A szemlyragok
Az aktv szemlyragok:
1.
2.
3.

-o
-s
-t

singularis

-mus
-tis
-nt

pluralis

NYELVTANI

229

SSZEFOGLALS

A passzv szemlyragok:
1.
2.
3.

singularis

-r
-ris
-tur

-mur
-mini
-ntur

pluralis

6.3.
A praesens imperfectum indicativi activi
A magyar kijelent md jelen idnek megfelel igealak. A ragozsnl az imperfectum-tvet
hasznljuk, melyhez az aktv szemlyragokat illesztjk. A III. coniugatis msh.- s u-tv igk kthangzt hasznlnak a szemlyrag eltt.
A praes. imp. ind. act. a ngy coniugatiban:
1.
a-t

d-o
da-s
da-t
da-mus
da-tis
da-nt

2.
-t
vide-o
vide-s
vide-t
vide-mus
vide-tis
vide-nt

msh.-t
solv-o
solv-i-s
solv-i-t
solv-i-mus
solv-i-tis
solv-u-nt

3.
u-t
statu-o
statu-i-s
statu-i-t
statu-i-mus
statu-i-tis
statu-u-nt

-t
capi-o
capi-s
capi-t
capi-mus
capi-tis
capi-u-nt

4.
-t
audi-o
audi-s
audi-t
audi-mus
audi-tis
audi-u-nt

A ltige praes. imp.-a:


singularis
sum (vagyok)
es (vagy)
est (van)

1.
2.
3.

pluralis
sumus (vagyunk)
estis (vagytok)
sunt (vannak)

6.4.
Az imperativus
Az imperativus parancsot, erteljes felszltst fejez ki, felszlt mddal fordtjuk. A felszlt
mdot csak kt szemlyben lehet kpezni: sing. 2. s plur. 2. szemlyben.
Kpzsk:
egyes szmban mind a ngy coniugatiban levgjuk az infinitivus -re vgzdst,
tbbes szmban az imperfectum-thz -te kpzt illesztnk a 3. coniugatio kivtelvel,
ahol a kpz -ite s a sing. 2. szemly -e ragja helyre kerl.
sing. 2.
plur. 2.

da
da-te

1.

2.
vide
vide-te

solv-e
solv-ite

3.
statu-e
statu-ite

cap-e
cap-ite

4.
audi
audi-te

230

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Ngy ige rendhagy mdon kpezi az imperativust:


dico 3-dic!, dicite! mondd!, mondjtok!
duco 3-duc!, ducite! vezess!, vezessetek!
facio 3-fac!, facite! tedd!, tegytek!
fero, ferre-fer!, ferte! vidd!, vigytek!

6.5.
A praesens imperfectum coniunctivi passivi
A latin nyelvben praes imp. coni. ptolja az imperativus hinyz alakjait. Fordtsa teht felszlt mddal trtnik. A passzv igenem azonban azt jelenti, hogy nem az alany vgzi a cselekvst, hanem elszenvedi, azaz a cselekvs trgya. Egyszerbben a passzv mondat alanya megfelel
az aktv mondat trgynak: Detur scatula! jelentse passzvban: adassk ki a doboz, aktvban:
(valaki) adja ki a dobozt.
A ragozsnl az imperfectum-tvet hasznljuk, mely utn kvetkezik a coniunctivus mdjele s
a passzv szemlyragok.
A praes. imp. coni. pass. a ngy coniugatiban:
1.
a-t

de-r
de-ris
de-tur
de-mur
de-mini
de-ntur

2.
-t
vide-a-r
vide-a-ris
vide-a-tur
vide-a-mur
vide-a-mini
vide-a-ntur

msh.-t
solv-a-r
solv-a-ris
solv-a-tur
solv-a-mur
solv-a-mini
solv-a-ntur

3.
u-t
statu-a-r
statu-a-ris
statu-a-tur
statu-a-mur
statu-a-mini
statu-a-ntur

-t
capi-a-r
capi-a-ris
capi-a-tur
capi-a-mur
capi-a-mini
capi-a-ntur

4.
-t
audi-a-r
audi-a-ris
audi-a-tur
audi-a-mur
audi-a-mini
audi-a-ntur

NYELVTANI

231

SSZEFOGLALS

7. Az igenevek
7.1.
Az infinitivus imperfectus activi (aktv folyamatos fnvi igenv)
Az ige sztri alakjnak 2. alakja. Megfelel a magyar -ni vgzds fnvi igenvnek. A msodik sztri alakot ltalban szmmal jelljk, ez az alak szolgl egyben a ngy coniugatio kvetkezetes megklnbztetsre:
1 = -are (san-o, san-are polni)
2 = -re (man-eo, man-re maradni)
3 = -re (disc-o, disc-re tanulni)
4 = -re (aud-io, aud-re hallani)

7.2.
A participium imperfectum (folyamatos mellknvi igenv)
A magyar -/- kpzs folyamatos mellknvi igenvnek felel meg. A kpzsnl az imperfectumtvet hasznljuk.
1. a-t
2. -t
3.
4. -t

msh.-t
u-t
-t

alapige
do, dare
video, vidre
solvo, solvre
statuo, stature
capio, capre
audio, audre

part. imp.
da-ns
vide-ns
solv-ens
statu-ens
capi-ens
audi-ens

jelentse
ad
lt
felold
felllt
megfog
hall

A part. imp. egyvgzds, sing. gen.-a -ntis s a III. declinatis i-tv mellknevek mintjra ragozdik.

7.3.
A participium perfectum (befejezett mellknvi igenv)
Megfelel a magyar -tt kpzs befejezett mellknvi igenvnek. A kpzsnl a supinum-tvet hasznljuk.
1. a-t
2. -t
3.
4. -t

msh.-t
u-t
-t

alapige
dodatum
videovisum
solvo.solutum
statuo.statutum
capio..captum
audio.auditum

part. perf.
dat-us3
vis-us3
solut-us3
statut-us3
capt-us3
audit-us3

A part. perf. hromvg, az III. declinatio szerint ragozzuk.

jelentse
az adott
a ltott
a feloldott
a fellltott
a megfogott
a hallott

232

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

8. A szkpzs
8.1. Fnv kpzse igbl
Az ige imperfectum tvbl:
kpz
-mentum (i, n)
-or (oris, m)

jelentskr
eszkz
llapot

alapsz
ligare kt
dolere fj

kpzett sz
ligamentum
dolor

jelents
szalag
fjdalom

Az ige supinum tvbl:


kpz
-ura (ae, f)
-tor/-sor
(toris, soris, m)
-trix (tricis, f)

jelentskr
tevkenysg, llapot
cselekv szemly

alapsz
kpzett sz jelents
frangofractum tr fractura
trs
roto.rotatum forgat rotator
forgat

-(t)io ((t)ionis, f)
-tus/-sus (tus, sus, m)

cselekvs eredmnye
cselekvs

medico.medicatum medicatrix
gygyt
erigo.erectus felll erectio
videovisus lt
visus

gygyt
fellls
lts

8.2. Fnv kpzse fnvbl


A kpz mindig a szthz, azaz a sing. gen. ragja helyre kerl.
kpz
-ulus i, m
-ula ae, f
-ulum i, n
-olus i, m
-ola ae, f
-culus i, m
-cula ae, f
-culum i, n

jelentskr
kicsinyts
kicsinyts
kicsinyts

alapsz
tubus
vena
caput
alveus
arteria
follis (zsk)
clavis (kulcs)
os

kpzett sz
tubulus
venula
capitulum
alveolus
arteriola
folliculus
clavicula
ossiculum

jelents
csvecske
kis vna
fejecske
kis reg
artricska
tsz
kulcscsont
csontocska

8.3. Mellknv kpzse fnvbl


A kpz mindig a szthz, azaz a sing. gen. ragja helyre kerl.
kpz
-alis, e
-aris, e
-icus3
-ius3
-eus3
-osus3

jelentskr
alapsz
az alpszhoz val cranium
tartozs, kapcsolat cellula
thorax
vmihez tartozs, oculomotor
bsg vmiben
accessor
phalanx
os
bsg vmiben
musculus

kpzett sz
cranialis
cellularis
thoracicus
oculomotorius
accessorius
phalangeus
osseus
musculosus

jelents
koponyai
sejthez tartoz
mellkasi
szemmozgati
jrulkos
ujjperci
csontos
izmos

NYELVTANI

233

SSZEFOGLALS

9. Szalkots
A tblzatok nemcsak a tanknyvben elfordul szelemeket tartalmazzk, ezrt kln jelljk a
tanultakat. A praefixumok s a mennyisget jelent eltagok logikai sorrendben kvetik egymst, a
tbbi szelemet betrendbendben tallja meg.

9.1. Praefixumok
latin
(fosztkpz) in-/im-, ababadante-, prae-, propostextraintraexim-/ininfra-, subsupracon-, comdiscircumjuxta-(iuxta-)
contradeinter-

a-/anapo-

grg

pro-, pros
ecto-, exoendoecenhypohyper-, episyn-, symperiparaantidysmetadia-

per-, transreretro-

magyar
-talan, -telen
-tl, -tl, el
-hoz, -hez, -hz, oda
eltt, elre
utn
kls, kvl
bels, bell
ki
-ba, -be, benne
alatt, cskkent
felett, emelkedett
ssze, egytt
szt
krl
mellett
ellen
el, le
hibs, eltr
kztt
kzpen, vltozs
t, keresztl
vissza, jra
mgtt

9.2. Mennyisget jelent eltagok


semisesquiuniprim(i)(simplex)
biamb(i)secund(i)bisduplictri-

latin

hemimonprothapldiamphidenter(dis)
dipltri-

grg

fl
msfl
egy
els
egyszeres
kett
mindkett
msodik
ktszer
ktszeres
hrom

magyar

234
tert(i)(triplex)
quadriquart(i)quin(sex)
sext(i)(septem)
septioct(i)non(i)dec(i)cent(i)millneutr-, null(pauci)
multipluriomni-

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

latin

trittripltetra-

grg

pentahexahepta-

decahec(a)tochil(i)oligpolyple(i)pan-

magyar
harmadik
hromszoros
ngy
negyedik
t
hat
hatodik
ht
hetedik
nyolcadik
kilencedik
tz
szz
ezer
egy sem, semmi
kevs
sok
tbb
minden

9.3. Minsget jelent eltagok


all-, heteraut-, idibathybrachybradycac-/benchlorclincry-, psychr-/frigcryptcyanerythreu-/malgymnheter-, allhomhyalhypsiidi-, autisleileptleucloxmacr-, megal-

grg/latin

ms
sajt
mly
rvid
lass
j
zld
grbe
hideg
rejtett
kk
piros
rossz
meztelen
ms
azonos
vegbl lv
magas
sajt
egyenl
sima
vkony, lgy
fehr
ferde
nagy

magyar

NYELVTANI

235

SSZEFOGLALS

melanmesmicrnannenormorthoxypachypaleperpicrplatypoikilpolipresbypseudpsychr-, cry-/frigrhodschist-, schizsteretachyteltherm-/cali-, calexanthxenxer-

grg/latin

fekete
kzps
kis
trpe
j
normlis
egyenes
les
vastag
rgi
csonka
keser
lapos
tarka
szrke
reg
l
hideg
bbor
hasadt
merev, (tr)
gyors
befejezett
meleg
srga
idegen
szraz

magyar

9.4. Latingrg prok


acanthacracuadenaestheandrangianthroparch-/proctargyrarthrbalanbioblenn-/myx
blepharcardicephal-

grg

latin
spina
apex
auditus
glandula
sensus
vir
vas
homo
rectum
argentum
articulatio (articulo-)
glans
vita
mucus
palpebra
cor
caput

tvis
cscs
halls
mirigy
rzkels
frfi
r
ember
vgbl
ezst
zlet
makk
let
nylka
szemhj
szv
fej

magyar

236
grg
cheilcheir-/chircholechondrchrom(at)chryscleidcoelcolp-/elytrcopr-/sterccyst-, -cysta
cyt-, -cyta
dactyldendrder-/trachelderma, dermatelytr-/colpencephalentererggalactgaster, gastrglossa, glotta
gnathgongonigynaechaem-, haemat-, -aemia,
-rrhagia
helichidrhisthydrhyster-, metriatr-, iater (ejtsd iatr-)
keratlipmastmelmeningmermetopmymycmyelmyring-/tympanmyx-/blennnephrneur-

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

labium
manus
fel
cartilago
color
aurum
clavicula
cavum
vagina
faeces
vesica
cellula
digitus
arbor
cervix
cutis
vagina
cerebrum
intestinum
labor
lac
ventriculus
lingua
mentum
genu
angulus
femina
sanguis
cochlea
sudor
tela
aqua
uterus
medicus
cornea
adeps
mamma
membrum
mater
pars
frons
musculus
fungus
medulla
tympanum
mucus
ren
nervus

latin

magyar
ajak
kz
epe
porc
szn
arany
kulcscsont
reg
hvely
blsr
hlyag
sejt
ujj
fa
nyak
br
hvely
agy, agyvel
bl
munka
tej
gyomor
nyelv
ll
trd
szglet
n
vr
csiga
izzadtsg
szvet
vz
mh
orvos
szaruhrtya
zsr
eml
vgtag
agyhrtya
rsz
homlok
izom
gomba
vel
dob
nylka
vese
ideg

NYELVTANI

237

SSZEFOGLALS

grg
nomnosnotnyctodontomomphalonychoooophorophthalmopt-, -opia, -opsia
orchioscheosteotpaedpeps-, peptphacpharmacphlebphleg-, phlogphonphotpneum-, pneumonpod-, -poda
posthiproct-/archprosopptyal-/sialopyelpylepyrachirhinrhizsalpingsial-/ptyalsidersoma, somatsperma spermatsplanchnsplenspondylstaphylsteatsterc-/coprstethstoma, stomat-

latin
lex
morbus
dorsum
nox
dens
humerus
umbilicus
unguis
ovum
ovarium
oculus
visus
testis
scrotum
os, ossis
auris
puer
digestio
lens
medicamentum
vena
inflammatio
vox
lux
pulmo
pes
praeputium
rectum
facies
saliva
pelvis renalis
vena portae
pus
spina
nasus
radix
tuba uterina
saliva
ferrum
corpus
semen
viscera
lien
vertebra
uvula
sebum
faeces
thorax
os, oris

magyar
trvny
betegsg
ht
jszaka
fog
vll
kldk
krm
pete
petefszek
szem
lts
here
herezacsk
csont
fl
gyermek
emszts
szemlencse
gygyszer
visszr
gyullads
hang
fny
td
lb
fityma
vgbl
arc
nyl
vesemedence
mjkapuvna
genny
gerinc
orr
gykr
petevezetk
nyl
vas
test
mag, ond
zsiger
lp
csigolya
nyelvcsap
faggy
blsr
mellkas
szj

238

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

grg
syndesmthanattheltoptrachel-/dertrychtympan-/myringuluran-

ligamentum
mors
mammeola
locus
cervix
capillus
tympanum
gingiva
palatum

latin

szalag
hall
emlbimb
hely
nyak
haj
dob
fogny
szjpad

9.5. Egyb eltagok s szkzi tvek


actinadrenamylankylazetbarbranchibulcarycyclcyprdipsdynectrepiplepisigamglycgonadgranulhalhelminthhygrhyhypnichthykeraunkleptlaglaparlochimenmetallmineralmis-

grg/latin

magyar
sugr
mellkvese
kemnyt
sszenvs
nitrogn
nyoms
kopolty
akarat
sejtmag
kr, ciklus
rz
szomjsg
er
veleszletett hiny
nagycseplesz
gt
hzassg, egyesls
cukor
nemi miriggyel kapcsolatos
szemcse
s
freg
nedvessg
nyelvcsont
lom
hal
villm
lops
nyl
hasmetszssel vgzett
gyermekgyi
menstruci
fm
svny
gyllet

magyar

NYELVTANI

mnenarcosmphysiphytpneumapsychsersphygmsyringteratthitoctoxxiphzym-

239

SSZEFOGLALS

grg/latin

magyar
emlkezs
bdulat
szag, illat
lettannal kapcsolatos
nvny
lg, leveg
llek, elme
sav, szrum
pulzus
sipoly
torzszltt
kn
szls
mreg
kard
enzim

9.6. Kpzk s uttagok


grg/latin
-aemia
-agog
-algia, -dynia
-blast
-centesis, -punctio
-cid
-clast
-degeneratio
-ectasia
-ectomia
-gen
-genesis
-gnosis, -gnosia
-gramm
-graph/ia
-itis
-kele, -cele
-kinesis
-lexia
-lith/iasis
-logia
-lysis
-malacia
-man/ia
-megalia
-metria
-morph/ia
-necrosis

magyar
vrsg
vezet
fjdalom
retlen, pt sejt
beszrs
l
pusztt sejt
elfajuls
tgulat
kivgs, eltvolts
eredet
fejlds
megismers
rntgenfelvtel
mszer, rs/mszeres vizsglat
gyullads
srv
mozgs
olvass
k/veseds
tudomny
olds, oldds
lgyuls
szenvedlybeteg/szenvedly
nagyobbods
mrs
alak/sg
elhals

240
grg/latin
-oid
-oma
-opia
-osis, -ia, -iasis
-pathia
-penia
-pexia
-phag/ia
-phil/ia
-phob/ia
-physis
-plastica
-plegia
-pnoe
-poesis, -plasia
-ptoe
-ptosis
-pyra
-rrhagia
-rrhaphia
-rrhexis
-rrhoea
-sclerosis
-scop/ia
-spasmus
-stenosis
-sthenia
-stomia
-therapia
-thymia
-tom
-tomia, -sectio, -cisio
-tonia
-trop
-trophia
-uria
-zoa

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

magyar
szer
daganat
lts
betegsg
bntalom
megkevesbeds
rgzts
fal/fals
kedvel/kedvels
iszonyod/iszony
nvs
helyrellt mtt
bnuls
lgzs
kpzs
kps
sllyeds
lz
vrzs
varrat
repeds
folys
meszeseds, kemnyeds
tkr/tkrzs
grcs
szklet
er(ssg)
kiszjaztats
gygykezels
hangulat
vgeszkz
vgs, metszs
tnus
hat
tplls
vizelet
llat

241

TMAZR FELADATLAPOK

Tmazr feladatlapok
A 3. fejezet tmazr feladatlapjai
Feladatlap 1.
1. Adja meg a szavak latin megfeleljt sztri alakkal egytt!
nyak
bl, reg
mellkas
szv
arc
vastagbl
csont
vese
szglet
lgcs
2. Mondja az ellenttt gyelve a pontos sztri alakra!
internus3
dexter tra trum
chronicus3
benignus3
longus3
magnus3
anterior, ius
inferior, ius
distalis, e
superficialis, e
3. A kt oszlop szavaibl lltson ssze rtelmes birtokos szerkezeteket!
septum
hepatis
radix
aortae
arcus
nasi
ramus
ventriculi
labium
dentis
lobus
linguae
symptoma
nervi
fundus
oris
luxatio
cariei
glandula
coxae
4. A kt oszlop szavaibl lltson ssze nyelvtanilag s rtelmileg is helyes minsgjelzs kifejezseket!
lineae
benigni
vesica
chronica
hepatitis
interna
intestinum
albae
corpora
urinaria
musculi
transversa
genu
crassum
tumores
recti
organa
lutea
articulatio
dextrum

242
5. Mit jelentenek az albbi praefixumok?
interrepersubextraantidyshyperparaperiFeladatlap 2.
1. Adja meg a szavak latin megfeleljt sztri alakkal egytt!
knyk
ll
rsz
prus
agy
nyelcs
vastag
szles
homlokhoz tartoz
vzszintes
2. Egyeztesse a mellknevet a fnvvel!
ren (sinister, tra, trum)
foramina (magnus3)
corpus (humanus3)
faciei (latus3)
musculorum (longus3)
os (brevis, e)
aures (medius3)
aspectus (anterior, ius)
regio (dorsalis, e)
membrum (inferior, ius)
3. Keresse meg a kakukktojst!
puer, magister, dexter, liber
ren, hepar, os, cor
auris, pelvis, tenuis, cutis
arcus, sinus, fundus, sensus
4. Kpezzen mellknevet az albbi fnevekbl!
-aris, e kpzvel: cellula, oculus, ventriculus
-alis, e kpzvel: substantia, forma, atrium, functio, lien
Mondja meg az n ltal kpzett mellknevek jelentst!

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

TMAZR FELADATLAPOK

5. Prostsa ssze az azonos jelents szavakat!


corpus
gastrarticulatio
stoma, stomatventriculus
neurpulmo
soma, somatnervus
phlebos oris
nephrtela
arthrnasus
pneum-, pneumonren
rhinvena
histFeladatlap 3.
1. Adja meg a szavak latin megfeleljt sztri alakkal egytt!
ujjperccsont
porc
koponya
varrat
trs
gge
hrg
hlyag
rzk
halls
2. Vltoztassa meg a jelzs kifejezsek szmt gy, hogy kzben az esett megtartja!
pars externa
genua sinistra
musculorum profundorum
radices longae
faciei lateralis
os frontale
aspectus ventrales
membra inferiora
arteriarum posteriorum
extremitatis superioris
3. Alkosson a megadott szavakbl anatmiai kifejezseket! gyeljen a nyelvtani helyessgre!
lobus, hepar, dexter
regio, collum, posterior
fundus, vesica, urinarius
ligamentum, articulatio, proximalis
vena, cubitus, medius

243

244

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4. Fordtsa magyarra az albbi sszetett szavakat!


cardiomalacia
gastroscop
neuralgia
encephalopathia
phlebotomia
rhinologia
myographia
nephroptosis
osteoid
stomatitis
5. Fordtsa latinra praefixumok segtsgvel az albbi kifejezseket!
hibs mkds
mellkvese
csonthrtya
alacsony vrnyoms
brn t
megelzs
szven kvli
izmon belli
mj melletti
orr feletti
A 4. fejezet tmazr feladatlapjai
Feladatlap 1.
1. Kpezzen adverbiumot alap-, kzp- s felsfokban a megadott mellknevekbl!
aegrotus3
longus3
fortis, e
brevis, e
atrox ocis
2. Fokozza az albbi mellkneveket!
magnus3
parvus3
multus3
bonus3
malus3
3. Kpezzen a kvetkez igkbl participium imperfectumot!
duco 3
fero, ferre (!)
permaneo 2
sapio 3
purgo 1
audio 4
ago 3
roboro 1
venio 4
recipio 3

TMAZR FELADATLAPOK

245

4. Alkosson rtelmes kifejezseket a praepositikkal (mindegyikkel kettt)!


ante-cibus, mors
post-fractura, infectio
per-cutis, lingua
ad-vitrum, scatula
contra-morbus, tussis
5. Mi a klnbsg?
colostomiacolotomia
otoscopodontoscop
lobotomialobectomia
hypertoniahypotonia
nephrolithnephrolithiasis
Feladatlap 2.
1. Mondja az ellenttt! Figyeljen a klnbz szfajokra (mellknv, adverbium, praepositio,
praefixum)!
pejor, jus
externus3
major, jus
minime
bene
longius
infra
in
exoolig2. Kpezze az albbi igk mindkt imperativus alakjt!
do
misceo
audio
divido
signo
3. Kpezzen a kvetkez igkbl fnevet!
ligo 1
doleo 2
signo.atum
findo..fissus
secerno.secretus
subscribo.subscriptum
tendo.tensus
audio..auditus
sentio.sensus
tango.tactus

246

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

4. Nevezze meg az albbi szervek gyulladsait!


gge
agyvel
agyhrtya
td
mellhrtya
vesemedence
fogmeder
szj
kthrtya
fl
5. Milyen jelentsei lehetnek?
cardiacus3
ventriculus i, m
Feladatlap 3.
1. Fordtsa le a kvetkez sszetett mellkneveket!
frontoethmoidalis
costovertebralis
iliosacralis
osteoarticularis
humeroscapularis
bronchopleuralis
duodenojejunalis
pharyngooesophagealis
cerebrovascularis
auriculotemporalis
2. Kpezzen kicsinytett alakokat az albbi fnevekbl!
ductus
vesica
tubus
vena
lobus
forma
glans
os
arteria
parvus
3. Fordtsa latinra praefixumok segtsgvel a kvetkez kifejezseket!
szerv kiirtsa
elrs
a garat orri (fels) rsze
tvollts
kzpagy
elrehajls
llkapocs mgtti
khgs elleni
rgomolyag melletti
krlrt

TMAZR FELADATLAPOK

4. Mit jelentenek az albbi uttagok?


-plegia
-necrosis
-trophia
-pnoe
-sclerosis
-stenosis
-ectasia
-megalia
-ptosis
-rrhaphia
5. Fordtsa latinra!
Vgy kt gramm ricinusolajat,
harminc gramm desztilllt vizet,
tz gramm oldszert (solvens entis)!
Keverd ssze, hogy szablyszer oldat legyen!
Add ki vegbe!
Jelld!

247

248

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Megoldkulcs a feladatlapokhoz
3./1.
1. collum i, n (cervix icis, f). thorax acis, m. facies ei, f. os ossis, n. angulus i, m. sinus us, m. cor
cordis, n. colon i, n. ren renis, m. trachea ae, f.
2. externus3, sinister tra trum, acutus3, malignus3, brevis e, parvus3, posterior ius, superior ius,
proximalis e, profundus3
3. septum nasi, radix dentis, arcus aortae, ramus nervi, labium oris, lobus hepatis, symptoma cariei,
fundus ventriculi, luxatio coxae, glandula linguae
4. lineae albae, vesica urinaria, hepatitis chronica, intestinum crassum, corpora lutea, musculi recti,
genu dextrum, tumores benigni, organa interna, articulatio transversa
5. kztt-, jra-/vissza-, t-, alatt-, kvl-, ellen-, hibs, felett-/magas-, mellett-, krl3./2.
1. cubitus i, m. mentum i, n. pars partis, f. porus i, m. cerebrum i, n. oesophagus i, m. crassus3,
latus3, frontalis e, horizontalis e
2. ren sinister, foramina magna, corpus humanum, faciei latae, musculorum longorum, os breve,
aures mediae, aspectus anterior/anterioris/anteriores, regio dorsalis, membrum inferius
3. puer, mert ragozsban megtartja az -e- hangot, mg a tbbinl kiesik,
ren, mert masculinum, mg a tbbi neutrum,
tenuis, mert mellknv, mg a tbbi fnv,
fundus, mert a II. declinatihoz tartozik, mg a tbbi a IV.-hez
4. cellularis e (sejthez tartoz), ocularis e (szemhez tartoz), ventricularis e (gyomorhoz tartoz/kamrai), substantialis e (llomnnyal kapcsolatos), fomalis e (alaki), atrialis e (pitvari),
functionalis e (mkdssel kapcsolatos), lienalis e (lphez tartoz)
5. corpussoma somat-, articulatioarthr-, ventriculusgastr-, pulmopneum- pneumon-,
nervusneur-, os orisstoma stomat-, telahist-, nasusrhin-, rennephr-, venaphleb3./3.
1. phalanx ngis, f. cartilago inis, f. cranium ii, n. sutura ae, f. fractura ae, f. larynx ngis, m. bronchus
i, m. vesica ae, f. sensus us, m. auditus us, m.
2. partes externae, genu sinistrum, musculi profundi, radix longa, facierum lateralium, ossa
frontalia, aspectus ventralis, membrum inferius, arteriae posterioris, extremitatum superiorum
3. lobus hepatis dexter
regio colli posterior
fundus vesicae urinariae
ligamentum articulationis proximalis
vena cubiti media
4. szvlgyuls, idegfjdalom, vna mtti metszse, izom mszeres vizsglata, csontszer, gyomortkr, agyvelbntalom, orrgygyszat, vesesllyeds, szjgyullads
5. dysfunctio, paranephros, periosteum, hypotensio/hypotonia, percutan, praeventio, extracardialis,
intramuscularis, parahepaticus, supranasalis
4./1.
1. aegroteaegrotiusaegrotissime, longelongiuslongissime, fortiterfortiusfortissime, breviterbreviusbrevissime, atrociteratrociusatrocissime
2. magnus3major jusmaximus3, parvus3minor usminimus3, multus3plus (pluris)plurimus3,
bonus3melior iusoptimus3, malus3pejor juspessimus3
3. ducens, ferens, permanens, sapiens, purgans, audiens, agens, roborans, veniens, recipiens (mindegyik gen.-a -ntis)

MEGOLDKULCS A

FELADATLAPOKHOZ

249

4. ante cibumante mortem, post fracturam-post infectionem, per cutim-per linguam, ad vitrumad
scatulam, contra morbumcontra tussim
5. vastagblsipolyvastagbl mtti metszse, fltkrfogtkr, lebeny mtti metszselebenyeltvolts, magas vrnyomsalacsony vrnyoms, vesekvesekveseds
4./2.
1. melior ius, internus3, minor us, maxime, male, brevius, supra, ex, endo-, poly2. dadate, miscemiscete, audiaudite, dividedividite, signasignate
3. ligamentum i, n. dolor oris, m. signatura ae, f. fissura ae, f. secretio onis, f. subscriptio onis, f.
tensio onis, f./tensor oris, m. auditus us, m/auditor oris, m. sensus us, m./sensor oris, m. tactus
us, m.
4. laryngitis, encephalitis, meningitis, pneumonia, pleuritis, pyelitis, alveolitis, stomatitis,
conjunctivitis, otitis
5. cardiacus3szvhez tartoz, gyomorszjhoz tartoz
ventriculus i, mgyomor, kamra
4./3.
1. homlok- s rostacsonti, borda-csigolyai, csp- s keresztcsonti, csonthoz s zlethez tartoz,
felkar-lapockai, hrg-mellhrtyai, patk- s hbli, garat-nyelcsi, agyrrendszeri, flkagylhoz s a halntkhoz tartoz
2. ductulus i, m. tubulus i, m. lobulus i, m. glandula ae, f. arteriola ae, f. vesicula ae, f. venula ae,
f. formula ae, f. ossiculum i, n. parvulus3
3. exstirpatio, praescriptio, epipharynx, hypermetria, mesencephalon, anteflexio, retromandibularis, contratussicus, juxtaglomerularis, circumscriptus
4. -bnuls, -elhals, -fejlds, -llegzs, -kemnyeds, -szklet, -tgulat, -nagyobbods, -slylyeds, -varrat
5. Rp.
Olei ricini
g(ramma)ta duo (g2,0)
Aquae destillatae
g(ramma)ta triginta (g30,0)
Solventis
g(ramma)ta decem (g10,0)
M(isce) f(iat) l(ege) a(rtis) sol(utio)
D(a) ad vitr(um)
S(igna)

250

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Sztr (vocabularium latinohungaricum)


A
a(d)scribo 3
.a(d)scriptum
a/ab + abl.
abdomen inis, n
abduco 3.abductum
abductio onis, f
abductor oris, m
abscessus us, m
accedo 3accessum
accessorius3
accomodatio onis, f
acidum i, n
acidus3
acromegalia ae, f

acromion ii, n
actus3
acusticus3
acutus3
ad + acc.
adduco 3..adductum
adductio onis, f
adductor oris, m
adenohypophysis is, f
adeps ipis, m
adiuvo 1adiuvatum
adscriptio onis, f
adversus3
aegrotus i, m
aequalis, e
ar is, m
aeternus3
affero, afferreallatum
aggregatus3
aggrego 1aggregatum
ago 3actum
ala ae, f
albico 1albicatum
albus3
alius, a, ud
alter era erum
altus3

hozzr
-tl, -tl
has
elvezet
tvolts
tvolt
tlyog
odamegy
jrulkos
alkalmazkods
sav
savany
csontok distalis
vgeinek s kiemelkedseinek nvekedse
vllcscs
elvgzett
hall
heveny
-hoz, -hez, -hz, -ig
odavezet
kzelts
kzelt
az agyalapi mirigy
ells lebenye
zsr
segt (adjuvo)
a gygyszersz
feljegyzse
ellenttes
beteg
egyenl
leveg
rk
odavisz
sszetett, csoportos
sszegyjt
tesz
szrny, (cimpa)
fehrlik
fehr
ms, msik
msik
magas, mly

alveolus i, m
amarus3
amaurosis is, f
ambulo 1ambulatum
amica ae, f
amicus i, m
amor oris, m
ampulla ae, f
amygdala ae, f
an
ana
anamnesis is, f
anastomosis is, f
anatomicus3
aneurysma atis, n
angina ae, f
angina pectoris

angulus i, m
anima ae, f
animal is, n
animus i, m
antagonista
ante + acc.
antebrachium ii, n
anterior, ius
anus i, m
aorta ae, f
aperio 4apertum
apertus3
apex icis, m
apoplexia ae, f
apparatus us, m
appendix icis, f
aqua ae, f
aquaeductus us, m
aquila ae, f

meder, tdhlyag
keser
vaksg
stl
bartn
bart
szerelem, szeretet
kors alak tgulat
mandula
vagy
egyenl
mennyisgben
krelzmny
erek s idegek
vggainak
sszekttetsei
anatmiai
verr helyi tgulata
torokgyullads,
szorongat
fjdalom
szvtji szort
fjdalom heveny
koszorr
elgtelensgben
szglet
leter, llek
llat
llek
ellenttesen mkd
eltt
alkar
ells
(ante kzpfoka)
vgblnyls
aorta, a test
legnagyobb tere
kinyit
nylt, nyitott
cscs
agyvrzs
szervrendszer
fggelk, nylvny
vz
vzvezetk, a III. s
a IV. agykamrt
sszekt csatorna
sas

251

SZTR

arachnoidea ae, f
arbor oris, f
arcus us, m
ars artis, f
arteria ae, f
articulatio onis, f
arytenoideus3
ascendens entis
ascendo 3ascensum
asinus i, m
aspectus us, m
aspera orum, n
asthma atis, n
astrum i, n
atlas antis, m
atrium ii, n
atrox ocis
audio 4auditum
auditus us, m
auricula ae, f
auris is, f
Aurora ae, f
auscultatio onis, f
autem
autonomicus3
axilla ae, f
axis is, m

pkhlhrtya
fa
v
mvszet, tudomny
artria, verr
zlet
ntzkannaszer
felszll
felszll, felhg
szamr
nzet
balsors,
viszontagsgok
(plur.)
rohamokban
jelentkez
nehzlgzs
csillag
I. nyakcsigolya
pitvar
kegyetlen
hall
halls
flcse, a pitvarhoz
tartoz rsz,
flkagyl
fl
Hajnal
hallgatzs
pedig
akaratunktl
fggetlen, vegetatv
hnalj
II. nyakcsigolya,
tengely

B
basis is, f
benignus3
biceps cipitis
bicuspidalis, e
bifurcatio onis, f
bilifer, a, um
bilirubin
bilis is, f
bis
bonus3
bos, bovis m

alap
jindulat
ktfej
kthegy
villa alak elgazs
epevezet
epefestk
epe (mjepe s
a blbe kerl epe)
ktszer
j
kr

brachiocephalicus3
brachium ii, n
brevis, e
bronchiolus i, m
bronchus i, m
bucca ae, f
buccinator oris, m
bulbus i, m
bursa ae, f

felkar-feji
kar, felkar
rvid
hrgcske
hrg
pofa
pofa(izom),
trombits(izom)
hagyma, goly
tml, tska

C
caballus i, m
caecum i, n
caecus3
caesareus3
Caia ae, f
Caius i, m
calcaneus i, m
calcificatio onis, f
calcificatus3
calculosus3
caleo 2
calix icis, m
callosus3
calor oris, m
camera ae, f
canalis is, f
cancer cri, m
caninus3
canis is, m
canticum i, n
capillaris is, f
capillaris, e
capillus i, m
capio 3captum
capsula ae, f
caput itis, n
carcinoma atis, n
cardia ae, f
caries ei, f
carotis idis, f
carpus i, m
cartilago inis, f
catarrhalis, e
cauda ae, f
causa ae, f

l
vakbl
vak
csszri
rmai ni nv
rmai frfinv
sarokcsont
meszeseds
elmeszesedett
kves
lngol
kehely
krges
h, melegsg
csarnok
csatorna
rk
kutya-, (szem-)
kutya
nek
hajszlr
hajszlhajszl
kap, fog
kis tok
fej
a hm rosszindulat
daganata
gyomorszj
sz, szuvassg
fejverr
kzt
porc
hurutos, vladkos
farok
ok, gy

252
caveo 2.cautus
cavernosus3
cavum i, n
cavus3
cellula ae, f
cerebellum i, n
cerebrum i, n
certus3
cerumen inis, n
ceterus3
chirurgus i, m
choledochus3
chorda ae, f
choroidea ae, f
chronicus3
chylus i, m
cibus i, m
cicatrix icis, f
cilium ii, n
circulatio onis, f
circumdo 1
circumdatum
circumscribo 3
..circumscriptum
circumscriptus3
cirrhosis is, f

cisterna ae, f
citus3
clavicula ae, f
coagulatio onis, f
coccygeus3
cochlea ae, f
coeliacus (celiacus)3
cogito 1cogitatum
cognosco 3cognitum
collegium ii, n
colligo 3collectum
collocatus3 sunt
collum i, n
colo 3cultum
colon i, n
columna ae, f
coma atis, n
comes itis, m
commendatio onis, f

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

vakodik, fl
(amitl: acc.)
barlangos
reg
reges, res
sejt
kisagy
agy
biztos
flzsr
egyb, a tbbi, ms
sebsz
ept tartalmaz
(kzs epevezetk)
hr
rhrtya a szemben
krnikus, idlt
nyiroknedv
tel
heg
szempilla, sugr
kerings
krlvesz
krlr
krlrt
a mj ktszvetszaporodssal,
majd zsugorodssal
jr betegsge
tartly
gyors
kulcscsont
vralvads
fark(csont)i
csiga
a hasreghez tartoz
gondolkozik
megismer
testlet, tancs
sszegyjt
elhelyezkedik
nyak
tisztel
vastagbl
oszlop
kma
ksr, trs
ajnls

commotio onis, f
commoveo 2
commotum
communis, e
compactus3
compositus3
compressio onis, f
concha ae, f
concordia ae, f
condimentum i, n
condio 4
confusio onis, f
congenitus3
conjunctiva
(coniunctiva) ae, f
consilium ii, n
consolatio onis, f
constituo 3
constitutum
consulo 3consultum
contortus3
contra + acc.
contrarius3
contusio onis, f
convulsivus3
coquo 3coctum
cor cordis, n
corium ii, n
cornea ae, f
cornu us, n
corona ae, f
coronarius3
corono 1...coronatum
corpus albicans

corpus oris, n
cortex icis, m
costa ae, f
coxa ae, f
cranium ii, n
cras
crassus3
creo 1..creatum
cresco 3cretum
cretenismus i, m

rzkds
megmozdt
kz(s)
tmr, tmtt
sszetett
sszenyoms
kagyl
egyetrts
fszer
fszerez
zavar
veleszletett
kthrtya
tancs(kozs),
tancsls
vigasz, vigasztals
alkot
tancsol
kanyarulatos
ellen
ellenttes
zzds
grcss
fz
szv
irharteg
szaruhrtya
szarv
koszor
koszors
koronz
az elsorvadt srgatest
helyt elfoglal
hegszvet
a petefszekben
test
kreg
borda
csp
koponya
holnap
vastag
alkot, ltrehoz
n
szellemi visszamaradottsg trpenvssel s mozgszavarral

253

SZTR

cricoideus3
crista ae, f
crux crucis, f
cubitus i, m
cum + abl.
cupio 3..cupitum
cura ae, f
curo 1curatum
cutaneus3
cutis is, f (acc.: cutim)

gyrtarj
kereszt(fa), kn,
gytrelem
knyk
-val, -vel
vgydik
gond, baj
pol, gondoz
brbr

D
de + abl.
decoctum i, n
decubitus us, m
defendo 3defensum
defero,
deferredelatum
degeneratio onis, f
delecto 1..delectatum
delirium ii, n
deltoideus3
dens dentis, m
depressio onis, f
depressor oris, m
deprimo 3.depressum
descendens entis
descendo 3descensum
desinficio 3
.desinfectum
deviatio onis, f
dexter, tra, trum
diabetes ae, m
diabetes mellitus
diagnosis is, f
diaphragma atis, n
diaphysis is, f
diarrhoea
diastole
dico 3dictum
die
diencephalon i, n
dies ei, m

-rl, -rl
fzet
felfekvs
vd
levisz, leszllt
elfajuls
gynyrkdtet
a tudat elborulsa
delta alak
fog
nyomott hangulat
gtl
lenyom
leszll
lemegy
ferttlent
elferdls
jobb
cukorbetegsg
a sznhidrt-anyagcsere zavara
krisme
rekeszizom
a csvescsontok
kzps rsze
hasmens
a szvmkds
ciklusnak tgulsi
szakasza
mond
naponta
kztiagy
nap

diffusus3
digestio onis, f
digestorius3
digitus i, m
dilatatio onis, f
disco 3
discus i, m
dislocatio onis, f
distalis, e
distinguo 3distinctum
distorsio onis, f
diuresis is, f
divido 3divisum
do 1datum
doceo 2doctum
doctrina ae, f
doleo 2
domina ae, f
dominus i, m
dormio 4dormitum
dorsalis, e
dorsum i, n
dosis is, f
duco 3ductum
ductus deferens
ductus us, m
dulcis, e
duo, duae, duo
duodenum i, n
durus3

sztszrt, kiterjedt
emszts
emszt
ujj
kitguls
tanul
korong
elmozduls
a testtl tvolabbi
megklnbztet
rnduls
vizeletkivlaszts
oszt
ad
tant
tudomny, tuds
fjlal
rn
r
alszik
hti, htuls
ht
adag (acc.: dosim)
vezet
ondvezetk
vezetk
des
kett
patkbl, nyombl,
12 ujjnyi bl
kemny

E
e/ex + abl.
editio onis, f
effero, efferre..elatum
ego
ejaculatorius
(eiaculatorius)3
embolia ae, f
embolus i, m

emesis is, f
emmetropia ae, f
emollio 4emollitum

-tl, -tl
kiads
elvisz
n
(ond)kilvel
az embolus
bekeldse
a vrramban
tovasodrd,
bekeldtt
anyag
hnys
helyes lts
lgyt

254
emphysema atis, n
empyema atis, n
emulsio onis, f

endocardium ii, n
endocrin
epidemicus3
epidermis is, f
epididymis idis, f
epiglottis idis, f
epipharynx ngis, m
epiphysis is, f
epithelium ii, n
equinus3
erectio onis, f
erector oris, m
ergo
erigo 3erectum
erit
erro 1erratum
est
et
ethmoidalis, e
etiam
excretio onis, f
exemplum i, n
exeo, exireexitum
exercitatio onis, f
exophthalmus i, m
expectorans antis
expleo 2expletum
exsiccosis is, f
exstirpatio onis, f
extendo 3.extensum
extensio onis, f
extensor oris, m
exterior, ius

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

kros leveggylem
szvetben,
szervben
testregben
felhalmozdott
gennygylem
emulzi
(kt egymssal nem
kevered folyadkbl ll rendszer)
szvbelhrtya
bels elvlaszts
jrvnyos, fertz
felhm
mellkhere
ggefed
orrgarat
a csvescsontok
zleti vge,
tobozmirigy
felhm
lmereveds
merevt
teht
felll
lesz (sum, esse
jvid sing. 3.)
tvedni
van
s
rosta-, rostaszer
is (a latinban az eltt
a sz eltt ll,
amelyre vonatkozik)
kivlaszts
plda
kimegy, elmegy
gyakorlat
szemkidlleds
kptet
kitlt
kiszrads
szerv kiirtsa,
eltvoltsa
kifeszt
(ki)feszts
(ki)feszt
klsbb
(extra kzpfoka)

externus3
extra + acc.
extractum i, n
extremitas atis, f
extremus3

kls
valamin kvl
kivonat
vgtag
legszls
(extra felsfoka)

F
facies ei, f
facio 3factum
faeces um, f
fames is, f
fascia ae, f
faux cis, f
febris is, f
fel fellis, n
felicitas atis, f
femur oris, n
fenestra ae, f
fero, ferrelatum
ferrum i, n
fiat
fibra ae, f
fibrinosus3

fibromyoma atis, n
fibula ae, f
filia ae, f
filius ii, m
filum i, n
finis is, m
fio, fieri, factus sum
fissura ae, f
flavus3
flecto 3..flexum
flexio onis, f
flexor oris, m
flexura ae, f
fluidum i, n
fluor is, m
focus i, m
folliculus i, m
fonticulus i, m
foramen inis, n
forma ae, f
formosus3

arc, felszn
tesz, csinl
blsr (plur.)
hsg
izomplya
torok
lz (acc.: febrim)
epe (epehlyagban
trold epe)
boldogsg
combcsont
ablak
visz
vas, fegyver, kard
legyen (fio, fieri)
rost
fibrines (fibrin rostos
fehrje, amely
vralvadskor
keletkezik)
rostos izomdaganat
szrkapocscsont
lnya vkinek
fia vkinek
fonl, szl, rost
cl
lesz, vlik valamiv
hasadk
srga
hajlt
hajlts
hajlt
hajlat
folyadk
folys
gc
tsz
kutacs
nyls, lyuk
forma, alak
szp

255

SZTR

formula ae, f
fornix icis, m
fortis, e
fortuna ae, f
fossa ae, f
fractura ae, f
frango 3fractum
frons ntis, f
frontalis, e
fructus us, m
functio onis, f
fundo 1fundatum
fundo 3.fusum
fundus i, m
fungus i, m
funiculus i, m
furor oris, m

recept
boltozat
ers
szerencse
rok
trs
tr
homlok
homloki, homlokhoz
tartoz
gymlcs
mkds
alapt
nt
fenk, alap
gomba
zsinr
rlet

G
ganglion ii, n
gangraena ae, f
gargarisma atis, n
gemma ae, f
genu us, n
gestus3
gigantismus i, m
gingiva ae, f
glandula ae, f
glandula
bulbourethralis
glans glandis, f
globus i, m
glomerulus i, m
gloria ae, f
gluteus3
gramma atis, n
grammatica ae, f
gravidatus3
gravido 1
gravidatum
gravis, e
griseus3
gustatorius3
gustus us, m
gutta ae, f
guttatorius3
gyrus i, m

idegdc
szksds
torokblt
rgy, bogy
trd
viselt, vgrehajtott
risnvs
fogny
mirigy
Cowper-mirigy
makk
gmb
kis gomolyag
dicssg
fargramm
nyelvtan
megtermkenytett
megtermkenyt
slyos
szrke
zlel
zlels
csepp
cseppents
tekervny

H
habeo 2habitum

haemorrhagia ae, f
haemorrhagicus3
hemisphaerium ii, n
hepar atis, n
herba ae, f
hernia ae, f
herpes
hilus i, m
Hippocraticus3
historia ae, f
hodie
homo inis, m
hora ae, f
horizontalis, e
horreo 2
hortus i, m
humanus3
humerus i, m
humor aquosus
humor oris, m
Hungaricus3
hypothalamus i, m

br, birtokol,
van valamije
(amit br, amije
van: acc.)
vrzs
bevrzett, vrzses
flteke
mj
f
srv
smr (vrusfertzs
okozta hlyagos
brkits)
kapu
hippokratszi
trtnelem
ma
ember
ra
vzszintes
rmt
kert
emberi
felkarcsont
csarnokvz
nedv
magyar
a thalamus alatt
elhelyezked
agyrszlet

I
ibi
icterus i, m
ignorantia ae, f
ileum i, n
ileus i, m
ilia ium, n
immunis, e
in regione
in + abl.
in + acc.
incido 3incisum
incisivus3
incisura ae, f
includo 3inclusum

ott
srgasg
tudatlansg,
nem ismers
cspbl
blelzrds
csp (plur.)
szabad, mentes
tjkon
-ban, -ben
-ba, -be
bevg
(be)metsz
bemlyeds, bevgs
bezr

256
inclusus3
incubatio onis, f
incus udis, f
inde
infans antis, m
infarctus us, m
infectio onis, f
inferior, ius
infiltratio onis, f
infimus3
infinitus3
inflammatio onis, f
infra + acc.
infusum i, n
ingratus, a, um
inguen inis, m
injectio (iniectio)
onis, f
inscribo 3
inscriptum
inscriptio onis, f
inspectio onis, f
instruo 3instructum
insufficientia ae, f
intemperantia ae, f
inter + acc.
interior, ius
internus3
intestinum i, n
intimus3
intra+acc.
intro 1intratum
invenio 4inventum
invocatio onis, f
invoco 1invocatum
ipse, ipsa, ipsum
ira ae, f
iris idis, f
ischion ii, n
isthmus i, m
ita., quam
iucundus3
Iuppiter Iovis, m
iustitia ae, f
iuvenis is, m
iuxta + acc.

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

bezrt
lappangs
ll
innen
gyermek
k alak elhals
fertzs
als
(infra kzpfoka)
beszrds
legals
(infra felsfoka)
vgtelen
gyullads
alatt
forrzat
nem szvesen ltott
lgyk
injekci
felirat
fejlc
megtekints
felszerel
elgtelensg
mrtktelensg
kztt
belsbb
(intra kzpfoka)
bels
bl
legbels
(intra felsfoka)
valamin bell
belp
tall
megszlts
hv, szlt
() maga
harag
szivrvnyhrtya
l(csont)
szoros
olyan.., amilyen
kedves, kellemes
Jupiter
igazsgossg
ifj
mellett

J
jejunum (ieiunum) i, n
jugulum (iugulum) i, n
juxta + acc.

hbl
torok
mellett

L
labium ii, n
labor oris, m
laboro 1laboratum
labyrinthus i, m
lac lactis, n
lacrima ae, f
laedo 3laesum
laesus3
lambdoideus3
lamina ae, f
larynx ngis, m
lateo 2
lateralis, e
latus eris, n
latus3
lavo 1..lavatum
laxans antis
laxo 1laxatum
lectio onis, f
lege artis
lego 3lectum
lens lentis, f
letalis, e
lethargia ae, f

levatio onis, f
levator oris, m
levo 1levatum
lex legis, f
libens entis
liber libri, m
liber, era, erum
liberalis, e
licet 2

ajak
munka
dolgozik
tmkeleg, labirintus
tej
knny
srt, krost
krosodott (kiesett)
lambda-, lambda
alak
lemez
gge
rejtzkdik,
visszahzdik
oldals, a kzpvonaltl tvolabbi
oldal
szles
mos
enyhe hashajt
lazt
lecke, ra
szablyszeren
olvas
lencse
hallos
kimerls vagy
fradtsg kvetkeztben kialakul
kznys llapot
emels
emel
emel
trvny
szves
knyv
szabad
szabad
(emberhez mlt)
szabad
(csak 3. szemly)

257

SZTR

lien is, n
ligamentum i, n
ligo 1ligatum
linea ae, f
lingua ae, f
liquor oris, m
livor oris, m
lobus i, m
locomotorius3
locus i, m
longitudinalis, e
longus3
ludo 3lusum
lumbus i, m
lumen inis, n
luna ae, f
luteus3
lux lucis, f
luxatio onis, f
lympha ae, f
lymphaticus3

lp
szalag
kt
vonal
nyelv
agyvz
kkes szn
lebeny
mozgshoz tartoz
hely
hosszanti
hossz
jtszik
gyk
rtr
hold
srga
fny, nap
ficam
nyirok
nyirok-

M
macula ae, f
magister tri, m
magistra ae, f
magistralis, e
magnus3
major, majus
(maior, maius)
malignus3
malleolus i, m
malleus i, m
malus3
mamma ae, f
mammeola ae, f
mandibula ae, f
maneo 2mansum
manifestatio onis, f
manubrium ii, n
manus us, f
masseter eris, m
mastoideus3
mater matris, f
maxilla ae, f
maximus3

folt
tanr, tant
tant(n)
orvos elrsa szerint
sszelltott
nagy
nagyobb
(magnus3 kzpfoka)
rosszindulat
boka
kalapcs
rossz
eml
mellbimb
als llkapocs
megmarad
megnyilvnuls
markolat
kz
rg(izom)
csecsagyhrtya, anya
fels llcsont
legnagyobb
(magnus3 felsfoka)

meatus us, m
mecum
medialis, e
medianus3
mediastinum i, n
medica ae, f
medicamen inis, n
medicatrix icis, f
medico 1medicatum
medicus i, m
medicus3
medius3
medulla ae, f
melaena ae, f
melanocyta ae, f
melior, ius
mellitus3
membrana ae, f
meninx ingis, f
mens mentis, f
mensis is, m
meo 1meatum
mesencephalon i, n
mesenterium ii, n
metacarpus i, m
metatarsus i, m
metuo 3
minor, minus
misceo 2mixtum
miser, era, erum
mobilis, e
modicus3
molaris, e
mollis, e
mons montis, m
mora ae, f
morbus i, m
mors mortis, f
mortuus3
moveo 2motum
mucosus3
mucus i, m

jrat
velem (ego abl.-a:
me + cum)
a test kzpvonalhoz
kzelebb es
kzpen lev
gtor (a mellreg
kzps rsze)
orvosn
orvossg
gygyt(n)
gygyt
orvos
orvosi
kzps
vel
vres szklet
a br alapi rtegben
lev melaninkpz
sejt
jobb
(bonus3 kzpfoka)
mzdes
hrtya
agyhrtya
sz, llek
hnap
megy
kzpagy
blfodor
kzkzp
lbkzp
fl
kisebb
(parvus3 kzpfoka)
kever
nyomorult
mozgkony, mozg
jelentktelen,
csekly
nagyrl
lgy
hegy, domb
halogats, ksedelem
betegsg
hall, holttest
halott
mozgat
nylkanylka

258
multiplex icis
multitudo inis, f
multus3
Musa ae, f
musca ae, f
musculus i, m
mutus3
myeloma multiplex

myocardium ii, n
myopia ae, f

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

tbbszrs, sokrt,
tbbgc
sokasg, tmeg,
nagy szm
sok
Mzsa
lgy
izom
nma
a csontvel
reticulumbl
kiindul rosszindulat daganat
szvizom
rvidlts

N
narro 1narratum
nasus i, m
natura ae, f
natus est
nausea ae, f
nemo minis, m
neonatus i, m
neoplasma atis, n
nervus i, m
neurohypophysis -is, f
nihil vagy nil, n
nisi
nodus i, m
nomen inis, n
nomino 1..nominatum
nonus3
normalis, e
nosco 3notum
nota ae, f
noto 1notatum
novus3
nox noctis, f
nucleus amygdalae
nucleus i, m
nullus3

mesl
orr
termszet
szletett
hnyinger
senki
jszltt
valdi daganat
ideg
az agyalapi mirigy
htuls lebenye
semmi
kivve, hacsak nem
csom
nv
hv, nevez (amit s
aminek: 2 acc.)
kilencedik
szabvnyos,
gygyszerknyvi
megismer
jegy, ismertet jel
megjegyez
j
j(szaka)
mandula alak mag
az agy halntki
lebenyben
mag
egy sem,
(egyltaln) nem

numerus i, m
nutrix icis, f

szm
nevel, tpll, jtev

O
obliquus3
oblongatus3
obstipatio onis, f
occipitium ii, n
octavus3
oculus i, m
oesophagus i, m
oestrogen

oleum i, n
oleum ricini
olfactorius3
olfactus us, m
omen inis, n
omnis, e
opponens entis
oppono 3oppositum
opticus3
optimus3
opus eris, n
orbicularis, e
orbis is, m
orbita ae, f
ordo inis, m
organismus i, m
organum i, n
originalis, e
origo inis, n
orno 1ornatum
os oris, n
os ossis, n
ostium ii, n
ovalis, e
ovarium ii, n

ferde
nylt
szkrekeds
nyakszirt
nyolcadik
szem
nyelcs
a ni nemi jelleg
kialakulsrt
felels hormonok
sszessge
olaj
ricinusolaj
szagl
szagls
eljel, int jel, vgzet
minden, mindenki
szembehelyez
szembellt
lt
legjobb
(bonus3 felsfoka)
m, munka
krkrs
kr
szemreg
rend
szervezet
szerv
gyri
eredet
dszt
szj
csont
nyls, szjadk
ovlis
petefszek

P
palatinus3
palatum i, n
palpatio onis, f

szjpadi
szjpad
tapints

259

SZTR

palpebra ae, f
pancreas atis, n
papilla ae, f
paries etis, m
parotis itidis, f
pars tis, f
parvus3
passivus3
pasta ae, f
patella ae, f
pater patris, m
pauper eris
pax pacis, f
pectus oris, n
pejor, pejus (peior, ius)
pelvis is, f
penis is, m
pensum i, n
per + acc.
percussio onis, f
perforatus3
pericardium ii, n
periculum i, n
perimetrium ii, n
perineum i, n
periphericus3
peritoneum i, n
perniciosus3
perpetuus3
persisto 3
persona ae, f
pervenio 4..perventum
pes pedis, m
pessimus3
phalanx ngis, f
pharynx ngis, m
phrenicus3
pilula ae, f
pilus i, m
pinealis, e
pius3
placenta ae, f
planta ae, f

szemhj
hasnylmirigy
szemlcs
fal
flt
rsz
kis, kicsi
nem tevkeny
paszta (25%-nl tbb
poranyagot
tartalmaz kencs)
trdkalcs
apa
szegny
bke
mell
rosszabb
(malus3 kzpfoka)
medence
hmvessz
feladat
t, keresztl
kopogtats
tfrdott
szvburok
veszly, kockzat
a mh hashrtyai
bortka
gt
krnyki
hashrtya
vszes
folytonos, lland,
rk
megmarad
szemly
eljut, megrkezik
lb
legrosszabb
(malus3 felsfoka)
ujjperccsont
garat
rekeszizomhoz
tartoz
pirula
szrszl
fenyvel kapcsolatos
lgy
mhlepny
talp

plenus3
pleura ae, f
plexus us, m
plurimus3
plus pluris
pneumonia ae, f
pollenosis is, f
pons pontis, m
popliteus3
porta ae, f
porus i, m
post + acc.
posterior, ius
postoperativus3
postremus3
praecipue
praecox ocis
praemolaris, e
praeputium ii, n
praescribo 3
..praescriptum
praescriptio onis, f
praeternaturalis, e
primus3
princeps, cipis
principalis, e
pro infante
pro parvulis
pro + abl.
processus us, m
prodroma atis, n
profundus3
progesteron

proprius3
propter+acc.
prostata ae, f
proverbium ii, n
proximalis, e
prurio 4
psoas, f
pubertas atis, f

teli
mellhrtya
fonat
legtbb (multus3
felsfoka)
tbb (multus3
kzpfoka)
tdgyullads
sznantha
(virgpor okozta
allergis reakci)
hd
trdhajlati
kapu
lyuk, nyls
utn
htuls
(post kzpfoka)
mtt utni
legutols
(post felsfoka)
klnsen
korai
kisrl
fityma
elr
utasts, elrs
termszetellenes
els
els (msh.-tv)
fgyermeknek
gyerekeknek
-rt, helyett
nylvny
bevezet szakasz
mly
a frfi nemi jelleg
kialakulsrt
felels egyik nemi
hormon
sajt
miatt
dlmirigy
kzmonds
a testhez kzelebbi
viszket
gyk
serdls

260
pubes is, f
pudendum i, n
pudeo 2..puditum
pulmo onis, m
pulvis eris, m
punctio onis, f
punctum i, n
pupilla ae, f
purgans antis
purgo 1purgatum
purulentus3
pyelon i, n
pylorus i, m
pyramis idis, f

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

szemrem, fiatalsg
szemrem
szgyell
td
por
csapols
pont, folt
szembogr
ers hashajt
tisztt
gennyes
vesemedence
gyomorkapu
piramis (a vese velllomnyt alkot
piramisok)

Q
quadratus3
quadriceps cipitis
qualis, e
quam
quantum satis
quantus3
quartus3
quattuor
-que
qui, quae, quod
quinque
quintus3
quoque

ngyszgletes
ngyfej
amilyen
mint
amennyi szksges,
amennyi kell
mennyi?, amennyi
negyedik
ngy
s (tapadszcska)
aki, ami
t
tdik
is

R
radius ii, m
radix icis, f
ramus i, m
recipio 3receptum
rectum i, n
rectus3
regina ae, f
regio onis, f
relinquo 3relictum
remedium ii, n
ren is, m
repetitio onis, f
res rei, f

orscsont
gykr
g
venni, fogni
vgbl
egyenes
kirlyn
terlet, tjk
elhagy
orvossg, gygyr
vese
ismtls
eset, tett, trtnet

residuum i, n
respiratorius3
rete retis, n
retina ae, f
retroversio onis, f
rex regis, m
rhomboideus3
rideo 2risum
rigor oris, m
risorius3
roboro 1roboratum
rotatio onis, f
rotator oris, m
roto 1.rotatum
rotundus3
ruber, bra, brum
rubor oris, m
rumpo 3ruptum
ruptura ae, f

maradk, ledk
lgzsi
hl
ideghrtya
htrahajls
kirly
rombusz alak
nevet
merevsg
nevet
erst
forgats
forgat
forgat
kerek
piros, vrs
pr
szakt
repeds

S
sacer, cra, crum
sagitta ae, f
sagittalis, e
saliva ae, f
salsus3
salus utis, f
sanabilis, e
sanguis inis, m
sano 1sanatum
sanus3
saphenus3
sapientia ae, f
sapio 3
sapor oris, m
sarcoma atis, n
sartorius3
sat vagy satis
scabies ei, f
scapula ae, f
scatula ae, f
sceletum i, n
schola ae, f
sclera ae, f
scribo 3scriptum
scriptum i, n

szent
nyl
nylirny
nyl
ss
egszsg
gygythat
vr
gygyt
pp, egszsges
rejtett
blcsessg
megrt, rtelmes
z, zamat
rosszindulat ktszveti daganat
szabelegend
rh, rhessg
lapocka
doboz
csontvz
(ejtsd szkeletum)
iskola
nhrtya
r
rs

261

SZTR

scrotum i, n
sebaceus3
sebum i, n
secerno 3..secretum
secretio onis, f
secretum i, n
sectio onis, f
secundum + acc.
secundus3
sed
sedativum i, n
sella ae, f
semen inis, n
semicircularis, e
semilunaris, e
semitendinosus3
semper
senex senis, m
sensus us, m
sententia ae, f
sentio 4sensum
septicus3
septum i, n
sequens entis
serosus3
serratus3
serum i, n
servio 4..servitum
sex
sextus3
sic
sicut
sigmoideus3
signatura ae, f
signo 1signatum
signum i, n
similis, e
simplex icis
sine + abl.
sinister, tra trum
sinus us, m
situs3 est
sol solis, m
solidus3
solutio onis, f
solvo 3solutum
sors tis, f

herezacsk
faggyval
kapcsolatos
faggy
kivlaszt
kivlaszts
vladk
vgs, metszs,
metszet
valami szerint
msodik
de
nyugtatszer,
csillaptszer
szk, nyereg
mag, ond
flkrves
flhold alak
fliginas
mindig
regember
rzk, rzkels
szls
rez
fertztt
svny
kvetkez
savs
frszes
sav
szolgl
hat
hatodik
gy
miknt
S alak
jelzs
jell
jel
hasonl
egyszer, kznsges
nlkl
bal
bl, reg
van, fekszik, tallhat
nap
kemny, szilrd
oldat
old
emberi sors, vgzet

spatium ii, n
species ei, f
speratus3
sperma atis, n
spero 1speratum
sphenoidalis, e
sphincter eris, n
spina ae, f
spiro 1spiratum
splenius3
spondylosis is, f

trsg, rs
teakeverk, fajta
remlt
mag, ond
reml
k-, k alak
zrizom
tvis, gerinc(tvis)
llegzik
szja csigolyazletek
nem gyulladsos,
merevsggel jr
megbetegedse
szivacsos
spongiosus3
squama ae, f
pikkely
stapes edis, m
kengyel
statuo 3statutum
felllt
status us, m
helyzet
sternocleidomastoideus3 (szegycsont-kulcscsontcsecsnylvnyi),
fejbiccent
sternum i, n
szegycsont
stratum i, n
rteg
structura ae, f
szerkezet
struma atis, n
golyva (pajzsmirigy
megnagyobbods)
struo 3structum
pt
studeo 2
tanul
studium ii, n
tudomny, tuds
stultitia ae, f
ostobasg,
egygysg
ostoba, egygy,
stultus3
balga
stupor oris, m
szellemi vagy testi
gtoltsg,
megmerevedettsg
vesszszer
styloideus3
suada ae, f
rbeszls, meggyzs, tancsads
sub + abl.
alatt
sub + acc.
al
flheveny
subacutus3
subscribo 3..subscriptum alr
subscriptio onis, f
alrs
substantia ae, f
llomny
succus i, m
nedv
sudor oris, m
izzadtsg
sulcus i, m
barzda
sum, esse
van

262
summa ae, f
summus3
sumo 3.sumptum
sunt
super + abl.
super + acc.
supercilium ii, n
superficialis, e
superior, ius
suppositorium ii, n
suppurativus3
supra + acc.
supremus3
suspensio onis, f

sutura ae, f
symphysis is, f

symptoma atis, n
synapsis is, f
synergista
synovia ae, f
systema atis, n
systole

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

sszessg
legfbb, legnagyobb
vesz, bevesz
vannak
felett
fl
szemldk
felszni, felleti
fels
(supra kzpfoka)
kp
gennyes
felett
legfels
(supra felsfoka)
szuszpenzi
(lassan felszvd,
elhzd hats
injekci)
varrat
sszenvs,
a ktoldali
szemremcsont
porcos
sszekttetse
tnet
neuronok
tkapcsolsi helye
egyttmkd
zleti nedv
rendszer
sszehzdsi fzis
a szvben

T
tabletta ae, f
tactus us, m
talis, e
talus i, m
tango 3tactum
tarsus i, m
te
tego 3..tectum
tela ae, f
tempus oris, n
tendo 3tensum
tendo inis, f
tensio onis, f
tenuis, e

tabletta
tapints
olyan
ugrcsont
rint
lbt
tu acc.-a
takar
szvet
halntk, id
feszt
n
feszls
vkony

teres etis
terminatio onis, f
tertius3
testis is, m
testosteron
tetania ae, f
thalamus i, m

thorax acis, m
thrombosis is, f
thrombus i, m
thymus i, m
thyroideus3
tibia ae, f
tonsilla ae, f
trachea ae, f
trans + acc.
transeo,
transire..transitum
transversus3
trapezius3
trauma atis, n
traumaticus3
tremo 3
tres, tria
triceps cipitis
tricuspidalis, e
trigeminus3
triumpho 1
..triumphatum
trochlearis, e
truncus i, m
tu
tuba ae, f
tuber eris, n
tuberculosis is, f
tuberculoticus3
tubulus i, m
tubus i, m
tumeo 2
tumor oris, m
tunica ae, f

hengeralak,
gmbly
vgzds
harmadik
here, tan
a nemi jelleget
kialakt egyik
hormon
grcss rohamokkal
jr betegsg
a III. agykamra
oldalfalban
elhelyezked
trzsdc
mellkas
thrombuskpzds
vrrg
csecsemmirigy
pajzsspcsont
mandula
lgcs
t
tmegy, elmegy,
elmlik
harnt
trapz alak
srls
srlses
remeg
hrom
hromfej
hromhegy
hromosztat
gyzedelmeskedik
sodortrzs
te
krt
dudor, kiemelkeds
gmkr
tuberculzisos
kis csatorna,
kis cs
tubus
dagad
daganat
rteg, burok

263

SZTR

turcicus3
tussis is, f
tutus3
tympanum i, n

trk
khgs
(acc.: tussim)
biztos
dob

U
ubi
ulcus eris, n
ulna ae, f
umbilicus i, m
unguentum i, n
unguis is, m
unus3
ureter eris, f
urethra ae, f
urina ae, f
urinarius3
urinifer, a, um
uropoeticus3
usus us, m
uterque, utraque,
utrumque
uterus i, m
uvula ae, f

hol, ahol
fekly
singcsont
kldk
kencs
krm
egy
hgyvezetk
hgycs
vizelet
hgyvizeletvezet
vizeletkivlaszt,
vizeletkpz
gyakorlat
mindkett
(gen.: utriusque)
mh
nyelvcsap

V
vado 3
vagina ae, f
vagus3
valeo 2
valva ae, f
valvula ae, f
vanitas atis, f

lp, megy
hvely
bolyg
r valamit
billenty
billenty
hisg

vas vasis
(vasa, vasorum), n
vena ae, f
vena basilica
vena cephalica
venio 4ventum
venter tris, m
ventralis, e
ventriculus i, m
verbum i, n
vermiformis, e
vertebra ae, f
vesica ae, f
vestibulum i, n
victoria ae, f
video 2.visum
villus i, m
vinco 3victum
vinum i, n
virtus utis, f
viscera um, n
vita ae, f
vitium ii, n
vitrum i, n
vivo 3
vocabularium ii, n
voco 1vocatum
volo 1volatum
voluptas atis, f
vomer eris, n
vulnus eris, n
vulva ae, f

vredny, r
vna, visszr
fels vgtagi medilis
brvna
fels vgtagi oldals
brvna
jn
has
hasi, ells
gyomor, kamra
sz, ige
freg alak
csigolya
hlyag
elcsarnok, bejrat
gyzelem
lt
boholy
gyz
bor
erny
zsigerek (plur.)
let
hiba, baj
veg
l
sztr
hv, nevez
szll
gynyr
ekecsont
seb
a ni kls nemi
szervek kzs
elnevezse

Z
zygomaticus3

jrom-

264

KOMMUNIKCI AZ EGSZSGGYBEN

Felhasznlt s ajnlott irodalom


Sztrak:
1. Brencsn Orvosi sztr, szerk. Dr. Krdy E.,
Medicina, 1998.
2. Finaly H.: A Latin Nyelv Nagysztra,
Reprint kiads
Editio Musica, 1991.
3. Gyrksy A.: Latinmagyar sztr
Akadmiai Kiad, Budapest, 1989.
4. Gyrksy A.: Magyarlatin sztr
Akadmiai Kiad, Budapest, 1989.
5. Gyrksy A.Kapitnffy I.Tegyey I.:
grgmagyar Nagysztr
Akadmiai Kiad Budapest, 1990.
Nyelvtanok:
1. E. BornemannE. Risch: Grg nyelvtan,
ford. Mayer I., Lexika
Tanknyvkiad, 1999.
2. H. LeumannJ. B. HofmannA. Szantyr:
Lateinische Grammatik III.,
Mnchen, 1963., 1965.
3. M. Nagy I.Tegyey I.: Latin nyelvtan
Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest, 1999.
Nyelvknyvek:
1. R. Hutton: An Introduction to Medical
Terminology, Churchill Livingstone
Edinburgh London Madrid Melburne
New York and Tokyo, 1993.
2. Kelnyi G.Takts Zs.: Latin nyelv s orvosi
terminolgia
POTE Idegennyelvi Intzet, 1997.
3. Dr. Nagy J.: Orvosi latin nyelvi
alapismeretek
Medicina, Budapest, 1988.
4. Dr. Nagy J.: Orvosi latin szgyjtemny
Medicina, Budapest, 1988.
5. Szilgyi E.: Latin nyelvknyv
HIETE, Budapest, 1998.
6. Dr. Takcs J.: Egysges orvosi latin
nyelvknyv
SOTE, 1992.
7. Torma Andrsn: Lingua Medicinalis
POTE Idegennyelvi Intzet, 1994.

8. Dr. Vajda Istvnn: Latin szszedet


s nyelvtan
POTE Egszsggyi Fiskolai Kar Pcs 1995.
Az orvosi lexikhoz:
1. Dr. Benke J.: Az orvostudomny trtnete
POTE, 1994.
2. Donth T.: Anatmiai Atlasz
Medicina, Budapest, 1983.
3. Donth T.: Anatmia-lettan
Medicina, Budapest, 1999.
4. Donth T.: Anatmiai nevek AZ
Medicina, Budapest, 1994.
5. N. Duin-Dr. J. Sutcliffe:
Az orvosls trtnete
Medicina, Budapest, 1993.
6. Magyar I.Petrnyi Gy.: A belgygyszat
alapvonalai
Medicina, Budapest, 1977.
7. R. M. H. Mcminn-R. T. Hutchings
J. PegingtonP. Abrahams:
A humn anatmia sznes atlasza
Medicina, 1996.
8. M. E. MillikenG. Campbell: Mindennapos
betegpols
Budapest, 1994.
9. H. Schott: A medicina krnikja
Officina Nova, 1993.
10. A. H. Vallerand: Gygyszertan polk
rszre
Medicina, Budapest, 1997.
A klasszikus kultrhoz:
1. Bnk J.: 3500 latin blcsessg
Szent Gellrt Egyhzi Kiad, 1992.
2. F. Durando: Hellasz
Officina, 1996.
3. Gyri Gy.: Nota bene! Latin kifejezsek,
elnevezsek magyarzatokkal
Budapest, 1988.
4. A. M. LiberatiF. Bourbon: Az kori Rma
Officina, 1996.
5. Varietas delectat, sszelltotta Hajd I.,
1986.