You are on page 1of 4

SISTEME DE CLIMATIZARE

Plan curs:
3. APARATE DE CLIMATIZARE:
Se numesc aparate de climatizare aparatele autonome care asigur_
climatizarea (sau doar
r_cirea) unui singur local sau unui num_r redus de nc_peri. n general,
aceste aparate prepar_ _i
apa r_cit_, nefiind necesar nici un racord la o produc_ie centralizat_ de frig
(chiller).
Exist_ tipuri de aparate care pot produce _i c_ldur_, de regul_ acestea sunt
aparate
reversibile (pomp_ de c_ldur_), func_ionarea lor fiind urm_toarea:
- n mod r_cire: schimb_torul unit__ii interioare este evaporatorul ma_inii
frigorifice
(climatizorul r_ce_te _i usuc_ aerul din spa_iul climatizat), schimb_torul
unit__ii
exterioare fiind condensatorul
- n mod nc_lzire: schimb_torul unit__ii interioare devine condensator,
aparatul
nc_lzind aerul din nc_pere, iar schimb_torul unit__ii exterioare este
evaporatorul.
Aparate cu unit__i separate, SPLIT:
Aceste sisteme unde grupul de condensare este amplasat la exterior au
ap_rut n principal
din necesitatea reducerii nivelului de zgomot datorat prezen_ei grupului
frigorific din aparat. Alte
avantaje sunt: reducerea spa_iului ocupat la interior _i m_rirea capacit__ii
de r_cire.
Clasificare:
a) din punct de vedere al modului de montaj al unit__ii interne:
- pe perete
- suspendat_ n tavan cu ajutorul tiran_ilor*
- vertical pe pardoseal_ (ca la ventiloconvectoare)
- montaj n plafon fals, tip caset_
- unit__i de tubulatur_ (montaj n plafon fals cu distribu_ia aerului cu
ajutorul
gurilor de refulare)
* pt. puteri mari 40.000-50.000 BTU/h (1 W = 3,41 BTU/h sau 1 BTU/h = 0,293 W;
1 kcal/h =
3,9 BTU/h)

b) din punct de vedere al produc_torului:


2
- RHOSS (Italia): splituri cu func_ionare cu agent frigorific ecologic
R407C
- unit__i interioare racordabile la tubulatur_: gama TEKNA, func_ionare _i n
pomp_ de
c_ldur_ la modelele mai mari, puteri de r_cire ntre 6,326,3 kW, debite de
aer pn_ la
6000 mc/h; se pot ad_uga module suplimentare de nc_lzire (cu agent
termic), plenum-uri

racordare intrare/ie_ire
- ACSON International (Malaezia): splituri cu func_ionare cu agent
frigorific R407C
sau cu agent frigorific ecologic R410A
- montaj unitate interioar_ pe perete: gama A5WM, func_ionare _i n pomp_
de c_ldur_,
puteri de r_cire ntre 2,67 kW (trebuie s_ se oferteze _i unit__ile
exterioare
corespunz_toare, modelele A5LC); exist_ _i n varianta multisplit cu 2 sau 3
unit__i
interioare (AWM) cu unit__i exterioare de tip AMSD _i AMST
- unit__i interioare tip caset_: gama A5CK, func_ionare n pomp_ de c_ldur_,
puteri de
r_cire ntre 5,814,6 kW (trebuie s_ se oferteze _i unit__ile exterioare
corespunz_toare,
modelele A5LC)
- unit__i interioare racordabile la tubulatur_: gama A5CC, func_ionare n
pomp_ de
c_ldur_, puteri de r_cire ntre 2,816,4 kW (trebuie s_ se oferteze _i
unit__ile exterioare
corespunz_toare, modelele ALC)
- AUX (China): splituri cu func_ionare cu agent frigorific R407C sau cu
agent frigorific
ecologic R410A
- montaj unitate interioar_ pe perete: gama HABITAT ASW, puteri de r_cire
ntre
2,37 kW (modele de: 9000/12000/18000/24000 BTU/h)
- SANYO (Japonia): splituri cu freon R410A, func_ionare n pomp_ de
c_ldur_
- splituri pentru aplica_ii reziden_iale:
- splituri cu func_ionare ON/OFF, modele SAP, unit__i interioare de perete
(modelele
KR), tip caseta (modelele XR), montaj pe pardoseala sau pe tavan
(modelele F/FT),
racordabile la tubulatura (modelele UR), puteri de r_cire: 2,65-5,1 kW
3
- splituri cu inverter, modele SAP, unit__i interioare de perete (modelele
KRV _i Shiki
Sai Kan), tip caseta (modelele XRV), montaj pe pardoseala sau pe tavan
(modelele F/FT),
racordabile la tubulatura (modelele URV), puteri de r_cire: 2,65-5,1 kW
- multisplituri (maxim 5 unit__i interioare), toate modelele sunt prev_zute
cu inverter
cu func_ionare n curent continuu, unit__i interioare de perete (modelele K
_i Mini Shiki
Sai Kan), tip caseta (modelele XMR), montaj pe pardoseala sau pe tavan
(modelele
F/FT), racordabile la tubulatura (modelele UMR), puteri de r_cire pentru o
unitate

interioar_: 2,2-7,1 kW; multiple combina_ii de putere la unit__ile interioare


sunt
disponibile pentru configurarea sistemului multisplit.
- splituri pentru aplica_ii comerciale:
- multisplituri (maxim 8 unit__i interioare, de diferite puteri), unit__i
externe 7-25 kW,
unit__i interioare de 12000/15000/17000/24000 BTU/h (modele de perete,
tip caseta,
de plafon sau pardoseala, racordabile la tubulatur_)
Parametrii tehnici (unitate interioar_):
PARAMETRU Unitate de
m_sur_
EXEMPLU VALORI
(AUX HABITAT 24000 BTU/h)
Putere termic_ util_ (r_cire/nc_lzire) kW
(BTU/h) 7/24000 / 7,7/26300
Debit de aer mc/h 1000
Putere electric_ absorbit_ kW 2,8
Dimensiuni de gabarit (UI + UE) mm 109,5 x 31,2 x 20,5 + 30 x 80 x 69
Masa (UI + UE) kg 17 + 58,5
Construc_ie _i func_ionare:
In figura de mai jos este prezentat_ schema de principiu pentru un split cu
func_ionare
reversibil_ (r_cire/nc_lzire). Elementele principale sunt: compresorul,
elementul de laminare
(tubul capilar), dou_ schimb_toare de c_ldur_ (vaporizator _i condensator)
_i electrovana de
inversare de circuit pentru agentul frigorific.
Cele dou_ schimb_toare de c_ldur_ ale splitului sunt prev_zute cu sond_ de
protec_ie
mpotriva nghe_ului.
Aparatele sunt prev_zute cu grile de refulare a aerului care _i pot modifica
orientarea
astfel nct jetul de aer s_ poat_ fi direc_ionat conform condi_iilor de
amplasare din nc_pere.
Tava de colectare a condensului trebuie s_ fie racordat_ la o instala_ie de
evacuare a
condensului (furtun).
4
Pentru u_urin_a n exploatare, aparatele sunt dotate cu telecomand_.
1 compresor; 2 electrovan_ de inversare (electrovan_ cu 4 c_i); 3
motor ac_ionare
electrovan_ cu 4 c_i; 4 schimb_tor de c_ldur_ al unit__ii externe
(condensator pentru
func_ionare pe r_cire _i vaporizator pentru func_ionare pe nc_lzire); 5
ventilator; 6 tub capilar
(_eav_ de cupru cu diametru de 1 mm _i lungime 1 m); 7 filtru pentru
impurit__i din aer (unitate
interioar_); 8 robinet de izolare al unit__ii externe; 9 robinet de izolare,
vidare pentru circuitul

frigorific (serve_te _i pentru completare cu agent frigorific); 10 schimb_tor de c_ldur_ al unit__ii


externe (vaporizator pentru func_ionare pe r_cire _i condensator pentru
func_ionare pe nc_lzire);
11 tablou de comand_; 12 deshidrator; 13 separator de lichid; 14
sond_ de temperatur_
pentru aerul interior; 15 filtru pentru impurit__i din circuitul agentului
frigorific; 16 t_vi__
colectare condens; 17 ventilator tangen_ial unitate interioar_ (aspir_
aerul din nc_pere _i l
trece prin schimb_torul de c_ldur_).
Aer tratat
Aer tratat
Unitate exterioar_
Unitate exterioar_
Unitate interioar_
Unitate interioar_

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16