You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
THURSDAY, July 1, 2010 Vol. 4 No. 20 • 8 pages

4 13
0 7 1
23 16 44 4 7 5
P10 m+

ORCULLO STOPS
SOUQUET IN
WORLD POOL
CHAMPIONSHIPS
PAGE 8

NOYNOY CABINET
MEMBERS MUST
BEHAVE– SANTIAGO
PAGE 7

GRAFT CHARGES TO
BE FILED AGAINST
ARROYO TODAY
PAGE 3

ROBIN, INUUMAGA
SA CONDO NI
MARIEL RODRIGUEZ?
PAGE 4

CORONA SHOWS
PRESIDENT AQUINOS
President Benigno “Noynoy” Aquino III views the portrait of his late mother, former President Corazon Aquino,
UP AT NOY’S
upon his arrival at Malacanang after his inauguration as the 15th President of the Republic of the Philippines INAUGURATION
at the Quirino Granstand in Manila. PAGE 7
2 Thursday, July 1, 2010

Kayo ang boss ko – P.Noy Isyu 101


Ni Nelson S. Badilla
ANG mga katagang ito ang isa bagong gabinete kabilang na dito
sa mariing sinabi ni Pangulong
Benigno “Noynoy” Aquino, III sa
ang sa Bureau of Internal Revenue
(BIR), Bureau of Customs (BoC) at
Dagdag Buwis na naman?!
kanyang inaugural address sa iba na paigtingin ang kanilang Halos aabot sa P300 bilyon ang deficit o ang kulang
naganap na panunumpa nito serbisyo publiko. sa pera ng pamahalaan. Isa sa mga problemang ito
bilang ika-15 pangulo ng bansa Hindi rin mabilang ang ng pamahalaan ni Pangulong Benigno Simeon C.
sa Quirino Grandstand kahapon. palakpakang ibinigay kay Aquino III, sabi ni Usec. Gil Beltran ng Kagawaran
Sa nilalaman ng pananalita ni Pangulong Noynoy ng mga taong ng Pananalapi.
Pangulong Noynoy ay tinatapos sumaksi sa kanyang panunumpa Ayon pa nga sa ilang political Ang isa sa mga solusyon ni Beltran na pihadong
na nito ang paghahari-harian ng at base pa sa talaan ng Manila igigiit niya sa magiging kalihim ng Kagawaran ng
analysts, posibleng maging
mga taong nagmamalabis sa Police District (MPD) umabot sa Pananalapi ay pagpasa ng Kongreso ng panibagong
istriktong pangulo si Noynoy base
kapangyarihan na walang ginawa mahigit kalahating milyon ang batas na naglalayong itaas ang buwis. Si Beltran ay
na rin sa mga binitiwan nitong
kundi ang intindihin ang kanilang nagtungo sa Quirino Grandstand matagal na sa nasabing kagawaran. Siya ay isa—
salita at hindi rin ito mangingiming
mga sariling kapakanan. upang saksihan ang naganap na kung hindi man pangunahin—sa mga taga-
parusahan ang mga taong lalabag
Pangungunahan din ng bagong oath taking ng bagong pangulo. pagtaguyod ng teoryang dagdag-buwis na
pangulo ang pagsugpo sa at magmamalabis sa kanilang
Kabilang din sa mga sinabi ni nakapuwesto sa pamahalaan.
katiwalian kung saan ay nagtatag tungkulin.
Nitong katatapos na administrasyong Arroyo,
Pangulong Noynoy na palalakasin Kapag naging makatuparan ang
pa ito ng truth commission na nanguna rin siya sa pagtatanggol sa 12 % expanded
pamumunuan ni dating chief jus- niya ang kalidad ng edukasyon mga sinabing ito ng bagong value-added tax law. Mahalaga raw ang EVAT para
tice Hilario Davide, Jr. sa Pilipinas nang sa gayon ay hindi pangulo ay tiyak na bababa ito ng tumaas ang rebenyu ng pamahalaan.
Mababakas din sa mga tayo naiiwan ng mga kalapit nating Malacañang pagsapit ng 2016 na Sabi ni Beltran sa mga reporter nitong Hunyo 24,
binitiwang salita ni Pangulong bansa pagdating sa kaalaman ang may ngiti sa mga labi habang dapat itaas ang buwis ng mga produktong sigarilyo,
Noynoy na desidido ito na pag-uusapan. sinasabi ng mga tao na isa kang alak, at petrolyo. Tinatayang P40 bilyon ang
wakasan na ang nagaganap na Isa rin sa tututukan ng bagong tunay na pinuno ng bansa. malilikom nitong buwis, ani Beltran.
katiwalian sa gobyerno nang sa administrasyon ay ang Mabuhay ka Pangulong Noynoy. Alam na alam ng mga ekonomista na ang teoryang
gayon ay makarating sa pagpaparami ng mga infrastruc- *** dagdag-buwis ay solusyon kung lumolobo ang defi-
mamamayan ang tamang serbisyo ture projects na magiging sandigan Sa mga kabarangay kong gustong cit ng pamahalaan. Pero hindi ito pirmes. Ibig sabihin,
ng kanyang gobyerno. ng bansa para sa inaasam na makilahok sa pitak na ito, maari ang kawastuhan nitong teoryang dagdag-buwis ay
May mga ilang kautusan din kaunlaran na matagal na rin nating kayong mag-email sa depende sa sitwasyon at mga batayan.
ang bagong pangulo sa kanyang hinihintay na maganap. barangayani_isko@yahoo.com. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas, tambak
na ang mga batas ukol sa karagdagang buwis.
Malaking bahagi nga ng suweldo ng mga
Fund to fight climate change nagtatrabaho ay napupunta sa buwis (sa sweldo at
THE World Bank has approved a grant to sup- These two typhoons — the worst on record — dis- sa binibiling mga produkto). Tapos ngayon, may nag-
port a project designed to enable targeted rural com- rupted the lives of an estimated 7 million people, iisip na naman sa pamahalaaan na magkaroon ng
munities to cope with the impact of climate change. caused hundreds of deaths, and damaged crops and bagong batas na naglalayong dagdagan ang bayaring
In a statement released by the Washington-based infrastructure. buwis ng mga mamimili. Kaya, mali ang ideyang
lender said the $4.97-million grant for Climate Change The country is also periodically affected by the El ito.
Adaptation Project (CCAP) aims to Niño phenomenon, which creates Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi solusyon ang
develop and demonstrate cost-effec- strains on water resources due to low
tive adaptation strategies in agricul-
ture and natural resources manage-
STREETSMART water inflows into major watersheds
karagdagang buwis dahil (1) sinadya ng nakalipas
na pamahalaan na palakihin ang deficit kaya hindi
Ni Jonathan Vicente and reservoirs. dapat singilin ng bagong pamahalaan ang mga
ment and strengthen the country’s During severe El Niño-driven
institutional framework for climate change adapta- drought, water for agriculture has, at times, been to- mamamayan, (2) P22 lang idinagdag sa sahod ng
tion. tally cut in favor of domestic and industrial water mga manggagawa sa Metro Manila [kaya malapit
The Philippines has one of the highest exposures supply, causing severe losses in agriculture and more dito ang itataas ng sahod sa bang rehiyon], at (3)
to climate change risks — including typhoons, floods, hardships for the rural poor. patong-patong na buwis sa iba’t ibang produkto na
landslides, and droughts—of any country in the Bert Hofman, World Bank country director, said ang nagbabayad naman ay ang mga mamimili at
world. the project will enhance rural communities’ capac- hindi iyong mga negosyante.
In late September and early October 2009, tropi- ity to adapt to climate change by improving farm Ang problema kasi ng mga nasa pamahalaan,
cal storm “Ondoy,” followed closely by typhoon management capability under conditions of climate napakabibilis isangkalan ang taumbayan kapag may
“Pepeng,” caused massive flooding, landslides, dam- risks, enhancing access to information on weather problema sa pondo ang gobyerno. Kung kaunti ang
age to infrastructure, loss of crops, and loss of hu- forecasting and climate patterns, and improving ac-
koleksiyon ng pamahalaan sa paniningil ng buwis,
man life in an area reaching from Metropolitan Ma- cess to risk management options such as weather
nila to northern Luzon. ang awtomatikong ilalatag na solusyon ay dagdagan
index insurance, among others. ang binabayarang buwis ng mga mamimili. Kapag
Hofman said the primary beneficiaries of this grant ibinandila sa midya na masyadong malala ang
include poor farmers who often suffer climate-related
kurapsiyon sa Pilipinas, sisisihin ang mga
losses, and other vulnerable groups that depend on
natural resources for their livelihoods. mamamayan dahil sa pakikipagtransaksiyon nito
“This project is consistent with the government’s sa mga fixer. Kapag nabanggit ang fixer, ibig sabihin
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN priorities with respect to poverty reduction and sus- ‘pera-pera ang laban’ para mapabilis ang pagpo-
Executive Editors JONATHAN P. VICENTE tainable development, particularly given that the proseso ng mga papeles.
CARLOMAR A. DAOANA poorest segments of the Philippines’ population de- Pero, kung umento sa sahod ang iuungos na isyu
News Editor LEA G. BOTONES pend on agriculture and natural resources for their ng mga mamamayan, latag na latag ang pagiging
Overall Creative Director CHONG P. ARDIVILLA livelihoods,” Hofman said. bingi at pipi ng mga opisyal ng pamahalaan.
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO “It will help increase the resiliency of poor rural Kapag naniningil naman ang mga mamamayan
President and CEO VICTOR A. CALUAG communities to climate change impacts, improve food sa ipinangako ng pamahalaan sa kanila, parang may
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON security, and maintain the integrity of ecological sys- amnisya ang mga opisyal ng gobyerno. Walang
Accounting Manager MARIO L. ADELANTE tems,” he added. naaalala kahit isang salita.
Credit & Collection Manager RAUL B. PEREZ The grant for the CCAP will come from the Global Pero kung may problema ang gobyerno sa bulsa
Distribution Manager EDISON B. CAMARINES Environment Facility (GEF) Trust Fund being imple-
nito, wala nang isip-isip pa. Kaagad dagdag buwis
Production Manager EDWIN A. CO mented by the World Bank.
The project will also be supported with US$40.45 ang igiit na solusyon.
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street, million co-financing from the Participatory Irrigation Tingin kasi ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo
Salcedo Village, Makati City Development Project (PIDP) and another US$10 mil- lang silang magkakaproblema kung pag-aaralan pa
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435
lion from the Environment and Natural Resources Man- nang mabuti at malaliman ang problema. Kaya para
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
Website: www.commuterexpress.ph agement Project (ENRMP), two ongoing government mabilis, gumawa ng panibagong buwis ang mga
projects which are also financed by the World Bank. mambabatas.
Thursday, July 1, 2010 3
You’re the boss – President Aquino
PRESIDENT Benigno “Noynoy” Aquino III now that we have won, would you stop par-
yesterday took his oath of office and delivered ticipating in nation-building?” Aquino asked.
his message to all the Filipino people that he “My parents sought nothing less and died
would stop corruption, excessive travel and for nothing less than democracy, peace and
spending, patronage politics and even the irri- prosperity. I am blessed by this legacy. I shall
tating show of power by politicians such as carry the torch forward,” Aquino said.
the blaring of “wangwang” or sirens. Police estimated some 500,000 to 600,000
Aquino told the nation that the march to- people witnessed the oath taking of the two
ward change will be realized because his boss highest official of the land at the Quirino
are the Filipino people. Grandstand.
“Kayo ang boss ko, kaya’t hindi maaaring Aquino also vowed not to follow the foot-
hindi ako makinig sa mga utos ninyo. (You step of his successor, former President Gloria
are my boss, I have to follow your orders).We Macapagal-Arroyo who had been one of the
will design and implement an interaction and most unpopular leaders in the history of
feedback mechanism that can effectively re-
spond to the people’s needs and aspirations,”
Philippine governance for her alleged abuse
of power, spending and other privileges.
Corona shows up at Noy’s inauguration
Aquino declared. "We shall defeat the enemy by wielding the SHOWING respect to the co- because of the hectic schedule of
Aquino said he would not renege of his tools of justice, social reform and equitable equal branch of the government, attending to the oath taking of
campaign promise of change in the next six governance leading to a better life,” he said. Supreme Court (SC) Chief Justice some 20 newly elected officials
years and called on the people to also swear Aquino also said to those who sinned Renato Corona yesterday at- at the SC.
to act together in achieving the aspirations against him, he had already forgiven them. tended and witnessed the inau- The oath taking of the officials
of the nation. But, to those who have sinned against the guration of President-elect started at 8 a.m. until 9 a.m. and
“The people who are behind us dared to Filipino people will not be forgotten and must Benigno Simeon “Noynoy” resumed at 2 p.m. until 4 p.m.
dream. Today, the dream starts to become a face justice. Aquino III as the 15th President Among those who took their
reality. Sa inyong mga nag-iisip pa kung Aquino swore in before Associate Justice of the Republic of the Philippines. respective oaths of office before
tutulong kayo sa pagpasan ng ating krus, Conchita Carpio Morales at about 11:54 a.m., Corona was appointed as the Corona were Senators Manuel
isa lang ang aking tanong—kung kailan tayo a few minutes earlier than scheduled. Su- country's 23rd Chief Justice by "Lito" Lapid and Vicente "Tito"
nanalo, saka pa ba kayo susuko? (To those preme Court Justice Renato Corona, who re- outgoing President Gloria Sotto III, seven congressmen,
of you who are still thinking of carrying the placed former Justice Reynato Puno, was also Macapagal-Arroyo. His appoint- mayors and vice mayors, gover-
nation’s cross, I have only one question – present during the inauguration rites. ment was questioned by Aquino nors, councilors and some pro-
for being violative of Section 7, vincial board members and
House No ‘Mrs. President’ in the House – SB
Article 15 of the 1987 Philippine
Constitution which states that the
partylist representatives.
President-elect Aquino and
Speaker bids FORMER President Gloria Macapagal-Arroyo will not incumbent President cannot make Vice President-elect Binay took
be called “Mrs. President” in the House of Representatives, an appointment, except on tem- their respective oaths before SC
goodbye to Quezon City Rep. and aspiring Speaker Feliciano Belmonte porary nature, in the Executive Associate Justice Conchita
Department two months prior to Carpio-Morales.
14th Congress yesterday said.
Mrs. Arroyo will be called “the lady from second district the next presidential elections Corona reiterated that as the
HOUSE Speaker Prospero of Pampanga,” Belmonte told reporters in Malacañang. until the end of the President's Chief Magistrate of the highest
Nograles has urged the law- term. court of the land, he understands
makers of the 15th Congress However, he assured that “no one will get out of his way
to harass her.” It was earlier reported that the prerogative of Aquino to whom
to continue to respond to the
challenges facing the county Belmonte was in Malacañang to witness the oath-taking of Corona may not attend the inau- he would take his oath. Aquino
as he bade goodbye to the guration of the President-elect took his oath before Morales.
new Cabinet members while Arroyo was in Lubao, Pampanga
14th Congress.
He said their time has
to be formally sworn into office as congresswoman.
Belmonte also expressed confidence that he will get the
Militant group questions
come to an end as they did
their part in the task of speakership, saying he has the numbers. some of Aquino appointees
nation-building. If elected to the top House post, Belmonte added he would
“I have no personal regrets. MILITANT group Bayan has preme Court when he allowed the
try to make the chamber “more orderly and more congenial
But all good things must come questioned most of the appoint- transfer of convicted rapist US
and hopefully not so partisan.”
to pass,” said Nograles. ments made by President Benigno Marine Corporal Daniel Smith
According to Nograles, “Noynoy” Aquino III. from the Makati City Jail to the
the 15th Congress will
build from where they left Graft charges to be filed Although the group has wel- US embassy. He is a member of
comed some, Bayan secretary the VFA cheering-squad and an
off and their hope is that
the new House (of Repre- against Arroyo today general Renato Reyes said many unapologetic American boy,”
sentatives) members will ON the first day she lost her violation of the Anti-Graft and of the appointees are either close Reyes explained.
respond to the challenges immunity from charges, Corrupt Practices Act.” associates of Aquino or have been Reyes stressed that Romulo’s
facing the nation and the active campaign supporters dur- appointment seemed to be based
new administration. Pampanga Rep. Gloria On the other hand, de Lima,
Macapagal Arroyo, who took during a press briefing in ing the last May 10 presidential on his support for Aquino dur-
Nograles cited the ac-
complishments of the 14th oath as Pampanga’s 2nd dis- Malacañang later in the after- elections. ing the campaign.
Congress including the trict representative, is facing noon, said the DOJ will help As Bayan lauded the appoint- The group also questioned the
improvements in the physi- criminal charges to be filed to- the Truth Commission, an in- ment of former Human Rights appointment of Finance Secretary
cal structure of the Lower day in connection with the 2007 dependent body formed by commissioner Leila de Lima to Cesar Purisima, a proponent of the
Chamber, which according the Department of Justice, they, expanded value added tax (EVAT)
to him, “have restored the alleged graft-tainted national President Benigno Aquino III
broadband network deal. to look into the corruption al- however, slammed the retention law in 2005 and was among the
dignity of the House.”
He also cited the con- Bayan Muna Rep. Teodoro legations hurled against Ar- of Alberto Romulo as Foreign Af- big contributor to the Aquino cam-
struction of a new building, Casiño said the charges will royo. fairs Secretary. paign; Tourism Secretary Alberto
which he said was the be filed before the Department The truth commission, The group said Romulo never Lim of the Makati Business Club,
“most extensive rehabilita- of Justice which is now headed headed by retired Chief Justice resigned from the Arroyo cabi- Energy Secretary Jose Almendras,
tion of the complex in 33 by former Commission on Hilario Davide, Jr., will basi- net and has never shown any re- former president of Manila Water;
years,” provision of new morse for the blunders he com- and Transportation and Commu-
facilities, scholarship grants Human Rights chair Leila de cally tackle the corruption is-
to deserving House staff, and Lima. sues, human rights violation mitted. nication Secretary Jose de Jesus,
additional compensation Casiño said Bayan Muna cases and other excesses of the “He should have been sacked former president of Manila Elec-
and benefits to employees. will charge Arroyo "mainly for previous government. after he was rebuked by the Su- tric Company.
4 Thursday, July 1, 2010 5
Robin, inuumaga sa condo ni Mariel? HOLLYWOOD TATTLE The media queen lands at number one
for the fourth time with an estimated $315
PINATOTOHANAN
ni Angel Locsin ang million fortune from the last 12 months,
nasulat namin na Megan Fox marries Brian Austin Green while Beyonce is a distant second with $87
million from tour and album sales, together
muntik na siyang
mag-taxi pauwi mula MEGAN FOX is sexy and single no more son from a previous relationship with actress with fashion and fragrance deals and en-
sa shooting ng – the actress has married her long-time part- Vanessa Marcil. dorsements.
movie nila ni Aga ner Brian Austin Green, according to re- *** Winfrey retains the top spot on the list
Muhlach. ports. Katy Perry has broken radio records in the from Angelina Jolie, who slips to 18th on
Ang tsika ni “The Transformers” star became en- US -- stations can't get enough of her “Cali- the new Forbes countdown.
Angel, nasiraan ang gaged to Green for a second time in early fornia Gurls.” Lady Gaga also makes the top five for

BRIAN AUSTIN AND MEGAN FOX


kanyang van kaya June during a romantic beach vacation in The summer pop anthem currently holds the first time with an estimated $62 million
naman napilitan Hawaii, and she hasn’t wasted any time the top spot in charts around the globe, in- and “Avatar” director James Cameron and
siyang humanap ng in getting married, even though she recently cluding the US and UK, and now she's smash- shamed golfer Tiger Woods also land at the
taxi para makauwi told one reporter, “It’s going to be years ing radio chart records in America.
na siya. top of the list.
(before we wed)! I’m going to be 44 when I According to Billboard.com, Perry logged ***
“Nawalan ng get married!” 11,816 plays among the survey's 132 panel- Tommy Lee Jones has joined the cast of
Fox, 24, extended the pair's vacation and ists for the week ending June 27 -- that's an Marvel's “Captain America” movie.
exchanged vows with her on-and-off part- average of 90 plays per station. The “Men in Black” star will play Gen-
ner of six years at the Four Seasons Hualalai That passes Ke$ha’s 11,224 plays of “TiK eral Chester Phillips in “Captain America:
Resort in Hawaii late last week. ToK” in February. Lady Gaga is third on the First Avenger.”
SHOWBIZ A source tells Star magazine: “They had radio play record list with 10,859 weekly plays Stanley Tucci, Dominic Cooper and Hugo
PIZZAZZ a fairly large wedding, but there were for “Bad Romance” earlier this year.
clearly more security people than guests. ***
Weaving will also play supporting cast
members in the film.
By Alex Brosas They had to call in local security because Los Angeles prosecutors say they have Chris “Oz” Ostreicher in 1999's “American Chris Evans will play Captain America.
baterya ‘yong the hotel security alone wouldn't do. It was charged “American Pie” actor Chris Klein Pie” and in the 2001 sequel. He was also fea-
ANGEL LOCSIN AT JOHN LLOYD
sasakyan ko. Gusto very hush hush. Everyone was with drunken driving. tured in the 1999 film “Election.”
na dumarating sa niya. Bianca. sworn to secrecy. It seemed like City Attorney spokesman A phone message left for Klein's manager,
ko na talagang kanya “You know what, Ayon pa rin kay
umuwi kasi umaga a spur of the moment thing. I Frank Mateljan says Klein faces Cynthia Pette-Dante, was not immediately re-
“I’m very blessed you should ask him Bianca, may paraan don't think it had been two misdemeanor driving under turned.
na, alas siyete, talaga. Walang that. Sobrang si Robin para
gano’n. Pumara na katulad ‘yung mga gentleman ni Robin iparamdam na
planned long.” the influence charges and will The California Highway Patrol arrested Ang pagsusulit ni ‘Soniang Sulit’
lang ako ng taxi. The two actors called off be arraigned July 9. Klein on June 16 after he was spotted weav- Sa fairytale man o sa totoong buhay, sadyang umiiral ang pagmamahal ng isang ina. Ganyan
taong sumusuporta Padilla, sobra. espesyal ang isang
Wala naman akong their original plans to marry Mateljan says Klein faces a ing across a highway in the San Fernando ang character na si “Sonia,” ang practical at wais na ina. Walang makakapigil sa kanya kahit ang
sa akin Walang mali sa babae. kanyang perfectionist na biyenang si “Baruka.” Para kay Sonia EQ Plus Baby Diaper lang dahil
nakikitang masama Ako, every time kanya. Sobra siyang “But what I can in February last year after a minimum of three days in jail and Valley.
kasi nagko-com- two-year engagement, but re- up to a year sentence if convicted *** ito ay may super absorbent core that absorbs wetness fast, trapping it away from the diaper’s
na nagdarasal ako, gentleman so hindi say, you know what surface to keep baby feeling dry and snug. May wetness indicator that tells you when is the right
mute naman ako nagapapasalamat siya ‘yung type na when she really united months later. It is the because of a prior drunken driv- Oprah Winfrey has beaten Beyonce to the
dati,” esplika ni time to change, kaya sulit ang bawat gamit. At may colorful clothlike cover pa, kaya siguradong
ako kay God kasi gano’n,” paliwanag makes kuwento, first wedding for both stars. ing case. top of the Forbes magazine “Celebrity Power iwas gasgas at komportable si baby. Yan ang EQ Plus, premium ang features sa presyong abot-
Angel. pinapalibutan niya ni Mariel. Robin is really Green has an eight-year-old CHRIS KLEIN Klein played the character of List.” OPRAH TOMMY
“Nakakatawa lang kaya. Kaya’t si Sonia at ang kanyang baby lived happily ever after.
ako ng super Itinanggi rin niya someone na
kasi ang mga wonderful na tao.” na hatid-sundo siya napapa-feel na
nagpapara sa akin *** ni Robin sa special ‘yung babae. libro pero iba pa rin naitutulong ni Bong Malaking proseso
mga dyip, mga Idinenay ni Mariel “Wowowee” studio He makes a girl feel ‘yong ikaw ang sa kanya bilang ‘yung pinag-
truck. Kumakaway Rodriguez ang everyday. special. ‘Yun ang nakasalang,” isang government dadaanan niya.
naman sila so kumakalat na “No,” sabi ni nakukuha ko sa kuwento niya. official. Hindi ko alam ang
kumakaway naman tsismis na Mariel. kanya,” rebelasyon Handa na ba “Advices, background. Sana
ako,” dagdag ng inuumaga si Robin ni Bianca. siyang makipag- binibigyan niya ako maging matatag
Sabi ni Mariel,
dalaga. Padilla sa condo *** sabayan sa mga ng maraming siya sa mga
walang nabago sa batikang advices. Kung ano pagsubok ng buhay
Excited si Angel Ngayon isa na
sa first time nilang kanilang friendship kongresista? ‘yung ipapasa niya. Tatagan lang
ni Robin. siyang congress-
pagsasama ni John “Naku, we are niyang mga batas sa niya,” sabi ni Lani.
“Gano’n pa rin. I woman, hindi na more surrounded by Senado, as much as
Lloyd Cruz sa isang Sa kanyang anak
saw him in a muna makakagawa more than a hundred possible gusto kong
soap opera, ang naman na si Jolo
“Imortal.” birthday party. He’s ng TV or movie legislators in i-counterpart sa
project si Lani Revilla na balitang
“Masaya kasi really very nice.” LANI MERCADO congress. kongreso para tumigil na sa
kami ni Lloydie Itinanggi rin Mercado. Mahirap mabilis, simulta-
Pero ayon sa nance para ma- panliligaw kay
ngayon pa lang niyang nakikipag- prepare siya sa makipagsabayan neous.” Melissa Ricks ay ito
kami ulit babalik sa date na siya sa aktres-politiko, lalo na doon sa mga Tinuro ba ni Bong
mahirap iwanan ang bagong hamon sa ang naging pahayag
teleserye kaya iba aktor. kanya bilang isang mahuhusay. kung sino ang dapat
showbiz. ni Lani: “ Hindi
‘yung “Never mambabatas. Dalawang bagay niyang pakisamahan
“Siguro, ‘yung naman tayo
nararamdaman kaming nag- “Naninibago kasi lang ‘yan, it’s either sa kongreso?
recess period, nakikialam sa
naming kaligayahan date na it’s a different thing. you make laws or “Ang lagi niyang
puwede pa. Pero lovelife niya.
kapag naa-appreci- kaming dalawa More or less ‘yung you’re part of sinasabi, be friends
‘yung congress Kumbaga, sabi ko
ate ng tao o lang,” say ng mga tao doon oversight (commit- to everybody. The
proper..... kasi hindi sa kanya, kung
kinasasabikan ng dalaga. nakikita ko kasi tee). more you have
tao ‘yung ginagawa Pinatunayan lang naman legisla- friends in congress, meron siyang
lahat naman ‘yan So, ano ang napupusuan gamitin
namin. Actually, naman ito ng tion ang aasikasuhin speakers, eh. You uunahin niya? marami kang
kakaiba ito. kaibigan niyang natin. Kailangan magiging kasama, niya itong
just have to listen to “Parehas kasi I inspirasyon sa
Kaya kahit na si Bianca hands on pa rin ako them, take down have to file for the maraming
anong pagod, ‘pag Gonzales. sa distrito ko. I also cityhood of Bacoor. susuporta sa bill mo buhay niya at sa
notes, ask ques-
gumawa ka naman “What I have have my family to tions. Sa tingin ko it It takes an act of kapag naniniwala trabaho niya.
ng alam mong to say, ‘yung attend to,” esplika ni takes a lot of Congress to do that. sila sa ginawa mong Hindi ko
maganda na totoo, totoong Lani sa oath-taking practice to be a ‘Yung pagiging batas o sa ginawa siyempre alam
makakapagpasaya hindi pa sila ni Senator Bong good legislator distrito ng aming mong panukala. ‘yung talagang
ka ng maraming nagde-date. Revilla kamakailan. especially kapag municipality, it Natanong din si background nu’ng
tao, napakasulit. Totoo ‘yon. I Nagkaroon si nakikipagbalitaktakan takes a law again to Lani tungkol sa status nila so
Kaya sana really don’t Lani ng five-day ka sa plenary. Of do that. ‘Yon ang isa hiwalayan nina ipaubaya na lang
magustuhan talaga.” know. Siguro crash course sa course meron pang sa priorities ko at James Yap at Kris natin sa kanila. I’ve
Sa ngayon, may conflict sa National College for committee hearing. marami pang iba Aquino. worked with her
grateful si Angel sa schedule,” Public Administra- Iba din ‘yon. Marami tulad ng education. “All I can say is (Melissa) in SCQ
dami ng blessings MARIEL RODRIGUEZ esplika ni tion and Gover- kasing natutunan sa Ano naman ang to pray for her. Reload.
4 Thursday, July 1, 2010 5
Robin, inuumaga sa condo ni Mariel? HOLLYWOOD TATTLE The media queen lands at number one
for the fourth time with an estimated $315
PINATOTOHANAN
ni Angel Locsin ang million fortune from the last 12 months,
nasulat namin na Megan Fox marries Brian Austin Green while Beyonce is a distant second with $87
million from tour and album sales, together
muntik na siyang
mag-taxi pauwi mula MEGAN FOX is sexy and single no more son from a previous relationship with actress with fashion and fragrance deals and en-
sa shooting ng – the actress has married her long-time part- Vanessa Marcil. dorsements.
movie nila ni Aga ner Brian Austin Green, according to re- *** Winfrey retains the top spot on the list
Muhlach. ports. Katy Perry has broken radio records in the from Angelina Jolie, who slips to 18th on
Ang tsika ni “The Transformers” star became en- US -- stations can't get enough of her “Cali- the new Forbes countdown.
Angel, nasiraan ang gaged to Green for a second time in early fornia Gurls.” Lady Gaga also makes the top five for

BRIAN AUSTIN AND MEGAN FOX


kanyang van kaya June during a romantic beach vacation in The summer pop anthem currently holds the first time with an estimated $62 million
naman napilitan Hawaii, and she hasn’t wasted any time the top spot in charts around the globe, in- and “Avatar” director James Cameron and
siyang humanap ng in getting married, even though she recently cluding the US and UK, and now she's smash- shamed golfer Tiger Woods also land at the
taxi para makauwi told one reporter, “It’s going to be years ing radio chart records in America.
na siya. top of the list.
(before we wed)! I’m going to be 44 when I According to Billboard.com, Perry logged ***
“Nawalan ng get married!” 11,816 plays among the survey's 132 panel- Tommy Lee Jones has joined the cast of
Fox, 24, extended the pair's vacation and ists for the week ending June 27 -- that's an Marvel's “Captain America” movie.
exchanged vows with her on-and-off part- average of 90 plays per station. The “Men in Black” star will play Gen-
ner of six years at the Four Seasons Hualalai That passes Ke$ha’s 11,224 plays of “TiK eral Chester Phillips in “Captain America:
Resort in Hawaii late last week. ToK” in February. Lady Gaga is third on the First Avenger.”
SHOWBIZ A source tells Star magazine: “They had radio play record list with 10,859 weekly plays Stanley Tucci, Dominic Cooper and Hugo
PIZZAZZ a fairly large wedding, but there were for “Bad Romance” earlier this year.
clearly more security people than guests. ***
Weaving will also play supporting cast
members in the film.
By Alex Brosas They had to call in local security because Los Angeles prosecutors say they have Chris “Oz” Ostreicher in 1999's “American Chris Evans will play Captain America.
baterya ‘yong the hotel security alone wouldn't do. It was charged “American Pie” actor Chris Klein Pie” and in the 2001 sequel. He was also fea-
ANGEL LOCSIN AT JOHN LLOYD
sasakyan ko. Gusto very hush hush. Everyone was with drunken driving. tured in the 1999 film “Election.”
na dumarating sa niya. Bianca. sworn to secrecy. It seemed like City Attorney spokesman A phone message left for Klein's manager,
ko na talagang kanya “You know what, Ayon pa rin kay
umuwi kasi umaga a spur of the moment thing. I Frank Mateljan says Klein faces Cynthia Pette-Dante, was not immediately re-
“I’m very blessed you should ask him Bianca, may paraan don't think it had been two misdemeanor driving under turned.
na, alas siyete, talaga. Walang that. Sobrang si Robin para
gano’n. Pumara na katulad ‘yung mga gentleman ni Robin iparamdam na
planned long.” the influence charges and will The California Highway Patrol arrested Ang pagsusulit ni ‘Soniang Sulit’
lang ako ng taxi. The two actors called off be arraigned July 9. Klein on June 16 after he was spotted weav- Sa fairytale man o sa totoong buhay, sadyang umiiral ang pagmamahal ng isang ina. Ganyan
taong sumusuporta Padilla, sobra. espesyal ang isang
Wala naman akong their original plans to marry Mateljan says Klein faces a ing across a highway in the San Fernando ang character na si “Sonia,” ang practical at wais na ina. Walang makakapigil sa kanya kahit ang
sa akin Walang mali sa babae. kanyang perfectionist na biyenang si “Baruka.” Para kay Sonia EQ Plus Baby Diaper lang dahil
nakikitang masama Ako, every time kanya. Sobra siyang “But what I can in February last year after a minimum of three days in jail and Valley.
kasi nagko-com- two-year engagement, but re- up to a year sentence if convicted *** ito ay may super absorbent core that absorbs wetness fast, trapping it away from the diaper’s
na nagdarasal ako, gentleman so hindi say, you know what surface to keep baby feeling dry and snug. May wetness indicator that tells you when is the right
mute naman ako nagapapasalamat siya ‘yung type na when she really united months later. It is the because of a prior drunken driv- Oprah Winfrey has beaten Beyonce to the
dati,” esplika ni time to change, kaya sulit ang bawat gamit. At may colorful clothlike cover pa, kaya siguradong
ako kay God kasi gano’n,” paliwanag makes kuwento, first wedding for both stars. ing case. top of the Forbes magazine “Celebrity Power iwas gasgas at komportable si baby. Yan ang EQ Plus, premium ang features sa presyong abot-
Angel. pinapalibutan niya ni Mariel. Robin is really Green has an eight-year-old CHRIS KLEIN Klein played the character of List.” OPRAH TOMMY
“Nakakatawa lang kaya. Kaya’t si Sonia at ang kanyang baby lived happily ever after.
ako ng super Itinanggi rin niya someone na
kasi ang mga wonderful na tao.” na hatid-sundo siya napapa-feel na
nagpapara sa akin *** ni Robin sa special ‘yung babae. libro pero iba pa rin naitutulong ni Bong Malaking proseso
mga dyip, mga Idinenay ni Mariel “Wowowee” studio He makes a girl feel ‘yong ikaw ang sa kanya bilang ‘yung pinag-
truck. Kumakaway Rodriguez ang everyday. special. ‘Yun ang nakasalang,” isang government dadaanan niya.
naman sila so kumakalat na “No,” sabi ni nakukuha ko sa kuwento niya. official. Hindi ko alam ang
kumakaway naman tsismis na Mariel. kanya,” rebelasyon Handa na ba “Advices, background. Sana
ako,” dagdag ng inuumaga si Robin ni Bianca. siyang makipag- binibigyan niya ako maging matatag
Sabi ni Mariel,
dalaga. Padilla sa condo *** sabayan sa mga ng maraming siya sa mga
walang nabago sa batikang advices. Kung ano pagsubok ng buhay
Excited si Angel Ngayon isa na
sa first time nilang kanilang friendship kongresista? ‘yung ipapasa niya. Tatagan lang
ni Robin. siyang congress-
pagsasama ni John “Naku, we are niyang mga batas sa niya,” sabi ni Lani.
“Gano’n pa rin. I woman, hindi na more surrounded by Senado, as much as
Lloyd Cruz sa isang Sa kanyang anak
saw him in a muna makakagawa more than a hundred possible gusto kong
soap opera, ang naman na si Jolo
“Imortal.” birthday party. He’s ng TV or movie legislators in i-counterpart sa
project si Lani Revilla na balitang
“Masaya kasi really very nice.” LANI MERCADO congress. kongreso para tumigil na sa
kami ni Lloydie Itinanggi rin Mercado. Mahirap mabilis, simulta-
Pero ayon sa nance para ma- panliligaw kay
ngayon pa lang niyang nakikipag- prepare siya sa makipagsabayan neous.” Melissa Ricks ay ito
kami ulit babalik sa date na siya sa aktres-politiko, lalo na doon sa mga Tinuro ba ni Bong
mahirap iwanan ang bagong hamon sa ang naging pahayag
teleserye kaya iba aktor. kanya bilang isang mahuhusay. kung sino ang dapat
showbiz. ni Lani: “ Hindi
‘yung “Never mambabatas. Dalawang bagay niyang pakisamahan
“Siguro, ‘yung naman tayo
nararamdaman kaming nag- “Naninibago kasi lang ‘yan, it’s either sa kongreso?
recess period, nakikialam sa
naming kaligayahan date na it’s a different thing. you make laws or “Ang lagi niyang
puwede pa. Pero lovelife niya.
kapag naa-appreci- kaming dalawa More or less ‘yung you’re part of sinasabi, be friends
‘yung congress Kumbaga, sabi ko
ate ng tao o lang,” say ng mga tao doon oversight (commit- to everybody. The
proper..... kasi hindi sa kanya, kung
kinasasabikan ng dalaga. nakikita ko kasi tee). more you have
tao ‘yung ginagawa Pinatunayan lang naman legisla- friends in congress, meron siyang
lahat naman ‘yan So, ano ang napupusuan gamitin
namin. Actually, naman ito ng tion ang aasikasuhin speakers, eh. You uunahin niya? marami kang
kakaiba ito. kaibigan niyang natin. Kailangan magiging kasama, niya itong
just have to listen to “Parehas kasi I inspirasyon sa
Kaya kahit na si Bianca hands on pa rin ako them, take down have to file for the maraming
anong pagod, ‘pag Gonzales. sa distrito ko. I also cityhood of Bacoor. susuporta sa bill mo buhay niya at sa
notes, ask ques-
gumawa ka naman “What I have have my family to tions. Sa tingin ko it It takes an act of kapag naniniwala trabaho niya.
ng alam mong to say, ‘yung attend to,” esplika ni takes a lot of Congress to do that. sila sa ginawa mong Hindi ko
maganda na totoo, totoong Lani sa oath-taking practice to be a ‘Yung pagiging batas o sa ginawa siyempre alam
makakapagpasaya hindi pa sila ni Senator Bong good legislator distrito ng aming mong panukala. ‘yung talagang
ka ng maraming nagde-date. Revilla kamakailan. especially kapag municipality, it Natanong din si background nu’ng
tao, napakasulit. Totoo ‘yon. I Nagkaroon si nakikipagbalitaktakan takes a law again to Lani tungkol sa status nila so
Kaya sana really don’t Lani ng five-day ka sa plenary. Of do that. ‘Yon ang isa hiwalayan nina ipaubaya na lang
magustuhan talaga.” know. Siguro crash course sa course meron pang sa priorities ko at James Yap at Kris natin sa kanila. I’ve
Sa ngayon, may conflict sa National College for committee hearing. marami pang iba Aquino. worked with her
grateful si Angel sa schedule,” Public Administra- Iba din ‘yon. Marami tulad ng education. “All I can say is (Melissa) in SCQ
dami ng blessings MARIEL RODRIGUEZ esplika ni tion and Gover- kasing natutunan sa Ano naman ang to pray for her. Reload.
6 Thursday, July 1, 2010

PIA spearheads
library project Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
Complete the grid so every row, column
THE Philippine Information Agency (PIA) and 3 x 3 box contains every digit
has presented the Presidential Library and 4. Sakit sa balat
from 1 to 9 inclusively. 5. Kakanin
Memorabilia Project that aims to provide a
comprehensive source of materials on the Phil- 6. Maliit na
ippine Presidency. mangga
The project, which was initiated in 2007 7. Madaling
by outgoing Secretary and PIA Director-Gen- lokohin
eral Conrado A. Limcaoco Jr., was intended 8. Nota sa
to create a central repository, in digital do- musika
main, of multi-media materials and docu- 9. Tagapag-unat
ments on President Gloria Macapagal- ng damit
Arroyo’s major official activities for preser- 10. Huhugis
vation purposes.
12. Ngunit
International cataloging standards for
archival description and digitalization of 16. Pagbintangan
documents of various formats were used in 18. Alpabeto
the project. 19. Malupit
Project Director Belina SB. Capul said that 20. Kalat
the compilations include photos, audio, vid- 21. Lumisan
eos, publications, print and other special 22. Kung magkagayon
media materials that were produced by the PAHALANG 25. Ibusal 23. Imelda Papin
different partner agencies under the Previous puzzle solution 27. Banatan 25. Nanang
government’s information sector. 1. Apiki 29. Bawat 26. Panulukan
The project partner offices are the PIA, Of- 6. Sangkap 30. Lamangdagat 28. L----; Tunggali
fice of the Press Secretary (OPS), Radio-Tele- ng papel 31. Sampa
vision Malacañang (RTVM), Bureau of Com-
11. Ipinapalista 32. Bubuyog
munication Services (BCS), Philippines News
Agency (PNA), Bureau of Broadcast Services 13. Katulad 33. Isang laro
(BCS), National Broadcasting Network-4 14. Hulapi 34. Lango
(NBN-4), the National Library and the Presi- 15. Inihimatong 35. Bayan sa
dential Close-in Photographers Office (PCPO). 16. Kahit ano; Ingles Tarlac
The compilation likewise includes more 17. Laruang may
than 3,000 photos that depict the country's tali pag inulit PABABA
14th Chief Executive with the First Family, 18. Galaw
relatives and friends, as Senator, Vice Presi- 19. Damit ng 1. Umbok
dent and President of the Republic. babae sa pisngi
Capul said the photos were personally 23. Suman 2. Kuwatro
handed by President Arroyo to Secretary SAGOT SA NAKARAAN
24. Tugma 3. Angkan
Limcaoco over a period of time and are now
set in 38 photo albums.
Although the initial project plan was for
the creation of a website that will contain all
RP is bird watchers’ paradise
the digital information, Capul said that time THE “Big 3” birdwatching tour op- Leader of Field Guides; Gavin Bieber, incoming administration with the
and logistical constraints had confined the erators from the United States recently Senior Field Leader of Wings Birding groundwork already laid down and the
project to come out with two initial outputs. rated the country “excellent” as a bird Tours; David Wolf, Co-founder and market secured,” said Tourism Sec-
The first is My Electronic Album, a copy watching destination for its variety of Director of VENT (Victor Emmanuel retary Ace Durano.
of the digital information of the multi-media endemic birds and accessible trails. Nature Tours); Robert Schutsky, Owner According to the study, Birding in
records and documents about the President Wings Birding Tours, VENT (Vic- and Operator of Bird Treks; Simon the United States: A Demographic and
that was uploaded into a laptop computer tor Emmanuel Nature Tours) and Field Thompson; President/Owner of Ven- Economics Analysis, there are an
for easy and exclusive access and use of Presi- Guides are considered the top three ture Birding Tours; Adrian Binns, Se- estimated 18 million birdwatchers in
dent Arroyo. bird watching tour specialists in the nior Leader of Wildside Nature Tours; the US alone, with birdwatching be-
It is an abridged version of the original US. Hector Gomez de Silva Graza, Gen- coming one of the world’s fastest
plan that creates President Arroyo’s library The Department of Tourism (DOT) eral Manager of Eagle-Eye Tours; Ana growing recreational activities.
memorabilia from the time she assumed the together with the Philippine Conven- Daza, General Manager of Tropical In view of the fact that one-third
Presidency in 2001 up to her last days in tion and Visitors Corporation (PCVC) Birding Tours, William Robert Maynard, or 200 of the bird species in the Phil-
Malacanang in 2010. It includes multi-me- invited the birding operators to the Editor of Winging It; and Melvin White, ippines is endemic, birdwatching has
dia collections in the form of film, audio re- country’s popular aviary sanctuaries Travel Writer of National Geo Trav- been launched by the DOT to boost
cording, printed publications, video tapes of which included Mt. Makiling Forest eler and Living Bird Magazine. arrivals from a high-income tourism
Presidential speeches, news clippings, fam- Reserve in Laguna, the Nabasan Trail “While birding in the Philippines is segment.
ily photos, TV and radio appearances, state in Subic, Villa Escudero in Quezon, still a challenge, seeing around 309 Durano added that, “Apart from the
visits, official and private activities, campaign Chocolate Hills, Rajah Sikatuna Pro- exotic species in 10 days is indeed significant exposure and promotion
ads and other significant items. tected Landscape and Tarsier and Wild- remarkable,” said Webster of Field we could gain, these familiarization
The second is the reorganized presentation life Sanctuary in Bohol; Olango Island Guides. tours allow us obtain valuable insight
of the more than 3,000 photos in 38 photo al- Wildlife Sanctuary and Tabunan For- Wolf was impressed to discover, from comprehensive assessments
bums according to subject classification and est in Cebu; Puerto Princesa Subter- on his own, exceptional spots in Metro submitted by these field experts.”
storyline. The digital version of these photos were ranean River National Park, Sabang Manila itself, such as Palay-Palay The participants revealed in their
also included as part of My Electronic Album. Beach, Mangrove Forest and Lion’s Mangrove Reserve in Mall of Asia and post assessment that the Philippines
Capul said that the laptop and the photo Cave in Palawan. the University of the Philippines is an important site for birdwatching,
albums will be turned over to President Ar- The 10-man group of hardcore bird Diliman campus. in terms of the number of rare and
royo at the end of her term. enthusiasts mentioned rare sightings Bieber said that the transportation endemic species, safety, cultural
These two are expected to provide a com- of the Indigo-Banded Kingfisher and and road networks leading to the sanc- climate, local bird guide expertise,
prehensive source of materials for memora- Pygmy Flowerpicker in the areas they tuaries were of “high quality, making transportation and road networks.
bilia, book writing, research, and exhibition visited. their travel easier.” The quality of accommodations and
or production of documentary materials on The entire party was composed of “We hope that birdwatching will be food likewise exceeded their expec-
the Arroyo administration. Richard Webster, Senior Field Guides sustained and further developed by the tations.
Thursday, July 1, 2010 7
Piston asks Aquino to suspend Shower
oil deregulation law of confetti,
MEMBERS of the Pinag- The militant group made
kaisang Samahan ng mga their urgent call to Aquino not rains
Tsuper at Operaytor Nationwide hours before he took his oath RAINS played no
(PISTON) yesterday appealed of office at the Quirino Grand- “kill joy” yesterday at
to President Benigno Aquino III stand in Luneta Park, Manila. the historic inaugura-
to order the indefinite suspen- The group also proposed for tion of President
sion of the oil deregulation law. a public hearing to be con- Benigno Aquino III and
George San Mateo, Piston ducted each time oil companies Vice President Jejomar
secretary general, said they increase the prices of their pe- Binay at the Quirino
made the call in response to troleum products Grandstand in Luneta
the latest 50 centavos oil price “A public hearing would be Park, Manila amidst
earlier weather reports
cut which according to them needed to ensure transparency
that rains brought by
was the oil firms’ way of short and to find out whether the oil low pressure area (LPA)
changing the transport sector price hikes are justified,” San that entered the coun-
and the general public. Mateo added. try might spoil the event.
The sun came out
Comelec hopes to proclaim smiling as if it joined the
17 more partylist reps Filipino people in wit-
nessing the “big day” of
THE Commission on Elec- nees are Ako Bicol Political Party, Aquino and Binay.
tions yesterday said that 17 Buhay Hayaan Yumabong Party- Instead of rains, yel- ENTERPRISING PINOY
more partylist representatives list, 1st Consumers Alliance for low confetti showered A woman is making a living out of selling umbrellas, particularly yellow colored ones,
will join the 33 others who Rural Energy (1-CARE), Citizens' on an estimated crowd during the inauguration of President Benigno “Noynoy” Aquino III at the Quirino
were proclaimed earlier. Battle Against Corruption of 500,000 supporters, Grandstand in Luneta, Manila. MICHAEL SUPERALES
mostly clad in yellow,
Comelec Commissioner
Rene Sarmiento said the
(CIBAC), LPG Marketers Asso-
ciation, Inc. (LPGMA); Ang who trooped the grand- Noynoy Cabinet members
stand to witness the
Comelec en banc, just like the
public, also want all the win-
Asosayon Sang Manguguma
Nga Bisaya-Ow Mangunguma, oathtaking ceremonies must behave – Santiago
ners be proclaimed. He hoped Inc. (MBIS-OWA) and Associa- which started earlier SENATOR Miriam Defensor of partisan rhetoric. For example
that it will be this week. tion of Philippine Electric Coop- than the scheduled Santiago yesterday said Cabinet the Hyatt 10, the Kamag-anak
eratives (APEC). time. members of President Benigno Inc., and the Makati Business
The poll body proclaimed
Entertainment art- Aquino III must “behave” as they Club,” she said.
33 partylist congressmen on Also Alliance for National-
ists did their part in giv- may not get the confirmation of She also said that the Cabi-
May 31 after being able to gar- ism and Democracy (ANAD), 1- ing fun to the people --
ner enough votes that will not UTAK, Advocacy for Teacher from government offi- the powerful Commission on net members should not just
be affected by forthcoming Empowerment Through Action cials, foreign dignitar- Appointments (CA). expect senators and congress-
votes. Cooperation and Harmony To- ies, politicians, actors The senator reminded the men, who are members of the
Among the groups that were wards Educational Reforms (A down to ordinary citi- members of the newly sworn commission, to confirm their ap-
deferred proclamation due to Teacher), and Butil Farmer Party zens. Aquino Cabinet that they have pointments.
pending disqualification cases (BUTIL) were among those ex- Angelie Escandor to pass CA which is composed According to the lawmaker,
against the group of their nomi- pected to be proclaimed. of legislators from Senate and some of the members of the com-
House of Representatives who mission might choose to air out
Our Daily Bread LINE ADS also belong to different political
parties.
grievances of criticism against
these appointees or questions the
I was worrying about a few things as I sat in For Sale!!! Brand New “They have to be in their best qualifications of those who are
my car under a shade tree at lunchtime. Then a LOANS DASHBOARD COVER for: behavior. They have to shine very controversial.
robin, with a fat worm dangling from its mouth, www.premierecarloan.com Lancer Singkit, Hotdog,
Call 415-7553 or 774-1099 Itlog, Pizza, Lovelife, Big
their apples and show up She added that some of those
landed near my door and looked up at me. The bright-eyed during CA hearing. who supported Aquino in his
Body, SmallBody, etc...
robin was a vivid reminder to me of Jesus’ words 6% P.A. BNEW/USED CARS 0923.6038090 / 0930.3697419 It must be tougher than they fight for presidency can remain
in Matthew 6:25-26, “Do not worry about your life CAR LOAN / CAR LATERAL
think, especially those groups supporter without holding pub-
House & Lot in Country
. . . . Look at the birds of the air, for they neither (02)9077121 • 09151980332
Homes Tagaytay. P2.5M that have already around a lot lic office. Andres Garcia
sow nor reap nor gather into barns; yet your 0921-6774142 CHARLIE
0919-6280844/0922-8758392
heavenly Father feeds them. Are you not of more
value than they?”
JOB OFFER 330sq.m. 3 bedrooms
http://ramilisrael.sulit.com.ph Bayan welcomes marching order
Years ago, in an article in the Denver Seminary
magazine Focal Point, Paul Borden gave some
Work from Home!!!
Part/full time: 10-30k/month
For sale! 500 sqm lot
in Tagaytay City
of Aquino to new Justice Secretary
www.peaklifestyle.com/ 2k/sqm - 0919-6280844 PRESIDENT Benigno Aquino conviction of these officials for large-
helpful suggestions for worriers: eagles. Text 0908-1952711
Start a worry list. Write down what you’re wor- For sale. Kassel Condo III’s marching order to new Jus- scale corruption, gross human
ried about. The bills. Your job. Your children or SERVICES Rem. 601 / 31sqm
unfurnished. Pasay Taft,
tice Secretary Leila de Lima to rights abuses and election fraud.
grandchildren. Your health. The future. Low Rates New Adventure prepare cases against govern- We expect nothing less than the
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
Turn your worry list into a prayer list. Ask the for Hire 486-9951 896-4656 / 8964875 ment officials who committed removal of the corrupt and abu-
Lord to work in those situations you’re concerned 0926-7248045 09175252876 offenses against the nation is a sive remnants of the Arroyo regime,
about. Pray specifically for your needs and de- Pianist for wedding and Affordable townhouse welcome move, said the militant including the questionable mid-
pend on Him. other occasions! in QC 2.48M, H&L in group Bayan. night appointees," Reyes added.
0927-3002099 - Paulie Antipolo 1.45M, Francis Renato Reyes Jr., the militant He stressed that the newly
Turn your prayer list into an action list. If you
Affordable Houses in QC 0918-4700130 group’s secretary general, said formed Truth Commission to be
have any insight that there’s something you can
do about your cares, do it. As we turn our worries
Francis 0918-4700130 Im looking for used/old they approved Aquino’s state- headed by former Supreme Court
www.francismec.sulit.com.ph carseat cover
into prayer and action, Borden says, “Paralyzing 09175973610 ment that there will be “no rec- Justice Hilario Davide should
anxiety can be replaced by concern for the re- Tubero/Karpintero/Mason onciliation without justice” and concentrate on the so-called "big
Jerry 413-6283 HEALTH that “to forget the wrongs of the fish" in government.
sponsibilities of life.” PRODUCTS
Why not start your list right now?
Nissan Urvan for Rent! past would mean repeating them. "We look forward to the day
240-3530 / 0932-6235026 NO. 1 DIET PRODUCTS.
Safe & proven
During his inaugural speech, that Arroyo, Virgilio Garcillano,
Don’t fret about the future BUY & SELL 0927-3727537 Aquino directed de Lima to “be- Jocelyn “Joc-Joc” Bolante, Gen.
Or be consumed by cares; 1BR CONDO gin the process of providing true Jovito Palparan and others like
7.5K/MO. NO D/P
PERSONAL and complete justice for all.” them will face the justice system
Instead take all your worries IM LEVY, LOOKING FOR
And turn them into prayers. —Sper NR. MRT MALE TEXTMATE “We expect nothing less than and be convicted for their crimes
0928-5547516 0928-351-0933 the filing of charges, the arrest and against the people," Reyes said.
8 Thursday, July 1, 2010

Orcullo stops Souquet in World Pool Championships


DENNIS “Robocop” Orcullo for a first World Pool title in the ers Association of the Philippines
opened yesterday his campaign on $250,000-purse week-long event (BMPAP) head Ceferino “Perry”
a high note at the start of 2010 with the champion getting the lion Mariano said: “I believe we have
WPA World Pool Championships share of $36,000. a good chance to win the World 8-
(World 9-Ball) at the Qatar Bil- “The ball is in my favor which ball crown considering our play-

DENNIS ORCULLO
liards and Snooker Federation hall gave a nice effect on my game,” ers dominated the international
in Doha, Qatar. said Orcullo, Quezon City's most tournament in the past events.”
Orcullo, the top player of Perry outstanding athlete who is fresh Joining Orcullo in the winning
Mariano's Bugsy Promotion out- from his spectacular win in the column are fellow BMPAP play-
classed WPA 8-ball and 9-ball World Pool Masters just a few ers Francisco “Django”
Champion German Ralf “Kaiser” weeks ago. Bustamante and Lee Vann “The
Souquet, 9-6, to jumpstart his bid Billiards Managers and Play- Slayer” Corteza.

Filipino netter demolishes Manny Pacquiao team outclasses


Frenchman in Wimbledon Jr. Mandaue in TOP basketball
MISAMIS Oriental easily dis- Landmasters in the second game
THE country’s pride Francis Casey Alcantara stuck to his game patched ANI-FCA, 96-72, but it was of the tournament jointly organized
plan and defeated French Gregorie Barrere to advance into the
Manny Pacquiao’s MP by the Philippine Basketball
second round of the 2010 Wimbledon Juniors Open being held at
The All England Lawn Tennis and Croquet Club in London. Pacman Gensan which League (PBL) and Liga Pilipinas.
Alcantara, playing in his final year as a junior netter, con- scored the biggest win Though Pacquiao did not show
tended himself by precisely making his ball return en route to at the start of the fourth up in the game, the Gensan War-
preserving a 6-1, 1-6, 11-9, marathon victory in the round-of-64. leg of the Tournament riors rallied from a 14-point defi-
The Filipino netter, who is ranked 57th in the world, bested of the Philippines cit in the second period to post
his counterpart whom he faced for the first time in his career. (TOP) Tuesday at the their biggest win so far – thanks
The win set up Alcantara in another interesting showdown Mandaue City Cul- largely to the heroics of Louie
with unseeded Facundo Arguello of Argentina. tural and Sports Cen- Medalla.
Arguello is rated No. 76, but has proven his worth after eliminat- ter. Misamis and Gensan could
ing 15th seed Roberto Quiroz of Ecuador in three sets, 6-2, 0-6, 6-3. The Gensan War- forge a title showdown if they beat
Alcantara is the last Filipino netter standing in this presti- riors broke the hearts their rivals Wednesday. Misamis
gious tournament after compatriot, RP’s top junior netter Jeson of the local fans by scor- is playing against the host squad
Patrombon, bowed out after losing his opening match against
ing a thrilling 68-65 win while Gensan is battling ANI-FCA
Frank Mitchell of the United States, 1-6, 5-7.
over the Mandaue at presstime.